You are on page 1of 2

BAB 6: INTEGER

BAND 1
B1D1E3: Menyebut dan menulis integer
1. Tulis setiap integer yang berikut dalam perkataan .
a) – 25 =
b) +37

=

2. Tulis setiap integer yang berikut dalam angka .
a) Negatif tujuh puluh satu =
b) Positif enam puluh lima =
3.

12 , -

4
5

, - 6 , 8.5 , + 15 , 4 , - 10 ,

1.1 , + 2, -5

Daripada semua senarai nombor-nombor di atas, nyatakan kesemua :
a) Integer positif
b) Integer negatif

BAND 2
B2D6E1 : Membandingkan nilai-nilai bagi dua integer
dengan menggunakan
simbol

> dan ˂.

1. Bandingkan setiap pasangan integer yang berikut. Tentukan integer
yang lebih besar.
a) 11 dan -13
b) 4

dan -12

c) 0 dan -5
d) -22 dan -20
e) -2 dan -7

Selesaikan : a) 14 ÷ 1 1 + (. 1. Suhu di sebuah Bandar pada waktu pagi ialah -3˚C. Seekor burung terbang pada ketinggian 60 m dari tanah .13 11 c) – 6 -18 d) -33 .15) = 6 b) .Kemudian ia turun 20 m dan akhirnya naik 10 m. Pada waktu malam.0. 1.36 e) – 8 8 BAND 4 B4D3E1: Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenis-jenis nombor termasuk integer. Tentukan suhu di bandar itu pada waktu malam. . suhu turun lagi sebanyak 4˚C.86 ) = BAND 5 B5D4E1: Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan penambahan dan penolakan . a) – 4 +2 b) . Apakah ketinggian burung itu dari tanah sekarang? 2.2.26 . Salin dan lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol ‘lebih besar daripada ’ ( ˃ ) atau lebih kecil daripada ’(˂ ).Suhu turun sebanyak 5˚C pada tengah hari.5 + ( 1.