MODUL MOTIVASI AL-QURAN TERAS PERUBAHAN (MANTOP

)
Pengenalan Al-Quran merupakan kitab yang lengkap dan suci dari kesalahan manusia atau dalam erti kata lain, merupakan ensiklopedia yang amat berguna dalam kehidupan seharian. Dalam menempuh onak dan duri kehidupan, seseorang individu perlu kepada motivasi, rangsangan atau galakan supaya mereka sentiasa bersemangat dan tidak mudah putus asa. Motivasi apakah yang lebih baik daripada al-Quran itu sendiri? Justeru, pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC) telah merangka satu modul Motivasi Al-Quran Teras Perubahan (MANTOP). Modul motivasi yang bertemakan Kejayaan Hakiki pastinya menggarap semangat dan kemahuan yang lebih mantap dalam mencapai matlamat hidup seseorang individu menjadi insan yang sentiasa bermotivasi dan akhirnya mampu cemerlang di dunia dan akhirat. Objektif • Untuk memotivasikan peserta menggunakan kaedah “Quranic Motivation”© • Untuk mengubah sikap negatif peserta kepada sikap yang lebih positif. • Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja di dalam bidang akademik malah mempunyai akhlak dan sahsiah serta jati diri yang cemerlang dalam menghadapi cabaran masa kini. • Untuk mengait dan menyingkap rahsia serta hikmah solat dalam membentuk peribadi seorang muslim bagi mencapai kejayaan di dunia dan juga akhirat. • Untuk menyedarkan peserta akan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi Allah. Golongan Sasaran • Individu atau kumpulan remaja yang ingin menjadi muslim yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam seluruh aspek kehidupan di dunia dan juga akhirat. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai, Aktiviti dan Interaktif Jangkamasa Program • Kursus dan bengkel dua hari tanpa bermalam Sasaran Selepas Program • Peserta akan lebih taat kepada Allah SWT dan kedua ibu bapa di dalam meneruskan kehidupan di muka bumi Allah ini. • Peserta dapat meneruskan kehidupan dengan lebih bersemangat dan bermotivasi dengan menjadi Al-Quran & Solat sebagai panduan utama. • Peserta dapat menyedari akan tuntutan kecemerlangan dalam Islam. • Peserta menyedari akan tuntutan sebagai pelajar di dalam Islam dan mampu menjadi pelajar yang berakhlak dan bersahsiah yang mantap.
kembali ke atas

MODUL TAJWID MUDAH DAN EKSPRES
Membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul hukumnya adalah fardhu ain. Walau bagaimanapun, mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu kifayah. Dewasa ini, ramai individu yang tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik disebabkan tidak berjaya menguasai ilmu tajwid secara formal. Faktor kekangan masa, jumlah sub-topik yang banyak dan istilah ilmu tajwid yang sukar diingati dilihat sebagai punca masalah ini berlaku. Justeru, pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC) terpanggil untuk menyelesaikan masalah ini dengan satu modul yang diberi nama “Tajwid Mudah dan Ekspres”. Modul ini secara keseluruhannya akan menerangkan kaedah-kaedah mudah dalam rangka usaha untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul tanpa perlu mempelajari ilmu tajwid secara formal yang kebiasaannya memakan masa yang lama. Objektif • Menyedarkan para peserta akan kepentingan membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. • Memberi kefahaman yang betul kepada peserta tentang hukum mempelajari ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran. • Memperkenalkan modul kaedah mudah mempelajari tajwid; “Tajwid Mudah & Ekspres ©” oleh MTC. • Memastikan para peserta dapat menguasai kaedah yang diperkenalkan dalam tempoh masa yang disasarkan. Golongan Sasaran

Individu yang boleh membaca Al-Quran, tetapi tidak mempunyai pendidikan formal dalam ilmu tajwid dan ingin memperbaiki bacaan serta menambah pengetahuan dalam ilmu dan kaedah tajwid dalam pembacaan Al-Quran.

Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan: • • • • Kursus dan bengkel sehari. Peserta memahami kepentingan membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Peserta dapat membezakan hukum mempelajari ilmu tajwid dan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Peserta dapat menguasai kaedah “Tajwid Mudah & Ekspres ©” oleh MTC. Sasaran Selepas Program

kembali ke atas

MODUL KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN
Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Justeru belajar dan mengajarkan al-Quran dipandang mulia di sisi agama. Walau bagaimanapun, secara umumnya, masyarakat melihat proses pembelajaran al-Quran sebagai satu proses yang jumud, stereotaip dan membosankan. Melihat kepada perlunya proses pengajaran dan pembelajaran al-Quran diperbaiki, pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC) telah merangka satu modul khas bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran al-Quran. Peserta akan didedahkan dengan kaedah-kaedah terkini dalam P&P al-Quran. Objektif • Menyedarkan peserta sikap yang perlu dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran alQuran itu sendiri. • Memperkenalkan kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran al-Quran yang lebih menarik dan terkini. • Merungkai masalah P&P al-Quran yang biasa dihadapi oleh peserta. Golongan Sasaran • Individu atau kumpulan yang ingin memperbaiki kaedah mengajar dan belajar al-Quran menggunakan pendekatan dan kaedah yang lebih menarik dan terkini. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan • Kursus dan bengkel sehari. Sasaran Selepas Program • • • Peserta memahami sikap yang perlu ditanam dalam proses P&P al-Quran. Peserta memahami teori P&P al-Quran yang menarik dan dapat melakukan praktikalnya. Peserta dapat menyelesaikan masalah yang biasa dihadapi dalam proses P&P al-Quran.

kembali ke atas

MODUL KURSUS TAHSIN AL-QURAN
Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Justeru membacanya perlulah dengan ilmu tajwid yang betul dan penuh tartil seperti mana firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Muzammil ayat keempat yang bermaksud “bacalah al-Quran dengan tartil”. Walau bagaimanapun, dewasa ini ramai individu muslim yang gagal membaca al-Quran dengan betul sehingga boleh mengubah maksud ayat al-Quran itu sendiri.

Melihat kepada perlunya bacaan al-Quran masyarakat disemak dan diperbaiki, pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC) telah merangka satu modul Tahsin al-Quran. Modul yang mengandungi tiga kertas kerja iaitu Tahsin makhraj huruf, Tahsin al-Fatihah dan Tahsin al-Quran ini Insya Allah akan memperbaiki kualiti bacaan peserta kepada satu tahap yang lebih baik dari sebelumnya. Objektif • Menyedarkan peserta akan kepentingan membaca al-Quran dengan betul. • Memperbaiki makhraj huruf peserta menggunakan kaedah “Try and Error” © • Memperbaik bacaan al-Fatihah dan al-Quran peserta menggunakan kaedah “Try and Error” © Golongan Sasaran • Individu atau kumpulan yang ingin menyemak dan memperbaiki bacaan al-Quran mereka menggunakan kaedah yang diperkenalkan oleh pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC). Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan: • • Kursus dan bengkel sehari. Kursus dan bengkel dua hari. Peserta menyedari akan kepentingan membaca al-Quran dengan betul. Peserta dapat memperbaiki makhraj huruf dalam pembacaan al-Quran. Peserta dapat memperbaiki bacaan al-Fatihah dan bacaan al-Quran.

Sasaran Selepas Program


• •

kembali ke atas

MODUL SMART SOLAT
Sabda Rasulullah s.a.w; “Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya dan barang siapa yang meninggalkannya sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya”. Dewasa ini, gejala sosial telah meningkat dan solat dilihat sebagai salah satu jalan keluar dari masalah tersebut sepertimana firman Allah s.w.t dalam al-Quran yang bermaksud “sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar”. Menyedari akan peri pentingnya solat itu sendiri, pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC) mengambil inisiatif untuk menyediakan satu modul yang diberi nama Smart Solat. Peserta akan didedahkan dengan kaifiyat solat yang betul dan prinsip-prinsip serta hikmah di sebaliknya. Objektif

• Menyedarkan peserta akan kewajipan menunaikan solat. • Mendedahkan kepada peserta akan kaifiyat solat yang betul. • Menyingkap rahsia dan hikmah solat dalam membentuk peribadi seorang muslim. Golongan Sasaran • Individu atau kumpulan yang ingin meningkatkan kualiti solat mereka dan ingin mengetahui rahsia dan hikmah di sebalik solat yang difardhukan ke atas umat Islam. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai, Praktikal dan Interaktif Bentuk Program Cadangan: • • Kursus dan bengkel sehari. Kem dua hari satu malam Peserta menyedari akan kewajipan menunaikan solat. Peserta mengetahui dan memahami kaifiyat solat yang betul. Peserta memahami dan menghayati rahsia dan hikmah solat.

Sasaran Selepas Program


• •

kembali ke atas

MODUL "AKU TAK CONFUSE LAGI TENTANG ISLAM!"
Di dalam Islam, banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang bukan Islam kelihatan mudah, tetapi sebenarnya agak sukar diberi penjelasan dalam bentuk logik dan bukti akal, yang kadang-kadang tidak mampu diberi penjelasan oleh orang Islam sendiri sehingga menyebabkan orangorang bukan Islam takut untuk mendekati Islam apatah lagi mendalami Islam. Sebagai contoh persoalan-persoalan “kenapa tidak boleh makan babi”, “kenapa Islam mengharuskan poligami sehingga 4 orang Isteri”, “kenapa wanita perlu menutup aurat”, “kenapa perlu bersolat” dan sebagainya perlu diberikan penjelasan dengan hujah-hujah yang kukuh berdasarkan bukti-bukti logik dan teori-teori sains yang menyokong agar ia tidak mampu untuk disangkal lagi. Justeru, modul “Aku Tak Confuse Lagi Tentang Islam” yang dibangunkan oleh MANTOP Training and Consultancy ini berusaha sedaya upaya untuk menjawab pelbagai persoalan semasa tentang kekeliruan-kekeliruan yang timbul di dalam hukum-hukum Islam. Objektif • • • Memberi penjelasan tentang persoalan-persoalan yang timbul tentang hukum-hukum Islam. Merungkaikan kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan oleh sesetengah pihak yang sengaja untuk memperlekehkan hukum Islam. Memberi kefahaman yang sebenar tentang kesyumulan Islam.

Sasaran Peserta

• Masyarakat bukan Islam yang ingin mengetahui maklumat tentang Islam, serta orang-orang Islam yang keliru dengan Islam. Tema Dan Konsep
• Mudah,

Santai dan Interaktif

Bentuk Program Cadangan • Kursus dan bengkel sehari. Sasaran Selepas Program

• •

Peserta menyedari akan konsep Islam sebagai cara hidup. Peserta akan mendapat gambaran sebenar tentang Islam.
Peserta tidak lagi keliru tentang isu-isu di dalam hukum Islam.

kembali ke atas

MODUL LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)
Latihan dalam kumpulan boleh dikatakan satu keperluan dalam latihan dan konsultasi modul. Secara umumnya, latihan dalam kumpulan atau lebih dikenali dengan nama LDK akan dikendalikan oleh fasilitator (pemudahcara) ataupun penceramah utama sendiri bagi membantu peserta mencapai objektif bagi modul-modul yang dijalankan. Secara keseluruhannya, pihak MANTOP Training and Consultancy (MTC) mengandungi lebih dari 50 modul LDK bagi modul-modul yang disediakan. Kesemua modul-modul LDK ini menekankan mobiliti kesemua elemen dalam manusia yang kami rangkumkan dalam akronim FESI iaitu Fizikal, Emosi, Spiritual dan IQ. Objektif • Membantu pencapaian objektif bagi modul yang dijalankan. • Mobiliti kesemua elemen penting dalam manusia. • Meningkatkan keberkesanan modul. Golongan Sasaran • Individu atau kumpulan yang mengikuti modul-modul MTC. Tema Dan Konsep • Fizikal, Emosi, Spiritual, IQ (FESI) Bentuk Program Cadangan: • • • • Kursus dan bengkel sehari. Kem dua hari satu malam. Peserta mencapai objektif bagi modul yang disasarkan. Peserta tidak bosan dalam proses penyampaian modul.

Sasaran Selepas Program

kembali ke atas

MODUL PARENTING SKILLS
Pendidikan bermula daripada rumah dan ibu bapa merupakan role-model kepada anak-anak di dalam sesebuah keluarga. Manusia yang cemerlang lahir daripada sebuah keluarga yang cemerlang. Keluarga yang cemerlang pula bermula dengan suami isteri yang cemerlang yang seterusnya menjadi ibu bapa yang cemerlang. Atas kesedaran ini, MANTOP Training and Consultancy merangka satu modul khusus untuk “parenting skill” ini dalam memberi panduan kepada pasangan suami isteri yang baru melayari bahtera rumah tangga atau ibu bapa yang telah mempunyai anak-anak, teknik-teknik serta tips-tips untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, dan seterusnya melahirkan sebuah kominiti masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Objektif • Menyedarkan peserta akan tanggung jawab sebagai ibu bapa. • Memberi panduan mendidik dan mengasuh anak. • Membina jati diri sebagai ibu bapa cemerlang. • Melahirkan sebuah masyarakat yang aman makmur lahir daripada keluarga-keluarga yang bahagia. Sasaran • Pasangan-pasangan suami isteri yang baru berkahwin dan juga para ibu bapa yang telah mempunyai anak-anak. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan • Kursus dan bengkel sehari. Peserta menyedari akan tuntutan sebagai ibu bapa di dalam Islam. Peserta memahami konsep tanggung jawab. Peserta mampu untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Sasaran Selepas Program


• •

kembali ke atas

MODUL KEPIMPINAN

Kepimpinan merupakan elemen penting di dalam sesebuah organisasi. Malah Rasulullah menegaskan betapa azab yang amat besar sekiranya seseorang itu tidak menunaikan amanah kepimpinan yang dipikul, malah lebih teruk lagi sekiranya menyeleweng dan menyalahgunakan kuasa yang dimiliki. Atas kesedaran ini, “Modul Kepimpinan” oleh MANTOP Training and Consultancy disediakan untuk melatih dan memberi panduan kepada para kepimpinan organisasi dalam memegang tampuk kepimpinan agar tidak tergelincir daripada lunas-lunas yang digariskan di dalam Islam. Bermula daripada kepimpinan yang amanah dan jujur inilah seterunya melahirkan sebuah organisasi yang cemerlang. Objektif • Menyedarkan peserta akan tanggung jawab sebagai pemimpin. • Memberi panduan mengurus organisasi. • Melahirkan kepimpinan yang efektif dan berkesan. • Membina sebuah pasukan kepimpinan yang amanah dan jujur dalam membentuk organisasi yang cemerlang. Sasaran • Pemimpin-pemimpin atau barisan exco pertubuhan, persatuan atau kelab, serta badan-badan beruniform atau komuniti-komuniti masyarakat. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan • • • Kursus dan bengkel sehari. Kem dua hari satu malam. Kem tiga hari dua malam. Peserta menyedari akan tuntutan sebagai ketua di dalam Islam. Peserta memahami konsep tanggung jawab dan amanah. Peserta mampu untuk membina sebuah organisasi yang mantap.

Sasaran Selepas Program


• •

kembali ke atas

MODUL MOTIVASI PELAJAR CEMERLANG/ KEM MODAL INSAN (KEMUDI)
Pelajar yang cemerlang bukan sahaja pelajar yang mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan, atau dinilai sekadar kemampuan akademik semata-mata. Lebih daripada itu, sahsiah dan akhlak lebih-lebih lagi dituntut agar kecemerlangan yang dikecap bukan sahaja di dunia, malah di akhirat kelak.

Justeru, “Modul Motivasi Pelajar Cemerlang” yang digubal oleh MANTOP Training and Consultancy ini menjadi panduan untuk para pelajar menyeimbangkan pencapaian dalam mengejar kecemerlangan di dalam dunia pembelajaran dan akademik tanpa meninggalkan aspek-aspek ukhrawi yang membentuk sahsiah dan akhlak diri para pelajar. Objektif • Menyedarkan peserta akan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi Allah. • Memberi motivasi untuk belajar. • Melahirkan pelajar yang berakhlak dan bersahsiah. • Melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja di dalam bidang akademik malah mempunyai sahsiah dan jati diri yang cemerlang dalam menghadapi cabaran masa kini. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan • Kursus dan bengkel sehari. • Kem dua hari satu malam. • Kem tiga hari dua malam. Sasaran Selepas Program • Peserta menyedari akan tuntutan sebagai pelajar di dalam Islam. • Peserta memahami konsep tanggung jawab pelajar dan amanah ilmu. • Peserta mampu menjadi pelajar dengan yang akhlak dan sahsiah yang mantap.
kembali ke atas

SMART TEAM BUILDING
Di dalam surah as-Saff, Allah SWT menegaskan bahawa Dia amat mencintai orang-orang yang berjuang di atas jalan-Nya secara tersusun di dalam satu barisan. Malah Saidina Ali (kwj) sendiri telah memberi panduan bahawasanya “ kebaikan yang tersusun mampu dikalahkan oleh kejahatan yang tersusun”. Justeru, soal perpaduan dan kerjasama amat penting di antara ahli organisasi untuk memastikan kelancaran gerak kerja dan matlamat organisasi tercapai. Di dalam hal ini, “Modul Pembinaan Kumpulan” yang disediakan oleh MANTOP Training and Consultancy adalah bertujuan untuk menyuntik semangat kerjasama dan bersatu padu di kalangan ahli organisasi dan persatuan supaya dapat membina sebuah pasukan kerja yang mantap. Selain itu, ia dapat membuang segala virus-virus hati di kalangan ahli seperti hasad dengki, cemburu dan iri hati yang boleh mencacatkan gerak kerja di kalangan mereka. Objektif • Menyedarkan peserta akan kepentingan bersatu padu dan bekerjasama.

• Menyuntik semangat kekitaan serta membuang perasaan individualistik. • Melahirkan barisan kerja yang bekerja kuat untuk mencapai matlamat organisasi.. • Membina sebuah organisasi yang mempunyai pasukan kerja yang bersatu padu dan saling bantu membantu. Tema Dan Konsep • Mudah, Santai dan Interaktif Bentuk Program Cadangan: • • • Kursus dan bengkel sehari. Kem dua hari satu malam. Kem tiga hari dua malam. Peserta menyedari akan kepentingan bersatu padu dan keburukan berpecah belah. Peserta memahami tanggung jawab mereka terhadap organisasi. Organisasi akan menjadi lebih cekap dan berkesan hasil dari pasukan kerja yang komited dan bekerjasama.

Sasaran Selepas Program


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful