You are on page 1of 32

VERSCH IJ NT GRATIS WEKELIJ KS OP DON DERDAG/ VRIJ DAG H UIS A AN H UIS | 67.

000 EXEMPLAREN

Jaargang 10 - nummer 48 - 27 november 2014

WEKELIJ KS N I EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJ K EN OMSTREKEN

05

09

Lezersactie Kerstcircus Ahoy

BusYness

Uitneembare bijlage

Schools cool zoekt thuismentoren

17

KANAAL

Topsporters coachen brugklassers in pilot

Het Geheim van


Sinterklaas in Gouda

GoudaTV & GoudaFM

Winkelcentrum Bloemendaal
Zie pagina 6 en 7

Ter versterking van ons team zijn wij op


zoek naar een jonge fulltime:

ADMINISTRATIEF/SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER

ECHTSCHEIDING

Ben je geslaagd voor je eindexamen MBO 4


of HAVO en lijkt het je leuk om op een
snelle enthousiaste manier te worden
ingewerkt in de administratieve geheimen
van het notariaat, stuur dan je sollicitatie per
e-mail t.a.v. de heer C.J.C.M. van Haperen.

ALLEBEI EEN ADVOCAAT, MEDIATION


OF EEN OVERLEGSCHEIDING?

Kom langs voor een gratis orintatiegesprek.

WESTERHUIS NOTARISSEN
BLEULANDWEG 1d
2803 HG GOUDA
POSTBUS 4
2800 AA GOUDA
T (0182) 53 55 77
E INFO@WESTERHUISNOTARISSEN.NL

Klein Amerika 17 - Gouda - (0182) 541 444


www.vanriessenadvocaten.nl

Wie
ben ik?

Wat
kan ik?

Wat daagt
mij uit?

Waar word
ik blij van?

Zat. 6 december van 10.00 - 14.00 uur


Dins. 9 december van 19.00 - 21.00 uur
Dins. 20 januari van 19.00 - 21.00 uur
Zat. 31 januari van 10.00 - 14.00 uur

Inloopevent


www.hetkantoorvannu.nl

WWW.WESTERHUISNOTARISSEN.NL

Zaterdag kunnen kinderen een kijkje nemen in de logeerplek van Sinterklaas.


Ook komende weekend is Gouda de stad van
Sinterklaas. De samenwerkende ondernemers
binnenstad en het DOE platform organiseren
na de schoenzet actie in het stadhuis ook dit
weekend een Sinterklaasfeest.

Op zaterdag 29 november, wordt voor de


tweede keer Het Geheim van Sinterklaas
georganiseerd. Op allerlei plekken in de stad
doen de ondernemers en de bibliotheek mee aan
een tocht door de stad waar de kinderen veren
kunnen verdienen op hun pietenmuts, die ze bij
de start Achter de Waag krijgen. Daar krijgen
ze ook een overzicht van alle plekken waar ze

Gouden Pieten Werkplaats

"! !$ 
1VSWWX^IV]_OWMLMZMV
=WV\^IVO\,1:-+<KWV\IV\OMTL
>ZIIOVIIZLMUWOMTQRSPMLMV

=;-,8:7,=+<;

%URQ 9DQ9OLHW

ZZZEURQYDQYOLHWQO
(LQIR#EURQYDQYOLHWQO
7
:LM]LMQOLGYDQGH
*RXGVH%XVLQHVVFOXE

da
Kunstpuntgou

<MZ]OSWWX\QRLMTQRSM`\ZIOMTLVWLQO'
*MTMMV]_OWMLMZMVUM\\MZ]OSWWXWX\QM
>ZIIOVIIZLMUWOMTQRSPMLMV

16377 8 >-:377 8 <-:=/3778

$GPLQLVWUDWLHNDQWRRU

Afgelopen weekend dromden tientallen kinderen voor de ramen van de Gouden Pieten
werkplaats in de Chocoladefabriek. Om een
glimp op te vangen van de Gouden Pieten
die aan het werk waren. Het verhaal waarom
deze pieten goud zijn en wat ze doen in de
Chocoladefabriek, is te lezen in het boekje
van Kinderboekenschrijver Simon van der
Geest. Dit boekje is, mt chocolademunten,
voor een symbolisch bedrag van 1,25 euro
te koop bij KRUIM. De Werkplaats van de
Gouden Pieten is te vinden in de Chocoladefabriek onder de Tribune Trap. Het is geopend
op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00
tot 16.00 uur.

>MZSWWX^IVL]]ZbIIUOMJZ]QS\M
IZ\QSMTMV5-</):)6<1-
,IOMTQRS[_Q[[MTMVLM^WWZZIIL
1VZ]QTUWOMTQRSPMQL

=;-,8:7,=+<;/7=,)
4)6/-<1-6,-?-/
 3//7=,)
 !
/7=,)(=;-,8:7,=+<;64

kinderspelen kunnen doen (onder begeleiding


van Piet en een hulppiet) of een mooi pietenverhaal kunnen volgen. Aan het einde van de
tocht, als de kinderen zoveel mogelijk veren
hebben verzameld, komen ze uiteindelijk uit
bij de Sint in het stadhuis. Hier gaan ze het
geheim van de Sint ontdekken. Soms zal het
even wachten zijn, dan kunnen de kinderen
meteen een kijkje nemen in Sints logeerplek,
zijn werkkamer of de pakjeskamer in het stadhuis op de Markt. Uiteraard gaan de kinderen
ook dan niet naar huis zonder een hand van de
Sint en een cadeautje.

DJ CURSUS

Geef je nu op

Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55


Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00

www.dupreemakelaars.nl

start met
draaien
in januari!

:LMRQW]RUJHQ]]SHUVRSKHWJHELHGYDQ
RQOLQH PDUNHWLQJ
RQOLQH FRPPXQLFDWLH
RQOLQH YHUNRRS

2QVGRHO
8ULFKW]LFKRSXZFRUHEXVLQHVV
:LMRSPDUNHWLQJFRPPXQLFDWLHHQYHUNRRS
:LM]LHQXJUDDJRS.DWWHQVLQJHO

???=;-,8:7,=+<;/7=,)64

www.kunstpuntgouda.nl

ZZZHVVHQ]RQXNummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

ADVERTENTIE

NRPQDDUGHVWDUWYDQ
RS'9PDDQGDJGHFHPEHU
RPXXURSGH.DWWHQVLQJHOWH*RXGD

KERHQPERVWXGHQWHQYRRUXZPDUNHWLQJ
RQOLQH FRPPXQLFDWLHHQYHUNRRSRSGUDFKWHQ
RSHQGDJHQZRHQVGDJWPYULMGDJGHFHPEHU
YDQXXUHQYDQXXU

ZZZHVVHQ]RQX

GEMEENTE / ACTUEEL

Heffingen omhoog
Goudse riolering
De heffingen van de riolering gaan omhoog.
Het formele besluit over het voorstel is pas
komende maand. Afgelopen week kwamen
verschillende cijfers naar buiten.

Op Gouda TV zegt wethouder Hilde Niezen


(Stedelijk beheer): Nu kost het gebruik en
eigenaarsdeel in totaal 260 euro. Dit wordt
in stappen verhoogd naar boven de 500 euro.
Wethouder Jan de Laat vertelt bij GoudaFM:
Het eigenarendeel gaat per jaar zon 33 euro
omhoog. Over vier jaar komt er zon 120 euro
bij. Bij het gebruikersdeel gaan we de jaarlijkse verhoging van negen procent naar zeven
procent terugbrengen. In het AD zegt Niezen:
Het gebruikersdeel van de rioolheffing wordt
in vier jaar tijd verhoogd van 165 naar 179
euro. Het eigenaren deel stijgt in die periode
van 100,50 naar 178 euro. We vragen de
gemeente Gouda om een reactie. Woordvoerder Peter Oet: Tja het is wat lastige materie...
bedragen met en zonder inflatiecorrectie,
rekenvoorbeelden etcetera. Oet verwijst naar
het persbericht.
Verdubbeling

Hierin staat dat de gemeente in vier stappen


wil toegroeien naar een verdubbeling van
de inkomsten van rioolheffingen in 2018 ten
opzichte van 2014. Op basis van de huidige
begrotingsvoorstellen stijgen de woonlasten
voor huurders in 2015 met in totaal 4,3 procent
(afvalstoffenheffing en rioolheffing). Voor huiseigenaren-gebruikers met 6,6 procent (Ozbeigenaar, afvalstoffenheffing en rioolheffing
eigenaar/gebruiker). Hierbij wordt de bestaande koppeling gebruikersdeel en eigenarendeel

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Colofon

Stelling van de Week


Door de digitalisering hebben over tien jaar alle banken nog
maar n hoofdkantoor en zijn alle filialen gesloten.
Toelichting
Alle grote banken ontslaan duizenden medewerkers omdat

in de rioolheffing losgelaten. Het voorstel is


om de het gebruikersdeel van de rioolheffing
met maximaal zeven procent per jaar (zonder
inflatiecorrectie) te verhogen. Dit betekent in
geld ongeveer 11,50 euro in 2015 oplopend tot
veertien euro in 2018. Het eigenarendeel stijgt
meer met circa 33 procent (zonder inflatiecorrectie) van ongeveer 33 euro in 2015, tot
78 euro in 2018.

Lange termijn

Jan de Laat: We kijken vooral naar de lange


termijn. Het totale rioleringsstelsel in Gouda
kost 20 miljoen per jaar inclusief de rentelasten. De opbrengsten zijn tien miljoen, dus
we financieren door te lenen. We vinden dit als
college onverantwoord. Als we op zelfde voet
doorgaan dan zou het rentebedrag 300 miljoen
zijn over veertig jaar. Belasting betalen om
de bank te spekken vinden we zonde, daarom willen we een nieuw stelsel. Dit heeft als
nadeel dat op korte termijn de lasten omhoog
gaan, maar daarmee voorkomen we dat we
moeten lenen. Ik heb moeite met deze verhoging, maar ik nog meer moeite met het idee
dat we de rekening anders op het bord van onze
kinderen leggen. De nadruk van de stijgende
rioolheffing zal liggen bij het eigenarendeel
van de rioolheffing. Bij huurwoningen zullen
dit in veel gevallen de woningcorporaties zijn.
Verwacht mag worden dat deze de verhoging
doorberekenen in de huurprijs. Huurders die
daarvoor in aanmerking komen, kunnen dan
een beroep doen op huurtoeslag. De voorstellen voor het nieuwe rioleringsplan en de financiering ervan, worden binnenkort in de Goudse
gemeenteraad besproken.

klanten steeds meer bankzaken via internet regelen. In


sommige bankfilialen komen zelden tot nooit klanten.
U kunt niet meer stemmen, maar voortaan meediscussiren
op facebook.com/dekrantvangouda

Oudste Goudse
overleden
De oudste inwoner van Gouda en het Groene
Hart, Elisabeth Mechelina SteenbergenAarts is overleden op zondag 23 november.
Ze is 108 jaar oud geworden.

Mevrouw Steenbergen werd geboren in Geffen


en kwam na haar trouwen in Gouda terecht.
Bijna zeventig jaar woonde ze in de Van Heusdenstraat waar ze tien kinderen kreeg. Dochter
mevrouw Kalmeijer-Steenbergen omschrijft
haar als een echte moederkloek. Ze vond het
heerlijk haar kinderen om haar heen te hebben.
Ze was echt een lieve moeder. Tot haar 92ste
woonde ze zelfstandig en ze verhuisde daarna

Uitgever, tevens redactie-adres:


Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (67.000 exemplaren): huis-aanhuis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk en op verspreidingspunten in
Gouderak (1x), Stolwijk (2x), Bodegraven (1x) en
Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werkdagen).
Volg ons via:

naar de Savelberg. Mevrouw Steenbergen was


bijna haar leven lang goed ter been. Toen ze
twee jaar geleden in een rolstoel terecht kwam
ging ze geestelijk en lichamelijk erg achteruit.
Vrijdag 28 november wordt ze begraven.

Overzicht woonlasten 2015


De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2015 zien er globaal als volgt uit, op basis
van een woning met een WOZ-waarde van 182.000 (2014) en 174.775 (2015):
eigenaar-gebruiker

eigenaar-gebruiker

Ozb eigenaar

275,00

278,45

Afvalstoffenheffing

324,00

333,60

Rioolheffing
eigenaar

100,50

133,50

Rioolheffing
gebruiker

165,00

176,40

huurder

huurder

324,00

333,60

165,00

176,40

Elisabeth Mechelina Steenbergen-Aarts is als oudste Gouwenaar overleden.

Stadhuis vol schoenen

Nieuw en vertrouwd programma


Gouda bij Kaarslicht
De organisatie van Gouda bij Kaarslicht
is volop in beweging. Editie 59 biedt een
programma met voor iedere bezoeker wat
wils. Oude getrouwen maar ook veel nieuwe
onderdelen zijn te zien en horen op bekende
en nieuwe locaties.

Een korte vooruitblik: Op de Markt is de poppenkast te zien en Theatergroep Maskerade


doet Dickens herleven terwijl de Tudordames
langs schreiden. De kerstmarkt in de Wilhelminastraat breidt uit naar de Zeugstraat en aan
de oostkant heeft de Chocoladefabriek een
kinderkunstprogramma. De westkant van het
Centrum doet volop mee met sfeervolle nieuwe
programmaonderdelen in So What, StudioGonz, Kunstpuntgouda, de Museumhaven,
Erasmusplein en de Kleischuur. Van lichtshows
tot hiphopworkshops en een watertaxi zorgt
voor de verbinding over water. Bij de boom

worden traditiegetrouw kerstliederen gezongen


onder leiding van stadsbeiaardier Boudewijn
Zwart en Brass Band Schoonhoven. Tenor
Frank Engel en sopraan Olexandra Lenyshyn
(van de Nederlandse Opera) brengen stemmige
(kerst)liederen ten gehore. Meer informatie:
www.goudabijkaarslicht.nl.

De pieten maakten afgelopen weekend overuren in Gouda. Ruim zevenhonderd kinderen hadden
zaterdag 22 november hun schoen gezet in het stadhuis op de Markt. Een groot succes dus, ook
al was het net geen record. Op GoudaTV (www.dekrantvangouda.nl) is te zien hoe de pieten de
schoentjes vulden. Zondagmiddag konden de kinderen hun gevulde schoen ophalen. In de middag
was er een Pietendisco in de Burgerhal waar flink werd gedanst. Dit was opnieuw een activiteit die
is georganiseerd door de ondernemers van de binnenstad (verenigd in de SOG) in samenwerking
met de Teka-groep, de huurder van het stadhuis.

V I N D E RTJ E S
7(+885*$5$*(%2;
0HUFDWRUKRI*RXGD
7HO 

3KLOLSV'7ULR6LOYHU'(&77HOHIRRQ
'UDDGOR]HKXLVWHOHIRRQJHVFKLNWYRRU1HGHUODQGVH
WHOHIRRQDDQVOXLWLQJ=LOYHUNOHXULJ+4VRXQG
'(&7WRHVWHOOHQODDJHQHUJLHYHUEUXLN3ULMV
7HO 

v0WWOstMLIOkWMZs
vEMZTQRSLQ[KZee\MVvMQTQO
O
v)TRIIZMMV
vMZ\ZW]wLILZes
vZWVLMZIN[XZIIk
vVZQRJTQRvMVLMtIxI\Qe
v,QZMK\KWVtIK\OMTL

P!M! !
LETExtZO
IPWO

RzeV
QVZ]QTXZQ QVkMT.
_
M
z
V
W
QV

VERGELIJKEN LOONT!

HOOGSTE INKOOP

OUD GOUD EN ZILVER


Volg ons op

Damar Juwelier

Damar juwFMJFr Korte GroeOeOEaaM  +1 GouEa TeM 


 

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

WEGENS TOPDRUKTE ZIJN WIJ


OP ZOEK NAAR ENTHOUSIAST
BEDIENEND PERSONEEL!

ADVERTENTIE

COMBINATIE WINTERMENU
EN RESTAURANTMENU IS MOGELIJK!

FAMILIE

Toch leeuwen bij


Kerstcircus Ahoy

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Inloopochtend ex-mantelzorgers
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg MH organiseert elke tweede maandag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur
een inloopmorgen voor ex-mantelzorgers in
samenwerking met Palet Welzijn.

De volgende inloopmorgen is op maandag


8 december. Centraal staat het ontmoeten van

ex-mantelzorgers en het delen van ervaringen


tijdens een kopje koffie of thee. De bijeenkomst is gratis. Voor informatie of aanmeldingen kan men bellen naar (0182) 358 199. De
inloopochtend wordt gehouden in het Atelier
(gebouwtje achter het hospice) Ridder van
Catsweg 67 in Gouda.

Arjan Postma vertelt over natuur


Het traditionele Kerstcircus staat weer in Ahoy Rotterdam.

Dit maakt de line up compleet van Kerstcircus


Ahoy. Bij de klassieke voorstelling van het circus
in Rotterdam is een speciaal samengestelde
show met lucht- en grondacrobatiek, clowns,
paardendressuur en een roofdierennummer. In
de piste van Kerstcircus Ahoy worden Kid en
Namayca Bauer vergezeld door tien leeuwen,
waaronder een zeldzame witte leeuw, en twee
witte leeuwinnen. Gezien de ontwikkelingen
in de maatschappelijke discussie over dieren in
het circus is het niet ondenkbaar dat leeuwen
voor het laatst in Rotterdam te zien zullen
zijn. Nieuw is dit jaar het 3-in-1 springkussen
en een draaimolen. Kaarten voor Kerstcircus

Ahoy zijn verkrijgbaar bij de kassa van Ahoy,


via de website van Ticketmaster, telefonisch
via 0900 235 2469 (0,45 euro per minuut)
of 0900 300 1250 (0,60 euro per minuut) en
via de bekende voorverkoopadressen. Kijk
voor meer informatie, en toegangsprijzen op
www.kerstcircus.nl.

Win kaarten
De Krant van Gouda geeft tickets weg voor
het Kerstcircus van Ahoy. Beantwoord de
vraag: Hoe heet de Oekranse tweeling van de
trapeze act? Mail uw antwoord voor 3 december naar info@dekrantvangouda.nl Vermeld
bovendien uw adres en misschien bent u een
van de gelukkigen die twee kaartjes krijgt toegestuurd. Prijswinnaars krijgen bericht.

Groei Steunpunt Huiselijk Geweld


Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), onderdeel van de GGD Hollands Midden, vierde op
25 november zijn tiende verjaardag. Het SHG
heeft in deze jaren een duidelijke groei doorgemaakt. Ging het in de eerste jaren om nog
geen honderd casussen per jaar, in 2013 bleef
de teller steken op 492.

Het SHG is een telefonische advieslijn voor


slachtoffers maar ook voor plegers en omstanders van huiselijk geweld. Desgewenst kan

men anoniem blijven. Ook kunnen mensen


een melding doen. Daarna zal het Steunpunt
proberen hulp op gang te brengen. Behalve
burgers kunnen ook beroepskrachten bij het
SHG terecht voor advies of melding. De tiende
was meteen ook de laatste verjaardag van SHG.
Vanaf 1 januari gaat het steunpunt samen met
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
onder de naam Veilig Thuis. Dit is een landelijke ontwikkeling die vanaf januari wordt
ondersteund door een publiekscampagne.

Waardepunten voor voedselbank


De gezamenlijke Lionsclubs van Gouda,
Gouda-Bloemendaal en Gouda-Reeuwijk
doen dit jaar mee met de landelijke Douwe
Egberts Waardepunten actie voor de voedselbank. Van 24 november tot in januari komen
aan de ingang van vrijwel alle supermarkten
in Gouda en Reeuwijk inzamelboxen te staan,
waar mensen hun waardepunten van Douwe
Egberts kunnen schenken aan de voedselbank.

Het zijn moeilijke tijden voor de voedselbank.


Onder geselecteerde gezinnen, huishoudens
en alleenstaanden verspreidt de voedselbank wekelijks vele honderden pakketten
met voedselproducten, die merendeels door

producenten en leveranciers van levensmiddelen beschikbaar worden gesteld. Maar


bedrijven blijken tegenwoordig, ook door de
crisis, veel minder dan in andere jaren bereid
te zijn producten te schenken. Dit is de reden
waarom de Lionsclubs de Voedselbank te hulp
schieten met de Douwe Egberts Waardepunten
actie. De ingeleverde D.E. waardepunten zullen
worden verzilverd voor pakken koffie, die
gedoneerd worden aan de voedselbank. Douwe
Egberts steunt deze actie en heeft toegezegd
alle donaties met vijftien procent te zullen
verhogen. Houd vanaf 24 november de D.E.
inzamelbox bij de supermarkt in de gaten en
lever daar gespaarde D.E. punten in.

$OWLMG6DOVDZLOOHQGDQVHQ"
2RNXNXQWKHWOHUHQ

9\qf\bfeq\il`d\j_fniffd
\ej_fnkl`emXe+,'d)
E`am\i_\`[jjkiXXk(+>FL;8
'(/),(+-/*fm\ibXdg^if\g%ec

De avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Duurzaamheid van de Federatie Gouda,


een geloofsgemeenschap die haar inspiratie

vindt daar waar christendom, compassie en


cultuur elkaar raken. Arjan Postma zit vol met
verhalen, is een bevlogen verteller en leert
de mensen kijken door de ogen van een boswachter. Hij legt uit waarom de hazen de Hells
Angels uit de polder zijn, dat de schattige koolmeesjes eigenlijk verschrikkelijke schuinsmarcheerders zijn en er onder de kemphanen
travestieten zijn. De toegang tot deze avond is
vrij.

C^Zjlh\^Zg^\d[j]Zi`jciaZgZc!
`dbYVcde(YZXZbWZgkddgZZcegdZZh
cVVg7dla^c\EVginXZcigjb<djYV
=ZjkZaaVVc&kVc&.#%%idi''#%%jjgZc
bVV``Zcc^hbZiYZoZedejaV^gZYVch#
9RRUDDQPHOGLQJHQHQLQIRUPDWLH
NXQWXEHOOHQQDDU
RINLMNRSZZZVDOVDGDQVHQRSGHNDGHQO

Arjan Postma zit vol met verhalen, is een bevlogen verteller en leert de mensen kijken door de ogen
van een boswachter.

Gouds Symfonie Orkest


Het Gouds Symfonie Orkest speelt zaterdagmiddag 29 november zijn najaarsconcert in
de theaterzaal van De Garenspinnerij.

Onder leiding van de vaste dirigent Aad van


der Velde zijn er voornamelijk werken te horen
van Russische componisten. Met het thema
Van Sint-Petersburg naar Wenen, zijn de
twee steden aan elkaar verbonden door Johan
Strauss. Het concert vindt plaats op zaterdagmiddag 29 november om 15.30 uur aan Turfsingel 34A. Kaarten kosten elf euro. Jongeren
tot achttien jaar en donateurs betalen acht euro

voor een kaartje. Telefonisch bestellen kan via


(06) 305 281 32.

Het Gouds Symfonie Orkest.

Pepernoten
6XLNHUYULM
J

O kom er
eens
kijken

'H]HDFWLHLVJHOGLJWPGHFHPEHUHQ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW
3ULMVZLM]LJLQJHQHQ]HWIRXWHQYRRUEKRXGHQ

Van 19 tot en met 28 december is er weer


het Kerstcircus in Ahoy Rotterdam. Het was
lang onzeker of er roofdieren in voor zouden
komen. Maar onlangs maakte het Rotterdamse circus bekend dat er toch een leeuwenact
komt van Kid en Namayca Bauer.

Freelance boswachter en tv-persoonlijkheid


Arjan Postma spreekt dinsdagavond 9 december over de invloed van de mens op de natuur
en wat men kan doen aan natuurbehoud. De
avond begint om 20.00 uur in de St Joostkapel, Lage Gouwe 134 in Gouda.

 

:LMKHEEHQYRRUKHW
KHHUOLMNDYRQGMH

Gevulde
6WURRLJRHGRRN]RQGHU
6XLNHUYULM
 VXLNHU
*H]RHWPHWDJDYHRIJUDDQ J
 VWURRS
*HYXOGH6SHOWVSHFXODDV
*OXWHQYULMHDPDQGHOVWDDI
 HQSHSHUQRWHQ


YGQDWXXU#YGQDWXXU

speculaas

 
1DWXXUZLQNHO*RXGD
/DQJH*URHQHQGDDO
/6*RXGD

ZZZQDWXXUZLQNHOQO

2SHQLQJVWLMGHQ
0DWPZR
'RYU 
=D
 
=R
JHVORWHQ
Dit jaar bestaat het winkelcentrum 40 jaar en wij vieren


dat feest graag mee!. Daarom
hebben we komende week
een aantal extra feestelijke
aanbiedingen geselecteerd!

Hachee pakket
NYHT\PLU
NYHT]SLLZ
RY\PKLU

varkensfilet rollade
=VVYLLUOHY[PN
H]VUKQL

f
saucijzenstaaf

f 

WLYZ[\R

f

Aanbiedingen geldig van maandag 1 t/m zaterdag 6 december

Keurslager
Coen van
der Geest
viert feest!

v.d. Geest, keurslager


Gildenburg 82, Gouda, Tel. 0182-532089
www.coenvandergeest.keurslager.nl
www.facebook.com/pages/Keurslager-Coen-van-der-Geest

NAJAARSBEURT VOOR DE FIETS


NU 39,Een volledige onderhoudsbeurt vakkundig
uitgevoerd door onze servicemonteurs.
Bel voor een afspraak!

OP DE BESTAANDE KORTING
OP ALLE AANKOPEN!

GRATIS HAAL-EN BRENGSERVICE


IN DE MAAND NOVEMBER
Is uw fiets kapot of is het tijd voor de
onderhoudsbeurt? Wij halen uw fiets
in november gratis op en brengen
hem ook gratis weer terug! *
* In een straal van 10 kilometer rondom Gouda

IEDERE ZATERDAG
IN NOVEMBER
IN WINKELCENTRUM
BLOEMENDAAL!

HOOGEVEEN
IN EEN NIEUW
JASJE!

- Kleine fietsreparaties
- Gratis fietsadvies
- E-bike testrijden

Nog me er se rvice en
advies. U on td ek t he t bij
Hoogv een Fie tsbeleving!

ADRES

Goudvlinderstraat 2-4
2805 KL Gouda

TELEFOON

0182-513189

E-MAIL
ONLINE

info@hoogeveen-gouda.nl
www.hoogeveen-gouda.nl

winkelcentrum

bloemendaal

Zaterdag
1 november
t/m zaterdag
29 november

40 JAAR !

MEER DAN
!
N
E
Z
J
I
R
P
140

SPAARACTIE

*UDWLV zegel bij elke


besteding van 5,(tot een
maximum van 5 zegels per keer)

Maak kans
op n van
de vele prijzen
d

waaronder

40
HWVHQ

Getoond model kan afwijken


van het te winnen model.
www.hoogeveen-gouda.nl

OVERIGE PRIJZENSPONSORS

ALBERT HEIJN JUMBO SUPERMARKTEN KEURSLAGERIJ VAN DER GEEST THUISKANTOOR KAMERBEEK ICI PARIS XL LIDL
KIPPIE LAPAJA VAN RIJSWIJK MANNENMODE ETOS BETER HOREN SCHOENMAKERIJ MASTERCRAFT PRIMERA GILDENBURGH
ROBO KAPPERS SPECIALITEITENPOELIER AAD VAN KOUWEN JANSE MODE WOMEN DE SUPER BLOEMIST XIE YOU DE VERSBAKKER
MISS OUTLET VAKANTIEXPERTS GOUDA DIERTOTAAL UTOPIA HEMA BANKETBAKKERIJ DE VLAAM
BROER HAARVERZORGING JAMIN TERSTAL MODE

www.ZLQNHOFHQWUXPEORHPHQGDDOQO

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

>MZ[OMLZIIQLOMPIS\
5XQGHUJHKDNWRI
+DOIRP+DOIJHKDNW*HKN
+DSNOJHKN

ADVERTENTIE

%RWHUYHUVH
+HUWHQELHIVWXN

0DOVHJHNUXLGH
KDPUROODGH

*HKN

*HKN+HWDOOHUEHVWHYHUVJHVQHGHQ
YOHHV YRRU XZ KRQG HQ NDW/DQO@JU@MFQ@L5IT[M0WTTIVL[MSQX

>MZ[:]VL^TMM[

*M[\M^IZSMV[^TMM[^IV64

>MZ[0WTTIVL[XIIZLMV^TMM[

9HUVHNLSSHQSRWHQ
*HKN
[+DSNOJHKN
.LSNOXLIMHV
*HKN
[+DSNOJHKN

5XQGHUFDUSDFFLR
YHUSDNWLQOX[HGRRV
WFQ@L

+DOVRI5LENDUERQDGH
*HKN
[+DSNO*HKN

3DDUGHQNRJHOELHIVWXN
*HKN

6SHNODSSHQPHW]ZRHUG
*HKN
[+DSNO*HKN

3DDUGHQULEODSSHQ
*HKN

.LSZLQJV
*HKN
[+DSNOJHKN

.LSGUXPVWLFNV
*HKN
[+DSNOJHKN

.LSOHYHUV
*HKN+ROODQGVHNLSOHW
*HKN>WWZMMVOMbMTTQOI^WVLRM
*RXUPHWVFKRWHO'HOX[H
ELHIVWXNYDUNHQVKDDVSHSSHUVWHDN
PLQLVDWKDPEXUJHUWMHVODQJHKN

5XQGHUVXFDGHODSSHQ
FQ@L

*HKN

9HUVHVSDUHULEV

*HKN

5XQGHUKDFKHHYOHHV
FQ@L

=Q\MQOMVZWSMZQR
NOLNNHD
KTWDRBG@@K

+DSNOJHKN

MET GOUD

BEKROOND!
4MSSMZUISSMTQRS
6ODYLQNHQKHUIVWEXUJHUV
FRUGRQEOHXVFKQLW]HOV
WDUWDDUWMHVNLSNURNDQW

/HWRS*5$7,6

ZZZYDQGRUSVODJHULMHQQO

)ULFDQGHDX
KDPODSSHQ
*HEUDGHQVSDUHULEV
JHKN

9HUVHJULOONLS
*HKN

5XQGHUULEODSSHQ
FQ@L

4MSSMZ_IZU]Q\LMOZQTT.LSGLMHQYOHHV
*HKN
[JHKN+HHUOLMNHSDDUGHQZRUVW
/DQRSTJ
[RSTJR

>MZ[OM[VMLMV^TMM[_IZMV
*HJULOGHURVELHIIULFDQGHDX
NLSUROODGH=HHXZVVSHN
OLFKWJH]RXWHQURRNYOHHV
HQPHHU
+DSNOFQ@L

0DJHUURRNVSHNYHWVSHN
FDVVHOHUULEHQHLVEHLQ
U@M@EFQ@L

5IT[MV5IOMZ
5XQGHUNRJHOELHIVWXN
*HKN
9HUVHYDUNHQVKDDV
*HKN4M\WX ;]XMZIK\QM%RWHU]DFKWH
YHUVHKDDVELHIVWXNGLNEHYOHHVGHYDUNHQVNUDEEHWMHV
RIKDPVFKLMI
*HKN
[+DSNOJHKN

9HUVHURRNZRUVW
/DQRSTJ
[+DSNORSTJR

#DYDVDDJ *HKN

VAN DORP

Slagerijen

Brederolaan 11 Waddinxveen
Tel. 0182 - 63 61 79 Pin aanwezig Gratis parkeren.

/HWRS9DVWHODJHSULM]HQ
:LVWXGDWKHWYDQDI=RHWHUPHHUQDDU
:DGGLQ[YHHQVOHFKWVPLQXXWMHVULMGHQLV" 'H]HUHFODPHV]LMQLHGHUHZHHNJHOGLJ

OPEN HUIS
ZATERDAG 29 NOVEMBER A.S.
VAN 11.00 14.00 UUR

TIJDENS HET GEHEIM VAN DE SINT


KOMT SINTERKLAAS

HET GEHEIM VAN VAN DEN BERG


ONTHULLEN IN DE WINKEL AAN DE LANGE
GROENENDAAL A.S. ZATERDAG OM 10.00 UUR

Kom vrijblijvend kijken en laat u verrassen door een zee aan ruimte!

Mendelweg 22C

Boskoop

NA 10.00 UUR
KRIJGEN DE
N*
EERSTE 15 KLANTE

EEN TAS VOL


MET
LEKKERNIJEN!

Perfect voor een groot gezin of om te werken aan huis!

Goed onderhouden geschakelde bungalow met praktijkruimte.

Prachtig aangelegde achtertuin op het zuiden met veel privacy.

Voorzien van alle gemakken en met drie eigen parkeerplaatsen.


Inhoud:

675 m3

Perceel:

443 m2

Woonopp.: 195 m2
Vraagprijs: 359.000,- k.k.

WEEKAANBIEDING:

* BIJ MIN.
BESTEDING
VAN
10,-

BOTERSTAAF +
ZAK PEPERNOTEN
VAN 6,45
NU VOOR

INFO

5,

25

VD BERGNL s WWWVD BERGNL

Gouda: L. Groenendaal 32 tel. 0182 - 529 975

REGIO

Schools cool zoekt


thuismentoren

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Kerstmarkt Waddinxveen
De tweejaarlijkse kerstmarkt van de
Remonstrantse Kerk wordt gehouden op
28 en 29 november.

Hier is een uitgebreid assortiment producten


voor de komende feestdagen te vinden. Een
aanbod van Spaanse olijfolie van FintaForta,

sieraden, bloemdecoraties en handgemaakte


lederen tassen van Begzz. Onder het motto
oliebollen van de kerk eet je thuis en op je
werk, worden ter plaatse verse oliebollen gebakken. Vrijdag 28 november is de markt open
van 15.00 tot 21.00 uur en zaterdag 29 november van 10.00 tot 16.00 uur aan Zuidkade 59.

Expositie Maria Flach


Schilderijen en kleine beelden van Maria Flach
zijn van 28 november tot en met 29 december te zien in Bibliotheek De Groene Venen in
Reeuwijk.

Met Schools cool krijgen aankomende brugklassers een steuntje in de rug bij de overstap naar het
voortgezet onderwijs.
Het Oranjefonds heeft een subsidie verstrekt om Schools cool ook in Waddinxveen
op te zetten. Schools cool draait in Gouda
al acht jaar met veel succes onder de naam
Brede School Mentorproject. Met Schools
cool krijgen aankomende brugklassers een
steuntje in de rug bij de overstap naar het
voortgezet onderwijs. Zo hebben zij meer
kans op een succesvolle start in de brugklas.
Thuismentoren geven dat steuntje in de rug
wekelijks bij de leerling thuis.

Eerder dit jaar maakte de gemeente Waddinxveen al bekend bij te dragen in de kosten.
Samen met de toekenning vanuit het Oranjefonds kunnen dit schooljaar circa vijftien aankomende brugklassers aan een thuismentor
gekoppeld worden. Het Coenecoopcollege
heeft het initiatief genomen om Schools cool
naar Waddinxveen te halen en zal zorgen voor
de mentorcordinatie. Jan Rozema, rector van
het Coenecoopcollege: Wij zien sommige
bruggers worstelen met het eerste jaar bij ons
op school. Het mentorproject kan deze jongeren helpen om een vliegende start te maken.

Wij vinden het van belang om daar als school


op in te zetten.
Vrijwilligers

Bianca Derks, leerkracht op het Coenecoopcollege, zal optreden als mentorcordinator:


Alle basisscholen in Waddinxveen kunnen
leerlingen van groep acht aanmelden voor
het mentorproject. Leerkrachten van groep
acht en intern begeleiders kunnen leerlingen
voordragen. Vervolgens maak ik een afspraak
voor een inschrijfgesprek met de leerling, de
ouders en de leerkracht op school. Zo krijg
ik een beeld van de leerling en kan ik deze
aan de juiste mentor koppelen. Om Schools
cool tot een succes te maken zijn vooral
ook vrijwilligers nodig uit Waddinxveen en
omstreken die thuismentor willen worden.
Bianca: We hebben in Waddinxveen vijftien
vrijwilligers nodig, dus meld je vooral aan
als je een aankomende brugklasser een steuntje in de rug wilt geven. Aanmelden kan via
info@schoolscoolwaddinxveen.nl
of
bel
Bianca Derks: (06) 575 76 775.

Gratis koffie in Streekmuseum


Streekmuseum Reeuwijk, aan de Oudeweg 3,
is komend weekend voor het laatst in dit
seizoen geopend. Als afsluiting ontvangt men
tijdens het laatste weekend van november
een gratis kopje koffie bij een bezoek aan het
Streekmuseum. Het museum sluit tot eind
maart 2015 voor de winterstop.

Medewerkers van het Streekmuseum Reeuwijk

zijn tevreden over het afgelopen jubileumjaar. Het opende met de expositie met Kleine
selectie uit grote collectie in de tentoonstellingsruimte. Op 21 juni was een geslaagd
feest op het museumterrein. Ook de laatste
weken was het een drukte van belang, er was
veel te zien en te beleven in het museum.
Voor meer informatie over het museum:
www.streekmuseumreeuwijk.nl

La grande bellezza in Concordia


In Concordia Haastrecht draait donderdag
27 november de Italiaanse dramafilm
La grande bellezza (de grote schoonheid).

De film oogstte lovende kritieken en won vele


prijzen, waaronder de Oscar voor beste nietEngelstalige film. Onverschillig en verleidelijk biedt Rome zichzelf weer aan in de zomer.
De toeristen vergapen zich ongegeneerd. De
stad is van een schoonheid die ongrijpbaar is
en onherroepelijk. Dit blijkt al in het begin
van de film. De succesvolle journalist Jep
Gambardella (Toni Servillo) is 65 en straalt
een onverwoestbare en doorleefde charme uit.
Hij fladdert op het oog heen en weer tussen de
cultuur en het goede leven in Rome. Maar op
zijn leeftijd denkt hij ook na over de leegte in
zijn gepassioneerde, verloren gegane jeugd.
De film begint om 20.15 uur en draait op groot

Maria Flach is vooral genspireerd door


vogels, waarvan er vele in haar schilderijen
en beelden terugkeren. De kleurige kunstwerken zijn geschilderd met een losse toets en
veel dynamiek. De beeldjes zijn gemaakt van
metaal, stof, klei en metaal en zijn verbronsd
met een speciale coating. De opbrengst van
deze expositie gaat geheel naar Villa Joep
(www.villajoep.nl), het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker, waarvan Maria Flach
ambassadeur is. Voor de openingstijden
en overige informatie kan men terecht op
www.bibliotheekdegroenevenen.nl.

Engel van Maria Flach.

M-jock bij youthhome More


M-jock geeft zaterdag 6 december een
muzikaal optreden bij youthhome More
in Moordrecht. M-jock maakt muziek met
reggae, pop, rock, hiphop en folkinvloeden.

Hij is niet zomaar een artiest die muziek maakt


om simpel weg zijn gevoelens te uiten. Zijn
doel is om mensen uit de maatschappij dichter-

bij God te brengen. Op zijn zestiende begon


hij met gitaar spelen en al snel schreef hij zijn
eigen nummers. Hij heeft inmiddels al een
eigen CD namelijk Sounds of Heaven. Youthhome More is te vinden aan Oosteinde 27 in
Moordrecht. De avond begint om 20.00 uur.
Iedereen van twaalf jaar en ouder is welkom.

Midwinter Fair Archeon


Het Archeon houdt op zaterdag 6 en zondag
7 december voor de twaalfde keer de
Midwinter Fair. Bezoekers krijgen dan de
kans om, verkleed als elfjes, trollen of steampunkers, de koude winterdagen even te
vergeten. Het thema van de fair is dit jaar:
Vikings.

Tijdens de fair spelen diverse (folk)bands, is


er een verteltheater, zijn er vechtshows, danseressen en workshops. Ook is er een overdekte
verwarmde fantasymarkt en een Vikingmarkt.

Nieuw dit jaar is de Midwinteravond waarbij


een groot midwintervuur ontstoken wordt,
bands tot later doorspelen en kampvuren voor
warmte zorgen. Een aantal speciale acts geven
een optreden, zoals de Noor Einar Selvik, die
de muziek schreef voor populaire serie Vikings.
De bands Rapalje en The Dolmen treden op in
de herberg en Kaunan zal haar eerste Nederlandse optreden geven in het klooster. De fair is
zaterdag van 10.00 tot 22.30 uur en zondag van
10.00 tot 18.00 uur.

=H]LMQHUZHHU

Goudse Glaasjes bij De Illusie

scherm. Kaarten kosten zeven euro en zijn te


bestellen via www.cultureelcentrumconcordia.
nl, te koop in Grand Caf Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling
aan de kassa indien de voorstelling nog niet is
uitverkocht.
EF*MMVTJF
# - 0 & . 8 & 3 ,

Gespecialiseerd in fleurige aankleding van symposiums, ontvangsten, recepties en directieruimtes

dK

Bloemenspeciaalzaak De Illusie aan de Lange Tiendeweg in Gouda verkoopt al een paar jaar rond de
feestelijke decembermaand fraaie houders voor waxinelichtjes. Deze zogenoemde Goudse Glaasjes laten afbeeldingen zien van delen van de wereldberoemde Goudse Glazen in de Sint-Janskerk. In de afgelopen jaren waren
al twaalf verschillende Goudse Glaasjes verschenen. Dit jaar komen er weer twee nieuwe afbeeldingen bij. De
afgelopen jaren waren deze Goudse Glaasjes razend populair en veel Gouwenaars blijken deze lichtjes erg op
prijs te stellen, vertellen Mia en Femke van De Illusie. De prijs van een Gouds Glaasje bedraagt 7,50. Sinds
vorige week staan alle veertien verschillende glaasjes in de winkel.

10

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

ADVERTENTIE

Wij mengen alles op uw


gewenste kleur op onze
originele De Vos en Sikkens
mengmachines.

De beste verf tegen de

laagste prijs.

De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
25,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

D Vos: Systeemverf
De
Gesiliconiseerde
G
sschakelverf voor lange
duurzaamheid.
d
V
Vaste lage prijs
32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Primer plus:
Grondverf
Elders: 41,10 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
28,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Finura Satin: Slijtvaste


zijdeglans aflak
Elders: 59,15 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Primer: Watergedragen grondverf


Elders: 49,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
32,50 per liter

IN UW
W KLEUR
KLE
KL
EU
UR GEM
G
EMENG
MENGD
D
GEMENGD

EPS plus: Halfglans


grond en aflak
Elders: 47,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

MER DAN SB

30% DUURZA

XD: Hoog- of zijdeglans aflak voor buiten


Elders: 66,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
45,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Satura: Watergedragen zijdeglans aflak


Elders: 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN
NU
WK
KL
LEUR GE
G
EM
ME
ENG
NGD
UW
KLEUR
GEMENGD

D Vos: Extra duurzaDe


m
me hoogglanslak
Gesiliconiseerde
G
hoogglanslak voor
h
minimaal 7 jaar
m
d
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
V
39,50 per liter
IN UW KLEUR GEMENGD

AZ plus: Hoogglans
aflak
Elders: 54,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Cetol TGL: Buitenbeits


in hoog- of zijdeglans
Elders: 58,55 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Satin:
Watergedragen aflak
Elders: 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
37,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL


PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75

Designed by: 2V Fo
F tografie

Tevens uw leverancier
voor:
muurverf
beits
vloerlak
betonverf
diverse merken behang
alle verf toebehoren
glasweefselbehang
etc, etc

Dit is slechts een


kleine
kl
greep uit ons
assortiment.
Tevens andere
merken tegen de
laagste prijzen!

www.busyness.nl

Jaargang 9

Nummer 11

27 november 2014

Essenzo start leerbedrijf

Na de start van mbo-4 (in 2008) en hbo (in 2013) opleidingstrajecten op basis van werkend leren start nu Essenzo Leerbedrijf. Een leerbedrijf voor en met onze eigen studenten.

De borden zijn al geplaatst. Nu is het zo ver: na


de start van mbo-4 (in 2008) en hbo (in 2013)
opleidingstrajecten op basis van werkend
leren start nu Essenzo Leerbedrijf. Een leerbedrijf voor en met onze eigen studenten.

Op maandag 1 december opent wethouder

Daphne Bergman om 15.00 uur de deuren van


de nieuwe locatie aan de Kattensingel 71 in
Gouda. Inloop vanaf 14.45 uur.
Ontzorgen

Wij hebben er zin in! Waarom? Omdat we ons


als jonge, gedreven en ambitieuze werknemers

graag aan iedereen voorstellen en nodigen


iedereen uit te komen. Met een team van vijf
mensen, onder begeleiding van een ervaren
coach en ondernemer, gaan wij zzpers en
kleine ondernemers ontzorgen op het gebied
van (online) marketing, (online) communicatie
en (online) verkoop, zodat zij zich (weer)

WONINGINRICHTING & ZONWERING


n o t a r i s k a n t o o r
t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t

Raam 75-77
2801 VJ Gouda
T 0182 51 18 72
info@vanvlietwonen.nl
Voor de deur parkeren!

VLOERBEDEKKING LAMINAAT GORDIJNEN BINNEN- EN BUITEN ZONWERING

Voor aanbiedingen, kijk op www.vanvlietwonen.nl

volledig kunnen richten op de corebusiness.


Wie verhinderd is op maandag 1 december kan
ook woensdag 3 tot en met vrijdag 5 december zonder afspraak binnenlopen van 10.00
tot 11.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Zie
www.essenzo.nu.

Advertentie

OPEN HUIS
za. 29 november
10.00 - 11.30 uur
In de Rietkraag kunt u straks kiezen uit verschillende huizen in een
mooie, landelijke stijl. De woningen springen in het oog door onder meer:
de authentieke bouwmaterialen, sfeervolle details als bloemkozijnen en brede
vensterbanken. Alle woningen hebben een voor- en achtertuin.

Ontvangstadres: Watermolen 6, Waddinxveen

EENGEZINSWONINGEN

2-ONDER-1-KAP-WONINGEN
Mo
de
lw
on
in
g

voBou
lle w
ga in
ng

26 Starterswoningen type Rietgors


s WOONOPPERVLAKTE VANAF M2 tot 115 m2 s COMPLEET AFGEWERKTE WONING

Koopsommen vanaf 199.000,- v.o.n.*


*lasten/kosten van 164.000,- informeer naar de mogelijkheden

INLOOPOCHTEND

Kavels van ca. 137 tot 178 m2


Woonoppervlakte ca. 137 tot 141 m2
3 slaapkamers en ruime zolder
Diverse indelings- en uitbreidingsopties mogelijk
Complete luxe badkamer + keukencheque

Woonoppervlakte ca. 157 m2


Ruime kavels van ca. 179 tot 233 m2
3 slaapkamers en vrij indeelbare
zolder
Complete luxe badkamer en apart
2e toilet
Diverse meerwerkopties

koopsommen vanaf 234.950,- v.o.n.

koopsommen vanaf 319.950,- v.o.n.

ZAT 29 NOVEMBER, 10:00 -11:30 uur


Informatiecentrum De Triangel
Ingang hoofdentree aan de Parklaan
(nabij Tweede Bloksweg)

(015) 276 04 00

(0182) 61 38 22

Kijk voor meer informatie op:

wonenaandegouwe.nl
TOONAANGEVENDE MEUBELZAAK
IN ROTTERDAM GAAT DEFINITIEF FAILLIET!

25 Eengezinswoningen type Roerdomp


s WOONOPPERVLAKTE VANAF M2 tot 155 m2 s COMPLEET MET KEUKEN TEGELS EN SANITAIR

Koopsommen vanaf 224.900,- v.o.n.

FAILLISSEMENTS
LEEGVERKOOP

T
E
M
S
E
L
L
A
U
N
G
N
I
T
R
O
K
%
50
TOTALE WOONCOLLECTIE
ZITCOMBINATIES, BANKEN, HOEKBANKEN, FAUTEUILS,
RELAXFAUTEUILS, DRESSOIRS, WANDKASTEN, VITRINES,
COMMODES, TV MEUBELS, STOELEN, EETKAMERTAFELS,
SALONTAFELS, BIJZETTAFELS, SPIEGELS, OPEN HAARDEN,
ACCESSOIRES, VERLICHTING ETC.

6 Twee-onder-een-kap en
1 vrijstaande woning type Rietzanger
s WOONOPPERVLAKTE VANAF M2 tot 190 m2 s KAVELS VANAF M2

Koopsommen vanaf 339.900,- v.o.n.

www.thuisinderietkraag.nl
0182 - 61 38 22

015 - 276 04 00

0182 - 64 64 64

Elke zondag open!


OPEN: dinsdag t/m zaterdag 10 - 17 uur & zondag 12 - 17 uur
Vlaardingweg 85 - Rotterdam - Telefoon 010 462 44 65

Bouwen & wonen

BOUWEN

Opening Gouwedepot

& WONEN

BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind december 2014.

Appartementen aan Singels


Op de plek waar drie Goudse Singels samenkomen, aan de Wachtelstraat, realiseert Nobel
Bouwbedrijf uit Bodegraven een kleinschalig
appartementen complex.

Marco Nobel: Vanuit elk appartement is zicht


over de singels. In totaal komen er zes appartementen. Die op de eerste en tweede verdieping
hebben de gehele verdieping in gebruik. Bij
deze appartementen stopt de lift in het appartement met een berging op de begane grond.
Door de aanwezigheid van een lift zijn de

appartementen levensloopbestendig en voor


alle leeftijdsgroepen geschikt. De tweede verdieping is inmiddels in zijn geheel verkocht.
Naast de berging is er voor elk appartement
een eigen parkeergelegenheid aanwezig. De
koopsommen van de vier kleinere appartementen zijn vanaf 132.500 euro vrij op naam.
De appartementen met een oppervlakte van
132m2 zijn 282.000 euro. De appartementen
worden verkocht door Gouwestad Makelaardij
in Waddinxveen. Telefoon (0182) 636 021 of
www.gouwestadmakelaardij.nl.

Het nieuwe Gouwedepot (foto Staton Bouw, Werkendam).


Het nieuwe Gouwedepot opent op zaterdag 29 november om 13.30 uur officieel zijn
deuren. Iedereen krijgt dan de kans om
eenmalig een kijkje te nemen in dit gebouw,
waar de historische schatten uit de regio zijn
samengebracht. Na de opening zijn er tot
16.00 uur rondleidingen door het pand.

Het Gouwedepot herbergt de archeologische


objecten van het Archeologisch depot Gouda,
alle archieven en collecties van Streekarchief
Midden-Holland en een groot deel van de
archieven en collecties van Streekarchief Rijnlands Midden. Deze stukken liggen in ruimten
die voldoen aan de wettelijke eisen voor het
opslaan van historische documenten en archeologische vondsten. Het gebouw bestaat uit twee
verdiepingen, waarin diverse depots in zijn
opgenomen. In deze depots staan verrijdbare
archiefinstellingen met ruim twintig strekkende
kilometer planklengte aan legborden en laden.
Een klimaatinstallatie zorgt voor een constante
luchtvochtigheid van circa vijftig procent en
een constante temperatuur van circa achttien
graden. Verder is er een speciaal quarantaine-

depot, waar nieuw overgebrachte archieven


eerst onderzocht kunnen worden op mogelijke
verontreiniging, zoals schimmel of zilvervisjes. Daarnaast is er een koudedepot voor de
bijzondere opslag van fotos en films.
Groen dak

De gevels en het dak zijn voorzien van extra


isolatie en dampdichtheid, waardoor het
energieverbruik verminderd kan worden. Al
deze maatregelen leveren het gebouw een
energielabel A op. Heel bijzonder is het groene
dak op het gebouw. Niet alleen werkt deze
dakbedekking als extra isolatie, ze zorgt ook
voor biodiversiteit. Het groene dak is voorzien van planten die op de Rode Lijst staan.
De Rode Lijst is een overzicht van dier- en
plantensoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Door deze
soorten aan te planten, kan het Gouwedepot
een bijdrage leveren aan de zorg voor dit
natuurlijk erfgoed. Het Gouwedepot is gevestigd op bedrijventerrein Gouwepark aan
Kleine Esch 970 in Moordrecht.

Aan de Wachtelstraat komt een kleinschalig appartementencomplex.

Nieuwsbrief wijkteam Goverwelle


Wijkteam Goverwelle roept bewoners op zich
aan te melden voor de nieuwsbrief.

HUIS
OPENRDAG

Zodra het wijkteam beschikt over mailadressen van wijkbewoners, kunnen wij hen informeren over alles wat er in de wijk speelt.
Het wordt voor het wijkteam dan ook mogelijk bewoners te benaderen indien wij een
vraag aan hen willen voorleggen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een voornemen van
de gemeente over wijkgerelateerde zaken.
Met input van wijkbewoners kunnen wij de
gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren.
Aanmelden
via
www.wtgoverwelle.nl,
info@wtgoverwelle.nl

ZATE
BER
ECEM
13 D 17.00u
15.00

Uw dak de nieuwe
energiebron?

GARAGEBOXEN
NABIJ HET BOLWERK
TE GOUDA
TE KOOP/HUUR
WWW.CUBICPARK.NL

Profiteer
van een goed dak!

Slimmer, beter en gezonder werken!

Een goed dak is een eerste levensbehoefte,


als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700

U w m e d e w erkers b e p ale n vo or e e n gro ot d e el h et


succes va n u w b e drijf. D a aro m wilt u d at zij o ptim a al
fu nctio n ere n e n fit e n ge m otive erd zijn. Ik w erk
sa m e n m et u a a n d u urza m e inzetb a arh eid.

elmconsulting.nl
mobiel 0625 33 19 98
e-mail e m m y@ elm co nsulting.nl
M O BILITEIT

RE - I N T E G R A T I E

CO ACHIN G

Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenrijs
010 - 4613700
www.benroos.nl

Advertentie

*28'$2UDQMH1DVVDXODDQ

*28'$3&%RWKVWUDDW

9HU]RUJGH
 VWDUWHUVZRQLQJ JHOHJHQ RS GH GHUGH
9HU]RUJGHVWDUWHUVZRQLQJJHOHJHQRSGHGHUGH
ZRRQODDJ
'H ZRQLQJ LV FHQWUDDO JHVLWXHHUG HQ
ZRRQODDJ'HZRQLQJLVFHQWUDDOJHVLWXHHUGHQ
KHHIW
IUDDL YULM XLW]LFKW RYHU JURHQ HQ ZDWHUSDUWLM
KHHIWIUDDLYULMXLW]LFKWRYHUJURHQHQZDWHUSDUWLM
9HUGHU
KHHIW X HHQ GLFKWH NHXNHQ EDGNDPHU HQ
9HUGHUKHHIWXHHQGLFKWHNHXNHQEDGNDPHUHQ
UXLPHVODDSNDPHUPHWWHYHQVWRHJDQJWRW]RQQLJ
EDONRQ%HUJLQJLQGHRQGHUERXZ

9UDDJSULMV

 NN

:$'',1;9((15LJHO

*28'$.HL]HUVWUDDW

(HQXLWJHERXZGHKRHNZRQLQJJHOHJHQLQHHQUXV
(HQXLWJHERXZGHKRHNZRQLQJJHOHJHQLQHHQ
WLJH
ZRRQZLMN PDDU ZHO KHHO FHQWUDDO RS ORRS
UXVWLJHZRRQZLMNPDDUZHOKHHOFHQWUDDORS
DIVWDQG
YDQ GH *RXGVH ELQQHQVWDG 'H ZRQLQJ
ORRSDIVWDQGYDQGH*RXGVHELQQHQVWDG'H
EHVFKLNW
RYHU HHQ KHHUOLMN UXLPH ZRRQNDPHU PHW
ZRQLQJEHVFKLNWRYHUHHQKHHUOLMNUXLPHZRRQNDPHU
GRRUORRSQDDUGH]RQQLJHWXLQ : PRGHUQHRSHQ
PHWGRRUORRSQDDUGH]RQQLJHWXLQ : PRGHUQH
NHXNHQPDDUOLHIVWUXLPHVODDSNDPHUVPRGHUQH
RSHQNHXNHQPDDUOLHIVWUXLPHVODDSNDPHUV
EDGNDPHUHQHHQEHUJYOLHULQJ
PRGHUQHEDGNDPHUHQHHQEHUJYOLHULQJ

9UDDJSULMV

 NN

:$'',1;9((1=RQQHKRI

:RQHQLQHHQVWLMOYROELQQHQVWDGVSDQGPHW]RQQLJH
:RQHQLQHHQVWLMOYROELQQHQVWDGVSDQGPHW
VWDGVWXLQ HQ DFKWHURP" 'DW NDQ LQ GLW JRHG RQ
]RQQLJHVWDGVWXLQHQDFKWHURP"'DWNDQLQGLW
GHUKRXGHQ JHPHHQWHOLMN PRQXPHQW +HW EHWUHIW
JRHGRQGHUKRXGHQJHPHHQWHOLMNPRQXPHQW
WZHHVDPHQJHYRHJGHDUEHLGHUVZRQLQJHQPHWQRJ
+HWEHWUHIWWZHHVDPHQJHYRHJGHDUEHLGHUVZRQLQJHQ
DXWKHQWLHNHVIHHUHQELHGWXHHQUXLPHZRRQNDPHU
PHWQRJDXWKHQWLHNHVIHHUHQELHGWXHHQUXLPH
OX[H NHXNHQ VODDSNDPHUV FRPSOHWH EDGNDPHU
ZRRQNDPHUOX[HNHXNHQVODDSNDPHUV
HQYHHOEHUJUXLPWH
FRPSOHWHEDGNDPHUHQYHHOEHUJUXLPWH

9UDDJSULMV NN

6WLMOYROHQPRGHUQKXLVPHWHHQPRRLHOLFKWLQYDOHQ
6WLMOYROHQPRGHUQKXLVPHWHHQPRRLHOLFKWLQYDOHQ
UXLPHNDPHUV+HWUXLPWHOLMNRQWZHUSLVJHEDVHHUG
UXLPHNDPHUV+HWUXLPWHOLMNRQWZHUSLVJHEDVHHUG
RSVWDWLJHJUDFKWHQSDQGHQPHWKRJHNDPHUVHHQ
RSVWDWLJHJUDFKWHQSDQGHQPHWKRJHNDPHUV
]JQ
EHOHWDJH HQ ELHGW HHQ SULPD EDVLV YRRU GH
HHQ]JQEHOHWDJHHQELHGWHHQSULPDEDVLVYRRU
GLYHUVHLQULFKWLQJVVWLMOHQ0RGHUQHNHXNHQHQEDG
GHGLYHUVHLQULFKWLQJVVWLMOHQ0RGHUQHNHXNHQHQ
NDPHUVODDSNDPHUV7XLQ=XLG
EDGNDPHUVODDSNDPHUV7XLQ=XLG

9UDDJSULMV

 NN

%2'(*5$9(11RRUGVWUDDW

Ja,ik
ikwens
wenseen
eengratis
gratiswaardebepaling
waardebepaling(t.w.v.
(t.w.v. 250)
250)van
vanmijn
mijnwoning
woning
Ja,

*HVFKDNHOGH
UXLPH RQGHUNDSZRQLQJ PHW LQ
*HVFKDNHOGHUXLPHRQGHUNDSZRQLQJPHW
SDQGLJH
JDUDJH DDQ YRRU]LMGH PHW XLW]LFKW RYHU
LQSDQGLJHJDUDJHDDQYRRU]LMGHPHWXLW]LFKWRYHU
JURHQVWURRNLQGHZLMN=XLGSODV6FKROHQZLQNHOV
JURHQVWURRNLQGHZLMN=XLGSODV6FKROHQZLQNHOV
HQVSRUWDFFRPPRGDWLHV]LMQLQGHRPJHYLQJJHOHJHQ
HQ
VSRUWDFFRPPRGDWLHV ]LMQ LQ GH RPJHYLQJ JH
5R\DOHOLYLQJRSHQNHXNHQVODDSNDPHUVZDDUYDQ
OHJHQ5R\DOHOLYLQJRSHQNHXNHQVODDSNDPHUV
PHWJURRW]RQQHWHUUDV3ULYDF\ELHGHQGHWXLQ=2
ZDDUYDQPHWJURRW]RQQHWHUUDV3ULYDF\ELHGHQ
GHWXLQ=2

9UDDJSULMV

 NN

,QFHQWUXPGLUHFWDDQGH2XGH5LMQOLJWGLWXQLHNH
,QFHQWUXPGLUHFWDDQGH2XGH5LMQOLJWGLW
HQ
PDUNDQWH YULMVWDDQGH ZRRQKXLV PHW LQSDQ
XQLHNHHQPDUNDQWHYULMVWDDQGHZRRQKXLVPHW
LQSDQGLJHJDUDJHHQDDQPHHUSODDWVYRRUHLJHQ
GLJH
JDUDJH HQ DDQPHHUSODDWV YRRU HLJHQ ERRW
ERRW(HQYOHXJMHURPDQWLHNJHFRPELQHHUGPHW
(HQ
YOHXJMH URPDQWLHN JHFRPELQHHUG PHW KHGHQ
KHGHQGDDJVJHPDNHQFRPIRUW9HHODXWKHQWLHNH 
GDDJVJHPDNHQFRPIRUW9HHODXWKHQWLHNHGHWDLOV
GHWDLOV VODDS NDPHUV0RGHUQHZRRQNHXNHQ

VODDS NDPHUV 0RGHUQH ZRRQNHXNHQ 3ULYDF\
3ULYDF\ELHGHQGHWXLQ
ELHGHQGHWXLQ

9UDDJSULMV

 NN

.LMNYRRURQVFRPSOHWHZRQLQJDDQERGRSZZZGHNRQLQJZRQHQQO
.LMNYRRUDOOHGHHOQHPHQGHSDQGHQRSZZZGHNRQLQJZRQHQQO
*RXGD
.HHUNULQJ'*
7HO
JRXGD#GHNRQLQJZRQHQQO

:DGGLQ[YHHQ
%H]RHNDGUHVRSDIVSUDDN
.HUNZHJ2RVW+&
7HO
ZDGGLQ[YHHQ#GHNRQLQJZRQHQQO

1DDP
1DDP
$GUHV
$GUHV3RVWFRGH
3RVWFRGH

:RRQSODDWV
:RRQSODDWV

7HOHIRRQ
7HOHIRRQ
(PDLO 
(PDLO

Opsturenaan:
aan:ERA
ERADE
DEKONING
KONINGMakelaardij,
Makelaardij,Keerkring
Keerkring7,
7,2801
2801DG
DGGouda
Gouda
Opsturen

Woondromen waarmaken

DE KONING
MAKELAARDIJ

PY
 PY

Bouwen & wonen

BOUWEN

Tweede vestiging
Galerie Honingen
Na een grondige restauratie zijn de deuren
van de tweede vestiging van Galerie Honingen
nu geopend aan de Lange Tiendeweg 40 in
Gouda.

Precies een jaar geleden bezochten galeriehouders Karen Boekholt en John Stel voor de
eerste keer het pand met de makelaar. Het
stond inmiddels drie jaar leeg en had behoorlijk achterstallig onderhoud, maar we zagen
vooral een verborgen parel in deze gezellige
winkelstraat en een heleboel mogelijkheden.
De wens was om het pand zo authentiek mogelijk te restaureren en de oorspronkelijke houtskeletconstructie weer in ere te herstellen. Het
oude metselwerk is weer volledig gerestaureerd
en daarbij kwam ook een zeventiende-eeuws

& WONEN

gotisch geprofileerd bolkozijn tevoorschijn.


Andere specifieke kenmerken zijn het originele
ornamentenplafond, een 17e-eeuws betegelde
muur met zogenaamde witjes en de restanten
van een bedstee. De hedendaagse kunstcollectie met fijnschilders komt prachtig tot zijn recht
in deze historische omgeving.
Honingen Pop Up Openingsweken

Tijdens de Honingen Pop Up Openingsweken presenteert de galerie in samenwerking


met Verkaaik Boeken bovendien een collectie
boeken op het gebied van kunst, design en
fotografie met naast gewone uitgaven, bijzondere Collector Items van Taschen. Zie voor
meer informatie www.honingen.com of bel
(06) 24 63 81 00.

Hoveniersbedrijf Aad van Zanten


Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
houd
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJF Voor particulier- en bedrijfsonderhoudd

Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.

Uw tuin verzorgd de winter in? Maak nu een afspraak!


k!

BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts

6%

Wij bedenken de tuin die bij u past!


Wij verzorgen een passend tuinplan, zorgen voor een volledige aanleg en geven uw tuin een opknap- of
onderhoudsbeurt. Kortom, wij bieden alles voor uw tuin! Het genieten laten wij aan u over. Neem
contact op voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kwaliteit, wij gaan er voor!
AT(SBWFOIPGt$#/JFVXFSCSVH
5t.
UVJOFOFOCFTUSBUJOH!MJWFOMtXXXBBEWBO[BOUFOIPWFOJFSTCFESJKGOM

Besluit moskee uitgesteld


In een memo maakte het college dinsdag
25 november bekend dat het besluit over de
invulling van de voormalige Prins Willem
Alexander kazerne is uitgesteld tot maart
2015. Eerst worden onderzoeken afgerond
naar de gevolgen van een gezamenlijke huisvesting van de scholen van De Ark en Gemiva
en een islamitisch centrum.

Zo zijn er onderzoeken over de financile haalbaarheid, de gevolgen voor de wijk en er loopt


nog een verkeersonderzoek dat eerst moet
worden afgerond. Dit nieuws volgde nadat
een avond ervoor, op maandag 24 november,
een bewonersoverleg was van Gouda-Noord.
Hierin is besloten dat er een vereniging komt
die strijdt tegen de komst van de moskee.
Initiatiefnemer Edward Uittenbroek: Als
vereniging staan we juridisch sterk. We zijn
dus geen klankbordgroep, zoals het bestuur
ons probeerde aan te bieden, want dan heb je
geen informatierecht en adviesrecht, plus dat
we moesten instemmen met het principebesluit
van B&W, maar wij zijn geen jaknikkers. Zo
willen wij opkomen voor democratische openheid. Het is een schande dat wij uit de media
hebben moeten vernemen dat er plannen zijn
voor een mega moskee bij ons in de wijk. Als
er een speelplaatsje wordt aangepast, ontvang
je een brief en over de komst van de grootste
moskee van West-Europa horen we niets.
Uittenbroek laat weten dat er sinds dinsdag
25 november een bestuursjurist bezig is via de
Wet Openbaarheid Bestuur openbare stukken
op te eisen die het bestuur niet wilde geven,

en een bestuursjurist die dit soort kwesties


goed kent staat paraat voor second opinions
en strategische ondersteuning. Er zijn nog
veel vragen. Zo willen we opheldering over
het besloten principe-besluit van 14 oktober.
We eisen inzage in de notulen volgens de
Wet Openbaarheid Bestuur. Verder hebben
we een petitie gestart: www.petities24.com/
gouda_noord_zoals_het_hoort en er komt een
enqute in de wijk. Ook moet er een ABCscan komen via het rijk, omdat het een publiek
gebouw is dat invloed heeft op de omgeving.
Met elkaar gaan we voor crowdfunding om
andere initiatieven te helpen. Het gaat er ons
om dat de invulling van de kazerne is in te
passen in de wijk. Er komt een webpagina
aan:
GoudaNoordzoalshetHoort.wordpress.
com waarop de vereniging de berichtgeving
wil verzamelen zoals dat zich tot nu toe heeft
voorgedaan.
Door Bonnie van Doorn

De voormalige Prins Willem Alexander kazerne


(foto GoudaNoordzoalshetHoort).

Gouds Sinterklaas
inpakpapier
en jute zakjes
(groot en klein)

Te koop tot en met zaterdag 29 november


van 09.00 tot 17.00 uur in de Sinterklaaswinkel
aan de Korte Tiendeweg 15

KOM NAAR DE ONE OF A KIND WOONIVERSUM EXPERIENCE


9 DECEMBER AANSTAANDE VAN 15.00 TOT 20.00 UUR, RINGWADE 4, 3439 LM NIEUWEGEIN
ONE OF A KIND

Nieuwbouw kopen lastig, omdat je alleen de tekeningen hebt? Nu niet meer.


In het Wooniversum loop je door je appartement alsof het er al is en proef je de sfeer.
Laat je gelijk inspireren door de inrichtingsideen van de interieurstylist.
MELD U AAN BIJ ALPHA MAKELAARDIJ.

woneninoneofakind.nl

VERKOOPINFORMATIE:

T. 0182 - 51 14 24
info@alphamakelaardij.nl

Advertentie

ONDERNEMERSPRIJS
MIDDEN HOLLAND

De geno
Graag stellen wij aan u voor:

<

K
ED


'^

t
W

,


Z
<E/:

s

dt

'
D:D

<

Advertentie

omineerden
:t

VERSCH IJ NT GRATIS WEKELIJ KS OP DON DERDAG/ VRIJ DAG H UIS A AN H UIS | 69.000 EXEMPLAREN

D^ZZ

WEKELIJ KS N I EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJ K EN OMSTREKEN

't

vno ncw

rijngouwe

>ss

d
E

>

Advertentie

10

www.cateringdelicious.nl

www.ruimbaan.nl

Van Leeuwenhoekstraat 19
2811 DW Reeuwijk

Lage Gouwe 2 - Gouda


www.basis.nl

Korssendijk 32 - Reeuwijk
www.vaantje.nl

www.alphamakelaardij.nl

Wilhelmina van
Pruisenlaan 143
2807 KH Gouda

www.hof-bhv.nl

Turfmarkt 51 - Gouda
www.spiegeltent-gouda.nl

Crabethstraat 69 - Gouda
www.dukaatgouda.nl

www.mannekes.nl
Specialist in

KIA

uw totale mobiliteitspartners
Coenecoop 143, Waddinxveen
Tel.: 0182-636008

www.bhv-inside.nl

Bieslookgaarde 13 - Gouda
www.ernstbaas.nl

TURFMARKT 12 * GOUDA * 514834

Coenecoop 143 te Waddinxveen

assurantieen
www.voogt.nl
financieel adviseurs voor
MKB | ZZP | Particulier

www.flanderijn.nl

Lange Tiendeweg 78 - Gouda


www.illusiegouda.nl

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda
www.JPGadvocaten.nl

Coenecoop 125
2741 PJ Waddinxveen
www.complex.nl

Volg ons ook via twitter

Coenecoop 59
2741 PH Waddinxveen
www.hooftman.nl

Nijverheidstraat 20
2802 AL Gouda
www.bolverwarming.nl

www.twitter.com/GoudseBC

Voor meer informatie zie:

www.degoudsebusinessclub.nl

Bij Wout van Galen


voor elk wat wils!
Van
3.500,tot
7.000,-

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de


SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
7.000,tot
9.000,-

Van
9.000,tot
15.000,-

Sportlaan 3a, Moordrecht


www.zinvanbewegen.nl

Bij ons krijgt


u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met


zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

Consumenten

Drinkwaterprijs
blijft gelijk

Motivatiekompas helpt jongeren


bij studiekeuze
Het Kantoor van nU organiseert inloopdagen voor jongeren die op het punt staan
een studiekeuze te maken. Dit kantoor is een
modern bedrijf voor motivatie-loopbaansport-vitaliteitscoaching.

Klanten van drinkwaterbedrijf Oasen betalen


volgend jaar 1,16 euro voor duizend liter drinkwater. Dat is dezelfde prijs als in 2014. Ook het
tarief voor vastrecht blijft komend jaar met
80,83 hetzelfde.

De gemeentelijke aandeelhouders van Oasen


keurden het nieuwe tarief op 25 november
goed. Oasen levert drinkwater aan 75.000
mensen in het Groene Hart van Nederland. De
slappe veenbodem in dit gebied is van oudsher een uitdaging voor ons bedrijf. Hierdoor
wordt er veel aandacht besteed aan innovatie
en slimmer werken. Zo doen we onderzoek
naar nieuwe technieken om water te zuiveren
en bekijkt het manieren om te voorkomen dat
leidingen lek gaan. Door voortdurend te verbeteren zorgen we ervoor dat het drinkwater
steeds beter wordt, maar ook betaalbaar blijft,
aldus Oase.

Anke Meerding: 671 mensen had liever iets


anders gedaan dan wat ze gekozen hebben
(volgens onderzoek in de Psychologie van
september 2014). Als je nu op school zit sta je
nog voor die keuze. Wat ga ik doen met de rest
van mijn leven? Maar hoe kun je kiezen als je
zelf nog niet weet wat je passie is? Het vraag
inzicht in jezelf en overzicht over al die keuzemogelijkheden en dat is precies wat jongeren
lastig vinden. Daarom vind ik het mooi dat
jongeren bij Het Kantoor van nU het motivatie-

kompas kunnen maken, waarbij ze inzicht


krijgen in de precieze drijfveren en aspecten
van hun motivatie. Wij doen dat aan de hand
van eigen levensverhalen van de jongeren en
halen met de SIMA-methodiek het motivatieNA van de jongere boven tafel. Anton Philips
heeft de licentie voor deze SIMA-motivatieanalyse naar Nederland gehaald en Het Kantoor
van nU heeft een sublicentie. Op de inloopdagen is Anton Philips regelmatig te vinden
op de Keerkring 6 in Gouda. De inloopdagen
zijn op zaterdag 6 december en 31 januari
van 10.00 tot 14.00 uur en dinsdag 9 december en 20 januari van 19.00 tot 21.00 uur. Zie
www.hetkantoorvannu.nl
of
bel
(06)
229 488 76.

De prijs van drinkwater gaat niet omlaag.

Gouds Sint-papier bij RTL


In het RTL-programma Carlo & Irene: Life
4 You kwam zondag 23 november het speciale
Goudse inpakpapier voor Sinterklaas in beeld.
Het inpakpapier werd trots getoond door een
mevrouw die al jaren Sinterklaas-inpakpapier
spaart.

Zij prees het papier als bijzonder origineel en


liet aan de hand van fotos ook zien hoe fraai
de Goudse binnenstad met pakjes en juten
zakken is versierd. Het bewuste inpakpapier
is een initiatief van de ondernemers van de
Goudse binnenstad, verenigd in de S.O.G., en
is ontworpen door de Gouda Media Groep.
Het papier, kleine en grote juten zakken zijn
nog tot en met zaterdag 29 november van

9.00 tot 17.00 uur te koop in de Sinterklaaswinkel aan de Korte Tiendeweg 15 in Gouda.
Het televisiefragment kan worden bekijken via
www.dekrantvangouda.nl/sint-inpakpapier.
Anton Philips (de 82-jarige kleinzoon van de grondlegger van het Philipsconcern) motiveert
jongeren bij Het Kantoor van nU om in een keer een goede opleiding te kiezen.

Na Le March nu Markt
Het inpakpapier werd getoond in Life 4 You.

Huidadvies bij salon Your Moment


Your Moment is de schoonheid- en massagesalon voor iedereen.

Een moment van rust, een moment van verzorging, een moment voor uzelf. Door de drukte van alledag wordt dit snel vergeten, vertelt
Melanie de Jong van Your Moment. Om dit te
bereiken is rust, reiniging en verzorging met
goede producten belangrijk voor het lichaam.
Ik werk met de producten van Dermalogica
die bekend staan op de pure werkstoffen voor
een gezonde huid, een heel leven lang. In Gouda
en omstreken ben ik de enige salon met dit
merk, dat is ontwikkeld door The International
Dermal Institute. Ik draag zorg voor een perfecte behandeling, afgestemd op de wensen
van de klant. Met de specialisaties in de salon,
waaronder bindweefsel, acne en Shiatsu ben ik
gericht op huidverbetering en huidverjonging.
Wie eens goed naar zijn of haar huid wil
laten kijken kan langskomen voor een gratis
Face Mapping huidanalyse en een advies
op maat. Your Moment is gevestigd aan de

NIEUW IN
GOUDA!
GEVESTIGD IN
LIVING WELL XL

Heeft er ooit iemand wel eens cht


goed naar uw huid gekeken?
Your Moment besteedt aandacht
aan uw huid en aan uw wens!

Suus Events gaat na het succes met Le March


door met een nieuw evenement: Markt. Dat is
een lifestylemarkt waar kleine ondernemers
klanten ontmoeten en inspireren. Markt is op
zondagmiddag 14 december te vinden in de
Bunnik loods naast het Centraal Station.

Met meer dan dertig verkopers, verschillende


foodtrucks, live optredens en een grote Suus

Bar is Markt een mooie mogelijkheid voor


een middagje uit en het bij elkaar shoppen
van de laatste kerstcadeautjes. Mensen die zin
hebben in een (gluh)wijntje, een klein dansje
en lekker shoppen zijn welkom van 13.00 tot
18.00 uur. Voor kleine ondernemers zijn er nog
enkele plekken beschikbaar. Voor meer informatie hierover kan men contact opnemen met
suzanne@suusevents.nl.

Slot jubileummaand
winkelcentrum Bloemendaal
De jubileumspaaractie, die de winkeliers van
winkelcentrum Bloemendaal de afgelopen
weken hebben georganiseerd, eindigt zaterdag 29 november.

Melanie de Jong aan het werk bij Your Moment.

Keerkring 4 in Gouda. Zie voor meer informatie www.yourmomentgouda.nl of bel


(06) 24 44 80 88.

Om het veertigjarig jubileum te vieren, ontvangt de klant tot en met zaterdag 29 november bij iedere besteding van vijf euro n zegel
(tot een maximum van vijf zegels per keer).
Deze zegels kunnen op een spaarkaart geplakt
worden. Met die spaarkaart dingt men mee
naar n van de veertig Giant Chill CS fietsen
of n van de bijna honderd andere prijzen.
Voorwaarde is wel dat men twee verschillende
kleuren zegels op een spaarkaart plakt, naam en
adresgegevens invult en de spaarkaart inlevert

bij een van de vier bussen die verspreid staan


in het winkelcentrum. Men mag zoveel volle
spaarkaarten inleveren als men wil. Zodra de
laatste winkel op zaterdag 29 november dicht
gaat, sluit de inlevertermijn van de actie. In
week 49 is de trekking van de prijswinnaars
en worden de prijswinnaars schriftelijk uitgenodigd om op zaterdag 13 december om 15.00
uur in het winkelcentrum hun prijs in ontvangst
te nemen. Zaterdag zullen twee naaisters op
antieke Hollandse fietsen aanwezig zijn om
op een naai-mobiel kleding te versieren. Ook
Hieronymus van Capelle is aanwezig met zijn
Orkestbak. Tot slot staat ook Hoogeveen Fietsbeleving met een stand. Kijk voor meer informatie op www.winkelcentrumbloemendaal.nl

VA N D E R S P R O N G H Y P O T H E K E N
BEAUTY- / MASSAGESALON

D F
E
CADEESTDAGE
AUTIP N
!

IN DE MAAND DECEMBER

20% KORTING
OP ALLE GEZICHTsBEHANDELINGEN
EN

Melanie de Jong Keerkring 4 2801 DG Gouda M 06 24 44 80 88 melanie@yourmomentgouda.nl www.yourmomentgouda.nl


uda nl

Erkend hypotheek adviseur


PROFITEER NU VAN DE HISTORISCH LAGE RENTE
RENTE 30 JAAR VAST VANAF 3,9%

Bel ons voor een afspraak


www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070

J. Olsthoorn

Advertentie

10

ROGAM voorraadacties
OP
=
OP

Mercedes-Benz Citan 108 CDI KA/L

Voorzien van o.a.: airconditioning, cruise control, comfort bestuurdersstoel,


radio (Bluetooth), middenarmsteun met opbergvak, wieldoppen (luxe) en
boordcomputer.

Hoge inruilpremie!
Geen inruil? Dan
4 jaar GRATIS
SterGarantie t.w.v. 768,-

VERZEKERINGACTIE

1e jaar Mercedes-Benz
Allrisk verzekering
van 1.000,- voor 495,-

VOORDEEL 505,-

Normaal:
-/- Voorraadvoordeel:
-/- Registratiepremie:
-/- ROGAM inruilpremie:

15.050, 1.200, 1.000, 1.000,-

Totaal voordeel:

3.200,-

Jubileum aanbieding
Gildeslager Van Sprang
*LOGHVODJHU&RUYDQ6SUDQJ
/DQJH7LHQGHZHJ*RXGDWHO
ZZZYDQVSUDQJJLOGHVODJHUQO

ZEER
aantrekkelijke
FINANCIERINGSACTIES!

ROGAM ACTIEPRIJS

11.850,-

*Aanbieding geldt op geselecteerde voorraadmodellen en niet in combinatie met andere acties. Uiterlijke registratiedatum en aflevering voor 31-12-2014.
Prijzen excl. BTW./BPM. Excl. rijklaarmaakkosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Knip deze toverkleurplaat uit en neem hem zaterdag mee naar het Geheim van Sinterklaas.
Dan kan je er in het stadhuis samen mee op de foto.

ROGAM Bergschenhoek
Bergweg-Zuid 102
ROGAM Gouda Gouwe Park
Grote Esch 50, Moordrecht
ROGAM Rdam Spaanse Polder (service) Schuttevaerweg 18-20

010 - 4180400
0182 - 696060
010 - 2983933

www.rogam.nl

LANCIA YPSILON
AANBIEDING BIJ
MOTORHUIS IN
GOUDA
S
NOG SLECHT
D
A
A
OP VOORR

TIJDELIJKE ACTIE
YPSILON ELEFANTINO
Optiepakket* t.w.v.
Kosten rijklaar maken
incl. afleverpakket

12.750
2.235

Totaal
Klantvoordeel

15.839
2.044

RIJKLAARPRIJS

13.795

854

PRIVATE LEASE V.A. 298,-**

DE YPSILON ELEFANTINO

is standaard voorzien van:


Airconditioning
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen vr

Optiepakket t.w.v. 2.235 o.a. voorzien van:


Achterste zijruiten en achterruit van donkergetint glas Lederen stuurwiel en pookknop
Metallic lak Pack Blue & Me Pack Special
Radio/CD/MP3-speler Verchroomde uitlaat

EN DAT ALLEMAAL RIJKLAAR 13.795

14% bijtelling

Prijs is incl. BTW/BPM, incl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op lancia.nl. Gem. brandstofverbruik: 3,8-4,6
l/100 km (1 op 21,7-26,3), CO2-emissie 86-88 g/km. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officile Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt
mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
**Particulier aanbod op basis van full operational Lease, exclusief vervangend vervoer en brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van
24 maanden en max. 12.000 km per jaar. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en BTW. Registratie in 2014.

Keerkring 3, 2801 DG Gouda. Telefoon: 0182-683939, www.motorhuis.nl

11

Bedrijven / auto

Slagerij Cor van Sprang


bestaat tachtig jaar

Het team van Slagerij Cor van Sprang, met Cor van Sprang in het midden.
Het is in november precies tachtig jaar
geleden, dat Nico van Sprang samen met zijn
vrouw de slagerij aan de Lange Tiendeweg
begon. Nico (de opa van de huidige eigenaar)
was een boerenzoon die het vak geleerd had
bij slager Van Vliet aan de Zeugstraat, toen
hij in 1934 voor zichzelf begon.

zout gebruikt dan vroeger. Met diverse (inter)


nationale onderscheidingen kunnen we ons
inmiddels specialist noemen en daar zijn we
trots op. Al tachtig jaar wordt bijvoorbeeld de
rookworst, rookvlees en rauwe ham op beukenhout gerookt en dat proef je.

Cor van Sprang: In die tijd ging het er anders


aan toe. De klanten werden bezocht om de
bestelling op te nemen, om later met een
transportfiets bezorgd te worden. De koeien
en varkens kwamen van boeren rondom
Gouda en werden zelf geslacht en verwerkt.
Er word nu niet meer zelf geslacht, maar de
koeien en varkens komen nog steeds uit de
buurt en worden in eigenbeheer verwerkt. De
worstmakerij is een paradepaardje binnen de
slagerij. Veel worstspecialiteiten en vleeswaren worden in eigen worstmakerij bereid.
De authentiek recepten van opa Van Sprang
worden nog dagelijks gebruikt, en waar nodig
aangepast aan deze tijd. Zo wordt er nu minder

De koeien komen van hoeve de Groenzoom


in Berkel en Rodenrijs van Gerard de Koning.
Vlees met een goed verhaal van dieren uit
de streek. Alle dieren lopen buiten en in de
wintermaanden los op stro in royale ruimten
waar de koeien de ruimte krijgen om een
rustig leven te leiden, wat uiteindelijk het beste
rundvlees oplevert. De varkens zijn afkomstig
van Keten Duurzaam Varkensvlees, dit is een
samenwerkingsverband van boeren, slachterijen en slagers. Samen gaan deze partijen voor
regionaal, duurzaam vlees. Kwaliteit met oog
voor milieu en dierwelzijn. Slagerij Cor van
Sprang is gevestigd aan de Lange Tiendeweg 28
in Gouda, telefoon (0182) 512 360.

Streek

Financieel Wijzer
Zo langzamerhand geneest Nederland van de
woekerpolis affaire. Deze woekerpolis affaire
staat symbool voor veel misstanden in de
financile wereld. De wetgever heeft de afgelopen jaren ook flink ingegrepen in de manier
van werken van financile instellingen. En als
grote finale is het provisiesysteem op de schop
gegaan.
Intussen weten de meeste consumenten wel,
dat aan financieel advies kosten verbonden
zijn die nu rechtstreeks aan hen worden berekend. Het gevolg is nu, dat veel mensen zich
wel een paar keer bedenken voordat ze een
betaalde adviseur inschakelen. De Gammas
en de Praxissen van deze wereld groeien
immers ook flink. Lekker thuis klussen en
hopelijk genieten van je eigen werk. Daar besteden veel mensen tijd aan. Dus waarom niet
gewoon zelf je financile zaken regelen? Ik
vraag dan ook af, wanneer consumenten hun
eigen haren gaan knippen, of zelf hun kiezen
gaan trekken.

Pitstop Personenvervoer bestaat in november


n jaar. De eigenaar van Verkeerscollege
Pitstop besloot vorig jaar zijn auto-, motor- en
bromfietsrijschool uit te breiden met Pitstop
Personenvervoer, met als doel het aanbieden
van taxivervoer in Gouda en omstreken.

Terugkijkend was het geen makkelijk jaar,


maar door onderscheidend te zijn in service
en kwaliteit van het personeel en het verschil

Branche-organisatie van woningcorporaties


Aedes heeft deze week de cijfers bekend
gemaakt van het vergelijkend onderzoek
onder 312 corporaties naar de tevredenheid
van de huurders en de hoogte van de bedrijfskosten.

hoeveel pensioen heb ik nu

Waar kaas betaalbaar is!!


Korte Groenendaal 8 Gouda
Open van woensdag - vrijdag 8.30 - 17.30
en zaterdag 8.30 - 17.00

Belegen
kaas
kilo 5,95

Proosdij kaas Kilo 7,95

welk effect heeft een verandering


mijn leven op mijn pensioen?

in

end
blijv eel
actu

Hoera, een goed pensioen!

VOOR MEER INFO: WWW.MEUBELSTOFFEERDERIJKOEMANS.NL

eigenlijk?

wat kan ik zelf doen?

Wink Sabe

Meridiaan 13-15 2801 DA Gouda

Relatie geschenken? Veel mogelijkheden!!


*Deze acties zijn 2 weken geldig

in materiaal hebben we een gezond klanten


bestand kunnen opbouwen, aldus de heer
Chander. Pitstop Personenvervoer is gespecialiseerd in het aanbieden van diverse soorten
van taxivervoer zoals V.I.P., zakelijk, particulier, groep, rolstoel, leerlingen, luchthaven,
pakket en brief vervoer. Voor het bestellen van
een taxi kan men bellen met (0182) 785 865 of
zie www.pitstoppersonenvervoer.nl.

Hoera, een goed


pensioen!
Over alles wat je moet weten

en alles wat je kunt doen

Wink Sabe
Tim van Dasselaar
interviews met pensioenexpert
op basis van intervie

dalen. Het doel van het onderzoek is transparantie, leren en verbeteren van de prestaties van
woningcorporaties.
Bezuinigen

Om te kunnen blijven zorgen voor goede en


betaalbare woningen voor de huurder met de
smalle beurs heeft Mozaek Wonen in 2013
onder andere de keuze gemaakt om circa
25 procent te gaan bezuinigen op de bedrijfskosten. Dit doen we door een soberdere
bedrijfsvoering, verdere digitalisering en een
meer afgeslankte organisatie, aldus Mozaek
Wonen.

H
Hoera,
een
go
goed pensioen!
Ve
Verkrijgbaar
bij Boekhandel
bi
Verkaaik
Ve

Of bestel onl
online via
www.hoeraeengoedpensioen.nl

Uw veelzijdige vakman
voor al uw klussen:

Onderhoud - Tegelwerk - Keukens


Badkamers - Renovatie - Dakkapel

Veel soorten buitenlandse kaas p/st. 2,50. 3 voor 7,00


Koetshuysch kruidenkaas 500 gram 5,95

Tim van Dasselaar


Financieel Planner
info@timvandasselaar.nl

Onderzoek woningcorporaties

Sinds 1950

T 0182 514505

Als u in staat bent uw eigen kiezen te trekken,


dan bent u mogelijk ook in staat uw eigen
financile belangen goed
te behartigen. Hou dat
maar als leidraad aan.

Jubileum Pitstop Personenvervoer

Mozaek Wonen zegt tevreden te zijn over


de uitkomst. Mozaek Wonen scoort met een
7,4 een ruime voldoende voor de huurderstevredenheid. Met 978 euro per woning per
jaar voor de bedrijfskosten scoort de corporatie
vlak achter de koplopers. Het is de verwachting dat dit jaar, door de in 2013 ingezette bezuinigingen, de bedrijfskosten verder gaan

Meubelstoffering van fauteuil


tot designbank.

De grote financile instellingen en trouwens


ook overheidsinstellingen spreken het liefst
rechtstreeks met u. En waarom? Dat is
eenvoudig, dat kost minder geld. David tegen
Goliath. En in de werkelijkheid van vandaag
wint hier niet David, maar Goliath.
Consumenten verliezen duizenden euros
(soms jaarlijks) doordat regels in hun nadeel
worden uitgelegd. Er heerst een naeve
gedachte, dat grote instellingen er voor u zijn,
dat banken hun klanten centraal stellen, dat de
belastingdienst u wel even belt als u een fout
maakt in uw aangifte.

Fred Kruit
Rossinistraat 26
2807 HK Gouda
Tel: 0182 - 52 56 23, Mob: 06 - 27 20 01 50
fredkruit@klussenier.nl, www.klussenier.nldt
/

Advertentie

12

Verhuur
Propertymanagement
VvE beheer
Research

079 329 66 66 - www.hof-rijnland.nl


ZATERDAG 29 NOVEMBER OPEN HUIZENROUTE!
Middenmolenplein, Poldermolenplein en Poldermolendreef - Gouda
Per direct driekamerappartementen in de vrije sector beschikbaar
van circa 85 tot 100 m2
Gelegen boven het winkelcentrum van Goverwelle
Vrij uitzicht over plein met bomen vanuit zonnige loggia
Op loopafstand van het station Goverwelle en bushalte voor de deur
Het Steinse Groen is gelegen op loopafstand en is een mooie plaats om te
wandelen, fietsen en hardlopen

OPEN HUIS VAN 11.00 TOT 12.30 UUR. U BENT VAN HARTE
WELKOM AAN DE MIDDENMOLENPLEIN 52!

Huurprijzen vanaf 705,00 tot 745,00 per maand


(exclusief service kosten)

Gloucesterstraat/Kongsbergstraat Gouda
Nu met g!
tin
huurkor

Royale 5-kamerwoningen
Ruime woonkamer van 31 m of 37 m
Tuinen met gunstige ligging
Wonen in een groene omgeving en aan het water
Op loopafstand van de Reeuwijkse Plassen
Goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de A12

OPEN HUIS VAN 13.00 TOT 14.00 UUR.


U BENT VAN HARTE WELKOM AAN DE KONGSBERGSTRAAT 9!

Huurprijzen v.a. 925,- per maand


Groenhovenweg-Heuvellaan - Gouda
met
Huur nu gratis
of een
korting at vloer!
lamina

3 en 4 kamerappartementen
Varirend van 84 tot 95 m
Zonnig balkon of tuin op het zuidwesten of zuidoosten
Scholen, winkelcentrum, NS-station, sportvelden en zwembad in
nabije omgeving
Dichtbij uitvalswegen A12 en A20

OPEN HUIS VAN 14.30 TOT 15.30 UUR. U BENT VAN HARTE
WELKOM IN DE MODELWONING GROENHOVENWEG 397!

Huurprijzen v.a. 725,- per maand

Huren... Een goede keuze!


www.twitter.com/hofrijnland
www.facebook.com/hofrijnland

Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:
Van t Hof Rijnland Vastgoedmanagement BV - J.L. van Rijweg 20
2713 JA ZOETERMEER - E-mail: verhuur@hof-rijnland.nl

13

ADVERTENTIE

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Grootste Keukenshowroom van Nederland

KEUKENS

HALF GELD
Precies 50 jaar geleden startte het familiebedrijf in Ter Aar met de verkoop van
keukens en inmiddels heeft Keukenwarenhuis.nl midden in de Randstad de grootste
keukenshowroom van heel Nederland!
Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in
betaalbare A-merk keukens
waar je geen omkijken naar
hebt. Alles wordt geregeld:
thuisbezorging, montage en
aansluiten, tot en met het afvoeren van ons afval. Kant en
klaar!

KOOP
ZONDemAbGer
30 nov
12-18 uur

Keukenwarenhuis.nl kan bovendien


1000 luxe keukens direct uit voorraad leveren. Deze keukens staan in
een magazijn van nog eens 5000 m2.
De keukens uit voorraad kunnen we in
vrijwel iedere gewenste opstelling
voor je ontwerpen,
leveren en monteren. Tevens zijn
vrijwel alle soorten en merken
apparaten uit
voorraad leverbaar.

Keukenwarenhuis.nl
heeft meer dan 10.000
keukenapparaten op
voorraad, welke tegen internetprijzen
verkocht worden.

Inmiddels vinden vele


keukenkopers uit geheel
Nederland de weg naar de
grootste
keukenshowroom
van Nederland. Gemakkelijk bereikbaar tussen de A4 en de A12,
afslag Alphen aan den Rijn. Parkeren
is gratis en gemakkelijk!

Jubileumactie!

50 jaar
Keukens
uit Ter Aar

cties
Spectaculaire Jubileuma
t:
me
l
bij Keukenwarenhuis.n
T
LFO
t DPNQMFFUPOU[PSHEFLFV
JUWPPSSBBE
t MVYFLFVLFOTEJSFDUV
PSSBBE
UWP
TVJ
t $BTIBOE$BSSZLFVLFO

Je bezoek is zeker meer dan de moeite


waard.
Kom dus deze week beslist langs en
profiteer van de vele jubileumaanbiedingen en de ruime openingstijden.
Wij zorgen tevens voor een feestelijke
en ontspannen sfeer met een hapje en
een drankje!!

JUBILEUM ACTIETIJDEN

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

27 november
28 november
29 november
30 november

10 - 22 uur
10 - 22 uur
9 - 18 uur
12 - 18 uur

Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) Tel. 088 01 01 200

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

14

ADVERTENTIE

BRILLEN
CONTACTLENZEN
OPTOMETRIE

KEMPKES OPTIEK
PRESENTEERT...

HELMEN EN GOGGLES

D MUST HAVE VOOR


SKIRS EN SNOWBOARDERS
Boll is een authentiek sport en lifestyle merk sinds 1888 en is ontstaan in de Franse
Alpen. Kenmerkend voor Boll is de ultieme combinatie van pasvorm, mode en
functionaliteit. Topatleten zijn nauw verbonden bij het ontwikkelen van de producten
van Boll. Daardoor kan Boll u een beschermende, comfortabele en ultralichte
sportuitrusting bieden. Ook voor andere toonaangevende sportmerken zoals
OAKLEY en Adidas kunt u bij Kempkes Optiek terecht. OAKLEY en Adidas sportbFbbbbYbFbbFbO}bubbbb8bYbobV
golf- en schaatssport.
De sportzonnebrillen van OAKLEY zijn nu ook op sterkte leverbaar!
Kom langs op vrijdag 28 en zaterdag 29 november om de gehele collectie
zonnebrillen van OAKLEY te bekijken en ervaren!

Kempkes Optiek / Hoogstraat 22 / 2801 HH Gouda / Telefoon 0182 51 23 91 / E-mail info @ kempkesoptiek.nl / www.kempkesoptiek.nl

FAMILIE / UITGAAN

Goudkistje tien jaar

15

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Koopzondagen binnenstad
Op zondag 30 november, de zondag voor
pakjesavond is het koopzondag in de stad en
zijn heel veel winkels geopend tot 17.00 uur.

dag 3 en donderdag 4 december. Op de zaterdagen en de koopzondag is er een inpakservice


in de tijdelijke Sinterklaaswinkel (Korte
Tiendeweg 15).

Ook zijn er twee extra koopavonden, op woens-

Expositie Studio Hesseling


In Studio Hesseling exposeren beeldend
kunstenaar Willem Hesseling en sieraadontwerpster Lisette Bouman komend weekend hun werken.

In het atelier aan de Bloemendaalseweg zijn

sieraden, schilderijen, sculpturen en kandelaars te koop. De expositie is te bezoeken


op zaterdag 29 en zondag 30 november en
op zaterdag 13 en zondag 14 december van
11.00 tot 17.00 uur. Zie voor meer informatie
www.studiohesseling.nl.

Extra voorstelling The Sound of


Music in Goudse Schouwburg

Heleen van Praag met het Goudkistje.


Het Goudkistje viert zijn tiende verjaardag.
In 2004 werden de eerste kistjes bij de voordeuren opgehangen. Nu hangen ze in vele
straten, ook buiten Gouda.

In het Goudkistje kan men een eigen wisselende minitentoonstelling maken. Bijvoorbeeld
met iets persoonlijks van een hobby, beroep of
idealen. Of iets rond de feestdagen en seizoenen.
Op de website goudkistje.nl zijn veel voorbeelden te zien. Zo ontstaan er kleine kunstwerkjes
en collages in de gevelkastjes. Gouwenaren
Heleen van Praag en Evert Hasselaar bedachten tien jaar geleden het Goudkistje. We zochten naar een manier om contact tussen buren

te stimuleren en buurten leuker te maken.


Kunstenaar Jan Mostert maakte het ontwerp.
Aanvankelijk waren alle kistjes goudkleurig,
maar inmiddels zijn er ook zilverkistjes en
ongelakte exemplaren. De ruim 1500 Goudkistjes die binnen en buiten Gouda hangen,
zijn gemaakt in sociale werkplaatsen. Wie op
zoek is naar een Goudkistje kan terecht bij
de winkel van juffrouw Saartje, Wilhelminastraat 37 in Gouda, bij de museumwinkel of
bij de pop-up winkel van Creatief Gouda. Ter
gelegenheid van de tiende verjaardag van het
Goudkistje krijgt men tot en met 14 december
tien euro korting. Voor meer informatie zie
goudkistje.nl.

Sasja Janssen signeert bundel


in Drukkerswerkplaats Gouda

Maria komt als gouvernante te werken bij de familie Von Trapp (foto Roy Beusker).
Het is vijftig jaar geleden dat de film The
Sound of Music uitkwam, met Julie Andrews
in de hoofdrol. Om dat te vieren komt Albert
Verlinde Entertainment met een nieuwe
versie van de musicalklassieker. De kaartverkoop in Gouda gaat hard en daarom is er
een extra voorstelling geboekt.

The Sound of Music vertelt het verhaal van


Maria, die zich niet kan aanpassen aan het
kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder
Overste om als gouvernante te werken bij de
familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel
achter dat de zeven kinderen van Kapitein
Von Trapp onder een te streng regime leven.
Wanneer de Kapitein een tijd van huis is laat
Maria de kinderen weer opbloeien. Tot de cast
van de musical behoren onder meer Anouk
Maas (Flashdance), Maaike Widdershoven,

Tony Neef, Vajn van den Bosch (The Voice


extra voorstelling in De Goudse Schouwburg vindt plaats op zondag 18 januari om
16.30 uur. Meer informatie en reserveren via
www.goudseschouwburg.nl of (0182) 513 750.

website?
zie de mogelijkheden op

.nl

Sasja Janssen signeerde De Steken van Querido.


Dichter Sasja Janssen signeerde zaterdag
22 november in de Drukkerswerkplaats Gouda
een bibliofiele uitgave van De Steken van
Querido.

Deze genummerde bundel, met een unieke ets


van de Japanse kunstenares Yuriko Miyoshi, is
vervat in Japanse bindwijze door Goudse bindgroep onder leiding van Wilma van Ipenburg,

Groene Hart Ziekenhuis


5e verdieping (route 66)
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

De Steken, geschreven in opdracht van Sub


Signo Leonis, is bovendien opgenomen in
Janssens laatste bundel Ik trek mijn species
aan. Tijdens de presentatie gaf voorzitter
Pieter Stroop van de Stichting Drukkerswerkplaats Gouda: een korte inleiding over het werk
van Sasja Janssen en de Goudse bibliofilie en
lichtte ontwerper Peterpaul Kloosterman de
productie toe.

Mobiel: 06 12 62 70 30
Tel.: 0182 50 55 18

Erkend leverancier van uw zorgverzekeraar

Vertrouwd en dichtbij

www.ellahaarwerk.nl

6OXLVGLMN*RXGD7ZZZJROIEDDQLMVVHOZHLGHQO

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

16

PERSONEEL / ADVERTENTIE

Wij zoeken voor onze praktijk


een gezellige, flexibele

tandartsassistent(e)

Kies je

school

met minimaal 2 jaar werkervaring,


voor dinsdag en woensdag.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv,
(bij voorkeur) per mail naar info@caredent.nl
Zonder ervaring hoef je niet te reageren.

Informatieavonden en Open dagen

Kijk in de Keuzegids voortgezet onderwijs Gouda e.o. 2015

of op

www.kiesjeschoolgouda.nl

COORNHERT
GYMNASIUM

BrFFWBBSUIPFLt),(PVEB

info@carFEFOUOMtXXX.caredent.nl

Voorlichtingsavonden CSG De Goudse Waarden


sector vmbo

Maandag 1 december 2014


Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen
Betreft: vmbo-basis/vmbo-kader/vmbo-lwoo
Plaats:
locatie Kanaalstraat 31
Aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 2 december 2014


Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen
Betreft: vmbo-theoretische/gemengde leerweg
Plaats:
locatie Winterdijk 10
Aanvang: 19.30 uur
Meer informatie vindt u op onze website
www.degoudsewaarden.nl

Kom je ook naar onze meeloopmiddag op woensdag 14 januari 2015?


Plaats:
Kanaalstraat 31, vmbo-basis/vmbo-kader/vmbo-lwoo
Plaats:
Winterdijk 10, vmbo-theoretische/gemengde leerweg
Aanvang: 13.30-15.30 uur

WERK & SCHOLING

Topsporters coachen
brugklassers in pilot

17

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Honderd matches Present Gouda


Present Gouda bestaat vijf jaar en blijft
groeien. In het oprichtingsjaar 2009 maakte
Present twintig matches, in 2014 al meer dan
honderd.

Onze stichting is ervan overtuigd dat mensen


best vrijwilligerswerk willen doen of een ander
willen helpen. Maar de drempel tussen de wens
en de daadwerkelijke actie blijkt vaak te hoog.
Present neemt die drempel helemaal weg. Vrijwilligers kunnen zich bij ons aanmelden en
hun wensen aangeven. Wordt het een sociale
bezigheid, zoals wandelen met bejaarden? Of
wordt het een actieve bezigheid, zoals schilderen bij een alleenstaande moeder? Door de

samenwerking met talloze maatschappelijke


partners weet Present altijd waar de hulp het
hardst nodig is. En zo wordt de vrijwilliger dus
gegarandeerd gekoppeld aan het project dat
het beste bij hem of haar past, laat de stichting weten. Maar Present wil blijven groeien.
Zeker met de grootschalige veranderingen in
het stelsel van zorg en welzijn, is er volgens
de stichting voor Present een belangrijke rol
weggelegd. Wie met zijn of haar gezin, vriendengroep, bedrijfsteam of kerk eenmalig vrijwilligerswerk wil doen, kan zich aanmelden
bij Present. Kijk voor meer informatie op:
www.presentgouda.nl of bel (06) 442 565 10.

Goudse Kindergemeenteraad
Erik Korving, docent lichamelijke opvoeding De Meander met Sayra Aarts (foto Andr Bolland).
De Meander Gouda heeft een primeur: Sport
4 The Better; een veerkrachtproject dat gebaseerd is op topsport. In dit project geven
topsporters zelf les op middelbare scholen.

Sport 4 The Better start na de kerstvakantie


als een pilotproject bij De Meander Gouda.
Dit project is een initiatief van Sayra Aarts.
Zij beoefent al jaren karate op topniveau en
geeft straks zelf les op De Meander, in samenwerking met de docenten lichamelijke opvoeding. De lessen worden tweewekelijks aangeboden en lopen door gedurende de rest van
het schooljaar. Sayra Aarts heeft ervaren dat
sport niet alleen motoriek en de gehele gezondheid bevordert. Sport stimuleert ook zelfvertrouwen, concentratievermogen, zelfdiscipline, toewijding en gevoel van eigenwaarde.
Deze ervaring wil zij graag delen met jongeren.
Tijdens trainingen in haar eigen sportschool,
ziet zij wat het voor jongeren betekent om aan
karate of andere sporten te doen.
Maatschappelijk voordeel

Sport levert bovendien maatschappelijke voor-

delen op, zoals het terugdringen van pesten,


agressie, geweld, vervroegde schoolverlating
en overgewicht. Sport maakt jongeren sociaal
competenter. Sport 4 The Better is specifiek
bedoeld voor brugklassers. De overstap van
basisschool naar middelbare school is voor veel
leerlingen groot. In de brugklas zijn zij opeens
weer de jongsten op school en zij komen voor
allerlei nieuwe uitdagingen te staan. Ze
maken nieuwe vrienden en voelen steeds meer
groepsdruk, ook om het gezag van volwassenen ter discussie te stellen. In die situatie is
het niet eenvoudig om weerbaar te zijn tegen
nieuwe verleidingen als roken, alcohol, drugs,
laat naar bed gaan en (cyber)pesten. Door te
sporten zitten de jongeren beter in hun vel. De
sportlessen, zowel tijdens als buiten schooluren, geven hen handvatten om op een weloverwogen manier om te gaan met innerlijke
conflicten. Ze staan stevig in hun schoenen en
ontwikkelen wellicht persoonlijk leiderschap,
laat De Meander weten. De initiatiefnemers
van Sport 4 The Better hebben aangekondigd
dat het project in het komend schooljaar op
meer scholen in het land wordt aangeboden.

VIP-ochtend bij Praktijkonderwijs

Samen met Madurodam en ProDemos organiseerde de gemeente Gouda op 25 november een


Kindergemeenteraad. Leerlingen van verschillende basisscholen namen voor n dag plaats op
de stoel van gemeenteraadslid. Ze droegen projecten voor die zij in de weken voorafgaand aan
de raadsvergadering in hun klas hebben voorbereid. Tijdens de afsluitende vergadering nemen de
kinderen zelf een politiek besluit over de plannen. Het plan dat de meerderheid van alle stemmen
krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Hiervoor stelt Madurodam 2.000 euro beschikbaar. Het
voorstel van de Livingstoneschool was de uiteindelijke winnaar. De dag werd om 18.00 uur afgesloten met de Kindergemeenteraadsvergadering, voorgezeten door burgemeester Milo Schoenmaker.

Operator Verpakkingen
Heb jij ervaring met het machinaal verpakken van voeding?
En ben je bekend met het in- en omstellen van de
verpakkingsmachines?
Mail dan je CV naar food@perflexxion.nl of bel 010-5111099.

60 plusser helpt u graag met computerhulp aan huis.


Op maat uw eigen computer of laptop en/of uw eigen programmas leren kennen

Ik help u graag met uw computer problemen;


denk hierbij aan Internet, Skype, E-mail
en/of uw eigen programmas, als voorbeeld:
uw video-, foto- en muziekprogrammas, etc.

Leerlingen van groep acht volgden vorige week praktijkworkshops bij De Goudse Waarden. Een
rode, Londense dubbeldeksbus vervoerde de leerlingen. Nu zitten ze nog in de eindgroepen van het
Speciaal Basisonderwijs, zoals Park en Dijk en Het Avontuur en kiezen volgend jaar voor Vervolgonderwijs. Na de workshops stapten ze met hun werkstukken weer in de dubbeldekker om het ritje
terug naar hun eigen school te maken.

Kinderopvang?
Vind jouw gastouder
op Oppas.nl

Tevens -indien van toepassing- adviseer ik u


bij de aankoop van een nieuwe computer of
laptop en/of mogelijke reparaties (via derden).

Uurtarief 19,50 per vol uur of


45, per dagdeel ( 2,5 uur ).
Gn voorrijkosten.

Zoek je kinderopvang? Laat je kinderen opvangen


door een erkende gastouder. In een warme en
vertrouwde omgeving. En bespaar direct op je
kinderopvangkosten. Ga naar Oppas.nl en ontdek
de vele voordelen van gastouderopvang.
0182 - 39 29 05

gouda@viaviela.nl

Maak gebruik van een jarenlange ervaring!

Voor nadere informatie, via uw telefoon: 0182 - 510 519 of 06 - 2005 8360
of per e- mail aan: Simon@visn.nl
onderdeel van
Gastouderbureau
ViaViela

ps Heeft u geen PC of Laptop..., geef dan deze publicatie aan uw vrienden en/of familie svp.

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Wij profileren ons door een ruim


assortiment verse bloemen en
(tuin)planten en onze scherpe
prijzen. Onze sfeerafdeling is
ingericht met een eigentijdse
collectie zoals u ook kunt zien
op de fotos. Elke week komen
er nieuwe artikelen binnen van
gerenommeerde merken.

18

ADVERTENTIE

bloemen

We vinden het een uitdaging om


u als onze klant te inspireren.
Bent u benieuwd naar onze
activiteiten?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
op www.slingerlandbloemen.nl

meubelen

8EGS]SHSIMORYEPNEVIR)POIQEERHEKEZSRHMWLIXZEWXITVMO
2EEVHIK]Q^EEPZERHI'EVVSYWIPSQPIOOIVXIFI[IKIR(SSVHI
EJ[MWWIPMRKZERIIRTEEVQMRYXIRMRWTERRMRKIRSRXWTERRMRKOERMO
LIXKSIHZSPLSYHIR7SQQMKISIJIRMRKIR^MNRFIWX^[EEV
V
1EEVSQHEX^IRMIXPERKHYVIRIRHSSVHIEJ[MWWIPMRKZER
R
WTMIVKVSITIRLIFMORSSMXLIXKIZSIPHEXMOSZIVQMNR
KVIR^IRKE8IV[MNPMO[IPLIXKIZSIPLIFHEXQMNRLIPI
PMGLEEQEERFSHOSQX1IXREQIHSSVLIXEJ[MWWIPIR
ZERHISIJIRMRKIRMWLIXZSSVQMNKSIHSTXIFVIRKIR
-OKEQIXIIRMOLIFMIXWKIHEERKIZSIPREEVLYMW
)WXLIV:IIRIRHEEP

Winkels
Gouda
Nieuwe Marktpassage 1
2801 HW Gouda
Tel. 0182 - 511120
Moordrecht
Kerklaan 32
2841 XJ Moordrecht
Tel. 0182 - 375538

potterie

serviezen

riet

7MRHWIIRNEEVHSIMOQIIQIX8EGS]S%PWMOSTREIIRHVYOOIHEK
H OO H
XLYMWOSQLIFMORMIXEPXMNH^MR1EEVEPWQMNR
FYYVQERQMNOSQXSTLEPIRMWIVKIIRSRXOSQIRQIIVEER
)REPW[IHERFI^MK^MNRFIRMOIPOIOIIV[IIVFPMNHEXMO
KIOSQIRFIR(IQY^MIOMWZSSVQMNEPWQY^MIOPMIJLIFFIVIGLXIIR
WXMQYPERW.ILSSVXZEREPPIWZER%FFEXSX>ETTETSTVSGOWEPWE
NE^^QEEVSSOVYWXMKIOPEWWMIOIQY^MIOFMNHISRXWTERRMRKWSIJIRMRKIR
,IX^SYZSSVQMNSRQSKIPMNO^MNRSQIIRFYMOWTMIVSIJIRMRKIIR
QMRYYXZSPXILSYHIR^SRHIVQY^MIOQEEVRYPYOXHMX[IP
6MXQMWGLITSTRYQQIVWQEOIRLIXFI[IKIRQEOOIPMNO
0IOOIVWTVMRKIRST8LVMPPIVZER1MGLEIP.EGOWSRSJ
VIRRIRST4EMRXMXFPEGOZERHI7XSRIW
(IQY^MIOMWKSIHHIWJIIVMWSRKIH[SRKIRIRHI
SIJIRMRKIR^MNRRMIXMRKI[MOOIPH,IIVPMNO
3WGEV&MNP

tuinplanten

verlichting

7MRHWNEEVHSIMOQIIQIX8EGS]S,IXFIZEPXQMNTVMQE;EXQMN
ZSSVEPFIZEPXMWHEXMOREIIRHVYOOIHEKMRLIXSRHIV[MNWIZIRRMIXHI
FEEWFIR-OFIRHILIPI[IIOFI^MKHIOMRHIVIRXIZIVXIPPIRLSIMIXW
QSIXIR[EEVSQIR^(EEVSQMWLIXZSSVQMNIIRZIVEHIQMRKEPWHI
VSPPIRSQKIHVEEMH^MNRIRMIQERHERHIVWZIVXIPH[EXMOQSIXHSIR-O
OERHIORSTSQ^IXXIRIRPIOOIVQIIKEERQIXHISIJIRMRKIRIRHI
QY^MIO(ISIJIRMRKIR^MNRXVSY[IRWRMIXQSIMPMNOKIIRMRKI[MOOIPHI
TEWNIWSJEVQFI[IKMRKIR(SSVHIEJ[MWWIPMRKZERIIRTEEVQMRYXIR
MRWTERRMRKIRSRXWTERRMRKOERMOLIXKSIHZSPLSYHIR1MNRLIPI
PMGLEEQOSQXEERFSH,IXEJWPYMXIRHIO[EVXMIVZERSRXWTERRMRKMW
^IIVVYWXKIZIRH%PQIXEPIIREERVEHIVZSSVMIHIVIIR
-RIOI2MNIRLYMW

8EGS]SMR+SYHEWXEVXSTIRNERYEVM
1EERHEK+]Q^EEPZERHI'EVVSYWIP7GLSPIRTEH
;SIRWHEK+]Q^EEPZERHI+SYHWI;EEVHIR'EPWPEER
0IWXMNHIRSTFIMHIEZSRHIRIRYYV

zijde

fotolijstjes

www.slingerlandbloemen.nl

3TKEZIXEGS]SKSYHE$SRPMRIRPSJ
;IFWMXI[[[XEGS]SRP

%GXMIKVEXMWTVSIIWWIRX[ZZER

SPORT / GEZONDHEID

Huldiging van
wereldkampioenen

19

Wethouder Laura Werger huldigde zaterdag 22 november twee wereldkampioenen van de Goudse
Reddingsbrigade.
Wethouder Laura Werger huldigde zaterdag
22 november twee wereldkampioenen van de
Goudse Reddingsbrigade.

Vincent Atres en Jos Numan deden op


26 september in Montpellier namens de
Goudse Reddingsbrigade mee aan verschillende onderdelen. Bij het onderdeel Line Throw
zijn deze twee jongens in hun categorie wereldkampioen geworden met een tijd van 11.08
minuten. In het Groenhovenbad kregen ze hiervoor een onderscheiding door de wethouder
Sport.

leiding van de watersnood ramp in 1953 is


Gouda aangewezen als stationeringsplaats met
een rampeenheid. Vanuit het Ministerie van
Binnenlandse Zaken is toen geld vrijgemaakt
omdat er weinig hulpmiddelen waren. Eerst
werd er met een vlet gevaren. Sinds kort heeft
Gouda de beschikking over een geheel nieuwe
snelle boot: Tinn Silver.

Tinn Silver

Op dezelfde dag overhandigde de wethouder


de nieuwe boot de Tinn Silver. Deze boot is
op 4 november al overgedragen van Reddingsbrigades Nederland aan de Goudse Reddingsbrigade. De nieuwe boot zal gebruikt worden
voor beveiligingen en bewakingen. Naar aan-

Op dezelfde dag overhandigde de wethouder


de nieuwe boot de Tinn Silver.

NIA, work-out op muziek


Belangstellenden kunnen zaterdag 29 november gratis kennismaken met NIA. Een techniek waarin verschillende bewegingsvormen
samenkomen, waaronder jazz-, moderne
dans, taichi, taekwondo en yoga.

Bij NIA is plezier in bewegen het belangrijkste, het verbetert conditie en houding en
mijn krijgt meer energie, aldus Jeanne van

der Huure. De kennismakingsles op zaterdag


29 novembervindt plaats van 9.30 tot 10.30
uur in de multifunctionele zaal van sporthal
de Mammoet (boven), Calslaan 101 in Gouda.
Voor informatie en aanmelden (niet noodzakelijk) kan men contact opnemen met Jeanne
van der Huure via nia.jeanne@outlook.com of
(06) 294 319 34.

Diabetisch type 2, nee bedankt!


Sjaan Rietveld start in het nieuwe jaar
de groepstraining Diabetisch type 2, nee
bedankt!

Dit is een intensieve groepstraining voor


mensen met diabetes type 2 of verhoogde
bloedglucosewaarden die gewichtsvermindering willen en daardoor de kans op late diabetescomplicaties verkleinen. Afvallen betekent
lichaamsverandering. De insulineresistentie
neemt af. Insuline kan beter zijn werk doen.
Daardoor kunt u last krijgen van lage bloedglucosewaarden met de daarbij behorende
hongergevoelens. Dat is vaak de reden waarom
een afvalpoging kan vastlopen bij iemand met
diabetes mellitus. Tenslotte is gewichtsvermindering een kwestie van een lange adem hebben.
De volhouder wint en die winst is bij diabetes
veel meer dan alleen een paar kilo minder.
Afvallen en bewegen in groepsverband met
wekelijks veel contactmomenten is meestal
succesvoller. Motivatie en zelfcontrole zijn
onontbeerlijk. Door regelmatige controle van
uw bloedglucosewaarden komt u er achter

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

Energy Medicine als


ondersteuning bij kanker
Mijn naam is Ingrid de Geus; ik werk sinds
2010 als energietherapeut in Gouda. Als een
der eersten heb ik de eer om Energy Medicine
in Nederland uit te oefenen: een doeltreffende,
veilige en natuurlijke methode die werkt met
ieders eigen energie.
Wat heeft iemand met kanker daar nu aan?
Energy Medicine biedt aanvullende zorg die je
helpt om tijdens en na de ziekenhuisbehandelingen vitaal te blijven, je beter te voelen
(onder andere beter eten, slapen, ontspannen)
en sneller te herstellen.
Daarnaast zet ik mij in om vermoeidheid na
kanker te voorkomen of te verbeteren. Ik heb
zelf lang chronische vermoeidheid gehad en
weet hoe belangrijk het is om niet alleen te
overleven, maar ook energie genoeg te hebben
om verder te kunnen met je leven.
Bijzonder aan Energy Medicine is dat je de
basisoefeningen leert en dagelijks uitvoert,
en zo zelf direct aan je herstel werkt. Deze
oefeningen zijn eenvoudig, krachtig en: prettig
om te doen! Een greep: oefeningen die helpen
tegen misselijkheid en andere ongewenste

bijwerkingen, oefeningen die je weerstand


verbeteren, je energie opkrikken, en technieken die helpen bij angst en onzekerheid. Wat
Energy Medicine daarnaast uniek maakt is dat
partners en familie van mensen met kanker
zelf ook hun steentje bij kunnen dragen. Dit
onder andere door te helpen met ontspanningstechnieken en door de oefeningen over te
nemen als de patint daar te moe voor is.
Met je eigen handen bij kunnen dragen aan
vitaliteit en herstel, dat is de kracht van Energy
Medicine. Wilt u meer weten? Bel voor verdere informatie of een afspraak naar (0182)
513 132. Of kom langs op het inloopspreekuur op 2 of 16 december.
Alle informatie vindt u
op www.energiewerkt.
org.
N.B. Knip deze column
uit! Hij geeft recht op
twintig procent korting
op de eerste afspraak.

Roman over dilemmas rond coma


Hoeveel bewustzijn is nodig om iemand
nog mens te kunnen noemen? Om die vraag
draait het in de roman Coma, die Marcel de
Jong, medewerker bij het ID College in Gouda,
heeft geschreven. De vader van hoofdpersoon
Andreas raakt na een hersenbloeding in
coma. Die vegetatieve toestand is confronterend.

Het gaat over het al dan niet stopzetten van de


behandeling en over wat de verzorging van een
comapatint die geen enkel vooruitzicht heeft
op verbetering, de maatschappij mag kosten.
Zolang het niet gaat om iemand die heel
dichtbij staat, kan de discussie op een hoger
abstractieniveau worden gevoerd. Hoe lastig
het is om een oordeel te hebben over de kwaliteit van leven van een geliefde persoon die in
coma ligt, blijkt mooi uit dit boek. Kan men
zeggen dat iemand dood is als zijn persoonlijkheid, zijn bewustzijn weg is? Het lichaam
is hetzelfde gebleven, maar de karaktereigenschappen, herinneringen en gevoelens zijn vervlogen. Is iemand een levende dode? Pas als
de comapatint sterft, voelt iedereen hoe groot
het verschil eigenlijk is tussen dood en leven.
Marcel de Jong verwoordt heel invoelbaar deze

dilemmas. Dat is het deel van het boek dat


bijblijft. Tussen al deze kwesties speelt ook het
verhaal van het verleden van Andreas, dat heel
anders blijkt te zijn dan hij dacht. Dat maakt het
boek luchtig en gemakkelijk leesbaar ondanks
het zware thema. Op woensdag 17 december is
er een symposium rond het boek met als thema
Samen zorgen na coma. Aanmelden kan via
www.djccommunicatie.nl/coma.
N.a.v. Coma, door Marcel de Jong,
Uitgeverij Passage, 200 paginas, 18,90 euro.
ISBN 978905452 289 8

Marcel de Jong

U w g ebi t is bij ons in g oede ha nden !

hoe uw lichaam reageert op bewegen, andere


voeding en minder medicijnengebruik. Voor
elke deelnemer wordt een plan de campagne
gemaakt. Veel zorgverzekeraars dragen hun
steentje bij om uw gezondheid te verbeteren.
De twee groepen starten 12 januari 2015. Er
is plaats voor maximaal twaalf deelnemers.
Een vrijblijvend intakegesprek gaat vooraf
aan deelname. Afspraak maken? Bel (06)
135 504 27 Sjaan Rietveld, Wilhelmina van
Pruisenlaan 139 in Gouda.

De Specialist voor uw:

. Kunstgebit . Klikgebit . Frameprothese . Plaatje


. Reparaties en onderhoud aan uw gebitsprothese
. Vrijblijvend advies
. Vergoeding van alle verzekeraars mogelijk
. Voldoende gratis parkeergelegenheid
Sjaan Rietveld

Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht


T 0182 516492 M 06 13573215 E info@tppvdheuvel.nl I www.tppvdheuvel.nl

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

20

ADVERTENTIE

'HSOHNYRRU

IHHVWHQEUXLORIWHQYHUJDGHULQJHQ
ZRUNVKRSVHQV\PSRVLDYDQDIWRW
SHUVRQHQ

SUDFKWLJH]DOHQPHWHHQHLJHQ
SDUNHHUWHUUHLQ

(HQJH]HOOLJDYRQGMHXLW.HUVWEDO
=DWHUGDJDYRQGGHFHPEHU
%DFNWRWKHVL[WLHVGDQVDYRQGELM/H3DWDSRXI
,QVDPHQZHUNLQJPHWGH*RXGVH%DQG5H6H7

21

THEATER & FILM

Chinees kerstcircus
in de schouwburg

Blind: echt of fictie?


De Noor Eskil Vogt schreef mee aan het veelbekroonde Reprise van Joachim Trier. Nu
is er zijn debuutfilm Blind, waarin hij een
ingenieus spel speelt met realiteit en fictie
door verschillende dramatische lagen met
elkaar te verweven.

De Chinese waaghalzen van The Peking


Acrobats staan al meer dan vijfentwintig
jaar aan de wereldtop met adembenemende
stunts, spectaculaire menselijke piramides en
ongelooflijke acrobatiek. Hun show bracht de
mannen al in het Guinness Book of Records
en op het witte doek, in de Ocean-films met
Brad Pitt en George Clooney.

De acrobaten schuwen het gevaar niet. De adem


stokt bij menig toeschouwer, maar alles loopt
goed af. Ongelooflijk, huiveringwekkend, dat
een lichaam dat kan, dat zijn de meest gehoorde kreten na een voorstelling en recensies zijn
unaniem lovend over de verrichtingen van de
acrobaten. The Peking Acrobats zijn op vrijdag
26 december te zien in De Goudse Schouwburg. Voor meer informatie en reserveringen:
www.goudseschouwburg.nl of (0182) 513 750.

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

The Peking Acrobats (foto Annemiek Rooymans)

Het is niet belangrijk wat cht is, zolang ik


het maar kan visualiseren, zegt Ingrid (Ellen
Dorrit Petersen uit Troubled water) in een
voice-over aan het begin van Blind. Door
een genetische aandoening is Ingrid blind geworden en moest ze haar baan als lerares opgeven. Ze voelt zich gedesorinteerd en trekt
zich terug in haar huis, de plek waar ze alleen
kan zijn met haar gedachten en haar zorgzame
man Morten. Maar haar diepste angsten en
onderdrukte fantasien gaan haar al snel parten
spelen. Zo vreest ze dat haar man s nachts
erotische chatsessies houdt, en dat hij haar
stiekem begluurt. Om haar angsten te beteugelen, gaat Ingrid een verhaal schrijven over de
Zweedse alleenstaande moeder Elin, de voor-

malige filmstudent Einar en de saaie architect


Morten. Maar was dat niet haar eigen man?
Regisseur Vogt gooit de kijker aanvankelijk in
het diepe, maar wanneer alle puzzelstukjes in
elkaar passen blijkt Blind een meeslepende en
prikkelende film, waarvan je niet altijd weet
wat nu echt is of niet. De film heeft overigens
ook een Nederlands tintje: de muziek is van
Henk Hofstede (De Nits).

In de film Blind wordt een ingenieus spel


gespeeld met realiteit en fictie.

Agenda Goudse Schouwburg

Programma Filmhuis Gouda

Vrijdag 28 november
Grote zaal, 20.00 uur: Dream Catcher met

Donderdag 27 november

Momix (dans).
Kleine zaal, 20.30 uur: De Bloeiende Maagden
met Toen neuken nog gewoon was (cabaret).
Uitverkocht.

Zaterdag 29 november
Grote zaal, 20.00 uur: Joke Bruijs en Gerard

Cox met Alles Went behalve een Vent (toneel).


Uitverkocht.
Kleine zaal, 20.30 uur: Maria de Ftima met
40 jaar Fado (muziek). Uitverkocht.
Zondag 30 november
Grote zaal, 15.00 uur: Waanzinnig Gedroomd

AGENDA

(familie). Uitverkocht.
Grote zaal, 20.00 uur: Waanzinnig Gedroomd
(familie).
Dinsdag 2 december
Grote zaal, 20.00 uur: Phaedra met De

Utrechtse Spelen (toneel).

Woensdag 3 december
Gouden zaal, 19.15 uur: Inleiding van Club

Guy & Roni (dans).


Grote zaal, 20.00 uur: Club Guy & Roni / tanzmainz met My Private Odyssey (dans).
Kleine zaal, 20.30 uur: Pavel Kolesnikov met
Pianorecital (klassiek).

do 27 nov t/m wo 3 dec

2 a g t

wo 14.20 en 16.15

LIVE PREMIRE: G O OISCHE VROUWEN 2

MEES KEES OP DE PLANKEN

Live feed van de feestelijke premire in het DeLaMar Theater te Amsterdam!

di 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30 en 20.45


wo 19.30, 19.45, 20.00, 20.15 en 20.30

2 a g t

LADIES NIGHT: G O OISCHE VROUWEN 2

2
THE PENGUINS O F MADAGASCAR 3D OV

do 15.15, 17.40 en 20.00, vr 15.20, 17.45, 20.15 en 22.40


za 13.15, 17.15, 20.00 en 22.30, zo 12.05, 15.30, 18.00 en 20.45
ma 16.00, 18.15 en 20.30, di 16.40, wo 13.50 en 16.15

3 d t

HORRIBLE BOSSES 2

wo 14.25

2
DE PINGUINS VAN MADAGASCAR 3D NL

Met Jason B ateman, Charlie Day en Jason Sudeikis

do 17.00 en 19.45, vr 17.00, 19.45 en 22.20


za 14.20, 17.00, 19.45 en 22.20, zo 14.00, 16.45 en 19.30
ma & di 16.00, wo 13.15 en 16.00

3 a g

THE HUNG ER GAMES: MO CKINGJAY - PART 1 ATMOS


do 15.15, 17.45 en 20.30, vr 15.15, 18.00 en 20.45
za 15.30, 18.10 en 20.45, zo 14.30, 17.15 en 20.00

ma 17.15 en 20.00, di 16.30

3 a g

THE HUNG ER GAMES: MO CKINGJAY - PART 1


do 16.00 en 19.30, vr & za 16.45 en 20.30, zo 16.15 en 19.45,
ma 16.00 en 19.30, di 15.30
3

vr 14.40, za 13.30 en 15.45, zo 13.00 en 16.15, wo 14.20

INTERSTELLAR
do 15.30 en 20.15, vr 15.00 en 20.00, za 20.15, zo 15.15 en 20.15
ma 17.00 en 20.15, di 16.15, wo 16.30
2 g

do 15.15, vr 15.30, za 13.15 en 15.00, zo 12.10 en 14.25, wo 12.45

SAMBA
SINT & DIEG O: HET G EHEIM VAN DE RING

Van de makers van Intouchables!

do 17.55 en 21.00, vr 17.30 en 22.30, za 14.55, 17.55 en 22.40


zo 13.55 en 17.45, ma 17.55
2

DUMB AND DUMBER TO


do 16.50 en 19.00, vr 17.15, 19.30 en 21.30, za 17.30, 19.30 en 21.30
2 g t
zo 11.50, 18.20 en 20.20, ma 16.00 en 19.45, di 16.00

PAK VAN MIJN HART

WIPLALA

15.30 uur: St. Vincent


19.00 uur: Blind
21.45 uur: Dorsvloer vol confetti

Zaterdag 29 november

13.30 uur: Winter sleep (extra voorstelling)


19.00 uur: Blind
21.45 uur: St. Vincent

Zondag 30 november

za 13.20, zo 12.50 en wo 12.40

TRIPPEL TRAPPEL: DIERENSINTERKLAAS


do 15.10, vr 14.50, za 13.50 en 15.40, zo 12.05 en 13.50
wo 12.40, 13.55 en 16.30

DE CLUB VAN SINTERKLAAS & HET PRATENDE PAARD

www.cinemagouda.nl
Burgemeester Jamessingel 25, naast Huis van de Stad en NS station Gouda, Tel. 0182-527773

16.00 uur: Sagrada, el misteri de la creaci


20.30 uur: St. Vincent

Maandag 1 december

20.30 uur: Wakolda

Dinsdag 2 december

14.00 uur: St. Vincent


20.30 uur: Il conformista

Woensdag 3 december

20.30 uur: Wakolda

Donderdag 4 december

20.30 uur: Leviathan

11.00 uur: Dorsvloer vol confetti

Uitladder
en Futureban in So What. De deur gaat om
21.00 uur open. Kaarten kosten vier euro
voor niet-leden en twee euro voor leden. Zie
www.so-what.nl.
Gouda, Concert Vocaal Ensemble Cantare
Gouda met titel Op reis met Bach, een
muzikale vertelling. Aanvang 20.00 uur,
tickets vijftien euro.
Waddinxveen, Kerstmarkt in de Remonstrantse Kerk (Zuidkade 59) van 15.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 29 november
Gouda, Het geheim van Sinterklaas; pieten

O p 2 december zijn de ladies nights reeds uitverkocht, ma ar er is nog plek


voor de extra voorstellingen op woensdag 3 december!

wo 15.40

Vrijdag 28 november

Vrijdag 28 november
Gouda, Elektronische live acts van Dropmix

cinema gouda
ma 19.30

20.30 uur: St. Vincent

speurtocht door het centrum van Gouda. Startpunt Achter de Waag. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Expositie Lisette Bouman (goudsmid)
en Willem Gesseling (beeldend kunstenaar),
Bloemendaalseweg 60/62, 11.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Concert Gouds Symfonie Orkest in
de Garenspinnerij. Aanvang om 15.30 uur
aan Turfsingel 34A. Kaarten kosten elf euro.
Jongeren tot achttien jaar en donateurs betalen
acht euro voor een kaartje. Telefonisch bestellen kan via (06) 305 281 32.
Waddinxveen, Kerstmarkt in de Remonstrantse Kerk (Zuidkade 59) van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag 30 november
Gouda, 70s & 80s party in Woodies/Lobbes,

aanvang 15.00 uur.

Gouda, Expositie Lisette Bouman (goudsmid)

en Willem Gesseling (beeldend kunstenaar),


Bloemendaalseweg 60/62, 11.00 tot 17.00 uur.

Zondag 14 december
Gouda, Markt (lifestylemakrt waar kleine

ondernemers en klanten elkaar ontmoeten)


in loods van Bunnik, bij Centraal Station van
13.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag 13 december
Waddinxveen, Kerst- en Boekenmarkt voor

goede doelen, van 9.30 tot 15.30 uur in de


Ontmoetingskerk.
Zie www.rommelmarktwaddinxveen.nl.
Exposities
Gouda, Expositie Jan Mostert, bij Firma van

Drie, Achter de Kerk 13, tot en met 7 december.


Meer informatie: www.firmavandrie.nl.
Gouda, Expositie fotograaf Hermes Verseveldt
in de Sanquin Bloedbank aan de Groningenweg
6, gebouw Molenwiek, in Gouda. Te zien tot
31 december. Open op maandag, dinsdag en
donderdag van 12.30 tot 20.00 uur en vrijdag
van 8.00 tot 11.00 uur.
Gouda, Expositie Lisette Bouman (goudsmid)
en Willem Hesseling (beeldend kunstenaar)
aan de Bloemendaalseweg 60/62, op 29 en
30 november van 11.00 tot 17.00 uur.
Reeuwijk, Expositie schilderijen en beelden
van Maria Flach in Bibliotheek De Groene
Venen in Reeuwijk, te zien tot en met 29 december tijdens openingstijden van de bibliotheek.
www.bibliotheekdegroenevenen.nl.

do 11 dec
20.00 UUR

Dinsdag 9 december
Gouda, Lezing Arjan Postma over de natuur,

de St Joostkapel, Lage Gouwe 134, aanvang


20.00 uur. Toegang vrij.

Vrijdag 12 december

Gouda, Gouda bij Kaarslicht

Dolf Jansen
Oudejaars 2014

22

OP

EN

HU

IS

Nummer 48, 27 november 2014


Oplage: 67.000 exemplaren

OPEN HUIS

zaterdag 29 november van 11.00 - 15.00 uur


Viavesta Makelaars Adviseurs Klein Amerika 15 2806 CA Gouda T 0182 51 12 83 M 06 53 96 19 42 www.viavesta.nl gouda@viavesta.nl

Van Middelantstraat 14, Gouda


Vraagprijs: 154.000,- k.k.

Leeuwerik 2, Bodegraven
Vraagprijs: 449.000,- k.k.

Citroenvlinderstraat 4, Gouda
Vraagprijs: 550.000,- k.k.

Nessepolderstraat 8, Gouda
Vraagprijs: 219.000,- k.k.

Lazaruskade 8, Gouda
Vraagprijs: 195.000,- k.k.

Geerpolderweg 29, Gouda


Vraagprijs: 309.000,- k.k.

Gouderaksedijk 25, Gouda


Vraagprijs: 154.500,- k.k.

Cappenersteeg 4, Gouda
Vraagprijs: 157.500,- k.k.

Walmolenerf 59, Gouda


Vraagprijs: 300.000,- k.k.

Groen van Prinstererlaan 23, Reeuwijk


Vraagprijs: 200.000,- k.k.

Wilhelmina van Pruisenlaan 237, Gouda


Vraagprijs: 179.000,- k.k.

Uiterwaard 57, Moordrecht


Vraagprijs: 485.000,- k.k.

Ga naar viavesta.nl of bel 0182 51 12 83