You are on page 1of 18

QBASIC

Ponavljanje i
usustavljivanje
gradiva

Algoritam
to je algoritam?
ALGORITAM je precizno napravljen plan izvedbe nekog slijeda
postupaka.


1.
2.
3.

Ovisno o slijedu radnji algoritme dijelimo na:


Algoritme slijeda,
Algoritme grananja i
Algoritme ponavljanja.

to je programiranje?

Pisanje uputa i naredbi za rad raunala u cilju rjeavanja
odreenog zadatka ili problema nazivamo programiranje.

Dijagram tijeka


Crteom prikazan algoritam nazivamo DIJAGRAM TIJEKA.


Simboli dijagrama
tijeka:

Naredbe PRINT, INPUT, CLS

PRINT naredba za ispis podataka na zaslonu monitora.


INPUT naredba za pridruivanje vrijednosti varijablama
upisom vrijednosti s tipkovnice
CLS naredba za brisanje svog sadraja s ekrana.

1. Algoritam SLIJEDA


Radnje se izvravaju (izvode) SLIJEDOM jedna iza druge.


Moemo li im zamijeniti redoslijed?
Redoslijed im oito ne moemo zamijeniti.

2. Algoritam GRANANJA
Naredba za grananje:
IFTHENELSE
Omoguuje promjenu tijeka
izvoenja programa ovisno
o ispunjenosti postavljenog
uvjeta
Uvjet je ve ranije postavljen.


Nema potrebe za njegovim logikim ispitivanjem je li ispunjen ili nije.
Je li skok nasumian?
Skok nije nasumian ve osoba koja pie program navodi mjesto
nastavka izvravanja programa.
Kako se ta mjesta u programu nazivaju?
Ta mjesta se u programu nazivaju labele (oznake).
Kakve mogu biti labele?
Mogu biti brojane i tekstualne.

Radna biljenica str. 30.


Zadatak:
 1.
 2.
 3.
 4.

1. Zadatak
Napiite program koji od dva zadana broja s tipkovnice ispituje i
ispisuje vei broj uz kratku poruku npr. a je vee od b. U programu
rabite IF ELSE naredbu. Program spremite pod nazivom Zad1.bas.

2. Zadatak
Upiite brojeve a i b. Ispitajte je li njihov zbroj vei ili manji od 10.
Ako je zbroj brojeva manji od 10 omogui ponovan upis brojeva,
inae ispii poruku zbroj je vei od 10.

Radna biljenica str. 31.


Zadatak:
 6.
 7.
 8.

3. Algoritam PONAVLJANJA


Tijekom izvoenja programa esto se dogodi da se jedan njegov dio


ponavlja sve dok se ne ispune uvjeti za prestanak ponavljanja.
Ponavljanje je gotovo uvijek povezano s algoritmom grananja koji
odreuje broj ponavljanja.
Algoritam petlje:


Algoritam u kojem se dio ili cijeli program ponavlja sve dok postavljeni uvjet
ne postane ispunjen.
Uvjet je unaprijed zadan, a tijekom izvravanja programa ispituje se je li
uvjet valjan.

Radna biljenica str. 33., 34., 35.


Zadatak:
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.

Petlje bez logikog uvjeta
U ovim petljama uvjet je zadan unaprijed.


Nema potrebe za logikim ispitivanjem je li uvjet ispunjen ili nije.

Petlje bez logikog uvjeta

3. Zadatak
Napii program koristei FOR NEXT petlju koji e ispisati rije
INFORMATIKA 17 puta.

Ako elimo vrijednost brojaa poveati za proizvoljno poveanje


koristimo naredbu STEP vrijednost.

4. Zadatak
Napii program koristei FOR NEXT petlju koji e ispisati sve neparne
brojeve do 30.

Radna biljenica str. 36.


Zadatak:
 2.
 3.
 4.