You are on page 1of 646

Turgut Uyar

Byk Saat
I

BT N

IIRLERi

O Q O
Yap Kredi Yaynlar

BYK SAAT
Btn iirleri

T urgut U yar (1927-1985) Ankara'da dodu. stanbul'daki ilkreniminden sonra, Konya Askeri Okulu, Bursa Iklar
Askeri Lisesi ve Askeri M emurlar okulunu bitirip Posof,
Terme ve Ankara'da personel subay olarak grev yapt.
1958'de askerlikten ayrlarak Trkiye Selloz ve Kt Sanayii'nin Ankara ubesinde almaya balad. Emekliliinden
sonra stanbul'a yerleti.
kinci Yeni'nin, Edip Cansever ve Cemal Sreya ile birlikte
nc airlerinden olan Turgut Uyar, hece lsyle yazd
ve toplumsal konular ileyen ilk iki kitabndan (A rz- Hal,
1949; Trkiyem, 1952) sonra, Dnyann En Gzel A rabistam 'yla
(1959) bireyin i dnyas, yalnzl ve amazn eksen tutan
bir yaklamla, dilde ve duyarlkta yeni imknlar zorlayan
bir iirin peinde oldu. Ttnler Islak (1962) ve H er Pazarte
s i d e (1968) koruduu bu izgiyi, Divan'la (1970) geleneksel
iirin kalplarna, Toplandlar (1974) ve Kayay Delen Incir'le
(1982) sz konusu dnemde yaanan snfsal mcadelenin
yansm alarna at. Abdlhak Ham it Tarhan ve Yahya Ke
mal Beyatl'dan Oktay Rifat ve Metin Elolu'na, tek iirden
yola karak bir dizi airi inceledii Bir iirden (1983) adl
bir de inceleme kitab bulunan Turgut Uyar'm , Ttnler Islak
ile 1963 Yeditepe iir Arm aan; K ayay Delen ncir le 1982
Behet Necatigil iir dl; ve Byk Saat (1994) ile Sedat
Simavi Vakf Edebiyat dl vardr.

Turgut Uyar'n
YKYd eki kitaplar:
Byk Saat - Btn iirleri (2002)
Korkulu Ustalk - iir zerine Yazlar, Syleiler,
Soruturmalar, Bir iirden (2009)
"Yitiksiz" (Kitaplarna Girmemi iirleri) (2010)
Doan Karde
Ge Bakma Dura - Seme iirler (2008)

TURGUT UYAR

Byk Saat
Btn iirleri

ARZ-I HAL
TRKYEM
DNYANIN EN GZEL ARABSTANI
TTNLER ISLAK
HER PAZARTES
DVAN
TOPLANDILAR
KAYAYI DELEN NCR
DN YOK MU
SON RLER

Yap Kredi Yaynlar -1649


iir -155
Byk Saat - Btn iirleri / Turgut Uyar
Kitap editr: Bedirhan Toprak
Dzelti: Fahri Gllolu
Kapak tasarm : Nahide Dikel
Bask: M as M atbaaclk A..
Hamidiye Mah. Souksu Cad. No: 3 Kathane-stanbul
Telefon: (0 212) 294 10 00 e-posta: info@masmat.com.tr
Sertifika No: 12055
I. bask: stanbul, Mays 2002
II. bask: stanbul, Ekim 2011
ISBN 978-975-08-0337-X
Yap Kredi Kltr Sanat Yaynclk Ticaret ve Sanayi A.. 2008
Sertifika No: 12334
Btn yayn haklar sakldr.
Kaynak gsterilerek tantm iin yaplacak ksa alntlar dnda
yayncnn yazl izni olm akszn hibir yolla oaltlamaz.
Yap Kredi Kltr Sanat Yaynclk Ticaret ve Sanayi A..
Yap Kredi Kltr Merkezi
stiklal Caddesi No. 161 Beyolu 34433 stanbul
Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23
http://www.ykykultur.com.tr
e-posta: ykykultur@ykykultur.com.tr
nternet sat adresi: http://alisveris.yapikredi.com.tr

indekiler

11 Sunu

44

ARZ-1 HAL

46

15
16
17
19
20
21
22
23
24

48
49

25
26
27
30

Yad*
Arz- Hal
Bir Gn Sabah Sabah...
Yalauz
Yasin Efendi*
Sonnet
Mersiye*
Memur Kars*
Garip Anadolumun
Dalar
lme Dair Konumalar
lme Dair Konumalar 5
ehitler
Bir Anadolu Vardr

TRKYEM
35 Trkiyem
37 Bahar Balangcnda
Dnceler
39 O Ky Yine Kendi
Ryasmdadr
40 Turnam Seninle*
42 Turnam, Bir Gn
Brakmyacam

51
53
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72

Bir Sessiz Geceden


Turnam
Turnam, Bir Devir alsak
Felekten*
...Se Turnam*
Turnam, Bir Ay Doar
Pasn'dan
Kantar Kpr
Destam'ndan
Kantar Kpr Destan
Kantar Kpr'nn Gecesi
Kantar Kprnn
Yalnzl*
Rzgr
Vaiz Soka Numara 70
Kadere ve Gnlme Dair
Ayrlklardan
Bir Garip lm Diyeler*
Gecelerde*
Af Kanunu
Durmu, St Mavi
Gecesine
Yatam Simsiyah
Olmalyd
Karpit Lmbas
rlplak
Uzak Kaderler in
Yeilimsi
Akamst Ryas

73
74
76
77
78
79
80
81
82
84
86
87
88
90
91
92
93
95
96
98
100
101
102
103
104
105
107

Syle Kk Saadetini
Hacer Hanm'n Hamam
Kimbilir
imdi Bir rzgr Geer
Kasaba Kk,
Sonbaharda*
Sokaktan Geen Kadn*
Mstehcen iir 2 *
Nutuk*
Gazi Mustafa Kemal
Paa*
Gazi Paaya At*
Cinayet*
Bahar Hastal
Yalnz Drdanecik
Ellem
Bitmemi iirler I*
Bitmemi iirler II*
Bitmemi iirler III*
Bitmemi iirler IV*
Bitmemi iirler V*
Bitmemi iirler VI*
imdi Gelsem ki*
thaf -1 -*
thaf-2 -*
Bitmemi iirler VII*
thaf-3 -*
Bitmemi iirler VIII
Sevda stne

117
118
119
120
121
122
123
125
127
129
130
132
133
134
141
143
152
153
166
170

DNYANIN EN GZEL
ARABSTANI
111 Geyikli Gece
114 Bahar in Dediim*
115 Tel Cambaznn
Rzgrsz Aklara...*

172
174
177
183

teyi Beriyi
Omuzluyorum
Tel Cambaznn Kendi
Bana Syledii iirdir
Tel Cambaznn Tel
stndeki...
Kesiksiz vg
Kan Uyku
Ylgn
Kaak Yaama Yergisi
Meymenet Soka'na
Vardm
yzbin
Denize Gidip Dnen
Mavilerin...
Gnei Kt O Evler
Eski Krk Bardaklar
Ge Bakma Dura
Akaburgazl Yekta'nm
Mahkeme Kararn...
ki Dalga Kat Arasnda
Yapacan aran...
(Bir Kantar Memuru
in) ncil
Byk Kavrulmu
Toprak mlek
Hikyesi
Sular Karardnda
Yekta'nn Mezmurudur
Akaburgazl Yekta'nn
Yalnzlna...
Atlkarnca
Yeil Badanada
Kurtulmak
lml Yaamaya
Hergnk ar*
Telefonda yi Lo Oda

7
185
186
188
189
190
194

Kanl Oyun
Byk Ev Ablukada
Yorgundum Yoktum
Kankentleri
O Zaman Av Bitti
Kanada Menekeli yi
Uzun Balkon
196 Sigma
197 Dnyada*
199 Maya*
TTNLER ISLAK
203
204
205
206
207
209
210
212
215
218
223

ok mek
Uyannca mek
Yavaa Oluyor Ellerime
Kurtarmak Btn
Kayglar
Akabakan
Ellerimde Bir alg
Islakt Ttnlerle
Slnler...
Bir Barbar Kendin Tartar
Bir Barbar Aalarda,
Ay lr Ylgnlktan
vg, lye
Terziler Geldiler

HER PAZARTES
231
232
234
235
238
239
241

ndeyi
Bal Kalmann Yeri
Bir Duymak
Son Be
Son Su
ada Yeri Mzran
Kuun Yeri Beklemek

243 Ahd-i Atik


250 Atlar Seven Bir ocuk
253 Kadrga
257 l Ykayclar
272 Yenilgi Gnl
283 Gnei Bol lke
285 Aklamalar
288 Byk Saat
291 Bilirim Bir Ka
Hazrlanmay
293 Hemofili
297 Herkes
299 Federico Garcia Lorca
in iir
301 Byk Gurbeti
304 Malatyal Abdo in Bir
Konuma
311 Atlar Toplam
318 Bir Haziran Tketimi
stne
320 Bir ntihar Akam
stne Sylenti
322 Yeile Geit
326 Her ki Admda Bir
Uygunsuzluunu...
328 Yaral Olduunu Sanan
Birisinin Hznne Gazel
330 Hzla Geliecek Kalbimiz
334 Biraz Daha
DVAN
341
343
344
345
346

Mnacat
Naat
arlm'a
Sulfata'ya
Yoku Yol'a

8
347 urdan Burdan
Hazrlan ma'ya
348 yimser Bir Sonu'a
349 Biten Bir Yaz'a
350 Byyp Giden
Hzn'e
351 Kark Saatler'e
352 eri Giren'e
353 Tkenen'e
354 Sonsuz Biim'e
355 Su Yorumcular'na I
356 Su Yorumcular'na 11
357 Alt Parmakl ocuk'a
358 Dikilitalar'a
359 Barma'ya
360 Cahil Beir'e
361 Dzenbozan'a
362 rkek Irmaklar'a
364 Bahar Bekleyen'e
365 Islak eltikler'e
366 Bir Oda Gnei'ne
367 Krlara Gitme'ye
368 Beklemi Bir Paket
Cgaranm...
370 Terleyen'e
371 Susuzluk'a
372 Delta'da
374 Ne Deiir
375 Rubai
377 Baharat Yolu
382 Sdbd'a Kaside
384 Meclis-i Mebusa'na
385 Salihat- Nisvandan
Saffet Hanmefendi'ye
387 Anneler Kaar Gibidir
389 Bozkr Tayfasdr
390 Kydaki Elma'ya Bir Ses

391 Kndr
392 Gecenindir
393 Tomris Uyar in Bir iir
Kurma almas
394 okluk enindir
395 Gemi, Gemi
397 Bombo Bir Sayfaya
Fahriye
TOPLANDILAR
403
405
406
407
408
409
411
412
414
415
417
419
421
423
425
427
429
432
436
438
439
444
445

Kar Altnda, Evde


lkin
Kim aryor Maviyi
Kalmak in Bir Yaz
Bir Yln en Souk
Akamnda Ak vgs
Hadi zmir'e
Kar Sesi
Szck
Kaz
Kavakta
Denize nsz
Gverteden Biri
ehirden Biri
Acnn Tarihi
Acnn Corafyas
Vaktin ars
Anlat
Sunak
Bazilika
Karlkl ekilmiti
Duvarlar
Hayri Bey
Bir Amcann ve Onun
Karsnn lmne At
Elli ki Hane

473
475

Yank Tarlalar'a
Yaz Yadrgamas
Ktan Kalan
Soukluk
Pazarlksz
lm Ykanmas
ayorum Gzyana
Alk ounluktadr
Bir Krmz rt
lgm-Hznl
Bir eyle Mukayyetiz
Serbest Deiliz Efendim
nce: Davranmak
Durmak
Birok lm in
Raslant
Kar Erimedi
Feride'ye Ninni*

477
483
487

Gazete I
Gazete II
Gazete III

447
449
451
454
456
459
461
464
466
468
469
470
471

Haan Mutluluu
Parampara
Kalbindir
Uzunuzak
Mektup*
Beni
Senin Sol Yannda
Aalar Uyuyor
Mosmor
Bir Sreen
lkbahar
513 Umuttur

494
496
498
500
502
504
505
507
508
510

KAYAYI DELEN NCR


519
520
521
523
525
527
528
530
531
533
538
539
540
541
544
546
548
549
551
552
553
554
556
557
558
559
560
561
562
564
565

Denizi Anlatyor
Altrdlar Bir Kere
Eski Bahenin Bir Evi
Sonsuz Giriim
Kan Yazmak
Parlak ve Kara
Sylenir
Santigrad 100
Hangi Soruyu, Niye
Yap
Sibernetik
Nedense
ten Deil Ak
Bir Metin Nasl
Yazlmal
Son Gnlerde
Acyor
Yaza Girmeden Yazda
Bir Yaz Anlamak
Ayamn Tozuyla
Ksa Bir An
Vakitsiz Uykulardan
Gk, Bulut, Su
Gnler Geer
Bir ay Bahesinde
Biliyor musun
Rasgele Deil, Kar
dl
Nedir Sonsuzdan Bir
nce
rm
Ne Var Ki Avucunda
Hi Sevmem
Bir Akn En Verimsiz
Gnlerinde

10

566 Krlardan Geliyorlar


5 6 7 * hbar (1)
568 h bar(2)
570 Alntlarla
572 te Herkes Yz Yze
574 Vs... Vs...
576 Bin Yl
577 Ekinoks
579 Sulardan Urk
580 Gelmi Gelecek Zaman
581 Hzn, Sevin ve
Cokunluk in
582 Odun
583 Kimsede Grmediim
584 Basn
585 Krmz, Yuvarlak
586 Akt
587 Gln Kanndan
588 Kim Varsa
589 Hazrlandn Diyelim
DN YOK MU
593
594
595
596
597
599
600
601
602

Durma Susuzlua
Bir Gn, Bir Yerde
Tut Ki Ben
Sonsuz ve br
"Bir Anglo-Sakson
ls zerine...
Kalp Duruyoruz
Hisizlie
Denizin Yanlar
Unutulmaz Szler

603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

Gzel Bir Akam


Dnyada Dn Yoktur
Yalnz At
Galiba Ben De
Bktm Byle
imdi Biz
lmle Balayan
Ne Zaman Dnse
Bir Gln
Bakm Artk
Gz Avlanp Gidiyor
Gecenin arks
Kim Nasl
lkyaz M
Kimin Adn
Her Gece
Binlerce

Son iirler
623 orba*
626 Dilekesi
628 Size Olmayan
629 iekinin Yalanclar
631 Otuzyedi Gn
Ka Gndr
632 Baharda
633 Ad
634 Aramzdaki
635 Drtller
636 Adn
637 Ak in

Sunu

Turgut Uyar'n salnda ve kendi seimiyle yaymlanan


toplu iirleri Byk Saat, gerek dergilerde kalan kimi iirlerin
unutulmas, gerekse yapt "eleme" nedeniyle airin "btn iirleri"ni bir araya getirmedii gibi, iirinin geirdii aamalar
btnyle yanstabilmekten uzak kalmtr. Byk Saat'i "btn
iirleri" alt balyla yaymlarken, Turgut Uyar iirini eksiksiz
bir "toplam"a kavuturmak amacyla, unutulan iirlerle birlikte
kitaplarnn ilk basmnda yer ald halde air tarafndan ele
nen iirlere de yer verme yolunu setik. Sz konusu iirlerle il
gili notlar -airin dip notlarda kulland rakam ve asteriks (*)
iaretleriyle kartrlmasn nlemek iin- yldz () iaretiyle
belirterek kitabn sonuna aldk; ve iirlerin imlasna tek iir iin
de farkl kullanmlar sz konusu olmadka dokunmayp airin
son iirlerine kadar bal kald (silh, lmba, filn; sylemiyeceim, eyliyemezsin; dp; kimbilir, birgn... gibi) imla ter
cihlerine sadk kaldk.
YKY

A r z-i H a l

15

YAD*
Gzel gnlerim vard yamurlarla slanan,
Ve gzel gecelerim masallarla dopdolu.
Her ey, her ey gzeldi, gzya, dnya, zaman,
Brtlen topladm ssz, tozlu ky yolu,
Gzel gnlerim vard yamurlarla slanan.
Ufack korumuzda dolardm korkuyla,
Ve Allah arardm sere yuvalarnda,
Bulamaynca dua yollardm akan suyla,
G bulutlar saran bahar havalarnda,
Dolardm ufack korumuzda korkuyla.
Seyrederdim gklerde her gn byyen ay.
Ve kale duvarndan ykk mezarlklar,
Bana korkun bir devi hatrlatan kayay.
Ve annemin takt mavi nazarlklar,
Seyrederdim gklerde her gn byyen ay.
Odann ortasnda yanan petrol lmbas,
Ve bazan imeklerle aydnlanan geceler.
Bacamzn stnde duran leylek yuvas,
Ne gzeldi ne gzel masallar, bilmeceler.
Odann ortasnda yanan petrol lmbas.
Ne'elerim geride kald eski gnlerde,
Gzel gnlerim vard yamurlarla slanan,
O doduum diyarda, o kuru ssz yerde,
Petrol deil masald lmbalarnda yanan
Ne'elerim geride kald eski gnlerde...

6
ARZ-I HAL
Ben de gnahkr kullarndanm Allahm...
Bir "Kulhuvallahi" bilirim dualardan,
Bir de "Yarabbi kr" demeyi doyunca.
Bir kere oru tutmam ramazan boyunca,
Ama ekmediim kalmad sevdalardan.
Ben de gnahkr kullarndanm Allahm!..
Benim gibi kulun ok dnyada, Allahm!..
Eer bilmiyorsan ite, haberin olsun.
Ekmek derdi, ak derdi unutturdu seni.
nsan hatrlamyor dn ne yediini.
Zaten yediimiz ne ki hatrda dursun.
Benim gibi kulun ok dnyada, Allahm!..
Yazdklarma sakn darlma Allahm!..
Meleklerin sana bunlar sylemezler.
Artk, pek yarattn gibi deil dnya
nsanlar hem sabuna kart, hem suya:
Ne olursun, houna gitmediyse eer,
Yazdklarma sakn darlma Allahm!..
Sana bir ey soracam, affet Allahm!..
Be vakit kzlar doluyor camilerine,
Beyaz yamakl, beyaz tenli, masum kzlar...
Benim bir defa grte yreim szlar;
Sen tutulmadn m, ilerinden birine?
Sana bir ey soracam affet, Allahm!..
te insanlar bu minval zre, Allahm!..
Kt kanaat sere serpe yollar boyunca...
Sen, bizim iin hl o ezeli srsn.
Sen de, bizi bilmi olsan, bakalarsn..
Herkesin kederi, gailesi boyunca.
te insanlar bu minval zre, Allahm!..

BR GN SABAH SABAH.
Bir gn sabah vakti kapy alsam,
Uykudan uyandrsam seni:
Ki, daha sisler kalkmamtr Hali'ten.
Vapur ddkleri tmededir.
Etraf alacakaranlk,
Kpr aktr henz.
Bir gn sabah sabah kapy alsam...
Yolculuum uzun srm olduka
Gece demir kprlerden gemitir tren.
Da banda be-on haneli kyler,
Telgraf direkleri yollar boyunca
Kouup durmu bizle beraber.
arklar sylemiim pencereden,
Uyanp uyanp yine dalmm.
Biletim nc mevki,
Fakirlik hali.
Lletandan gerdanla gcm yetmemi,
Sana Sapanca'dan bir sepet elma almm...

Ver elini Haydarpaa demiiz,


Vapur rhtmdadr prl prl,
H ava hafiften souk,

Deniz ktiIran ve balk kokulu


Kop nden kaykla gemiim karya,
Kir nefeste kmm bizim yokuu...
Hir gn sabah sabah kapy vursam,
Kim o? dersin uykulu sesinle ierden.
Salarn danktr, mahmursundur.
Kimbilir ne gzel grnrsn sevgilim,
Bir sabah vakti kapy alsam,
Uykudan uyandrsam seni,
Ki, daha sisler kalkmamtr Hali'ten.
Fabrika ddkleri tmededir.

YALAUZ
Bekta yce da banda -yalauz-du.
Bekta zaten doduundan beri -yalauz-du...
Bir sopa, be koyun, bir kpek,
Bulutlarn iinde kendi kendine -yalauz-du...
Mintan ile yalnzd, ar ile yalnzd,
Bilinmez dnceleri, Tanrs ile yalnzd...
Kyde, ehirde, kasabada, dada
Be on kelimesi, diliyle.
Yalnz insanlarn o garip haliyle;
Yalnzd Bekta, yapayalnzd..
Bekta mays bcei kadar yalnzd,
Esaretinde hrriyetinde sevdasnda,
yanda da yalnzd, on bete de, seksende de,
Yamurlarn altnda, bulaklarn kenarnda.
Trksnde, komasnda, arksnda,
Tamamda da noksanda da,
Papatya gibi yalnzd, kuyemi gibi yalnzd.
neden iplie ite Bekta, yapayalauzdu...

20

stanbullulardan:

YASN EFEND*
stanbul'da bir Yasin efendi vardr.
Sahaflarda bir dkkncazda.
Allah ne verirse ama ama be,
kreder oturur...
Sabah erken gelir Sultan Selim'den
Dkknnn nn sular sprr.
Sahaflarn en gzel vaktidir,
Kardan karya yrenlik olur.
Bir ay smarlaynca acem aycdan,
Minderli sandalyesine kurulur
Bilinmez hayalleriyle saatlerce
Oyalanr durur...
Tarn tarn kokar elbiseleri,
Tebih ekerek akama kadar
Gvercinler iin msr, dar
Ve Mzrakl ilmihal satar.
Akam oldu muydu Yasin Efendi
Paltosunu giyer, dkknn kitler,
Beyazt frnndan bir ekmek alp,
Evine dner...
stanbul'da bir Yasin Efendi vardr.
Sahaflarda bir kk dkknda,
Asma ardaklarnn yeillii altnda
Allahna kreder oturur...

21

SONNET
- Yalnzlk iin*
ekemezsin bir yere sineden baka.
Biliyorum gnler hep byle geecek.
Ne akamleyin komu, ne bir akraba,
Ne bir dost, oturup karlkl iecek..
Yalnzlk sade urda burda deil,
Dncede, hatrada ve dilekte.
Hangi ta kaldrsan, nerde "of!" eksen,
Bir duda yerde, bir duda gkte..
Bilmem rengi nasldr, boyu ne kadar.
Bien her kimse yllardr yanl biiyor.
Bir elbise ki, alabildiine dar..
Nedir bir trl srrn anlamadk,
Kimdir bizimle byle aka ediyor,
Hangi cebini kartrsan yalnzlk..

22

lstanbulu.lard.an:
M ERSYE*
Byk bir vatanseverdi,
nklplar yapamad,
Binalar falan kuramad geri.
Sessizce alt masasnda.
Evrak kaydetti.
Ve tevazu gsterdi halince.
Nihayet vadesi yetti.
-Ecelin sunduu erbeti iti
Allah rahmet eylesin,
Hsn Efendi.

23

MEMUR KARISI*
-Karm'a
Ayanda ipein en kts
Sen onuncu derece memur kars
ileli vefakr kadn, kalbimin yars...
Ya bir bak, ya bir vaad peinde
Nasip budur deyip boyun emisin.
Hanm, kadn tazeyken onbeinde...
yle halince anlarsn modadan,
Manikr yapmadn nikhndan beri.
Bozulup gitti ellerin sodadan.
yle byk byk hayallerin yok,
Bir kuruu, bir kurua eklersin,
Ya bir zam, ya ikramiye beklersin...
Tkettin mrn dabalarmda,
Otuzuna varmadan anas oldun
Be ocuun, sekiz on yalarnda...
Ylda bir gazinoya, ya Adalara.
Bir kere de Florya'ya gidersin,
Yl bir rop bir orapla edersin...
Sen onuncu derece memur kars,
Vefakr ileli kadn kalbimin yars.
Senin iin ne sylesem azdr.

24
GARP ANADOLUMUN DALARI
Garip Anadolumun dalan,
Dalarn efendileri, aalar.
Gzelsiniz, ulusunuz, hosunuz,
Drt mevsim iinde drt mevsim ksnz.
Garip Anadolumun dalar,
Dalarn beyleri, aalar...
yi kalbli, anlayl, gsterisiz,
Fakir kylerimi beslersiniz.
Bazan yolsuz korsunuz, yoksuz korsunuz,
Haritada bile ne heybetli durursunuz.
Fakir Anadolumun dalar,
Ramanlarm, Nemrutlarm, Sphanlarm,
Verecek bir eyim yok ise gnlmden baka,
Urunuzda, stnzde kalsn kanlarm..
Garip Anadolumun dalar,
Dalarn efendileri, aalar.
Oy, dalar, garpl dalar, arkl dalar,
Trkl arkl dalar.
Ardnzda yr alar..

25
LME DAR KONUMALAR

2
... te gnlerden bir gn Elgzlm,
Yeni bir balangla bitecek mrmz.
Amenna ve Saddakna,
Bari hoa gese gnmz...
Hangisine tasa edeceiz, atk.
"lm derdi, kalm derdi" derken
Dimyata pirince giden misali,
Yolun ortasna ulatk...
lm bir hatra gibidir insanda;
Kh hatrlanr, kh unutulur.
Fakat bir gn, bir gn nihayet
Gzle grlr elle tutulur...
imdi tatan kardm ekmekle,
orba imedeyiz scak scak.
Fakat yarn kim diyebilir ki Turgut,
Hatra olmayacak?..
Unutmak istiyorum zaman zaman,
Ne yapsam, ne etsem olmuyor,
Kabulleniyorum,
Kabulleniyorum da -gelgelelim im iimi yiyor...
Nasl ki, unutamaz insan
Bir kez gerekten sevdi mi...
Senin anlyacan Elgzlm imdiden
Altryorum kendimi...

26
LME DAR KONUMALAR
5
te ben hep byle garip mahzun,
Bir ey beklermiesine yayorum.
Bazan yle gnlerim oluyor ki, Elgzlm,
Ne oldu, nasl bitti ayorum..
Baz bilmem, gn nasl baladnda,
Kayp kayp gidiyor dnya bkkn baklarmdan.
Yayorum, yayorum da bitmiyor,
Bir tutam sakz oluyor azmda zaman..
Yaamak ne kadar ekilmez gelse de arasra,
Bu grmek, bu sevmek, bu aziz scaklk tende.
Bu bir nimet, bu bir nimet, bu Elgzlm,
Bu yaamak bir iir; harikulde.
Sen ki, sandan trnana kadar
Bir hrriyete bedelsin,
Bu lk salar, bu gzler; fakat her eyden nce
Yaadn iin gzelsin..
te byle yeil bulutlar misali senelerce,
Oradan oraya elinde kaderin.
Kimbilir ka kere stnden getim,
arklar syledim karsnda
Bir gn bana mezar olacak yerin..
Geri imdi amz deilse de Elgzlm,
Bu bir kt tecelli ki, nasl diyeyim.
Bir gn bir kara glge grrsen gzlerimde
Akamsa beni uyut..
Bir nefis sabahsa eer, lm
Ellerin ellerimde bekliyeyim...

EHTLER
Sen,
Adn bilmediim bir kyde domusun..
Kucak kucaa bymsn toprakla,
Yorulmusun, sevmisin
Harman yapmsn,
ocuk yapmsn,
-Topraktan korkum yok ki zatenDiyebilmisin lrken...
Sen,
Bir ehir ocuuymusun,
Dev makinalarm gdas olmu kann.
Byyememisin
Sevememisin.
Son merdane hcumunda mangann,
ehit olmusun...
Sen,
Ilk bir sahilde domusun.
Beyaz bir eviniz varm,
Ananla, babanla yaamsn,
Kanl canlymsn.
Sedef ykl,
Kadn ykl gemiler varm ryalarnda
lm hi aklna gelmemi.
Fakat bir afak vakti hastanede
Her ey birden bitivermi.

28
Sen,
Bir orospu ocuuymusun,
Belki hapishanede,
Belki kaldrmda domusun,
Ananla beraber kucaklarda sabahlamsn.
O bile bilmezmi kimden olmusun.
Lnetlenmi, kovulmusun.
Vatan sevmeye deecek kadar gzeldir amma.
Yaamak iin frsat vermemi talihin sana...
Sen, ehir ocuu,
Sen orospu ocuu, hepiniz,
Topran nemli bekretindesiniz.
Kitaplarda, trklerdesiniz.
Hatralarnz ssz kasabalarda kaybolmu,
Kiminizin kz hizmeti,
Kiminizin kars metres tutulmu,
Dnya nimetlerinden krntlar dilerinizde..
Bir tkenmez bolluk iindeyken dnya
Harp gelmi atm kader bu ya
Levhalar aslm,
Davullar vurulmu
Srtta anta, elde tfek dmsnz yola,
nnzde bir kahraman onba,
Canl bir gibi komu yorulmu.
Yar kalm ilerin, sevdalarn tel,
Kiminizin gsnde bir mendil,
Kiminizin muska.

Kiminizin resim
Dudaklarnzda yarm yamalak bir isim.
Kimbilir hangi hain ovann dznde,
Bir saniyelik sevin olmusunuz,
Dman toplarnn gznde...
Damarlarnzda hazza benzer bir sz
lm ieklenmi gvdenizde yer yer,
Krmz krmz...
imdi en sakin uykulardasnz,
Vatan selmetle, hrriyetle dolmu,
Bayramlar, elenceler, enlikler,
Siz uyuyun siz uyuyun ehitler,
Yattnz yer artk hakknz olmu....

30
BR ANADOLU VARDIR
Bir Narhanmck vardr.
Cin dalarnn arkasnda.
Bir ukur kyde.
Ya ya drt yandadr grseniz,
St saar, yn eirir ufak elleriyle.
Babasyla diz dize oturur akamlar,
Ne lflar syler byk insan gibi,
Hayret edersiniz..
Bir Gergisban ky vardr.
Cin dalarnn arkasnda.
Bizim Narhanmcn kydr.
Fena gemez baharlar ktlk olmazsa.
Elma yetiir, kartopu yetiir topraklarnda.
Gelgelelim yamursuz yazlar gelince,
Bir dert herkesi dilsiz eder.
Narhanmck alar.
K da kt bast myd stne,
Alktan srlar bile lr gider...
Bir Mihrali marangoz vardr.
Babas Mihrali koymu adn ne yapsn.
Narhanmcn akrabasdr..
Alinin, Memiin, Satlmn akrabasdr.
Terini evre ile siler Mihrali
Potur giyer, ark giyer
Btn mrnde aa yukar
Sata pimi mayasz yufka ekmei yer.

Arpa yetitirir, sel alr gider.


Bir yar sever, onu da el alr gider...
Bir Anadolu vardr.
Yazlar, klar, ktlklaryla,
Almaz duvarlarn arkasdr.
Cin dalarnn arkasdr.
Bir Anadolu vardr, Anadolu,
Bir lks banyo sabununun markasdr..

TRKYEM

TRKYEM
Seni boydan boya sevmiim,
Ta Kars'a kadar Edirne'den.
Topran, tan, dalarm
Frsat bulduka vmm.
Sen vatanmsm, ekmeimsin
Duyduum, bildiim zafersin yllarca..
Zonguldak'ta 63 numara
Nazl sahiller Akdeniz'de.
Sevdasn cierlerimde para para
Yar kalm dileimsin...
Sen Kohisar' da tuzum,
Sille'de kzm...
ift kulakl Srmene ba belimde.
Varmm i kfte yemeye Adana'ya
Dadalolu'ndan bir koaklama dilimde:
- u yalan dnyaya geldim geleli..
Hey vatanm, bacm, sadcm, emmim
Senden bir yara her yerimde.
Desteye gremiim Krkpmar'da.
Durmu da yorgunluk karmm,
Bir akam vakti
Drt bardak krtlama ayla Erzurum'da..

36
Ardahan'a varmm yollar uzam
Bel vermi, yol vermemi dalar.
- Yce Tanr drt yann bezemi,
Beni yakan bir Konyal kzimi..
Seni boydan boya sevmiim.
Ta Edirne'ye kadar Kars'tan.
Tan, topran, yiidini,
Frsat bulduka vmm...

BAHAR BALANGICINDA DNCELER


imdi Palandken'de oban Ahmet'in
Tabanlarnn metre altnda,
Sessiz bir bahar balamaktadr.
Yol bulmu da, kar sular topraa
nce bir sevda gibi ilemektedir.
Bcekler tohumlar kvr kvr
Akdeniz'de, meyve bahelerinde
ocuklar erikleri talamaktadr.
Benim de kt gemedi ocukluum
Geende oturdum da dndm.
Her gnnde bir baka tad bulduum,
stanbul'un bir kenar mahallesinde,
Veya Eskiehir de evimizdeyken.
yle birka saat dteyim sandm
Sanki rahat bir toprakmm da, iime
Bir cemre dm gibi sndm.
Babam zabitti o zamanlar
akaklarna hafiften ak vurmu.
ok bahar grm alndan, yeilinden
kodra, Yemen, Kafkas, Selnik
te senelerce dolam durmu.
Dalar da eski gnlere anlatrd.
Bahar her yerde baharm ama,
Anadolu'da baka trl olurmu.

38
Dorudur babamn dedikleri bir bir
Geyve boazna varrken sada,
Heybetli kayalar, bulutlar arasnda
Bir ky, gznze ilimitir.
Gn aarr, tren yavalar, pencerelerden
nsan mis gibi bir ekmek kokusu alr.
Sanrm, btn dnyada bahar,
Her yerden evvel bu kye gelir.
Sonra Erzurum'a kadar yol boyunca
Mahzun, sevdal, sakin kylerim.
Kayalarn stnde, yol kenarnda
Bazan elimi akama koyunca;
Hepsi o Geyve'deki ky gibi olsa derim.
Sivas'tan, Erzurum'dan te artk
Bir hain akam balar dalarda
Ac ac yanmaya balar gzlerim..
Babamn szlerini hatrlarm
O gzel ky Geyve boazndaki
Gzlerime bir byk yaprak alr
Byk gnler dnrm, byk ve gzel
Erkek, marur Anadolu silkinmi..
Bir ryadan uyanrm sessizce
Bilirim ki en gzel gnlerinde maysn
Kars'tan Ardahan'a salvatla geilir.
imdi stanbul'un yazlklarnda
Sabahlkl kzlar gl budarlar.
Geyve boazndaki ky, babam
Bu bir uzun hikyedir, anlatamam.
imde de bir tuhaf mevsim balar
Dalarm uzun ryasna tohumlarn
Bir kam olur da byrm, kaygsz
Tuzglnn batak sazlklarnda..

O KY YNE KEND RYASINDADIR


Heybetli Arsiyan dalarnda bir gn
Atm yoruldu, ben yoruldum.
imekli, frtnal bir ikindi
ektim atm dizginlerini, yamurlar iinde
Banarhev kynde indim..
Muhtarn odasnda bir ben, iki yabanc
Birbirimizi yllardr tanrcasna
Kurunduk, ay itik, muhabbet ettik
Kurtlar, kular ve bulutlardan uzakta
nsan olduuma gizli gizli
Bir sevindim bir sevindim..
Kadn lf geti mi sz arasnda
Bir tuhaf oluyordum.
Karanlklar iinden inanmazsnz
Uzak uzak sesler duyuyordum.
Girdim yataa, ektim yorgan
Banarhev kynde, muhtarn odasnda
Dlerimin ve insanlarn yambamda
Sabahlara kadar uyudum..
Orann scakl havasndadr.
Ben gidince bir ey deimedi biliyorum.
ad olsunlar hepsi sular, alabalklar ile.
O ky yine kendi ryasndadr.

40
TURNAM SENNLE*
Bir rzgra kapldm da dolandm durdum
Ankarann stanbulun dnda.
Mecnun gibi mi dersiniz, Kerem gibi mi
Bir telli, turnann peinde?
Aman turnam telin, telein olaym
Yollarda koma beni.
Derdinmiim gibi ta, palaznmm gibi
Aman turnam telin, telein olaym...
Bir al dibinde, bir da banda
len uykularna varaym.
Turnam benim, canm turnam, hanm turnam
Bilirsin ben garibim, fukaraym...
Eksilmesin stmden glgen, rzgrn
O gnler iim alav alav yanyordu.
Biz Sakaltutandan inerken sabanan
Kars yeni yeni uyanyordu...
Neresi olursa olsun, eyvallah
u gzn alabildiine bizim memleket, turnam
Yol var - Dadevirene artk tesviyei trabiyede
kibuuk kda Pasinler, yallah..
Pasinlerde Ali Efendinin hannda
Bir uyku ektim doyasya.
Hasrn stnde, yle rahat, kaygsz
Glebertli Mustafanm yannda..

Otursam da sabahlara kadar alasam


Yollar geiyor iimden yollar, uzak yakn
Ah, doyamadm daha, doyamadm doyamadm
Aman turnam, aman bu d olmasn sakn..
Ben neye sevdalym byle, bilmem
Binlerle yldz kayyor kanmda.
yle dolamak, yllarca, yzyllarca
Hr, yayan yapldak vatanmda..
Aman turnam telin telein olaym
Beni kar, beni gtr brakma.
Kars olsun, Sivas olsun, Edirne olsun
Gzm yok hibir eyin yeilinde, anda
Beni ta, bitin olaym, klen olaym
Bir arpa tanesi gibi kursanda...

42
TURNAM, BR GN BIRAKMIYACAIM...
Gz geldi mi gp gidiyorsun buralardan
Mahzun kalyor kalbim ve gzlerim..
Sen sevgileri ve yollar hatrlatyorsun bana
Turnam, bir gn brakmyacam peini,
mrm olduka ardndan geleceim..
Bir yamal yelkenden sular damlyacak,
Veya gemici arklar syliyeceim bir ilepte.
Merhaba rzgr diyeceim, merhaba maden kmr
Verin elinizi, kahve kokulu sahillere.
Turnam, bir gn brakmyacam peini,
Cmle sevgilere, tekrar bulumak zre, veda.
Ormanlar, deniz iekleri, yunuslar
Vatanm tuz biber gibi kalbimde ama
Bu sevda baka sevda..
Hibir zaman dertsiz kalmad gnlm
Bir ift gzden, bir yapraktan, bir kutan.
Daima daha taze, daima yeni batan
Turnam bir gn brakmyacam peini,
Sen nereye, ben oraya, adm adm
nsan sevdike iyileiyor artk anladm..
Bilmem nerelere gidersin gnlnce
Hangi medar ehrine, bir akam vakti.
Grltl sokaklar, evler, iri kular
plak kadnlar arpa dver ta havanlarda
Bir pencereden anszn bir hazin ark balar...

Bir bask meyhanedir kedeki, kemerli


Yol boyunca kekl uzatr sska ocuklar.
Trahomlu ve stmal bir viski ierim
Sahilde zencefil ykl gemiler uyuklar..
Ne denmise yalan hayat iin,
te o, yaand gibi sokaklarda.
Cmle gemiimi aziz bileceim
Turnam bir gn brakmyacam seni
Yaamak ve sevmek iin ardarda,
mrm olduka peinden geleceim...

44
BR SESSZ GECEDEN TURNAM...
Bir gn bir uyanvermiim ki Turnam uykudan
Demirkazk sol yanmda, Dbb Ekber karmda
Lcivert denizlerin tesinde tekmil yldzlar.
Bir gn bir uyanvermiim uykudan,
Gemi, gelecek cmle ryalar iimde.
Selm sana Turgut Uyar, selm sana Demirkazk
Hep iyi niyetlerle daim olasnz dilerim.
Salarm bir kutuptan brne dek uzam
Hanya'dan, Konya'dan, dnyadan gemi
Kitap olmu yazlm, kervan olmu dzlm
Balam zari zari ya dkmeye ellerim...
Mestolmuum hr dnyasnda dncelerin.
-H r dnyasnda dncelerinBir ses tutmu markla marup arasn.
Horoz tm, kavga gitmi, buzlar zlm
Yeni bir devir balam, bitkilerden, llerden
Bir kelimesiz diyarda kalvermiim...

Sen olsan ne yapardn Turnam


Bir sandala atlam denize almsn
Yannda ne pusula, ne a, ne azk
te karnda Dbb Ekber, solunda Demirkazk
Salkmsaak bulutlar, delibozuk dalgalar.
Btn rahatlklar sahilde brakmsn
Mor ryalar asmalarda, pembeleri yatakta
Yola dp Huu demisin, Huu iitmisin
Arpa boyu, avdar boyu, minare boyu deil
Tut ki gecelerce msralar boyu gitmisin..

Bir tuzlu sahile "Ben Robenson'um" deyip


Kemali azametle kadem basmsn.
Kumlarda ayann atlak atlak izleri
Garip garip ses verirmi attn her adm,
Syle Turnam, insan olsun, kpek olsun, karnca olsun
Bir dost aramaz msn?..
Yrmn akam olmu tb tvan kalmam
Boy vermeye balamlar yldzlar kadir kadir.
Issz sessiz bir bozkr, manasz imen iek
Dn, imdi yannda - konumasanz bile Dk omuzlar, adm sesleri, salar ile bir insan
Ne denl snrd yreciin kimbilir?..
Okamak geerdi iinden parmaklarn,
Nefes aln dinlemek uzun uzun.
Sonra, mesel: - Ahmet demek, Ne var, demesi. Bozkr karangu, yol uyank, yldzlar uzak
Ahmet demek, Mehmet demek, kardeim canm demek
Bir muhabbet ki scaklna benzer yazn
Ve cmle kanunlara kafa tutmak.
15u byle devam edip gitmelidir Turnam,
Btn yaratlmlara selm salmal, selm almal
yi gnlerden, kt yllardan, baharlardan
( iecelerin peinde kaybolmu diyarlardan..
Al! imdi u sessiz gecemde bana:
Turgut, kalk gidelim.- diyen bir dost olmal...

46
TURNAM, BR DEVR ALSAK FELEKTEN*
Dilerim ki, Tanrdan yurdumun
Cmle iekleri asn, krmz, mavi.
Yeermedik yer kalmasn,
Kuru aa kalmasn.
Cennet misali...
Turnam, ben fakir bir insanm
Hani, yurdu kahveler, hanlar olanlardan.
Srlp karlm mr boyunca
Alaca hatralardan..
Bir ey deil benim unutulmuluum
Ben gn grdm vaktile yeterince.
Tut ki Vanlym, yahut Muluyum
Kaderimi vurmu srtma, dmm yola
Tenha kasabalardan..
Tekmil memleketim avularmda
te Madenli, ite Yolst, ite Stlkzk
Emrahm, Karacaolanm k gezdii yerler
Yazk Turnam, krolaym yazk.
Bu memleket bir dilim ekmek, boylu boyunca
Yemekle doyulmaz.
Bu st, Hrnn bilekleri.
Bunlar topuk sesleri ahsenemin
Bu Krolununki ite, mavili kz
Bu memleket kavli akmak, sarma cigara
Bir rzgr, bir yayl gecesi, yldz yldz..
Yusufun Zleyhas vard Turnam, bilirsin
Yank Keremin Asls.
Benim de gnlerimde, gecelerimde
Bekir Efendinin kz.

sterim ele, dostla, yranla,


Aydnlk gnlerde, masallarla, yrekten.
Kerem Aslsile, Mahmut Elifile, zavall
Ben ortanca kzyle Bekir Efendi merhumun
Cmle lem sevdiiyle, kaygsz ve en
Turnam, bir devir alsak felekten...

48
... SE TURNAM *
Tekmil hatralarm balyabilirim
Rzgrlarn tesinde herkese yaanm,
Bir duvar, bir ocuk, bir kz, bir sevda
Bir lm geceler boyunca tekrarlanm.
Issz yollardan bir dn gerisin geri
Havasz bir fanusta kalmm srtst
Btn gereklerine inat Newton'un...
Bilinmemi bir yldzn ilk yolcusuyum
Kular gklerimizde kanunla uacaksa..
Ben gnlm yollar iin saklyorum
Beni kzolan kz maceralara gtrecek
Bir kuruni perdeden yamurlara bakp alasam
Bir kara insan, bir kara sevda; bir kapkara iek
Ellerim deniz mavisinde effaf
Bakteriler gelir geer karanlk damarlarmdan
Bir musluk alm, bir tuzlu su dolmu gzlerime.
Bana ne, bir seher vakti Alada zerinden
Cenuba dizi dizi turnalar geecekse..
Alemde neyim var gzlerimden gayr
Her yolun, her menzilin sevdalsym.
Bir ku, bir bak, bir balk dipdiri
Dnyann sonundan yzyllar evvel
Ben bir garip insan bkm, usanm.
Varsn arksz kalsn mrmce dudaklarm
Suyunu hep ayn emeden iecekse..

TURNAM, BR AY DOAR PASIN'D AN..


Cmle yolculara selm ederim.
Dilerim yollar uurlu olsun, aydnlk olsun.
Havalar gnlk gnelik,
Tuttuklar altn olsun...
Bir gn, belli olmaz, bir bakarsn Turnam,
u kuru bam alr ben de giderim...
Varp k kram'yi bulurum
- Gelmileyin birka gece kalrm.
Onun saz omuzunda,
Benim torba srtmda
- Bir ay doar Pasn'dan, Turnam
Bir ay doar Pasn'dan, emmim kz
Yreciim ak ak olur yollarn arkasndan
Bir ay doar Pasn'dan,
Tepsi gibi m'olur, yre mi benzer?
Bir ay doar Pasn'dan ekmek gibi.
al kram, yrek bizim, yollar bizim, saz bizim
u dalarda alaiek yaz bizim.
Boydan boya bu memleket bizim.
Yarn olur gne der, dalar kalkar dorulur
Iscack gn iinde bir kahveyi tutarz.
Kamyon gelir yolcu iner,
Kamyon gider boalr
Ortamzda Benli Dne, sarmadola yatarz...

50
Dile benden ne dilersen, sere kuu
Dile benden ne dilersen, telli Turnam
Dile benden ne dilersen, Alagzlm
Para para yreimi nnze koyaym.
Bu yol nere, Pasn'a m, Toy'a m
- Gl yanaklar stndeki boya m?
Yavri ceyln suya inmi dolanr
Melil mahzun sevdiini aranr.
- Kekliimi doyurdular...

Aman anem ben leyim...


Cmle yolculara dua ederim.
Nasipleri bol olsun, dilekleri tutsun
Zile'den gesin yollar, Sivas'tan gesin
Pembeden, beyazdan gesin..
Askerlere mektup gtrsnler
Cmlesine selm sabah iletsinler,
Az gitsinler, uz gitsinler
Salcakla yurtlarna dnsnler..
Bir ay doar Pasn'dan, Bekir efendinin kz
Bir ay doar gm gibi, bal gibi
Haydi Turnam, canm Turnam, yar Turnam
Al sazn garipecik destine,
Bir trk al, yol stnde, gurbet stne...

KANTAR KPR DESTANI'NDAN


Kantar Kpr'nn banda
Oh dedim durdum.
Bu en gzel dmdr benim,
K olsun, bahar olsun, yaz olsun
Melil mahzun ngraklaryla keiler
Su imeye gelecekler, biliyordum...
Kantar Kpr dedikleri,
Kekliim aman...
ki direk, tahta.
Gelecein gzel kprs
Bir yldzl da gecesi, ben hayran
Bir ben; bir Haim aa, iki yaya
Il l sularla, trklerle
Ardahan'dan geliyordum...
Kantar Kpr bir bana dalarda
Uyur uyanr.
Uyanr da hep gllere boyanr
Sular bozulur, turnalar dizilir
Geceler susar, gndzler dile gelir tadndan
Kantar Kpr anam aman
Bir rya grdm alacasndan
Senin'in hayra yordum...

52
Kantar Kpr Kantar Kpr, civanm
Ne alr, ne satarsn...
Bozbulank derelerin stnde
Yarm yamalak yatarsn.
lisin, uzaksn geceler iinde
Bulut olur dolanr, gne olur batarsn
Eildim kana kana itim suyundan
tike daha susuz oluyordum...
Kantar Kpr d olasn
Cmle muradna eresin.
Sularn aksn; balklarn bysn
Trkler balasn sandan, solundan
Bu kra ve acms dalardan
Yolculara yol veresin...
Sessizlikte her uyandm uykudan
Senin karde gcrtn duyuyordum...

KANTAR KPR DESTANI


Kantar Kpr'nn destan,
Savruktur ama gerektir,
Parmak gibi bir dere stnde deirmen
Seksen pare kye vakt iin
Arpa tecektir...
Kantar Kpr'nn yannda,
kk deirmen.
Dalar uludur, Tanr uludur
Vakit yeildir, sabaha kar
Srtlarnda tatl dlere benzer yklerle kyller
Ya gelmi, ya gelecektir...
Kantar Kpr'nn derdine,
Dalar dayanmaz.
I)alar dayanmaz, ben sana kurban
Asrlk yorgunluunda iniler.
Ya kanlarda sessiz hastalar, arlarla
Ya baharda uzak ellere gurbetiler
Ciarip trklerle geecektir...

54
Kantar Kpr dedim de,
Ben yandm anam..
Deirmenci bir sabah kapsn, ben hayran
Sisler ardnda prl prl gzken
Bir aydnla aacaktr.
Kantar Kpr'nn ardnda,
Srt srta dalar..
Kyler dar taneleri gibi serpilmi
Bir scak yaz gn, temmuz aynda
Bir izinli asker, ifal arkndan
Alabalklarn kaygan temasiyle tuzlanm
Suyundan iip, terini silecektir.
Kantar Kpr anam aman
yi gnler de grecektir..
Bir kokudur duyduum lmsz hem bereketli
Kantar Kpr'nn nnde;
altlar iinde byk gnlere
stihareye yatm bir iektir...

KANTAR KPR'NN GECES


Kantar Kpr gecelerde
Ah eder, gzelleir..
Uzanr sszlna yamalarn
Bir o yana bir bu yana sallanr
Garipliine yerleir..
Tezek kokular gelir uzak kylerden
Bulutlar bir geer, bir gemez
Kantar Kpr vefakr ve ileli
Srmelim aman,
Dalar banda eyleir..
Kantar Kpr'nn gecesi
Baka gecelere benzemez.
Kurak masallar balar huzursuz yataklardan
Som altun tepsilerde arpa ekmei,
( iz edip yaylalarn sessizliine
Yalnz yldzlar uzaklarda titreir..
Yollar alr; hasretler kavuur
( izelim Kantar Kpr...
IJ/.un sesler duyulur yank tarlalardan
Sular susar, alabalklar konuur, ben hayran
Morumsu uykulardan, selm, aleykmselm
Karanlklarda ellerimiz birleir..

56
KANTAR KPRNN YALNIZLII*
Kantar kpr zamandr
Artk iini dkmelisin.
Drt ke, yuvarlak ve uzun
Bir mum nda, bereketsiz gecemize
Il l tohumlarn ekmelisin...
iimiz epevre gn
Byk sevdalardan ve baharlardan
Arpa byr, avdar gverir
Bir yank trk szlar trnaklarnda
Kaldrp ban yksek duvarlardan
nne, ardna bakmalsn...
Kantar kpr, leylim aman
Artk iini dkmelisin.
Tutup bizi yakamzdan, efendim
Sevdal yalnzlna ekmelisin...

57
RZGR
Yeter artk rzgr, yakam brak,
rpertiyorsun iimi.
yle dinlenelim biraz, hi olmazsa
Bir sigara iimi...
Pembe, beyaz bulutlar toplamsn,
Katmsn nne katar katar
Ne genlik, ne arklar, iekler
Gn olur hepsi biter.
stemem kimsenin ldn
Brak rzgr, brak anlataym.
Bir ulu meenin dibine otur sen
Cisnde yataym..

Bize baka havalar getir biraz


Ihlamur koksun, sakz koksun.
(,'apadan dnm terli terli
k/, koksun...
I epeden koksun, ardl, aml
Siirt koksun, Boyabat koksun.
11lir gzel gnler iinde,
( .inim hayat koksun..

58
Aydnlk gecelerden sonra,
Gnler dileimce gemeli.
arklar dalga dalga zerimden,
Turnalar misali umal.
Sevdal olmal, hovarda olmalym
Sebatsz kulara benzer.
Bir Kayseri'de, stanbul'da
Bir yldzlarda olmalym.
Ama devran eski devran deil
Ne oldu, ne olmad ardk?.
Bir bulduk, bir yitirdik kendimizi
Sade suya kuru fasulye piirdik.
te ben, bellerde, yollarda.
Dn yirmisinde, bugn yirmibeinde
Bozkr ortasnda, dalar banda
oluk ocuk bir olmu dolayoruz
Bir lokma ekmek peinde.
Bir hava getir bize artk.
Ihlamur, sakz koksun.
Aymda ykanm, il il
Kzolan kz koksun...

VAZ SOKAI NUMARA 70


Ben sana krk alamam dorusu
Gzel bileklerine bilezik alamam.
Bir kap yemek, bir elbise.
yle bir tad var ki fakirliimizde
Baka hibir eyde bulamam..
Sokamz arnavut kaldrm,
Evimiz ahap iki oda.
I)aha iyisi de olabilirdi ya,
kr buna da.
Ama Hamdi beylerin..
Hamdi beylere bakma sen,
Tencere maltzda, fasulye tencerede
( 'ocuklar kapnn nnde oynuyor mu?
Ona bak sen..
Perdemiz kadife olmalyd..
Basma da gzel olur, sevince.
Biliyorsun ancak boazmza,
( Mmuyor ha deyince.
Kimbilir bir gn belki..
Adam sen de, aldrma,
Bunlar dnmeye demez
I lem hayat dediin ne ki?..

6o
KADERE VE GNLME DAR
te ben byle bildiin gibi:
Kaderi pp bama komuum.
Glm, oturuum, konuuum,
Belli efendim, besbelli
Yaamaktan soumuum.
Yaz yamurlar misali yllarca
Yam durmuum kendi iime.
Zaten dnya yle dnya ki kim kime
Herkes kendi derdinde anca,
Herkesin yrei lime lime..
Halbuki hayat sevmem gerekirdi.
Acmay, sevmeyi olduka bilirim
Zamanla bir i tutmay da rendi ellerim,
Hem hayatma bir de Havva kz girdi,
Ama gel gr ki bu kaderim..
te ben byle bildiin gibi,
N'apalm bizi bir kez mimlemi kader
Her zaman byle yamur bulutundan beter.
te byle hilfsz, gzmn elifi
Her zaman bir romantik portreye benzer..
Ben zaten bu dnyada tek bamaym, hey..
Bir sevdal gnl btn varm
Eer o da olmasa ne yaparm,
Kimbilir hey,
Ne yaparm...

6
AYRILIKLARDAN
Byle sessiz ayrlklarda,
Her ey nceden belli olur.
En gzel zamannda, akn ve hayatn
nsan deli olur..
O, Kadrga taraflarnda bir evden kmtr.
Masum bir yalanla -Halama diyeGzleri pabularnda, mahcup
I lerine yapm gibidir
I larlndan arttrp ald
Sevimli hediye..
Ah, insan nasl ldrmaz nasl
Bir aresizlik,
Bir umutsuzluk sarm her yan.
Aranzdan insanlar geer.
Bulutlar geer.
(), krmz mrekkep gibi dudaklaryla, zoruna
Utanarak glmsemeye alr.
Bu gl en aldatmazdr vaatlerin.
Yllarca sonra bir uzak gurbette bile;
Zulmne dayanlmazken yalnz saatlerin,
Bir yeil yaprak stnde gzlere,
t irnr, uzaklar...

62
BR GARP LM DYELER*
yle sessizce lp gitmeliyim
Bir yaz gecesi Glhane parknda.
u hazin mr tamam etmeliyim..
Ge saatlere kadar oturduum,
Denize bakan bir srasnda
Krk dkk hatralar arasnda.
Ne vasiyet, ne uzun boylu veda
lmme hi kimsenin akl ermesin
Gzlerim birdenbire kapanversin.
Ne kimseye borcum, ne alacam
Ne birikmi be on kuru cebimde.
Ne kimseyi sevindirmi, ne zm olacam.
Ne gazetelerde ne de radyoda
lmm kimseye dert olmamal.
Kim tanr zaten beni dnyada.
nsanlar hergnk gibi en akrak
Tabutum Merkez Efendiye giderken
be kiinin omzunda gcrdayarak
Birka kii balarn esinler,
Sonra ardmdan bakp acyarak;
- Bir garip lm desinler...

63
GECELERDE*
Sabah dalarda grdm greli,
rkerim akam ezanlarndan.
Ne arap, ne sevda, ne yr ad
Daha tatl kelime yok, "yarn"dan.
Alamak, szlamak ka para eder
Bir ark sylenir, bir ark biter.
mr dedikleri gitti gider
Bir avu su gibi parmaklarndan.
Ne gl, blbl gleni -hasn,
lillem varsn korkakm desin.
stemem istemem gece olmasn
im daha gzel, ryalarmdan...

64
AF KANUNU
Gerinirler karanlk gecelerde, nasipsiz
Biri dopdolu, br bo.
Tohumluk msrlar, clz inekler
Uykular ya buluttan, ya sudan
Altnc ocuun ad Yeter'dir..
Sevda Kerem'de, Asl'dadr
Geceler karaca gibi rkek.
Elleri ayaklaryla birleirler
Kadnn ad Glperi
Erkeinki Sefer'dir..
Cilt onsekiz, hane seksen, kaydeyleyin
Alt dln nesebi sahih olsun
Ne acktm, ne susadm
Garipsi dnler, silh seslerinden sonra
Onlar balayan sevda,
Kaderdir..

DURMU, ST MAV GECESNE..

Benim savam yllarca sonra


Dilden dile gezecek.
en olsun, karanlk gerdeinde
Diisinden erkeke tad alan bcek...
Bir tohum atlm topraa dem'den
Sabrsz ve rkek
Durmu, st mavi gecesine yazlarn
Bal karalarn en kabasna
l 'n incesine beyazlarn
Bir nemli sevda iinde sevinli
Krge boy verecek.
Bir ark syleyin ne olur, kzlar
Uzun ve gerek.
Btn dndklerim aklmda kalsn,
Parmaklarmn tell hasretiyle
imdi bir ssz kasabann
Bir odasnda, kendince, ksz,
Yavan, hazrlksz ve oook uzak
Bir gece geecek...

66
YATAIM SMSYAH OLMALIYDI
Benim yatam simsiyah olmalyd
Ketenden yahut satenden.
Merhaba, yllarca sonraki dncelerim
Sizlere bir karanlk getireceim,
Sevien, pen, arzu edenden..
Benim yatam simsiyah olmalyd
Basmadan yahut ipekten.
Bir bahtm kara,
Bir bahtm ak
Ellerim, baklarm utansn yllar sonra
Hayal meyal hatrlad bir bebekten..
Benim yatam simsiyah olmalyd
Pul pul yldzlarn altnda.
Km olsun bir hanere dncelerim
Bir yalnz miras kalsn, trk gibi
Torunumun torununa yedinci gbekten..
Benim yatam simsiyah olmalyd
Souk ve scak havalarda,
Kimsesiz, kuruntusuz
Merhaba btn gzellikleri cmle lemin
Bizim nasibimiz olmasn da kimlerin olsun
Sevmekten..

KARPT LMBASI
Geceleri hep baka kadnlar dnyorum;
Uzak, hain ve mavi,
Bahtmn karasndan, gzmn andan
Krlang trkleri, yaprak dkm
Avularmda prl prl balklar,
lembe irisinden, mor ufandan...
Yldzlarn sustuu yerde Turnam,
Biz konumalyz.
Vaktin btn tadndan habersiz
Sonra kular gemeli, baharlar gemeli
Karlar iinde bilmemne dandan...
I Jfaklmdan korkuyorum yaarken;
Bu vitrinler, asfaltlar, mazot kokular
( iemiler buday alr, demir boaltr,
Bulutlar tedirgin, kadnlar gzel...
( iecemi sen t karpit lmbas
( .elmi gemi aklarn saandan.
Bir kafe gls, Turnam
Tvbe yzn grmemiim
izi m yor, kanm ekiliyor belli
U stma baka stma, doyulmaz
<.fl bir ple snaym, pembe beyaz
liimsz atelerle yanan dudandan...

68
IRILIPLAK
Bir macera balasn cierlerimde
Bir yan krmz, bir yan ak..
Uzanp sevielim elmalarla topraa
rlplak.
Bir nefes gelsin ydellerden dudaklarma
Dosta selmlarla lk
Bir limanda klar snsn
Birinde yansn.
Artk zamandr alamann karanlklarda
Turnam brak...
Senin de elimsiz ksrn bir gn kardeim,
Hasretle beklenir kaplarda.
Bir gzel alacakaranlk, baharda
Soluk bir bulut dm alnna
Bir ahap ev,
Arnavut kaldrml bir sokak...
Dnyada neler varm bizden baka
Sevdike anlarsn
Kitaplar terlesin yalnzlklarnda
Sevmene bak...
Vakit hep akamst olmal deil mi?
zlenen arklarla beraber
Bir sokakta sen gidersin, bakalar gider
Saatlerin zorundan kurtulmu bir zamandan
Uzak, yakn sesler duyarak.
Oturup sevimeliyiz gzelliklerle
Yzyllarca tede, rlplak
Bu ilkokul arksyla beraber
Bir mitsiz sefer daha yapalm gzlerimden ieri
Turnam, kalk...

69
UZAK KADERLER N
Bir gn, bir yamurla garip garip
-oluu ocuu terk edeceim Bir sevgiyle doymayacak kalbim, anladm
Alp bam gideceim.
Asr yirminci asrdr, menna
Bir yanmda sevgilerim, bir yanmda sancm
Neon lmbalar bsbtn karartr gecemizi
Uzaklar daha uzaklar
Bir define karr gibi kayalardan, Ademden beri
Smscak sevgilere muhtacm.
Bir gn alp bam gideceim
Yldzlar sn, yollar sn, yollar...Belimi bir lk al sarsn, mavi
I [znl bir serencmm ardndan, arksz
Kyalarm unutulmu bir handa pes desin
( Jrm geirmi bir ift duygulu dudak karsnda.
kendi kendine ekilmez oluyor mrm
I ler insann ayr ayr yaayabilsem kaderinde
I )iyar gurbette kanl bir ak
Bahtsz bir ocukluk uzak kylerin birinde
n uzak beyazlar,
n yakn ikindilerde, duygulu
W bir sahil meyhanesinde bir akam
ip iip alasam..

70

Nasl ksa kesmeli bilmiyorum?


Herkesin derdinden pay isterken.
Uzak kaderlerin sular alar imdi
Yldzlar dklr sonsuza iimizden.
Bir gn, bir parkta otururken, biliyorum
Bir el yamurlarla dokunacak omuzuma
Bir ift gz, bir davet, bir kalp
oluu ocuu terk edeceim..
Yapraklar dklecek, iekler solacak
Bir sonbahar, bir sabah ve bir yamur olacak
Toprak ve insan kokularyla,
Uultulu bir sarholuk iinde, yllar iin
Bam alp gideceim.

YELMS
Benim doru atlarm hazrlansn
( ikyakut sevdalara kar, akamzeri.
Byk sesler nnde geni yamurlar
I ladi balasn arklarna insanlar artk
Sevimli ve masum,
Bir kemik, bir deri...
Benim saadetim kolaydr;
Bulutlar ve alamak varken.
<Ie ni vitrinler, canl dudaklar, eller
I ).rack sokaklarda bir iki adam..
Ilem bir arkmz var sylenecek.
I lem vakit erken..
' 'irnra hep bildiimiz eyler
Budaylarn yaylm ate hikyesi.
I rmzms, yeilimsi, morumsu
Hu balktr, umduumuz; alardan..
Hu gelen yakc sesidir kardeliklerin
Hi k iimiz, bilmediimiz otalardan...

72

AKAMST RYASI
imdi gemiler geer uzaklardan
Gnlm gvertelerde sereserpedir.
Ikl geceler, saz sesleri, peynir ekmek
Ne biletim, ne param, ne dostum var
Pr pr eder yreim bakndka...
- Uyan Turgut'um, garibim uyan
Bura Terme'dir.
Terme kprsnden kamyonlar geer,
Irgatlar orada, be burada konuurlar
Bir gece balar, yar siyah, yar krmz
Cigaram yakar, evime dnerim..
- Gidin gemiler, gidin
Vardnz yerlere selm edin
Gn olur btn kayglardan uzak
Ben de gelirim..

SYLE KK SAADETN
Syle saadetini, ekinme
Bir ekmek, bir kadn, birka ocuk.
Tatl gerinmelerin peisra sabahleyin
Evinle iin arasnda bir tatl yolculuk..
Cigara ierekten alacakaranlkta
Kapn almsn.
Alnterin, gznurun, el emein, karn.
Turfanda portakal grp arda
Tadmlk birka tane almsn..
Alrsn kardeim, almalsn
Dnyadan o kadar az ki, istediimiz
Senin, benim, hepimizin, ocuklarmzn
ki olmamal bir dediimiz.

74
HACER HANIM'IN HAMAMI
Hacer hanmn hamam, dorusu
Byk deildi.
Her taraf prl prl mermerden
Kaplar pencereleri yeildi.
Kapnn nnde bir byk asma
Yolu glgeler
Manavlarn, gazozcularn stnde
Yemyeil koruklaryla dururdu.
Nemika! Hacer hanmn kz
Kvrck salar simsiyah.
Hl hatrmda, gzleri ehla
Esmerin, tombulun en gzelinden.
stelik Hacer hanmdan sakl
Cigara da ierdi.
Gzel parmaklarnda bir ince koku
Yanmzdan anl anl geerdi.
Byle ufak tefek drtlklerle
Ah, anlatlamaz hasretliim.
O zaman btn kzlarn en gzeli
Nemika'yd benim bildiim.

75
Nemika mermerlerde ykanrken
Neler dnr kimbilirdi...
Ya zbit, ya doktor, ya bir ehzde
Uzaklardan anl alaylarla gelirdi.
Benim ocuk gecelerim, o alar
1lep Nemika'yla doluydu.
Bir sola dnerdim, bir saa, titreyerekten
Onun haberi bile yoktu.
Ne hayallerle geerdim yolunuzdan
I)evir, o devirmi bilemedik.
Yeilba rdek olsam artk Nemika,
Su imem glnzden.
Ah, bunlar oku Nemika yayorsan,
Bahtn mrnce yr olsun...
Bu iir ocuk gecelerimin hasretlerinden sana,
Yadigr olsun...

76
KMBLR
I.
Byle, bu sazl bahe neresi?
Nasl da iiyorum, lrcesine.
Sahnede bir bezgin kadn,
Bir gariplik vermi sesine.
O niin ark sylyor imdi,
Ben neye alyorum?..
II.
Elbet hep byle gemeyecek mrm, biliyorum
Bu eit yaamak, zor.
Kimbilir Tanrm, kimbilir
Hangi gzel yerde beni,
Hangi lesiye sevda bekliyor?..

77
MD BR RZGR GEER
Bana yollardan bahsedin artk,
Bysn yalnzlm.
Bir kadn ve bir gecelik sarholuun peinde
lme benzer duraklardan.
imdi bir garip rzgr geer bilir misiniz?
Ierdesiz, yataksz, atesiz
Sapl'nn hanndaki kavaklardan.
1lalbuki ben yldzlara bakanda
Alamalydm.
Bulutlar bir yeil, bir beyaz ylece
Kalbimde bir znt kimsesiz, rkek
Iatl ba dnmelerine benzer bir gece
1<onra bir eski ark hatrlar gibi
Bir ses, yabanc ve gzel, uzaklardan.
I lerkes kendi hrlnde lmeli
<)lmek, lmekse.
Asrlarca evvel bu dnya
II,ska insanlarnd.
Kardee uzatyorum yanaklarm, ite
nsanca ateler almak iin
<iflip getike pen dudaklardan.
'.ndi bir rzgr geer kavaklardan
1uipl'nn hanndaki.
I l.ui snr, yolcu r yalnzlnda,
B uzun i eki byr dalara doru
B son gecesidir artk aladmn,
M11 .kn yeniden zleyim
l,mdeki yllanm meraklardan.

78
KASABA KK, SONBAHARDA*
-u donuk bulutlarn hzn yok m u?Gn kapank, insanlar, atlar, arabalar
Kfte vardr ahda, souk su vardr
Dayal deli bir konakta
Bir taze kadnn uykusu vardr.
Alamak istersin, alyamazsn
Glmek, glemezsin.
Kasaba kk, bir karanlk gn sonbaharda
Kararm gnln eyliyemezsin
Ne kt, ne kalem, ne kitap...
Ya bir yamur, bir yamur, yollara, aalara
- Ya bir uyku, bir gzel kadnla sarma dola
Bembeyaz; smscak, gepgeni yataklarda...

79
SOKAKTAN GEEN KADIN*
nmden geen gzel kadn,
imdi evine gideceksin.
Buulu camlarn ardnda, geceye kar
Soyunup dkneceksin...
Aklma gelenleri bala
nsanz, neler dnmeyiz!
Bir grp bir yitirdiim, hayal meyal
Beyaz gsn, gerdannla kimbilir
Kimlerin koynuna gireceksin...
mrmz ykte hafif, pahada ar
Amanvermez haramilere karlm.
I lem olmu, hem olmam istediimiz.
Belki, bana dndrdklerini, birgn
Sen de dneceksin...

8o
MSTEHCEN R *

2
ffet Hanm ile rahmetli kocas
Evlendiler evleneli her Allahn gecesi
Yan gelip pufla gibi karyolaya
"Hrriyet inanc nelerine
Yaama sevinci nelerine
Yolcu nelerine hanc nelerine"
ffet hanm yirmi iki yirmi
Rfat Bey otuzunda
Darda bir yamur inceden ince
Karyola gcr da gcr
Mevsim yazd kt yahut bahard
Yangelip pufla gibi karyolaya
ukulata yerdi sarma dola
Glp koklap seviip
"Kaymak Taba"n okurlard.

NUTUK*
Ben neler ektim bilmezsiniz
Denizlerim, krlarm, dalarmla
I laritada birka kula memleket
nim inim yollardan, sulardan
Krpecik baaklarmla
lul pul d iinde alarm!..
Sonram bir paa geldi "Kalk" dedi.
Kalktm karsnda selma durdum
I)alar talar selma durdu
Ald beni arkasna gtrd.
Bozkrm bozkr gibi, dzm dz gibi
kr kr gecelerde gndz gibi.
Kongre oldu, cemiyet oldu
Dalarm duman duman;
Ovalarm kan revan iinde
Ama bir bir oldu dnd,
Nihayet oldu...
(.) Paam rtbesiz, niansz
Paalarn paas.
Uyumad, yemedi, imedi
Ateini dere tepe datt millete
I rkeke sz vermiti
Canndan geti, sznden gemedi.
Sana hepimiz yrekten inandk
Byk adam, lmsz Paa
O hazin marlar, o arklar
O toz dumana karm yalnayak gnler
O dalara talara sinmi esiz macera...
Yaa Mustafa Kemal Paa, yaa...-

82
GAZ MUSTAFA KEMAL PAA*
Ben o yllarn macerasndan geldim
Barut, toz ve ihtilldi hepten.
Dolakl, hill bykl svarilerle,
Hznl marlar syleyerekten
Bir davul zurna, bir l, bir bayrak
Saf elik kllar ata yadigr,
Yorgun stler, mahzun yollar, kanlar
Gs tekmil dmeli bir zbitin ardndan
Bir yldzl tanyerine at srerken...
Derdini bilemedik,
Dermann olamadk Gazi Paa
Sana hasretimiz can yrekten...
Artk bir zge tarih oldu yaadmz;
Bozkrdan, mavzerden, kandan ve sesten.
Namlular elpene, sngler pusuda
Kalpan, dolgun byklarn, krbacn
Bir sen kaldn, bir vatan kald, bir kou
Bir macera kald dillere destan...
Bir gk kald mavi bir kitap yeil
Gayri bundan geri bana alamak yarar...
Temmuzda bir sere kalkar Sakaryadan
Austosta kartal dner.
Gnler uzar hasretle dmzdan, iimizden
Bir kudretli kumandadr bakn Paam
Geceler iinde prltlarla yanar.

Alamak ne kelime ki bizlere,


Tarlamz ekili kald,
yiyemedik
Urbamz dikili kald,
giyemedik...
Ciayri lm helldir bizlere
( lazi Paam.
Vatan vatan dediimiz bouna deil
( iazi Paam.
Susuun sualdir bizlere.

Ankaradan gelir geer trenim


Birgn olur elbet ben de binerim
Varr toprana yzm srerim.
Biz vatan ocuklar Gazi Paam,
Dilimiz takl kald,
diyemedik
Boynumuz bkl kald,
doyamadk...

84
GAZ PAAYA A IT*
-Sana at deil destan yararBtn rzgrlar beni bulmal imdi
imalden cenuptan; garptan ve arktan
Artk svariler baka seslerle yarsn
Bir da tayorum omuzlarmda,
Hare dek gtreceim koaraktan...
Yiit Paam; anl Paam, gen Paam,
Hasretine dayanmas g Paam.
Bir elimsiz k dolanr gkyzn
Bulutlar bir beyazdan rkek; bir siyahtan kavi
Snmeli btn ateleri yeryznn,
Uyanlmaz uykulara vard Paam
Nefesi daha serin, bak daha az mavi..
Hep Paamn trksn syleyin
Syleyin de gari gnlm eyleyin.
Artk bir gz balam, lmsz,
Vatan dalarnda iekler solmu.
Bir dalga ebedi seferine balam ak denizlerde
Cigaras dnm, saati durmu;
Paama bir hal olmu..
Paam atlarna binemez artk
Ku umu dalma konamaz artk..

5
Otuz yl mukaddem kra bozkrlarda
Dncelerim byk ve tozlu gnlere karr.
Bir alnp bir verilen tepelerin ardnda
Hrkeke emirlerin peisra Paam
Bir o yana, bir bu yana dolar..
Anl anl, yiit Paam, gen Paam
Sana at deil destan yarar..
Kurtulsun drt ynn skntsndan baklarm;
Karalar karalansn, allar allansn
Muhteem tak zaferlerin altndan
Yedi dvele zafernameler yollansn..
Kurtard haysiyetin ender yeilinden,
Bir ahin stmzde yzyllarla dolansn..
Su dursun; da uyansn, efendiler
Bu gelen Paamdr, selmlan..
ocuk idim bilemedim kadrini
imdi ben alamaym da kimler alasn..

86
CNAYET*
Gzbebeklerinde bir tutam yapt kald
Gkyznde eyleen bir buluttan
Pay kalmad uzun gecelerde
araptan, kadndan ve umuttan
Kam yayld imenlere
Biraz fasulyeden biraz nohuttan

87
BAHAR HASTALII
imdi katar katar trenler Anadolu'da
Bahardan bahara dolamaktadr.
Biri Sivas'tan kalkar, biri Malatya'ya varr
Gurbetiler Ardahan'dan, Posof tan
Yayan yapldak dalar amaktadr.
Bilmem bu delimen sevda iinde halim
Nereye varr.
Nereye varrsa varsn umurumda m
1libir ey tutamaz beni artk.
Ne i ne g, ne oluk ocuk
Bir su slatr, bir scak kurutur
Denizlerde gemiler gklerde bulutlar
Prl prl sevdalardadr am
Hibir ey tutamaz beni artk
Bu bahar, bu aalar, bu rzgr
I loa kalsn en eskisi en yenisi aklarmn
Gitmek mi, gitmek ne demek kaacam.
Kalbim bu rahatszlk iinde bir bakarsnz
I n gzel trksn syleyebilir.
Benim gzm yollarda sulardadr
Yldzlara kar bombo uykulardadr.
Ne i ne g, ne oluk ocuk
I ylese eylese beni kararmdan -olmaz yaliir kadn eyliyebilir.

88
YALINIZ DRDANECK
Geceleri kocas kahveye kard
Yalnz brakp Drdanecii.
O hanm kadn o annesinin bir tanecii
Hoyrat ellerde krpe karanfil
Pencerelerde sardunyalar gibi yalnz
Kocas kahvede o evde
Almlard...
Sevimek ne kelime birbirlerinden
Ayr kadirden iki yldz gibi uzaktlar.
Ben alasam siz alasanz onun boluu dolmaz
Hibir yamur slatamaz topran.
Ne zaman can ekerse erkeinin
O zaman yatarlard...
Besleyip bereketli slaklnda tohumlar
Topraklarn en cmerti Drdanecik
Kendi dourur kendi bakard.
Ah acdr amma gerektir inanmazsnz
fkeli anlarnda kocas
Dayak bile atard...
Ama zavall deyip de gemeyiniz
Bizim kendi tembel maceramzdan uzakta
Onun da vaktini paylaan dostlar vard.
Kocas gidince k geceleri
Fatma hanm Hrmz hanm kbal
Yangelip kurak masallarn kerevetinde
Bezgin gnllerini avutmayan kahkahalarla
Msr patlatrlard...

89
Ah ben kadnlar ok severim
Karanlk ve tkenmez bahtlarnda.
Yalnz gecelerinde Drdanecii
Karde gibi sevmek okamak isterim.
zlme Drdanecik st yapra
Hoyrat ellerde krpe karanfil
Benim de uzaktan yakndan tandm
Kaderinde bunalm kadnlar vard...

Halbuki byle mi olmalyd..

90
ELLEM

Siz gidiniz ben duracam


Byk yldzlara ve dalara kar
te bu yol kavanda dinelip yllarca
Gen ihtiyar fakir fukara demeden
Gelen geen ben-i demin adm soracam.
Kimse adn demezmi varsn demesin
Ellem glermi varsn glsn
Yamurlar yaarm varsn yasn
Bir eyler olurmu varsn olsun.
Bir kprnn altndan sular geecek
Denizler Bahri Sefit Bahri Ahmer Bahri Bilmemne
Koyup ellerimi bamn altna toprakta
En uzak en yakn ikisi ortas yldzlarda
Beyler paalar gibi kadnl kzl
pe sapa gelmez hayaller kuracam.
Ama bunlar olmazm varsn olmasn,
Ama ellem...
Ne derse desin.
Benimki sevda deil ba bels
Bunun sonu olmaz biliyorum
Ne kadnm diyebilirim elleme ne kardeim
Hibir kapy alamam dileyince madem
Ben gidiyorum siz durunuz
Gl kurusu vine r limon kf
Diyar gurbetlerde de bir deva bulamazsam
Bam tatan taa vuracam.

BTMEM RLER*

I
(Ne de olsa sevda baka eydir.)
Olgun yaz baa, gz ayvas...
Bir lmsz lezzet her srta
mrn en gzel mey vasi..
Bir destan trk ki deyme gitsin,
Yarals sevdallardan bahseder.
Bir gm kupada damla zehir,
Bakire belinde haner..
AI kordelya sarlm bir demet iek,
pek sutyende saklanan mektup.
Ah, damar damar alnmdan elleri, kimbilir
Ne hafif bir yumuaklkla geecek?..
. te ellerim koynumda, yanndaym.
I harda k rzgrlardr esen.
Avularma versen ayaklarn,
V ginie'nin o hazin hikyesini azndan
Bam dizlerinde dinlesem...

92
BTMEM RLER*
II
te Elgzlm, srlsklam
Boazma kadar aka batmm.
Ne kadar ark dinlemisem mrmce,
Hep senin niyetine tutmuum.
Yuvarlak bir ift bilek,
Bir sedef tarak, bir yelpaze.
pek elbiseler altnda tiril tiril
Yzlerce yl evvel bir esir pazarnda,
Kl glgeleri altnda, bir civan taze.
-Gzeller gzeli Zehra, ite
Son ganimeti bir saltanatn,
Altm bin altn...
Deer sultanm, Elgzlm deer,
Sevda, tatl imei beynimizin.
Babaa fotoraflar, mendiller
Bir keman taksimi hazin hazin
Alamak saatlerce,
Yllarca alamak.
Bir gzel yaz sonu Kandillide,
Bir ince yamur, bir zarif emsiye,
Zaman dursun, dursun da seyredeyim.
rkek baklarla postahanede,
Uzaklardakine bir kartpostal,
-12 eyll....... sevgilerimle.
te Elgzlm srlsklam,
Tepeden trnaa sevdalym.
Babo aka brakmm kendimi,
Neyleyim.

BTMEM RLER*

III
Sakin ovalar, durgun gller
Sevda iinde uyusun.
te, alnmda ter kalbimde ter
larampara yrtlm baklarm.
Nar iei glgeler altnda gzlerin
Bysn, bysn...
Bu yol Kaf dana gider Sultanm
Demir asa, demir ark, ince yrek...
nce kpelerin ne de yaram
( izlerindeki kuzgun siyah aka.
I )emir asa, demir ark, sevda gerek.
Koak atllar doludizgin
( ivan gibi gzeller terkilerde.
K.f da...
I ite btn sisleriyle Elgzlm,
lerde, ta ilerde...
Ben nasl olsa sarho olurum
Bamda, gzlerimde, iliklerimde sevda.
Ne arap, ne rak bu baka
I libir ey benzemiyor aka,
I ler ne zaman bir ark dinlesem, sevdal
Bir ho olurum...

94
Sevdalm, Elgzlm, Sultanm.
(Sevda ne de olsa baka eydir.)
Yenikapda, mehtaba kar sandalda...
te katrtrnaklar, gelincikler
Bir koku bir koku hanmelilerden,
Binlerce altn deer her nm...
Bu sevda Sultanm, bu baka
-nci kpelerin ne yaram bu akam,
Gzlerindeki kuzgun siyah aka.

15TMEM RLER*
IV
yle bir iten pmeni senin,
15in tane cennete deimem..
Varsn yatamz ipek olmasn,
( izel vcudun danteller iinde deilmi,
Ne kar..
() btn tatl saatlerinde gecenin
Cine perdelere gelene kadar,
Kollarnda bulutlarda gibiyim...
Mehtap, saamzdaki buzlarda
Odamza bir souk aydnlk dolmu.
( izlerin gzlerimde,
Boynumda smscak kollarn,
( indzki yorgunluum kaybolmu.
Seni her an minnetle yd ederim.
Son imdi arklarla evimdesin,
Sahibem, Efendim, Elgzlm
( lzlerinden perim...
Boydan boya beki ddkleri sokaklarda
( iecemiz huzur iinde Elgzlm.
( )plerin plerin ardarda..
I li'm sevgi, hem efkat dolu ellerin
Ne olur yine byle yarn da
Binlerce krediyorum hayata geldiime
kollarnda...
Bir baka lezzet var hayatta Elgzlm,
( )teki lemleri bilmek istemem.
yle bir iten pmeni senin,
Binlerle cennete deimem...

BTMEM RLER*

V
Nereye gitsem, nereye baksam
Sevdal sevdaldr gzlerim.
Anlarlar diye herkeslerden,
Baklarm gizlerim.
Aalar, dalar, ehreler
Yemyeil gzlerimde yaz, k.
Bir ark etrafta inceden ince
Yldzlar prl prl donanm.
Dost yzl saat kulesi, meydan
Sisler iinde bir kpr uzanm.
Mendilin dm vermiim,
Eilmiim, gzel dizlerinden
Bir parmak yukarsm grmm.
Bencileyin dertlilere Elgzlm,
Lokman da deva bulamazm.
Seni salarn, aziz vcudun
Hatralarnla, berrak ve nemli
Tayamyacak dizlerim...

Titrek kollarm beline


Bir hoyrat kemer gibi balamm.
Yakanda bir iek tertaze
lir kk faytonda, gz gze, diz dize
0 sevimli kr otelinde yaz gn,
1lanc, halden bilir, babacan hanclardan.
Basma perdeli bir oda vermi bize.
Bir toz kalkm yollardan, yoncalardan,
Csnden, salarndan bir gzel kadn kokusu.
Bir ie yllanm arabn banda,
Bana mrnce srecek bir sevday
Mahmur bir glnle vermiin.
Bileklerinden, parmak ularndan
Iceden terli avularndan,
I )oya doya
( )pmm,
Alamm...

98
BTMEM RLER*
VI
nsan bir kere sever severse,
ster yedisinde, ister yetmiinde olsun...
Benim mrm hep dumanlar iinde geti
Bir rzgr bulup da serinliyemedim,
Oh diyemedim..
O kk meyhanede sabah, akam
-Manastr Meyhanesi'nde, bir ehirde
masa, bir radyo, bir de ben
Meyhaneci tabak silerdi, kfte yapard
Krmz turplar eski gnlere karr,
er ier alardm...
Kk gzlerile bir kz bakard takvimden
Kadehimi kaldrrdm glne.
Vefalyd, iyi kalpliydi, gzeldi
Sarho olurduk beraberce...
Seni o kza benzetirdim Elgzlm
O glmsiyen, ien kza, takvimdeki...
Onun salar yeil, yanaklar al ald.

Kzn hemen yambandan, aal


Bir yol uzanrd, bir patika
Sonra, sonra bir gk, mavi
Bir deniz yemyeil
Bir dudak geerdi iimden upuzun seslerle
Bir gl aard bilirdim, uzaklarda...
Bunlar hep gemi Elgzlm, gemi.
Alatklarmz, kavgalarmz
imdi sarmaklar gibi kollarmz.
Sen kadnsn, en tatl anda,
Ben en sevdal yanda erkek.
Brak bir kedi gibi yataym kucanda
I )izlerini, gslerini seyrederek...

MD GELSEM K *
... imdi gelsem ki sen, ykanmsn
Salarn taramsn.
Alnnda mini mini damlalar,
Bir hafiflik, bir incelik yznde.
Buu ardndan yldzlar gibi
Parmak ularn pembelemi,
Sere serpe yataa uzanmsn...
Bunu sevda trks olsun diye yazdm, gelinim
imdi yamur yayor yollara, yapraklara.
Gelsem ki sen evdesin,
Cmle scaklklarla berabersin.
Gsn kapal,
Dudaklarn aralk.
Ellerimi hohlayp hohlayp stsan.
Halbuki imdi sen nerelerdesin...

THAF *
-

liilirsin ben hoyrat severim


Kendi fikrime gre, erkekeliir aa, bir bulut, bir ku ve biz
I lerin ellerimde, rkeke...
Veya sen pencerende akamzeri,
( igaram kebanda bitiririm.
I )amal, byk mendilimde sana
Unutulmaz geceler getiririm.
( iir, ferah karanlklar iinden
Hana doru uzar salarn.
Bir byk rahatlk alr gtrr bizi
Irl prl plerle balar yarn...
Selm, en gzel hasretlerden
Selm sana, korkak ve iyi kadm...
( )mrne balyan tomurcuk gibi, baharda
Aka, sadk ve ne'eli baladn...
Ciiin sner yldzlar yanar gecelerden
Bir lmsz lem balar senden yana.
Selm, rkek ve sevgili kadn,
1>elm, sabahsz gecelerden sana...

TH A F*
-

2-

imdi alayamyorum da kts


Gzlerim dolduu halde baz baz.
im gtrmiyerek seyrediyorum,
Sa taraf bo kalan yatamz.
Bir eyler akyor mrm iinden,
Ufak tefek, st beyaz, kan krmz...
Ben seni aryorum ryalarmda
Geceler iinde bir yldz, bir yldz.
Bir perian haldeyim sen gideli,
Sorma, Bekir Efendinin kz...

BTMEM RLER*

VII
kapalarda, bir kuyumcu dkknnda
Sol eline bir yzk takmtm.
Senin entarin basmayd,
Benim elbisem pamuklu
Yzklerimiz sekiz ayard...
ocuklar gibi glmtk, hatrlarsn
kapalar, Mahmutpaa, satclar
Bir hafiflik iinde elele, yaya.
Bir sabah vaktiydi, gzel ve taze
Mevsim bahard..
Sonra salarn, omuzlarn Elgzlm
Sana Elgzlm diyeceim mrmce
koyu da olsa rengi gzlerinin.
Bir krmz kordel, bir bulut, bir gl
' >cn gittin hatralar perian etti beni,
( lel, eski gnlerin iinden, rzgrlarla,
( !el,
I uru mu kirpiklerime bir yamur gibi dkl...

TH A F*

-3 Zaman sevdike uzar, bilirsin


Hayal, tatan, topraktan geer, yapraktan geer.
Bir yeil duman olur yaadmz
Yakndan, raktan geer.
Sevdiim kadar bilmeliyim de
Ne olursun?..
Bir emedir dklen omuzlarmdan,
Avularm prl prl dolar, boalr.
mrmz serapa sevda iredir.
Bir uzun yaz gn durur, zulmeder
Tandk, bildik gnler sarkar takvimden
Hafzam zulmeder boluuma.
Birden bir arnn kanatlarnda ter taze
Sen gelirsin...
Aslan azmdadr saadetimiz
Yamurlar yaar, gnler batar, geceler gelir
Bir bitmez trk balar dmzdan.
Bir nar altdr oturduun yer;
Dizlerin rtlm, baklarn uzak,
Al bir hrka rmektesin ar ar.
Bir ince bilezik, kpelerin, salarn
Otlar, kular, beyaz bulutlar..

Dilerim hare kadar harmda


Byle kalrsn...

BTMEM RLER

VIII
Vapur grltsz ayrlr limandan
t mle hatralar beraberimdedir.
I eriky'de bir tramvay dura,
Bir k gn pastacda, unutulmaz
Bir sandal gezintisi ki; Saryer7de
Fotoraflar hl i cebimdedir...
( )mrmz byle olmamalyd, Elgzlm
Bir vakitsiz meyve dilemeliydik Tanr'dan
Uzun hasretlerin arifesinde
I lerim brmde kalmamalyd.
imdi akam olur, sular buruur
Bir yasta ba koyarm gvertede.
I langi dilden olursa, bir ark isterim
imde krk dkk besteler dolar.
Kalbim avucumdadr artk,
Bi- sahilden sesler gelir, kaybolur
II zun uzun nefes alr sular
l l/,un uzun alamak isterim.
( l(izlerimde bir yamurlu gn balar;
Vakit ikindidir Eyp srtlarnda
Bulutlar vardr, pembeden, beyazdan
Mevsim sonbahardr sessiz ve taze.
Nemli otlar, ekirgeler, solgun yzn
Bu gl, bir mahzun bukle salarnda
B eski iei andrrsn yazdan.
Ve bir ark balar kahvelerin birinde
Bi/i mrmzden alr gtrr,
Bu ark, fasl hicazdan.

Vapurlar gelir geer Hali'ten.


Sonra yamur hafifler, Elgzlm
Sonra yamur hafifler,
Sonra hisarlar, yollar, ikimiz
Sonra...
Hasret bir ey deil, Elgzlm
mrmz byle olmamalyd
Hep akta durmalyd amz.
Sevday msra msra deil
mrmle yaamalydm.
Sonra, sonra gene byle olmalyd
Tadna varmadan ieklerin
ehirde bir sen, bir de ben, yalnz.
Yeil yaprak, alaca glge, den yldz
Bir gn en by karsnda gereklerin
Maceramz yarda kalmalyd...

SEVDA STNE
Kk pencerem baheye bakar
Bademler, erikler geceye bakar
Bir k dklr yapraklardan kr kr
I il izler susmu, tohumlar uyumu;
Bir an, durmu, genilemi bym
Bir eski ark, bir eski bahar, bir bildik deniz
Vakit nisan ortasnda bir akam...
Bu iirde sevda sevda stne
'-(nelerdir veda veda stne
Ya reli yreimde da da stne
Vakit Nisan ortasnda bir akam.
Mehtap ettiinden bihaber
Kularla, ieklerle, balklarla beraber
ki tel kumral sa olsa avucumda imdi
Alayp alayp avunsam...

E n G zel

DNYANIN
A r a b s t a n i

(EYKL GECE
I lalbuki korkulacak hibir ey yoktu ortalkta
11er ey naylondand o kadar
Ve lnce be on bin birden lyorduk gnee kar.
Ama geyikli geceyi bulmadan nce
I lepimiz ocuklar gibi korkuyorduk.
( ieyikli geceyi hep bilmelisiniz
Yeil ve yaban uzak ormanlarda
<.nein asfalt sonlarnda batmasyla ardan
I lepimizi vakitten kurtaracak
l yandan topra srdk
Itir yandan kaybolduk
( Radyatrlerden ve dililerden
Ve byk ehirlerden
( i/leyerek yahut derek
( ieyikli geceyi kurtardk
I vet kimsesizdik ama umudumuz vard
l J ev grsek bir ehir sanyorduk
l gvercin grsek Meksika geliyordu aklmza
( .ddelerde gezmekten holanyorduk akamlar
l .ulnlarn kocalarn aramasn seviyorduk
Sonra arap iiyorduk krmz yahut beyaz
Hlir bilmez geyikli gece yznden

"Geyikli gecenin arkas aa


Ayann suya dedii yerde bir gkyz
atal boynuzlarnda souk ay"
ster istemez aklar hatrlatr
Eskiden gzel kadnlar ve aklar olmu
imdi de var biliyorum
Bir seviniyorum dndke bilseniz
Dalarda geyikli gecelerin en gzeli
Hibir ey umurumda deil diyorum
Aktan ve umuttan baka
Bir anda kadeh ve yeni ark
Belleimde tyl tyl geyikli gece duruyor.
Biliyorum gemiler gtremez
Neonlar ve teoriler tamaz yann yresini
rnein Manastrda oturur ierdik iki kii
Ya da yatakta seviirdik bir kadn bir erkek
plerimiz gitgide snrd
Koltukaltlarmz gitgide tatl gelirdi
Geyikli gecenin karanlnda
Aldatldmz nemli deildi yoksa
Herkesin unuttuunu biz hatrlamasak
Gm semaverleri ve eski eyleri
Salt yadsmak iin sevmiyorduk
Ktydk de ondan m diyeceksiniz
Ne iyiydik ne ktydk
Durumumuz bata ve sonda ayr ayrysa
Bata ve sonda ayr olduumuzdand

Ama ne varsa geyikli gecede idi


Bir bilseniz avularnz terlerdi heyecandan
Bir bakyorduk akam oluyordu kaldrmlarda
Kesme avizelerde ve plak kadn omuzlarnda
Byk otellerin nnde garipsiyorduk
aresizliimiz bylesine kolayd ite
I lznmz byk eylerden sanrsanz yanlrsnz
( )rnein bardak arap isek kurtulurduk
Y.hut bir adam baklasak
Yilut sokaklara tkrsek
Ama en iyisi eker giderdik
( lider geyikli gecede uyurduk
"Geyiin gzleri prl prl gecede
mdat ateleri gibi rkek tell
Sultan hanerleri gibi aynda
Bir yannda stste stste kayalar
br yannda ben"
Ama siz zavallsnz ben de zavallym
I skimi eylerle avunamyoruz
I >omino talar ve souk ikindiler
<, iekli elbiseleriyle yabanc kalabalk
( .olgemiz tortop ayakucumuzda
' -evinsek de sonunu biliyoruz
Borlar kefilleri ve bonolar unutuyorum
I! amiyeler bensiz ekiliyor dnyada
I Mla ilk oturumda susuz kyorum
t )lurup esmer bir kadn kendim iin ykyorum
yice kurulamyorum salarn
Bir bardak arab kendim iin iiyorum
"Halbuki geyikli gece ormanda
Keskin mavi ve hrtl
Geyikli geceye geiyorum"
I J/anp kendi yanaklarmdan pyorum.

BAHAR N DEDM*

Millet bahara vgler yazadursun


Yeiller izedursun, allar izedursun
"Tut elimi, yum gzn, a gzn
Ne Hintte; ne indeyiz
Bir ben, bir dilenci, bir kpr, bir sabah
Il l bir bahar iindeyiz..."

TEL CAMBAZININ RZGRSIZ AKLARA VARDIINI


ANLATIR RDR*
nce stanbul vard o yoktu
Sonra birgn kt geldi
Btn kaplar yerini buldu
C)ce gzlklerini kard pencereye koydu

antasndan sigara paketini kard koydu


Y.lnzln kard koydu
() zaman btn aklar btn bulutlar geti akimdan
Ad kimseye lzm deil
stanbul corafyada ksz bir ehir
l uttu aym paralad

I k-r sokaa birer para datt


t ) Tanr myd sanki -H aaAna gnl yle istedi yle yapt
t ) zaman btn aklar btn bulutlar geti aklndan
Ad kimseye lzm deil

Bu maceray durup durup size anlatacak


Bir yanda koca stanbul
Bir yanda o
Bir yanda en Allahsz arklar
Bir yanda Edirnekap
Vitrinsiz dkknlar ve dut aalar
Neden btn insanlarn birbirini sevmesi gerektiini
Bir gn saat te kprde anlayacak
Saat te hepimizde gizli Tanry
Bulup karacak meydana
O zaman gemi Italyaya kalkacak
U gemi Norvee
Birisi pancar ksbesi gtrecek
br bir ak karacak gmrksz
Birgn saat te kprde
U mart insanlara bakp imrenecek
Bir adam iri bir lfer karacak denizden
te o zaman btn aklar btn bulutlar geecek akimdan
Ad kimseye lzm deil.

TEY BERY OMUZLUYORUM


Aalar sol yanmdayd, tralalla
Deniz yz mil tede, tralalla
ehirler arpa arpa byyordu.
Eskiden hibir ey bilmezdim, tralalla
Bir kadn iki kadn elli iki kadn
Bir beyaz iki beyaz elli iki beyaz
Bir iyi bir gzeldi gkyznde
Gkyznde tralalla
Duramaz oldum durduum yerde
Bir kant bir kant tralalla
Karanlm yitirdim.

TEL CAMBAZININ KEND BAINA


SYLED RDR
Be kere yedi mi dediniz, dursun
Yldz poyraz gndousu, dursun
Fasulya m dediniz, dursun
Ben varm sen varsn o var
Dursun,
Ben imdi gelirim.
Ben eskiden hep ackrdm
Alp bam ekmeklere giderdim
Eski evlerde orospulara giderdim
Bulutlu geni meydanlara giderdim
Sevdal iirlere giderdim.
imdi doymadm ama unuttum
Devenin ba m dediniz, dursun
Dursun,
Ben imdi gelirim.
Bu ite bir ey var anlamadm
Krpe kadnlar bask odalarda m, dursun
Hoyrat gemiciler uzun seferlerde
Daraacnda bir adam m dediniz, dursun
Yeraltnda gizli sandk m, dursun
Baheler dursun, kzlar dursun
Anlattklarm, anlatamadklarm, anlatamyacaklarm
Senin yakanda bir el mi var dediniz, dursun
Dursun,
Ben imdi gelirim.

TEL CAMBAZININ TEL STNDEK


DURUMUNU ANLATIR RDR
Sizin alnz al inandm
Morunuz mor inandm
Tanrnz byk menna
iiriniz adamakll iir
Duman da caba
Ama sizin adnz ne
Benim dengemi bozmaynz
Btn aalarla uyumuum
Kalabalk ha olmu ha olmam
Sokaklarda yitirmi cebimde bulmuum
Ama aalar yleymi
Ama sokaklar byleymi
Ama sizin adnz ne
Benim dengemi bozmaynz
Akm da deiebilir gereklerim de
Prlprl dalgal bir denize kar
Yangelmiim dizboyu sulara
Hepinize iyi niyetle glmsyorum
Hibirinizle demem
Siz ne derseniz deyiniz
Benim bir gizli bildiim var
Sizin alnz al inandm
Sizin morunuz mor inandm
Ben tam dnyaya gre
Ben tam kendime gre
Ama sizin adnz ne
Benim dengemi bozmaynz

KESKSZ VG
-Bu Yezdan iin*
Esmer gzeli Necla'nn baktka "bayldm" dedii
gkyz
te ben bunu mutlak yazmalym dedim
Karanlkta dnyay bir bir hatrlamak
Ben yeter dedike ehirlerin gzellemesi
Bir anda kendi kendime bulduum mutlu gerek
Bir kadn var beni onun iki eli iki gz kurtarr
yaamamaktan
yle holanrm ki onunla yatmaktan utanrm artk
Sabahlar ackmay ondan rendim

KAN UYKU
Bir biz ikimiz varz gzel brleri hep irkin
Bir de bu terli karanlk
Sonra bir ey daha var mutlak ama adn bilmiyorum
Nereden balasam sonunda o kla karlayorum
Yar plak utanmaz bir kadn resmini aydnlatyor
Akam oluyor ya bir trl inanamyorum
Oturmular iri yapl adamlar esrar ekiyorlar
Daha bir aydnlk olsun diye itikleri su
Sar topraktan testileri gnete piiriyorlar
Bir korkuyorum yalnz kalmaktan bir korkuyorum
Gndzleri delice alyorum geceleri kadnlarla
yatyorum
Sonra birden bym gryorum aalar
Ksraklar birden yavrulam
Havalar birden gneli
Kadnlarla yattm yetse ya
Bir de kadnlarla yattma inanmam gerekiyor
Holanmyorum

122

YILGIN
Bir sargn umut yakaladm onu kuandm
Serin mavi bir gkyz buldum onu kuandm
I)enize doru sokaklar grdm onlar da kuandm
stlerine stlk seni kuandm
ledirgindim namussuzdum deli deliydim
Uslandm
dilim kavun kestim birini ben yedim
Kavundan dilim kestim birini yedim
Birini sana ayrdm kadn al birini sen ye
Sabah olsun sabah olsun ilk iim bu
brn gtrp civcivlere vereceim
Senin bir ynn var orada durur yaarm
Bir de acun var ben iindeyim
Ben iindeyim tm itlikler sahanda yumurtalar onun
iinde
Orospular iinde Hurit Bey iinde sen iindesin
dilim kavun kestim birini sen ye
Kabuunu at Hurit Bey'i at itlikleri at
Durup durup sana sesleniyorum

KAAK YAAMA YERGS


Gnlerden o gn alp bam evin yolunu aracam
Taze ekmeim eski kanlarm benim ellerim aracak
Ya da tek bana ackacaksn sen tek bana gzlerin
Hi umurumda deil ya undan undan undan korkuyorum
Kim uydurdu bu haziran bu temmuzlar bu yaamalar gizli
kapakl
Bu yulaflar olaklar bardaklar bu btn putluklar bu
arklar
Hi umurumda deil yoksa yalnzlklar, bozuk paralar, uzun
boylu ayklar, gelip gelip giden sarholuklar, sabahleyin
yalnz yatakta az az mek, hani insann kendi kendini
bulamad, hatrlayamad saatler olur ya, ite onlar. Bir
keresinde byle saatlerin birinde bir ark duymutum da
iimi gcm koyup sokak sokak bir kadn aramaya
kmtm. Sonra bulamamtm. Bir irenmitim nedense,
gidip bir kede ksmtm.
Akamlar eve hep arka sokaklardan dnyorum
Pencerelere bakmyorum dkknlarn mostralarna
bakmyorum
Kadnlarn eteklerine bakmyorum hi
Sama soluma bir baksam biliyorum saptmak iten deil
Bir baksam ertesi gn kimbilir nerelerde olurum
Uzak arklar dinliyorum sk sk k oluyorum
yi niyetle merhaba aalar evler bildik bulutlar
renciler memur kiiler bana benzeyenler
Ben kamaya abalyorum honut muyum
Siz katnz yerde honut musunuz
Konuup glyoruz umumhaneye nasl
gittiklerimizi anlatyoruz

I li yanma yreme bakmyorum


lle eytan minarelerini dnyorum byk pullu deniz dibi
balklarn
Kadnlar adamlar ehri uultularla dolduran namussuz
kalabalk
Yorgun kalabalk iyi kalabalk alayc dzenbaz kalabalk
Bir karsam ilerine bir uysam biraz glmesem
Ertesi gn kimbilir nasl yaarm.
Bir altm oda var pencereli, bir arka yol, bir gkyz,
gre gre nceleri sevdiim sonra altm, sonra ezberle
diim artk kurtulduum ar aksak gkyz, her gn her
sabah bir u kadar kuun, adamn, uan, yamurun yu
nup arnd gkyz, bir de geceye karmaya balayan
tek tk kl, ama nasl scak kl tandk evler, Zekeriya
Bey'in evi, Sheyl Dorusz'n evi, Ali Ozaar'm bakkal
dkkn, Temizi kolacs Sleyman, sonra kendi evim, ya
tam, yorganm, orbalar
Gidiyorum geliyorum dnyay bu kadarck belliyorum
Halbuki ben ne hinolu hinim aslnda, iyice biliyorum, alklar,
inadna kanlar, ngraklar, dvken horozlar var, orman
larda zaman zaman unuttuumuz haydutlar, enginar tar
lalar, pamuk tarlalar, rgatlar, sekiz yz kadem derinli
inde kmr arayanlar, zorlu aklar, budaylar budaylar,
illar illar
I lalbuki biliyorum biliyorum ama ne ben yokum ne onlar eksik
Akamlar hep arka sokaklardan dnyorum
Biraz bkkn bir para krk korkun umutsuz ve sakin
Eve geliyorum seni buluyorum bir seviniyorum bir kzyorum
Sonra biliyorsun

MEYMENET SOKAI'NA VARDIM


Bana kfteler hazrlayn salatalar hazrlayn bir de pencere
Oturup umutla bir eyler unutaym
Siyah arabn tadn bilirim orman gibi
Siyah arap siyah zmlerden yaplr kokulu mahzenlerde
Durdum bunlar sylerim alamadm
Kk kk mutular nc kat korkmadan ak
En uzakta krler vardr akolsun derim onlara
Tutarlar gne n maviye boyarlar yahut mora
Gnendiklerini mi sylesem mutsuzluklarn m
Kalkalm Meymenet Soka'na varalm vaktidir
Drt adam Meymenet Soka'nda durup bir eve baktlar
Durdum ben de baktm ahap bir evdi
stesek bakmazdk dnn ama istedik baktk
Kararm tahtalarda yerlemi mutluluklar grdk
O bildiimiz eskimi gneten dipdiri klar
Bir de kz grdk onaltsnda sevilmeyi zler
Meymenet Soka eri bryd ama lotu
Grseniz lotu
Meymenet Soka' nn tadn hep bilirim ama gidemem
Oturur dosya dzenlerim akama kadar
Darack bo zamanlarmda durup sokaklar dnrm
Deniz kylarna inen ufak tefek sokaklar
Doksaniki dosya dzenlerim balarm yeryzn
sevmeye
Almadm eyleri sevmeye abalarm
Bir vakit var yeille bebuuk arasnda
Evrenin sevimek iin yorulduu yumuad
isteklendii

Ellerim kollarm sevinir ben sevinirim sokaklarda


Durmaz yaarm koyu koyu
Dnyada Meymenet Soka var baka sokaklar var
hep sokaklar
Sokaklar gerinerek sevmeye balamaklar
Aalarla araplarla ben varm
En uzaktaki krler var akolsun onlara
Daha ellialt dosya var dzenliyeceim
Gkyznn kalkp dudaklarma bir demesi var
Oysa kaplar var duvarlar var perdeler var
Bir braksalar
Sonra baka eyleri zlemeye

YZBN
Bu kvrck ateten yalanlar 300.000
Kimi sularca inanyorum kimi zulm yakc
ocuksu, deli deli zincirler bountusu gk
Elimde kolumda senin seslerin var gel de aldrma
Kadnlar plak gryorum koup seni soyuyorum
Bir ac gerdanlk grsem boynun aklma geliyor
bilemezsin
Seni kentlere seni bankalara seni seni 300.000
Seni zamansz lmlere kar koyuyorum hep aklimdasn
Ykn ar, bir irisin bir ufaksn yetitiremiyorum 300.000
Kapattmz sanak akamlar atmz sabahlar 300.000
Elimden tut beni acar balklara altr
Tekin durmay ret ackm a kayalarda
Gel amansz pencereme perde ol kurtulaym
Kalk ellerini yka bize gidelim
Soyunur dknr odalarda konuuruz
Bir o kald 300.000
Odalara kapanmak odalarda konumak odalarda lememek
Canmz ekerse seviiriz de kalk gidelim
U sokak tede bir ev var yeil gibi sana onu gsteririm
Konuuruz seviiriz dvrz 300.000
Benim yrtc kulara tutkum ite bundan tr
Yadrgamadan gkyzne aka ackmaya alkn
Zamansz gelme elim kolum danksa sarlamam

Senin austos emeleri yzne zlemle eiliyorum


Bir kar durulmaz istek bir tella kendiliinden
Bir serin renk anlyorum aydnlk gzlerinden sorma
Sen zenginsin alrm tkenmezsin
Allah gelene kadar sen olursun iirlerimde bu bir
Bo ver kavgalara kuruntu sorunlarna bountuya gelme
Ben adn demesem de anlyorsun 300.000
Uyzbin
Cmbr cemaat aka abanyoruz

DENZE GDP DNEN MAVLERN


BRE NDRGENEN L
Yalanl dolanl alak doruca yaanmam bir
Bir gzsz kulaksz elsiz ayaksz gdk bir gn
Btn yitiklerim karalarm stste stste btn karklm
Gelip getiim macera u kadar binler yllk
u kadar binler yllk karalarm karklm stste
Usul usul insan insan lm lm stste
u kadar gne u kadar su ylan u kadar dzen
Ben sebepliyim denizlere aylara kavgalara umutsuzlua
Bir maviyi durup dururken birine benzetiyorum
Bir baln azn anyorum durup dururken
Serinliyorum
Ben yer tasarlamtm de sana bana uygun
Biri gnebakanlarda biri otuz yata birini sorma
Birini sorma gn gelir ben sylerim
Daha usta olurum daha yiit o zaman sylerim
Bu krgn karanl bir talm ilkin
Yeniden ehirler kuralm imdikilerine benzeyen
Batan balayalm susamlara ekmeklere
denizarlarna sevmelere
Gidip dnelim
Belki bir yerde bir tohumda bir durumda belki
Belki o ses o yudum o yumuak dekler yeil yeiller
Ben ta ekerim ylmam amur kararm yol derim
Bakarsn gneniriz gidip dnelim
Ben ylmam ta ekerim amur kararm ben
Senin de grl grl salarn var nasl olsa.

GNE KT O EVLER
O benim bildiim sevdiim bellediim gne diye bellediim
gne deildi odadaki
Mor tozlu hallarda iplik dkntlerinde oymal cgara
masalarnda o deildi
Perdenin arkalarndaki oydu bir ksam karlaacaktm oydu
vurulurdum ksam
O benim bildiim sevdiim gne diye bellediim gne
deildi odann iindeki
Bu gnei deitiren evlerde terzilik yaplr giyimler prova
edilir
Acl glmser kzlar ar ayak gebeler kuma ineler teyel atar
Hi iilmeyen likrler saklanr byk caml dolaplarda
Aldm kendimi oralara gtrdm ben bu evlerde dner kebap
yiyemem
ocuklar sevmek gelmez iimden glsuyu koklayamam durur
salarm tararm belki
Eski zaman adamlarn eski zaman kadnlarn eski zamanlar
dnrm
Ar kumalardan sultan elbiseler iinde kimbilir nasl bu
souk gneler gibi souk seviirlerdi
Nasl kalkp kalkp iek sularlard geceler karanlklarnda
Kimbilir serinlemek iin
Elbet serinlerlerdi
Ben bu evlerde dner kebap yiyemem lrm
Tra olurum en gzel giyimlerimi giyerim oturur beklerim
Ykarm temizlerim adam ederim o soluk gneleri ya da
plikleri toplarm kzlar per per uyandrrm
Sabahlara akamstlerine kvrck marullara hazrlarm onlar
beslerim

Alrm karma bir bir belletirim dallarn yeermesini


kuzular mutluluu lmemeyi
lme kar durmay en ok en ok onu yenmeyi
O karanlklarda kalm yaamak yerlerini bulurum kartr
gsteririm
Elbet bellerlerdi
Ben o evlerde dner kebap yiyemem yiyemem
Ben prova yapamam iplik dkemem acl acl glemem
glersem
Durur kuruntularm beslerim mutsuzluumu ssler
bytrm
Bir o gne beslerim o ak pak gnee
O her eyin birden serpilip ortaya dkld geliecei gizlide
kalm ularn bir bir belirecei gnlere
Sular gibi dururum.

ESK KIRIK BARDAKLAR


te bu ellerimle yalnzm bu inanmazsan bak
Bu salarmla bu iyi giyimlerimle paralarmla
Sen varsn ya sen ou kez yetmiyorsun
Uzakta msn sen misin sylemiyorsun
Bakn m eksik dudaklarn m anlamyorum
O adamlar geliyor aklma karanlk iri yar
O gemiler ipleri yelkenleri dmenleri dkk
Unuttuum krlang kular krk bardaklar
Bir ahap evde talkta yaz gnleri bilmesem
Bir testiden souk souk sular szdn bilmesem
G dayanrm
Bu durum tek bama beni sulandryor
te gr sabah akam baucumdaym
Bakn bu ikide birde bozulan gne
Bu durup dururken sokan ylan
Bu krk bardaklar plklerde
Akn iirin lmn en kolayna gitmek
Caddeleri sevmediim kadnlarda yitirdiim
Biliyorum sebebini bir bir biliyorum
yle kolay kendisi kurtulmas sylemesi yle kolay
Kolaylndan sklyorum
Kurtulmak elimden gelmiyor

GOGE BAKMA DURAI


kimiz birden sevinebiliriz ge bakalm
u kaamak klardan u eker kamlarndan
Bebe dilerinden gnelerden yaban otlarndan
Durmadan harcadm u gzlerimi al kurtar
u aranp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunlar da
Ge bakalm
Falanca duraa imdi geliriz ge bakalm
necek var deriz otobs durur ineriz
Bu karanlk byle iyi afferin Tanrya
Herkes uyusun iyi oluyor holanyorum
Hrszlar polisler alar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalm
Nasl olsa sarhouz nasl olsa prz sokaklarda
Beni brak ge bakalm
Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum ge bakalm
Tuttuka gleniyorum kalabalk oluyorum
Bu senin eski zaman gzlerin yalnz gibi aalar gibi
Sularn snsn diye bakyorum snyor
Seni aldm bu sunturlu yere getirdim
Saysz penceren vard bir bir kapattm
Bana dnesin diye bir bir kapattm
imdi otobs gelir biner gideriz
Dnmeyeceimiz bir yer been baka trls g
Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin
Seni aldm bana ayrdm durma kendini hatrlat
Durma kendini hatrlat
Durma ge bakalm

AKABURGAZLI YEKTANIN MAHKEME KARARINI


ALDIINDA SYLED MEZMURDUR
nce onlarn yannda ok iyi yz grdm.
Beni kapdan karlayp arlarlard.
Sofralarna konuk ederlerdi.
Onlar iki kiiydi ben birdim.
Bana elmadan sklm souk sular sunarlard. Kaplarn
kapm bellemitim. Evlerinde oturacak yerim vard.
nce onlarn yannda ok iyi yz grdm.
Evleri grltl ehirden iki bin ayak uzaktayd.
Tahtadan yaplmt.
Beni kapdan alrlard, -ho geldin- derlerdi, onlar
sevindirirdim.
Birlikte yayorlard, ocuksuzdular.
Birinin ad Glbeyaz'd, o kadnd, brnn ad Sinan'd, o
erkekti.
Ben otuzunda Yekta'ydm,
Akaburgazlym, oradan geldim,
Herkes bir yerlidir nk, Ben, Yekta bunu pek ho
buluyordum.
Sonra az kl odalarna kardk. Bana yeniden -ho geldin
Yekta, bizi sevindirdin senin yannda birok eyleri hatr
lyoruz- derlerdi. Serin rtl minderlere oturmak iin
ayakta dururduk. Beklerdik. Perdeleri beyaz nakl olur
du. Hallar btn odann demesini usulca mor mor r
terdi. Patlcan rnekleri ve turuncu gneler vard stn
de.

Birden hepimizin akima o denizler gelirdi. Ayakta durmay


istemezdik. Serin rtl minderlere otururduk.
Bana -serin rtl minderlerimizin stne otur- derlerdi.
Bana elmadan sklm souk sular sunarlard. Evlerinde
oturacak yerim vard.
Ttn sunarlard.
Bir dinlenme zaman kadar birbirimizi duyardk. Almak iin
zorluk ekmezdik. nk kart yerlerimiz kalmamt
bilirdik. Girintilerimiz kntlarmz uygundu. Sussak da
ses karmazdk.
Karanlk her yere girerdi. nk her yerde gece olur, Ben,
Yekta bunu pek ho buluyordum.
Karanlk, serin rtl minderleri sarmalayan az kll altedemezdi. nk biz yle bellemitik. Hal da az kl ka
lrd, onun gneleri, patlcanlar da, minderlerin serinlii
de. Az k, bizim, yani onlarn ve benim, Yekta'nm, kat
mz yer deildi. Birbirimizin ktan karacak yerleri
miz yoktu. Az kta da ok kta da deimezdik.
Hep tpk kalrdk.
Orda bulumay severdik yalnz.
Sar bir kular vard.
Adna kanarya derlerdi. Kk bir kafeste oday doldururdu.
"Ama ben onlarn lml, yanlgan insan,
Geen ve bir daha geri gelmeyen bir rzgr olduklarn unuttum."
nk unutmak bana greydi.
nk ben de lmlydm. Ben, Yekta, bunu pek ho
buluyordum.

Bu unutmak deildi, iinde olmakt onun.


nceleri daha iyi mi idi, bilmiyorum.
Gidip geldiim,
Durulduum koyu geceler vard. Ykk deildim.
Yklp yeniden kurulmamtm ama, ykk deildim.
Gaz lmbalar yakardk
Ensiz alglar alardk geceye.
Tekliimiz ayna boulur giderdi.
Teker teker er kii olurduk. yle de iyiydi.
Ben ona, Glbeyaz kadna, eski yalnzlm sylerdim.
Ben syledike eskirdi,
Uzaklard.
Onunla. Glbeyaz'la bakr snrdk.
Sonra yanlgan insanlm balad.
Birinde gece drt gndz orada, evde kaldm.
U gece drt gndz Sinan'n yatanda kaldm.
Glbeyaz'la Allahn emri olduk.
Ne o beni kandrmt,
Ne ben onu batan karmtm, ikimiz de bildiklerimizin te
sine, bulduklarmzn stne kmak istemitik. Bir nok
sanl vard sanyorduk btn olanlarn belki. Ama
aslnda btnlklerimize bahaneydik. Sinan uzaktayd.
Sinan emberimizin dndayd. Sonra ne bulduk.

Sregeldike kutsal gibi,


Kesildike kirli, utandrc.
Ama utancndan kamay biliyorduk.
Kutsal gibilii gece drt gndz kurtlar gibi bizi kovalad.
Sonunda yle bulduk.
Utandrcl br insanlardan deildi.
Karlatrmadan deildi.
Birdenbire kendi boluundand,
Gelip geen avutuculuundand. Beklemesi vard.
Kanaryay grmek ayaklarmz dolatryordu.
Minderler serin deildi artk. Ben, Yekta, bunu pek
ho bulmuyordum.
Ama drdnc gecenin yalnz sabahnda yine,
O, Glbeyaz
Benim ilk aklma gelendi.
O kydaki denizlerin mavisiydi artk.
nce ve birden deien dalar oldu.
stemek ve vermek balamt nk.
Alamamak balamt nk.
Gitgide dzelirdi biliyorduk.
Bunu bekliyorduk.
Yeni yeni yerler bulmutuk birbirimizde
Onunla, yani Glbeyaz'la ben.
Kaybettiimizi bir zaman unuttururdu.
Bir zaman yerine yenilerini koyard
Artk ok ktan kayorduk. Gizleyecek yerlerimiz olmutu
birbirimizden. Hem ikimizin ondan, yani Sinan'dan, hem
birbirimizden.

Yine bir eksikliimiz tamamlanmt galiba. yice seemiyorduk


ama, anlyorduk. Uzun yaz gecelerinin durgunluunu,
geni yapraklarnn salnts ile tamamlayan gizli bitkiler
gibiydik. Kamamz tell deil sevindiriciydi nce. Ben
o zaman, Tanrnn, benim yapma katt tatlarn, bende
tedenberi durmakta olduunu, daha telere kadar da
durmakta sregideceini farkettim. Bu beni kendi yanm
da yceltiyordu. Glbeyaz benim topram ileyen kaz
mayd. Gnah olamazd yaptmz. Ben onun eliine
greydim ancak. Biz her eye inanmtk. Her ey bizi
inandryordu ama, O'nun, Glbeyaz'm yanma artk
Serin minderlerde oturmaya gitmiyordum.
Akamstleri yakc krlardan suvata inen kr hayvanlar gibi
gidiyordum.
Kaplar benim ememdi.
Ekmeimi edindiim ocakt.
Bir bu benim dengemi sarsyordu.
Beni ate scanda kavuruyordu.
Suvata inen yank kr hayvanlar gibi gitmemeliydim.
Kaps ekmeimi edindiim ocak olmamalyd.
Benim bu kavurgan sanlarm belki gizlediimizdendi.
nandm kurtarmalydm.
Beni bulup karan, ekleyip btnleyen,
Bu duyguyu -Kurtulursa eer bu gllktAr duru etmeliydim, temizlemeliydim.

nce onlardan ok iyi yz grdm.


Beni elimden tutar belliyordum.
Ona, Sinan'a -Bizi kov- dedim.
Onun kovduu bizi deyecekti.
Onun gznde kovulmu olacaktk ama, biz kendimizi
kutsanm belleyecektik.
O, Sinan bizi kovmad.
nsanlarn adaletini, yani c, aramaya bavurdu.
Bizi yakaladlar.
Yani Glbeyaz' ve beni, Beni. Akaburgazl Yekta'y,
otuzunda.
Yarglarn katna diktiler umudum nerdedir.
Bizim inanarak ettiimizi yerlere aldlar, ululuu nerdedir.
Biz onu bulmutuk, tkrdler.
Bizi kirlettiler, yazklar oldu bize.
Benim donumu ve Glbeyaz'n donunu
Ve yattmz yatan rtsn
Yreksiz kiilere gsterip onlar gldrdler.
Halbuki biz o rtlerde yatarken,
Aklmz en ulu yerlerdeydi gcmz.

Biz o zaman yaptklarmzn gnahm deil, yceliini biliyor


duk. Bu, iki gcn bir yeniye varmas, bir yeni yaratmasyd. Bu iftleme deil teklemeydi. Teklemenin bir y
nyd. Yazk bize. O zaman btn insanlara inanyorduk.
Ykmak istediler yktlar. Yazk bize. Herkesin bir gn a
layabilecei, herkesin varamad iin kutsallm bulama
d bir yere gtrp, yreksizleri gldrdler, bizi alal
tp alattlar. Yazk bize. Olsun yaptlar imdi kime sna
lm.
Nereye gitsek o yknt bizimle artk.
Yeniden kursak korkarz.
Bu yknt toz duman. Donumuzu gsterdiler.
Yazk bize imdi nereyi tutalm.
Hangi yolu belleyip oraya delim.
nceleri onlardan iyi yz grrdm
Bana elmadan sklm sular sunarlard.
Serin minderleri vard, Ben, Akaburgazl Yekta, Cahil,
ocuksuz, bunlar pek ho bulurdum.
Yanlmadm piman deilim bu da vard.

K DALGA KATI ARASINDA YAPACAINI


AIRAN AKABURGAZLI YEKTANIN
SYLED MEZMURDUR
Bann o ars beni grncedir
Uygunsuz bir aralktan kaamak bakyorum katran aalar
boluun dzeni evcil gvercinlerin gelip gelip su itii
mermer oluklarn bizi kandrd
Kamyoruz. Bu yzeyden su imeler yetiyor da ondan galiba
Erince vaktimiz yok uaklar hemen kalkp hemen varyor
Elimizde bir ufak bavulla urdayz burdayz
Bu balk bolluunda bir tutam ot mu
Sessiz ilikli upuzun kervanlarn kan iinde tayp getirdii
uygunsuz maceramzn gelip getii yerleri an sesleriyle
rktp uyandran doygunluu
Bir tutam ot mu
Karsn. Beinci kardeim kendi umurunda deil
Elele tekbana alamakl barta unutkan
Gelip gelip gidiyorlar
"Birden hatrlyorum scakt
Tuttuu tuttuum her yerlerimiz
Boynumuz azlarmz ellerimiz
Yalanda karanlk odalarda
Eit aralklarla avunuyoruz
Yetiyor."

Bann o ars beni grncedir


Bana baktka yalnzln geliyor aklna
O kavurgan umut kesici gllk alp alp harcayamadn
dank gizli izlenimlerin seni bilmediin ynlere iteleyen
uultulu kaynamalar
Anlat ellerin scak scak sokul
Buna hazrz eskidike deimez oluyor kabul
Anlat ellerin scak scak
Benimki de bir tutam ot
abuk ol vakit dar uaklar kalkyor.

(BR KANTAR MEMURU N) N C L 1


Eski klalarda bu gz leleri
Duruma en aykr oynak arklar
Scak aylardan souk gazozlardan beklediimiz
Ne beklediimiz arayp bulduumuz
Vazgeip kyya iniyoruz2
gvercin kuu var stelik su gkleri direkler
Adamlar oturmular sandal boyuyorlar
Adamlar oturmular bir krmz uydurmular
Denizin mavisine yangn atei
Yanlarnda testileri yanlarnda dzen yanlarnda ekmek
Mutsuzlua gerekecek ne varsa yanlarnda
Be kiiyiz be kii miyiz stmz bamz
Kiminin eli suda kiminin gzleri kara
Benim btn caymalarm yanmda geemiyorum onlardan
Yanmda durdular m sevmemi nlyorlar3
Rahat oluyorum

1 Mjde anlamnda deildir.


2 Skldk m hep byle bir eyler yapmak gereini duyarz yahut o
boluk duygusuna kaplnca, Nsra'l Isa'y peygamber eden
budur, gne altnda yalnz kalnca byle korktu, peygamberlii
ite bu yzden. Bir kadna tutulsayd tutulabilseydi somut bir
kadna Simun ha tamann gnahn ekmeyecekti.
3 Bilinir hikyedir bu iin sonunda alkanla varmas, bir sr
ykmlar braktktan sonra kvrlp yalayan saran gemici dmleri
gibi pek, o yangn sonuna doru str bile olamyor deerini bula
madka. Sonra onarmak tapmaklar kurmak ya da kreyip yeni
batan girimek gerekiyor. Bu dnce insana gre deil o ykm
ykm sarsntlardan deneye deneye szlm ar tkank arl
acl -artk durulmasn ister- insana gre deil ama demesi kolay,
en iyisi pimanlklar tamak o yankl ate ate tayp srmek,
ama her yerde aldanmaya balamann aldanmay istemenin yolu
nu buluyoruz.

Kim var kim yok artk alaturka bahelerde


O havuzlu mermerli ardakl bahelerde korkusuz
Be kiiyiz skntdayz be kiiyiz
Kararsz myz yetersiz miyiz be kiiyiz
Nerede sevsek ite diye baryorlar4

Islak talara srttm ayam


Yaral taylar gibi tepindim
Ne yapsam aklma kediler geliyordu
Gzlkl tumturakl adamlar geliyordu
- nce durgunduk ekmeimiz vard
unumuz hamurumuz tatlyd
yatamz kararlyd
Ben alp bam Akaburgaz'dan gelmitim
O Hmeyra baka yerliydi
Bagz olduk at kurduk Tanr tank oldu
Ekmeimiz vard
Yatamz kararlyd hep yle kald
- Srek avnda rkek ince drt ayakllar srer gibi onda kendi
ni yenecek dizst aka getirecek kendinde bulup deli deli bir
yerlerine gizledii bir duyguyu kovalyordum
Ne yapsam aklma kediler geliyordu
Gzlkl somurtkan adamlar
ehrin uultusunu arkamda sanyordum
Bazan byle sanyordum korkular terler abanyordu stme
Bekliyordum umutluydum
Oydu artk alp verdiim
Durup dururken gecelerimi blen
Hmeyra'nn kzkardeiydi
Onun ad Azra'yd
O korkak geyik yavrusu bayram arefesi
O st glgeleri akmaz sularda
Korkusuz iri iri dler kiralyordum ona
Baygn sryan gzlerinden
Benim yanl sanlarm daha srp gidecekti oysa bir bitmez sepet
rermi gibi gl hasrlarndan ilmek ilmek ilmek

Ne zaman gelip dursak ne zaman inansak


Bu len sonralar dneniyoruz
Bu eski klalarda bu len sonralar
Nedir bu pencerelerden grdmz

Kaygusuz gibi rahat gibi ilmek ilmek


Ama gidip geldikleri bulup verdikleri sorduklar geceler
Ama deildim aslnda uyumutum
Uyandm birden duvarlar buldum
Almaz yerleri buldum gcm tandm
Samal davarlarm sa olsun dedim
Verimli tarlalarm var olsun dedim
Kark ehirlerim bysn
Benim erden pten toplayp aka kattm
Beni dalara srdkleri vakit
O vakit
Kurtlara akallara koduklar vakit
O vakit
Benim katldm btn trkler sylenmez olur ehirlerden
Geceleri kapandm kamadm nce
Yeni yeni ikiler kardm onlar itim
Bir yanda eski sular vard nlerine durdum
Almadm devrilmedim yanmdan getiler
Ne aryorsam onda vard
Ne aradm bilmezken onda rendim
Onda Azra'da hepsi vard
Onlar iki kzkardetiler
Analar birdi ad Mihriban'd
Babalar birdi onun da ad Halim'di
sorulduklar vakitler bir deildi
O korkuyordu ben yenilmedim
Kendini gnahlar iinde karglanm buluyordu
Gittim krmz iekler buldum getirdim
Yanldm yerden dndm yorgun argndm
Yeni yeiller yeni duygular buldum kardm
Neler tayp getirmitim ta en uzaklardan onu rendim

Adamlar aslm adamlar kurutulmu


Ne uzun gemiler bunlar ne uzun sular
Ne uzun eller aklmzda duruyor

nce Hmeyra vard onunla at kurduk


Onunla ev kurunca yanlmadk
Durgunluumuzda iyiydik onunla benim dnyamz o kadard i
ekler vard ocuklar vard bu dnyada gizli resimler sokaklar
dan meydanlardan geilirdi sevmek gelir gider bir d gibiydi
yanmazdk serinlerdik
Kt deildi engebesiz uzar giderdi
Otlar yoncalar uzar giderdi
Surlar uzar giderdi
Bir eksik yeri kalrd uzadka
Sonra o kt geldi
O Azra kzkardei kt geldi
Onunla duvarlar kediler kt geldi
Onunla o eksik geldi
Onunla bir yerim kt geldi
Eskiden unuttuum bayram rpermeleri tredi bende kukularm
uyandlar zamansz ackmalara tutuldum rtlerim stmaz giy
silerim gnendirmez oldu
stediim onu ktle kandrmak deildi
Onunla yatmak deildi
Hmeyra vard onun ablasyd
Ben Akaburgazl Yekta'ym dmeyi biliyorum
Onu da inancm da karglatmak istemiyorum
Onunla yatmak deildi
Dnyay arlar giysilerimi kendimi onunla sevmek istiyordum
Beni dnyaya getiren anamd
Ama Azra varsa ben vardm artk
Ben onunla vardm
Bu duyguya inansn istiyorum
Bir bunu kabul etsin bir inansn bir korkmasn bir anlasn
bunu gnah olmadn yeter diyordum

Deniz kysnda en uzak denizlerin unutulmu


denizlerin kysnda
Susuzum karnm a

Ellerim kollarm tkenecekti


Karanlk alglar gibi susacaktm
Onu bir izlemesem kuatmasam
Gzlerine bakmaktan gesem
Bozulmu ordulara dnecektim
Kaacak snacak yerim olmayacakt
Diri tutmak iin gizlice flediim ateim snecekti
Kaim nehirlerde rzgrsz kalm dklm yelkenlere
benzeyecektim
Susacaktm kovalanacaktm
Tahlsz kalm deirmen talar kadar ackl olacaktm
Tanrdan uzak kalacaktm
Onun bana veremediini bir unutsam
Derin denizlerde yzdm slandm ktm
Azra beni grd slanmtm
ehirlerde karlatk ehirlerde kaldk
Ben kandrmadm sonunda o inand
Ben Azra'ym bak dedi
Kadnm seninleyim istersen al dedi
Almadm
Bir buna inansn yeter diyordum ite yetti
Hmeyra kendi suyunda varsn aksn
Onu inand eylerde aldatmadk
O ehirleri dkknlar yataklar dolduran insanlar da aldatmadk
Kamyorduk yeter diyordum yetti
Samal davarlarm kestim dattm
Yeniden srler dzeceim
Yce ehirlerde bunlar beni kurtarr
Ben Yekta'ym Akaburgaz'dan geldim
Bu ormanlardan sonra
Bu dalardan sonra
Azra'y inancnda mutlu kodum
Hmeyra'y inandklarnda rahat kodum
ikisini de aldatmadm

Btn gecelerimi ayrdm


Aklma dtke uykularmda
Beni yandan yana dndren mutsuzluk5
Ate basyor akaklarma
Bu benden nce kaybolup giden
Gelirsen iyi olur dinleniriz
Karpuzlar bleriz kan gibi
Bu eski klalar unuturuz
Yeniden yaparz daha iyisi
O gneler daha da ortalkta
Aklma dtke uykularmda
Ate basyor

Boin gnelerim ne yandan doar


Benim kutsal emelerim akar
Kamyorum gcmle gidiyorum
Benim stc gnelerim doar
Benim kutsal emelerim akar
Akaburgaz'dan geldim
Hibir ey kirletmedim
Baka yerlere giderim.
5 Bastonuma dayandm, bu meydanda gkyznn grn hou
ma gitmiyordu, atlar atlar atlar blp duruyordu, hemerilerim de sevmeyecekti biliyordum, bastonumla gsterdim, u u u
yaplar ykn dedim iilere, yerlerine yenilerini koyacam, bu Akaburgaz eski bir ehir, ben uraybakan olduktan sonra skntm
hemerilere dattm, imdi arkamda geziyorlar, hepsi kvl kvl
yerlerinde duramyorlar, nereyi yksam oh diyorlar, ben ykn de
yince hep bir azdan ykn diye baryorlar, bu ehri nasl yapm
lar byle stste, ne gkyz komular ne gnaydn, ne buldularsa
getirmiler dalarn ovalarn dnda, hele o sabahlarn akamlarn
bungunluu, o eski klalarda gz leleri, bazan iimi gcm
uraybakanl devlerimi brakp bir da aramaya kyorum, bu
raya en nce 1286 yl nce, iyice biliyorum ehrin gemiini iyice
inceledim nk, tam bu kadar yl nce maysta gr iyi yamurlar
vaktinde, Yekta'mn en eski dedesi gen Alian ile Ziibeyr'in olu
Sadk daha gneylerden daha kuraklardan geldiler, yanlarnda ka-

Yasan aklar zorlamas


nce varken sonradan gmdmz
nnde gerilediimiz
Unuttuumuz utandmz
Ama brakmadmz
Bu yumuaklm sanki defineler iinde
Sanki gml sandklarda kararyorum
Korkun bir ormann uultusu iinde bouluyorum aalar
sular bakmadm yerlerde iekler

dnlar vard, bir de atlar vard, bir de inekleri vard, bir de kunlayacak koyunlaryla kolar vard, bir de rtnecekleri vard, bir de
aklar vard, bir daire kurdular, ttnleri ttt, atlar, aalar h
zarlarla akla yonttular, aklar bylece erince vard, sonra byd
Akaburgaz, bakalar geldi onlar grp, kt adamlar gelmedi
ama kty iyi yapan eyler yitti, her eyleri stste kodular, su
yollar yaptlar, emeleri akttlar, bakkal dkknlar atlar, terzi
dkknlar atlar, nalbant dkknlar atlar, tamirci dkknlar
atlar, mahkeme yaptlar, yasalar kodular, bir eyin bu kadar ey
iinde gitgide kldn yittiini sezinliyorlard ama bulam
yorlard, bulamyorlard da deil, umursamyorlard, onsuz olunur
diyorlard, yerine baka eyler koyuyorlard, ama yle bir ey ki
yittike nemi azaldka dzeni etkileyen, bilisizlii arttran, evleri
oturulmaz, sokaklar dolalmaz hale koyan, kiiyi bo vakitlerden
karan bir ey, ben uraybakan olunca buldum, imdi ykn diyo
rum, ilkin bu evleri, bu kt, stste evleri ykn, bu sokaklar, bu
eski harap klalar, bu dkknlar bu duvarlar; bu gkyzlerini
kurtaralm, ykyorlar, Hemerilerim ykn diye baryor ardm
dan, baz idame kurulu yeleriyle baz ihtiyarlarla donmular bana
kar, kadnlarla ocuklar benden yana hep, bastonuma dayanyo
rum, gsteriyorum, ykn, temizleyin, ykyorlar, bir emeler kal
sn, bir glgeler, hele tamir evlerini, bize o eskimi eyalar zorlayan
btn tamir evlerini ykn, hemerilerim ykn diye baryorlar.

Nasl olurdu kimbilir suyun suya karmas


O topraklar ekmeler iekleri budamalar
Pencerelerin ardnda o akamlar beklemeler sabahlar gerinmeler
O Flamanlarn zevki ocaklara kar
Korkuyorum herkesle karlasam
O caddeler eski harap klalar
Ben yokum desem kimse brakmyor
Yokum diyorum inanmyorlar
Yokum diyorum bulup karyorlar
Yokum
Lmbam flyorum bir bardak su iiyorum6
6 Birden o en uzak in baheleri yalnz baheleri
Yerini bulup yerletiriyorum yaamamda
Kararsz insanlm am kervanlar Aridk Franz'm
oniki blm saraynda akamst aylar
Neden aklma vuruyor anlamyorum neleri var bende
Keskin ayklarmda titrek dmler
Durup aklma geliyor benim bir teyzem varm bir
adam alm onu Arabistana gtrm
- Adamlar kadnlar alp Arabistana gtrrlerdi
Dnyann en gzel Arabistanma
Duruyorum beni byler balyor yarasa kular beni
An btn defterlerimi btn kitaplarm bir aarsnz
Ak anlyorum kadnlarda buulu buulu denizler
Yalmkat kolayl am kitaplarm
Ka kez baladm ka kez baardm kaldrdm attm
Srm srm dkk sak rk ller gibi ardmda
Ka kez attmsa ne kolay attm
Biliyordum o in baheleri o yalnz baheleri
Biliyordum

Gzel bir merdivenin altnc basamanda


Mermerden sularla bir altnc basamanda
Byk yaplarn byk byk pencerelerine kar
Bu elimeleri ok seviyoruz
Deniz kysndayz gitmi gemilerin ardndan
Rzgr bulamadan kt rzgrlarla gitmi gemilerin
Be kiiyiz yle miyiz be ortada be skntya
ehirde havagaz abonesiyiz
Benim numaram 44741 brlerini bilmiyorum
Gazete alyoruz okuyoruz ekmek alyoruz yiyoruz
Ayba oldu mu paralarn dyoruz
Su akyor ellerimizden ayaklarmzdan
Birbirimize kar durup akyor
Bu gksel atlar yaamamzdan akntmzdan
iekler mi var camlar m nmzde
Bu muydu uzaklaan
fleyin yelkenleri dolduralm
fleyin dolduralm
fleyin

- Adamlar kadnlar alp Arabistana gtrrlerdi balkonlu evle


re koyarlard gndz ilerinde glerinde onlarn evlerde bek
lediini dnp hzlanrlard onlar kucaklarlard, ocuk
yaptrrlard onlara. Bunlar bilince kolayca atyorum srgn
krallar gibi umurumda olmuyorlar
Ellerini kap tokmana balayp krbalyorum
O ykntlar bountular mutsuzluklar krbalyorum
Biliyorum nk o in baheleri o en eski zamanlarda
- Adamlar kadnlar alp Arabistana gtrrlerdi
Dnyann en gzel Arabistanma

BYK KAVRULMU...
Byk, kavrulmu soy krlar gelir aklma hep, hep
tkenince insan dayamklm
Ar bakr kalkanlarmzla, demir karglarmzla dp
dp geri ekilince
Yorgun kollarmn en gen bir yerlerinde bir kan eritleri
akmaya ince ince
Balar yeni sulara kadar, hzla zamana, krle, ktle kutsal
tutsaklm
Nedir senden baka kurtardmz bu dengesiz savatan, bu
yamadan nedir
Senden gayr, ey, bir iimi gen ormanlar yzylla byten
diri su, senden
Eskimeden, klmeden; mutluluktan, zgrlkten, kuaklar
birbirine dmleyen
Bir kadn, bir sesi, bir suu, bir eyi en ok o ey yapan g
yalnz endedir
Seni arayan sular, seni klar, seni adamlar, seni sonunda
bozulmu ordularm
Sanki ay dklr diri balklara, sanki gm eyleri gneler
gneler tr
Yorgun kuamlarmla, kanlarmla, gelirim, uzanr senin sabahl
gecene yatarm
Bu donattm sava gemileri sana, dokuttuum bu vurucu
ipekliler seni anlatr
Bu senin iindir, sabah ormanlarna, dalara, balkl gllere
alan balkonlarm
Sen olmasan, yeryznde bu aalar, sular, bu byk
kayalar bekletecek ne vardr

TOPRAK MLEK HKYES


Krk
... sigara ierler. En ok sevdikleri, denizi rtmeye yarad iin
keten ipliinden rl perdelerle o kk porselen vazolar
bir de o sar amur mlekti. Ben o vazolar in'den gelmi
biliyorum, yle olmalar houma gidiyor belki de ondan.
Birinin zerinde erkeine kar ar, ipeksi giysilerinden
soyunan, ince, byk sal bir kadn var, lcivert turuncu
kar, nasl zarif, nasl hazr ve erkekcil. Byk yunus
balklar geiveriyordu birden insann aklndan, reme
mevsimlerinde derin denizlere istekle koan byk, erkekdii yunus balklar. teki hep krmzyd, srekli, balkl
bir krmz. Birbirine girimi iki gece vard iinde,
ltl, suskun, iri yunuslarn urayamayaca slklarda
ancak bulunabilecek bir suskunluk. mlei ise anlata
mam. Anlatlamaz zaten. Yeri gelince duyuluverir.
Ben hep gzlerinden uzaa gtrrm onlar bile bile. Arama
larn bilmek beni sevindirir. Bir zaman sonra yine yatan,
yatldmda grlebilecek bir uzana koyarlard. Onlarn
bulunduu ortamda sevimek holarna gidiyordu. Ben
kaldryordum, onlar oraya getiriyorlard. Aradklarn bil
mek beni hem sevindiriyor, hem katlanamyorum. Bir buna
katlanamyorum galiba. Bu olmasa o kadar derinime ine
mez, beni o kadar aresiz, o kadar yalnz brakamaz bu se
vimeleri.

Keten rgl perdeleri denizi rtyor onun iin seviyorlar, bili


yorum, syledim. Her eylerini o kadar iyi biliyorum ki,
kendi yaadm sanyorum. Seviirken deniz datyor
onlar sanyorum, bir de aklna, gizlisizliine katlana
myorlar. Hele yata nasl seviyorlar kimbilir. Lo odada,
vazolarn, mlein lkelerinde, birinden brne gidip
gelerek, onlardan dalp yaylan tkenmez zamanda, da
marsz, ince siyah bir aatan, beyaz tentenelerin evreledi
i yatakta nasl akp gidiyorlar kimbilir. Koyu vine rengi
rtnn serinliine uzanyorlar, donuk parl bakr krmz
sigara kllkleri, keten rg perdelerle rtlm yakn bir
deniz, uzak sokaklar ve ieri braklmayan o gneler.
Yataklar, bir yatan olmadka ilerinde hep bir hzn verir in
sana. Ama onlar bu hzn iinde gitgide daha ok birbirle
rine sarlmak isteini, gereksinmesini, bundan kanlmaz
l duyarlar. Yataklarn yatakl hznlerin getirdii yalnz
lk kokusu, avunmak istemelerinin ateini, doyuruculuu arttrr. Yata doldururlar. Yatan karsna den ay
nada, birbirlerinin bacaklarn, omuzlarn, gslerini, sk
sk, istekle saran kollarn, utangal, bir orman uultu
sunda, nne durulmaz bir avlan akntsnda, yitmi bir
birlerine borlu gzlerini ister istemez, daha ok kaamak
isteklerle grdke, sevimelerine, kk kk gnahlar
da katlrmasna, sarslrlar, tadlar artar, deniz gitgide
unuttuklar bir ey olur. Sonra o ormanalt serinliine var
dlar m, iki porselen vazoya, sar amur mlee bakarlar.
Birinin balklar gibi diri, a genlii, brnn hibir eyi
umursamamak zorunda olan, gemeye, tkenmeye yz
tutmuluun telndaki doymazl, erkek delicesine ara
d przszl, dzl, tyszl brnde bulur,
doyar. br saatleri bekler. Yanyana uzanr sigara ierler.

Ama ben Yekta, bunlar neye kuruyorum. Andka ilenmem,


inlemem artyor. imdi bu odada oturmay seviyorum. Bu
koltukta, hem de, bu resmin karsnda. Eskiden bilmez
dim bu resmin byle gzel idiini. Bu mor lekeler beni din
lendiriyor sanki. Akaburgaz yalnzlma benziyor. Gene
vazolar yataklarna gre. Belki de benim varlmdr, be
nim varlmdan nlerine duran engeldir onlarn istedikle
rini bileyip, nne durulmaz, doyulmaz eden.
imdi konuklar var ieride. Onun iin, benim iin neler syle
yecekler kimbilir. Uzaklarnda ok kalmasa.

156
Yangn Toplants
Faliha -Akn o yalnzl ellerinde aznda nasl belli
Nasl o giysileri hznl
Balkonlara sdramyor her gn gryorum.
te evindeyiz eyalarna bile sinmi
Rksan -Yalnz kalabilmek gitgide gleiyor
Eer ak bu ise imrenirim dorusu
Ben rnein ben
Deli rmcekler gibi yalnzla vurgun
Yeni geceler kuruyorum
Pencereleri nasl kapyorum grseniz
Sular sryorum ekinleri dnyorum
Horasanla rlm surlarca heryerlerim smsk
Ama bir yerden yine szyorlar
Bir ehir bir elbise ars bir bek iek bir bakasnn istei
Yine szyorlar
aresiz kuanyorum bakalarn
Faliha -Am a onun yalnzl baka rktc
Midyeler gibi kapanyor mutlulua ister istemez...
Necl -Bana kalrsa bunun tek bir ad var
Evinde olduumdan sylemeye dilim varmyor
Utanyorum

Faliha -...Bu iki bal aykrlk treye tabiata


Bu gizlemek, bu gizlenen ilinti
Bir gn aulayacak onu korkarm
Hem kimselere anlatamaymca mutluluu
Eksik kalmyor mu dkp saamaymca
Pazarlara karamaynca
Gzlerimde azmda gtremeyince dkknlara
Yalnzlk m demeli bilmem srgn m demeli yoksa
O elleri ayklaynca yatandan
O duvarlara dnnce surlar gibi surlar gibi
O rahatl bulannca akmaz sularn
Sizden yana deilim Rksan yle sanyorum
Rksan -tesini umursamyorum
O avkma o gneler balkmas
O dilim dilim gemi ateleri bir vursun yaamama
ehirleri bir bir brakr gider gibi
zlmeden az hznl brakr gider gibi
Bir yeni dalara ormanlara hayvanlara gider gibi
Kumlar gibi canllar gibi yle gibi
Bir bunu dnyorum ite bir bunu
Bir doyurgan yalnzlk geliyor aklma yerimde duramyorum
Daba yalnzl deil su kenar yalnzl deil bir ehir yal
nzl, boluu, ancak istekle taklan gerdanlklar gibi bo
yunda gste prl prl, bizi yiyen geli gidilere sokak
gecelerine kt aklara kar kuanlm bir yalnzlk, yeni
den dourganlmz hazrlayan hatrlatan krgn belki
ama gitgide bizi hem kendimize hem insanlara iteleyen bir
yalnzlk
Gerisi tembellik diyorum belki

Belki ylgnlk kabullenmilik daha iyisini bilememeklik bir


para
Bir bilsem aktandr bu durulma bu yalnzlk ondaki
Bir bilebilsem kimdir nerdedir
l mdr diri midir bir bilsem
Gider bulurum benim yalnzlm
Faliha -Tpk dnemiyorum elimden gelmiyor
Ama size hak verebilmek sevindiriyor beni
Bir eylerin usul usul avuttuunu duyuyorum
Bir yel esiyor sanki ince bir akamst yeli
li kr resimleri geliyor aklma
Necl -Am an brakn Tanr akna, hibirinizi anlamyorum, or
tada dpedz bir aldatma var ite o kadar. Ben asl kocasn d
nyorum. yi dayanyor dorusu, talihli kadn yani. Ama de
dikodunun nn almak mmkn deil elbet. Herkes neler
sylyor, ben de ayplyorum dorusu. Aman ok ho ey kar
de. Hem nerdeyse gelir imdi kapatalm.

Adile -u denizin uultusu olmasa


Unuttuum pek ok ey olacak
Bu salarma zlyorum
Baz gnler oluyor yetmiyor yaamama...
Souk bir ey imez misiniz
ermin -Ama bugnlerde ok iyi grnyorsunuz
Adileciim, stelik pek mutlu bir haliniz var.

Adile -yleyse sevindim. Ama mutlu olmamak iin hibir ge


rek yok dnyada, siz de olabilirsiniz, biraz cesaret biraz da
mutluluu istemek yeter galiba, evet bu kadar yeter, sevmekle
elbet... "eri girer girmez sezdim benden konuulduunu, anl
yorum niyetlerini, beni tedirgin etmek istiyorlar, knamak isti
yorlar kendi gszlklerinde bulamadklarnn yanks var
bende. Ama bu kalabalk iyi bir frsat, syleyeceim, sylemeli
yim daha mutlu olmak iin, btn tadn duymalym syleme
nin aa vurmann herkese herkese..."
Bunlar en gzel szlerim olacak benim iyi dinleyin
Bir bunlar bir de sevdiimi sylemek
Sevdiimi sylemek kayalar gibi
Nuh'un gemisine kar gibi sevdiimi sylemek
Tanrlarn nnde onlarn yaradlndaki istee uygun bir de
niz boaltr gibi, uuca eklediiniz snk bkkn gizli ka
pakl geceleri karanlk lmbalardan kurtarmak, br evleri
br sular br her eyleri: slak omuzlar slanm salar
deniz gnelerinde kuruturcasna yanarak soluyarak ama
gene tadla yaradln o gzel gereine uymak
Bir zamanlar bir tkenmez bayrda
Gitgide lyordu o kk canl ekirdek
Gitgide eriyordu tuz
Rzgrlar nemli hava saldrgan
Ellerle bulunuyordu yreklerle aranan
Ben o bayrdan dndm geldim
Bu dnyada yediimiz ekmekler itiimiz sular
Dizlerimizdeki bu g derimizdeki tad
Kar koymak iindir kamak iin deil
Alack durgun dzlmden el sallyorum
Beni knadnz tepelere
yi baksanz bir gl olacak avuntum gzlerinizde
yi baksanz bir amaz tfek
yi baksanz yolunu bilen bir cokun beygir
Bunlar kandrmyorsa yatn tavana bakn
Uzun uzun bir eyler hatrlayacaksnz

Siz erminciim, o sar delikanly sevemediniz bir trl ama


iyi de gizlediniz. Beni knarken imdi neler geiyor aklnz
dan acaba. Bu iin sevmeyince sevemeyince ayp olduunu
gnah olduunu nasl ac ac duyuyorsunuz anlyorum
Siz Necl Hanm, sizi gnn birinde birden brakp giden belki
de bkt iin giden o gzel tatar olan yznden kinlisi
niz sevmeye, kocanz ne yapyordu o zaman. Kimselere
duyurmadm sanyorsanz yle sanmayn artk.
Suzan Hanm. Mehlika Hanm btn yanlm kadnlar
Sizler sizler sizler hepiniz
ok rahatm artk
Deniz akamlan gibi rahatm
Kt rzgrlara kar koruyorum teknemi
Yal teknemi ama iyi sevgili teknemi
Birinden aldm bitkisel huzuru insanca brne tayorum
Onda bulduumu bilseniz
Yalnz ona sylerim o kadar gzel
Ben byle rendim bitkilerden
Alakanat en balklardan byle
Artk treler deil rneim
rneim umak
Kendi kurduum her ey beni mutlu ediyor
Umurumda deil baka hibir ey hibir ey
Bu gece de ite istekle onu bekliyorum

A ra P a r a
Sevmek ve sylemek
Ardndan iyilik gelir ister istemez
Bir orman buduyoruz uyann farkna varn
Bir kasrgaya kar duruyoruz
Bitkice deil phesiz ama tam insanca
Korkmayn dalgalardan ylmayn
ekin krekleri

Kandan Uzakta
Bu duyduum onun sesiydi. Cokun sylyordu. Bir krgnlk
yok deil iimde. Buluyorum nedenini. En ok sevilen ol
mamak. O adam da bu yzden satn almt tabancay. n
ce deniz kenarnda dnd. Uzun uzun dnd. Bizim
Akaburgaz dolaylarndan Yayablkl. Drt ocuklu alk. Kuru yiyecek alp satard anas babas yoktu otuzbelerinde.
Bir gece sokaa ktnda her yeri karanlk grd. nk dn
yas yleydi artk. Bir at arabasnn ardna takld. Hep ken
disi anlatyordu bunlar. Arabadan bir kol sarkyormu.
Arabac yokmu. Yorgun atlarla birlik yrm. Denize
kmlar. nk deniz yaknda. nk babo atlarla ara
balar babo her ey sonunda denize kar. Kol cansz sar
kyordu. Avular bir eyden boalm gibi gsz tenha.
Atlar denize baladlar. nce toynaklar bilekleri dizleri.
Aklna birden drt ocukluluu geliyordu. Gizli bir umut gibi.
Buz kayalarda baston sap gibi. Birden bir avuntu denizi
kuatveriyordu bunalm yreini. Kendisinin kyld
geceler kyld yataklar gelince ama o boalm avucu g
rveriyordu hep.
Atlar ar ar suya kartlar. Cansz kolun avucun birden de
vindiini parmaklarn kaslp gevediini grdn san
d. Atlar durdular. Denizi gslemilerdi artk. Islak ko
umlarnn madenleri parlyordu. nk slanm maden
ler daha ok parlard.
Denizde kan vard. Yayablkl Emin alk Emin byle di
yordu. Tabancay satn almt. Bir trl koptuu yere balyamyordu kendini. Baka hibir yere de. Atlara birka ta
atm. Hooo diye barm. Yrmler. Arabann ardn
dan bo bir sulama tenekesiyle kark sulardan baka bir
ey kalmam. Denizde kan varm. l bo avucun sular
da yittiini grmek iini am birden kararl oluvermi.

Bir trl balyamyordu demin kendini. imdi de balyamyordu ama balamak isteini duymuyordu artk. Kkl
nde haydutlar biliyordu. Ormanlarda ate yakarlard, l
drdkleri kadnlarla avunurlard. Ya kendileri ya baka
hi kimse. Nasl olacan bilmiyordu. Avunmada karar kl
d. Silhn istekle doldurdu. Karsna gider gibi. Pencere
den bakt. O oradayd kadn oradayd yataklar oradayd.
Sonra yatakta kan grd.
Ama niye anyorum imdi bunlar. imdi bunlarn ne gerei
var. Ben Yayablkl mym. Kan beni avutur mu sanki.
Ne avutur ki beni. Kendimden baka.
Bir denizi boaltr gibi diyordu. Byle diyordu. Bu gece de onu
bekliyorum diyordu. stekle. imdi evdedirler. Benim de
niz kenarnda olduumu biliyorlar. Perdeleri rtmeye ha
zrlanrlar.

Suya Varmak
Adile -Mutluluumu ancak en yerinde en anlam tam en gzel
szler anlatr
Geldin sana greyim al beni
Al gtr o terlerin o scaklarn dnyasna
Byk bitkileri hatrlayalm
Erhan -Sensiz olamazdm zaten, biliyorsun
Adile -Bunu renmek bsbtn itiyor beni sana
Ne mutlu bana, ne gzel bensiz olamadn

Erhan -O zaman sen yoktun


Btn kadnlar vard o zaman
Bir, kadnlarn yannda iyi oluyordum
Baka hibir yerde deil
Baka hibir ey szamazd padiah karanlma
imdi bir senin yannda iyi oluyorum
Baka hibir yerde deil
Bu korkutuyor beni
Hem mutlu ediyor
stiyorsan -ste, istemeni istiyorum- ite gcm
te babamdan kalan istek
ste iste
Adile -stiyorum baka trls mmkn deil zaten
Denizi ite perdeyle kapyorum
Szamasm dnyamza
Bu uzak loluk iinde sabrszlandn gryorum.
Salarm zyorum bak
imdi

Hep en iyi bugn diyorum


Hep yle diyorum hep
Hep yle
Yldz ekirdekleri ekinler
Uzak boylamlar sarsan rzgr uzakta
Uzakta uzakta
Mermer saraylar dolduran kat k
Bir atn dolu dizgin sars
u kprleri eski deniz tuzu
Boynumdan birden aznla yaylp yaamam tazeleyen bu
ate, senin padiah karanlna szyorum bu atele ne iyi,
hemen etli yapraklaryla medar bitkilerinin byk terleme
si geliyor aklma, ate ate bir balk ellerimden usulca,
serin kayyor dip sularna, slanyorum slanyorum, eski
den kendini unutturan bir duygu yava yava sarmaklar
gibi dolanyor saryor her yerimi, tanyorum seviniyorum,
rahatsz oluyorum, slanyorum slanyorum ama ne gzel
ne rahat ne byk slanyorum kadnca slanyorum ge
doru bir kouda.
Bana sonra o uzak resimleri anlat
Gl kylarnda
Kavruk bozkrlara yamur yamasn
Seni birden scaklndan ayrmak
Scaklnda tanmak birden seni
Balkonlu geceler olur deil mi
Islklar olur deil mi
Senin yokluun olmaz deil mi
Seni bulduum Tanrdandr ona kr
Hep en iyi bugnd diyorum
Hep yle diyorum hep
Hep yle
Hep

Iklar yanmaz oda aydnlanmaz. Zaten gerei yoktur artk, n


bundan byle syleyecek bir sz olmaz onlar stne. Benim
deniz kysnda olduumun gveninde doygun bitkisel bir
erinle o sar amur mlee kar yanyana uzanr...

A ra P a r a
Kalkn davrann dorulun
Bu bo oda birazdan dolacak
insanca yaamas insann
En gzel kalt atadan oulun
stekli ellerin avularn
Verilen scakl aramas
lk canldan sregelen bu gerdek
Biz uygun grdk siz de knamayn
Kollarn bacaklarn istekle sarmas
Vakit yok birazdan hepinize
O nne durulmaz gece olacak
Sevmek bir btn nereden baksan
Ne ayp ne gnah ne uygunsuz
Kollarn da azn da yree katlmas
Tersi yarm tersi yalan tersi yapma
O umulmaz buuyu yaratyor
Sevginin soydan soya srmesini
Bir kk tohumda iletilen ak
Salarn birbirine karmas
Biz o susturulan az kiilerin
Gizliden gvendiiniz dzensizlik
Nasl belli bize hak verdiiniz
Ne gzel eik almlarmzn
nandnz kukularla burumas
Kalkn davrann dorulun
Vakit yok birazdan her yerde
O nnde durulmaz gece olacak

6 6

Sular Karardnda
Yekta'nn Mezmurudur

Benim bir suyum vard akyordu


Bir topra yeertip akyordu
Bir yerlerde birikmeden akyordu
yle sakin yle ince yle gvende ama akyordu
Ben evirmedim gene akp duruyor
O anlatlamaz mlei bir dere amurundan karp yapm
lar kylarndaki evliyakeesi otlarnn kokusu sinmi sanki
uzaa gtryor insan gtryor bir orak sarln dz
ne yazsna brakyor deinmeleri insanlar hele daha ok
sevimeleri zletecek bir yazya, by sanki
Sevdiimden deil sevindiimden
Uzun geceleri durup blyorum
Uyank sesleri geliyor utanmyorum
Herkeslerin kat bu yamur
Beni ar duru ykyor slanyorum
Hep bir hikyeye girmek insan ynmz m
Islanyorum
Bu yanm slanyor daha ok
Akaburgaz bir kk kentti
Kk evleri olan bir kentti
Yalnzdm inceydim kendi kendimeydim
Kalktm bu byk kente geldim

imdi kimi acyor kimi knyor beni hangileri hakl


hangileri iyi ama iyiyi hakly aramak her zaman gerekli mi,
ya benim yaamam
Kalktm bu byk kente geldim
Tozlarla bceklerle kalktm geldim
Yalnz sedef kabuklarla geldim
Bu kenttir toprak anaklardan ayrldm
Byk yapraklardan sular beni sevindirsin
Gemilerin limandan klar beni sevindirsin
Karanla uramayan ezgiler beni sevindirsin
Yalnzlm smad kente
nk dalara alkt bana alkt
Birden evlere sokaklara arpt
Bzld irkinleti kvrld
nk kentlerin yalnzl korkaktr
Akaburgaz'da mutluydum onunla
Honuttum ondan
Slarda balk yavrular gibi kukusuz
Bir oraya bir buraya bir ormana
Bunaldka bozgunsuz avuntularm vard
Eski haydutlar bilirdim
Bir zamanlar Akaburgaz dolaylarn denize doru
kasp kavururlard
Yalnzlklarn orman atelerinde yakarlard
Korkularla yakarlard
Kara sarl atlar dalara greydi
ehir uzaktan sevdikleriydi
Byklarndan sevinirlerdi
Ne efsanelere girip kmlard kan iinde
Kayalara gizlenip dzene kar koyarlard
Bir korkun sevmeleri vard en ok onu bilirdim
Sonu mutlak bir lme varrd
Bir da lmne sanki
Sonra o bencil ak o lm yllarca tter dururdu atlarda
Sularda buulanrd dnlere karrd
Ona zenen aklar trerdi kk odalarda
Ama bunlar neye anyorum ben Yaylablkl mym

Sonra ben kalktm bu byk kente geldim


nk kii byk kentlere de gelmeli
Kendi gzel yalnzl iin gelmeli
Kalktm bu byk kente geldim
Akaburgaz yalnzlm da getirdim
Dvnd ksrlat garipledi
Anladm yalnz avutamazdm onu
- O deniz mavisinden neden kayorlar sanki oysa onun
avutmas bytmesi ince yaamaya durgun isteklere kar
mas
Adile'yi buldum sevdim
Yalnzlm onun ehrine snd
Yaplar nme durmuyordu artk
Sokaklar aldatamyordu
Belki snmadm ama katlanyordum
En ok geceleri sevmemden anlyordum bunu
Sonra Adile uzaklamad
Erhan' buldu ama uzaklamad
Ama ikiye blnd
Benden ald gveni onda harcyordu belki, ondan ald serin
huzurla bana dnyordu gene, benden ona ondan bana
ilettikleri yahut ilettiini sandklar onu mutlu ediyordu
denizin gerei yoktu sevimesinde ben vardm nk,
ilensiz, yaknmasz hatta kinsiz, gen Erhan' kvandran
eken eti vard, onun kendisinde mutlu olduunu grmek
bilmek bir eit ak gibi saryordu onu -oysa bana da ge
rekliydi- o bilgi bylece sardka onu, kendi etinin tad,
gemeye yz tutmuluu yalm yalm gecelerine giriyordu
onu aryordu hep bylece

Benim bir suyum vard akyordu


Bir topra yeertip akyordu
Bir yerlerde birikmeden akyordu
yle sakin yle ince yle gvende akyordu
Yine akyor ama yanldm
Yine akyor ama otlar clz
Gneler soluk gnlerde aksak gibi
Bir avuntu buldum avunuyorum
Katlandka arnyorum
Katlanmann tadnda acsnda arnyorum
Bir yerlerim temize kyor sanki yle gzel
Kara kara geceler abandka stme
Arapkanl duygular abandka
kszolan balklar gibi kuytulara kayorum
Akaburgaz yalnzlma sarmyorum

AKABURGAZLI YEKTANIN YALNIZLIINA


KARA TATAN TAPINAK KURDUUNDA
SYLED MEZMURDUR
Karmzda binler mumluk bir lmba yanyor
N'apalm akamdr. Uydurulmu yldzlarn reklendii
Elini elime alp Davut'la mzka dinlediimiz
Benim kenarndan bir ucunu kaldrp baktm sonra rkp birden indirdiim
Biz kk adamlarz. Davut'la ben. iirler okuruz.
k olmuluumuz vardr. Saptmlara
peygamber olduumuz
Yokluklarn sonuna vardmz kapkara masmavi gzlerle
Bilmiliimiz yoktur. Balayp inandlar. Hamd ederiz
Gelip dikilen bu ucuz akamla yeni bir hzne
balyoruz.
Ama Davut yok. Yalan syledim. Davut lm.
Kaldrp gmmler mi? Bilemiyorum.
Yakp savurmular m? Bilemiyorum.
O kalabalklarn toptan gnahkr olduu yahut
baland
Akms kaln kumalarn kanlanp kumlara belendii
O kvrck sakallar ve karglar dneminde
O bakrlar dneminde
O hep birden saylmann erinci dneminde
Paralayp datmlar m? Bilemiyorum.
Davut yok. Yalan syledim. Onun srekli lmesi var yanmda.
Elimi elime alp mzka dinliyorum
Yeni bir hzne balyorum.

Bu gidie ben, tekbama ayak uyduramadm


Pencerelerde bir elleri br kulaklarnda kvl
kvl bcek kurtlar yavrular
Karanlk bir yelkenden hzla boalan kll tkenmez rzgr
ehirler. Yollar boyunca dkknlar atk,
mostralar dzdk
Bilimleri srdk getirdik lgn ate yalnzlmzdan
O bizi dvp svemiyen acemi, haydi yufka
yrekli Tanrlar katna
Kaldm. Durmadan Davut'u bytp ldrdm.
Baka kii daha ldrdm.
Sonunda durdum sana baladm.
Sana baladm. Akam myd?
Gelip gelip gidiyordu havuzlarn balkl boluu
Heykellerin aypsz plakl
Davutsuzduk. Umutsuzduk. Umutsuz kalmak iyiydi.
yiydi, dinlendiriyordu. Dnendiriyordu.
Kara kara kuyulara kapandk. Korktuk. kmadk.
Bu benim gereim. Durmayp ark sylemek.
Durmayp yalnz kalyorum. Ufack, yeilli adalarda.
Yalnz kalmaya savayorum. Kadnlarla. Erkeklerle.
ocuklarla.
Tarihlerle, Bilimlerle, Kalabalkla savayorum.
Byk tapmaklar kuruyorum. Kara tatan. Kaim
arabalar kouyorum
Kendim girip tek bama tapmyorum. Yaralarm saryorum.
Birden bir yerden o k. Bir yerden o ses.
Artk sana attm temeller tutmuyor.
nk sen hi yoksun. Hi olmadn.

ATLIKARINCA
Tel cambaz istiyordu ki dnya istedii gi
bi olsun. Bile bile aldanmaya vardryordu
ii. Ama olmuyordu kendisi vard.
nceleri terliydi avularmdan kayyordu
Sonra sonra hem altm hem sevdim
Dedim ki ne iyi bu kadndr gecenin yarsnda
Etleri var beyaz gergin scakl var p p sm
Karanlk sokaklar kt lokantalar snm raklar
dndm gsmden iki dme zdm
Gittim bir orman drt ucundan tututurdum geldim
Burada bana gre bir eyler vard
Oturdum
Bu ellerimi nereye koysam yakmyor
Dedim ki en iyisi kucanda dursun
u kravatm iviye as gel
Sigaram yak birlikte at arabalarn dnelim
Sar pirinten prltl koumlarn dnelim
Bir zamanlar bilerek unuttuum 'Kk Deniz Soka'n
Denizi odun depolarn demli aylar
Ben iyiyim bunlar da iyi eyler sen naslsn
Kollarn plak deildi ama hi de zarar yoktu
Bir glnce tanyordum sen deildin ne yapsam
elimden gelmiyordu
Tanyordum elimden gelmiyordu
Yoksa ne gzel aldanacaktm

Yabancln daha almlyd belki


Ama seni bir ormanda yakalasaydm
lk gnlerin ilk ieklerin tadnda
Kandrdlar 23 lira 10 kuruumu aldlar iki kadehe
90 kuruu da ben tutup garsona verdim
Sonunda ehre vardm gkyzne fiekler atyorlard
Bir kalabalk vard saryd utanmazd gekindi
Bylesi daha yakyor bildiklerime
Gn dosun bir arnaym istiyorum
Gne tozlu caddeler kayglarm beni bir artsn istiyorum
te tam byle istiyorum

YEL BADANADA KURTULMAK


Bozgun
Sanki denmi odalarda akam gneleri
yle souk yle k gn.
Yalana inciden gerdanlklar yle krk
yle sulardan ayrlardan uzak yle darmadan
yle namussuz yle anasnn gz,
yle bellediim yle kovduum krp dkemediim
Vaktimin ortasna giren bu karanlk resim
Dada bozulup kalm khne otobslere benzeyen
yle tutkusuz yle isteksiz yle zifir alr.
Duramyorum hemen sokaa kyorum
Aalara kulara kthelvaclara kyorum,
akltalar renkli cam krklar kilit paralar,
Kuzularn sevip sevip yedii otlardan topluyorum
Kuzulara vereceimden deil, yok deil,
Byle ocuklarn sevdii iler yapmak pek houma gidiyor
Ya da evde kalp kocaman kalal kadn resimleri yapyorum
O da houma gidiyor.

Terliksiz Kadnlar Korosu


Bizim plak topuklarmz mozayklarm stnde ya
Durmuyoruz gnar duvarlarmz yeille maviyle
badana ediyoruz.
Durmuyoruz dnyay yeniliyoruz,
Bir koltuu oradan alp teye yerletiriyoruz.
Pencerenin yerini deitiriyoruz
Hallar temizliyoruz, yemekler piiriyoruz
Souk sularla ykyoruz ayaklarmz kollarmz boynumuzu
imiz bitiyor, oturup sevilmeyi bekliyoruz
Onlar o zaman geliyor.

175
Kurtulmaya Hazrlk
Gittim kitaplarda gazeteleri, dergileri kartrdm
Krmz beyaz yollu tentelerin altna serilmi
Bir dergide bir iir okudum sevdim, - nsan pmeli,
sevmeli, sonra bol sularla ykanmal diyordu.
Nasl.
Gzel, gzel resimler vard.
Baktm dm.
Degas'mn bir kadn, belli plm sevilmi kandrlm,
Ama, sonra da ykanm Bursa havlular ile kurulanyordu.
yle bir sevdim, iim bile gcklanmad.
Bir kalabalk bir kalabalk deniz gibi.
Durdum evlerin katlarn saydm.
Be - alt - yedi.
Her katta bir kadn bir erkek aklma geldi.
Ama yle dmdz deil. Bildiimiz gibi deil yle.
Baka trl geldi.
Sosis kokular, bira kokular, kavun kokular geldi.
Kavun kokular geldi, ttn, lvanta kokular geldi.
Ah derim ne derseniz deyin ben iimi bilirim.
Artk birok eylere hazrm. lmden tede.
Bir baka sefer gidip sinemalarn girilerine duracam, nce
tabanca bak dven sonra sevien kadn erkek resimleri
ne bakacam. Uzun uzun.
Sonra dalacam kalabala.
Ya hep bildiimiz o yere gideceim.
Gnme gre
Ya da yolst bir kahveye oturup orta ekerli bir
kahve ieceim
Ne derseniz deyin ardmdan.

176
Yeil Badanada Kurtulmak
Kapy atm mutsuz deilim geldim
Yorgun olmalydm dvm olmalydm
yle deilim ama brak yle belliyeyim
nce oran grdm nce orandan peceim
nce orandan baka yerden deil.
Yolda beygirler iin balya balya ot tayan kamyonlar grdm.
Bak sana renkli renkli camlar getirdim
Bak sana akam gazeteleri getirdim
Yedi katl evlerin balkonlarn enliini getirdim
O haylaz kalabaln varagele yaamasn
Al sana klarn yakld vakti getirdim.

Terliksiz Kadnlar Korosu


Yaamann bu trlsn en gzel belledik,
plak topuklarmz m ya aldrmayn
Bir ayna verin salarmza bakalm,
ocuklarmz kurdelelerle ssleyelim,
Pembe yanaklarn kokulu sabunlarla ovalm,
Oram p oram biraz daha sevmeliyim artk
Gel birlikte aradmz eyleri bulalm.

LML YAAMAYA HERGNK ARI*


Halbuki birok ey sylenebilirdi. Yadsnrd rnein. Ben
vurmadm denirdi. Yalvarrd, kaard hi deilse insan. Trk
bile arabilirdi. Herif sokan ortasnda yatyordu. Kan iinde
yatyordu. Tpk lm gibi. Belki de lmt. ldyse eer, si
nemalara gidemiyecekti. Skld m oturup alayamyacakt.
Salar kandan yap yapt. Hem geceydi hem karanlkt. Bir
direkte bir lmba yanyordu. Bildiimiz lmbalardan. Bir de
bulut. Halbuki birok ey sylenebilirdi. Polis dirseimi skt.
Ama hi acmad. Artk rahattm. Ayaklarm yerdeydi. Elle tu
tulurdu yaadm. Bir korkuyordum, bir korkuyordum. Titre
mek geliyordu iimden. stelik korkmaktan holanyordum.
Bireyler zlyordum korktuum zaman. Muz gibi, tyl ty
l eftali gibi, scack kadn gibi. Ama deildi, bunlar deildi.
Neydi bilmiyorum. En iyisi bir duvara yaslanp sigara imekti.
Polis dirseimi skt. Birok ey sylenebilirdi. Denebilirdi ki,
herifin paras vard benim yoktu, karma sulanyordu namus
suz, anama avradma svd durup dururken, senin gemiini...
dedi. Ama ben tuttum ne dedim oysa.

nce Zincir
H erif dpedz beni aldatt
Yalnz beni mi ya hepimizi
Ense tra uzamt inandm
Gnlerden cumartesiydi iyi buldum
Bir ben yoktum baka herey vard
Dedim ki kendini hatrlar arada bir

Bir selm versem btn klar yanar gzbebeklerinin


Kopmu gemilerimi birer birer rhtma balar
Merhaba dedim yzme bakt
ektim herifi vurdum.
Halbuki sarho olsaydm vurmazdm
Adamakll alasaydm yahut
Mavi tulumbalar gibi
Bir k boydan boya yolu donatt
Ortada ben yoktum ardm
Paltosu eskiydi sevindim
Merhaba dedim yzme bakt
Cebinde gazeteleri vard
ektim herifi bir daha vurdum
Adamn kan akt ardm
Dnya yle gzel ki
Sevimek var lmek var
ekmeleri var araplarla
Bir kadnn oh demesi var iinden
Koptuu yerden balamak
Yaamak iin herey
Merhaba dedim yzme bakt
ektim herifi vurdum
Aslnda bir ben vardm sokakta bir de polis. Beni yeni ol
mutum. nce yoktum elbet. Bir de sokak lmbas ile o bulut.
Bir de vurduum o adam vard. Tamam bir de austos gecesi.
Elbette geceydi ne sandnz. Gndz adam vurmak iin sebep
yok zaten. Polis benim savunmam yeter buldu belki. Ama ille
tank gerekiyordu. yle dedi polis. Tank olmadan olmaz dedi.
Doruydu ya. Tank olmadan olmaz, tank olmadan kimse ne
yaar ne lebilir, ne sarho olabilir, ne k olabilir, ne yankesici
olabilir. Bakndm. Sokak lmbasn grdm, gsterdim, bulutu
grdm gsterdim. Hem baka kimseciklere inanamazdm. Za
ten kimse de yoktu. O sokak lmbasnn dedikleri bir bir hat
rmda. I da. Gidip birgn hatrn soracam.

179
In Boulduu
Bu adamn (benim yani) aklnda duman tten orbalar vard
be kii hatrlyordu biri kendisi
Kendi elini defa pt bana gtrd
Salarn dzeltti kravatnn dmn ekti
Sislerin ktmser kokusunu ben bile duyuyordum
Sokaklar meydanlar tm bo tm zehir kalabalkta
Gm bukalar vurulmu bir beygir ikide bir uykusunu
blyor
Bir barsa sesi btn sokaklara yeter biliyorum
Beni bu ie katmayn
Ben durur urackta geleni geeni aydnlatrm
Gece bceklerini bytr gnenirim
Bu ii sevgiyle ptm bama kodum
Bunlar brak dedi, polis. in iyzn anlat biliyorsan.
Sokak lmbas tkand baktm. Dokunsalar alayacakt. Benim
dedi, tpk byle dedi, kendimden konuturulmayan yerlerde
szm yok. Btn diyeceim bu kadar. Ama yok yok bir tr
km daha var onu da sylemek istiyorum. Sen brakmasan da
syliyeceim zaten.

Rahat

A yr k lar in Giri

Sosisli sandvilerin en semesi sizin iin


Hardallar ve denizar bitkileri
Gnlnze gre aygn baygn ezgiler
nannlnz, sevinmiliiniz, uygunluunuz
Bir adamn bak size
Bir kadirim kalalarn oynatmas size
Gk mavi oldumuydu sizin iindir
Akolsun size
Sizden utanyorum zr dilerim
Gelecek gnlere basal dilerim

Artk btn i buluttayd anlyorsunuz. stelik onlarn


syledikleri beni hi ilgilendirmiyordu. Ama dorusu bulutun
neler syleyeceini merak ediyordum. Bir bildii var gibiydi.
Polis ona bakt syledi sonunda.

lml Yaamaya vg
Herkesin aknn bir para azmsand yerde
Ben kii biliyorum
Ben bir ekmekle tuz biliyorum
Bir de ak biliyorum (Dedi)
Benim iim gece gndz gkyznde durmaktr
Meryem olu Isa'nn ballandra ballandra anlatt yerdeyim
Khne ama gneli sokaklara baylyorum
arklarn adam ldrmek iin yettii kenar sokaklara
Meymenet soka byle bir sokaktr
29 Ekim bayramnda gider stnde dolanrm
14 Temmuz gecesi ne yapar yapar Van Goghun cmbne
giderim
Yldzl yzler hava fiekleri dereler gibi akp giden sevgi
Ezberlediim esenlikleri sonra bir bir anarm
Ezberlediim dudaklar sonra bir bir anarm
Bu bir adamn trksdr
Bu adamn trks nedir bilmiyorum
Bu adam da trksn bilmiyor
Unutmam sanrm yeniden hep yeniden yaratacak
te siz de buradasnz ben de buradaym
Gkyznde para para bir yamur varsa
stekli parmaklarnda uysal bir mermer varsa
Elleriyle birlikte bir kadnn yannda yatyorsa
Kan varsa ortada izgiler knlyorsa
Her nerede salkm saak bir ate yanyorsa
Her nerede vakit sabaha karysa
Bu adam orada var

Polis "Eh evet evet dedi. Anladm bana yetecek sanrm.


arklara tellim gvendim zaten, insanlar bir orda dorusunu
sylerler. Sevildiklerini kovulduklarn kklklerini, byk
lklerini, ne getirdilerse dnyaya arklariyle getirdiler." Sokak
lmbas haince gzel bir glgesini iziyordu polisin. In sar
nlnda kapkara bir glge. Toprakta. Bundan aydnlk gece
olamazd sanyorum. Dedim ki, daha bir diyeceim var dedim.
Syle dedi. Syledim.
Oturdum Her Kopuu D m led im
oktandr lereyim uzakta
Vakitli vakitsiz aynalara bakyorum
Dnyorum bir daha bakyorum
Bir kadn gelse ayaklarma kapansa lse
Daha nce yitirdiim bir vakit aklma geliyor
Dnyorum bir daha bakyorum
rnein defneler parkta yahut lz kirazlar
Gne vurmu plak sokaklar kat kat evler
Duvarlara oyulmu kadersiz heykellerin patlak gzlen
Su kurbaalar gelip geen bir izgi gzlerimden ince
Bana bireyler hatrlatmaya urayorlar
Ama hatrlar myn benim aklm var
yle birey yok elbet hatrlamam
Lz kiraznn da krmz balklarn da abas bouna
Ne varsa urada var diyorum
Dnyorum oraya bir daha bakyorum
Sanyorum ben yannda deilken dalgnken yahut
Yahut sevimezken yahut lrken
Dnya kallee deiiyor uzaklayor
Namussuzca kayor
Ya onu tutuyorum ya ardndan kouyorum tella
te ya yle sanyorum aarsnz

182
Sonu

in

Giri

Bizim mavi giyimlerle gnelendiimiz yerde


Dilerimizin arasnda bir ple gnelendiimiz yerde
Ne insan tkenir ne gkyz
Bir ift al beygirin ektii bir kupa getiinde
Ya da yaseminler satlan bir kebanda akamzeri
Youn duygularla evrenle kar karya
Kan irkin deil

Sonu
Ben insanm bu kayglarm da geer
Yalan syledim gemez deiir
Her gelen gn enmeden bir daha yeniler beni
Bugn vurduum adam
Yarn boulduum deniz
Utanmam sevinirim tek bama
Utanmam sevinirim

TELEFONDA Y LO ODA
Sizin lo evlerinize baylyorum akam gibi lo bir eyler bekler
gibi yle lo
Sarmsak demetlerinden artakalm gneler gelip durur
kapnza einir kiner dner yle
Alar msnz ark m sylersiniz imdilerde hay sizi andm
dm
Telefon alar bir gelin alayn haber verirler Carmen'den bir
aryaya durursunuz
Hay sizi andm sevindim
Oysa ne resim sergisi umurumdayd ne bizleri kapdan fren
u ehir
Herkesin gz benim sevdiimde oysa benim sevdiimin
ayrl yok oysa ben hem sevmeyi hem
susmay biliyorum
Siz olmasaydnz ben ne yapardm oysa bu lo gnde bu
yardmsz avuntusuz bungun
Ya sizi anmalydm ya bir yangna hortum tutmalydm
alevlere atelere kllere
Siz kimsiniz bu orman bozgunu yeil perdeleri nasl
uydurdunuz Allah akna
Baktka bir yeil oluyor ne elden ne koldan ne mermerden
Beni elimden tutun ta yollardan geirin evinize gtrn su
verin bana
Bu ne yeil piyano alarsnz sesiniz gzeldir lotur aralktr
ben duyarm bir bir

Btn duygularmn ba darda perdeleri daha sk rterseniz


kurtulurlar
Hay sizi andm kurtuldum
Yoksa hi yeri yokken imdi karl dalar dnmeye
koyulacaktm
Sizin o lo odalarnz var ya yatak odanz yemek odanz haspa
balkonlarnz
Akarap kadnlarn amar serip tledii lo avlular andrr
Sizin o lo odalarnz var ya kurtuldum
Artk uaklar ho grrm

KANLI OYUN
Sonunda o en diri anlamna varrm
Sonunda lmn yaamann gelip gemenin
Sonunda yaban denizlerin srek avlarnn
Sonunda
Kuzularn o doar domaz arayp yedii
En gzel kular tylendirip uuran
Bir yere geliyorum bo tenekeler
Kirli sular bulank sular temiz sular
Bir yere geliyorum kar gee bozgun
U an kocaman kocaman yatan glgesi
Akamstleri ellerim bo deil
Topraklar talar altn tozlar benden uzaklar
Bir trk beriden bana benden telere
e kadar sayyorum bu geedeyim
Korkmuyorum kaak deilim iretiyim

Bu trkye kimseyi katmyorum


Sonunda bylesi daha iyi
Ksrak sarlarn dnmek daha iyi
Hayvan yemlerini otlar dnmek daha iyi
Sarsmayn iretiyim daha iyi
Sonunda belki bulamam
Belki istemem

Sonunda kanl oyun

BYK EV ABLUKADA
(Ekmek vard tereya vard utanlacak bir ey yoktu
Bir ey daha yoktu ama kavryamyordum)
te byle olmak en iyisidir olmaklarn
Bir kk ocuu tuttum otobsten indirdim
(ndirmitim
Yok olan nemli bir eydi Allah kahretsin)
Tm kavgasz tm duruk tm babo
say kt bir say iyi iir dinledim
kp okudular durup dinledim
Bitmeseydi daha dinlerdim kt mt
Saat ka diye sordular birisi be yani dedi
(Ha kavgada ha akta
Bu gk bombo ha kavgada ha akta)
Ge baktm yerli yerinde
Haydutlar dalavereciler yerli yerinde
Vurguncular haymlar vurdumduymazlar yle
yi dedim iim rahatlad
Dzen bozulmam dedim sevindim
Tenhaca bir blgelerinden ehre girdim
(Ben herkese varm
Baka trl olmuyor inanmayn)
Bakn bu ehri ben kurdum ben byttm ama sevemedim
(Ekmek vard tereya vard sylemitim bu nemlidir
Utanlacak bir ey yoktu kime anlatmalym)
Ben sevemezsem sevmek kimselerin elinden gelemez
Bizi tutkulara ard otobse sosise buzdolabna
Telefona sinemalara radyolara bir sr kanck sevdalara
Sr sr mutsuz alkanlklara
Yalana dolana itliklere keten elbiselere

(Sonra kars ld o ocuun


Yalnzd gszd herkesler gibiydi
Kirlendi ktlendi sarholad pis karlara dadand
Anladk onu lenden bakas kurtaramaz
len de kurtarmamt)
Bak ben seni nerenden kurtaracam aacaksn
imdi bu talar biz ektik deil mi ocaklardan
Bu asfalt biz dktk biz onardk deil mi
Bu yaplar oniki kat yapmak bizim aklmzd
Biz kurduk istersek umursamayz ya
(Abluka burda balyordu nk)
Ekmek yiyelim tereya yiyelim ocuk bytelim
Sen beraber yatacamz yataklar hazrla
Sen bir onu yap yeter bak greceksin.

YORGUNDUM YOKTUM...
Yorgundum yoktum inip kardm denizlerde sabahlara gre
deil siz gelenedein
Gszdm isteksizdim ktlklerle lmle adamlarla
gszdm savamaya
O krallara benzerdim ki uyruu dalm utancnda acsnda
yenilmenin
lkesi baslm atlar ldrlm kadnlar byk zlemli
ocuk yapmaya
Siz osunuz ki sizi ancak caylmaz en yerinde szler biimler
anlatr
lk alarn bakr kuaklar gibi salam savalar gibi nnde
durulmaz delici
Ozanlarn kadnlarna bulup syledikleri o katksz zdenlik
yzyllardr
Tkenmi tahtlara denizleri fleyen ipekten ak lmnden
kandan inci
Yldzm benim, kaybolmu gecelerimi sizin usta elleriniz
buluyor
Krlardan byyen imenlerden ocuklardan bir glden ayr
dnemiyorum sizi
Dnyada bir sizin baktnz taylar byyor bir sizin
uyuduunuzda sabah oluyor
Kzm kayalarda srganlarda eskitiyor alar gne tp
tp eski denizi
Bir gn bu gzel sizden bu benden ate kalmaynca ayak sesi
kalmaynca
Size yazdm iirlerde duyacaklar gzlerinizi kapayp
glmsediinizi

KANKENTLER
Kan akyor penceresi karanlk evlerden
l kadnlarn stne tulalarn stne
Denizse aydnlk ve ncili ve mavi tarada
Kana doru rkek en gzel yaban balklar
Bu kandr akttmz skntl pazarlarda
stste yergkyzne iki ielerine
Kan iinde elleri ve obur parmaklar
Bonak deil ocuklar dondurmaclarda
Mezarl eyplerde ve deniz kenarlarnda
Sarn kafalar ama anal babal
Kan akyor ahap yaplardan sokaklara sokaklara
Mavi lkeleri tatsz ksa pantolonlarda
Kan akyor oluklardan yle kan
Boyanr batm gemiler perembesi
Bir tebih bir zmba bir yaz makinesi
ektike byle katil krallar
Sarlar tuzlu kara koumlu atlar
Uyandka kan uyandka l kadnlar sevmesi
Aalarda, gemiler sularnda, lokantalarda
Kentlerin kan stne kan yamas
l kadnlarn pl ocuklar dourmas
Kusuz ve balksz konsollu odalarda
l olmasa, en dii kavunlar olmasa
O gne o eski ocuklar gnei
Malta damlarndan tede, oralarda.

O ZAMAN AV BTT
yle altlar ki bir kadn hak ettiler uralarda buralarda
Scayla bir kadn, elleri ayaklar dourganlyla tenha
Kadnlar btn glerin vard, yeniden bir baktmz
dnyaya
Btn arabalar iten btn gneleri getiren ahap konaklara
Durduu yerde besleyici, kendine yeten, haydi dedirten hep
adamlara
Merdivenler gzel oldu, masalar pek uygun, sevgiyle baktlar
parlayan klara
Nasl kpren sabunlarmza nasl yerli yerinde aynalara

Eksikli penceresiz su iinde adamlar


Tkenik adamlar gecede kente baladlar

G g dayanrlard erkekler, kadnlarn kendisi olmasa


Yrekler, dayanmalar, kk kk yumurtalar dklrd
sokaklara
Ama ona akam m demeli yle, karasz dasz hele ekyalar
inmemise yollara
Hani dadan inmi herifler biri bykl br daha daha
Korkudan bir trl doal anlam katan tkal yaamalara
Gslere kulak memelerine lvanta iei kokutmakla
Akam m denir ara sokaklarda pis lokantalara

Bir otuk olmaynca ayrdan bir gz seyretmeyince balktan


Akam m denir ykselen kfl kentli buuya kalabalktan

Ama bardaklar ykanr daha


Gazeteler birden eskir yorgun sebzeler sulanr tablalarda
Adamn biri dalar lokantaya arap der br girer o daha
Akam derler kadnlar erkekler doluurlar yataklara

Yorgunlar tkenmezkalemleri tketirler kayglarndan


Susarlar yazmazlar krk odal evlerde artk akama
sayglarndan

Bunlar kimin kovalad srler byle kamasz dnyalarda


Dalyanlar dolup dolup boaldka dip sularyla
Ormanlar boaltan nne durulmaz tella
En gzel eye en yakn, birden o kadar uzak dank sayfalarda
Kolal yakalarda dimdik, yalarda kaygan btn gn
kuytularda
Alp gittikleri sabun bulup dndkleri kpk ne fayda
Dzen iinde l, huysuz alngan dzen dnda
Onlar yaln onlar birrnek onlar yalnz satr balarnda
Kadnlar olmasa g dayanrlar tulalara ktlara
deniz-gk uyumuna
Kadnlar dnmeyin, durmadan alverite onlar
dayankl Tanrlarla
Karasz dasz hi kimsenin aklna filistin milistin
dmeden daha
Akam derler kadnlar erkekler doluurlar yataklara

Su tkenir gne bilinir el sevilir


Kalr yzyllk avclardan evlere girilir

Akam dediler gkyz diyenleri dorulad


Byk kapl evlere koutuk
O yorgun o tkenmez merdivenler saatinde
Neyimiz varsa balktan deil neyimiz varsa ttnden
Kalabal silkeledik stmzden geceye buyurduk

O zaman sis bast, sular durdurduk, kurtulduk.


Susaml bitkileri, pencereleri dndk umutlandk. yi ki
gece vard. Alp ban gelmi ylklar kuytulara srdk.
Btn balklar rktler.

Bir yabanlk vard tfeklerimizde. Kadnlar atlarnn stnde


apkalarnn alml tylerini ellediler.

Dizlerimiz sulardan akyordu. Ama ne atlard. Doru donlarna


cam kesmesi yeleler. Ayn at stnde hem kayor hem ko
valyorduk kendimizi. Vurulan bir karacann hayvans sesi
duyurdu kendini herkese. rkilmez miydik?

O zaman kadnlar gizliden gslerini ellediler. Glerinden


gnendiler. Bu yetti onlara. A salland, balk vurdu. Tav
anlarn ot kesen n dileri durdu. Kular ald. Torbalar
kana belendi. Orman bozduk.

Sar kadnlar denize kar konutular.


Kebalarnda baklar kald. Adamlar kat heryerlerden.

Av bitti. Orman boalttlar. Gelip dinlendiler.


Uzun parklarda tkenmemi geyik yoktu bugnlk.

Adamlarn bakmasiyle birden dirildi, gzelleti, glendi ka


dnlarn salar. Kadn kadn sndlar, gvendiler, yreleri
ne bakp glmsediler hatta. Kimi "Ha evet" dediler. Ge
rektiklerini bilmektendi onlarn gleri.

Sonradan en gzel unuttuklar olacak anlar dolduruyorlard.

Szlerin szlerin dayanlmaz ksns idi artk bizi buraya


ekip getiren, konumak konumak...

Avdan ve ateten...
Ve her eyden...

KANADA MENEKEL Y UZUN BALKON


Aklm hep gemi yazlara deiniyor "sis basm kylarda par
lak, garip, beyaz iekler" bir yer baktm
Uzun uzun arkama atyorum st biral ufak masalar, kt
capon fenerlerini "ben byleyim"
Kravatl adamlar girince o lokantaya kavunlar gzlyorum,
herifler bir ufalyor kavunlardan ssz baheleri getirince
"hzar sesleri duyuyorum birden"
O btn huzursuzluumuz olan ehir boaltyor ayak sesi de
mirlerini yorgun yreklerimize
Sonra trenler kalkyor "oh yaadm" o yazlardan kanada me
nekeleri tohumlarn tayor uzun ehre bakan balkonlara
Beni brakn lokantada ama siz bu menekeleri neye beslersiniz
ehre kar uzun balkonlarda, ne eksiiniz var ki sizin, ite
mozayklarmz, ite Seurat'mz, ite akl akamnz ve
sterlin, neye bytrsnz anlamyorum
Neye o krlar, o dvken o vahi apai prensi, neye o derin ne
fes almalar srnp duruyor kadn gsnze
Neye o balkonlara ayorum kapnz
Neye bytrsnz anlamam "belki anlarm" ama bunlar b
yttnz gven veriyor bana, bir yerlerim dorulanyor
kanada menekelerine tutkunuzu, onlarsz bir gn edeme
diinizi grdke "ehir"
Hibir eylerim hep tamam olsa bile ben de beslerdim o me
nekeleri yem verir sular bytrdm ehre kar iyi uzun
balkonlarda, zgrlm m, insanlm m, ilkelliimi
mi yaparlard durup durup gvenle byrlerken
"Ben bir kadn alp suya gtrrdm, bir yannda aalar ol
mayan suya lokantalar da"

yi ki ay ay bytrsnz onlar beni de kurtarrlar sizi de e


hir gkyzlerini de, kim isterlerse onu kurtarrlar, yaprak
tarasndan yeil tarlar durmadan ehre bakan iyi uzun
balkonlara
yi ki bytrsnz ay ay ay
"Adamlar toplandklar vakit 13.30'larnd saat, koyu kravatlar
balamlard koyu renk deil gmleklerine, tavan rengi
bir ikinin iinden konuuyorlard, kesinsiz konuuyorlar
d. Kanada menekeleri ehrin rzgrnda. Ben olsam ikide
bir sulara bakardm. Kenarda masalarda duran srahili su
lara. Ben, ben olduum iin yle yaptm zaten. Oh, evet
farkna varmadnz Mrs. aldattm hepinizi dinlermi gibi
yapp kravatlar. Aykrlmz iinde bir kanada meneke
leri vard bir de o sular, o gurbette, o aldatlm, o ayrlm
o iilme sular.
Gzlerimi elimle rttm hazrlandm, kravatl adamlar brak
tm, onlarn anstt, diri diri yaatt ormanlara dndm.
Baka ormanlara.

196
SGMA
Yaatan gcn seven ellerini ayrdetmi durmadan
Parklardan boalan fabrikalardan ve lokantalardan
Her eye uygun ve habersiz kesin bando mzka kalabalndan
Ev adamlar ltince sulara balad zaman
Aydnlkta kii yanyana geince beyaz sokaklardan
Karpuz marpuz gibi yemileri dnp rahatlayan
Darlkl sularla ceneviz korkusundan
Mutluluuna surlar ekmi en sahi byzantion
O Kankentlerinde her orman sonu
Korkup kapandka kanakoan adamlardan
Skntl bira ielerine bkkn dadanan
Elleri boalnca kalemden tornadan kt ve demir paradan
Duygular aktand ok aktan
Mozayk gklerinde yabanc akam kular falan filn
Bakr kaplar rtnce subalar son avcnn ardndan
znikli teslisilerden ve adalarl hekimlerden daha avutkan
Btn kurtuluu balard ondan
Btn kurtuluu ondan yani ak karanlktan

DNYADA*
Kent sabahdr, bilmemek olmaz, kard
Kendisiyle bir uultuyu karrd sokaklara
Ykanm o az kokularndan, oalmalardan
Sen bir susun, barmak benim iim
Arm, isyanlara doruyum, yataklardanm
-stme sinmiliin vare yaramaz eylerin gzelletirdii dnyada
Sen bakma ey, mutlaka seslenmeliyim
Aka hi benzemiyen o yalnzlktan
-stme sinmiliin varBir eve girmek, orda yatmak, bytmek bir bakmay
Dank dank dank evilerinde
Toplandka dalan evilerinde
Ben bir ikiydim herkesi geerdim
Toplandka dalan evilerinde
Direne direne gelen en diri ortaadan
-stme sinmiliin varHer sabah bir intihardr klarm, dnyada
-stme sinmiliin varSrekli denizler, srekli olmalar, sanki yle birey
En gzel kalan yastkta bozulmu salardan
Bireyi brakmak, bireyi almaya gelmek sonra
Sonra yasak balkonlar gz ucuyla lmek
ini kseler akam ve bardaklar akam
Dnya kapyor gzlerini bir gece ar, ben burdaym
Ben burdaym
Gece gece gece gece gece gece gece en sonsuz gece
Ben burdaym
-stme sinmiliin var-

Ben uzun zamanlardaym aslnda


Vazolar, ufak masalar, talar zamannda
Bir nehir oalr giderdi skntmzdan
Bir kent bu yzden byrd, dnyada
Bir ihtill lverirdi birden bizde
O sokaklardan
-stme sinmiliin varSanki bin yllk sinmiliin var
Sonuna vardka artan o konumalardan
Gncelerin kestii, ekmeklerin andrd
Dnyada
Sen bireydi, baklr sevilirdin
Tozlarn alnrd, rpertilirdin
Konumak bizi klmaz bir sokaa gtrrd
Bir yalnzla byle
Kim varsa bir yalnzla giderdi, dnyada
Kim varsa bir isyand, dnyada
Btn iekler, btn kelimeler bir isyand
Ey bakn, ey bakn bakn bakn
Dnyada
Ne zaman
Ben seni uyuttum, seni kartrdm, seni ardm
Bireyler akp akp giderdi, dnyada
Bavurduum bireydin, yalnzlm gibi
yannda sonsuz durduum
Alamakt en uzun neesi kzlarn bir zaman
Olsun olsun, gne olsun gne olsun, olsun
Bysn o eyler, bysn bu sarlan ey
Birisinin bireylerin olduunu bilmek var, dnyada
Sakn kapanma, dur, ey uramda beni boaltan delik
Ey byyen birey sakn durma, dnyada
-stme sinmiliin var-

MAYA*
Anlalr gibi deildi adamn
Takvim resimlerinde mays tutkusu
Btn bir gld sanki gidip gelen
Neenin hi yakmad gzlkl ellerine
Neenin hi yakmad diyorum
Bir leylein hzn anlrd ancak
Uzarsa ak sular
- yavaa akama karyor. Seviniyor ve karyor, in
ce glmsemesi, gzlkleriyle. atal bak sesleri ve
biraz salar dklm. Ak ve yakn umduu her
yer. Bardaklar ve iekler. Ve balkon... Ve balkon...
Alamak zgrlkse ve kimse yoksa, umuda dn
yordu bu cesur lm korkusu
Neenin hi yakmad ellerinde...
- denizden yitirdiimiz bunca yerden sonra, byk
lmler ve kahramanlk gerilerde kalnca, hibir ele
yakmyan neenin,
Hi yakmad ellerinde.

T t n l e r Isla k
btn mmknlerin kysnda...

OK MEK
Bir Kalr uzun resimlerde ans sakallarmzn
Urban iinde yp yp kaldmzn
Bir Kalr yank yalar kokusu ehirlerde
Uzun nehirlere binip uzaklamadka
Bir Kalr yabanc yataklarda o oteller
Meydanlar heykeller sizin olmadnz o her yer
O ok yaln gerekli gelip gitmeler
Bir Kalr uzun duvarlar ve onlarn dipleri
Bir Kalr Ylgn Adamlarn hep "Evet" dedikleri
ok rdk hep rdk mekti btn yaadmz
rd ellerimiz akmz sonsuz uzun sakallarmz
Tkenir dank dirilii kantmzn bir gn
Bir Kalr uzun kitaplarda ans ok dmzn

UYANINCA MEK
Kurutulmu bir iektiniz sanki, gnz getirdim
Karlkl bakan sulardan ve en iyisi
Srmayla sslenmi bir eski zaman ceketi rttm
stlerinize
sndnz, uyudunuz, lmediniz glmsemeyle
uzun bir araba atlarn itiyordu ve
size baktm.
Yapran bir souku yadrgayan yeili ancak stmzdeydi
Dumandan karanlktan uykunuz uzuyordu, scaktan
uyuyordunuz...
ve evler birbirlerinden eskirlerse
ve eskiden olmak tkenirse,
ve yalnzlnzn btn yaklm mumlar erirse,
ve srmal uykudan usul usul uyanrsanz
korkmayn...
O zaman lokantalar var daha baka
Akamla. Ve dindiren arks kendi olmann
Byk ve kesin cezalan yani sevincin
Uzun ikilerde, uykulu zehirlerde, bir yl sonra ve her yerde
Yaamak yani,
barmak, grltler, geip gitmesi bir beyaz resmin ve
kmek,
Sizi titreten tara aydnl yahut birdenbire
Karp yalanltsma yaamann hani...
solgun gece, uzun ve yuvarlak gece ve o su
ve o planm bedenlerin sonu gelemez buusu
sizi alr ve brakrsa,
sizi brakrsa
korkmayn...
o zaman uzun antikaclar var gene ve onlarn dkknlar
kullanlm takvimlerden artan hznler
sizi alr gtrrm, yirmidrt para tentene alrsnz
rtnrsnz.

YAVAA OLUYOR ELLERME


Susuz bir aklk balaynca aramzdan
yavaa oluyor ellerime bulamas,
bir eksiyle ykl minskl H harfinden
bir meydan arpmasndan,
beni hatrlamaklarn
Bunlar bizim kzlarmzdr
Kara gller nlerinde kara
salar lgnca ikiye ayrlm,
- hibir ey eski aklnda deil ki yavaa oluyor ellerime bulamas,
bir ot sesinden bir at akamndan,
tam ehir iinde, otobs duranda,
birden ulalmaz genlikleri her eyin...
Yapmayn... Nasl inanrm eitliine!.
Her yerde gentir o Byk Su.
Kydadr,
boyal sandallar ve sabah ocuu kysmdadr
Krlar ve orman geince hemen,
ehir bitince yani ok kolay
yani lokantalar bitince sayn rtleriyle,
kuzularn danalarn kyma yapld kasaplardan sonra
elmalardan karpuzlardan biraz tede
yani uzakta...
- hibir ey artk eski aklnda deil ki yani kiliseden bozma camilerde
yani askeriye deposu yaplm,
yani burda, orta yerde, kta ve parada
zaman zaman gkyz gecesi aralnda.
Bir denizin yannda nedir ki bykl ve salar dklm bir
adam,
kt bir alkanlktan baka nedir bir adam...

KURTARMAK BTN KAYGILARI


Sularsa akmak birgn birgn birgn
Birgn dalara kmak birer birer dalara kmak birgn
kmak kmak birer birer birgn dalara dalara birgn
Birgn birer dalara
Ah nasl dalara birgn
Ey yorgun atlar, ey geri dnenler, say bilmeyen ocuklar
Ey birgn
iek amak birgn
Dalara dalara birer birer dalara
Otlar bymek birgn
Birgn kyler kentler ykank damlar geri dnmek birgn
Birgn yeni dnmek
Birgn dalara kmak birer birer kmak kmak
Su yrmek gne bilmek
Yeniden orda otlarda orda yeniden orda orda
Bitkin bir gl bulmak ve geri dnenler birgn
Ey yorgun atlar, say bilmeyen ocuklar
Ey btn hazr elbiseciler ey,
Birgn olmak, kskn keilerden olmamak birgn
Dalara dalara kmak sular kprler sular birgn kmak
Eski kaba arabalardan inip birgn kmak
Dalara dalara dalara baka hi
Birgn dalara.

AKABAKAN
U n u l m az
Derin, mavi gzlerdi btn akabakan. Ak, byk avclardan
gizlenmi bir geyikti.
O zaman btn stanbulistan Vizansiyadan kalan sardayd.
Vizansiyann rengi eski bir yapraktr.
Dnn bir surarkas sokanda binyz yl kaldk.
Asmalar karardlar, ldler,
lgn taralar gelip getiler
Biz durduk, lmedik.
Atmeydanlarna smayan bunaltlar, marangoz tezghlarnn
ardna sokulup, aslankafal koltukbalar, denizbabas
tasvirleri, mein nlk, pergel, incirraks, evlilik, saat ka
ve hadi bakalm adalara...
yzonsekizbinyediyzseksensekiz para gemi donattlar
Unulmaz, deli bir n kararm akamst dikildi nlerine.
Durdular.
Dnn, darack bir surarkas sokanda 1300 yl kaldk
Hi kmadk, hi kmadk, hi gne, hi aa, hi kmadk,
1300 hi kmadk...

208
Y a k n 11 s
Ey kahraman deniz, ne zaman dnsem karmdasn lsz
yalvalnla!.
Ey en tatl sevilisi yaam kadnlarn!..
Byk karanlk kyor ve hl eksiklerim var benim.
Bu uurumsuz ve deneysiz gidip gelmelerde.
"bacama bak sokuyorum. Etimin ar ar dzelmesini,
yenilenmesini, onun o gizli ve kutsal savan hazla izliyo
rum. Sonra bir daha."
Yabanc bir cann yaarl hep kebalarmda,
doumum, durmadan doumum balyor benim...
Ey bilene bilene tkenen bak!.
Bir eyler yap,
Eskimeden gkyznn kutlu mavilii...

ELLERMDE BR ALGI
Scak m? Scak m? in de scak m? Durduun yerde misin?
Yakalm karanln kllarn, slansn, her ey ve bcekler
uzaklaacak m? Durduun yerde misin? Dalnca solgun
irentimiz su dumanlaryla, sevienlere, -Bu bir irentidir
yumak yumak kllara ve yapkan sulara ve bakasz kal
maya gn altnda- herkes iki bklm kaacak m?
Durduun yerde misin?
Ak m?
Datr irentimizin rzgr dank suratlar. Bir hadmlar so
nusuz yatmalarma dururlar. Oturur hain ellerimle kaa
larm tombul sarl dii atlar. Dururlar. Ve esmerleirler.
Salar ocukluumun kestanelerine uzar. Byk kazanlar
da kolyeli insan eti kavururlar. Kokusu btn kokusu ka
ndrr balkonlar, tl pantolonlar, yatakta rahatlar.
Pul pul dklr irentimizin gkyz... Bir ocuklar aar
belki kmaz sokaklar. Pul Pul dklr irentimizin g.
Atlar, tayfalar, aalar kendi diileriyle birleirler...
Kann!.. Senin kann, uzatr yapkan geceyi bir tabakta. Boyum
uzar, trnaklarm kirli, ttne almm geri eviremem. El
lerimde bir alg, caddelerde bir sln. Byk lmn az
dileri takrdar uzakta. Kopkoyu bir sislerin ilerine dala
rm. Ne varsa bunda, byle bakasz olmakta. Kopkoyu bir
irkin denizlerin ilerine dalarm...
Bir gl zaman bler karanlkta...

ISLAKTI TTNLERLE SLNLER..


Bu karanlk bir eydi!.. Bu karanlk bir eydi!.. Bu karanlk
bir eydi!.. Ne iyi!.. Kara bir yaplarn ve slak slnlerin nn
de duygunluuma bir eylerin deindii.
Islak bir halat atarlard, boynuma, slak, irenirdim. Ne
iyi!.. Yalnzlksz bir slak halat, sular beni slatan. Bu boluk
ka kez kadn, ka kez erkek. Kirletilmi, slak yataklarn altna
gizlenerek bir slak kedinin yava yava tylendii. Bu karanlk
bir eydi. Ne iyi!.. Islak bir kadnn etimi sevindirdii. Bu ka
ranlk bir eydi. Yaanan!..
Bu karanlk bir eydi!.. Ne iyi!..
Uykumu eyler bulandrr. Eski, uval, uval, eski kapkaln, slak...
Ka gndr souk ve karanlk. Ka gndr slak...
Su geer, gtrr doyumsuz aklm aa kklerinin bilge
serinliine. Su geer...
Bu karanlk bir eydi!.. Ne iyi!.. Adamn slak tabaklarda
salatalar geri evirdii. Btn yeilleri geri evirdii. Karanlk
bir eydi, gzlerimin grmesi sonsuz tozunu giysilerin. Uyku
mu eyler bulandrr. .e.y.l.e.rL Ellerim koyu bir sularn iinde
karanlk bir eydi. Ne iyi!.. Skntm slak ambarlardan bozuk
teraziler ve tahllar... andrr.
lm tadnda deil yattmz. Bir ss, belki ocuksuz bir
ss, sabahlar her eyimizi utandrr.
Bu karanlk bir eydi. Ne iyi!.. Karanlk bir ey ne iyi. Bir
yalvan sabrla azma su verdii...

Bu karanlk bir eydi. Ne iyi!.. Birinin durmadan slatarak


yalnzln denedii, sularm topraa aksnlar dedii. Bu karanslak bir eydi...
Ey benim yengici skntm!.. Uzun boylu ve slak atlarn
bilmem nerelerden kinedii...
Sen yitme!..
Sen yitme!..
Byk slantm besle...
Sen yitme!..
Otlar gibi kal, slnler gibi kal, slak donlar gibi kal!..
Sen kaldka!..
Bu karanlk bir ey. Ne iyi!..
Sevmemek, tozlu, slak hallara uzanmak... Eski, uval, tyler,
rmaklarn amurlar amurlar amurlar amurlar amurlar
getirdii...
Sen kaldka........ Ne iyi!.

BR BARBAR KENDN TARTAR


BR BARBAR AALARDA,
EY Susam!.. EY Karanlk!.. EY Borlarn demeyenler!..
sen o ses misin en aalardan gelen!..
kartrn btn otlar o aalarda
ykn benim gvenimi,
souk bir at olsun seslendiim ses, ykn!..
ben koarm aalara, koarm
ykanacak boulacak su bulsam...
EY Her ey!.. EY Beni Gln Eden Bitki Saplar!..
Sessiz katlanmalaryla... imde lm ocuklar sallayan
vazgeilmez uursuz arknn salnca!..
Ben durmadan en utandrc eyleri hatrlasam.
nasl cams grltlerle olacak her ey,
ve sularla,
ve nasl artk arnamaz kirlenmi olurum o zaman, ykn!..
ben koarm aalara, koarm
ykanacak boulacak su bulsam

213

EY Btn Kadnlar Uzak!.. Gnei vmyorum. Ve


kanm ne gzel akyor... slak talklarda. Sanki her ey,
sanki her ey!., katyrekli karclarn, yani byk
tecimenlerin
uzaklardan getirip sunduu kanl pahal bir tabak...
Ey Yanan Bir ey,
yanan ve iilen bir ey,
karanlkt kanm bir ey,
gnee bakaldrmt kanm (..... ) sanarak.
Ben artk byk kylar boylasam.
ben koarm aalara, koarm
ykanacak boulacak su bulsam...
Ey Kimse Yok!.. Ey Bir Mavinin Unutulmasndan
Arta Kalan!..
EY Sen Var msn?..
EY Olma!..
Ah, yamur balayacak
Ah, yamur balayacak
Ah, yamur balayacak
Ah, yamur balayacak
Ah, yamur balayacak
Ah, yamur balayacak
Ah, yamur balayacak
gece olsa da sussam...
ben koarm aalara koarm
ykanacak boulacak su bulsam...

EY Sr Atlarn Bacaklarmdan Balayp Kark lmskntslakglnl renkli camlarn!.. Bir gl bulacaz sonunda,
develerin suyunu iip tuzunu brakt,
kirli ayakparmak aralarn ykad cnp adamlarn, burunlar
kll...
Benim kanm gln ve kahraman lekeler brakacak
brklerin yannda,
camlar nasl olsa krlacak
sonra yataca geceye gidecek herkes
ben ne yapsam ne yapsam ne yapsam...
Senden Haber Ver, Ey Yaral Kahraman Atlar!.. Ey Bytp
Yaralarn Yalayan Atlar!.. Otoburlukla kana karmayan atlar!..
arabanz ekiyordunuz,
aygrlarnz itahla uyandran kalalarnzda byk yaralar...
Kuyulara eiliyoruz, ve byk vgsn yapyoruz kk
ykntsnn souk kl kulplerin, ve kara kplerin ve etekleri
ksa, koltuklar tyl kadnlarn ve kt dkknlar
karanlnn...
eilmi, iek toplayan bir ocuk bulsam...
ben koarm aalara, koarm
ykanacak boulacak su bulsam...

AY LR YILGINLIKTAN
Ay lr imdi. Yani lmek!.. Uzuneski gemii bir suyun.
Barmamak irkin bir akam olur ve tabaklarda.
Donar yemilerde ispirto
Yaklmaz k o saatlerde ispirto.
Slnlerin souk akamlara dkld o ovalarda
Kent uygarlnn akam otlara dner, kk karaltlar
mor evlerde souk sobalarn uzayan kllerini datr,
taral bir ocuun eksik bilgisinde.
Ay lsn...
Ay lr imdi. Uzuneski saldrl, alamas gkyznden,
kimsesiz ve hznl bir at yelesi baklar ve ksnye
hi benzemeyen bir uzun,
deniz kys. spirto
Kalalar dar ama ne zarar var, hacamatl bir kadn,
douramaz artk eski bir evlerde,
eski bir sava evinde ispirto
elleri bo sularda, karanlklar ve ylgnlklar tayan
posta vagonlarn bulur,
Slnlerin souk akamlara dkld o ovalarda
Byk denize bakmak, mavi kalmak gibi,
yatarsa. Kimsesiz ve bir at
Ay lsn...

Ay lr imdi. Maara tkenir aan yalnzlnda gemilerin.


El yadrgar ayasn, bir ey yavaa inerse.
O hzndr.
Erken gitmenin ve ge kalmann, uzuneski posta vagonlarnda
1930 tarihli bir gazete bulmann ve
i gc ttn kokan adamlarn.
Slnlerin souk akamlara dkld o ovalarda
Adam bulanr ve bozar orucunu kfre, ve pencerelerden
bakldnda
dinsel gleri artar yal kadnlarn, o yaklatka
bardaklarda
ve bir at
Ay lsn...
Ay lr imdi. Belki girdiin kapdan bir gk myd?
Bir gk myd ki ban ediin, eksik bir az myd,
ve
bir at myd? Sanki!..
Yzde buuk faiz ispirto
Gitgide gleen simyas burda olmann, ksz kaplarn
gne yoksulu sahanlklarn sana verdii rkden,
Birden alnan kentlerin dkknlar nasl kapanrsa,
llerle dolunca sonsuz lken, ey Marib, kannn hi
uramad bir yerlerinde, adrlar ve bir aac
brakmann szs.
Slnlerin souk akamlara dkld o ovalarda
Tpk ksnye, doymu ksnlere benzeyince bir resimsiz kitap
O byk tel avularnda,
aylmann ve bir illet bulmann,
Ay lsn...

Gel dur nme, sen benim sahiliimsinL Isrdm,


bir kauuk dmanldr!..
Yaamamz batanbaa senin vgndr,
Ey kutsal bencillik!.. Seni
brakmak niye?.. Sular ve seni brakmak,
Niye?..
Akn akan sular, doyurgan yabanll savalarn ve byk
utkular geer onarc glgenden.
Ey en gerekli yaps tanrlarn, Ben!..
Nem varsa sanadr!., yklm birlikler, krlm bardaklar
len kadnlar,
kan.....

VG, LYE
Yorgun bir asker
klnda ayaklarn vard. Herkes. O, bir ay ieidir
ay ve iei alnm, sakallar artk tkenmi
uzamaktan. Neden evleri yadrgam ve barbar
gecelerine zlemli. Aslnda her yeri uygun sarlara
ve otobslere.
Ayaklarn vard. Numaras bir kalba uygun ama
rahatsz. Bata sabrsz ve kahraman. Sonda
geceyi uzun uzun blen ve sonuna gitmeyen.
br ayaklan kkrtmayan. Sakallar artk
tkenmi uzamaktan.
Birdenbire o sabahlard, peynirlerin kt
ktlara sarld dkknlard. nlkl
kadnlarn sevinsiz arklarla ocuklar
dourduu, yaamay isteksizce uzatan. Aysz,
ve ieksiz vazgemelere boynumuzu uzattmz.
l,
lye neresinden yanamal. Donuk ve ekici, sonsuz
l. Btn kumsallarn ve asfaltlarn ve
karantinalarn, yeleklerin ve saat ksteklerinin,
glgelerin ls. Bulatmz bir ey. Her yn
limon mu kokard? Vard...
l vard. akay sevmeyen insanlarn, dalara
kmay tasarlard, balklar ve tulalar
stste koymann sevincine vard zamanlard,
ama l vard, l.
bitmeyen byk bir akamd, kurtulmadmz
ondan, ne bulursa, donukluuyla, bilgeliiyle,
ne bulursa hinliiyle karalard. O artard.
Onun hibir eyi yoktu. Bir, tanm vard.

Yabanclar ve trnaklar geldi. Btn sular


vld. Pislii gklere kardlar, katldk.
Ve dondurmalar dondu...
Sen belki de sonsuz bir inisin, kerestelerin
olmad, tabelsz dkknlarn ve uzayp giden
duran bir zamann... Tanrsal umutsuzluktan.
Suyu byk bakralara konunca gkten korkan, sen
ey, acemi duvar resmi, senin sakallarn tkenmi
uzamaktan. Kent zlyor seni, para kazanansn,
krallar klyor, para kazanansn, para
harcamaksn peynirlerin kt dkknlara
sarld o ktlarda. Al lye,
lye...
l en gzel. En allacak. Ayaklarn vard, korkak.
Ellerin nasl olsa yklm gitmi para saymaktan,
cvatadan, balatadan, remesiz kadn okamaktan,
topraktan,
ar gelien, kar koymayan miskin topraktan,
l yiyici topraktan. Asl lye nasl yanamal o
topraktan. Trenler ssl, vagonlarn kopuk...
Ayaklarn vard. Pisti ykanmamaktan. Kutsal kitap
rmaklarndan. Her yann pisti lye bulamaktan.
Birdenbire, o narlard, dipdiri, umulan, sonsuz
erinli rmak boylarndan bir adamn dar
kmas ve girmesi, gnein utanmas sarho
klklardan. Kyclkla yarat arasnda bir ey
olmamaktan.

"Kk kular gm parmaklklar ardnda


btn atlar, btn, bukaland,
kimseler kormad yanl olmaktan
l unutuldu sokak ortasnda...
Ben hi krlang olmadm. Hi sesim kmad
krallar oturup iki itiler,
uyruklar oturup iki itiler.
Alkol nk bir byk urat
amayan bir sen misin uslu denize
ly sokak ortasnda braktk
oalttk sprgeleri ve tozlar
kandan ve kireten resimler yaptk.
rdk elbet hep slaktk..."
Sonra kanlarm,
sakallaryd,
gklerin cinsel andac...

Bkknlk yrrse ayaklaryla, o kyc duygusu


gkler sofrasndan artk olmamn, leilmenin
be on paya, Tanrya ireti konukluk, talala toz
yrrse, uzayan sszl ie yaramamann, yrrse
ayaklaryla, duralm ve baralm,
her ey bir byk gerektir, cumhuriyet ve at ve
varsa denizlerde yitmek, ve varsa yetmemek o da
ve varsa ilgisizlik o da, ve varsa hibir eyi
sevmemeyi sevmemek o da, ve varsa her eyi sevmeyi
sevmek o da,

"Ama bir su sakin akp giderdi


denizde bir gemi sakin giderdi
bir kadn sakin dourup giderdi
bir din sakin eskiyip giderdi
bir bakaldrma sakin geliip giderdi..."
sessiz ve uultulu arklar bouna ta krmalarn.
Alkol bir byk uratr, ey Marib, ey deerini
ve sonsuz dzenini bulmam gebe.
Pencereler yasls
senin zamann dnyorum, sonsuz bir sar...
"Bir Arabistan ve karlksz bir ek
Bir para ile dengesi
korkunun sonsuz gelgiti kannda
klotlar, korseler ve adamlar..."

ve l yrrse stne ey,


tramvaylardan ve tartmalardan korkan, ey Marib,
ayaklarn vard senin, pis ayaklarn, kamaya
yarayan,
Senin srlerin vard Beytlehem ktlm otlayan
tuzlu ama fenerli, enlemli boylaml denizlerin
iinde kaybolunamyan,
sen bir koyun gibi tuzlarn kokusunu sanrdn
ie yaramazdn... Gazallerin sakin otlard, tulum
ezgileriyle uyuklayan, senin ayaklarn vard,
alm, hep yrmesi lye...

"kk odalarda, kuzularn otlad


resimler karsnda
oyuncaklar ocuksuzluktan hznlenirken
bir ocuu dver yatrdn
sava yerine, alkol yerine
glenirdin
sarn gzl, hazr, byk kafal..."

Gemilerin uzun uzun tad bir l..

TERZLER GELDLER
Terziler geldiler. Krlm byk eylere benzeyen eylerle
daha ok koyu renklere ve daha ok ilikilere
Bir kenti korkutan ve utandran eylerle.
Kumalar bulundu ve uyuyan kediler okand. Sonra
sonsuz algs sevinsizliin.
ay imeye gidenler vard akamst, parklara gidenler de
Duruma uymak ksaltyordu gnlerini artamayan eksilmeyen
bir hznle..
Yorgun ve solgundular, kumalar buldular, kenti doldurdular
O elenk onbin yllkt, tayp getirdiler
llerini gmmlerdi, kalabalktlar, tozlarn silkmediler
Btn caddeler boald, herkes yol verdi,
"Tanrtanr kadnlar ve cumhuriyetiler
piyangocular, iek satn alanlar,
balklar alarm, paraketelerini, rplarm, oltalarn
zokalarn, evirmelerini ve kepelerini topladlar.
Sigaralarm yere atp sndrdler sigara ienler."
Bir ey vard snmaz kaln kumalarn altnda, kesip bitiler
Patron kardlar, karlatrdlar,
Katlanlmaz bir uykunun sonunu kesip bitiler
arklara baladlar lm olan bir at iin
Makaslarn brakmadlar
Bekleniyorlard.
"Ey artk lm olan at! -dedilerNe gzeldi senin lgnln, ne ulalrd!
Sen aardn,
Otuzbin at trnn tek kaynaydn sen!

Tylerin karaparlakt. Koumlarn,


- kokulu yalarla ovulup parlatlannasl yakrd sarlarna ve gke.
Gke bir ululuk katard sonsuz biimin, at!
Toynaklarn liflerle ovardk
Senin karaya boyanrd kouun
Uyandrrd btn karalar ve denizleri.
lgn kinemeni duyardk sonsuzun yanbandan
Ne gzel gzlerin vard Kara at!
Binlerce kii,
- ocuklar, kadnlar, erkekler grkemli yahut
darmadan giysileriyle herkes
krler ve czzamllar,
btn kutsal kitaplar kalabal,
ermiler, kargllar ve gnahllar
gebe kadnlar, vz edenler
ve dondurmaclar ve at cambazlar ve
tecimenler ve kralclar ve gemicilerle
Tanrtanmazlar ve tefeciler ve
yalvalar..
ormanlardan ve kylardan ve kra yerlerden gelmi
senin mutlu ovan doldurup
haykrrlard.
Byk sesler iinde sen, geerdin..."
Terziler geldiler. Bu gneler odalarn dndayd artk.
Herkes titrek ve sabrsz, titrek ve sabrsz evlerinde
Gazeteler yazmad, dkknlar dnemindeydik
Yzlerce odalarda yzlerce terziler, pencerelerini kapadlar
Parmaklar uzun, kurusolgun yzleri sararm, eskimi
durmaktan
Yitik saat kstekleri, titrek ve sabrsz yorgun bacaklar
Her eylerine yn veren durmulua olur dediler
beenip glmsediler.

"Ey artk lm olan at! -dedilerSenin eyerin ne gzeldi.


Dii kei derisinden, ofir altnyla ssl
Nasl yarard belinin soylu ukurluuna
Seninle teleri ansrdk.
teler, baklann ve pancarm duyarl
Kedinin vard eriilmez kiilik
Gneli bir damda,
iimizden gemiler kaldrrdn,
Suyunu byk lenlere tazelerdik
Bayrammzdn. Kuburluklarn
btn kini ve badem doluydu.
imdi dar dnya
lmn byk hz kesildi."
Terziler geldiler, Ate ve kan getirmediler.
Hznleri kan ve ateti ama. Uultulu bir ey
Ekspresler garlarda kald, illar ldrdlar
Kenti bir batan bir baa dolatm, ts yok
Btn odalara daldlar. Srahiler tozlu, pabular kurumu
yerlerde krpntlar,
"oyulmu yakalar, kolevlerinden arta kalanlar
vatka pamuklar, verevine eritler, kopalar,
dmeler, ilikler
iplik dkntleri, kuma paralan,
karanlk akamstleri ve sabahlar,
dkkn tabellar kartvizitler..."
kasklarna kadar km, en ufak bir lm bile yok.
Tarafsz bir ak alyordu onlarn solgunluunda
Mutfaklarn kilitlediler, byk, ats giysiler kestiler,

"Ey artk lm olan at! -dedilerKouun bytrd dnyay senin!


Sen nasl da koardn.
Biz gneyde yatardk, sen koardn
Hangi at gzelse ondan da gzeldin
Kuyruun parlak savruluuyla blerdi
bir karaya g
ve yceltirdi, ince bezekli kuskununu.
Gemin gzel sesler karrd gzel
aznda,
herkesi sevinle haykrtan.
Ban yarard dncemize ve
gzlerine saygyla bakardk..."
Terziler geldiler. Durgunluktu o dkk sak giyindikleri
Yarm kalmlard. Tamamlanmadlar. Toplu odalarn sevdiler.
lm hznle gemilerdi, atee tapardlar.
Kent eiklerindeydi, alayn duydular
Kestiler, bitiler, dikmediler ve gitmediler,
inelerine iplik geirip beklediler;

"Ey artk lm olan at! -dedilerEn gzeli oydu ite, yznn


savala ilikisi.
Boydanboya bir karkoyma, denge
ve istekli bir azalma. Onu bilirdik.
O aa senin kannla beslenirdi,
hepimizi besleyen.
Bir lkeyi yeniden yaratrd aknlmz
senin karnda,
alveriin, alfabenin, iplik dkntlerinin ve
her eyi dzeltmeye kalkmann yok ettii..."

H e r PAZARTES
(62 - 67 NOTLARI)

NDEY
akam, azck!., alnmn azck yksek kald
lstiklerin, benzinlerin, bonolarn azck ufald
Bir odada, azck!., gnlkten ve grevden
Nfus kd, terazi ve peynir beklemekten
Ellerimle koparp aldm, sahip olduum k
Bir odada azck!..

BALI KALMANIN YER


Akyor arks byk bedenin,
Kovuturulan arks. Bir meydana
Hep meydanlara. Meydanlara.
Nasl bakyorsa bir koltuk bir duvara,
Bakaldrmann snrlandrld bir dnyada
Akyor...
Kovuturulan bir kan gibi.
Bir pasaport, bir okyanus ve biraz uak
Ve biraz ilkel ark,
Ve biraz "gemi yazlar, kiraz aalar"
Neyi kurtarabilir.
Kovuturma. Sulu ve atak...
ki taraf da kararl. Ve atak...
Akyor kan gibi, byk arks, kan gibi
Beden akyor, kendisi akyor sulara,
Yadsnan beden. Olebilen.
Bakaldran...
Tek bakaldran...
"Yatlan bir yataktan kalkmak,
Mektuplar ap okumak
Biraz ocuklar sevmek
Darack katlarda oturmak
Biraz kutsal kitap okumamak
Duvarlara resimler akmak...
Duvarda 205 pipo
Duvarda dmeler.
Duvarlara yakmak..."

Sonra bir tutku gibi girince akam, oraya


Akam oraya.
Oturup oturup nehirleri anlatmak...
Ve hep umutlu olmak umutlu olmak umutlu olmak
Oturup oturup nehirleri anlatmak.
Motorlar girince oraya ve kovuturmalar
(ve askerden deil polisten korkmak)
Ki mahkmlarla mankenler yerinde rahat.
Bedenin sulan srnce aralarda,
Artk biraz da kutsal kitaplar okumak.
"Eski asker, duvara resimlerini akard
Duvarda 205 pipo.
Kimin 205 piposu var...
Duvarda geni bir soru?..
Yanl bir yalnzlk m?
Yanl bir kovuturma...
Yanl bir eski..."
Herkes yerindedir. Ha bykl..
Ve byk tvbe. Byk kovuturmalar.
Kayk dar geliyor nehirlere, itiraflara, odaya
Bir hzne. Kardan bir cinse, motorlara...
Kovuturma bytyor...
"Aznda mendil tutan bir adam
biliyor arksz kaldn..."
Bir ark yaparsa durgunluundan...

BR DUYMAK
Eyll karmaas!..
bir solgun geminin belirsiz su kesiminde,
kendisi hatrlanan bir souk, bir souk ki,
ve etlerin,
sonusuz bir ayaklanmaya yneltildii bir akam,
bir akam ki
kendisi hatrlanan bir alkol ve bir okul
kendisi hatrlanan beyaz yahut mavi bir alkol.
lm aka bir karlktr ve aptalca,
sapsar boyalar evet boyalar o baz resimlerin
birtakm resimlerin.
Kalabalklar ve dnemler ve
arnp gitmeye alan bir l
o solgun geminin su kesiminde
o gzel imgesi mutsuzluun,
- Karsnda alkolden utandm -Portrait of an unknovvnEyll karmaas!..

SON BE
"Son amarlar ipten aldlar,
oraplar ve patikleri ipten aldlar.
Nasl olsun? Onlara gre deil.
Bu byle bir karanlk -iyi. Her ey l!..
Gibi.
izmelerin ve pudralarn dkn grnd
ve ay-altnda alm satmn.
stelik,
ocuklarn bile diabetis mellits'ten
ld.
Ey yal kararszlk, anla tenhaln,
korkun sessizlik,
ve ite son akam saati
yldzlara ge kalm olmann."
Hepsi geldi - yerlerini aldlar - memesini tutan bir kadn ocuksuzluunu ve memesizliini tutan bir kadn
ocuklarn and anszn - bakalar katlanr metrelerini cepleri
ne koydular - ltler bitiler - yle koydular - gk onlardand - Toplant e kadar srd - yani e kadar toplandlar belki de geiyordu - ama onlar e kadar sandlar Karlkl olmak yoktu - karlkl deildiler - tek ya olmak ya olmamak - yoktular - yok gibi vardlar Artk su gemiti - (bir an sanlan su) yaplar
bitmiti - Ah, irkin sonu
olaan ve irkin akustik yetersizlik - ve son akam saati hurmalar, uzun ovalar - uzun ovalar - her eyin
bugne olduu kr resimlerini - yalnz Pan - andlar - ve llerini - sonra Akdeniz - btn bir ey - sonra bir deniz
sonra
ve - gmecek olduklarn andlar -

(Kylardan gelen gelin, ne gzelsin!..


Ne gzel bir alayn var ardnda. Ne gzelsin!..
Geliin, o sonsuz biim!.. Seni vmeliL Yaadmzsn,
gizlice...
Gklere, dumanlara, sertliklere kar, seni vmeliL
Mutlu gemilerin son akam, son dirlik!..
Son belli belirsiz umutsuzluu yaral kalplerimizin...)
Son bayrak - Hurmalar - llerini ve gmecek olduklarn
andlar Oturum te bitti - yani tam 'e kadar toplandlar Ah, yaral kalpler - belki de ' be geiyordu - ama onlar 'e kadar sandlar "Birden. amarlar tlemediler, buruuk.
Artk nehirler mi kapand... Ne yazk!..
Sahi,
bir resimden. Artk. Mutluluun ayp grnd
birden geip yiten son eski zaman.
Son akam saati. Son buu. Her ey
l. fkenin sonsuz bir anlam gibi
grnd. ocuklarn bile ld...
Son."
Oturum nehirlerden konuularak bitti - te - evet - belki be gee - belki be gee radyolar yazmad - gazeteler sylemedi evlerde - te - kalktlar zaten ayaktaydlar - oturum szgelimi sz istemediler - evliliklerini yaadlar sadece.
(Ah, kolkola gece saatleri, daha ileri saatler,
saatleri o vakte kurmalar. Her ey ne kolayken
pazar gmlekleri kolalyken,
arada bir, birbirine anlaml dirsek vurmalar
ldmz, ocuksuzluumuzu bir hatrlamasalar...

Nehirler,
kapannca saat ka?.. be!..
Bu son muydu?.. ' be?.. Ne yazk ' bee...
Bir daha yok mu ' be?..
Demek, bu, son ' be!..
- Senin salatan seviyorum sevgilim,
geceni de,
Demek bu son ' be?.. Ge kalmayalm, abuk
olalm!..)
Ne yaptlar?.. Ah sonsuz sonusuzluk - yal kararszlk ne yaptlar - ne yapardlar Oturum te bitti - Belki ' be gee - Ne oturdular sz istemediler - yakndlar - inandlar "Sakin akam kimi olsa gtrrd
bir yzn,
bir diri hznn ar ar ldrld
kimin ldrld.
Son akam saati. Bitmez sevecenlik.
Ykanm amarlar giydirdiler
giydiler.
kadehler ve atal - baklar, kunduralar ve
bir eyin sadece kendi anlamnda grld..."
Gece geldi - gelmiti - sevindiler - oturum bitti - bitmiti sz istemediler - sylemilerdi nk,
Kim?..
(Sen ne iyisin, dediler,
o kadar dediler.)

238
SON SU
Birinci alt aylk dnem!..
kinci alt aylk dnemde. Belki bir su
dnemi. Her ey olan. Yldran bir pimanlk. Bir su
Son arsyd. Ge kalann. Yaamann. Ve kelepe
ve sonsuz izmarite vurulan. Hep yanan. Son
olamayan ocua. Belki son petrole
son yeni kan yontulmu mermere. Nasl
arlrsanz. Nerede olursanz. yle bir su
Nerde bunlar. Nerdesiniz. Ge kaldnz. Kaldlar
Birinci alt aylk dnem!..
kinci alt aylk dnemde...
Bir iek. Smbl. Bir ak tamamlarsa. Bir
el. Bir baka el stndedir. Sinemada. Korkusu
salonda. Her durakta her dkknda bir pene
lgn kanl lgn. Son deilmi. Su. Kaldlar
sadece kendilere balannca. Bir su. Temizleyen
doldurulan. Herkes meydanlarda. Herkes
uzaktan ve yakndan sarld.
Birinci alt aylk dnem?.. Bir.
kinci alt aylk dnemde?.. Bir.
Yeiller ve su akt. Su akt.
atlak srahiler krld...

ADA YER MIZRAIN


Tam mzran deldii yerdi, birden parlad. Odada
lkel bir silhn birden ada olduu. Kanla.
Bir sz. Sa elimde bir haritayd. Kanla.
Aranan bir ey Kan. ve Benzin istasyonu
Uzaktan geiriyorum ansn, Sallanyordu
Anlamadm bir eydi. Sallanan...
Bir duvarn birdenbire ak olduu.
Ey benzin istasyonu.
Aklar bitti sevinler bitti, ey orman!..
Aklk gibi, ayrt edilmeden tanan.
Gelir imdi lm bilinen btn arkclar
Bir uygarl yeterince anlatmaya. Btn arkclar,
Flvtaclar flvtaclar flvtaclar.
Beklenen hangi utkudur, ey orman!..
Hangi? O giyimli yabanc adamlardan.
Hangi ada uykusuzluk, ey orman,
Alkoln yarm yamalak tesbit ettii akamlardan.
Bir caddede, bir lgnlkta, bir duvar nnde
Bir uyan gibi kendiliinden taman.
- Btn herkeslerin "ihtill" diye
ortalara dkld bir akam Bir yanl gibi kendiliinden taman. Ey orman,
Btn imamlarn ve kardinallerin plak olduu
bizi bir boyutun iretiliine aran...
Bir deimez dzenin sahibi, bir yanllk
lyor. Ve bir an sonsuz dzenine giriyor.

"Sen!., arkan dndnde herkes alyordu


lmn denmez bir faturayd. Herkes alyordu.
Dner kaplar alyordu ve btn agz garsonlar
yanmam sigaralar, alkolcler, ttn dorayanlar. Ve
Hangi haber!.. O sonsuz soluu yadrgatan
-kafatasn uyanm- Birisine gre bir an,
birisine gre bir sevgi olan herkes...
Bir uyku kaybedilen, bir timsah kaybedilmi
ve dibi baltalanm bir totem,
-belki bir ince akam bileYanl bir bilet olan herkes
Yanl bir model olan herkes.
Senin uykunu ve alaman tanyorlar. Grkemsiz
ve aalk. Yasnda
Krlarn ve zamann karanlk bir tuladr uykularnda
parasz, skntl bir otobs yolcusu
nun..."
Bir ufak k, o ufak. Yerimizi gsterin. ardk karsnda
ve ilikiler bizi artr elbet. Sen orman. Tut.
Bitti.
Aklar ve sevinler bitti. Ey orman!..
Byk adam gelir. Sevimli bir su terazisini okuyorum
o bir duvara kendini iziyor,
ey orman
o yeillik artk bir alkanla dnyor usumda..

KUUN YER BEKLEMEK


Bir yerden bir yere giden adamlar
Blp bir prensesin yaamasn
-kadnlar amar ykamadlarO sonsuz alglar, sonsuz duvarlar
Tannmam kimlikler, stelik yaanmam, kuun
yeri glmek. Ve damlar ve bacalar tten damlar.
Yaanm bir da yolu, mermerden, amardan
Ara sokaklarda bilmeden yaamak tayan
Bir yerden bir yere giden adamlar.
- her ey dzgn sanlr bir trende hzl bir trende
uykusuzluk, sular, kahvalt stne kahveler kahveler
her eyi lsz klan o byk oteldi.
bir sokak bayd belki, belki
bir trban
sonra sular, kokular, faturalar. Hep.
Bir yerden bir yere giden adamlar,
bir kk kuun akn uykusunda sralandlar.
O sonsuz duvarlar. Sen beni v!..
Bir kuun uykusu nasl incedir.
Kvrnca boynunu o sonsuz karanlklara
ve kaar sonsuz zengilerden ku.
Dadan... -yatan bir adamn sonsuzsoukluuKedilerle birlikte. Artk,
Kimin ans olur btn gelecekler. Bir ans.
Bir kenti gldrmyorsa, kimin?..
- bir yerden bir yere giden adamlar
sandviler doyurmuyorsa kimin...
Akamstleri, aalarda, paralarda. te
O aknlk. Bir ak halinde.
Ellerinin
Bir yere varyordu uzamas.

242
Kartln anlamnda, yksekten
Bir yerden bir yere giden adamlar.
Ekleyip, durmadan ekleyip..
- braknca parklarn kboyal sularn
Onlar. Artk sonsuz avclardr kelebeklerin.
O. Hibir eyi anlamayan. ehri. rnein,
kuruna dizilmeyi. Hem itilmeyi, hem sevilmeyi. Hem
- bir scak yaz gn denizde lnnce. Denizde
btn ktlkler lmeyince.
Sabah, sen her eyi biliyorsun!..
O uzaklaann yeri tutulmal
O adamlarn byklar varsaylmal. Kinleri
ve ocuklar. - lmeseler byk brakrlard Herkes lrken - ki herkes lr Bir yerden bir yere giden adamlar
Blp bir sknt yolculuun uzamasn...

AHD- ATK
tekvin
ve yle bir yaz geirdik Tanrnn Bahesinde
Bozuk paralarda sinemalarda gereklerde
Uzak grllne inanp sularn her eydi taze
yalnzlmz deil
bombo ellerimizde sonsuz dzenler
anlaamadk erinin ve kar koymann gerekesinde
korkusuz belki ama umutsuz deil ve uykusuz
aklmz kendimizin yapaca bir eylerde
dnyann btn saatleri onikilerde
her eylere bir balangtk ve bir sonduk
ve kimbilirdi ak nerde oteller nerde
biz bir acydk acmz idi btn fenerlerde
ve kimbilirdi ak nerde oteller nerde

indik ve yorgun argn ve saygmz idi yok


boalm istanbulda gkte ve her yerde
dnyann btn saatleri onikilerde
bir nefesin btn uykusu kendini yontu sanan bir tat
yalnzlmz deil
btn ocuklar uyudular gelinler ere vardlar
sonra bir sabah lm olduumuzu okuduk gazetelerde
kimbilirdi ak nerde oteller nerde
ah, byk gk yoksulsun suyumuz bile deilsin
ve maviliin ve karanln ve kartln nerde
ah yzgz olduumuz sanki karmz deniz
ve karmz ve arkamz ve her yerimiz
kimbilirdi ak nerde oteller nerde

245
g
uzakta. Kimsenin lmedii o yerde
Uzakta. Hayvanat Bahesinde
dourur kendine aykr fil
ykanmaya su datlrd, herkes,
kendi akamn karrd karanlktan.
Karg, o gzel bitki, ona tapardk!..
Kalabalk llere dirilere blnrd
Uzakta. ok kesilen ktlar lkesinde...
sular o yanl kkleri rtrd.
ve kimsenin hi grmedii yerde,
onun bir kan tad idi sesinde
benzin ve banka datlrd, herkes,
gen, yerleen bir ey deil
herkes kaand yalnzlktan.
Kadnlar erkeklerle idi, yalnzlktan
herkes herkesle idi yalnzlktan...
Karg, o gzel bitki!
ve sonra duvarlar dibinde lnrd.
lm idi kolayca yenen kiiyi,
uzakta. Hayvanat Bahesinde,
bir ocuk, bir ykde, bir d, yrtrd...

levililer
... salarnz ve trnaklarnz bytnz dediler
byk olsun,
byttk...
ve trenlerde gidiniz ve otobslerde ve gazete
okuyunuz!..
ve hep gidiniz!..
ve atlar ve tfekler ve szler eskidi bir gn.
O gn. Artk bydnz dediler...
o gn artk bydnz dediler...
... ve bir gn yalnz kalnd btn ilikilerde
ve kimbilirdi ak nerde oteller nerde?..
Elendik khne uaklarla, kokulu sabunlarla ykandk
salarmzla, yeleklerimizle kvandk...
O yamakaranlk byrd durmadan,
"Yalnzdk, Kimsesizdik, Balanmalydk..."
Ama kimbilirdi ak nerde, oteller nerde?..
... eyi indirdik, ses, bo, ad biryerlere yazld,
eskiyen nesi varsa onundu, ald yrd, gene de...
Bir susuzluktu onun arks belki tuzlu ve hznl
Her gn bir sevin yabancyd onun aznda
Partilerde Meydanlarda, rnein SPanCe boaznda,
ok ok idi, bir gzlk, bir boyun atks, bir lm!..
Bir gn, gnah yaplmazd hibir yerde
ama kimbilirdi ak nerde, oteller nerde!..

saylar
Nasl oktuk - iyiydik, nasl kalabalktk - bolduk
Bir tuz ve bir sakal.
Durakta...
Yaayan bir kediye at. Sonu.
Sevinli apkalara, tyl kumalara, bir adamn son
evine bir algdr braktmz. Sonu.
Ey - ey, siz, btn gemilerin kocaman kaptanlar. Sonu,
ey en gzel lgemici.
Sinemalar, defterler, yollar doldu bizimle.
Gelien bir at.
Askerler ve mzkaclar iin. Sonu.
Kimbilirdi ak nerde oteller nerde..
Artk ellerimiz kimbilir hangi gvertede, karanlk
geceyi bir suyla aklamaya urayor. Sonu.
Gelien bir at.
Ben ll'le gideceim sen 17'yle mi?..
Sen beni seversin
atlar ldnde ve
apkam baka olsa bile...
te. Blndk belli olduk.
Durakta.

tesniye
Dilerim acyor skmaktan
tiyatrodayz. Yanllk sonsuz biimini buluyor.
ah akn mevsim biraz lgnsn, kalrz,
otobsler kaar, biz kalrz.
herkes kar, alk yok
ah lgn durak sesin ok uzak
sesin yle uzak
her ey yle artyor, sesin ok uzak
ben iki kiiyim vrm durmadan
l bir balkz yle, l bir balk
beyaz eli bekliyen
anlarla saylar ardnda
ben iki kiiyim vrm durmadan
her ey biraz ince biraz kaln
bir cenin byr urda perdesi kaim
gller stste gelir ve sular kaim
insanlarn benimle grt saatlerde
ben iki kiiyim vrm durmadan

ve bir post bir bedeni str


bir kentte gne batt myd
beyaz eller iler ve lokantalar
ben iki kiiyim dvrm durmadan
ey lgn durak kaln
vmemi bekleyin ve kaim
eller ve ayaklar ve kllar kaim
byk bir eye geliyoruz bulut gibi
saklanan ve gvenilen bir ey
herkes lrken herkes kalrken bile kaln
kimbilirdi ak nerde oteller nerde..

ATLARI SEVEN BR OCUK


Bir gnelenmek yeri!.. Deniz. Uzak anmsamalar!..
"Haziran bu yl da ge gelecek, biliyorum."
Sizin burnunuzda bir ttn kokusu, her yerinizde
Bir ttn kokusu,
Bay deniz kestanesi.
Ve uzaktaki emsiyesi bir balmumu arsnn...
Bir gnelenmek yeri!..
Gazozlar hl scak, hl leden sonra "ne iyi"
Demek hl yaknmaya hakkm var.
Kelimeler soluk. Bir ey mi yapmalym?
-Evden mi kamalym?(Salarn tarad, gnee bakt
Kendi srecini yaayan bir bakla)
"Gel al gzel deniz aygr, yaman pegasus
sonsuz kargaam."
Atlar ok seven bir ocuk...
"Senin resmin var ya uzayp gidiyor duvarlarmda
Marionetshire'da Harlech Castle'n bat kulesi
Aalk zapartasyla amcamn."
Bir sle can ekitiren eski gemi, eski eski
ve tuzda lm,
Sardunyay sulayan, eski eski...
Bakrla demirin dvtrld yava bir akam
br eylerin ve krmz klarn
Bakrla demirin bir sarn perem akam.
-Evden mi kamalym? Kam amalym Gne birden batard, her yerde kediler ve aalar vard

Amca"
Nasld iki tekerlekli arabalar...
"Senin bildiin bir ey var, bana demiyorsun
Sz gelii aldm bir kayay
Bir kayay ne yapmalym, demiyorsun...
Oysa ben senden daha ok ey bilirim bycler stne
Evine sadece geceleri gelen ve scak araplar ien..."
Surlar yktnz m, akam
Sar bir balangtr, gitgide karaya dnen.
Karaya ve ocuklar bile, ve kk yaramazlklar bile, ve hakl
"Siz bize hi inanmadnz ki, hi inanmadnz ki, hi
Oysa bir aktr karaya dnen, oysa ocuklar daha lirique'tir
Shakespeare'den. Sonra,
Makedonya falanjistlerinden daha kahraman..."
Beyaz atm glgesi, sen dur!..
Artk bir aldana kanmayan gzlerimden. Dur!..
"Duvarlarm,
Gel al cepkenimi gzel at, duvarlarm btn senin olsun
Duvarlarm, btn ukal resimleriyle, babamn sktrd,
Babamla annemin kavgalarndan ufak bir krmz,
Ufak bir krmz, duvarda, ufak bir krmz
Ufak bir krmz..."
Yemee!..
-Evdenm i kamalym? Kamamalym-

"Hi anlamadm Mondrian, serzenii Matisse


Bulank Siyahkalem, hergele Miro,
Atlar gidiyor..."
Sonsuz bilincine yaamann.
O atlar.
"Sonra gazeteleri gryorum, btn gizleri
Savaa balamak gerek galiba.
Yarn. Yarndan tezi yok. Baltam ve bam
ve Atlarm..."
"Amcam kravatn dzeltti, babam eski bir evde.
Bir yepyeni kt slklar deerlendiren
Ne elendik ne elendik
Elbisesi ok eskiydi..."
Ne akam? "baba"
Haziran gecikecek biliyorum...
"Ama baka bir eyi de deitiriyor,
Atlar atlar
Atlar..."

KADIRGA

Kendisi
Bir afak art gibi sanki yoktu. Kullanlrd
kisi ve eti ktyd, Tanr
abuk kocaltrd kadnn...

Gemii
Kahraman kadrga. Kadrga
Sonsuz yzlm...
Aklar ve savalar birimleyen.
Karalarn ve denizlerin ve kadnlarn en scak
Yerlerini bilen.
Hayvanlarn ve makinalarm
Btn sonular balangca balayan, kahraman...
ocukluk ve olgunluk ve ergenlik sularndan
Baarsz bir deniz akamna hibir eyi kalmayan
En baarsz bir deniz akamna
Elinden almm bir akama
(Ans bir otobs yolculuudur, biraz yaklamadr
Biraz glgeler ve askerlik)
Baarsz bir kahraman
Kadrga!..

254

Denizi
Zaman len makinalarla
tuzu ve zm ktklerini ltler,
ve insan
ocuklar ve tfekleri
i karnl ocuklar ve grbz tfekleri...

Vakt i
Kark bir yadrgamadr orda burda, ehirlerde
Corafyada.
skenderiye feneri dolaylarnda tuzsuzluktur
ve dayankszlktr japon denizinde,
ve her yerde ak cinayetlerle kmsenen
kt ttnler iip
zehirlenen.
OL
Kahraman kadrga
Ayakalt meyhanelerinde.

255
Sonu
O srer. Pirin ivili bak saplar gibi.
(Bir akamst otobsten indim,
gittim bir denizin kysna oturdum
bir herhangi denizin.
Bir hazin ve hazrlksz oturdum.
Ellerim sularnda.
Hazrlk bir sava antasyd ancak, srtmdayd
antama amarlarm katlayp kodum.
245 bin 890 bin falan...
Zayflm bir mays sonu akamyd sanki
Biraz serinlik, biraz demode etek.
Ucuz bir arabn herkese verdii ucuz aknlk
- Birlikte kmamtk, sonra bulutuk
Pantolonumun dmesini ilikledim, kravatm yoktu
dzeltemedim... Dedim ki, Ellerim sularnda...)
- nce omuzluklar, kusursuz
yenilmez ve kesin - bir arap smarlar gibi
yahut kuruna dizer gibi, kesin yle kesin, alt bir ey.

Su kesiminin hemen altnda


Tam onun ie yarad yerde, arld
yosun tutmu dmenin yannda. (Deniz bana uyanklk verirdi
azd ama verirdi.
birden sarlrd karanfiller
Fi otlar, deniz bcekleri,
Birden btan kokular, bir damarda.)
Satn aldka gl ve
Mutlu. Satn aldka...
Yoksa kahraman.
Akamlara doru her zaman kara...
ensin, kahraman kadrga!..

L YIKAYICILAR

l m n bi r i n s a n d a d o r u l a d
yi ki geldiniz burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...
Perdeleri kaldrdk. lm
Islakt dnyada. Denizsiz bir sal gnyd.
Camlan atk, yle kald artk.
Denizsiz bir sal kimler iin nemli?
l, boluumuzu doldurdu birden,
Kolasz, yakksz (l ykayclar gelince)
Sigara masalarnda, tenteneler,
duvarlarda aile fotoraflar, lye uygunsuz.
Camlar atk, yle kald artk. T ki,
bir kadn su isin evinde. -Adn bir
avunmadr omuzlarmda ve anlamda, byk suBazan bir lm byk bir yadrgamadr ehirlerde.
" Geldiler. Byk ocaklarm kurdular
bir at rkttler ve yusufuklar.
Denize gitti onlar.
lnn enesini balamlard, uzattlar.
Karnna bak koydular, kara sapl aradlar.
Ap aralarn sildiler, temizlediler.
Karnn odular, yine sildiler.
Ayak baparmaklarn baladlar.
Kefenini biip giydirdiler.
lm tazeleyip baladlar."
Vapurda bilet sordular, birden. Vakit,
Geti. Kldm.
- Bir lye ge kalmyalm baylar,
biletler nasl olsa kesilir.

Sokak balarn tazelediler bitkin sonular


Bir de fonde de pouvoir, nasl lr kimbilir?
ayaklarn ykadktan sonra. U m ulm azTersaneden bir ii, bir otelden bir garson
ve ben
ve bir su.
UzungaTar, uzunavlular, uzunsessiz
Yitirdiimiz o son duyarlk, o sessiz bakaldrma lme
ve kaamak bir bak, ekici klrengine
lnn azndaki.
"Uzun sessiz ly ykadlar.
Direnmedi. Ans tkenmedi. Srd."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

e k i c i d z e n s i z l i i bi r l y e g i t m e n i n
1935'te
bir akam, -bir sal akam sanrm ahah ben alakm biraz galiba
Kafiyeye ve lme inanrm.
Btn sular bir gemi'tir, btn incelikler.
Tchoban Kolonyas ve karpuz lmbalar.
Kaln bir rg sa, sandktan karlan
Devrimlerin ve arlistonun ans.
Usuz bucaksz bir trendeyim, trenler de bitmez ki.
Ben btn trenlere vaktinde giderim,
trenlere, ie ve lmeye. stanbulda.
Ben biraz alakm dedim ya.
Hele lme. Hele bir dar vakitteyse lm,
lm uygundur.
Ve btn genler nianl ve btn iyi airler hznl
rnein bir yamur dyorsa

Bir adam iiyorsa tam bana ve lme gre.


Bir mermer zamansz ansnyorsa.
"O gece trende sendikalar ve lm
ve deniz kapkara hayatn yaarken
deniz kara
ve kadnlar evliliklerini
ve polis gizliliini
Bir kentten bir kk an
ve akamst leheleri.."
1935'te bir akam,
Sar byk, dar, istafilina ve sekiz dmeli gocuk.
lm her eye ok uygun, aldanmaya katlanana
ve ok gevek.
"liiy ykadlar Direnmedi. Ans srd.
Tabutuna koydular.''
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

tkenmez kafiyenin kazandrd


lmden konuulacakt elbet, hem de durmadan
Sonsuz kan bir kesikte phtlamadan.
nsann zaman varsa ay imeye lm,
bir kafiyedir sonunda, yaamaya.
Ve lm yceltirken kurumu dengemizi
Ahah inanr msnz iyi airler bilir kafiyeyi
ve iyi zamparalar, parmaklar yzkl.

"Elenelim gel glm


nmzde bak lm
Sen bana bir vido ek
Hzlansn deli gnlm
Elenelim gel glm."
lmden konuulacakt elbet. nk lm
Son are deildi mutlulua.
Sava yeniden anlamlanyordu. Bir eski bahede
Bir eski trende ve bir eski zamanda.
Bir eski zaman,
O hain tutarlln kabaca hatrlatmadan.
Bir lnn ilk akamyd birden dnyada,
Zaman bir tedhi miydi, aldrmadm,
bir tedhi miydi, aldrmadm.
-Sizi bir yerde grmtm yle sanrm
Sizi bir zamanda grmtm yle sanrm
Terbiyeli ve salarnz kvrck deil
yle sanrm.-Ben i kovalarm orda burda. Baremliyim, orda burda
Sicil numaralarm var orda burda. Belki oralarda-Belki Yeil rdek meyhanesinde. Belki bir karakolda,
Belki bir lm ilmnda.Oralardadr.
Hep anlamsz iirler yaarm, karanlk, orda burda
Hep gazeteler yaarm orda burda.
"Karanlk yayor bizi, belki biraz korkuyorum, benim
her eyim biraz su ier gibi yle kolay, biraz da
ier gibi, sonsuzlua.
Halbuki ben sonlulua."

-Evet belki Yeil rdek meyhanesinde, 1935'te


bir akamst lehesinde, ok uzak, ok beyaz
ok stakoz.
Belki bir karakolda dvlrken,
Belki bir benzin istasyonunda,
Yalarda, mazotlarda.Deniz uzar imdi mavi haritalarda, uzamaldr.
Oysa ne gerei var lmden konumamann, biraz
Bylece biraz daha youn yaar olmann, biraz
kafiyeli. Ne var?
Sadece korkuyorum biraz, yani korkaym
Bir gzel sonuca uygun olmann...
"ly ykadlar. Direnmedi. Ans srd.
Tabutuna koydular. Direnmedi.
mam yakard, el kaldrdk.
Sordu. yidir, dedik.
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...
Ben hep biraz aptalmdr deniz stnde, deniz
aklldr da ondan.
Hibir eye bal olmayan kendi, ekici sorumsuzluu.
Bir gemi gider gider ve deniz yaar bylece
Yemekler yenir ve lm.
lm hep en uzakta. En gzel sessizlii byk tekniin
ayclar, dalgaclar, alp satanlar,
Sorguya ekenler, denizi eskiten herkes, ben.
Bir lye giderim, ne deniz umurumda ne de Pontus
Ne de bir tren, ne de bir denge, sz edilen
Deniz uzar, bir scaklk sunarm kendime, kendimin
Obur kedilerine. Yani yeni bir akamst lehesi
Bir elim kanar, solgunum, phtlamadan
Tanr hatrlarsa, sava hatrlarsa, son arya bakmadan

22
Biliyorum, biliyorum
lm iin imdilik yorgunum.
Yani herkes kadar son arya bakmadan.
Bir deniz ufalr lm karsnda
Ben lm bir kente vyorum. Bir kk ocua,
Sokakta ezilen, paralanm ba ve alfabesi
zabtlara gemi
Her gn deien arklarla avunan, her gn smarlanan
Gazoz!..
Lodos bytyor deniz maceramz ve denizi
Ve kk mescitlerden byk camilere koan bizi.
Ve kafeteryalarda paramz yetmeyince, bizi...
"ly ykadlar. Direnmedi. Ans srd.
mam yakard. El kaldrdk.
Sordu. yidir dedik.
Omuzlarmza aldk gtrdk."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

o n l a r y l e iki a y n g r n t
b i r b i r i y l e a k m y o r bi r t r l
ki eyin birbirinden ayrm vard o zaman
Kendini seven sanan veya umursanmyan
Btn uzun boylu adamlarn ld bir akam.
1935'te bir akam.
Tersaneden bir ii, bir otelden bir garson ve ben ve bir su...
Yani her eyin biraz sevin ve biraz hzn olduu.
arklara ve benzinlere srlmediimiz

-Bu tren ka sterlin baym?Sanrm 1935'te bir akam.


-Bu tren ne kadar kutsal baym?-Yani ka dolarlk m ?"O mermerden hatrlanr artk, bir da evinden kan
evli bir adam gibi.
Ve gizli bir sutan bir para kiilik karan.
Ve gazete balklarndan artan.
Sonsuz dzen kimi hakl karr.
Tren durmadan uzuyor, ge kalyoruz. Demir ve alkol
alyoruz.
Ne yazk, bir haziran da biter sonunda,
Ve ey gk sen benim izdiimsin sonunda
Nerde imdi o lgn gndoumu, o herkesin karmakark
olduu, kirazlara ve sulara gnlerce baklan dnem."
-Deil mi baym?-Evet B ay m -Seim ne zaman?-Deil mi baym?-B u ayn ya sekizinde, ya onundaBitse artk yaptmz, btn resimler anlamsz
Bitse artk yapmadmz.
Sabah olsa,
Sabah olsa ay isek.
lnn baucunda, m?
Karanlk ve yapkan uyku bitse yani us
-Yani btn okullar kapasalar Tayyar Bey,"Suya gitsek. Bir ben bir garson, bir ben bir garson, bir son.
Ey gk yenildin. Seni umursamyorum. lm iin yorgunum. "

-Ya sekizinde ya onunda


ya sekizinde ya onunda
demek ya sekizinde, ya onundaBir sabah, istasyonda, bir yazlk istasyonunda...
lm ne zaman?
"ly ykadlar. Direnmedi. Ans siirdii.
Omuzlarmza aldk gtrdk.
Tabutu gcrdad. Zorla gtrdk.
Gtrdk, el baladk.
Namazn kldk."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

tayyar beyin dnyaya alkanl


O gece trende sendikalar ve lm
Kark bir akam gibiydi lokanta vagonunda
Eksik bir tansk ayryordu hepimizi
Herkes Almanyaya giden bir mektuptu sanki
- Bakn Tayyar Bey sizin saatiniz ka?
Olsa olsa yirmibirotuz.
Belki daha fazlasna yoksunuz.
Yaamak sindirilince oralarda buralarda
Herkes zmsz bir baba-oul
Direnen ve arada bir ansnan
Kendi kendini hkmleyen, boluuna
Karbonat, di macunu, biraz lser ve gece.
Araya seimler, karakollar ve sendikalar girince
Dzenin ve korkunun sar'asma tutulan.
-Bakn siz durgunsunuz, oksunuz

Bir mektup alnca yahut


Kapmz alnnca
ok uzaklardan gelen bir sucu gibi
Ellerimiz acr acr.
"ly ykadlar. Direnmedi. Ans srd.
Tabutu gcrdad. Zorla gtrdk.
Gtrdk, el baladk.
Namazn kldk. Er kii niyetine.
itlembik aalarn grdk."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

rz sululuktan
suluyuz yaamaktan
itlembik aalarn grdk.
Cenaze namaznda bir sev. Durgun.
Trenlere alkn.
Bir avuntu ile tutulan.
Kimileri yorgun gemilere benzer
Alkoln drtsyle umutlanan.
1935'te,
sadece bir sevye mahsus bir akam
Kantolarn marlara hazrland...
rz sululuktan
Suluyuz yaamaktan.

renirim iirden, kelime oyunlarndan


sudan, sabundan, sabah iilen sodalardan
ve bir ada yaamaktan.
Ve Shakespeare'den...
Sular, dalar, sular anmamaktan.
rsn, sululuktan,
Bana akl baklarla bakmamaktan.
Artk ellerimi seviyorum, artk
byk .
Artk byk yanlmay ve lgnl
Artk bakaldrmay ve suumu
bunalmaktan."
"ly ykadlar. Ykadk. Direnmedi.
Ans srd. Zorla gtrdk.
Namazn kldk. Er kii niyetine.
itlembik aalarn grdk.
Aldk. Gtrdk.
Gmtne getirdik. Topraa koyduk.
Yamurdu. Islandk."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

267
f o n d e de p o u v o i r ' n
aklalmaz yolculuu
Btn, btnlemeler bir yana
Sarn bir bar kadn ile lokanta vagonunda
Bir imza koyarm 100.000
Ben sadece imza koyarm, bakasnn adna.
Bu tren ka yldr yryor.
Men!..
Tavalar, skaralar, halamalar, vesaire
Benim yetkim ne sanki trenler uzunsa
yle deil mi baym?
te siz de hurdasnz ben de hurdaym.
Deil mi baym?
Bir gn rnein kendi adma bir imza
Ben yokum.
Ben hep verilen bir yetkiyi yaarm.
"Siz bayan Ceyln a f buyurun,
ikiler kark,
bir ocuun krmz yorgan eskidi
artk."
Venezuela bakaldrmasnda 400 kii ldrld ise
Deil mi bayan Ceyln? Ben buna ne yaparm?
Ben sonsuz bir eitim yaarm.
Anmz byk byk kalnca duvarlara
zgn baklarm, byklarm, salarm
Hepiniz tanksnz, hepinize bir ark benden
te sonunda ben fonde de pouvoir'm..
Ben seimleri, kaamaklar ve alkol yaarm.

"itlembik aalarm grdk. Oysa


krmz yorgan eskidi bir bebein.
Ben biliyorum. 604 gm Roma sikkesi
kayboldu mzelerden. Ki o sadece
arap ve kle almaya yarayan bir Roma
parasyd.
Korkuyorum duyarlmdan ve tanrszln
adn anmaktan.
Sonsuz dzenini srdrrken bir deniz
eski alardan..."
"Yamurdu slandk.
Kazclar oradaydlar. Kazdk.
Korktuk ve aladk.
Toprak kara slakt. Yakardk."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

bir mekt up
"...artk byk geliyor giysilerim
kardeim kardeim kardeim
utanyorum artk utanyorum
Bakm bulmazsa bir bak
Dadr. Adamn biri vard. ldii!..
Ne olumsuz benim bana benzeyiim.
Adamn biri vard ld. Utanyorum
Birileri daha ld utanyorum.
Bir pencere kapanr gibi, yle, her yanm...

Bir kpekle yatar gibi kendi kendimle


Sanki ucuz, sanki karanlk
bir kaplan soluu ile yayordum o tazelii.
Ah yazlar ne gzeldir kimbilir. Su olmasa
O trenler, o kamalar, o deniz yamurlar
O kt mektuplar, psikanalizler. 1930...
Ne yapsak o!.. Serinlik...
O serinsizlik...
Bakr ve tahtadan yanlm bir ay,
belki bir mevsim belki bir an yetiyor anlmamza.
Sava susuzluktur ite belki...
"Neresi dediniz hl m tren?
Ah evet hl tren ah evet hl o deniz
Hl bir tenha akam, bir trenin
o ekici yabanc akam.
Yani hl bir l akam."
"Yamurdu slandk.
Kazclar oradayd. Kazdk.
Korktuk ve aladk.
Toprak kara slakt. Yakardk.
Alan ukuru grdk. Derindi.
Tabutu tuttuk."
yi ki geldiniz, burada bulundunuz
Her ey yle uzun, biz soukuz ve
yle solgunuz...

270
dlt
lgn!.. Bir dadan gelen ses!..
Kimlii kark. Bir lnn iindeyiz.
Ellerim tkenirse ne gzel!..
Ky adamlarna iki gtryorum.
"Bir kpee bir at
Bir kadna bir at
Bir kyya bir at
Bir dou kentine bir at
Bir bat kentine bir at
Bir kantine bir at."
Cokun sre btn balamazlm alm gidiyor.
Su hazr.
Herkes kendi azln alm gidiyor.
O trenler, uzun eylerin aldand,
Bir boluu betimleyen ey en gzel resim.
Akammz ky alverilerinin en gzde mal.
Bir l bitkisinin gvdesinde rahat buluyorum srtm
lme temiz deilim.
"Bir gn bir eyler aranrsa
Bu benim korktuumdur."
Ah sonsuz dzen
Nasl da varsn..
"Toprak kara slakt. Yakardk.
Alan ukuru grdk. Derindi.
Tabutu tuttuk. Tahtalar koydular.
Tabutu indirdik. Aladk.
Topra ellerimizle attk. Aladk.
ly gmdk."

271
l a k a m n n d u r g u n l u u n a
1935'te bir akam.
Bir sal akam sanrm.
Perdeleri kapadk. yle kald artk.
Duvarlarn uzaklnda ve durgunluunda
1935'te bir akam.
yle
kaldk.

YENLG GNL
Pazartesi
benim adm bala

"sabah uyandrldnda pazartesiydi


bunu iyice bildi, az irili
yersiz, rkek, yeni yaratlm gibi
cokun bir gke uyumsuz ama kararl
durmaya, direnmeye, ak olmaya sanki
elleri ve beyni hemen alkan kesildi
sonra birden bir k bir k bir k
hazr bir biimlenmeyi ald geldi
nk -anlar gibiydim- biraz yenildi
hemen bir cokuya gidiverir alkanl
oturur tra olur, ekmek kzartp yer
kolunda sonsuz bir g, elinde hner
olaan sanverir doyumsuz karanl
inanrm byle balar btn pazartesiler
yenilmenin tohumunu tar her pazartesi
nk yoktur dalarn ve yaratln ncesi
insan uzatr ellerini bir perdeyi eker
ve pazarszlk kiiyi akn eder
siner buular gibi dncemize
her eyin en hakls en incesi
beklemek bir tepenin mutluluunu
bir acnn yakp gemesini beklemek.."

Karanlk!
aldm kocaman yapraklar yatama getirdim
bir eit zina gibi yaratlla
ki ben kocaman balklar tuttum, sonra braktm
akamlar ii braktm sorumsuzluk adna
benim adm bala,
beni iklimler corafyasnn ta kendisi
sanrm suyum bakalarnca stlr
pazartesi.
kendimi bir yllarn ilerine kapadm
kendimi koyverdim bir sulara
ok ldm ok dirildim anlamadm
kendimi kendi akrostiime adadm
kendimi gerekesiz oralara buralara
karanl dndm, kimler yapard onu
karanlk bir simge deildir, bir yaama
durmadan barrm ona, barrm
lm ve gmlmeyi ayrdetmem ama.
aldm pazartesi akam bir okka sucuk
ncesiz ve beceriksiz geldim odama
seni en sona sakladm alakgnll k
hzn hi kesmeden avadanlklarm bileyen
geliyorum, bana hazrlanan her eye hazrm
ki bu hazrlna katldm sularn en gzelcesi

aldm kapy atlar, odama


kravatm kardm
gkleri yadrgamadm
gleryzl ama yeni
nk ortada ben vardm.

274
Sal
birden karm grdm, -karm olduunu grdmotobs duraklaryla reklm levhalarnn
tutunduum bir sarmak deildi
bir kayt otobste
gdml bir sanak saat beleri beklerdi
yaz k herkesin elleri suda
dizlerime tutunup kalktm.
bir ses deimesinin en gzeli vard gklerde
dizlerime tutunup dizlerime
attm pazartesi alkanln
bir vurgunum, ve ak
yeni yeni tannyordu sularn gke
birden karm olduunu grdm, bildim
kadnla erkein, emekle evrak antasnn
bir yar karanlkta

vakit akamd, ikinci gn


vakit akamd.
birden baz yerlerde klar yand
ayrldm.
eve dndm
evi buldum.

2 75

aramba
aslnda buydu beni gelitiren
lut glnn ve karanlk resimlerin karsnda
ordan uzayp geldike kararan resimlerin karsnda
her gn seslendiimiz isimlerin karsnda
(sinek kovalayan bir berber ra gibi
btn ii gc sinek kovalamak olan
ustasndan sinen ve sinek kovalayan.)
birden perdeleri aan bir sevgisizlik
alacak bir balk iriliinde
biraz yaral bir balk iriliinde
bu temmuz nasl olsa birka yl srer
akamlar ve sabahlar birtakm ilikilere deitiren
yani birbama kalmann mutsuzluunu.
stesem ne olur kurtulmay
- serin deil ki bildiim sokaklar, sinekli renkli camlar gecesinden, keten ter mendilinden
uzayp gelen resimlerin karanlndan
ve rumeli beylerbeyinden
ve taksitle satlardan
kurtulmak.
kurtulmak!
bir sonsuz kelime
bilmediim bir eski zaman dilinden
bir gzel ak lm belki

hibir eye hazrlkl deildik


oyunlar oynand, gkler kapand, yenildik
ama ehirlere koy verdiler bir menekeyi
bir menekeyi
o zaman bandan sezdik yenilgiyi
o zaman ehre ktm bir elimde fra
bir elimde sineklik
brnde bir sinema bileti
kim varsa gelsin artk yeniden oynayalm
hzm bir araba dolusu ak gibidir
gln rengiyle asfalt kartrp
kzm, ne varsa hep yeniden boyayalm.
aslnda buydu beni gelitiren, akszlk!..
akszlk bytr beni
yeni bir aka doru ve
yle sanyorum ancak birka yl srer
insann sebepli umutsuzluu

nc gn. yorgun
ev aklmda, gitmeyi unuttum.

2 77
Perembe
uygundur uaklarn utuu bugn
sonsuz bir karmaann stnden
iplere asl ocuk bezlerinin
iplere asl kadn klotlarnn
ii tulumlarnn
stnden
clz ocuklara havalardan tler atarak
ve 60 bin ile 70 bin arasnda bir sayda
lmler atarak
uygundur
yersiz bir hamaratlk, bir grev duygusu
bir sar lle kadar makbulse
akamst bir kadna sunulan
uygundur uaklarn utuu,
usunlar.
aresizlik deil yenilgi, (sonradan vlecek)
herkesin iinde yrekle bulutuu bir yerdi
ben masam topladm, saatimi kurdum
(Tanrm, saatim olmasayd ne olurdum?)
biraz sevin ve alacalk
karya gemek iin tam 39 yl bekledim
arabalar, otobsler, bisikletler, beygirler
soluk solua geiyorlard
gesinler
(domatesler yaland elimde)

o zaman sanlr ki bir olumsuzluk akamn setik


biraz kolay sanlan biraz alml, biraz parlayan
baktka iinde ielerin ve krgnlklarn kmldad
klalarn ve karakollarn kmldad.
polisin bandosunu alkladk caddelerde
iek falan satn aldk
durduk ve yenilgiden umutlandk
bakalar baka eyleri setiler
sesinler
yle sanyorum her ey biter
bir dourgan hcre ve
bir yanllk daima kalr.
yer, kuru toprak, sonra yeerdik
aramba gn sanki her eyimiz tamd
motorlar sirenler gidip geliler
koyduunu koyduun yerde bulular
belki gzel birtakm eyler
ama artk vakit akamd,
uygundur uaklarn utuu artk
usunlar.

geldim, oturmadm, iekleri suladm


bir onlar kalsn dedim akam beendim
-bir gnlk yanlmayla evi buldumperembe.
bir uzun ses bekledim, oturmadm
berberlerle ve matematikilerle
uak homurtularyla
oturmadm...
sabah bekledim, cumay.

279
Cu m a
ne sylenebilir! tam ayd, olaandk,
sabahlarda szgndk, ancak akamlarda vardk
herkes bir yzd, bir yanlmadan, toplandlar
orada biz de vardk.
ne sylenebilir! her ey dzeliyor sandk,
odalarda ok geni alanlarda dardk
hibir eye yeterince inanlmadan, toplandlar
orada biz de vardk.
ne sylenebilir! tam ayd, belli aldandk,
otlarla yeerdik, gllerle sarardk,
bir uykudan doyarak uyanlmadan, toplandlar
orada biz de vardk.
ben sokaklar severim, deniz boyunda
her ey bir eskidir, ellerim acr onlar tamaktan
ben szmona sokaklar severim deniz boyunda
oysa ensem ve akaklarm dkld kamaktan
bir genelgeyim, gndzm ve gecem bir
bir an bile deilim eski olmaktan.
gcm tazelenmedi, suratm eski, yrtk,
her eyleri braktm, geni kylara dadandm,
ak diye geceleri zmledim, aldandm,
hep tozlar silkeledim stmden, hep
bir pantalon iin drt kere ehre indim
bayramlara hazrlandm, sadece hazrlandm.
ne sylenebilir! tam ayd, oyalandk
suyun, atein, havann topran alkanlna daldk.
bir acya kahramanca katlanlmadan, toplandlar
orada biz de vardk.
ve uzun uzadya orada kaldk.

----------------------------------Cumartesi
yarn pazar
yarnki pazarn sessizlii...

28o

Pazartesi
kanatr akn akarsularn plak imdiki
baarlmam bir gemiten artakalan aknlk
imdiki plak, yar aydnlanm bir duvardaki
bir yenilgiden karlm bir deney bir yallk
soluunu aartrd bir altn damarnn
(bir alnt)
"Bir adam sylerdi
bir kitaba konuydu
hep byle kalmasayd
hep byle ne olurdu"
karmda bir harita, kahverengi ve mavi
neresi bakasnn ve neresi benimki
(zel)
artk buldum herkesin lgnca sezdii
kysnda dolat yksek in duvarn
artk herkesin belli belirsiz bezdii
artk kendim styorum sularm.
karartlm, yerlere vurulmu yenilgi, seni
yeni bir tanr sayan soydand o. seni,
betondan ve elikten
pazartesi gnleri bir mutlu gebelikten
akama sabaha uygulayan, seni
seven, sayg duyan, yaslanan sana

mermerden yanlan, peliklden, insan onurundan


mermere yenilen, pelikle, insan onuruna
seim sandklarna, otuz dnl plklara
yenile yenile akn, imdiki plak
bir yallk
aartr soluunu bir altn damarnn,
yenile yenile akn
arta arta kendi diline aktard,
skntsna, seni.
o, bir yanlma sanld, sabaha brakld
(sabaha kaldm)
bir ereveyi ansyordu, baktka kmldamayan..
"kutsal yenilgi!., imdiki,
o'na bamszln hatrlatyorsun imdi
her eye yeniden balamann
kanattka..."

GNE BOL LKE


Byk kelimelerle sylenir ancak, sonsuz
bakaldrmas alexandrinlerin,
Denizler kysnda, Marsilyanm kysnda
Sakall ve stste llerin kysnda
Sakall ve stste llerin kysnda
Sakall ve stste llerin kysnda
Byk szlerle sylenir, kiiyi snrsz
yarmadalara gtren sancak. Oran'la Cezayir arasnda
Paris'le Lyon arasnda
Sivas'la stanbul arasnda,
Denizlerle br denizler arasnda,
Bir insanla bir insan arasnda
l ve alamas ve kumlar ve sarglar
tkenince dinlerin,
Kara yk vagonlar, i karnl ilepler,
snrsz giysileriyle adamlar
kiiyi kii yapan eyleri tayacak...
Ancak bir ormandr Akdenizi tketir
Bask sokaklarda silh ve gne
Kentlerde o byk gc alfabenin
ocuklar, kanayan kadnlar, kanayan kadnlar
Yorulan ekmekleri ve etleri ve sebzeleri
ve iyi akamlar
ve sizi tketir.
Dnyann btn aalar bizimle, btn talar
bizimle, btn soluk kadnlar.
nerler halarn, adrlarn ve yetlerin dibinden
Byk maaras alr llerin,
Btn kitaplar bizimle
Kadnlar bunun iin dourgan her yerde...

Saat beti kenti tuttular


saat beti
Unuttular
Senin tatl yaran gelir bende kanar ey sava
Yk btn kentlerini, ve gnei bol lkeni, koma
ve atlarn burun delikleri byk ve gzel koarlar
senin serin akamna
Kemikli kollarn uzun gelir, yetmez silhlarna
oal ey sava,
Yz kadnla yat bir gecede...

AIKLAMALAR
I
Durursa anlalr saatin ka olduu
rkek yrek btn gemii kabulleniyor.
Ve kazmalarn ve garlarn hi uyumadn
Hi uyumadn alkoln
ieklerin ve tuzun
Gemilerin ve inde ve Byk Britanyada ve
Bilmem bu gerinmeler, bu byk yrek arpnts
Bu sakall adamlar dalardaki
Birden farkna vardmz gzellii dnyann
Gzelim
Galiba sonundayz uykumuzun.
II
Benim vaktim bir terliin vaktidir
Onursuz. Ayakta. Ve kullanlan
Ve Fatih yangnnda, ev yanarken
Konsolun altndan karm babam
Ziller alnr, ormanlar uuldar, pencerelerde
Kesik sal ocuklar bakrlar ve
Atele, anyla, kedilerle. Karmak ve
Suyla gelitirmiti onu babam
Ben bir zincir kranm. Eylemsiz
Klara ve suikastlere yatkn yaradlm
Aklara ve dzene ve dkknszla ve
Bir terzi kadar hrnm bazan.

286
III
inde sizin de olduunuz gece
Sonsuz bir kaynaktr, bir izgiye
Kprleri ayakta tutan g ve
Dkknlar ileten, gizlice
Babalar onurlu klan ve gizlice
Ve analar mutlu klan gizlice
Kompresrleri ve yollar uygulayan biribirine
Adamlar karan koskoca iskelelere
Nfus saymlarna, atebceklerine
Suya ve atee doru o gem almaz dnce
Ey o byk dnce!..
Size bal deildir...

IV
Ben oturmaya geldiimi sanrdm. Ho geldim.
Ve stanbul dolaylarnda, birtakm odalarda
Gllerin ve ayazmalarn ve savalarn
Biribirine kart, ceviz aalarnda
Ve sanrdm salarn kendiliinden
Kpren biralar gibi aard
Akamstleri
Bulvar kahvelerinde.

Geceyi kimlerin bldn


Uzun sal aldanlarn bldn
Ve byl bayramlarn bldn
ou zaman ieklerle ve
ou zaman glcklerle kutlanan
Ve ben patlak gzl mbairlerin
Mutsuzluunu sanrdm evlerinde
Ve bazlarnn srf bu yzden ldn
Ve kendi askerlerimiz
Snrlarda ve oralardayken
Kaputlar ve postallar kendiliinden
Sekiz dmeli ve srm bal sanrdm
Ve ocuklar hi umulmazken
Hi hi umulmazken
Yaplan bir eydi gndzmz ve
Gecemiz isteimizce kullanlmazken
Ve biz bir eye katlrken.
Yzm kk, ufak, yle sanrdm.
Byle, hep byle durmaya geldiimi sanrdm
Dalara srerken yeillii ilkyaz
ocuklarn sakallar kmaya balarken
Bando mzkalar alnrken
Her eyin yaplmasna katlrdm
Biraz hznl, biraz akn, biraz en
Her eyin yaplmasna katldm sanrdm.
Sonra gece. Sonra yanllm. Sonra alerji
Yani kurdeen.

BYK SAAT
Tarihi bir olmaz ak gibi,
Oh sanki evrenin en son gecesini yaadm
Sanki dinozorlar ve ben ve en hzls brlerinin
Bir ilkel eitlikte bulutuk. (Evrenin kendi kurduu gecesini.)
Ben! ocuklar sevdim yaadm. Dnyaya almadm
Kuru gller gibi yersiz ve inceydim biraz. Hep
bunu duydum. Bunu yaadm. Pastanelerde urda burda.
Oturdum emekli konsoloslarla iskambil oynadm.
Emekli konsoloslar, kutu yapmclar byk pastanelere,
hamurkrlar, pabuular, polis hafiyeleri, kesektlar
Saralar, kurun dkcler, muhasebeciler, su yolcular
ark dzenleyenler, saat tamircileri!..
imdi tarihte saat ka?
Tarihi bir olmaz ak gibi,
Tarihin yanl olmazd biliyorum. Olsayd!
Yanl olmaz gecikir. Ancak. Bir yapma incelik gecesinde
Danteller ve tllerle ve krizantemle ve
belki de bir mektupla Lady Montague'den ve
bayram enlikleriyle. Oysa ben, K geldi
Dalara filn gittim. Gzlkleri sevdim,
Coin de feu'l bankerler kullansn diye. Incil'i ve
Aquinolu Thomas' okurken. Ve titrek yal kadnlar,
La dame aux Camelias'y dinlenme yurtlarnda.

Srf bir haziran doru ksn diye,


Oturdum, btn bir gn diki diktim.
Gzlkleri ve saatleri sevdim, okar gibi sildim camlarm
Okar gibi siliyorum, gzlkleri ve saatileri
Saatime bakyorum, hi kzmyorum, hi kzmyorum
Biraz geri kalm, dzeltiyorum.
Tarihi yersiz bir alk gibi
Gemite ve Akdenizde alkalanan. Onalt toplu kalyonlarda
Hatal bir sekstant gibi. Kahramandk. Baa klmazdk.
Acrdk
Cerbe dolaylarnda ve Celli dalarnda ve oralarda.
Ve Amasya'da. Bann sz edilirken ehzade Mustafa'nn
Ve Hac Bekta kullar bunalrken ve
Mustafa Kemal bunalrken Amasya'da.
Halk iinde bir byk imkn kardk. Ama
btn cinselliimle Akdenizi avuluyorum. Btn. imdi
Akdeniz.
Ortak. yle byk ki zaten btn uluslara yeter,
Tuzu ve karidesi ile -karides malm deniz tekesiVe btn cinsel isteimle Akdenizi avuluyorum.
Hazrlanyorum -h l- yanlmlarn ve hazrlarn gecesine
lm btn babalar suluyorum. Babalarla
ne zorum var aslnda. Ben ki lm btn biimleri
kullanyorum.
Gne vuruyor bama artk. Ortalktaym
Gne vuruyor
Gne vuruyor
Seni ve
Gslerini ve
Akdenizi ve
bama vuran gnei birlikte avuluyorum
Saat, saat ka hl
Bilmem? Ben gne saati kullanyorum.

Tarihi bir hazin balkma gibi


Biliyorum kafiyeyi bozduumu.
Baka eyleri de bozduumu. Ve biliyorum ki
hzn varsa iinde, bozukluk bile houna gider Naci'nin
Biliyorum ki bozukluk balanr, sevilir bile
inde bulunan herkesin lm olduu eski fotoraflarda
Ve Akdenize yelken basan kotralarda
Kuytu maaralarnda Karadenizin
Sessizlik ve grlmezlik bir byk bahanedir.
Adam, arksn syler ve eker gider
Bir byk meydana knca gzbebei
Ve sknts bir oda sabahna. Tatsz ve
Yanl geirilmi bir geceden.. Ve
Kim bilebilir bir ufak pirin tablete
Bozulmaz adm yazdm.
Yani eramilden birinin mhrne
Yemenden yahut yunandan kalm
Yani sonsuz girdi ktsndan mtarekenin
Kim bilebilir bir aldann sonunda adm
Bir kprnn
Enikonu bir kprnn korkuluuna kazdm
Ve btn tller, iskarpinler ve seme araplar
Ve danteller ve rprodksiyonlar ve
kocaman iekli balkonlar ve bir tyl apka iin
Souk denizlerde balina avlarn ve byk krmlar
imdi saat ka?
Yldzlar evet diyor uzaklarda.

BLRM BR KIA HAZIRLANMAYI


Sana bir boyun atks gerek. nk k geldi.
Ve sular bir uzun gemie hazrlanr. Nerdeyse.
Bir ocuk lr. Bir kadn hastalanr. Odalar
bulutlanr.
Su imekten. Uzak. Bir kfte kokusundan
nsan
uzak
bir memleket havasndan.
Belli belirsiz bir eylerden utanr.
Yapkan ve dayanksz bir vidann eliinde
Gece.
Hatrlarz bir gnlerde mediklerimizi.
meyeceklerimizi.
Kimilerine bir ark gibi gelir btn bunlar. Oysa.
Bir kez daha sylyorum stmze yaanlar.
Uzuneski.
Olumsuz. Gnelere aykr.
Haziran mintanlar. Kopkoyu kent garlar.
Alnp gtrlenler. Yerlerine konanlar.
Anladmz ve.
atmz kalabalklar. Bir korku
aka benzer yalnl. Bir korku.
Kuduz korkusu gibi sudan.
Bir korku.
Semercilerin. Bakrclarn. Nalbantlarn. Arzuhalcilerin.
Kantarclarn ve demircilerin ve ilingirlerin.
Parmaklarm dinsizlik korkusu. Takunyecilerin.
Bir odada kalanlarn lm korkusu.
Bileycilerin, bezzazlarn ve l ykayclarn.
Ve pazarclarn. Gkyz korkusu.
Btn garipliiyle esnaf arlarnn
ve uygunluuyla ve yenilmiliiyle
bir sanc gibi dolanr iimizi.

Yar a yar tok dolatmz bir Ankara'da


Bir haha gibi sanki. Bir ac su.
Bir yamur cmertliiyle Anadolu'dan
dolar iimizi.
Onlarn akamlar.
Yaral olmak
yerinde olmamak
uzun gecikmesi son kesinliin
bir sabah biliyoruz elbet neyi bltmz
gz gze
baknca. Biliyoruz
neyi bltmz.
Konumasak da.
imdi tutalm bu dirilii artk. Zamandr.
Zamandr. Nerdeyse kar balar. Kk kular lr.
Semerciler ve dilsizler lr.
Seninle ben kalrz. Yeni bir yaamaya.
Gkler ve kentler ufalr. Seninle ben kalrz.
O ark sanlanlar bir kavga halini alr.
Nerdeyse kar balar.
Birini dnr gibi oluruz. Biliyorum
Ellerin de r. Biliyorum ama
Istabilirsin onlar. O atete.
Hazrsn da. Biliyorum. Ama
sana bir boyun atks gerek. K geldi.

HEMOFL
O lm imdi mi demektir. Kurutur. Askerleri ve sulaklar.
Onlarn kanl kaputlarn ve ekmek torbalarn
Askerleri. Yani o hep zlenen corafyaszlar
stanbul'un ve Anadol'un bir yerlerinde,
gezgin ve ihtiyar arkclar gibi.
Gzmn en yal ya akar. En beklemi. Gnn.
Bir hasr iskemlede. Bir keede oturarak.
Yzyllar biriminde. O imdi kabaran.
Bir tarih ars gibi.
Ayaklar suda. Elleri ayasz. Alr nne.
Hint ipei ile Venedik aynasn,
ve bilerek mavisini denizin, bozluunu topran
hatrlar gemi kanlarn. Hatrlarm gemi kanlarm
Altnda.
Sapsar salaryla. Bir direnmenin kanl ba.
Gvdesinden ayrlm. Uzun bir rmak aknn. Uzun
Uzun.
Bir rman kars gibi.
Kimi evlerin grnd. Byk. Kimilerinin
grnmedii. Kk.
Evlerin ii gibi.
Kimi askerler gibi. Gnll yahut kurradan.
Son dmn atp bir kilimin.
Bir ky postanesinde mektup atar gibi.
(Sana inanmln bir byk olaydr)
Kalklnca keeden.
Ben dalgalarn duyarm arpmann. Bir bir.
Yenilmenin nce
Ve avunmann. nerken aresizlik drt bir tarafa
Bir kuruluu deyimleyen o aldan.
Bir hazrlkszl...

"Gzmn altnda mordan bir leke


Sular geni bir akn corafyasnda
Beinci akammz daha gzel olacak
Kimsenin ummad bir tadn ortasnda
Silerim morartrm bu ak demektir
Bahar m dedin, yakn. Bak ben hazrm bile."
O lm bir yenilginindir. Kanayp gider. Ve durdurulmamal.
Her akam. Tozdan topraktan ve dkknlardan arnnca.
Durmaz. Hazlar iinde bile. Bir bedene sarlnca.
Kurutur. Btn plnclarn ve matematikilerin
ve btn aya bakarak. Kendini bir evrensel kurtulu
sananlarn.
Btn sulamalar omuzlayarak. Bir tarih ars gibi.
Kendini bir evrensel kurtulu sananlarn.
Sandvi yiyerek, biimsel kazaklar giyerek
ve itikleri.
Kurutulmamaldr.
Odunun
Alkole
Dnmn
Beceren lke...
"Ben gzel bir lkenin habercisi olurum
Ya gzel bir akamn iki datcs
Sular eser rzgra karr btn analar
Bir kalr onlarn ve bir karacierin ars."

O lm bir. Sonunda grdk. Denizden karlm bir heykeldi.


Belki uyuduumuz bir eyll gecesinde bitirilmi.
Parlatlm. Yahut. Uyumadmz bir akamda. Bitirilmi.
ehrin klar yanarken. Sen oradayken.
Mantonun dmeleriyle oynarken. Sessiz bir krlmada. Sanki.
O akam bir tutam tuza deitiimiz. Sanki.
Bir st dalnn sallan. Bir uzun
rman.
Beni imdi uyutma artk. Kes sere parmam. Tuz.
stne. Uyutma. Bas.
Uyumamalym. Bas.
Kars gibi...
"Ben herkesi tanrm adm uradan
Gelip geen bir eyim, bir yer tutarm
Bir askerim gnll yahut kurradan
Kururum. Boluklara ve suya silh atarm."
O lm. Bir akamda. Parmak izli kadehlerin. Keelerin
Ve kayatuzunun. Donuk. Dalgalarn. Ve sonsuz konumalarn
ortal kaplam olduu bir akamda.
Ve bylece kaybettiimiz.
Btn renilmiliklerin bir incelik adna harcand. Bir
iskele sancak akamnda. Bir akamda. Parlatlm. Sen
oradayken. Ve herkes bir sessiz anta gibi tanrken.
Bizim sululuumuz. Dm bir ehrin sululuu. Eksik
bir yasann sululuu. Eksik bir kahramanln.
Bir ky postanesinde. Btn arklar birden alnrken.
Bir uzun st dalnn ar ar sallan.
Irman.
Rasgele grnen sallan.
Grnen...

"Buldum gzelliini rma beyazladm


Kurtulmann ve seninle yatmann
Knama, yeni farkndaym, rma beyazladm
Boluunu, bolua ve suya silh atmann."
O. Perembeye bir kadndr. Onunla yatmalym. Yatarm
onunla.
oalmak iin. Ve ikimiz iin. Aralksz btn bir perembe.
Sabahlardan akamlara kadar. Dnyay oaltmak iin.
Dnyann.
Sabrsz. Bir en yal lkesinde. Uzun. Btn perembe.
Otellerin
karsnda. O uzun rman. Keeciler ve bakrclar
arsnda. Btn perembe. Cumaya abdest alrm. Uzun.
oalmak iin. Hep. Kanattm bir yara gibi. Yatarm.
Hep kendiliinden kanayan. Ve herkesin.
Kendini bir kurtulu san
gibi.
Ve kendi lmn.
Bir uzun. Uzunca.
Bir rman
Kars gibi...

HERKES
Hazrlksz yakalandlar uzun sesleri vard
uzun kollar ve uzam sakallar
Kim uyanrsa yle derin bir uykudan
Outururdu gzlerini elbet
Bir kara tavan gibi
havu tarlasnda elbet
Bir kara tavan ki havusuz
Bir kara gzl ocuk ki
Bizans elemi yenierilerle
Byk fetihlere kan vermi
Bir peremli ocuk ki
Bir peremsiz ocuk ki
niformasz ve yalnayak askerlerle
Ki gzlerinde gzlk tamam
Ki aparasmda kaskba
Ki kursanda kandil simidi
yreinde lm acs
Hazrlksz yakalandlar
Ben bir akamn mostrasn bilirim
Sesler ve pahal iekler arasnda
Onun ak bir gnee yakr
Bir eski zamana yakr
Kesin budaylar, arpalar arasnda
Vazge gnlm karartmaktan
Allahakma ey yeni sabun
plak ayakla yrrm ben
Suda salman eltikler arasndan
ou eski gnlerini ou
eski babalarn andlar
ou yle byle ou
Hazrlksz yakalandlar

Bencil lm kimseyi alp gidemezsin


Bize mutlaka bir eyler kalr
Kimsenin eskitemedii o eyler kalr
Olgun bir yaz akam, bir naslsn
Bir var msn sabaha kar
Gn dnd Akdeniz'den ukurova'dan
Gn dnd bir bayram sabahlarken
Sular kesildi akam uzad herkes
Herkes ne iyi herkes ne iyi
Hazrlksz yakalandlar

FEDERICO GARCIA LORCA N R


Sessiz akan sulara gazel
Ah ite her ey orda...
Ben severim omuzlarm birgn
Srmalar, apoletleri olmasa da.
Ben severim omuzlarm bir gn
Gen bir maden direinin altnda
Su akar kendir tarlalarndan
Ah her eyim...
Ben severim omuzlarm bir gn
Savata, bir baka omuzun yambanda
Yatakta bir ince omuzun yambanda
Yol uzun, hava scak
Krbalarm atm varrm Kurtuba'ya...
ndiini grrsem bir gn srcklarn
ve srler halinde, ovaya
nsanlarn dnyay bltklerini hatrlarm
Bir daha...
Seviirim lrm, savarm lrm
Doldururum antama kara ekmek ve peynir
Varrm Kurtuba'ya...

300
saat bete
akamleyin
Ah ellerim ve kalbim
Her ey orada kald.
Keeler keeler ve portakallar
Kire dktler yere. Kara gzlm, kalbim,
Halkmn fakir akamlardr, biliyorum
Kanl bir mendil diye balanan gzlerime
Kire dktler yere,
Bir duvarn dibinde
Bir deppoy'un nnde
Kiraz aalarna ve srcklara kar...
Bir halkn gsterisiz, sessiz cmertliinde
lm nasl sylenirse yle
spanyol dilinde
ve her dilde...

obras
completas
Artk kat'iyen biliyoruz;
Halk adna dklen kan
Sap gldal gzelliinde bir baktr.
Dilerin arasnda...
spanya'da
ve her yerde...

BYK GURBET
Senin adn bir deftere yazld
Eskimez bir mavi deftere
Adn
Yazld
Erenkynde bir bahar eskir
Savrulur ve eskir srekavlar
Kuzey yarmkrenin ok koyu mavi bir gecesinde
Ak Trke kavramann salaml balaynca
Bir renci yatakhanesinde
Uzak asyal bir baka renciyle atnca
Bir sr vr zvr ve ekimler
Bir kahramanlk sandmz kendimizi
Eskir ucuz ormanlarda yrek avlar
Ve eski analarn belbalad hekimler
Eskimez senin gurbetiliin
Yanar, tter, dalr
Ve ince bir duman eskir bir kaln duman adna
Gurbet bir yazgdr ulusuna
Gnee kmak gibi, almteri bilinir
Gurbet bilinir, bir duyarlktr, bir meslektir
Sen herhalde en iyi bilirdin bayramlar
Paalarla, yallarla uzlatrlan
Ksa k akamlarn, uzun yaz akamlarn
Kayalar, kayalar ve sahipsiz dalar adna
Bir trk gibi fkede sylenen
Issz hanlar, bilgece susmalar, bakmsz balar adna
Puslu ve tell garlardan kardn
Bir peneden, bir katlktan kayrdn
Her lkede sylenen bir trk gibi

Akln, eskimez bir k gzelliinde


Scak evler, karl yollar, ballklar adna
Bir zorbala direnmek adna,
Anlalmazsa
Stler yeermez, balklar brakmaz dllerini
Ellerin bir gezinmedir uykularda
Kimine korkudur, snmak kimine
Eskimez bir k gzelliinde
Kuzey yarmkrenin ok koyu mavi bir gecesinde
Byk bir alanda, kk bir cezaevinde
Ve ok yabanc dilden iki istasyon-aras biletinde
Biliyorum nasl yaadn senin Trke yokken
Mahzun ve yaamakl -eskimez elbetlkeni direnle yaamak, lken olmaynca szlnde
Sen bir alay gibisin neden
Bir ocukluu srklyorsun kannda
Bir gvercin gibi parlar aknln
lme yaknlnda bir kylnn, uymasnda
Gk durur ve boncuklar durur pazarlarda
dr'da Orta Anadolu tarlalarnda
Akam oldu muydu gaz lmbas yaklr
Nerde olursa olsun artk. Corafyada
Srekli bir gurbet vardr.

Eskimezsin bir mays serpintisi gibi


Bir mays serpintisi ki salkl
Austos gnlerini hazrlayan. Gllerini
Srer gurbetiliin.
Halksz bir yazarn acsn tayan
Kalebent bir ehzade gibi mahzun
Brklce gibi sabrsz hakllnda
yle bir ey
Biraz uzak, biraz plak, ve yayan.

MALATYALI ABDO N BR KONUMA


Her ey akp gider
Oh onlar birer ayieidir yzleri
gnee ve aya dnen
Hep gnee
- Ve ben ruhulara gre akn
Zevcelere gre alkoliktim
Evet gerekten hayatmda ok itim
Ne kadar itim, ne kadar duraklardan getim
fkenin ve sevincin zrne snp
Ama. Bir akam oldu muydu iyi bir akam
yani saks ieklerinin zerine tozlar konan
ve almsam o gn, drst ve slm kalmsam
bu iyi bir balangtr derim ak yapmaya.
Sular stlmal gmlerde ve karm
birtakm moda dergilerinden bile olsa karm
gnein batn farketmeli ve deniz
bir kavga gibi girmeli aramza
farketmeli ki iyi bir gne iyi bir yataktr
benim kollarma
ve fayton seslerini duymaldr lolua giden
benim kollarma.
Bilmem yetkim var mdr sylemeye onun
anadan doma mutsuz olduunu.
Mutluluk evrenseldir kolayca bllr
Kolayca hazrlanr kendiliinden
(Kimine bir kadn kimine bir bakaldrma) -

Oysa imekler akt myd Balkar'n zerinden


sular tarlalar bozdu muydu
ve bir kadn azck davet tad myd
neden sylememeli, Anadolu'da
gecelerin zifaf olmamas imknszd
Ve kocaman byklaryla
aym zorlayan
oalma duygulan
- Bu arada tiyatrolar oynanr
hakedilmi gece ayasn kandrr insann
ve birden kar karya gelir
Romeo ile Kerem ve ben
bir dzeni eitimli bir adam olarak kabullenen
susarm aklarna her ikisinin
-araya koca gzl bir kk kz girmesesevmek baka bir yetenektir hemen anlarm.
Hemen anlarm, hi yanlmam
ve arlarda, cami avlularnda
ahap atlar altnda nice kltrler gelimitir
bilirim. Ama bir akam
hakedilmemi bir akam
drst ve slm kalmamsam
yeter kendimi yarglamama
bir ey yapmam
biraz daha beklerim. -

- Her ey akp gider, bir kat hzn kalr


Her zaman geceleyin kalr o, bazan gndzn kalr
Beyaz gmleklerin ve kayt defterlerinin
banka sralarnn ve sra beklemelerin
Ve bir dzenle yzyze gelmenin ans
Bugn baka ey ve baka bir eydir yarn
Ah! te yle bakmayn
Bir gemii anmaya var msnz
Biraz benimle, biraz benimle, biraz uzak ama yarn
Geer gidersiniz uzaklardasnz.
Ben de bu dnyaya geldim geleli
Benden bylece ite ne umarsnz.
Ah! Her ey akp gider, bir tarlalar ve sevda kalr
Ne sevdadr ne baktr, utanlardr saklanr
ocuklar bir gecedirler girerler yatamza.
Birisi samza, birisi uykumuza ve biri mirasmza
Ve gizli bir baemedir sizde ak
kilimlerle ve orkidelerle oyalanan
Bizde bunun kim farkna varr. -

- Koca byklaryla indi Malatya'dan


arlar ve ortahalli evler
semaverler ve hamurtahtalar uyanmadan.
Malatya'nn Khta kasabasndan ve Khta'nn
uzun, silik, uzunsilik, uzun
bir daval mezrasndan.
Gld ve blbld
yollar ve dalar yasslatran,
Bense bir ehirden bir olan
sonunun nereye varaca belli olmayan,
ad ya byk bir aka karan
ya da hi hatrlanmayan.
Soyumuz geerlidir biliyorum geerlidir,
sk sk unutulan soyumuz
geerlidir
bir kyda bir sandal gibi balanan.
Gelirdi.
Malatya'nn Khta kasabasndan
Kocaman byklaryla,
ad bir kanuna hemen uygulanan
Khta'nn
ve o sonsuz blbl avucunda tayan
ve o sonsuz gl avucunda tayan
Yani koca byklaryla gll ve blbll bir adam
Gelmi gemi btn br eylerin
her eysini bir para kendinde tayan
kentinde tayan
(Dumanl ve derin ve karlksz
iirine ve gemiine kskn)
kucanda
byk gzl bir kz ocuu tayan.

Banka ba sralarda oturdular oturdular


rkek ve akn girdiler rntgen odasna
faklte hastanesinde ikiyzbir sra numarasnda
o kz ocuuyla kucanda
kocaman gzleri, babasnn
kocaman byklarn yadrgatmayan,
yle dal aklara alkn yle mslman
kocaman bir kz ocuu
yle ki
vild kala kndan daha kahraman.
nsan tkenir sanrm bir iee durmadan baksa bile
bir gzel ak okusa bile.
Biz nerden tkeniriz admz saydam
hele akam oldu muydu ok daha saydam,
kapanr gideriz szlkteki bir ak anlamna
ve tabancamz yok.
Bilmeyiz silh yerinde kullanmay
Kimbilir silh yerinde kullanmay
dal aklardan ve kan davalarndan baka?
ve kadnn bir alet gibi gzel kullanan
kucanda iki yanda bir ocuk
kocaman bykl bir adam. ben de bu dnyaya geldim geleli

"giderdi
bir atl giderdi dnyay umursayan
ve terkisinde gebe kalnan
byk bir atl
Durup btn kinsizliiyle.
Kucanda byk gzl bir kz ocuuyla kouan
elleri paraya alkn olmayan
kocaman bykl bir adam.
Ne kadar hoyratsnz ve uzaktasnz,
bu ok az bir eydir biliyorum
belki balkona aslan amarlar
ve bir otobs paras biliyorum
Senin sonun amarlar asl bir balkona varrd
bir sokan en gzel adna varrd
biraz slm, biraz yaban ve cnp
ve bat ve para en gzel kurtulutu."

- Ben de bu dnyaya geldim geleli


Ucu mor pskll marpucum mu var
Ya bir sava kar bozar dengemi
Ya bir ahu gzl kyar canma
Ah! imdi bakmayn kocaman byklarma
Kucamda ku gzl bir kk kz
Kentlerde o anasz ben kadnsz
Tumturak bir nasr boazmda
Her ey akp gider bir kat hzn kalr
Her zaman geceleyin kalr o, bazan gndzn kalr
Ben de bu dnyaya geldim geleli
lmezsem, ldrmezsem
Kim benim farkma varr? -

AITLAR TOPLAMI
Btn le vakitleri gelir geer
Lokmalardan tr kanl kanl
Sular mavi gk mavi ve her eyden nce
Scakta bir adam su ier
Btn le vakitlerinde bir adam
denmesi de dayanmas da gaml
Bir ufak su kovas bir balta
-btn le vakitleri gelir geerHatran bir gldr bana.
Hatran bir gldr bana.
nk seni sorarm katlandm her eyden
Bazan uzak yerlere giderim ben, uzak
K gelir yerlere kl dkerim
Sevinirim kolay aresizlikten

312
(cenal'e at)
Byle miydi bir akam saatinin
St'te ahap odalarda
Krgn ocuk odalarnda
Bir tutsaklk manzumesine varmas.
Kaln alar saatler, kak tutmalar adna
Babalarn ve analarn hastal adna
-deniz bir zdeyitir, az kullamlrKimbilir byle midir bir akam saatinin
Bir piyanoyla sevimesi, biliriz
Uar gider bir eski deniz, bir deniz akam
Bir hznn provas yaplr bir yeni ilikide
Deniz karsnda denizsizlik, susulur
Belki sadece bir dmenin
Ddklerin, klarn, iaretlerin
Yerinde olmayndan... birden sonbahar.
Ayrdm elmalar eit gkyzne
Skntya, suya ve insan yzne
nandm bir akam aknldr
-hatrlarm atklar ve caddeler ortasnda
yalnzlktan kavrulmu benizleri-

313
(edip'e at)
Antep'in zmleri ve Anadolu hznleri
Soldurur btn br hznleri
Bir gece kulbnde, ok ufak bir yerde
Nerdeyse bir ky lsnde
Bir kadn yzne ve denize bakaraktan
Buluruz yalnzlmz bir gn
Bir caddenin kalabalklm
Bir gemiin bulankln
fkeyle karlarz, keyifle tarz.
Ben sorarm bir gn, nasldr bir mslmann gmlmesi
Toprak kazlp yani dnya zlp
lme ancak bir yamur kadar zlp, gmlmesi
Ki her mslman ldnde yamur yaar

314
(naci'ye at)
Ben alr giderim bam bir gn
Ege adalarna arap imeye
Oturup gngrm papazlarla teslis konumaya
Ve bir rzgr koklamaya yz yl gelecekten
ocuklarmz ve kadnlarmz
Ve btn karmaklmz, dzelse
Ben hl sorar dururum bir karpuz sergisinde,
renci yurtlarnda nasl hazrlanldn
Acele yemekler ve yataklar karsnda
zmclerin ve balklarn srncemesi karsnda
Kabaran bir hzndr gitgide ak olur
Kalkp tokatlarz bir yanll
Tutar bizi kan gibi tutar eksikliimiz
nce yle sandrlrz, sonra inanrz
En kaba dalarda incelik bulduumuz
Yarm yamalak bir insan, bir say olduumuz
Ve yal bir kurdun ld vakit
ier, aar yzeye morarmaz cesedimiz
Sarar ince bir sz kalplerimizi
nk dalarda bahar tazelenirken
Taze yeiller hazrlanrken
Ben sorarm bir gn, bouk klalarda
Nasl hazrlanldn sahipsiz slalara
-kirli ve perdesiz camlar karsnda
bakr sinilerle camiler karsmdaBahar yani iekleri yani en olaan mutluluu
Bilmenin tam karsnda
renkli kedilerin diiliini
Bakkal, memur pijamal babalarla birleen
Sa rglerini kk kzlarn
Kaamak bulumalarn ara sokaklarn
Ve bilinsiz katlanmasn koskoca bir gvdenin
Suya, atee, ala ve kana, sorarm
lmeyi, lrken ka yanda olmay

315
Hatran bir gldr bana
Ellerin bir yaknlktr
Gemii ular gecelerime
Hatran bir gldr bana
Byk caddeleri sevdiren bana
Btn zrleri bulduran bana
Salam klan soyumuzu
Ben artk herkesi tanrm
nk k geldi
nk k sonsuzdur, retir.
Benim u ellerim bir aknlktr
Kadn ve kz ve suyu tanmaz, dayanr

316
(tonris'e at)
Bayram bir yanl tanmlamadr
Sadece gkyz gibi.
Bir lodos srdrrken her yerde akamn
Bir ay resmini anlatrken birisi kebalarnda
Balklarn gecesini yani ocuklarn gecesini
Bir kuytuya bir pul gibi yaptrlan
Gelen gider mi, len lr m
Bir ey eksilmez mi? Ben sorarm
Ben sonsuz karlardaym, iyi dururum
Beni bir yanllk balar rhtma
Birisi olmasa ben ne olurum

37

(ken d im e at)
lmm bir kandil olacak
Akamlar, akamlar, akamlar olacak
Sevmenin en gzel yall, lmn
Yaaman gibi sakin, sessiz, kendiliinden
Umman yle ister, kavga yle ister
Biz varz diye her ey bir ey ister
Seviyorsak bir gn btn balklar
Tutulmu balklar, tutulmam balklar
-bir ince sz damtr gibi denizden
kayklardan, kayalardan ve denizdenBiz ki bir sahipsiz hatrayz
Topraktan, i savata ve bendenizden.

BR HAZRAN TKETM STNE


Nasl hatrlamazd birisi
Bir gn, bir yapra yaadn
Verimli bahesinde mutsuzluun
Okuyup eksildiini, gazeteleri.
Haziran sancl bir lkedir kalbimize
ksa le vakitlerinde yaadmz
Bir krmz diye kullandmz
ve ara sra
yle sandmz.
Nasl hatrlamazd uultular ve
Zabt ktipleri arasnda
Bir gn, bir yapra yaadn
ve kapy anca p tenekesi
bir haziran tenekesi
yeil salatalarn ve
kalkan dmelerinin ve
deniz llerinin doldurduu
ve
ekip iine en olumsuz sreklilii
omuzsuz ve sreksiz bir adam
kemer yerine ask kullanan bir adam
ve ara sra yle sandmz
cinsellik yerine acemilikle ak kullanan bir adam.

Nasl hatrlamazd gidip gelmeler ve


basmevlerinden ve limonatalardan ve
arambalardan ve limonata satanlardan ve
adliye saraylarndan artan
bir gn,
bir yaprak gibi yaadn.
O gvercin bir at gibi bitirdi haziran
byk burun deliklerinde bir tel soluyarak
bizim zenle azar azar kullandmz
krmz bir ey diye kullandmz
Bir delikanlnn azar azar kulland ve
Gllerin limonlarn ve hastanelerin
reetelerle, dolmularla ve gzelliklerle ve
herkesin yle sand.

BR NTHAR AKAMI STNE SYLENT


Ksack youn bir akam
herkesin yznn bir anya kart
youn bir akam
bana bir memur gibi davrandlar hastanelerde
ve bir intihar stne sylenti
btn kylar dolat durdu
ksack bir akam
Ksack serin bir akam
kelebeklerin atlarla yart
youn bir akam
baz mektuplar damgaland postanelerde
oturuldu birtakm arklar sylendi
bir adam bir kadnn kapsn vurdu
ksack bir akam
Neyi sylesem bir kahramanlkt
iinde azck bulutuumuz
bir bulutla bir kt peete arasnda
ksack youn bir akam
ardm hznm nerelere braksam
bir yanda kasklarmn sarslmaz gc ve
ksack youn bir akam

Her ey bir unutkanlkt


arada bir deliler gibi kavutuumuz
tfekle vurulmu bir parsn yarasnda
ksack youn bir akam
biliyordum bir souktu nereye varsam
bir yanmda bir el bir yanda vazgeilmez bir sanc ve
ksack youn bir akam
Kim karrd gerekliine
yaadm sonsuzluun
ve oturuldu birtakm eyler sylendi
iml kurallaryla mutsuzluk stne
ksack bir akam
o kadar ksa bir akam
duraladm ne yapsam
Kim karrd gerekliine
su terazilerindeki ensizliin
ve fotoraflar ekildi ben kmadm herkes eylendi
araba vapurlaryla denizsizlik stne
ksack bir akam
o kadar ksa ki bir akam
yzm bir suyun ardnda buldum
kylar bu yzdendir yle dediler
ksack youn bir akam
serin bir akam sonra yle sylediler...

322
YELE GET
Derin ve kapanktlar byk
geitlerden getik
Ortada ortak bir gne
Bulunmaz bilinmez bir koku
ok eski ok uzak
Her ey ok uzak ok eski
Byk ve ulalmaz sanki
Lokanta bahelerine bakan
Kzamkl evlerde
Islatlm amarlarla
-donlar mendiller vesaireBir inko leendeki
baememiz yeni kt
Garlarn kokusundan
Meyvaholarm kokusundan
Admz tatile kt
ok sakin gllerdeki
Ot yeile donanr elbet
braklrsa
Parldar gnete bak
O ehirler ki motorlaryla
Bir anl adm gibi ordan oraya
eksik motorlaryla
eksik elenkleriyle
eksik lmleriyle
O ehirler ve sular
bir gl dirim gibi
Yayladan byk suya
Yayladan byk suya ancak

323
Eskir herkesin yalnzl
yle ki
su bulunmaz ate yanmaz
Eskimi bir gazete gibi berberdeki
Bir ses gelir ve kaldrr
Bir suikast uyandrr
Ellerim aklalmaz bir ustalkla
Aar bir bombann kapsln
Bir iek demetini
Bir eli tutar
Baka hibir ey tutmam gibi
ehirleri bilirsiniz
Gszdr onlar sabahlar
Gn ve ar sebze kamyonlar
Anszn bastrr sanki onlar
Ste ve gazeteye alkn
Magazinlere ve apartman kapclarna
Ve btn vr zvrlar anlamsz yorumsuz ve uzak
Jokeyler uykuda, makinistler kvrak
Atein kendi yanmasndan
duyduu eyleri duyarak
Bir simiti frnndan ilk ocuk
Sokaa frlaynca ancak...

- Ona bir iki tane resim getirin


birisi denizden olsun mutlak
br drd dalardan
ki arnsn kt sularda
Gnele tutunduu yosun
Ki onun yeili anca
el anca yeil sulara
Terli tozlu rlplak
bir kasaba sabahna
Byk uykusunu uyuyup uyannca
O, onbinlerce sesin
Uyuyup uyannca ancak
Oh akam gnei seninleyim
Son yllarda yle kesip astlar ki
Krdlar krdlar gk
Denizi ve gk krdlar
Orman ve bozkr
ve birsr boku krdlar
Bir gn bir otun glgesinde
Tren gibi bir eylerde
Katm sandm
- O saat belerde gelir
Kedileri ve silhlar sever
onlar bulur
Dkknlarda szgelii
vesair yerlerde
hepimizi bulur
Her eyi bir bir hatrlar
nk akam saatlerini bilir
gnn yongasn

O saat belerde gelir


Her saat bete gelir
Bir elinde yeile kesmi bir ot
Bir elinde prl prl bir bak.
Suyun ve radyoaktivitenin
uyuduu bir saatte
sessiz lstik pabulu
aym onbiri gibi
Saat bete ey gnesizlik
seninle birlikteyim seninle
bir kouyu paylayorum
seninle bir dirimi yaryorum
Yerde ve gkte
Savata ve barta
Uykulu ve gneli
Bir sabah gibi
Ey bilmediim bir yerde baaklanan buday
Sana yarayorum

HER K ADIMDA BR UYGUNSUZLUUNU


(YALNIZLIINI) ALGILAYAN BRSNE GAZEL
lkin tarlalarn ve otlaklarn ve suvatlarn
Ah benim gzel cahilliim
Bitmeyeceini sanrdm karanlk olmadka
Yaral kalbim grbzd sevikendi
Bir ehir akamnda karanlk olmadka
Irmak boylarnda gider gelirdim gider gelirdim
Elimde ceset ekmeye yarayan bir uzun kanca
Ne tarihsel badanaya ne pantolonlu aka
Ah benim gzel aknlm
Irmak boylarnda gider gelirdim gider gelirdim
Rahatlamazdm bir trl bir ceset bulmadka
Ben size hep syledim bu benim akm
Saate kar alkol suya kar tabanca

Benim suyum bir ate alkanldr


Kurutulmu etlerim ve torbalarm hazr
Ama. Ben gene bir krdann di etlerine batmasy
Bir rk az diinin kenarnda
Yaral kalbim grbzd sevikendi
Bir ehir hrgrnde karanlk olmadka
Ben neyim varsa tarm neyim varsa tarm
Bir marangoz gibi kulamn arkasnda
Ah benim gzel cahilliim
Aalar enikonu bir silh olmadka
Belki bir kuruntudur yaralayan kalbimi
Her insan bir uyumsuzluktur l olmadka

YARALI OLDUUNU SANAN


BRSNN HZNNE
GAZEL
ehir birden balad, sol tarafta hendekler
iportaclar, dkknclar ve akamstne gidip gelenler
ve onun hzn vard
ehirler olsun varsnd ve manavlar kapansmd.
evler ince bir buuya, bir cinsellie kapansnd
ve onun hzn vard
Aksal ortodokslarla dvken ocuklar,
ak romanlar ve trafolar ve "Sen ne gzelsin"ler
kendilerini bitmez sansnd
Nalbantlar ressamlarla ve btn tarlalar arda,
hele ylgnlklar bir sabah temizliinde
ve bir cokudan artan sar bir eyler vard
Bir yitik gibi yceden, bir an gibi bir sancdan
ve onun hzn vard
"Her ey atlyordu. Bitmi sigaralar, otobs biletleri, kul
lanlm pamuklar muayyen zamanlarda, tarifeler, yaz
gmrkleri, gazoca ineleri, kt km resimler, bir
yatma, bir evin oniki yllk badanas, bir tarih kitab,
kazanlm bir sava ve sonucu, bir anlamszlk, l bir
ocuk ve pabucu, glckler, kibritler, sinemalar. Ve."
onun hzn vard

Ah ellerim, ah beni hatrlayan herkes


Bir kt romanda beinci kii gibiyim filn
ve beni tanmayan herkes
Ben aranan bir eyim bir para analjezik,
sesim dkknszlm sesidir bir para aralk
tahta kepenkli tahta kepenksiz bir para aralk
Sokaklarda.
Havralarda.
Yataklarda.
Dnyada.
ve onun hzn bir haydudun hzndr
biraz da kendinin yapt

HIZLA GELECEK KALBMZ


Hzla geliecek kalbimiz
Kalbimiz hzla.
Srgnlerin umutsuzluunda
Krk kalpler, yarallar, onulmazlar
Farksz arpanlarn umutsuzluunda
Ve kprbalarnn umudunda.
Sular bitse bile, iekler atlrken oralara
Temiz bir ilikinin bulutsuzluunda
Ve eski dalarda, eski dalarda k
Kovalarken lkesini
Hzla geliecek kalbimiz.
Kendi z hznmzn lk tarlasnda
Bozkr dayankllmzn tarlasnda
Kalbimiz.
Ellerimiz ayaklarmz arasnda.
Ve kimsenin blemedii arky
Gllerin, budaylarn ve acnn arksn
Bir Haziran uygulayacak sesimize.
Stnn sesiyle birlikte
ofrn sesiyle birlikte
Erkenci iilerin sesiyle birlikte
Sabaha balam sarholarn sesiyle birlikte
Yaman sarholarn sesiyle birlikte
Ve yeni uyanmlarn ve yeni domularn
ve herkesin ve herkesin
Sesleriyle birlikte
Bir Haziran uygulayacak
Kimse blemeyecek ve kalbimiz
Hzla geliecek.

Ykntlara karan eski bir bahar


Byk olmaya elverili bir bahar
Eskiden yaanlm ve her eye ramen
insanlara gre bir bahar.
Sularn kana kestii yahut
Sularn kana kestii bir bahar.
Hzla geliecek kalbimiz
Bir mavilik kalbnda
Bir odada, en olaan bir odada
En sade, en insanca bir odada
Bir kadnla bir erkein olduu bir odada
Bir kadnla bir erkein,
bir kadnla bir erkek olduu
Ellerin ve omuzbalarmm
birbirini bulduu.
Birden gerekliini alglayarak
Saat alnca ve grnce gnei
Birden vazgeilmezliini alglayarak
nemli ve gerekli buluunu kendini
birden hatrlayarak.
Gelecee hazrlaynca olanca gslerini
ve her eye ve lme. Kalbimiz
Hzla geliecek
amza pek uygun bir hzla
Geliecek kalbimiz.

332
Btn alar saatlerin
Derin ve gzel bir su'yu vurduu zamanda
Hzla geliecek kalbimiz.
Btn baemelere ve btn
kt k akamlarna kar, ama.
Dnerlerin, uskurlarn, tornalarn
durduu bir zamanda.
Nalal postallara, bozkrlara
appendixlere, sarg bezlerine ve
yaamaya doru
Hzla geliecek kalbimiz.
Sonsuz ansna byk hayatn
ksack sanlan byk hayatn
Hzla geliecek kalbimiz.
Kalbimiz
Yenileyecek sonsuzluunu
Ve hzla geliecek

Hzla geliecek kalbimiz


Alatt bir ey gibi tombul ocuklarn
ada her eyin vurgusuna uyarak
Bir kesit gibi lmden
Bir utku gibi aktan
yle yaln. Hzla
Cinsleri ekici klan, biraz da kutsal
kadn berberlerine, ynl kumalara
Korkuluklu kprlere, kedilere
Ve ieklere, drstle
Bir le vakti kadar salam ve kaln
Byk bir savatan sonra
kadnn ve erkein birlikte olduu
Bir byk savatan
Kalbimiz.
Yerin ve gkn altedilmez bir dirilikte olduu
Tutkumuz, direnmemiz, ellerimiz, kalbimiz.
Kalbimiz
Kalbimiz hzla geliecek.

BRAZ DAHA
Kullanmam ucuz zgrl sana snrm
Azarladm bir dnyay suya brakp
Gnlk dv en uygun yerinde keserek
Ve kan biraz daha akar durur, akmaldr
Bir aresizlik sanrm, fkem byr uunurum
Oysa bir iek bir gzel dnyaya bakmaldr
Ve kuytulardan, unutulmaktan tek tek
llerimiz toplanacaktr.
Senin yldzlarn gnelere dnr
En kark en bozgun bir le uykusunda bile
Ve sonsuz sevin tayan bir lktr
Bir suyun bir baka suya karmas
Kanlar kelirken bir soylu tabakta
Bir bahar anlatcsnn
Bir mutluluk dlgerinin
-Gecelerde ve yalnzlklarnda hepsi rllerimiz toplanacaktr.
Ne kadar hzn gemise dnyadan
Ne kadar ac gemise yaayacaz
Hepsini yeniden, bir bir dnyada
Dnyadan ve dnyayla sana snrm
Aclardan ve hznlerden deil
Kamalardan ve korkulardan deil
nk bir gtr scakln kollarma
nk kanlan, kanlar, kanlar hatrlarm
nk llerimiz toplanacaktr
Ve yceltilecektir bir mavide.

Haberlere, yorumlara ve byk tirajlara


Asalak otlara kar, treyip giden
Bir sun'i ilkahla reyip giden
Bir soya, bir sanrya kar
Kuanp kahramanca tek silhn, kann
Diri bir su gibi gidenleri hatrlarm
Odalarda ve gzel bir dnyada
Sararrken bir bana eski gne
Yldzmz uzak bir iklimde
Bir tfek olacaktr. Bir tfek
llerimiz toplanacaktr.
Ve bizim bir haziranmz
Bir yl kadar yetecektir dnyaya
nk youn ve atele yaanm
nk ellerimiz, bamz ve kanmz
Hayasz penelerini kokuyla gizleyen
Bir olgu olmayacaktr sana
llerimiz toplanacaktr
Doldurulan bir ky gibi.
Anlacaktr bir general pantolonundan
Nasl sezgiler ve gerekeler kardmz
Nasl krgn ve nasl umutlu olduumuz
Bir enliin balangcndan ve sonundan
Snmamz da anlacaktr.

llerimiz toplanacaktr
Kenar ke kasaba hanlarndan
Deniz en gzel akken ayma
Kk ve karanlk odalarda ldrlenler
Direnerek ve akarak lenler
Yceltilecektir
Anlacaktr lmleri
Bir ehir akamnda herkes karken
Ormanlar bir zlmeye bozulurken
Karanla kanyla kar duran
Kanyla tan, yalazlayan karanl
Yalnz ve dayankl gecelerinde yen
llerimiz toplanacaktr.
Biraz daha kan, kan ve suyun ak
Ey suyun gvenli ak
Sana bir yama gerekmez mi
Ki sonun zlemine hzla varsn
Ki sen varsn, aktlm kanlarla varsn
Ve kan ve akn o soylu tabakta
Ormansz bir halka sunulacaktr
Bir orman olarak
Ona snlacaktr.

Sana snlacaktr krlp toplannca


Sana snyorum krlp toplannca
Deil sonsuz girdiktsna yaamalarn
Ey en gzeli, en gr btn emelerin
Aym ve denizin sahibi ve su imelerin
Sana snlacaktr
Ve kuytularda, dalarda, alanlarda
Aktlan ve akp gelen kanlarda
Bir sabah byk byk ateler yannca
Eller temizlenecektir
Bir tren olacaktr
llerimiz toplanacaktr.

DVAN

mnacat
birden hatrladk seninle buluamadmz gnleri
gel ey byk bak yce suskunluk gel artk beri
kentleri ve kasabalar ve kyleri evirdik senin adna
kaplar tutmaktan artk herkesin nasr oldu elleri
olsun daha da tutarz sen varsan dncemizde ama gel
tutarz karalar ve denizleri ve yaayan yrekleri
kendin kar koydun yaptn saraylara zindanlara tellere
yine kendin kullan artk kendi yaptn tfekleri
bozgun bir ubat sensin, ekmek ve kan senden, ekim sensin
nerende tar bytrsn nerende sonsuz gelecekleri
hatrla, kendini hatrlat, o byk hakll denize giden
hatrla, karada ve denizde onardn her yeri
hatrla, karada byk talar stste kodun, hatrla
yrttn canalc denizlerde cesur gemileri
"... senin hznn bir yazgdr, bir eski zamandr
byksn artk byk dirimine beni inandr
bir deimezlik sanrsn oktan beri her eyi oysa
bir vakitler gneyde yle kt kullanlm ki..."

gecikmi bilgeliin yaam bir eski aac hatrlatr


ki sen emzirirsin duyguyu, sen beslersin kalemleri
sen yarattn, endeyiz, suyumuz, topramz kanmz senden
ey yce bekleyi, sanki bu kaln eller kimin elleri
artk bize soluk ver, bizi besle, kendini hatrla
ey biraz yava, biraz kutsal, beklerken az sevinli
seni balamam nk ben byk bir dirim tarm
nk ben ey derim ve severim ey demeyi bilenleri
biz bir ak nedir biliriz seninle, biz biliriz
ey kim varsa orda o tek olann adna ekin krekleri

343
naat
ipekler tel tel biraraya geldiler dokunmak zere
lle nerdeyse menekeye, gl suya dokunmak zere
kl kesti kan koktu bir atl drtnala uzaktan
gnbatmnn byk eitsizliinden yaknmak zere
btn dertler sylendi areleri bir bir yazld
son byk toplantda bir bir okunmak zere
kimseye bavurulmad herkes birbana kald, evet
sonradan hep birlikte kurtulunmak zere
oysa bir iek vard bahelerde kendini dererdi
sevinle. Kendini tek haklya bir gn sunmak zere

arlm'a
gkyoku solan penceresi arlm
lm lnce l annesi arlm
yle ki bir krgn ocuk gibi Konyal
bayramlara hep bayramertesi arlm
Konyal bir ocuk gibi, Konyal bir
ergen gibi, Konyal bir adam
Konyal bir kocam gibi krda
kendisi konmu krda glgesi arlm
glgesi donuk snk denize uzak
sanki babas braklm enitesi arlm
ey solak hendese byk ylk
hazrlan nk artk kendisi arlm

sulfata'ya
acm sessiz bir gne batmasdr lsn
eksik ve kt bir gne batmasdr lsn
her yerlerim bir yalk gibidir denizden
bulantm yanllktan bir deniz tutmasdr lsn
sulfata karnm avula gneimi ver sulfata
ham zerdaliler ve kavunlar ve bataklar lsn
ay kar dalara vurur ey Mustafa
bu gece Mustafa'nn sanki son yatmasdr lsn
sulfata acm dindir acn kat bana
eksik ve kt gemilerin gitmesidir lsn
ben ki arlara giderim armut kokarm
kavunii duygular ve yataklar lsn
toysun adm deliye kar bir gn bilsene
saat beleri dn yalnz brleri lsn
sulfata hatrla acm sen bir haziransn
sulfata brleri bir bayram haftasdr lsn
ben dalara karm dalarda barrm
btn alglar bir eyin uzatmasdr lsn

yoku yol'a
gllerin bedeninden dikenlerini teker teker koparrsan
dikenleri kopardn yerler teker teker kanar
dikenleri kopardn yerleri bir bahar filn sanrsan
Krdistan'da ve Mu - Tatvan yolunda bir yer kanar
Mu - Tatvan yolunda gllere ve devlete inanrsan
ekyalar kanar kt donatml askerler kanar
sen bir yaz gzelisin, yapraklarn eki, suda ykanrsan
portakal incinir, ttn utanr, incirler kanar
bir yolda el ele gideriz, o yolda bir gn usanrsan
padiahlar ve Mular kanar, darlbedayiler kanar
Mu - Tatvan yolunda bir gn senin akamn ne ki
orada her zaman otlar otlar ergenlikler kanar
el ele gittiimiz bir yolda sen gitgide byrsen
benim iimde ok beklemi, ok eski bir yer kanar

urdan burdan hazrlanma'ya


sanrm hazrlandk artk yeter
rnein her eylere bir krmz gl yeter
alanlar daraltlsa ve duvarlar da
rnein her eylere bir krmz gl yeter
benim sonsuz tirenim at bal kedi
alayanlar alamad glenler glmedi
zdm bir uzak bak gllere bakan
gller soldu o bak kald telere akan
dvldk nasrlandk artk yeter
rnein her eylere bir karanlk yeter
seni tarm artk bir gl gibi beyazsn
oh becerikli parmaklarn en doru eyleri yazsn
bulurum bilirim en solgun nn bir gln
sularn yapt beyaz kanm bir gln
su bitti gl susad her ey bitti
bir kurt ihtiyarlad ve souk blgelere gitti
sonsuz haziran bir ormann durma bana gel
rnein her eylere bir krmz gl yeter
ey byk ak sultan kara zeytin dnemi
yine mi hazrlanmak yine mi hazrlanmak yine mi
sanrm hazrlandk artk bu kadar yeter
uralardan buralardan hazrlananlarn hepsi geldiler

iyimser bir sonu'a


ben bir gn giderim ki neyim kalr
eksik braktm her eyim kalr
yaz gn kim ister ki ldn
eksik braktm her eyim kalr
yaamam bir beyazlk gibi sanki
eksik braktm her eyim kalr
genilerim dalrm beyazm
ben bir gn giderim ki neyim kalr
ben bir gn giderim ki ey diri at
elbette benim de bir eyim kalr

biten bir yaz'a


benim kararllm bir sonuca idi
sular iirdim olmad ben anam isterim
herkes bir kysndan tuttu ekti bytt kenti
kprlerden geirdim olmad ben anam isterim
bir kark sularda byttm her eyi
urulardan kardm olmad ben anam isterim
kimseler tutmad elimden koskoca bir yaz bitti
yaylalara grdm olmad ben anam isterim
kalbim koskoca bir yaz bitti kalbim
aklmdan neler geirdim olmad ben anam isterim

byyp giden hzn'e


bir gzel ak ylnn ortasnda
bir kestane ekerim byr gider
ortaadan bir deniz hartasnda
bir iki harf bulurum byr gider
biliyorum ikimiz arasnda
bir deste gl m ne var byr gider
sen bir aklk gibisin srasnda
boynun ve dediklerin byr gider
lr gider inisi bir soylunun
bize bir mavi kalr byr gider
ve iilir bir devin sofrasnda
arayerde bir hzn byr gider.

kark saatler'e
soyluluumu anmsyorum. Bir gece farkettim
sinemada myd bir ehirde mi bilmiyorum
nce her eyi ben hazrlyorum sonra geliyorlar
saat ikide mi, ikide mi, on birde mi bilmiyorum
karklk! Keileri seviyorum tuz gibi
susuzlukta m, yle akamlarda m bilmiyorum
her ey bozuktur bir le yrynde
gnlerin aktt rmaklardan m bilmiyorum
ben tutunurum saatsiz bir yelkovana
saat ikide mi, krlmada m, on birde mi bilmiyoru:
adm bir gzellie yakr elbet yakr
bir intiharda m, bir iirde mi bilmiyorum

ieri giren'e
kaplarda braktlar her eyleri her eyleri
ey zn yalnz bir seni mi aldlar ieri
saatler bir ak deniz gibi kimseden yana deil
her zaman ssl psl her zaman olduka geri
beni bir su bana gtrn bir su bana
yle yapn ki sileyim orada hendekleri
beni arklarla trklerle akla donatn
prl prl yara almaz olsun bedenimin her yeri
eski kaleler eski blmler ve eski arlar
bir cokunluk diye bir odak diye bulsunlar beni
ey aklmn tarihi ey su geirmez gcm
unutmadn unutmadn silh tutan elleri
seni bu mazgaln nbetine koyuyorum
sen bir akamsefas olarak gzetle saatleri
bana hzn ver beni kucakla beni hep tazele
ey zn artk naslsa bir seni almlar ieri

tkenen'e
kurun eritip fesleen dkmeye eski uzak bir yaz akam
bir yal baba kar gelir bir uykudaki ak tkenir
camiler ve motorlar birbirine karr bir mays ortas
lahanalar ve arnavutlar ve sudaki sevinli ak tkenir
ok grmeye balar kendi cokunluunu bir doru beygir
artk herkesin birbirine kulland yumuak bak tkenir
bir adam hakl syler bir adam kayplara karr sabahlar
bir duruma hazrlanan incirsiz anlamsz bir yoku tkenir
salam dur ayaklarn ne gzel ey kimsesiz dnen askerden
ilemler tkenir hazr ol tkenir rahat ve alk tkenir
al iskemlelere otobs duraklarna su srasna tarlalarda
tarlalarda otobs duraklarnda koca dnyada iti kak tkenir
ben yavru bir ayydm, hallarda yrrdm, rendim
lmemeyi
rendim ki limanlarda savalarda gemilerde dei toku
tkenir
ey bana kendimi vermeyen dnya ey salam dokunulmazlm
bilirsin bilirim amurlu scaksz haince bir k tkenir

sonsuz biim 'e


sarsldm son uykusunu uyuyunca arabistanm
her eylem bir hamut gibi yerli yerinde kalnca
sarsldm son uykusunu uyuyunca bir hastann
eklemlerin yerini eklemsizlikler alnca
ey gzel mavi gne, sen ekici misin bir ustann
ekimserlik artnca kahramanlk azalnca
durdum sar gller gibi ilkyazna bir hastann
biraz askerce, biraz ak gibi, biraz kalnca
ey soyumdan ve akmdan yana olan kalbim
her eyden umut kesilir her ey krk sen ufalnca
oysa son provasn yapyoruz bir byk destann
sonsuz bir biim olacak o herkes katlnca

su yorum cular'na
I

ben ne gzel ierim gnee kar


arkamda medrese duvar nmde ar
bir srekli kanmadr yaadm
trelere ve alkanla kar
geldim gittim geldim bir ey bulmadm
zldme ve yorulduuma kar
ah aklma her ey gelir, her ey gelir
doan gne kar batan gne kar
szde kirlettiimiz btn her ey duruyor
bak ne diyorum sana, ele gne kar
biz duralm biz srekliyiz duralm
duruklua, tberkloza ve uranyuma kar
durduk, ate besledik, kular srekledik
arkamz medrese duvar nmz ar
gnee gnee kar

su yorumcular'na

II
biz bir para acemi bir su yorumcusuyuz
teden beriden dayankllk tarz durmadan
ellerimiz bir trk gibi yle, kendiliinden
uzun bir gndz farkedenlerin en sonuncusuyuz
ay batar, nk rzgr bir menekeye dnr, biliriz bunu
nk mavi gzl ve deli sekiz kardein onuncusuyuz
ah byk tarla, ah byk deniz, ah byk alg, bil!
senin en son alacan biimin sabrl yontucusuyuz
sezgilerimiz ve ellerimiz sonsuz bir alkanlk gibi. lerde
akn ve tberklozun ve uranyumun bulucusuyuz
karalarmz ve aklarmz bir duvar ykmaktr, anlatlr
biz, lgn bir yryn en tetik yolcusuyuz
eririz tkeniriz, toplanr yaratrz. Bu bize aktr
biz belki de en uzun yaamal bir su'yuz

alt parmakl ocuk'a


benim odur inandm yalnz denizse deniz
denizin yan kla
gzellik alt parmakl ocuk kalkar gideriz
denizin yan kla
enle ben eskiyen bir paspas gibi biteriz
yamurla yala
altnc parmamz bir gn keseriz
yamurla yala
artk biliyoruz bir gn doduumuzu biz de
altyla bele
neden bunca doum sancsn byle ekeriz
altyla bele
altparmakl ocuk doumun tamdr tay gibi
alamayla atele
neden btn gzel lmleri biz gmeriz
alamayla atele
kar yaar lm gelir gider eksikler devralnr
kavgayla dost gnele
dalar kayalar kalr su kalr biz kalrz
kavgayla dost gnele
kar yaar ormanlara kar yaar klalara
ormanlara klalara kar yaar
klann yan deniz
klann yan deniz

dikilitalar'a
balkonlar bir suya alr szgelii bu iyidir
bir austos terlemesine kar szgelii su iyidir
yanklanr btn yanlglar gemilerin
buna kar szgelii le uykusu iyidir
kentlerin yani dzenin gelitirilir bir sevdas
oysa biliriz ne u iyidir ne bu iyidir
karlarm bir yanl akam bir otobs duranda
bir kadnn paltosu bir adamn arzusu iyidir
neyi deitirir arzularn yerli yerinde olmas
kalkmak iyidir, tamak iyidir, akarsu iyidir
ey direnmek, korkmamak, gllere gllere git
oralarda anlarsn kemerler ve akarsu iyidir

barma'ya
suyun ekirdei nedir elbet yine bir sudur
insann gz ve gzya engine bir sudur
bardk neler beslenmedi ki sesimizden
ki bizim byle barmamz yangna bir sudur
gl ald geldi hazdan yelpazesini tavan rkt
bardk ama barmamz tavan yreine bir sudur
bardk sokak ve kr kesimleri kulak verdiler
barmamz nk bir herifin tfeine bir sudur
bunca yl karlatk ama yetmedi demek bize
nk sandk ki herkes kendi kendine bir sudur
eikleri rendik sonra atk koskoca yaplar
barmamz bir kar koymann eliine bir sudur
hogeldin balangsz dnem yaktm kendine
u bizim barmamz senin dengi dengine bir sudur

cahil beir'e
benim bildiim her eyin ad bir yeil
ay gelir yaz gecesi ortalarda dolar
ay gelir ortalarda dolar
ay gelir ortalarda
sevdiim kara gzl sevdiimin ad Beir
yazn kirli gmlek giyer kn ortalarda r
k gelir ortalarda
yaz gelir ortalarda
sevgilim kara gzl bir gmlei var yeil
yaz k onu giyer yalnz onu deiir
k ortalarda
ay ortalarda
kuzu Beir, pamuk Beir, hemeri Beir
alama Beir, dur Beir, alama alnn krr
alnn bir ey deil Beir
gnln buruur
yazn kn, pazarlarda cumalarda aklm karr
artk bildim Beir bize alamamak yarar
bana alamamak yarar
bize alamamak
Ktahya'dan ini aldm her yan yeil
Beir Beir, bir gn olur her ey deiir
ay gelir ortalarda
her ey deiir

dzenbozan'a
gne biterse elbet ertesi kalr
ya perembe kalr ya pazar kalr
incelir bir zincirin bir halkas
bir tutam su kalr azar azar kalr
bir mavi yaz gmlei azar azar incelir
bir adam mavi yaz gmleksiz gezer kalr
birden bir ormana klr sanki gkyz
bir terliye, bir austos szar kalr
ve okuyan ve gldren ve savaan
ey okuyan ey gldren ey savaan
zlr salam sanlan simyas bir duruun
sesini yitirmeyen bir gl hzar kalr
bir akam bir bulgu gibi sunulur bize
oysa bir yanllk birini ezer kalr
oysa kimi su kemerlerine kimi bir i denize
on bin dirim tayan bir kanal
ve eski tulumlar ve kt araplar vurunca size
bir adam otelleri ve yanll sezer kalr
ey eim ey seviim ey bende yaayan
ey btn kitaplar ki bizi yazar kalr
eskitir bayramlar ve trenleri
bir adam gelir bir dzeni bozar kalr

rkek rmaklar'a
suya gittim, sulara gittim, aklm satrbanda
sen ka yandasn syle bana, ay ka yanda
ay ka yanda
satrbanda
msr sapndan ayrdm sandal ektim denize
syle sen ka yandayken gelmitin bize
sen ka yanda bize
indin denize
byk ehirde dururum farkeder akn olurum
aklm bama gelir bir kyya inince
kynn sonsuzluunu grnce
farkeder akn olurum
sular topraa dklr otlar donanr serpilir
rmaklar amurlu rmaklar iner dalardan gelir
iner dalardan
dalardan gelir

kimbilir denizini karasn dalar sevmeyince


hep bir mavi bencillik hep bir gz bir kyy grnce
ay olan, ay adamm!
sevip de lmeyince
benim adm tavuskuu ne yaz bilirim ne k
sa pazmda kolera, solumda iek as
ay kadn, ay kadnm!
ne yaz bilirim ne k
at budur belki bir altn kafesinin
gel seninle aynda bir gzel ieyelim
bir gzel aynda
bir gzel kafesinin

bahar bekleyen'e
ben kn gzelliini sylerim ne gelirse dilime
nk k bir hazrlktr soluuma kpkrmz glme
nice krmz ayaklar gelip geti o gn katar katar
k gnleri szgelii ben bir p bile almadm elime
alt kz bir ay def alp arklar sylediler
beri yanda ormanlar yanard, cierpareler lime lime
artk su uyur ak uyanr mendilim kana boyanr
bilirim bu baharda da herkes hasetlenir halime
ve ellerim batk bir suda akar gzlerim her eye bakar
bahar bir gelsin yeter artk eksikse de brak elleme
su uyur dman uyumaz sularn dibi gllerde
"imrenir dururdum eski gecelerime"
alt kz bir olan def alp arklar sylediler
baktm birinin kara bir gecesi dvermi mendilime
imdi elimde baston silh, bamda apka yle
azmda kurun hznda setiim her kelime
u. hi kimse durmazsa her ey yrr, bu ak demektir
her ey kullanlmazsa dirim bir ihanettir lme
sakiniz elimiz filan temiz bahar filan bekleriz
fincan tatan oyarlar iine bde mi koyarlar
biz silh kuanrz bize bir ey syleme

slak eltikler'e
benim bir sevincim var yzn artk akam
bir ocuun gln gryorsun nereye baksam
kymz uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok
ellerimiz yok ama senin ellerini bir tutsam
baz ocuklar doar bilirim baz ocuklar domaz
domayan ocuklar iin bilmem ne yapsam
ey avlan. bitmeyen temmuz gnei, ey aslan
silkin, sakla harmann, ocuunu sakla
ey aslan, suya kaptr kendini ellerin sanki yok
bir gzel gnde mzkalarla bir alanda dursam
sen yoksun gazeteler yok gemiin raz deil
bilmem ki domayan ocuklar ben mi dosam

bir oda gnei'ne


adna hatrlama dediimiz o metal
parltldr, avclk gibi bir eylere karr
suyun erimesidir, teki bir yalnzln sularna
sularna hznlerine ve doumlarna karr
satnalabildiim hibir ey yok ne haber
kendimden baka stmden baka kim karr
ve karr gelir eksik yz bir baln
ekime gnee odaya ve gnele odaya karr
bir krmzy bir akama bozarm rahatlarm
nk o zaman krmzlar ve akamlar birbirine karr
ey byk mavi, ey gk msn nesin
ey aklk seninle kim yarr

krlara gitme'ye
ite ben buna ak derim herkes durur
sonsuzluun and' durur son ses durur
atarm sava art madalyalar giderim
nk sivil bir askerdi rahmetli pederim
ite ben buna ak derim sakallarm vardr
dnya bir orman kadardr bir su kadardr
ki alr korkun kprszl bir avlanm
temmuzun glnl ve hzn hazirann
ey kim bakar ksa boyuma kim bakar pirinlere
rhtmlarda insanlarla ak yapan vinlere
yatarm akasyalarn altnda btn bir gn
ey ne olur aln beni aln buralardan gtrn

beklemi bir paket cgaramn son umudu'na


ite suyumuzu kestiler ama masamda yine bir iek
bir iein akam elbet bir iee benzeyecek
nasl gzel nasl diri bir iek
dipdiri adamlardan biri bir iek

evet ben son ve kesin umuduyum bir paket cgaramn


bir khne cameknda sararm alp imemi bekleyecek
sonsuz bir cameknda
balangsz bir iek

alrm seni tttrrm bir gn gzel ttn


syle kim var bunu benden daha iyi bilecek
ey kaln duman gn enindir
kim var senden daha doru ttecek

ben gelirim seni alrm byk alanlara gideriz


seninle ben o kavruk biim bir de o diri iek
ne sandn btn alanlar bizimdir
biziz ne varsa kalan, biziz ne varsa gerek

ite suyumuzu kestiler bu bir eylldr ey terinievvel


geleceksin intihar zlemleri de kralar da gelecek
nerden baksan bir btn hznmz
nerden baksan sonunda o diri iek

ki hzn bir mavilik duygusuna bozar gideriz biz


nk biliriz ylklarmz serin yaylalarda reyecek
yamurlar yaar o serin yaylalara
nk serin yaylalarda otlar byyecek

bir iek bahesinin elinden tutarz biz, biz olmasak kim ne


kim pundunu bulup paralara kt pazarlklara byle svecek
ey eski camekn ey diri iek
biz olmasak unlara bunlara kim svecek

ben seni alrm sakin evime koyarm sakin sonra gideriz


gzlerim mavi, senin dumann mavi, yreimiz bir okka iek
suyun da denizin de mavi ve avularn
biliyorsun bir gn gkyz deiecek

ite srahiyi krdlar suyumuz kesik hadi bakalm


ey camekn seninle biziz ancak bunlar yenileyecek
hadi bakalm ey durgun iek
hangi slak mendil bunlar syleyecek

tatil bitti, gzel hasr apkam bir bakla deitim


suyumuzu kestiler ite ama masamda o diri iek
tatil bitti apkam deitim bir bakla
o bak bir gzel cgara gibi ileyecek

terleyen'e
senin baktn tez olsun, sen akn belirleyen
k ortasnda her eyden yanar gibi terleyen
andn gizli kapakl ka yzyldr sryor
gizlisin glsn, kar altnda bahar gibi terleyen
akn derin sularda batm bir geminin ansdr
uzak doudan, kanl sudan, lden dner gibi terleyen
hseyinin haann ateini bir humma gibi duyup
bir l susuzluunu ve ak anar gibi terleyen
sarardn ka yazlar geti btn olanlarn stnden, sen
dorukta terleyen deniz dibinde bir fener gibi terleyen
terledin, akn sularla su gibi akt ama tkenmedi
ey lmsz utku, ey yaban atlara biner gibi terleyen
kim bakar eltiklere kim bakar kk ocuklara, sen.
olmasan. her damarndan teker teker kanar gibi terleyen
yeni insan sensin, eski kanlarn her eye alk nk
krkbir basamakl bir merdivenden iner gibi terleyen

37 i
susuzluk'a
sen beni hazrlama sakn sen de bana gel
lm l olmu hseyne haana gel
elleri koku datrd nasl bir koku
suya gel kana gel bir yeni haana gel
o ld nk bir gl tutmutu bilmeden
sen istersen her gn gel her sene gel
gel beyazlklar elle trl kokular bi
gnler karardnda davran hep sana gel
ne yap yap hazrla kendini anladn m
ne yap yap mesel stp dkndn sularla bile bana gel
hatrlanm bir gl ben de hatrlarm kolaydr
lm m lmemi mi hseyne haana gel
hseyin de ld lr haan da ld lr
len ve dirilen o bitmez insana gel

372
delta'da
ne kadar su iinde yattm ne kadar kulak verdim
ne kadar umdum umutlandm, o byk o gzel ehir geliyor
seni sevdim nk saatin bir zaman haber veriyor
saatin artk sol kolunda her eyi bir bir veriyor
ne baklar ne uzaklar ne onun en gzel aksi
ne uzaklar ne akisler her eyi hibir veriyor
ne ki akam ne ki yllar ite gneler douyor amma
ittiim her kt ak bir yeni cihangir veriyor
bu akn lmdr kafiyesi, dalara filn denk gelir
tkenmez nk doruluunu ne zamandr veriyor
ben hep acemiyimdir ak kafiyesinde sanki acemi
o ak ki ormanlarda tkenmez kafiyesini teker teker veriyor
imdi bir uzak gemii anm sahici bir iektir
o iek dipdiri ergenliini bak hanidir veriyor
ne demilerse yalan, ne demilerse en uzun bekleyie
yaayp derledii yazp ezberledii her eyi satr satr veriyor
ilk defa byle gzel byle tenha bir kam
bir donanm yaz gnne azck yer veriyor

373
aznda bir su tad, yitik bir anne gibi
sanki ellerini ve akn pazar pazar veriyor
kan aktr, l yz prl prl aynda
kuuk cann ka gecedir azar azar veriyor
gel ey akmakta, atele ok beklemi kavm
hazr olmalym, dalardan doruklardan o byk nehir geliyor

ne deiir
ben kan diye balamak isterim oysa gln derdi bakadr
lle bahardan yanadr idem gneten konu deiir
hepsine pekl amma bilirim gln derdi uydurma
kpkrmz en ok yakrken kendine onu deiir
lle mays aydr mora turuncuya filan boyanr
pek gvenmem yabancdr bakarsn yn deiir
idem cefaya katlanr almtr kendi yeiline
hakldr bakmszdr yamurun durmadan gn deiir
ho olsun btn verdikleri aldklar u ieklerin
gl susar idem uyanr tfek balar konu deiir
hep byle srecei sanlr bu gl hikyesinin
hep byle srer geri amma bir gn sonu deiir

rubai

oturdum yle byle, saatim sol yanmda


biliyorum imdi baz atllar kanyor uzakta
beotuz altonbe karanlk yle byle
yle byleden fazla bir eyler akyor kanmda
rubai
sonunu bulmuken duvarlar boyadk
o zaman biraz serpinti idi yamurun ad
kimdi nerde idi o byk anahtarc
gemiler geldi geti bir trl bulamadk
rubai
yk gemileri geti, biz uzaktan dolduk boaldk
nce yldk ykten ve ilepten korkuyla ufaldk
ama bizdik bizdik denize maviyi gemiye yk veren
hzland sonumuz hzland iyice, yani oaldk

rubai

hazrladm hazra durdum giydirdim glgemi


ku l senin blgen sorma benim blgemi
aklar telef olup gider sokak kpei gibi
gitsin. Harcansn baz eyler. Sen dur e mi
rubai
haydi ben geldim oturup konualm ey gk
btn altn tarlas btn komularmla
tarla tapan rgat esnaf btn komularmla
in dola bir yerlerde bulualm ey gk

baharat yolu
- Ben eskiden bilirdim tiryaki bir aktar vard
uzun birtakm saplar ve hazin kokular satard
bir akt gnden geceye hazrlayp durduu
salam aklar ahap bir duman olarak savurduu
elleri -be yz insann nemli karanlk gecesinde
oysa o nemlerle ne renkler parldard bir yol gecesinde
Haritasz bir corafya henz, kansz bir araclk
nk Akdeniz acemilere ve byk odalara ak
Kervanlar gm bir at gibi llirya'dan Anadolu'dan
atlar, tccarlar ve kllar hi kprsz geerlerdi sudan
Ey canm byk sularn ve geni yolculuklarn ad
dantelli kadnlarn ve adamlarn aznda bir iklimin tad
- Ve aktarn dlerinin birlemesi byk bakentlerle
sivri burunlu ve para kesesi kullanan baz kiilerle...
Dantel ve aran, zencefil ve tarn ve misk amber
bir kaleyi almaya, bir bayra kaldrp indirmeye yeter
Herkesin nce bir cinsellie yatkn cmertlii
havalandrrd odalar, sylevleri, kervansaraylar ve her
Anadolu bir gei, Pers bir yenilgi, Hint bir vart
ey canm ay baka, otlar adam boyu, aalar bir kart

Herkesin aznda Avrupa'da bir yabanc aclk


ve Akdeniz btn tccarlara ve el dememilere ak
Kervanlar sevinli bir tun olarak Anadolu'dan
develeri ve uzun salaryla kprsz geerlerdi sudan
nce Bizans, sonra znik, sonra ovalar belki
hepsinin bir pusula ve bir vart akimdaki
Aldlar geldiler giysileri ve at kinemeleriyle
keselerinde altn ve bol ceplerinde kinileriyle
Aktarn bykbabas da kendi gibi aktard
ahap bir dkknda bir yol bulmay satard...
Adalardan adalara, aktarlardan aktarlara ve bir rzgra
kartlar mslman Mezopotamya ve hristiyan Roma
Anadolu bir geitti amansz bir sultan buyruuna
birisi krkbirinci dm atarken bir ksran kuyruuna
Bir dan arkas g alrd, aklar da alrd
tarnla, byk gnelerle mavi pilvlar piirilirdi
Bir lkede bir kralie bir mektubu okurdu
mektupta firengili aklar ve yeminler olurdu
Gzel kelimeler, solgun yzler ve fetihler a
hepsinin gnderlerinde bol gemili bayra

Bir valye elik zrhnda gerinirdi hzla


kuzeyde ak da geerdi mevsim de hzla
Kralie byk hrtlar ve yannda airleri
dokuz blml atolarnda bir ileri bir geri
Baharat Yolu bir gn elbet daha da ksalacakt
o scak lkeler ve baharlar onlarn olacakt
Suyu alnm yemiler, gnete kurutulmu nesneler
koyu yeiller, asya krmzlar, gecelerle tkenmeyen ksnler
- Ve aktarn dlerinin birlemesi byk bakentlerle
sivri burunlu ve para kesesi kullanan baz kiilerle
Byk maceras insanolunun byk kalma tutkusu
ey canm ey yenge dnencesinin byk tutkusu
Byk avclarla kaplan dii ve pazar toplayan
kadnlarn ve ocuklarn azar azar toplayan
Neyin varsa gitti gidecek kadirbilmez metropollere
imdi ananasa, bibere, daha sonra petrollere
Hazrla artk byk ve geni o mavi elbiseni
her eyin yle eski yle kkl yle koruyor seni
Senin hznn bir yazgdr bir eski zamandr
byksn artk byk dirimine beni inandr

Ellerin hep insancl ve beceriksiz nereye koysan


kpr kpr her eyini biriktirir parmaklarn bir duysan
Mavi yeil bir hanersin hi knnda durmaz
bir ocuun yeil mavi gz, bakar yorulmaz
Bir deimezlik sanrsn oktan beri her eyi oysa
bir vakitler gneyde yle kt kullanlm ki
Ovaya yaylr, dada toplanr, sevdan ieklersin
attlarap'ta bir gece ay tutulmasn beklersin
Ve kervanlar ordu olarak drtnala Orta-dou'dan
azgn bir yenilgi gibi kprlerle geerdi sudan
Bakray kendini bildi bileli Marmara'ya akard
kuzey gney iki kysnda insanlar yatard
Bir okamayd koca gzl Akdeniz'in rzgr
zeytinleri karartrd bir Cellinin hassas topuklar
Ve stanbul'da Hali'in kysnda, tahmis arsnda
bir sinagog, bir kilise, bir cami karsnda
- Bir aktar vard bir topa gibi Sakz imirinden
kaytan ngiliz, dn Hindistan gneinden
Byk avclar gibi kaplan dii ve pazar toplayan
bir lkenin scan azar azar toplayan

ncelik ve zencefil ve firengi, petrol ve bakr


nce Akdeniz yresini ve sonra her yeri sard
Sonunda yeniden geldiler, ekmek ve irkettiler
ok uzak gittiler, Baharat Yolu'nun bana gittiler
Papazlar, krallar ve Avrupa'nn btn kopuklar
gkleri sevmenin ve glleri sevmenin lkesine vard
Artk bir okama deildi koca gzl Akdeniz'in rzgr
btn rzgrlar Konya'dan aa Kilikya'dan yukar
Rzgr hep o rzgr, Hint denizinde kaldrr sular
sevindirir kuytu limanlarda kadnsz korsanlar
Baharat Yolu korsanlarla uzad, kanallarla ksald
sonunda ne kald, bahar grmemi llerden baka, ne kald
Sular gemilerle getiler biroklar bouldu
kalanlar kurtuldu, lenler bir eski hikye oldu
Irmaklar, aktarlar, askerler ve bir akamn yars
rmaklar, aktarlar ve bir akamn sadece yars...

sdbd'a kaside
hazr bulunanlarn hepsi bahar mevsimini tand
lle uzun boylu nazdan, gl kendi ismini tand
su gneye yneldi hazdan, iekle birlik aktlar
hazr bulunanlar pimanlkla kalubelsn tand
bahar bir nisan olarak geldi, gnderi renk renk dolu
umut ylece umutsuzluk biimindeki hasmn tand
yaknmalar bitti, el pene divan durdular gelien eye
aklar aklar, otlar otlar yani ki herkes hmn tand
kimin akl bir bahardan daha ok olabilir sorarm
o yeili ve pembeyi birlikte grnce resmini tamd
stanbul'un yledir bahar, aresiz alk tuttular
ten uyand, herkes kendi olan cismini tand
ne denmi, akp giden her suyla akp giderim
nk sevdim nk bu yzden gl bileklerim kanad
sahici mi elinde tuttuun o kartal kanad
sen tuttun acdan benim ellerim kanad
bir geceyi geirmek iin bin trl kalp illa
dvndm rpndm bilsen nerelerim kanad
hazr bulunanlar davranp saatlerini kurdular bahara
ey dirili sana kurulmu saatlerim kanad
avlananlar aa budayanlar sularnz bir rmakta
yavaa geldim durdum beklediklerim kanad

ey yaz gneine braktn alnn bana gel


alnmdan damla damla szlen terlerim kanad
yreklerimiz bir da serinlii tarken birlikte
birden bota braklan bir yerlerim kanad
kanasn varsn ne varsa biraz kanamaldr
benim bunca yldr gnlerim gecelerim kanad
hazr bulunanlarn hepsi evet dediler el baladlar
benim hepsinin stnde iliklenmeyen dmelerim kanad
ey yaz gecesi gel artk gidelim suya girelim
nk biliyorum sahici elindeki o kartal kanad
ey gzel bahar gk seni her eyle birletiriyorum
nk ey yaz gecesi nk her yerlerim kanad
bahar hep bir an sanlr nerde olsa gerektir aslnda
stanbul mesirelerinde ve Mu'ta ayndr tad

meclis-i mebusa'na
aldm bir knunusniyi bir gzel inceledim
rstem paa kanunuesasi ve air nedim
kar adam gibi yaar, kar, stanbul kar inceden
meyyit yokuu alaturkas ve pera dzmecesinden
ve kralm bykl ve osmanl kocalar
alp gelirlerdi bir geceyi bir arkcnn sesinden
herkesin akam ya bozulurdu ya bozulmazd
herkesin sesi nasld o zamanlar en incesinden
bitti kurtulmadk imdi ses yok hatrlayn
bir kadn sesi, olmam bir yaz akamn resimleyen

salihat- nisvandan saffet hanmefendi'ye


hatrlarm bir akam bir yokua durmutum
iri atlarnz macard dantelleriniz alman
ne gksuda blbl dinlemek ne abdlhak inasi bey
plk bir sevgi geerdi arasra iimden o zaman
siz ne zaman ldnz allahakma yani ne zaman
kirli karlar bile erimemiti haber yoktu nisandan
rt paayd deli rtye kmt ad osmanl ordusunda
o zaman hamitti padiah kocamn byklar kocaman
o gnlerde her ey akp giderdi biz de aardk
hrriyet merutiyet otuzbir mart falan filan
gemiler de yle boazdan aa boazdan yukar
byklarn burard umursamazd paa kocam o zaman
rt paayd sakallyd belki sadece sakallyd
ki sakallar gemiinde herhalde bir orman
bir oul bir kz iki gelin bir damat svire lozan
nasl aladm ben bilirim bir yangnn ardndan
uykularm blnyor artk u kona bekliyorum
syle ey muhabbet kuunun ty syle lm ne zaman
hep bir eylere baktm bir eyleri korudum kzdm
kzgnd haremi vard sakallyd rt paa o zaman

hatrlarm bir akam bir yokua durmutum


iri atlarnz macard dantelleriniz alman
bahriye nazr tevfik paa mtarekeler filan
dnya nasl ekilirdi ayaklarmn altndan
annemin sonsuz giysileri bir tel bileyen tramvay
ben ne gzel ocuktum yalnzlklarn ardndan
yenikyde bir yal fatihte evler aykl bir zaman
rt paayd ad yldz'da ve dmeke'de kahraman
herkes ne zaman lr elbet glnn solduu akam
aldm anlayamadm ldm anlayamadm almadm akam
daha nce hi lmedim temmuzum ve incilerimle
gksuyu klarla terif ettiimiz akam
ne zaman glm solar ne zaman deniz ne zaman akam
ne zaman gemilerdi ne zaman paa kocam
artk baucum dinlendirir bir amdann ssn
syle ey gksu akam hafz burhan lm ne zaman
mevltlar okunur dalgalar kalr bir geminin ardndan
ldm ben saffet hanmefendi salihat- nisvandan

anneler kaar gibidir


syle ben salarm kestirirsem ne olur
bir bakaldrma ancak salarndan tutulur
herkes annesi sanr bir ksr yalnzl
oysa herkesin annesi aslnda bir baruttur
eyllden rken temmuz afaktan korkan gece
dalar blmleyen o babadan kaan sudur
hatrla her gn bir alar saatle oynadn
alar saatler bir ocuun uyanlacak uykusudur
souk iklimler, krmlar akar gider derisinden
alp syledii renip oynad bir tabuttur
anne saklanr, baba koar, gnleri mnleri blerler
anne de baba da para para bir geyik yavrusudur
birinin srt ince, birinin elleri kaln
ikisi de bir gln saygdeer komusudur
ey hayalin sonsuz alt glleri blmek dnemi
o zaman artk bir yerlerde hazin mevltlar okunur
dersin ki ay kimin babas kimin olu o zaman
sanki herkesin ii bir blmedir, uzun uzun solunur

senin arkn bir avc borusudur ormanlar tutar


byr, yanklanr, bir kale ykntsnda saygyla durur
ey en bilge sesi gelip duran sonra akan sularn
bilirsin her akam nasl ksz, nasl glkle olur
her akam nerden baksan yine de bir eksii doldurur
babalar geri ekilir, anneler onlara teslim olur
salarm hep kestim tutacak kadar kalmasn dedim
nk bir bakaldrma ancak salarndan tutulur
glleri blmlediler ve sonra suya gittiler ou
babalar hep perembe, anneler hep cuma olur

bozkr tayfasdr
ben denizi imdi grdm nk bozkrdan geldim
kervankran bozkr'dan, o bozkrdan geldim
pederim bahriye tayfas hamidiye salgnnda
ld, anam da ld bense t urdan geldim
yetmi gn filan yrdm gece gndz durmadan
kyya bugn vardm ama bak ok yorgun geldim
talihsiz gndnm, kuzeye gen lle derler
ben doudan gneyden yani ben burdan geldim
imdi sen arrsn bir lleye baknca, ben
zordaym kan tarm yenerim ordan geldim
beni hi beklemezdin imdilerde, yleydim zaten
ama artk kydaym, ite bak birden geldim

kydaki elma'ya bir ses


ey canmn gftesi eylln ikinci haftasyd o sra
bana glmseyerek getirdiin bir bardak suydu o sra
hatrla denize hi bakmadk nk kysmdaydk
bir elma kendi kendine byr dururdu o sra
bir ky ikindisiyle bir elma yle kendiliinden
byrler bir fkenin ya da bir dan yansra
bir kynn beslerlii bir elmadan ayrlmaz gibi ama
elma souk bir k akamnda bile yenir sra sra
bir fkeyi diriler durmadan elma, ovadan gelir
elbet kfelerle sandklarla hznlerle ard sra
ey gemiten gelen konuk sonsuz dmelerimi tut
yerlerini yadrgayan sonsuz iliklerin adna
ey canmn gftesi denize hi bakmadk hatrla
tek pencereli bir odada elma yedik sra sra
elmann topraktan szd gemilerin denizlerde gezdii
bir tatildi bir geitirmeydi yalnzlkt bir kusura
neydi ne doruydu nerden vardk yakmyor konumak bize
yle barlar okuyup yalnzl yaamak kara kara
ey canmn gftesi ey penceresi btn skntlarmzn
bizim babalarmz neden lrlerdi hatrla sra sra
bu sylediim iyi bir arkdr elle bile hatrlanr
yani u, ate ve deniz buluurlar bir limanda arasra
yani u, elma yenir ve balk durmaz kaar
ama yenilmezler artk bulutuklar sra

kndr
imdi bu ka giriin hzn mdr o mudur acaba
bu iri iri sevmekler deniz o eski mhr o mudur acaba
mavi isterse mavi kalsn ister lmle deisin kendini
ellerim bu hznde her eye kar krgn kaba saba
ocuklar vard arya indiimde hemen hemen gnsonu
ellerini verdin tuttum tamam azm da ver bir daha
durup durup yceltiyorsun u korkak afam
incelmi bir mor olarak kyorum bylece her sabaha
imdi bu hzn nedir sanki kara kazam srtmda
ite bir duman, bizi tten, ite bir duman ki kapkara
ka nasl balanr bahelerde, iekler nasl balarsa
bir balk denizin dibine yle balar her defa
imdi bu ka giriin hzn mdr o mudur
benim her duygum biraz hzn gibidir. Mesel

gecenindir
elbet kendisi korkar gecenin karanlktan
nk korkusu karanlktandr her gecenin
sabahn seher vakti var gecenin nesi var
stelik amas bir doum gibi zor gecenin
ister mi kararsn bir yalnz ayr gibi
bilirim karanlk iine ar ar kor gecenin
suyu gizler admlarn rter adamlarn
btn dnyay dolduran ocuklar var gecenin
o bir iyi arpandr elliyi binlere filn oaltr
yldzn yak bak neler yaptn gr gecenin
elbet kendisi korkar gecenin karanlktan
ama ak gecenin hzn gecenin gkle yer gecenin
gece, byk utku, sonsuz bilinen karanlklara
aydnlklara byk bir tutkusu var gecenin
dost deildir sanlr her iki taraftan da
dostluu bir de kendisine sor gecenin
dostluk gizlemektir korumaktr gecenin szlnde
savalar adna ellerinden perim hor gecenin

tomris uyar iin bir iir kurma almas


seni sonsuz biiminde buldum o biimi almtn
sandvilerle, kt ehirle, terle babaa kalmtn
yrd stne herkesin neonu, herkesin babaannesi
herkesin en eski olan kk, en eski hanesi
yeili bozup suya evirdin, akam sonsuz uzattn
ne buldunsa o akama uygun, ne buldunsa ona kattn
perdeler uzundu, rzgr ksa, masalar bacakl
masalar drt bacakl, rzgrlar uzun, perdeleri ksalttn
sen bir atmacann en uzun lsn her trl gkte
g byttn, otobsleri aldn, ehirleri ufalttn
yklan bir kedi bir sre olarak doldurur sesini
seversin bir kanaryann sesinden ok kendisini
denizi ve orman, al ve bakaldrmay ayrmadn
braklm bir kebamm en gzel tanmdr adn
seversin diye sylerim her eyi, sana uygun olsun
nk her eyin birbirine uygununu sen bulursun
gel ellerini ver en gzel ellerini yle
ruhum, ate yreim, kokum, birlikte yle

okluk enindir
zenle soyduum u elma syle imdi kimindir
zenle ne yapyorsam bilirsin artk enindir
suya giden bir adam mesel omuzunu eri tutsa
gne su ve adamn omzundaki erilik enindir
ayaa kalkarsn, adna uygunsun ve haklsn
kararan dnya bildiin gibi sk sk enindir
kararan dnya, yeni bir gle bir ate parasdr
bir ate parasndan artakalan soylu karanlk enindir
bir deneyli gemii aldn geldin yeniyi gzel boyadn
ben bilirim sen de bil ilk aydnlk enindir
benim sevdiim su senin suyunun z kardeidir
senin soyunun brakt gler artk enindir
nk bir silh gibi tutarsn tuttuun her eyi
her yeri bir uyarma diye tutan slk enindir
enindir ey sonsuzveren ne varsa hayat gibi
tutma soluunu, genile, z ve kabuk enindir
ey en gzel grnts ieklere dklen bir avlanm
akm, sonsuzum, bu dnyada ne var ne yok enindir

395
gemi, gemi
ormann uultusu eittir kentin uultusuna
belki fazladr bile kentin usuna busuna
herkes silhn ald geldi bir alana oturduk
etrafta yangnlar ve kt ttn kokular sra sra
eri byklar ereti byklar saf saf oldular
evet dediler bir sakaln taptaze namusuna
etrafta yangnlar yeni bir dnya gibi
bir tfek alayan bir ocuktu arasra
- bir ocuk neden alar, alktan
bir ocuk, bir kadn aalktan
krda oluan fke tezghta tten mermi
girdiler usul usul bir tfein namlusuna
bize iek getirin onlara iek getirdiler
herkes sevin duydular yeni bir iein kokusuna
analar dourganlyla musonlar yalyla
yeni bir korku kattlar onlarn korkusuna
- bir ocuk neden korkar, yaayamamaktan
bir kadn ocuunun ban kayamamaktan

nce hep giderlerdi bir sanrya bakoyup


hep vdeden bir harmaniyenin ardsra
ama kim buldu kim uyutu Byk Ay'yla
kim vard bir gn ahap gemilerle Msr'a
kentin seviirlii ava alkn bir taznn
alknl bir taze kann tten buusuna
herkes en ldrc silhn ald geldi, o alana oturdu
yeltendiler doruluk bulmaya bir dzmece hesap pusulasna
artk krda oluan fke tezghta tten mermi
girerler usul usul bir tfein namlusuna
ey yal gemi ey en salam ey klhan ey gelen
bir gzel rnek getir canterburry piskoposuna
- azgn sular bir ey deil, bozuk pusulalardan
bir gemi neden korkar, ykn tayamamaktan

bombo bir sayfaya fahriye


bu sayfaya her eyi yazdm her eyi syledim
krmz kiremitleri evcil domuzlar bir bir elledim
bitmez bir uzunhava sanrs verdiler bana
o eski havay aldm kendimce tazeledim
atlm bir ok oldu bendeki bu da tutkusu
durdum en olumsuz eyleri en gzel ezberledim

ne sulardan getim boulmadan, nerelerden, hatrlanmaz


hatrlanrsa eer uralarda buralarda yle dedim:
"ben akar suya neden tutkunum nk akardr durmaz
bir suyu seslendirenin terli gzya akardr durmaz
her eyim tamamd yle ki mataram eksik gibi
ama ellerim silh sever korkarm sakardr durmaz
krmz kiremitlerin amurunu ben kardm, ben incelttim
bir topra hayvanlarm, hayvanlarm ekerdir durmaz
cann alrm en yce gmlekinin bir dalta
o usta sanr aynda kendini oysa sekerdir durmaz
o kimse kendisini sansn aynda kaplar kapalyken
benim kanm, tutar szn bereketlidir akardr durmaz
evleri kaplar pencereleri oylar oymalar derken
derken ayrklar eski saatleri soluum yakardr durmaz"

hatrlanr elbet uralarda buralarda byle dedim


ben ok uzak gneylerin gemiinden geldim
senin gemiin uzun, elini hemen elime ver ge kalma
oktan beri beklediin o diri glmseyi ite bendim

TOPLANDILAR
(70 - 73 NOTLARI)

KAR ALTINDA, EVDE


gzel yorgan inesi
gzel karanfil sap
gzel gemi bir vakit
gzel le sonras
toplanp bir odann
en gzel gemiine
dnyay stalm
bir abdullah ocuun
byk gzel gzleri
bir hatice ocuun
byk gzel gzleri
biri denize yakn
biri denize uzak
toplanp bir denizin
en gzel gemiine
dnyay stalm

404
gzel kara salar
orman kolcularnn
bozkr betimleyen
gzel devedikeni
sen kendi gzel bozkr
yaramda aan lle
gzel konumalar
gece yolcularnn
gzel bir at olan
ey gece dalarnn
ey gzel hanclar
kimi denize uzak
kimi dalara yakn
toplanp gemiine
kendi gzel bir hann
dnyay stalm
dnyay stalm
kendi gzel dnyay

LKN
bunu kimse sylemedi, belki dnd
nk vardr insann yaamasnda
uyku ve fke gibi vardr
kimse sylemedi
tuzunu oaltan bir denizde
nasl batarsa gne yle
ben de kardm
ki gzm btn gn
gnboyu lekelerde
kardm ama yle de sylenebilir
iirin btn gemiinin dnda
art eksi btn deerlerin dnda
nceden aklanan her eyin dnda
rnein en scak lkelerin yaznda
en souklarn knda
yanarm rm berbat olurum
hibir eye yaramam
ama yine seni severim
o zaman sen de beni sev
evet.

KM AIRIYOR MAVY
kim dzenliyor bu uyumazl, kimin
ellerim bir iki harf yazyor hzlca
nerden baksan zehir gibi kapkara
tuzla ekmek arasnda suyla benim aramda
maviyi aran kim imdi, kimin
uygunsuz elleri dolayor aramzda
imdi bu her ey nedir
dkknlarn bankalarn borsalarm ad ne
yeilin tad hani, gln sevinci nerde
imdi durup dururken nedir bu
gndz hzlandran, geceyi blen fke
maviyi aran kim, kimdir aran maviyi
asl mavi kimi aryor, asl onun ad ne

KALMAK N BR YAZI
epeski bir yorum: atlar ve kediler ve sereler ve
kuytularda uyuklayan kpekler ve yllarla
acnn ve sevincin z kardei olan kendisi her sokakta
bir selm olarak alnmaktadr
ve deniz diplerinin yeil basncdr ve baz bulutlarn
doudan kuzeye younlamasdr
epeski bir yorum: scak bir eyll deimesidir bir
ekya yatann en uzun gnleri
akn br ad artk kentlerde kaybedilmi bir savan
tarihi olarak anlatlmaktadr
ve eski ceketlerin utanc oymal asklara parlak tyl
apkalarla birlikte aslmaynca
epeski bir yorum: kan, kusar gnein fkesini, hatrlar
onu otlarla bakmsz kylarla
nk yle byle de olsa bir elin ince boyunlu bir
srahiyi doldurduu hatrlanmaktadr
ben ne diyorum: aylar, dereler byle sakin ve
kararlyken ovada, koruyorsa yatan
gnn bitii kefen uyuyorsa uysal gecenin
kurumu ve hzn dolu bedenine
uramda bir sanc, uramda, atlarn kinemesi gibi as
gece karanlnda
kalaym kalaym diyorum olmuyor
ben gidiyorum.

BR YILIN EN SOUK AKAMINDA


AK VGS
Nasl yadsnabilir yreklerde gezinmesi
tozlu bir gm taban, ieksiz bir sardunyann
bir kadifenin avular kamatran ans
pk caddelerden, armaanlk ieklerden
kan ekilir gibidir eski dnyann
kalabalkta, yarsz bir hipodrom sszlnda
bir suyun durmadan durmadan akt sans
geceyi, egemen geceyi hazrlayan akam
bir altn yzk gibi syrmak tabebeklerden
kebalar acmasz bir yzdrler sunarlar kendilerini
dnyada, bir gne ylnn en souk akam.
ki kiinin birbirine bakt akam saatinde
uzakta bir rmak bir tomruu tayordur elbette
bir yer szlyor belleimde seni bir yerden tanyorum
ite ellerin birini ldrenin elleri
bir merdiven tayan birinin elleri
belki biimli ama azn ilgilendirmiyor beni
sen su mu ierdin ste ekmek mi batrrdn
o byk nehir srerken ktkleri
seni tanyorum elbet ama neye yarar
uzun zamandr bulumamtk
hem insan ne kadar tayabilir uncack yreinde
bunca gemiler bunca tirenler gazeteler
oradan oraya tarken en kt haberleri.
Yemin ederim ak deildir bu
dnyada, bir gne ylnn en souk akam
souun bu kertesinde gzlerdeki bu buu
yemin ederim ak deildir, ak deildir
daha baka bir eydir ki, gz yumulur.

HAD ZMR'E.
yorgunsun ho gelmisin
kara gece nbetinden ho gelmisin
yat uyu yerin hazr
hak etmisin uykuyu
hell olsun uykun bahtiyar saln
ama bir uzak iskelede baka olurken deniz
sakla uykunu biraz o uzak iskeleye
bak sakn tellanma
bitiverdi iki aylk bir ocuun kendisi
bir ey deil bir ocuun iki aylk tanrs
bitiverdi iki aylk bir ocuun kendisi
haydi kalk, sakla biraz haydi kalk haydi dedim
ap sonsuz bir cam bir uzak iskeleye
imdi tam srasdr her ey hazrken byle
imdi bunu gmelim
naslsa girdi bu karaafak aramza
haydi imdi lm vakti deil aramzda
lm ki bir olaan acnn ansdr
imdi anya yer yok aramzda
ne gzel uyurduk biz kavgasz grltsz
bir yara bile olsa uramzda buramzda
sular gibi kark olan uykumuzda
senin kara gecen pasl benim ocuum l
bir uzun yaamay beygirler gibi kotuumuzda
hatrlarsn uzakta kotuumuzda
saylara vurdular bizi haydi kalk

haydi kalk yoruldum bir patlcan nasl bzlrse


bostanda durup da olmay beklerken haydi kalk
haydi kalk dedim senden aldm kendimden
lm bir gzel ezberledim
anladm yorgunsun kara gece nbetinden
ocuk ld ben yoruldum lm nbetinden
saatini kurdum, saatini de kurdum haydi kalk haydi kalk
imdi bunu gmelim
neden ld ben hurdaydm sen ordaydm
belki de bahar filan vardr erzincanda ne bilelim
hadi kalk tirenler kalkyor duyuyorum
biliyorum
yorgunsun her geceden, biriken her geceden
haydi kalk imdi bunu gmelim
haydi kalk bitiverdi
haydi kalk yorgun gzelim haydi kalk
hadi artk ldm biliyor musun
hadi kalk
zmirlere filn gidelim

4i
KAR SES
yitirdii suyunu verdim ona
ac mermerden damttm, yeniden elik
artk elleri her yerde ve sevinci bol
eylln son konuu be gecelik
anlatlmaz nasl haykryor durmadan
kardan geri, l kardan geri
plakt svariydi ok eskiden dalarda
sonra talim yerinde bir ileri bir geri
kentlere hi girmemi, yz ata boyal
l kardan geri
sonra girdi apansz, arpasz beygir gibi
ne de gzel evleri, sonradan dnd geri
atnn nah gmten ve mh altndan
silkinerek bin yllk bir ekinin altndan
mahmuzlayp yeniden plak dalara doru
meydan saati nerde artk o nerde imdi
yepyeni bir takvimin ilk yapra o imdi
imdi nereye atsa bir su bulur elleri
l kardan geri
ama yamurdan da ileri
duyduu gmbr gmbr silh sesleri
bir gn elbet gelir

SZCK
hi duymamt o szc, motorlara kum yklerken sylermi
iiler
freni patlaynca bir ar kamyonun, ofrn aznda cgara gibi
dumanl
ilkin vaftizci yahya, sonra yahyann kendisi sonra spartaks
roma'ya doru
sonra incelmi, hazrlanm, keskinlemi gelmi bir
dvnn aznda
imdi denir ki, dumanlar eskitilmi, sular ktye kullanm
yemiiler
eftren amcasna svm, partizann biri ylm artk
dvlmekten
herkesi bir bir ele vermi sonra su kalm boaznda dili
tutulmu
lm, o sylemi sonunda en dorusunu, belki kanl bir ak
niyetine
oysa imdi her yerde arabalar gidip geliyor, ykleri
boaltyorlar
ba budayanlar makas tutarken eldiven kullanyorlar artk
baka eyler de var bombalarla kt silhlarla ilgili
ve ne dersek diyelim artk bulunmutur aklarn en gzeli
kent, kent batan ezberlememi o szc alveri dalgasnda
ustalanca artk, o tek szck bilirmi, her eye birden yeterli
gelir gidermi dumanl bir akam saati aznn kenarnda

yeni sezdi bir yazmann yazsn, okudu doru bulup ezberledi


ve artk btn airete olumlu bir d salayabilir ekinmeden
kendi gnn gnei, kendi zaman, kendi duman
cgarasmn snmeden
k soylusunun yaz plann denize bakar bakmaz birinin
ayn sesle haykraca bir aydnln vazgeilmez simgesi
rnein bir imek anlamnda, douya giden bir katar
anlamnda
kara, yeil, arpntl ve durmadan hznl
durmadan dayanan, bir uykusuzluk haline gelene kadar
hi duymamt, duymam oldu gene de. eskimesin
diri kalsn ate gibi yakp geen arkas
artk tohum, dller kendiliinden
saatler sabah alar baz kentlerde
bir baltann parlts karr suyun sesine
ve hzn kine dntrr elleri ustalkla
yepyeni bir dirim hznda
birisi onu haykrr durmadan

KAZI
eskide bir gn, urdan burdan konutuklarmz hatrlyorum
gneten ve dnencelerden ve kylara giden kimselerden
yaz olsa neyse, kar soluk bir gln kefenini yrtyor
ve durgun bir suya dnm bir akam beni kskandryor
eskimekten yasslm bir tepenin hznyle hznleniyorum
ki ellerimiz bu srada hayat ve lm andryor
suyun ak, kynn ve sevincimin ak nereye varyor
imdi stmzden geip telere giden bu kularn ad ne
sonra kularn ve her eyin ve akn adn kim veriyor
kimdir nerdedir var mdr btn bunlarn usta yazcs
biliyor musun gitgide yaralanyoruz urdan burdan
biliyor musun imdi eskide, ok eskide o dinlence yzyle
dedemin en byk haminnesi, ar ar salarn taryor.

KAVAKTA
artk gelince biliyorum, nceleri korkardm
yle ufak bir ey, sudan kam ay
otuzbebin atlnn dadan gelen yanks
nceleri alp gider sanrdm her eyi
her eyi alp gider sanrdm, bir kez iire konmusa
menekeler, bademler, byk adamlar, kutsal olan ne varsa
imdi bir eki ve bir alan yetiyor aresizlii anlamaya
rnein bir eczanede bir koku duyuyorum
tamam.
oysa ben eczaneye bir il iin girmitim
sirozluyum, ya da mitral darlm var, lserliyim belki de
niyetim bin yl direnmektir bu halde bile
romaym, bizansm, cumhuriyetmi, bilmem neymi, bahane
turuncu bir iek aarm bir yerde akamzerleri
eskiden byk adamlar gemi topuz gibiymi her biri
(o koku)
hangi budala sylyor artk bu szleri
el ettim birisine, bir bakasna giymediim apkam karttm
ne dalar tandm, ne denizleri ne teyi beriyi
daha demin uyanmtm, az nce, baktm
vakit akam.

hayrola yunus kzm, hayrola karl dalar


hayrola karl dalar, hayrola yunus kzm
geceniz bereketli olsun, gnnz salam
ben geldim gittim ie yaramayan eyler topladm
kancal ine, balk oltas, tabanca, bomba filn
da glgesi, keba, odun ve duman
bu arada baa tanr bildim, mhrmle onayladm
aalara ve otlara ocuklar gibi baktm
kurda kozaya yle, kalem kda yle
derken bir ihanet gibi vurdu gzme her ey
anlatamam.
il mil bok psr
uramda bir eyler var
sahiden bir eyler var
haykrmadan anlatamam.

DENZE NSZ
birden bileklerimde duydum
denizin engin kelepesini
iki ky arasnda bir yerde
asyayla amerika gibi iki ky
aradaki okyanus da olsa
zaten zamanm yoktu
bir trk sylyordum
eskiyen talar stne
hzm kesilmiti
hzm hep kesilirdi karanlk basnca
uzakta bir yerde aan bir gln
uzakta bir yerde yaklan bir lmbann
ellerime dolanrd kokusu,
oynak terazisinde akan zamann
ikiyi ikiyle arpardm durmadan
artk kanlmaz bir ustala vardm
ac ekmede ve rzgr tanmada
olumsuz eyleri tartmada
stme yoktur biliyorum
bir cokunluum kald, onlar da
o kadar snrl ki
-ieklere, halka ve sulara deginbaka bir ey yok
rnein ceketim anisiz bir geceyi ykleniyor
bense sonsuz bir gidi gelite

birden nasl duydumsa duydum


denizin engin kelepesini
gney-batdan esen bir rzgra uydum
arparak kendi sesini topraklara, aalara
denizi ve bahe lokantalarn
snlmaz yaparak
amaz bir dorulukla evleri evler yapan,
indim kalesinden
evimde gazeteler okudum
imdi ey beni sarglayan tekne
dilimi dil yapan haner
sulayp eskittiin tarlay gster
yakp sndrdn lmbay gster
iinde yaayp dndn oday gster
bir damarm boalyor
biri doluyor
bir bardaktan bir bardaa souk bir st aktarr gibi

GVERTEDEN BR
Suyu bir ara diye kullanan gemiye yaklak olarak
otuzbin kii bindi
Ormanlar blgesinden onbin, yal topraklardan sekiz
ve tuz gllerinden onbebindi
Dolunay, salkmst, elverili rzgr, ie mantar, youn
uykusunda ehir, deniz ve gemi
Herkes tank, ite bir daha sylyorum, grdm usul ve
karanlk, yemin bile ederim
O da bindi.
Ne kadar srer bir kurdun zgrlk ryas, peneleri
yabanc gvertede anrsa imdi
Hele gemi zbitleri ve tayfalar, kokulu byk sigaralarn
glerek birbirlerinden yakyorlarsa
Ne kadar srebilir lmn en son dnlmesi gereken
bir kurtulu olduu
Bazlar susmay aldlar, kimileri "evet" demeyi, avunup
yanslamay, herkes bir trl silh
O da bir silh edindi.

Ey bir yelkende kurutulmu gne ansnn giderilmez


akamszl
Elimden en son alacan ite bu, soyuma yaraan
dourgan cokunluktur
Karanlk kendi kuytularna ve yaz, baygn dalgnlna
arsa bile zlemli ellerimi
Otuzbin kiinin yarsn ve zbitann ve tayfalarn
tmn erge yenerim
O yendi.
imdi bir geminin k kasarasnda biliyorum
O, bir yolcuya bir sava anlatyordur
Kann bir cephe olarak kullanld
Ve lmn bir silh olarak.

EHRDEN BR
Denize bakyorum, tersine bir yaamann tadszl bir hzn
olarak alyor iimde yerini
Bu yzden meyve suyu iiyorum durmadan ve galiba bu yzden
durmadan seimlere gidiyorum
Ay oynatanlar seyrediyorum, dan dizginlerini, bilmeden
satn alyorum salon ieklerini
Ve sanrm bu ilk bende olmuyor, nk denize bulatm, bunu
ellerimin maviliinden anlyorum
Ak filimlerine ve rntgen filimlerine ve her rktan ve her eit
gemi tayfasna altmdan
diyorum
O da derdi.
Birtakm adamlar ki elleri ceplerinde ve artk gzleri patlam
uygarlktan
Mavilik ve hendese ve gemilerin gidip gelmesi bir tutku olarak
yer alyor yaamalarnda
Denize bakyorum, ve bir eski kraln dne girdiimi iyice
biliyorum sabaha kar
Bir otelin onuncu katmdan atlan bir ak mektubu usulca
nme dyor kyda
Artk okunmaz m gllerin eskimi yasas, geerli deil mi
tiyatroda nemli bir ge olan merdiven
diyorum
O da derdi.

Denize bakyorum, bamz dnyor her eyden, imkndan ve


kullanlmam snrszlktan
Atyorum sinema biletlerini, matinenin de suarenin de ve satn
aldm btn iekleri
Uzun uzun soluduum bu akam bir bakasnn eskiden
yaad bir akam andryor
Sevmenin, umudun, mutluluun bir austos perembesi
olduu gibi kebalarmda
diyorum
O da diyor.
imdi bir kede bir bakkalda biliyorum
O, bir kadna bir sava anlatyordur
Hznn bir cephe olarak kullanld
Ve yoksulluun bir silh olarak.

ACININ TARH
kaln ve karanlk bir at merdiveni gibi
giderilmez eksikliini tanrm onun
suyun bardakta duruu gibi
bir fke usul usul byrken kuytuda
yemyeil bir ayr grnmndedir
haziran ortasnda bir gm lfer
byl bir fotoraf bir gm erevede
ve evinde hemen hazr bir silh
byle kargaal gnler dneminde
beer onar koparlan bir takvim sanki
bahara
bunlar gzel eyler biliyorum
herkes de biliyor kukusuz
ama ne kadar gzel ne kadar gzel
serenin k gn yemidir
aln aktmal bir atla dne gitmek
ay penceresi, bir gzel insan sesi
ama ne kadar gzel
krda bir olak kadar
klada bir trk kadar
rzgrda kuruyan tlbent kadar
oysa gece tam yarsdr bir gnn
ve daha gldr gndzden

ben imdi diyorum ki bir bak u alanlara


sokaklara kprlere kiremitsiz damlara
talara sopalara amanvermez silhlara
ehir haritasna trafik lmbasna kan iinde adamlara
kan iinde adamlara
kan umutsuzluktur
ona kendini hazrla
ne kadar yalnz olduumuzu hep hatrla
alklar yokluklar krmlar
-rnein sensiz olmak mrmn bir akamndabir blgeden birine giden ordular uaklarla
yalanlar ihanetler karmakark limanlar
iki eyin apansz kar karya geldii dnyada
ben imdi diyorum ki
buna inanmak gerek
bir susam gibi boyuna sulamak umutsuzluu
ve direnmek
hep direnmek devam etmek adna
diyorum ki acl eksilmesin azmzdan
boyuna tkrmek iin
boyuna

ACININ CORAFYASI
kente kapandk kaldk tutanaklarla belli
sirk izlenimlerinden semen ktklerinden
yzlerimiz temmuzdan tr sallanr ve uzar
ve her ke bir tuzaktr
birer daraacdr her meydan saati
le vaktini kesinlikle gsteren
oysa hep gl dalar grmenin zamandr
lm uzun uzun kalr iimde
yani gller giyinmi bir adam nerde ben nerde
rzgr bir dirimi drt yne blerken tepelerde
ve gece durumasndan yeni kmken
sabahn terazisi eksik tartar glgemi
artk yle ak ki kukuya yer yok
kim gelirse gelsin acya hep yer vardr
tutanaklarda duvar diplerinde ve baz yerlerde
rnein ukurova ve mekong kylerinde
acdr aacn glgesini yapan
bunu herkes bilir
kutsal ac beslegen ac stn emiyoruz
yatyoruz seninle terli deklerde
saati seninle kuruyoruz bir alar saati
sen donatyorsun kalbimizi
kalbimiz ou zaman yeterli ve rkek
kendi ounluunu kendi reterek

kente kapandk kaldk iki cadde iki alan bir saat


mutsuzluk acya varana kadar
artk yeminimiz bir tatar glgesi gibi
yle bir glge ki belki ok dardr
ksa vakitlerinde aceleci akamn
artk yle ak ki kukuya yer yok
acya hep yer vardr aramzda
drt cepli yeleim ayn kolaylkla tar her eyi
bozuk paralar da umutsuzluu da
ayn kolaylkla tutmu gibi olurum
gnein yedi renk ayasn
biliyor musun gl dalar grmenin zamandr
imdi bir barsan ok iyi biliyorum
ya da stste silh atsan
kent tepinir belki btn kular uar
belki deil mutlaka
ama
bir tanesi mutlaka kalr

VAKTN ARISI
imdi burda kar yayorsa her yerde yayordur ve vakit
dardr
su geirmez izmeleri de vardr aman vermez
yldrmekenleri de
ve polisleri, polisten kaanlar ve dzgn cmle yapanlar
anayasaya giri, felsefeye balang ve statik okuyanlar
aa okayanlar, ekmek dilimlemeyi ve yemeyi sevenleri
-aradabir ate gibi yakp gemeden tarihin kundurasmevsim sonu ucuz satlar, indirimli fiyatlar ve hi
dlemeden
bir incir aacnn btn bir yaz sren denizli ryasn
doduu yerin yitik ansn bulduunu sanarak
sevenler vardr
drdnc boyuta gre bile
vakit dardr
denizlere en tutkun adamn bile ok zaman uykusu vardr
bir rpnt gibi gelip gider dlerinin kumlarda yatt
o adsz ehir, halknn boylu boyunca kumlarda yatt
bakalarnn o uultulu ehre biraz kuzeyden bakt
ne kadar suya girseler slanmayan
maclar, dalyan toplayanlar, vapur yrtenleri
suya bakp rzgr syleyenleri, yamuru yanlmadan bilenleri

yamura emsiyesiz kanlar


bakkal raklarn, meyhane komilerini, deniz adamlarn
izinli yryleri, salksz grevleri ve aynen lokavtlar
doduu yerin yitik ansn bulduunu sanarak
sevenler vardr
vakit dardr
her eyin acs birden geliir ve hz verir kanma
iein susuzluktan kurumas, kedinin al ve eyll ortas
bir yanllk, bir krgnlk, bir izin akamnn ilk karas
sklgan lmn kulukadaki kuunun atlamayan ilk
yumurtas
ite akreple yelkovann, rmcekle sinein saat onikideki aras
ancak cokunlua vakit vardr
ey onun adsz bir ot olarak yzyllardr srgn veren sabr
durumunun dalara bir akam olarak vuran glgesi
ey usta berberlerin bileyli usturas, lmclar kazmas
ey bileycilerin en hznls, kvlcmlar ustas
ey en tral mcellit kalfas
bir faklte rozetinde glmseyen krmz, uslu krmz
glnz bir maarann karanlk tarihini ayor artk
bir ehrin gneyi ve bats vardr
vakit dardr
bizim tasalarmzn eskidir tarihesi
sonunda umutlanmak, banda gl bahesi
bir bayrama su veriyor bir gm eme
nk dnyada artk
vakit dardr

ANLATI
o herif saatine bakt
herhalde e be vard
herifin eni haritalarda
belli bal haritalarda
doudan batya kadard
nasl hatrlamazsn nasl
bir iein sapn birlikte diledik
gnei gbre gibi emen
kaplarn arkasnda kaldk
yanl anahtarlar gibi
nasl hatrlamazsn
birlikte stma geirdiimizi
karnmz gneten koruyarak
clz kollarmz
ceketi gbeine dard
akamn solgun ineini
ve dingin bahesini o inein
stn sevincini saard
geceyi ve gndz
bmbyk dn yine solgun bir kamn
nasl hatrlamazsn
hznl solumalar
clz kollarmz
aynda kamlar aralayan
memelerine ksnyle bir bomba yerletirip
araflarla oynayanlar

herif batanberi vard


suyu o tutard, o satard
kd bir basmevinde paraya evirince
gemileri budaydan petrole evirince
sen de kimsin, diye sorard
bak: her eylerini alp geldiler
bir eyleri eksik kald
imdi uzakta bir haftalk ller
ve mermiler sandk sandk
mays bizim lkemizde bir kutur
durmadan ter ter ter
hatrla, biz scaktan ve kutan lmeyiz
bizim vaktimiz ne zaman, hatrla
sadece direnmekten usandk
herifin kemerinde bir ordu vard
soysuz bir tabanca yerine
ve tartma uzaynca
hong kong'da mudanya'da
elini hemen beline atard
o zaman bir buzul, yal bir buzul
bilinmedik bir da banda
usul usul kayard
herifin saati vard
durmadan saatine bakard

nasl hatrlamazsn
bir gn ldmz
gk kadar ok yldzl
ok yldzl bayraklar
iyi pimi bir tavuk gibi bldmz
hatrla kendi yzn
en doru haritay
en doru yeryzn
nasl hatrlamazsn
biz de saate baktk
alanlar alabildiine, o zaman biz
biz o zaman u kadardk
ve clz kollarmz
lmler, kymlarla
bir gne yapt aydan
ne hazrlanyorsa, bil
ne hazrlanyorsa
orada biz de vardk

SUNAK
ilkin bir kadn kestiler soyup giysilerini
sonra kitaplar yaktlar, sular kestiler
su bir ulusun zlemidir bu yzden dalara bakarlar
bir silh olarak alnr satlr
ve slatr esirgemeden bir renberin boazn
oysa ay bir ate gibi yayor
usul usul terliyor bir batk gemi
kan szyor bir halkn dinmeyen uultusundan
ve eskiden bir ehire geldiimi hatrlyorum
bir ehire yerletiimi hatrlyorum
rzgrn eskittii bir emsiyeyle
suyun paslandrd bir silhla
herkes gibi bir avu bedenimle
yarm dirimler yarm lmler tayarak
bir denizin altndan
olduka ar bir denizin altndan
az tkal bir srahi gibi
suyun yzne ktm
imdi artk neyi hatrlasam bir an oluyor
rnein bir adamn ikiye dknln
bir kadnn sunuluunu soyularak
kanm m harlatyor ben mi flyorum
gidip toparlyorum bir yerlerden bakaldran glgemi
diyorum ki ey batk gemi
artk kar yayor gvercinlere
sokak allm dzenini srdryor
harcayan kll elleriyle
sunak kan iinde, kan iinde sunak
alp boyuyor gvdemizi

sokaktaym ve herkes alkn


hatta bekliyor onu durmadan
bir soylunun serinleme alkanlyla
bir austos akamnda
durmadan kurban, durmadan sunu
tkenmeyen alna dzenin
dmeyi ve kan hazrlyor
akn son kertesini
onu, durmadan
imdi ey eski gm, batk gemi, diyorum ki
her yerde seni hatrlyorum durmadan
saat ka olursa olsun, takvim ne derse desin
alkta, bir ban kabzasnda ve dada
durmak istediimi hatrlyorum durmadan
itilirken ve dvlrken ve kovalanrken
gne batarken ve doarken
bir parmakla dayayp ellerimi
durmak istediimi hatrlyorum durmadan
itilirken ve dvlrken ve kovalanrken
gne batarken ve doarken
bir parmakla dayayp ellerimi
durmak istediimi
sunak inceltir corafyasn
akam bir dinginlie benzer kendiliinden

434
II

dnyay en ok sevdiim zaman


her eyi en ok unuttuum zaman sanlr
nk kularn gzle gneye gittiine inanlr
oysa ta krmann ve otel ina etmenin mevsimi yoktur
cepte tabanca da cgara paketi arar gibi aranr
adamolu hrn bir k gibidir
dorusu hrn bir k niteliindedir
birden akidesi parlaynca fosforun
dnyann elbette sonu vardr
yani sunak temizlenir kandan
sunmann n alnr
en denize yatkn kreklerle
ustaca biilmi keresteler
ve usturlpm en ls iskenderiyeden
ve haritann en makbulu kanla yoklanan
sonu vardr
imdi
bu byle nasl bir bahardr
btn srgnlerin lhana olarak hesapland
btn harfler anlamn yitirmi
btn sokaklar geli geie dardr
ve aclar btn etkisini yitirmi
gemiler btn limanlarn ura

435
III
dnya bir sunaktr
sonunda kalemlerin bile sunulduu
ite benim kanm ortada
akmyor artk

IV
sakinim btn gece boyunca
bam deimeyen dme koyunca
lleler kzllar menekeler morlar
st gelmez kapya vurmaz
gazeteci de yle
bilirim
dnyann sonu vardr.

BAZLKA
herkese yeni bir selm
dden ksaltld
yanl bir gndousunun
denizden tayp getirdii daha bu sabah
ceketsiz bir cesetten, gklerin sahibinden
hznl bir umuttan ksaltld
bir yl sonu akam sanki
herkese yeni bir selm
bir bedenle deitirilen bir son olarak
uzak asyadan bir korku, orta-doudan bir sanr
tuzu bolca lttan ksaltld
ovalarn yeertisi ve bkirlii kzlarn
temmuzda domu birinin ynden harmaniyesi
bir l kokusuyla ehirlere tanrken
romada kilikyada giritte nevehirde
urfa derler bir yer vardr gneyde, orada
acmasz nemruttan ksaltld
ka yldr denemez ka bin yldr mr
suya topraa durmak atee yamanmaktr
elinde bir lmle dolar durur
bir bedenle deitirilen bir lmle
bir gn dar bir odada bir gn bir alanda
elinde kalr lm
ite ondan ksaltld

gemilerle mektuplarla tand bizansa


onyedinci yzyla
rahata tazelendi nk
ok renkli bir buluttan ksaltld
byk stepte, alplerin kuzeyinde ve gneyinde
kutsal yarmadada nidede ve aksarayda
bir orman grl grl emerken topran
bir yunus denizini dolarken o
balkmas yeri g ycelten
bir hamuttan ksaltld
ey dirim ey dirim tek tanr sensin
tanr endin her defa

KARILIKLI EKLMT DUVARLAR


Dokuz metre, yedi arn, yirmibir verst, be yarda
Doksan kilo, krkbir inik, altm pud, bir okka
Onbe kapik, krkbir iling, otuzbe sent, yz para
yz dekar, bir mil kare, yirmi dnm, sonbahar
Tepemizden grltyle geti uaklar
Seni bildim bir altnn balamaz sesiydin
Amcan nerde baban var m, kimin hemerisiydin
Yedi-dokuz, ikiyz, yz ton gibi bir eydin
Hatrla ne gzeldi, deniz dalar ve rzgr
Tepemizden grltyle geti uaklar
te burda braksam ya sonsuz iir adna
Irmaklar hznlerle uyuturan adna
Ama nerde o bilgelik! bin ton gibi bir eydin
Alfa gibi, elif gibi, mega gibi bir eydin
lm gibi, zulm gibi, alk gibi olanlar
Tepemizden grltyle geti uaklar
O annesi tam lrken salarn okad
Bir kz sevdi, koca kenti bkmadan arnlad
Kim derdi ki ondan byle bir sava kacak
i d kardan beyaz, kandan kzl, duvarlar
Tepemizden grltyle geti durdu uaklar.

HAYR BEY
Bre aalar bre beyler paalar
yle dalar kimlerin dalardr
lenler ulu Tanrnn kullar
Kalanlar bu dnyann salardr
hey hayri bey hayri bey
bir gelin aldn soylu bir evden
elinde gl glgesinden mendili
sandnda sedefli naln
su ierken grkemli
aynda ince
ve souk pencerelere dayam alnn
senin suyun ikodra'da falan snd
varsn artk selnik'te sousun
sen ki salpazarl bir kerimin olusun
"hatrla hayri bey hep
hep yalnz kaldmz,
bu dnya kimin olsa bizim
deildir, uzaktr bize,
bizim olmadka tepeden trnaa."
hey hayri bey hayri bey
bir elinde diki inesi br eli acemi
alp gtrdler bir dalgnla
bir dalgnla o gzel gl
byk ansn yayamadan
dnyaya utkuyla geldii gnn
davul sesleri tiren sesleri top sesleri
kocamustpaa'da urda burda
arnavut almnla bir kuan sonusun

"oradan oraya tanan kanlar hatrla, kllar,


hatrla yemen'leri, ikileri veresiye aldmz
hatrla, hatrla hep en son gidenleri, kimin nesiydi
gtrdn, tayp getirdiin kime, bir
bayram gecesinde lime lime, niformanda scak,
pera'da buz gibi, tabancanla, ve souk ikliminde
akszln, sana bir tarih gibi geldiini
hayri bey."
hey hayri bey hayri bey aslnda
yrein akntda bir balk gibi diri
uzar durur bir yemin gibi karanlkta
bynn ekitirdiin her teli
serin mart geceleri nemli koularda
avanos testileri gibi terler durursun
hey hayri bey hayri bey
sen bu gidile harbiyeden kovulursun
ya da bir gn bir miralay olursun
korursun ara sokaklar ahap evleri
yldzlar ar ar gelirken geceleri
ay gibi taptaze atlarla uzaktan
ve dalar ve mavzerler ve kurunlar
hey hayri bey hayri bey
bir eli kurundan hzl
br daha yava
bak u utkulu savalarn ettiine
kanrsan ettiini bulursun
Bre aalar bre beyler paalar
Yaz atlar kra yeri eeler
Vurumaya gel gel eder keler
Durmak deil dvmek alardr

hey hayri bey hayri bey


osmanlda kolaas hayri bey
aymda krbykl gnelerde deli
eli her silha yatkn ayaklar izmeli
hey hayri bey hayri bey
hey gzleri yaradltan srmeli
tophane karakolunda isyandan maznun
seni bir de elziz'de filn grmeli
"iklim bozuldu, yenilendi belki, akamn vakti erken
tiren iki gnde geliyor van'dan. sular
hemen snyor, souk artk aymda daha grkemli.
her ey biliniyor ve hibir ey kalmad hatrlanmayan
hayri bey. gemileri kyya ektik hayri bey,
susuzlar sulamadk hayri bey. merutiyet raks
ve hareket ordusu hayri bey. uzun bir gerinmenin
gzyaartan sonras hayri bey.
veliaht prens reat. sadrazam prens halim.
hayri bey, bir karanlk
bir karanlk.
aldm bir avu deniz suyu bir boucu gl oluyor
elimde, sanki kimsesizim."
hey hayri bey hayri bey
tabancan fransz pla
byn alman
esnafn biraz seluk biraz ermeni
tccarn galatadan camilerin mahyal
kalk hayri bey hayri bey
seslendir bir yerinden bu suskun orman.

Bre aalar bre beyler paalar


Su stnde yzp durur ieler
Bu durgunluk yazmz keyler
Bu buular fke buulardr
hey hayri bey heyri bey
bir eli bombo, birinde diki inesi
kendisi hep kendisi, deien gveyisi
solgunluk ve hatrlanmayan bir ey
artk hatrlanmayan
sonu ok deitirilmi bir masal gibi
btn bunlarn en iyisi
ben bu gece lrm
gider yastm bulurum.
"biliyorum her eyi birlikte grdk, yaadk.
hrriyet delisiyle ttn rejisi, ekya
denenleri dada ve ehirde, sonralar ehirde.
uzun boylu adamlarn atlara binii, sonralar
senin bir elinde zeynelabidin'in cmb.
bir elinde sabah kahvesi, kendine biraz aykr
ama ok ok krmz, ovalardan getirilen bitkilerden
sulardan damtlan.
iine akn bilmediin bir kat sz
ipek ykl bir kervann dal moollarn
eline dtnde, kei sal moollarn,
duyduun fke, hayri bey
ve durmadan hepyek gelmesi bir zarn."
hey hayri bey hayri bey
artk ne olursa bu gece olur
sinekler siner
solgunluk alln bulur
btn bunlar olmazsa ne olur
en iyisi ben bu gece lrm

hey hayri bey hayri bey


bu gece mutlaka ay tutulur
bu gece mutlaka ay tutulur
ben bu gece lrm
ben bu gece lrsem hayri bey
senin gibi lrsem
lnce seninle yat olurum
"hatrla her zaman yalnz kaldmz,
bir gemi kalksn, senin uysal
bakaldrman gtrsn, dra'tan beyrut'a
bir gemi navlunsuz gtrsn,
anlman her zaman bir sz olsun uzakta,
ok uzakta, tabancal hayri bey
ok uzakta.
hep yalnz kaldmz."
Bre aalar bre beyler paalar
Sizin mi hep bu sevinler neeler
Bir gn olur krlrsa ieler
Dalar bildik cell dalardr

BR AMCANIN VE ONUN KARISININ


LMNE AIT
arama mustafa karde arama
o sen deilsin
o sen deilsin
imdi brak toplu tfekli
bir oyundan sonra
dullar dinlensin
kara kara yalnz yalnz
dullar dinlensin
osmanldan vurduk yoku aa
yoku aa
yoku aa
paris dolaylarnda verdik molay
verdik molay
verdik ya bir kz gibi yorulduktan sonra
yalnz ve kara
kullar dinlensin
arama hey mustafa karde arama
o sen deilsin
o sen deilsin
hey mustafa karde arama
yepyeni bir kua retecek
dller dinlensin
yalnz deil kara deil
yle dinlensin
yle dinlensin

445
ELL K HANE
su gelir ieklenir
yazmalar arlanr
trkyle karlanr
bizim orda kayslar
oy farfara farfara
su verin ayrlara
ay durur menziliyle
herkese ak yzyle
sen aysan ak davran
ya ondan ya bizimle
oy farfara farfara
ate der arlara
ve bir gn unu buldum
aka benzer neesi
yalnzdm ok yalnzdm
ak baka mavi baka
oy farfara farfara
herkes dt yollara
ve karpuzlar ve bostan
krk gn yaanan destan
su da nemli ama
atetir benim ustam
oy farfara farfara
ateli silhlara

446
ben seni ka yl sevdim
aya kattm ve sevdim
yalnzdm ok yalnzdm
ay baka mavi baka
oy farfara farfara
ldm yalvara yalvara
oy farfara farfara
ate dt alvara
hadin aalar dedim
hadin herkesler dedim
ldm yalvara yalvara
ldm yalvara yalvara
ldm yalvara yalvara

YANIK TARLALAR'A
Kim koparr bu zmleri balardan
Ah tarlalar tarlalar tarlalar
ehirden biraz uzakta ve eski hanlardan
Ah tarlalar tarlalar tarlalar
Ellerin bir zm gibi iler sessiz alkan
Ah elinin altndadr yemyeil baharlar
Kim balatt bu hznleri o yanl balardan
Ah tarlalar tarlalar tarlalar
Olmamak gibi ehirlerden olmak gibi dalardan
Ah gelinli tarlalar gelincikli tarlalar
Aln banz gklere gidin dualardan
Ah tarlalar tarlalar tarlalar
Durdum baz eyleri sylemek iin
Vakit tamd
Hurda bir otobs onarmak
Bir iei sulamak iin durdum
Haritalarda rmaklar maviye boyamak
Elimde tuttuum gm
Parldayan altn karda
Bir kahvede bir iskemleye oturdum
Gzeller gzeli bir arda
Vakit biraz akamd
Dalardan birer lk gibi geldiler
er beerdiler, onbeerdiler
Elleri kaln ve silha alkn
ieksiz ve trnaksz parmaklaryla

Elleri kaln kaim ve duaya alkn


-en gzel dneminde akm Dalardan geldiler.
ul aput ve sa sakal halinde geldiler
Garlar, otobs duraklarn, otelleri
Pazarlar, bankalar, caddeleri
Ve zoraki karmakln grdler
Kan dkmenin ve ucuza gitmenin
Hatrla beni!
Hep onlar bekledim
Azmda kullanlmam bir ses
Elimde bir bak
ehir bir ihanet gibi karmda
Ah tarlalar tarlalar tarlalar

YAZ YADIRGAMASI
sanyorum bu gelen hznl bir yaz olacak
yle ki btn akamlar hznl
dutlar ve karpuzlar kavruk
sevgilim, dutlar ve karpuzlar kavruk
gneyden gelen adamlarn bile terledii
ellerimin solgunluundan anlyorum bunu
ve zayflndan bir bakma
rnein bankalar karsnda ilgisiz
silh nnde durgun
ate tutsa irkilmiyor buna karn
ald her yaprak bozaryor parmaklarnda
sana dokunduundaki soukluk da bundan
yanklanan sesleri bile duymuyor
deniz bir kavgann ans ve gelecei olarak
gitgide mavileiyor damarlarnda
sevgilim ite yle bozaryor, al sana
dorusu ben de yadrgarm byle yazlar
her ey szgelii yerli yerinde ve rzgrn hkm yok
bir adam kalkp bir yerden bir yere gitse
kl kprdamyor bir ormann
ve alman bir otomobilin alkanl
kelebek cam kaputu kaportas
hzn vermiyor kimseye imdilik
ve senin dudaklarnda biriken kuruluk sevgilim
bu yazdandr

ne var ki artk ok iyi anlyorum


imdilik aslolan mutsuzluktur
imdilik ve daha birka zaman
birtakm adamlarn gelecei zamana kadar
ceplerinde ttn ve kavli akmak tayan
imdi
hey gidi stanbul
hey gidi istanbulun topkaps
imdilik ve daha birka zaman
imdilik aresizliin sevgilim
hzn olarak farkedilen birikiminde

KITAN KALAN SOUKLUK


yine de kt bir k geirmedik sanyorum
altn dt rnein
karlar beyaz yad, direndi uzun zaman
gelecein sevgisi bir aklk olarak balad
sevgilim senin ellerin bir kei sever kadar taze
sevgilim kolera yavalad
stelik birka kez de aya gidildi
gelindi bile
imdi ey benim badem gzlm
su iei, kzamk, bomaca geirmiim
ancak lnce hatrlanan sarnm
altn sarsnn beyaza dnt u gnlerde
sabah sabah a karnna lnen u gnlerde
kararl yrein bir maneti yadrgarken
silh kullanmay isterken ellerin u gnlerde
-sana onu da retirimyrein kpr kpr yerinde duramazken
san taramamaktan aktardn sknt
sar bir boya halinde parmaklarna yaylrken
yle bir sar boya ki kanlardan damtlm
ve kanlarn balamaz dirimini tayan
sana bir trk syliyeyim
gzel olmasn gerek olsun
beklet kendini hazr dur
ad belirsiz bademlerle birlik dur
stlerle birlik dur
kan gdenlerle birlik dur
ehir kuatanlarla birlik dur
len ve yara alanlarla birlik dur:

bir tarihte bir da yamacnda


onikibinsekizyzelli kii ld
yama yeildi nk bir bahara balyordu
lenlerin bir ksm, tfeksiz, onlarn bir ksm
tfek mfek bir yana donsuz gmleksizdi
say bilmezlerdi toptandlar
bylece bir yerlerde toplandlar
yrekleri uzun bir sre atmad
aslnda
ou da insan olduundan yreksizdi
bir sr alan ve ova bir sr aaalt ve orman
lmemeye bir sr bahane
rnein suyu grnce hemen ayaklarn soktular
nk glgeli bir su her zaman
bitmemi bir yapda eski bir zaman
nk sonu buysa
lmek elbette gereksizdi

bilirim houna gitmitir bu ilkel trk


ilkellii btn bir yaz ve k yaanan
nk salkl bir gnee taparsn sen
her bir n iir yazanlara umut ve hzn veren
bir karanfil olarak srer gider belleinde
at ve insan doyuran avdar
sevgilim hazrln tamdr
ve iire artk saygn yok
stelik ben de seninleyim bu konuda
pazardan krsz dnen kyller gibi
kann atein ve seslerin byle cmerte kullanld
byle sorumsuzca kullanld bir dnemde
herkesin imdilik hakk vardr hznlenmeye
yukarda dediime bakma aslnda
baarsz boktan bir k geirdik
kanmz bile doru drst akmad
bir sr ocuu ldrdler

PAZARLIKSIZ
gn iekle balad, iki demet leylkla
tam zaman
125 kuruluk birer demet
pazarlk etsem bir liraya alrdm
ama sepeti t drdnc kata kard ocuklar
ve en gzellerini setiler szn gelii
sonra bir cigara yakp cumhuriyet gazetesi okudum
"bu cumhuriyet szne oldum bittim glerim"
sonra
sonra olanca gcyle aband stme
bahar m desem, aresizlik mi
ne deniz kald deniz diye ne gk
"bunlar klsiktir diye sylyorum"
ne orman kald elimde ne orta-dou
artk hibir zaman iyi bir yamur yamayacak
ok iyi biliyorum
ok iyi biliyorum
atlarn toynaklar iyi kesilmeyecek
nallar actacak yumuak mayalarn
evli kadnlar daha ok hznlenecek sinemalarda
ok iyi biliyorum

ey benim sonsuzu ezberleyen kardeim


anamn babamn bittii snr
emekli subay, kltr ataesi
renci, su yolcusu, allah kerim
ve krlara den amansz yldrm
birinizin eli
yani hepinizin eli
ancak hepinizin eliyle nk
pazarlk etsem 75 kurua da alabilirdim
iki demet leylk
ama pazarlksz gnlerdeyiz
evet gn bir lyle ve kt bitti
pazarlksz

LM YIKANMASI
kadnlarla yatanlar kazand ve parlamentocular
imdilik
gnein douunu ve batn hileyip
ve sonra sessiz sedasz dnya ileri
orman kanunu evlenmek filn gibi
imdi bunlarn hepsi olur, nasr gibidir
sen bana bir haber ver getiin yerlerden
yollar gvenli mi budaylar nasl
pilleri var m radyolarn
zellikle pilleri var m radyolarn
bak olduu gibi syle elin nerelerde
aklnn akam nerde batyor
baka
ka ocukla yetiniyor herkes
herkes glmyor mu baz eylere
daha iyisi denizin mavisi
hangi ellerde imdilik
daha dorusu lenler iin
sen imdilik elimi brakma
sen deyince anlyorsun
ne dediimi
dayanksz duvarlar dnyorum
62 santimlik toplara dayanp
bir yaban incire dayanamayan
bir akamn en pis saatinde
iir yapmaya almadan

imdi, nasl olsa ykayacaklar biliyorum


nk kimleri kimleri ykadklarn grdm
ykamak boyun edirmektir onlar adna
nce tanr adna sonra br sonra doa
yleyse, hi deilse
len o gzpekler gibi
kahramanlar gibi demiyorum
kahramanlk ancak birlikte olmaktr amzda
kahramanlar arlr
enlem boylam farklar tepelenerek
ve en iyi ttnleri ierek
en iyi silhlar kullanarak
ve ykarak szidil efsanesini
ve estetiini Lessing'in
ve 89 devrimlerini aarak
denizin, ilk girdiin denizin
ka kula olduunu sezinleyerek
en azndan ykanmaya hazr olmalym
nallanmaya hazrlanan at gibi
bedenimi cmerte kullanmalym
yani lme
yani rahata lmeye

imdi sevgili hznm, boynumun borcu


geri sensiz dnemem sanrsn
bir kuzeyde ayn buza vurmasn
buuk milyon kiinin bir azdan yemin etmesini
denizin yenilen tafrasn
yani lme
sevgili hznm, boynumun borcu
yaarken diri olarak
severken diri olarak
lnce diri olarak
dipdiri bir gvdeyle

AIYORUM GZYAINA
artk ayorum gzyana
hi unutamam nk pazarclarn
haftann her gn teye beriye
gzya tadn
yukarlarda en uzaklarda
bir orman kaknnn
ormana sndn
mlkm benim
rnein senin gzyan bir hayvandr
nmden uzun tyleriyle kaan
sularm kana kana akttm dalara
hazirann onunda
bir ocuumuz olacan biliyordum
ayrca biliyordum ki
ocuumuz olsa da olmasa da
bir bl ocuktur insanlarn
artk ayorum gzyana
mutsuzluun harcn pekitiren
aresizliin gzyana
binlerce beygir bir ovay arnlarken
yepyeni dileriyle binlerce tay
ve sonsuz giyimiyle byk hayat
kuanrken en mavisini
gvercin toplayarak geldim teden beriden
ona ayorum
ki hepsi hi deilse bir kere nisan grmler

imdi artk serinle mlkm


kar pabucunu ve gzyan
ellerin bir demet gvercin olarak
uursun uzaklara yukarlara sevdamz
tanmaz hibir eyini tutma
aldn soluk verdiin kadar olsun
dalar ve ate ve kan varken
akaklarm Zonguldak gibi uuldarken
ayorum gzyana

ALIK OUNLUKTADIR
gl idemi filn brak
sardunyay karidesi filn brak
acy ve lmleri brak
oy pusulalarn ve seimleri brak
evet
seimleri zellikle brak
nk alk ounluktadr
her kiinin ukal mr
yeter sanlr ieklenmeye
ve dnyann karanlndan
bir ak bahanesiyle kurtulmaya
kap giden baharlarn ans
elden ele devredilen bir genlik duygusu
lleler smbller btn br boklar psrler
hakkm var mdr bunlar sylemeye
-vardr
gne doarken ve batarken
yazdan ka girerken ve ktan karken
ve dada ve krda
hakkm vardrnk en azndan dnyadan
dlsz katrlar geer
ykl vagonlar geer
demir ykl ilepler geer
yedenleri iletenleri ve tayfalaryla
ve onlarn karlar ve ocuklaryla
ve bilinmez sanlr gelecei
bir demiryolu makassnn
oysa kesinlikle yazlmtr
her sevgi kitabnda
asl olan alktr
ounluktadr

sevimek o yzden gereklidir


evet alk, yok olsun btn incelikler
mendiliniz var m, kabak ograten
bf strogonof mantar fileminyon
gne grmemi midye
midye grmemi gne
ve soygun halindeki otel malzemeleri
ve altn arayclar
ve istedikleri yerlerde
yksek graviteli petrol bulanlar
hem thames kysnda
hem mekong deltasnda
bir kala fotorafna bunlarla birlikte bakanlar
ounlukta deildir
alk ounluktadr
artk her eyi yaadk
ve birlikte dndk
ve dndk ki her ey cehennem
bir bakta*
ve cehennem
baarlmam bir savatr
dnyann ortasnda kullanlmam bir su
cehennem, insann kendi cieri
at srtnda tanan l
kundaa girmeyen bebe
karanlklarda aan ieklerin
bir insann lmne dn
bir insan lm olmaya
nk alk ounluktadr

-ite o zaman diyorum k igeliin en olsun senin


her ey esirgesin seni
nk alk ounluktadr
ve ezecektir gcyle dnyay
-ikimize bir ak elbette yetmez
trl eylerin savunulduudirilie eitlie toklua
artk ayp olan toklua
nk alk ounluktadr
Alk.

BR KIRMIZI RT
herkes gekin bir k yayor
stanbul'da trkiye'de
gekin bir k nedir mesel
hzn bile pahal
karlar bile bulgursu
yrein tam ortasnda bir iplik
dokuz dm dokuzu da turnal
var bir gln balangcna deil
suya eitlik beklerken en azndan
gzleri kapal
dmesi eksikken en gzel gmleimin
ocuklar bara ara sokaklar doldurmam
ve herkes ttn iiyor durmadan
son defa duyuyorum alnmda
keilerin nne durulmaz tuzsuzluunu
nk elbet ocuklar bara ara
tutmal btn keleri
piyango satanlarn kelerini
pezevenklerin tuttuu keleri
gazetelerin tuttuu keleri

imdi ok deil ama karamsarm


baz eyleri yaayamam
elim ellisinde bir adamn kalbini yokluy
dzgn atl aal herkesle birlik
biliyorsun
sonra btn bunlarn stne
bize yakmayan bir bezginlik
ellerim gene de vazgeilmez bir suda
benden ayr yzyorlar dupduru
bir bozguna yukardan bakyorum
kimseye yakmayan bir bezginlik
beyaz bir rt gibi stmzde
daha kts
krmz bir rt gibi

ILGIN-HZNL
nk yaamak gibi bir eydi yapt
anasz bir tay gibi cokun ve hznl
akamn dinginliini otluyordu o zaman
her sabah denize kar, bir elma yerdi
hznn ve lgnln elmann
gzn yumsan aznda duyarsn
ellerine bakma artk
nk kar yayor
lgn hznl
byk kentleri dnse de rahatlaa
ite her ey nasl haince kartrlm
kirli amarlarla sabunlar ayr semtlerde
saatin sonunda meydan
suyun sonu ilerde
byle yaamak zordur elbet anlyorum
lgn ve hznl
nk baklar yazda gemi bir geceyi andryor
yaanm m temmuzda m belli deil
lgn ya da hznl

imdi dolap duruyor aramzda


kpkrmz bir duygu olarak
doudan batya bir gz halinde
lgn ve hznl
biraz da yollarn renmesi gerekir
kahreker mekkri katrlar gibi
onlar ki hibir eyleri yok
korkunca lgn sevinince hznl
kar dindi
gerekten dindi
ellerine bakabilirsin artk

BR EYLE MUKAYYETZ
SERBEST DELZ EFENDM
atm, senin hanerin bu kadar myd
varmad yreime
iin sulu bir deniz gibi
dokunma yreime
tabanszm, aklm bamda, ellerim
uyank bir atmaca glnde
ellerin boyal da olsa kentten de gelsen
dadan deilsin
dokunma yreime
u lenler kimdi, u ark nerden sana
dokunma yreime
sondur bu akamlar, geceler diriltir beni
bir kuun sesinde
sen nerdesin hepimiz nerdeyiz
gne oyalyor ikindiyi
bir ku sesinde
kula mukayyet deiliz

469
NCE : DAVRANMAK
su kalkt ve ate ykseldi
imdi sizin oralarda, nne durulmaz yangnn
onun days da bugnlerde lmt
o zaman haydin arkadalar
sen de haydi, salar sar olan
haydin madenciler, fkeliler, petrolcler
geceyi bilenler, postaclar, balklar
tekinden berikinden cigara isteyenler
ttncler ttncler
vaktimiz yok, terkosular
ey vakti ok iyi bilen mezzinler
"sizin yeni bir ezannz yok mu"
kalkn kzkardeler, eltiler
saygdeer halalar, eniteler
bulgur kaynatanlar, durmadan aya bakanlar
davrann
grmceler, daylar, ate pervaneleri
itfaiye neferleri, araplar,
hamdedenler, srahiciler ve ocuklar
davrann
Merrefi vurdular
nk Merrefi vurdular
davrann
ay bir grnp bir kayboluyor

DURMAK
ne styor ne bir nefes veriyor
getiimiz cuma gn
karanlk mays
hznl bir fotoraf ektirdik sanki
1917'de
anneannen, bykbaban, enle ben
amcann kz leyl, evltlk, eniten
artk beni brak.
arkamzda kuulu nilferli bir gl
ellerim ayaklarm suya karm
suyu ilk grmesine
temizde bir kaak oduncunun
prnal meeleriyle dolu ryas
imekler de olsa olurdu ya
gkyz hartasn belirleyen
yoktu
onun yerine dmelerimizi parlattk
imdi arkadalar ka gnmz var
resimleri almaya
nk cemile nerde
tayfun da
sakz inemekten bembeyaz olan dilerim
kapkara kesildi artk kfrden
nihat da yok ortalarda
nihat nemli deil galiba
durmak nemli
fotoraf makinasnn karsnda
belki durmak daha nemli
kararl bir kz gibi
karsnda.

BROK LM N RASLANTI
I
tam gn srtst yattm
lmeyi dndm
lm deil lmeyi
sular kara kara denizler
hibir ey olmamann yenilii
o arada radyo da dinledim gazete okudum
iki bile itim bolca bir boluk gibi
iyi vatanda iyi bir koca oldum
derken birden bildim
gl deil ly gzlyorlar
hseyin doru sylyorum
gl deil ly gzlyorlar
ilk gnden biliyordum ama gene bekledim
gl deil ly gzlyorlar
lmle gl kardetir nk bizim iirimizde
biri brne kan verir

ve lm daha byk ve daha krmz olur glden


ve smaz her mezara
bunlar sadece ly gzlyorlar
glleri deil
bir kt mezara konulan glleri deil
yoksa gln ne nemi var
bir al koyulatrmaktan baka
onlar ly gzlyorlar
nk gereklik katyor halkn szlne
"eer yarim ben gider de gelmezsem
krmz gllerde ara rengimi"
diyecek kadar
o kadar ki
salar bile uzamyor korkudan

II
gl deil ly gzlyorlar
ller gzleniyor

KAR ERMED
Kar erimedi direndi, gn direndi
oysa gne ne kadar kzgnd gn
(Yusuf bol bol su arpt yzne)
saaklarda, bir balkon kuytusunda
gcn saklayp soutarak gn
kk bir serenin ayakizlerini tayarak
gn
(br, aznda bir bataklk tad
ordan oraya dolat durdu)
Kar erimedi direndi.
Oysa birtakm odalarda kuytularda
alabildiine stlm,
dileri kana altrlyordu birinin
(Sinan, beni ldrdler diye bard)
Kar srdrd, erimedi
sokaklara datarak uygar beyazln
kokusunu bir korku gibi uzatarak
(Annesini grnce lo koridorlarda, alad
ama zlme, dedi
Sesi kalnd ve gerekliydi)
Kar erimedi.

Ka alkn kar, soluun sonsuz!


belleine byk gvenimiz var!
(Oysa Kemal bey, her ey tamamdr demiti)
uzun sren akamlar gibi
(Battal bir cigara istedi)
tabancalarn ve kularn birlikte
ipein ve bakrn birlikte
saylarn ve sonsuzluun birlikte
bulunduu dnyada
gn
(Mehmet, bu i burada bitmez dedi
yz, damgalanmam pul gzelliindeydi)
Kar erimedi.
Sonsuz bir gn.

FERDE'YE N NN*
feridenin simidini aldlar
ninni de feridem ninni
feridemi gl dalnda buldular
ninni de feridem ninni
gl dal nerde kalsn
braktmz yerde
ninni feridem ninni
uyu feridem ninni
lmden korkma ninni
kimin de hakk var ninni
soldan saa saymaya
ninni feridem ninni
uyu feridem ninni
sokaklar orman gibi
uyu gzelim ninni
kimin hakk var ninni
ninni feridem ninni
bir kasket orman ninni
trampet borazan ninni
yirmi nisanlarda bunlar aldatmaya
ninni bebeim ninni
lmden korkma e mi

elinde naylon torba


Vakko markal, ninni
stelik de taburda
nesi var torbasnda:
okuma kitabyla deimez fakirlii
ninni de feridem ninni
lmden korkma ninni
ben lym feridem
benden mi korkarsn, ninni
eski aabeyinden ninni
evet de feridem ninni
sokakta kalma diye
horlanma diye ninni
lp gitmez mi bir aabey
ninni feridem ninni

Gazete*
I

479

o rt a y ayla
adn kendilerinin koyduu
"ortayaylalar" blgesini
bakalar gelip bombaladlar

a i r l e r i l d
yaamann airleri
haklln, kinin ve utkunun
airleri
kalmak zere

kyya
baka bir ey olmad
sonra
kyya indim

aslnda
denizi sevmiyordum
gemileri seviyorum
ve elleri
35.000

isterse otuzbebin keman olsun


artk nasl anlatabilir bu yalnzl
-keman sololar programmz sona erdi-

480

tefrika
yle bir gn geti ki
hi unutmam artk

temmuzda
bileycileri brakn
brakn efendiler
bileycileri
ulan bileyciler
drtyol az airleri
daha ucuz mu
pahal m
brakmayn, kvlcm retenler

tefrika
yle bir gn geti ki
hi unutmam artk
bir btn yaz bile olabilir

481

vurun
vurun azna imparatorun
gelecek gnler iin iyi konumad
btn imparatorlar gibi
giysileri grkemli olan
ve iekli
kimisinin yldzl

o srada
stelik gemiler
o denizden bu denize gelirken
M /S, S /S , ve yelkenli
bu unutulmamal

s on
adn kendilerinin koyduu gzel ak
gene kendilerinin kald
gk el ve ak olarak

Gazete
II

485
meyl cabir'nin hayatndan umut kesildi
Suriyeli zengin
belki biraz ngiliz
amerikal zengin
dul
belsoukluu, mafia, ifls ve kzl
kabul
hayatndan umut kesildi
denizlerde aranyor cesedi.

"btn sanatlarn kayna, danstr"


... derken hep birlikte yere kapandlar
bir sre yle kaldlar
o da yle kald, nureyef
nce kadnlar kalkt
kollarn kaldrdlar nce
erkeklerini bastrdlar yere
balarn
kotular, erkekler yerdeydi
ocuklar ve erkekler
toz duman ate ve karanlk
bir kartaln bak bir doruu buldu
gklerde bir homurtu.

tefrika
yle bir ey grdm ki
unutmam artk
unutma artk

dedi.

4 86

bulmaca
krmzyla yeil gibi uzun bir ey
uzar ans soyaekmelerin
gitgide ksalan bir ey olur -yeni dildebugn-yarn gibi bir ey
umuttan soyutlanm
kendi kendine olan bir ey

p f noktas: transistor
... imdi yle bir ey...
ben buradayken birinin amcas
szgelimi van'da albay
Vietnam'da albay
gkyz orda da var, bu kesin
o gkyz ki
plaklk gibi
o kadar olur
o kadar ki, ormanlarn gmbrts bama vurur
baka bir lkede, bir anakarada
bir ey kaybedilir
sonra daha kltlr
biraz daha
sonra birdenbire
baka bir anakarada bulunur
byk bir ey olur.

radyo p r o g r a m l a n
kk gece mzii

Gazete
III

489
seim sonular
alktr, nk yldrmayan
son st annenin
aacn son yapra
ardnda umut mumu t komayan
ve tok insanlarn
rahatlkla sz ettii alk
duyurur kendini rahatlkla
yani oklukla.
suyun saynn ve ekmein nemi
ve insanlarn.
(devam 13. sayfada)

palas pandras
ehremininde yakaland gtrdler
o zaman uzun salar vard
imdi bilmiyorum
o insanlarn.
gndzleri bir tuhaftr elbet
geceleri baka bir lkede geer.

dert orta
"... siz edebiyat -yaz yazmay- hl soylu bir ura
sanyorsunuz. Oysa...
sevginiz hzn veriyor
umutsuz bile olsa, ve aalarn
haziran abasn anstyor. Durun!
yani durmayn
yapn ne yapmak gerekiyorsa.

490
seim sonular (. sayfadan)
ve biliyor musun krk milyon sandktan
MSHPCAHPMCGPBP
bir bulutun gezici lehesini andran
geen haziranda bir k gn
durup durup arkasna bakan.

haftann plklar
(okuyucularn setii)
"Sev kardeim sev kardeim
elini ver bana
nee getirdim sana
ye, i, gl, oyna..."
(okuyucularn semedikleri)
"bonsoir Marie, Marie bonsoir
iyi Marie, iyi geceler Marie
daha iyi geceler, en iyi
bak Marie iyi geceler
Herkes en iyi uyurken Marie
bak sen de uyu Marie
sonra fena olur..."

tefrika
yle eyler grdk ki
unutmam artk
unutma artk

(birinci sayfadan)
mhimmat deposundan
alman gne
bir temmuz yaplmaya gtrlm
dalarda
evet dalarda.

49i

spor
bir koca kreyi savurdu
imdilik faysalolu
Brandt ayakland
ve hakemi ard
Fenerbahe 3 - 0
dou - bat berabere

sanat sayfas
tiyatro bir okuldur
Solon muydu syleyen
Brecht mi
yoksa Vietnam Halk Cephesi mi
kabarp dabalarmdan
belki de ormanlardan
belki bir ilka bestecisi kimbilir
halka akim berrak suyunu iiren

y a z n d a g e r e k s i z bi r k u r u m : e l e t i r m e .
... ve diyor ki ayrca
eletirmenler yoksundur bamszlktan
nk bir lt deildir kendileri
ve zaten olamazlar yokluklarndan
suya basmsa ayaklar, slanmaz
hi utanmazlar yokluklarndan
bir an gibidir yaamlar
gemiin uzak boyutlarndan.
su'dur en iyi deterjan
suyu bile beyazlatan
(bir ajans)

492

tefrika
yle eyler grdk ki
unutmam artk
unutmayalm artk.

( b i r i nc i s a y f a d a n)
denebilir ki dnyann yaradlml
ok daha eski deildir insandan
sonunda
herkesin bandan balad
bir evren vardr ortada
szgelimi scakln yaylyor ya scaklma
ben de bir nefeste boaltyorum scaklm
hi kmsemeden, hi utanmadan boyuna
ne scaklndan, ne scaklmdan
o arada durmadan konuuluyor biliyorum
etin pahallndan, suyun scaklndan
ve lm annesi ses veriyor evli kzna
lmn yeni alt scaklndan
aalar da byyor, trnak etleri de
birtakm salar da uzaklarda
herkesi bir baka neden
bir baka hzne gtryor
ok kimse bkyor gnden akam olmadan.
biliniyor o ayr bir sorundur geri
herkesin kendisi ile cesedi arasndaki.

493

(nc sayfadan)
... elbet byle derdi efendinin biri
otlar, aalar, kular, balklar varken ve her biri
ve her biri
nerde olursa olsun n tadn yaarken
k olmann tadn alan karanlk gibi
bir kylkten bir kente gerken
bir yorgann duyduu haz gibi
(ebekemi yitirdim, ebekemi yitirdim, ebekemi bulan
kullansn. Hkmsz deildir.)
herkesin gelip gittii.

HAAN MUTLULUU
sen hainsin haan, haan sen
ller evlerden morga
morgtan mezarlara giderken
haan
kendini mavi sanp
masmavi sanp
mavinin uzak bir kysnda
byk grltnn tam ortasnda
haan sen
alarn kan pompalarla ekilirken
ktn yerdeki orman
aslnda denizden almtr sesini
kararm bir topran bitki rts
kederlendirir baktn suyu
itiin suyu nemlendiremez bile
hayatn hain bir ayratr
katldn konuya
haan
haan, mutluluktur senin adn
nasl oluyorsa o anlamda
bir gn stlm bir tabakta
bir gn serin bir yatakta
kanlarn ve mutsuzluun salad,
haan
o naslsa ite, mutluluktur

haan, haan olu haan


yarm dnmeli ve douya bakmal
gnetir sabah arr
k tutar geceye
alacakaranln kk hzn
fkeye dnr bir yrekte
kam parlar
alacakaranln kk hzn
yapr bir aacn kklerine
kklerine haan,
emzirir onu.
haan, sonuncu haan
szgelimi mustafa'mn kardei olan haan
llerin de gzleri vardr haan
beyaz da irkin olabilir
sakindir uzay ve karn toktur
her eyi hazrlamtr
beklemekten baka yapacak ii yoktur
sen haan
sen haan
senin hi baka iin yoktur
mutluluktan baka
mutlu ol haan

PARAMPARA
uzun bir gn bltk
doayla ben ikimiz
bir de ocuk
smscak parampara
kaynayp yuvarlanp gidiyordu deniz
evlerle dolu bir kynn yansra
uysal ve alafranga bir deniz
elbette parlyordu arasra
yle ki bir tenha saatinin
aralkl ve krmz akamnda
ama smscak parampara
ne olduysa oldu sessiz ve uzun ptk
belki bir tatilde belki bir masada
ikimiz
nk aylaklar henz gmt gneyden
belki vakit akamd
ve baharn zevki var
smscak, zevki var ama parampara
adn koyamadm bir yoksunluktu
duvarda duran o resim
ve iimi sorma

birden dndm bilmek


neye yarar dalga olmay
dalga sonsuz bir birim olmaldr
kyda ya da uzakta
krmzym ve durmadan ufalanrm
ergin bir yaz gnnde smscakta
harun ne kadar iyi bir adam bilmez miyim
smscak ve parampara
yani parampara

KALBNDR
her ey benim kalbimdir
skp aldm kardan
kardan skp aldm
ocuksuz bir anne glyle
her ey benim kalbimdir
nk pek yaramaz bu dnyaya
doru mu deil mi bilmiyorum
kentler byyp gidiyor ya aldrma
baka bir yaama tutturmal diyorum
kpr korkuluklarna
ufak bulumalara yaslanan
yani tuzun amcas, sevincin
z kardei olan
en kk bir kuun gzleriyle
dnyaya baktn zaman
her ey benim kalbimdir
her ey benim kalbimdir ki bilirim
kimsenin olmad bir yerde
lm denemek isterdin
hi deilse bir defa
nisansz bir sere gibi
herkesin gzlerine salarna
avularna dolanan
ama nisan olsa da olmasa da
sereler benim kalbimdir

imdi ey maysmn son haftas


dada tkenmezdi gemi zaman
bilemezsin
nasl alglyorum plakln
ellerim nasl deiyor ularna
bir yerden bir mavi gibi
bir yerden bir rzgr
herkes nasl sanrsa kendini yle
tastamam yle tastamam
her ey benim kalbimdir diyorum
her ey kalbimdir diyorum
ve ite o zaman
lme eitliyorum akln

UZUNUZAK
ona ka kez syledim babasnn adn
oysa hi umurumda deil babas
nk hsam gibi neeli Sleyman gibi deli
yolumu gzlemekten alm camlara yapm
oysa ne gerei var yamur her zaman yaar
uzunluktur
gecede, uzaklarda
babasnn ad hi nemli deil oysa
btn hesaplar lmszlk stne kurulmusa
kt ve kalem ve kitap
su leti saylyorsa
demek ki adrn bir kaz temmuzda
br nisanda
belki bulunmaz sanlan bir gecede
yitirilen bir oylumun ardnda
uzunluk
belki de uzaklarda
o zaman byle deyip yola ktlar
rnein perdelerin biri uzun biri ksa
saf kkrtten bir akamla
hibir eyi uzatmadan uzunboylu
uzunluk gecedeydi, uzaklarda
sonunu hi saklamam bu yknn
ona ka kez syledim babasnn adn
elinde lavanta torbasyla ba darda
belki on kez ksrdm, otuz kere ardarda
uzunluk, otuz kere, uzaklarda

50i
sonu
bildim syledim ve utanmadm
radyodan daha yarayl olduunu ona
hatrladm durmadan hatrladm
bir zaman yenildiimizi
bir iek sap olduumuz zaman
durmadan hatrladm ki onun utkusu
eski bir denizcinin gzyle
uzunluktu
ama deildi uzaklarda

MEKTUP'*
romal bir U gsleyebilir ancak
U'nun yumuakln
Tacitvs'taki
Lvcretivs'taki U olarak
gecenin her kuatmasnda
arpp arpp
geri ekilmeyince
deiir kendini V'yle
nk daha bir gllktr
keli olmak
konumuz nedir ne deildir
herhalde deildir atei yeniden bulmak
suyun szlndeki anafor
hatrlatmadan bulurken bizi
sinemalar filimler geerler
bazan paris'te bazan
mecidiyeky'nde filn
pazar da kurulur elbet bu arada
domates yeil fasulya
naylon terlik kfte ve duman
zrih'te mrih'te birtakm anlamalara
imzalar konulduu zaman
gne ak bir arkdr aklmda
sen de yanmdasmdr ama
uzaklarda
belki her ey uzakta

belki yerden ve gkten


belki senden ve benden
belki ikimiz birlikte olmaktan
yalnzlk ne zordur ne de ayptr
sen gene de bunu bir ak mektubu bil
ama bil ki biziz bu uzakl yapan

504
BEN
yaparsn elbet
bu iindir senin
ocuk, onbe tane
dk ve hzn saysz
al beni, bala, yongala
kt yumurtana sar beni
yolum aalkl olsun yalnz
karanlk da olsa olur
kr beni
ey en gzel mavi
deil
ey en gzel sar
deil
ey en gzel bak
deil
ey en gzel
kin'in ve aznla
bir ormanda bekliyorum seni
orda kr beni

SENN SOL YANINDA


gelecekte bir gn glmseriz
nk
aalar birer capon klnda
o duyduumuz tanbur sesi gerektir
ve atlar kestanelerine sahip
gerek gzel atlar
yarmdnya beygirler
nce birbirimize
gzlerin gene yledir
dokuz beyitli bir gazel gibi
ta beyti boyun ememekle balayan
salarn kara
deil
cigaran hi snmez
dnya da hi snmez
nerden nereye gitsen
brakmaz yrngede yerini
ahap bir yap kse bile
atei elinden tutar
nk kzr kayalarn kini
belki iki tane direk kalr ama
ay vurur stlerine onlarn

ay vururken stlerine onlarn


otuzbe kadar yldz
brakp dnyaya bakmay
birer dme olur senin gmleinde
ay gibi parlar
ormann sayklarken bir kolcu
ne yaparsn
gnlerim hep byle geti
domuz gibi
alkn ve acmasz
suyun kabard yerde da
dan durduu yerde deniz
bir kara mandann hrsn
adm gibi ezberledim
haklyd kara manda
baa dnen lle
bildiim tek ey uzun bir eydi
lkt sevinti kavgayd
tfekteki kay gibi uzun bir eydi
ve uzun uzun kt kokard
bu yzden hibir ey uymazd
gzlerimin bebeine
ey gzlerimin bebei
hatrla bana geldiini
kk bir anahtar unuttuunu
kk ama ok nemli
deniz arparken eski gmleini
baucumuzdaki talara
afak ayracak galiba ikimizi
senin sol yannda

AALAR UYUYOR
kalktm ki
aklalmaz bir k sonu
kuru fasulyeler soanlar sarmsaklar
filiz veriyor
patatesler bile
herkesin gs vurur
iyi olmasa bile
patatesler bile
lgn bahar, kanm eskittin tazeliinle
adm biraz sonra geecek defterimde
ah o nasl hazin bir yaprakt
nasl yaprakt
artk unutmam
gecelerimde
kydan ve yeilden ve denizden bouluyo
ne sabah var ne akam
kalktm ki
evet
ne sabah var ne akam
imdi ben bundan sonra
hangi trky alsam
kalktm ki ardm
nmde pencere geride deniz
gk felket
aalar uyuyor daha
kalktm ki evet
aalar uyuyor
nisan lmleri umursamyor
insanlar habersiz
aalar uyuyor

MOSMOR
dudaklar mosmordu
bunca souktan sonra
onu doruluyordu
hzla gelen ve hzla uygulanan
lmn
bir kuu bile rktmedii yerde
mosmordu
nne gelen eletiriyordu
Hyppolite Taine, Plehanov, u bu
len kardelerin birou
ve alemdar polis karakolu
ve kullanmasn bilmediimiz deniz ve
oysa bunlar birok yerde yaanyordu
ama
mosmordu
kt da mosmordu
onsekiz kere falan katlanyordu
katlandka artyordu morluu
lmn ve kdn durukluundan
sonunda annemizi bulduk
birok insann kstrld bir alanda
mosmordu

kiminin elinde tasma


kiminin kazma krek...
o anda meneke mor
yenilgi mosmordu
kendini anlatmaldr herkes
ller bile kanamaz bundan
el ayak parmaklarm say on tane
ellerim ikiden fazla
ikiden fazla ama
yenildiinden olacak
mosmordu

BR SREEN LKBAHAR
Dursun Ali'yi mi sordunuz nevehir"den, dardadr,
almanya'da
"karanfil suyu neyler"i syler durmadan
nevehir koca bir ehir, bakmadan kim geebilir yanndan
Seyfettin'i mi sordunuz, dardadr, almanya'da
"adna gl denen meneke"yi hatrlar durmadan
aslnda ne meneke ne gldr hatrlanan
topluca bir cokunlua varld zaman
yle ki, bir trk sanki alr gtrr kimsesizlii
mnen'de, kln'de, utgard'da falan
ate snmez rzgrn sesinden, tersine parlar
nne durulmaz olur artk harndan
ha, Sleyman' sorduysanz, o ierdedir, trkiye'de
Muzafferi sorduysanz, o da ierdedir, trkiye'de
Haan da ierdedir, trkiye'dedir, Mmtaz da trkiye'de
Behice de yle lseri depretii zaman
yeni bir trk bozar gider beyazln adn
akr akr bir yamur gibi belleklerde kalan
ve hatrlanr bir atm susuzluu
A rifi mi sordunuz, dardadr, almanya'da
alr
Sekin'i mi sordunuz, ierdedir, trkiye'de

Mevlt'u mu sordunuz, ierdedir, trkiye'de


okunur
uzun bir gn olarak austosta, ierde
Yusuf u sorduysanz, rize'den, o dardadr, almanya'da
gelecektir tabancasyla
kars buradadr, trkiye'de, ocuklaryla
Murat' sorarsanz, ierdedir, trkiye'de
her allahm gn bee blerek uykusuzluunu
"gln narkn" hesaplyor durmadan
imdi, ay bir kz ocuu adnn tercmesidir, amma
kendisiyle uyuulmaz deildir hibir zaman
kardeleri grnmndedirler bir si karanln
hepsi
Dursun Ali, Seyfettin, Muzafferle Sleyman
hepsi solgundur evet, karanlktadr imdi hepsi
nerden biliyorum derseniz, ite ordan burdan
ben syledim bunu, ktip yazd, brleri bildiler
nk nasl bir yazd, kancyd koup geldiler
Mustafa nasl yazd Behi'in sesini, bilmedim mi
nk bana kalrsa kt bir yazd
nk herkes gidip gelirken ayaklaryla ve motorlaryla
Sadun'la Behi'in ii kapkara bir beyazd

nce diyelim ki iir bir kukudur


bir otobs yolcusunun kimliini tar
bir ark olup bir sonbaharda
onulmaz bir gzellie ular
ve yitirip rengini bir akam saatinde
olur olmazlar
kardan almaz belki rengini
ve dmez
imdi biz haberi nerden verelim derseniz
solgun ama aydnlk olanlardan
bir taraf olanlardan
stlerden de olur, kavaklardan da
ve amlardan
yrtlp giden adamlardan
ve durup duran adamlardan
ierden, dardan trkiye'den, almanya'dan
ve solgun ama aydnlk olanlardan
Mahir'i sorarsanz, dardadr, trkiye'de*

UMUTTUR
"sen beni sevdike ey yar derdim artar daima"
nk beni sevsen de
gvenmezsin bana bilirim
ama artan her eyle birlikte yanllk da artar
mesel her su gzya olur
her dnem bir hazin gei
suya boversem yanlsama
aya baksam bir bulut
sevgisizlikle birlikte yanlln hkm balar
bir dn ka kiiyiz bildirilerde
imdilik ka paralz hele akam olunca
bunca stszn kahrn ektik dn ki
gene de soluumuz
bir orman yangn sanlr oralarda buralarda
ezildik geri ama horlanamadk bunu hatrlarsn
mutlaka hatrlarsn bunu
tut ki enver brakr tehdidini
ethem balar

nk beni sevsen de bana gvenmezsin iyi bilirim


apoletim srmasz hatt hi yok
su isem azmn kenarlarndan dkerim
neyi hatrlatr benim sana uzak bir bakm
bilirim
aslnda mutsuz yaayp gidiyoruz
lme direnerek imdilik
imdilik alml baka mutluluklara zenerek
akmz ve mutfak raflar ve uaklar stne korkumuz
bir yudum gelecek ve mutlu saatler stne korkumuz
ama birlikte biliyoruz: eilecek bugnk balar
sev beni, al bana
kimse rktemez balandmz gzelliin utkusunu
sev beni, bir da glgesi kadar sev
imdilik brak musluun szmasn damn akmasn
bir trnak gibi by domuz bir trnak gibi
zorlayarak her bir yan
nk biraz sonra umut balar hergnk, balar

aslnda bir altrmadr umut


brlerinin azck nefes diye balad
-bahar beklemeye benzerhain ve olmayanadr nk
umutsuzluu tar yannda
oysa nasl olsa gelecektir bahar denen tarih
nne durulmaz mantyla doann
yeilden olma birim
sudan gelen itmeyle
umut yoktur
kimse yoktur umut etmemeyi nleyecek
nk umut kanlmaz gelecektir
btn gmbrtsyle
umut kanlmaz gerektir nk
biri Asya'da biterken szgelii, ili'de brk balar

K a y a y i D e l e n n c ir

DENZ ANLATIYOR
ad ok duyulmu bir ozan deildi
Tonyal balklar arasnda
-onlar ki her trl bal tutarlard denizdenama iyi bir ozand
btn sylentilerin tersine
denizde de olabilirdi sandalla
uzun gemili denizde
gn batmmda var olan
ve gn doumunda da

ALITIRDILAR BR KERE
altrdlar bir kere
sigara alkol afyon tarih esrar marihuana
eroin tarih kokain morfin seks
onalt silindir hz deniz kaya da
nerde olursa olsun krm kym
ieklerle saplar
artk sylemek zorundayz
ak bamldr ay'la
ve senin bir gn lmeyecein
mutlu ediyor beni
belki bu rzgrdan gelendir
uraya buraya sallarken her eyi
rnein beni seni
kl reklmlarla
bakla ieklerini
biliyor musun ulaamadm bir trl
yani stanbul'a bir trl
imdi karanlm da
belleim de yok
otlar m dereler mi
kim yaad o tadna doyulmaz gnleri
bir turuncunun dinginliindeki
yeri doldurulmaz
o turuncunun yani
kimin ay'dr ak
rnein perembe gnleri
ama btn bunlar btn bunlar
yeniden yorumlayabiliriz imdi

ESK BAHENN BR EV
uzun sre dndm, nedir azmdaki yaban tad
vez deil, karadut deil, sevdiim bir ey deil
ama bana yabanc gelmiyor ve altryor kendine
bir ses, bir aklama bir evet ya da hayr
deil
eski bir ey, evi olan eski bir bahe
alnm deimez biimini buluyor sanki
karadut karasndan, vez kokusundan
birisi geliyor karma oturuyor bahede
bir lm olayna ilikin bir eyler soruyor
nce aynz iin diyorum, hayr diyor
srar ediyorum hayr diyor ben hi ay imem
zellikle alacakaranlkta hzn verirmi ona
birden usuma vuruyor hakl olduu
evet alacakaranlkta herkesin sahipsiz olduu
lme ilikin o konumay da hatrlyorum
lmler sahipsizdir yoldaki kt ukurlar gibi
gelip gitmezler bile kendileriyle kalrlar
1918'deki bir lm eski bir bahedir belleimizde
ve evi yoktur odal, duvarlar resimli
bir adam kar o evden belki bir yere gider

sonra lm konuulur fsltlar dzeyinde


akn ad gemez ama bellein bir yerlerindedir
ocuk gibi defne dal gibi rzgr gibi bir ey olarak
lmbann snmesini durdurur ocaktaki atei tazeler
susulur sayg duyulur oturulur oturulur
ey evsiz eski bahe bir evin olmaldr
suya da dayankl atee de ve hayata
atlak tabaklarn eskimi giysilerin kokusunu tama
karadut defne ve tyl ayva
gecikmi nemsenmemi ypranm aklar hep hatrla
nasl kpkzld bir sabah tanyeri hi unutmam
deli gibi vuruyordu ahap kaplamalara

SONSUZ GRM
sonsuz giriim kendi admm uyguluyor
-kendini sevilmeye atam bir akn
gnein douuna seviniyorstelik bir ceylann gzn seviyor
bir inein slak burnunu
allm diye
tam o srada btn grkemiyle
temmuz geliyor
sanki gitmemek zere
koltuunda taze nohut
ve hazirandan kalma iekleriyle
fndk, karpuz vesaire
hi sevmiyorum ortodoks ihtiyar karlar
-yal kadnlar demek daha kibar bir deyimama hi sevmiyorum yal ortodoks karlar
balarnda bir topuz
aparalarnda bir maden sanki
Taksim'de gelip gidiyor
Tnel'de gelip gidiyor
sonra bir yerde
sonra bir yerde gelip gitmiyor
rzgrda
tavanarasmda
ukurunu zerken
gelip gitmiyor
bir lm kokusu kalyor ki
insan koklamak istemez

ne yaplr yani
deli atlara binsem olmuyor
yok sayyorum, varlar
yani o ba ceviz topuzlu kuru karlar
kuru da deil
zk ve bal
slak topuklar pomzayla ufalanmayan
slak pomzalar ufalayan
sonu bir olgudur
ay ve oralet tiryakilerini yorumlayan
-yorumladherkes nasl durmusa yle syler
ben de nasl durdumsa yle syledim
aalar, iekler gzeldi derken
ayrmak istemedim onlar
oysa bilirdim tek tek adlarn
stleeni vseydim szgelimi
kstmotu kserdi bana
llerim iinde btn gzellikleri
tandktan sonra
isyan bir yaamadr boylu boyunca
uskura
denize
pullua
motor sesine
sonunda bir rnee vardm
sakindir dnyann akamlan
kendine uygun kiilii bekler
ve tanr uykusuz
yorgun bedeniyle
yerini alacak
bir lmly

KAN YAZMAK
martn yirmibirinde yaz gkleri geldi
- bu yumuak bir giritir bir iir isteine
iinde olumsuz bir umut tar
kan yazmak istemiyorum
yaz gkleri nasl gklerdir
herkese bildiince
yani yaz gkleri lmeyince
kan yazmak istemiyorum
beyaz bulutludur derindir
bir yerden bir yere gider durmadan
yaz gkleri
bir yerden biri yere gelir durmadan
- yumuak bir giritir yaamaya
srdrmek iin
kan yazmak istemiyorum
kular da vardr iinde

526
sadece kular m, haydin siz de
mavi bir lm de tar
yaz gkleri
mavi krmz ya da daha diri
kan yazmak istemiyorum
yaz gkleri
gneyde daha ok mavi
asl daha da ok mavi
ne kadar uzun ve grkemli
ne kadar dii
kan yazmak istemiyorum
yaz gkleri
bir lm
lm m yaz gkleri mi
beyaz bulutlu dii grkemli
elimde hznsz bir akmakta
kan yazmak istemiyorum
l ya da diri

PARLAK VE KARA
parlak ve kara myd mor muydu
yaadm neydi sahi
diye
dndm birdenbire
saa yatk bir yaz deil
sola yatk bir yaz deil
dik kafal bir yaz deil
ba eik bir yaz deil
ya hepsi ya hibiri
galiba solgun bir gramatika
zellikle akamstleri
kara myd mor muydu hatrlamyorum
ama mutlaka parlakt
bir metropoln akam g gibi
lei sevgi olan bir harita
bir yapda kendiliinden bir tula
sular sratyordum etrafa
stm bam slatyordum
gemilere biniyordum durup dururken
ama gemiler kalkmyor
stm bam slanmyor o baka
insann kendini bir kentte sanmas
denizaltnda bir lkedir
katlanr bklr kvrlr durur
akn ba ho deil zamanla
nk ellerim ayaklarm suda
ellerim ayaklarm suda
su ellerimde ayaklarmda
oh dnya dnya
biliyor musun
austos ok yakyor sana

SYLENR
sylenir ve yarm kalr
btn aklar yeryznde
bir kakts bol sudan nasl
nasl rrse yle
en sevdiim temmuzdu aylardan
hazirana benzedii iin biraz
biraz da kendiliinden
belki de mteriye iyi davranan
efendi bir bakkal kimliinde
nasl mutlu oldum iki yaz
nasl mutlu oldum kardeler
salkmst bir ben iki
bir nc var myd bilmiyorum
nc vard elbet
bir yaban rdeinin sevincini taran
bir sonbahar gibi kpren
temmuza benzese de
yle oldum ki anlatamam
scak yaz
solgun bir corafya gibi belleimde
apkalar iekler eski elbiseler
gemii olan eski elbiseler
denizden kan bir k
unutulmu bakmsz arka baheler
yle oldum ki anlatamam
her mevsimde sonbahar talayan
bir ocuk nasl olursa yle

belki de bitip tkenmeyen


bir fetih dneminde
atlar nasl kinerse
yani durgun bir suyun
erguvandan ald renkle
gidip geldim caddelerde
Fatih nerdeydi Samatya nerde
nerden gidilirdi skdar'a
dnp durdum gnlerce
anlatamam ormanlarn ettiini
nasl dayandm o mutlulua
tkenmez bir k olan mutlulua
deniz ve k olan
karmakark bir mutlulua
nasl
imdi bir arap gibiyim
corafyasz
eskimeye braklm fsnda

SANTGRAD 100
bir pmenin tadm
aznda hep kuranlar
doamazlar sonsuz giysisini begonyann
bir iein aamazln duyarlar
durmadan korkun bir frtna olarak
youn bir buu olarak
kayp gider sonunda birinci tekil kii
ve kokular uup gider
bir garip boluk kalr
o kokuyu anmsatan
ieklerden yapraklardan
oylumunu yitiren adamlardan
br kalanlar iin doyulmaz sanlan
belki nemli deil ama ekip gidelim
kedilerin kendilerinin olan akamna

HANG SORUYU, NYE


hangi soruyu yantlasam yetersiz kalyor yantm
gnn tarihini bile sylemiyorum o yzden sorulunca
suya dnmesi ne demekse kar billurlarnn
o demektir sanki zamann alkan tedirginlii
bir odada bir sofada bir yerde yerle gk arasnda
elimde zmrte benzer bir eyleri tutarken
neyi kantlasam bilmiyorum azgn bir tfek gibi
baka ne verebilir haydi soruyorum o dirilii
gs kafesini zorlaya zorlaya la hazrlayan
kula en uzak su sesini duymaya hazrlayan
akltalar geliyor elime hayat kadar olumlu ve hayvan
bu gelen silh sesiydi evet ne kadar da benziyordu
insan sesine
aynen onun vahilii yumuakl ve kendindenlii
rperti iindeyim kar dt
elle tutulur artk gece mavisi
kalkp bir eyler yapmalym mutlaka
tek bana ayaklanan bir adam gibi
ksz bir sahnede mim oynayan

o gemi eski bir gemidir denizin bahesinde unutulmu


tanrm ok eskiden tanrm kendisini
bu bahede madensel dlerdir onu tek oyalayan
oysa oktan tarihe karmtr grkemli su kesiti
ksns kemik kabuklu midyeleri bile doyurmayan
u halat brak elinden diyor brak
u halat brakyor elinden adam
En gzel yanllklar kuanarak
gnn tarihi akam imdi syleyebilirim yanlmadan

533
YAPI
H. Turgut Uyar'a
bir ocuk -ad Hayri'ydi onun
bir ocuk iin hayli byk bir ad
ama byyecekti naslsa
severdi adn ayrca
-grmedii dedesinin adymHayri ocuk
bir apartmann yaplm izliyordu
evlerinin karsndaki arsay iyice
kazdlar nce
bir sr adamlar gelip
bir kamyonun stnde
sar bir kamyonun
sonra kocaman bir ara getirdiler
kazmaya adamlarn gc yetmeyince
bir adam lt biti gzelim arsay
bir bakas imli bir srk tutuyordu elinde
birden aklna geldi Hayri'nin
bir atn artk ackm olabilecei
rnein
geen yaz yamurlarn yad dnemde
Knalar kynde grd slanm atn
derisinden buular kan atn
-bir keresinde kendi de
yamurda slanp ok ackmt
birinde de annesiyle babas
uzak bir yere gittiklerinde
ama ne kadar uzak kimbilir
ama sonra ne sevinmiti
akam olmadan dndklerinde
babaannesini hatrlamt o zaman
hi grmedii babaannesini
ama yine de ok sevinirdi
ondan sz edilince-

hemen evine kotu Hayri


atn ackmasn dleyip
kendi aln duydu belki
kendi vcudunun lkesinde
tpk atn ackt gibi
ertesi gn bahard
yani her yerde kirazlar vard
Hayri uyup kendi vaktinin leine
geti arsann karsna yine
arsa oyulmutu -ya da kazlmtkazlan yerlere uzun demirler atlmt
bir kii kaldramaynca bir demiri
onun yardmna kouyordu br
sonra bei derken hepsi
yeniyorlard demiri
demir ve toprak yenildike
pazularmn sertliini duyuyordu Hayri
gemite yaad bir gn gibi farkediyordu
pazular tek tek deil
hep birlikte ve hepsi
ilein illeri
bileycinin kvlcmlar
kularn k scakl gibi
bir gn annesinin dedesi de
byle eyler duymutu belki
biraz uykuya benzeyen
kiraz tadnda bir ey sanki.
biraz uzundu galiba
biraz zordu
sahipli aalara benziyordu
buusu ve her eyi kendine bal
iki adam ellerinde teskereyle
- babasndan renmiti teskereyi
askerlik tezkeresi deil

inaat teskeresi elbetkarlm harc tayorlard yukar


tam bu srada sularn aktn
bir ocuun dondurma yediini dlyordu Hayri
her eyin en tazesi dururken iinde
ertesi gn yazd
artk ne demeli
Hayri duramazd
bir adamn sendelediini grnce
kotu
teskerenin koluna yapt
sa kolunda pazusu olanca gl
sol kolu onu geme abasnda
katld
katlmann sevincine ulat
sonra birden
eski evler ve eski arlar
bir daha eskidiler
pek abartma olmasn ama
Hayri akama kadar alt
aslsz bir hznd vard
varl
varla yok arasnda
kiremit gibi bir duygu turuncu
kiremit tad kum tad
yoruldu ocuk uykusunda
-sim it ve balon
aacnda zeytin
babasnn kalar
kumla kirele kart-

536
hi de kt saylmazd oysa
dnyada bir eylerin birbirine benzerlii
rnein sendeleyen adamn yerini
bir bakasnn hemen alverdii
sular da benzerlerdi birbirlerine
bazan aalar da
btn hallardaki gzellii
btn rglerdeki gzellii
uykusunda grd bir iekle
farkediverdi birdenbire
-bu iek yarn aacak
koskoca bir tarih olacak
koskoca bir yatak
koskoca bir halHayri o halda yuvarland durdu
-annesi uyandrmasa ne olurdudrdnc kat bitti
adamlar -Hayri iiler szn bilmiyor dahaborular kardlar yukar
sular kesildi
gne kt
Hayri anszn bir yunusu hatrlad
kendi derisi iinde terleyen
kendi derisine dar gelen
beinci kata kt
beinci kata kt
onikiye kadar sayd orda
doruydu
gkyz dnya ve sokaklar
ite apakt

tam
bilinen bir bilmece gibi
Hayri'nin nnden tirenler gemiler
elele arabuk hi durmadan
hi durmadan
bir limon gibi kendiliinden
bir elma gibi tatlanarak
btn elmalar gibi tatlanarak elbirliiyle
Hayri'nin nnden
ertesi gn kt
sevgiye bir gzellemeydi yl
bitmiti
Hayri yapya bakt.
tek bana ama
sevgileriyle ykl:
kaplar ve pencereler takld
svalar ve boyalar yapld
yldzlar ve bulutlar da takld
gn bir sevin olarak bitti
Hayri de sevinle titredi derinden
anlad
bu yapda
onu yapanlar
oturacakt

538
SBERNETK
kere dokuz eder
bilirsin
birin karesi birdir
kare kk de
bilirsin
"mutlu ak yoktur"
bilirsin
ama baharda ya da darda
sonsuz gn altnda
akn akla arpm
nedendir bilinmez
garip bir biimde
hep sonsuzdur
kare kk de yoktur

NEDENSE
nedense
bir kadn sevmeye hep memelerinden bal
bir eyi hatrlatmak m ona
yoksa bir eyi hatrlamak m
bilmiyorum
ama nasl bir eyse gzel bir ey
stelik sonsuz da

TEN DEL AK
iten deil ak iiri yazmak
ilk sz bir bulsam
mermer desem deil biliyorum
bi dakka desem deil
ceketimi verir misin deil
birden nmde bir yaz gn alyor
bahede kuruyan amarlarn
yere dedii
koup kaldryorum ularn
eriin yapraklar deiyor yzme
desin varsn hepsi geer
naslsa kuzey buz denizinde
beyaz bir gemi
hatrlyordur ilk seferini oralara
ak bir sonbahar kimliinde
srdryor egemenliini
birden bir bakyoruz ki
her ey yerli yerinde
otobsler tirenler yerinde
dkknlar yerli yerinde
aclar yerli yerinde
amarlar yerli yerinde

BR METN NASIL YAZILMALI


tomris iin bir yk yazlacaksa
o yk gzel bir yk olmal
kendi verdii deftere elyazsyla
topraktan karlm bir elyazsyla
taze bir yaz
gm para gibi eski ama
Gzel bir yk nasl yazlr
ite bir soru?
nce kurttan kurtlardan sz etmeli galiba
yalanmaya kouan gen ve derin soluklu kurtlardan
bir baln ad geebilir sonra
nasl bir balk?
yenmeyen.
sonsuz giysisiyle bir adabarbunyas
kandkc bir denizaygr ile birlikte
hi sz etmemeli poliyesterden plastikten
ama
bir dana kemii hi unutulmamal
keyifle eti syrlacak
elbet sonra rak da
susuz ve imknl
bir ev:
ats unutulmu
bir kedi!
patileri tyl topraa basmamaktan
ama iman onurlu
tembel ve yeilli,
bir ocuk!
sar kafal
inat, gzel ve arkanl
Aritmetikte yanl yapabilir
mlda asla!..

bir ay girmelidir ykye


ayc, aycnn yedei ve palavrac bir ocukla birlikte
vaktin bir yaz gn akamst olduu unutulmamal
bir resim!
krmz ve mavisi bol
hnzr bir su terazisi
(suyu tartmadndan
bu gerekmeyebilir
belki de gerekir, bilmiyorum ki.)
ama yle mengene desimetre sibernetik
ve amar makinas kesinlikle olmamal.
Evet! eksiksiz bir deniz ve gkyz
bakiileri yknn
nerden geldikleri belli olmayan
-uyruklar da belli deilkaln ya da ince hibir manto konulmamal ykye
ama uzak apkalardan
uzak aklardan uzak antrmalar bulmal
yle ki bir kentin en kesin saatlerinde bile
bir iekle bir kuun varl gibi
ine iplik kesinlikle giremez ykye
teyel meyel ilik dme hakeza
Alkol kendiliinden girer
en alml biimleriyle
ve hi kmaz
kmasn varsn

lm
olsa da olur olmasa da
ama gzel bir lmse
akn bir lmse yaamaktan
ya bir geyikse bu lm
ne olursa olsun
o bir parantezle kar aradan
yeri sonra saptanr
tarihte ya da corafyada
yani hayatla birlikte
nasl biter yk, bitmeli:
tomris gelir ya da baka birisi
bir tabaa orba koyar tencereden
ama kesinlikle ler kepeyi
dolunay gider
kesin kular ve iekler hznlenir
yani gece olur bir bakma
haziran idelerde koyu koyu demlenir
kiraclar ve ev sahipleri ve mobilyaclar uyurlar
gemi adamlar sular kesip evlerine gider
ve yk biter.

SON GNLERDE
son gnlerde pek nem veriyorum cinsellie
farkndaym
demek ki ge kalmm bu konuda
kiisel sorunum diye de erteleyemem
vaktim yok ertelemeye zaten
bunca hanlar hamamlar kervansaraylar
ve saraylar
ken bunca hanedan, pil taklan partiler
uramda bir eyi uyaryor
Turgut diyorum kendi kendime
senin u halin var ya
tpk bir insan resmine benziyor
nesi benziyor diye soruyorum
kendi kendime
otlardan ve aalardan diye yantlyorum
stleen obanantas
akasya melissa kekik ve nane
incecik bir ot
bilmediim
ad yok
belki dnyada bir tane

imdi baka bir onur


hanlar saraylar stne
kim oturur hanlarda
kim oturur saraylarda
hepsi bir bir belli
bundan bana ne
yle mi
ilkbahar gibi yalva
gz gibi din deitiren
yle mi
hangi pabucum ayama uymuyor
hangi merhabaya merhaba demedim
niin herkesin salar solgun
ve mr ksa
ite btn mesele burda
kimin salar solgun
kimin mr ksa
derken bir bahede
yaadm hatrladm
solgun ve bodur bir ayva
bir ku-dudu
bir erik
ayva her yl be tane verirdi
dut zaten kulara
hangi ehrin babandr insan
soluunu krk gibi koyvermediyse
yinelenen btn akamlar
bir kl yuma olur gsnde

ACIYOR
Mutsuzluktan sz etmek istiyorum
Dikey ve yatay mutsuzluktan
Mkemmel mutsuzluundan insansoyunun
sevgim acyor
Biz giz dolu bir ey yaadk
Onlar da orada yaadlar
Bir dan arpkln
bir sevin sanarak
En bata mutsuzluk elbet
Kasaba meyhanesi gibi
Kahkahas gn na vurup da
tede beride yansmayan
Yani birinin solgun bir glden kapt firengi
brnn bir kadndan ald verem
Btn ihanlarnn tarihesi
Btn sz vermelerin tarihesi
sevgim acyor
Yazk sevgime diyor birisi
Gzel gzl bir ocuun bile
o kadar korunmu bir yaz yoktu
Ne denmelidir bilemiyorum
sevgim acyor
Gemiler gene gelip gidiyor
Dalar kararp aydnlanacaklar
Ve o kadar

Tavrm bir eyi bulup comaktr


Sonbahar geldi hzn
K geldi kara hzn
Ey en akll kiisi dnyann
Bazan yaz ortasnda gndzn
sevgim acyor
Kimi sevsem
Kim beni sevse
Eyll toparland gitti ite
Ekim filan da gider bu gidile
Tarihe gmlen koca koca atlar
Tarihe gmlr o kadar

YAZA GRMEDEN YAZDA


yaza girmeden yazda ve ilkbaharda
suyun yatt yatakta
kuun ald slkta
elin sevgilim
elin
caddede sokakta ve hatta sonbaharda
maysta ekimde hele ilkbaharda
pazar gn sal gn ve cuma
dalarda kylarda
nerde olursa orda sevgilim
savata ve barta
savata ve barta
denizde ve karada
her zaman yazlr ak iiri
nk ak yazlgandr
ve her zaman ortada
pazar perembe cuma
ama elini tutunca
neden korkarm
bir su alr bedenimi gtrr
maysta ekimde hele sonbaharda
ey dnya kukusu gzleri maden sana
grkemli bir kente bakar gibi bakarm
bala

BR YAZI ANLAMAK
ksa
zordur bir yaz anlamak
gerekten kurtulamadm o yaz gnnden
papatya firengi ve haritalar
suskunluk uzay ve btn br eyler
kim nasl tanyorsa beni yleydim ite
sa tarafmda deniz solumda rzgr
aldm son solukla
kvlcm gibiydim cgaraydm
olur olmaz eyleri
ve eski yallar yakmaya
tandm hi kimse
istemiyordu sorulmasn
geldii lkenin
sen sor haziran

duruldum
sonralar Selnikli bir kadnn elinden
bildiimiz raky itim
o ne gnler gneler
o ne arklard
Selnik ka para
stanbul umurumda m
bir zamanlar
bir ocuk olduum geti aklmdan
o da ocuktu bir zamanlar
bir yaz anlamak
zordur ve anlamldr
bana kalrsa
en saygn iidir bir kiinin
nk gne ve kaln mavi
insana hibir ey hatrlatmaz
yle ki toparlar hayatm kalbini
ve o zaman
kelir yaz
tutarak kendi kalbini
umutlar sarya brakr kendini
gl uzar karanfil kokar
o zaman sorarm
imdi mi
ve biz
bir yaz o zaman anlarz belki

AYAIMIN TOZUYLA
ayamn tozuyla girdiim mevsim yazdr
yumuaktr
insana her eyi yanl anmsatr
nk bellek yanlmaya hazrdr
balkona koyduumuz turu
ekirken ekirken gnei parlatr
ve insan batrr sedef kakmal bir gemiyi
ki sahibi dnya gzeli bir kadndr
oysa denize bir mevsim yeter
sular geer balklar geer
bask bir akamst bir iskelede
herkes dostuna bir eyler anlatr
byk glge verir byk renkler
sevincin sonu yazdr
byk sevincin
oysa ba saylr
basktr akamstdr oymaldr
suya dayanmaz
ama bana kalrsa dayanmaldr
imdi nedir ilk bakta yitirilen
ey gzleri maden
ey ilk gne saatinin ubuu
de ki ak pusudadr ve bir dkknda
lmszln mhrn kazr
suyu avucuyla len ilk budun
usumu kurcalyor ne zamandr
ve baucumda bir koku
bir koku
beni durmadan slatr

552
KISA BR ANI
ksa bir an, gk bulutland
kentin yall tazeleniyor
suyu bardakla ien gezgin satc
apkasn koydu duvara
ok uzun srm yalnzl
soldurdu domatesleri
ne kadar uzaksa o kadar uzak
kendini soyuna ekliyor durmadan
bir akamst uzun bir imir
karartyor mutlu baklarn
herkesin ad olgun bir elmaya eittir
zellikle uzak yerlerden gelmise
en gzel yerlerin yle
benim de

VAKTSZ UYKULARDAN
vakitsiz uykulardan uyandr beni
kara stne kara gk stne gk
imdi herkesin dolat bu yerde
bir tara lesini younca yayorum
uzayp gidiyor yorgun bir kamyon
elbette vakitsiz yl sonu yaklayor
sakn sana ne deme sakn deme
gn topran denizin olduu her yerde
demek ki insanlara yurt olan her yerde
saatin ad eit her yerde
koy verme beni vakitsizdir mutlaka
uyandr ryenlerimi bir bir tazele
en sert sesini edin en zorlu tavrn al
kayay kartmtk tepeye kadar
ufack ufack bir ey
itecek kadar.

GK, BULUT, SU
senin bardana koyduum su
o suyun rengi bakadr
tut ki dr dzlerinde bir adr
Sivas yresinden bir lm
ya da kaak bir Bitlis cigaras
nk o gn ve bulutun
birlikte uykusudur
seni ilk haziranda grmtm
apka giymemitin nk yazd
zaten hi giymezdin belki de
kimin dnyay grecek hali vard oysa
sokaklar mavilik demetleri unlar bunlar
unlar bunlar diyorsam unutulmaz eylerdi ha
rnein iekti hereyin ilk yars
ellerim ceplerime gitti durup dururken
yani herkesin ak ak dedii buysa
ark bile syleyebilirdim bir tavanarasmda
ocuk gzlerindeki aknl tadarak
yani ancak gnlerce koarsam duyabilirdim
aramzda ne varsa
kyya bile inerdim anlyor musun bir cuma gn
kyya inmeye hi alkn olmadan
btn kurda kua brt bcee bir bir bakarak

imdi senin bardana koyduum su var


bu suyun rengi bakadr
ben ne souk demirciyim ne terzi kalfas
ne marangoz ne bir gemi tayfas
istedim olamadm o baka
yani ne bulut ne gk ne adr ve lm
ellerimin rengi biraz krmz da
galiba ondan

GNLER GEER
gnler geer ve alr afan deirmeni
kim bilebilir ki kimi neyi eskittiini
ben ne kadar nemserdim kendimi hay allah
sen ne kadar kumraldn aynalarda hay allah
temmuz tam bu ie gredir bana kalrsa
gel balayalm birbirimizi

BR AY BAHESNDE
bir ay bahesinde demode
- byle demek zorundaym nkada ve demode
ayaa kaldrd duygular gibi
demode ay bahesi olur mu deme
garsonu zgn ceketli
ocak kede bir bana
kyda deil, deil de masalar sanki
kalabalk bir kentin tam ortasnda
deniz de vard szmona ocuklu anneler
biraya isteksizce katlan votka
Edip'le Mefharet sonra geldiler
neler syler insana btn bunlar bilmiyorum
yalnzl arttrmaktan baka
stelik bir yaz gn
durup dururken sana seni sevdiimi syledim
sonradan uzun uzun dneceim
bunun glnln
ama ayrldktan birka saat sonra
unuttum yzn
"olaan" deme sakn ha
seni yeniden sevmeye hazrm demektir bu
bu dnyada
tek bama
denizin eski olduu yerlerde
byle oluyor ite

BLYOR MUSUN
biliyor musun
ak iiri yazmaktan bktm
bir gn yle bir baktm
yazdm btn iirler yle
bir sarslma, nedir bu
bir otuz ak iiri daha
kendimi hi sulamadm
peki o zaman ben neden
dereceler sokaym koltuumun altna
ateim varsa zaten
ey gzleri maden
nk ak bir sulamadr
sonuna kadar yaanmamsa
bir bardak birada yeni bir deniz
ve yamur
eski bir denizde yeni bir ada
yaanmamsa
szgelimi Galata'dan Afrika'ya gidiyordum
korsanlar krallar ve baz lkeleri
ve btn madenleri
ve kendi sonumu
iyi grmyordum sonunda
her trl madeni
elimde bir sr ktla
hazrladm kendimi

RASGELE DEL, KAR DL


rasgele deil yemin ederim
dnya iinde
yaayamayacam kadar byk bu
ve lm yerleti dudaklarma
-azma m deseydimakamlarsa ite yle
herkesin bildii gibi
bir otelden bir otele taman
bavullar gibi
hznm titretiyorum
yani hznm beni titretiyor
bir hzn titriyorum yani
feracesinden ii grnen
ok mslman bir kadn gibi
kanm akyor iimde
ok mslman bir kadn gibi
kanm iimde
bir gkdelenin yetmibirinci katnda
yer yatanda uyur gibi
kr ey sonlu len
byk hayat
aldn verdiinden ok
rnein bir gn Alanya'da
bir sevdikle karlap
hemen ayrlm gibi
rasgele deil

NEDR SONSUZDAN BR NCE


nedir sonsuzdan bir nceki saynn ad
diyelim sonsuz eksi bir
sonsuz eksi bir
hayatn addr bu
gece btn ablonuyla
geldi zerimize
ormanlar ta kesilip kmre durdular
ve petrole kesti planktonlarn hepsi
gazya tun duman
ne kadar srd ki atein yengisi
bir trl yeterince yaanamayan
sonsuz eksi bir
hatrla desem
neydi hatrlanacak olan
drt ba mamur bir av partisi
grkemli otellerin alacal lobisi
kaln bir sevda ince bir mevsim sonu
tahl ve deirmen
krlp dklm bir iskelet
kalbiyle birlikte
bir temmuz ortas
naslsa yle
ka ozan haykrm
srp giden zamann ardndan
sevmek sevmek
ben de ben de
sonsuz eksi bir
akn bir pazarcnn
akamstn sevmesinde

RM
rm rmemi btn tahtalar kim yakar
yerli yersiz kim bakar dolunaya durmadan
kim kullanr siyasal partiler yelpazesini yaz scanda
kimin sanda karacieri solunda yrei var
kimdir eskimolarla yp zencilerle terleyen
kim ha
havuza girildiinde su scakt daha
eskiden ok eskiden bir eski kaplcada
sandalyeleri yaz boyu bahede unutulmu
kurnalar kara palmiyeleri clz
bir kaplca yle avu ii kadar
bornozlar kirli garsonlar yalnz
herkesi bir cret olarak belirleyen tarifesiyle
oda kaplarnn arkasnda sorulan
nedir kimdir umutlandran kiiyi
kimin hakk var buna
belki iri bir aklta bahede
iyi yrekli bir yalnn dnden arta kalan
imdi caddelerdeyiz ya da alanlarda
oluk ocukmu arkadam
masann stnde zeytin ekirdei dolu bir tabak
yannda sklm bir limon
grkemli bir taze yarm ekmek
gittiin her yere tadn bunlar
imdi kim ne yapacak ha
btn hznn elinde kald devredemedin
paylaamadn bile otobs yolcularyla
btn tahtalar yaktm rm rmemi
kokusu iyiydi gm kolyeleri aydnlatt
ne gzel kt ama
kimse grmedi bir insann byle ldn
biri bir dada kendi ldnden bu yana

NE VAR K AVUCUNDA
lesiye altn ya da hi almadn
hibir sevin -sevin ne- hibir ey yok
u gecenin ucunda
ve teki boluklar rpertiyor insan
tek bana olmann dengesine vurunca
evet imdi ne var bakalm avucunda:
dv m, yenilgi mi, bir bulut paras m
akn fotoraf olan bir mays sonras m
bir trk m, bir asker mataras m
terhis tezkeresi mi, karakol sras m
becerikli bir anahtar m, polis tabancas m?
imdi nerde, ne zaman, nasl bir kadn
-bir adam da olabilirmutlu olabilmitir bir (tek) bakasyla
gkler babo bir fanus gibi
lgn bir krre gibi gidip
her yanmz bo braknca
bombo braknca
yalnzlk oalan bir yunus gibi etrafn sarnca
ne var avucunda:
soylu dedenin ans m, bir sultan sofras m
pasaport ubesinde bir sra numaras m
gkkua, tberklin, intihar dalgas m?

olaan bir le sonu sonsuzluk


bir bitimlilik olarak kapya dayannca
ne elverir, kim kurtarr kiiyi bundan
kurtarmamaya
ne var ki avucunda
ar kamyonlar ve srcleri mi
dada yitenler ve yol gstericileri mi
evde kalm kzlar ve grcleri mi?
imdi:
son buzul erirken durduranlar
hatrla!
hani kan vericileri, kan vericileri
ve kan alclar da unutma.

H SEVMEM
hi sevmem o yenge sanlan hayvan
ackl bir andr denizlerde
Sully Prudhomme'dan kalan
ne suu var Prudhomme'un derseniz
hi ite
baars adndadr onun
yenge
yan yan yrdnde
oteli ve lobisiyle birlikte
yenge
yzme bilmeyen tek deniz hayvan
denizlerin korkak derinliinde
az her yana alk
mark bir otomobil renginde
ne var ki ne klar grmtr dnya
Serez'de stanbul'da Berlin'de
gn gelip sular da topraklar da aydnlannca
yengecin dur denilecek keyfine
ve bir akamst
telli pullu bir krlang temizliyorsunuz
ve bir bakyorsunuz
yenge
krlangcn midesinde

565
BR AKIN EN VERMSZ GNLERNDE
evet bir akn en verimiz gnlerinde
verimsiz bir soru
ak bir soru
verimsiz ak ne demek
o zaman yle bir kral hatrlanabilir
elmay srarak yemeyen
lserli
yaamak gidiyordur elden
kim kimden alacakl
kim kime borlu
sonu nereye varr utanlarn
kraln bir elmas
bir ba
bir de tac vardr
rter rasgele dnyay
dnya rtlmez
hi rtlmez
kendini uzun boylu sanan kim varsa
brakmal bu ryay
kardei lr
ses yok ormanlarda
kars lr
ses yok
ama bir aa lrse ormanda
bir uultu
bir uultu

KIRLARDAN GELYORLAR
krlardan geliyorlar ellerinde smblteber
elbette krlardan krlardan gelecekler
baka trl nasl gzelleir bu akamstleri
syleyin nasl dayanlr dkknlara depolara
bu katran kokusu baka trl nasl geer
sonsuza varmadan bir nceyiz sanki
-o saynn da bir ad vard unuttumher ey yle saydam yle madensel
kaplarn kilitleri ak ve herkes uykusuz
hepsinin elinde bir saat bir smblteber
eskiden aardk baz eylerin yokluuna
artk bu yoklar var etmeyi usladk
aalar budadk ormandan balklar tuttuk denizden
hani baz almaz sanlan kaplar omuzladk
nk herkesin elinde bir saat bir smblteber
hey koca dnya nasl avucumuzdasn
nasl da parlyorsun ey gzleri maden
zdm btn bulmacalardan zorludur yrein
elbette krlardan gelecekler krlardan
krlardan gelecekler ellerinde smblteber
ey gzelim smbl ve teber ey canm
grdm sanki o deildi
sanki kular albmnden bir maden

HBAR
(1)

ali geldi ilk onu grdm


akamst hazirann bei
sonra feyyazla Sleyman
hsn yakup tekin lle mustafa
kayhan
ve kardei
adn bilmiyorum
tayfun salim ve eczac kerim
nde geldilerdi onlar baka
aliden sonra ahmet sonra suphi
kk yakup br salim br mustafa
ekrem naci nihat kim varsa
mesel overloku brahim
iktisattan selim
gne bir elik izgi darda
atkestaneleri titreir
dorusu nce korktuk
sonra birer gl ke tutup
baharda
oturduk
adam gibi konutuk
ali kk yakup ahmet selim
suphi tci hilmi brahim
battal deniz hseyin
sfahan'l mustafa
marjinal haan ve lm
binali -arlyd galiba- ve cengiz
yani hepimiz

HBAR

(2)
(ihbar ()'i defterine ekip bana imzalatan
adn bilmediim gen kza ve Sinan'a)
szler dilimde gezer
baka ne kald
yldm su borusu gibi dayankl olmaktan
baka ne kald
evet yleydi ad adlar
durmadan kitap okurlard
yumruklar imir yrekleri maden
bir divriide grmtm
bir de onlarda zaten
hepsinin banda kasket
baka ne kald
szler dilimde gezer
evet yleydi ad
adlar
orman konumaya oturmutuk
orman ki dnya orman
zpkndan aydnlktan divriiden
bak haan n'olur bak
sen ben mer
ltfyle nuran polat sezer
imdi brlerini hatrlamyorum
ne kadar yakrz bir fotorafa

benim srtmda tabut


osmanm elinde mavzer
aa yukar byle
ad adlar
unuttuum yzlerce kitap belki
belki o kadar tfek
ne kadar yakrdk deil mi haan
ldrlmezsek

ALINTILARLA
"insan en ok sabahlar arar sevdii kadn"1
diyor birisi, katlyorum o sabahlara
leler kaba yaanr, kalndr
akamstleri ince hznl
iekler alnp verilebilir
sabahtr yalnzlk
nasl sabah nasl yalnzlk
ve iirsel hibir yan yok sanlr
var mdr, vardr
vardr, ama ieklerle deil
kendi bana
zmpara ta gibi acmasz
ne aklma gelse bir bakyorum unutmuum
tren penceresinden bir tarla
eskiyip atlm bir gmlek - hi unutmam
"hi unutmam hi unutmam hi unutmam"2
diyor birisi, yineliyorum
hi unutmam hi unutmam hi unutmam
nk hi unutmam hi unutmam hi unutmayn
insan nasl direnir baka
"hi unutma"
bir zamanlar Kars'ta bir otel odasnda
bir gezgin kokucunun bana verdii
bir alminyum ieyi unutmuyorum
"lm geciktirmek sonsuzluu ksaltmaz"3
diyor birisi, evet ama
hayat uzatr sanki
1 John Gordon Davies
2 Metin Elolu
3 Lucretius

sanki ama ne adna


-hayatn kendisi adna
sonsuz bir trenle susuyorum
sonsuz dirim iin, o sonsuz adama
sonra duyguya, ele benzer eyler giriyor hayatma
el midir duygu mudur
evet baz kiiler kararsz ama
benim semediim sanlr hayatmda
"el altndan el iln datyor"4
birisi, almyorum allahakna
alamam, neden alamam
biliyorum hibir ey yapamam tek bama
biliyorum beni kendi bama sanan birisi
durmadan hata yapyor
sereye kumruya kze sormadan
insann kendi setii toprak
-dorusu, topran kendi setii insandirimin geleceini doruluyor durmadan
"her eyden biraz kalr"1
diyor birileri, oulluk hakllktr

kavanozda biraz kahve


kutuda biraz ekmek
insanda biraz ac
insanda biraz mutluluk
ama en geerli sz
(1) numarann sylediidir
Trkiye'de ve Dnya'da

4 Turgut Uyar
5 Bir talyan atasz

TE HERKES YZ YZE
te herkes yz yze imdi geceyle
karlksz sulamalarla avutuyor kendini
'senin akndr" diyor uzun i-ekilerle birisi
birisi 'her ey uzakta artk'
stanbul karagmrkte bir evde
belki de baka bir yerinde dnyann
'hayr' diyor birisi ama neye
bir oyun sanrs gidip geliyor
gidip geliyor
deniz dibinde bile terlenen blgelerde
'lsen ne yaparsn' diyor birisi
'her gn ne yaparsn'
tut ki avukatsn stanbul barosuna kaytlsn
'ellerindeki ve gsndeki emeler' diyor biri
'susuz karmyor seni'
tut ki almanyaya bir mektup atmsn
'ilkinde dorusuna rastlamadm ki'
diyor birisi
darlarda bir omcann dibinde
bir zm tanesi ryor azar azar
gece ryor
'sonras iyi olsa ne yazar'
diyor birisi
tut ki bir fransz bayra bulmusun
bleu blanc rouge
ya da bir olimpiyat mealesi
kim bartrr seni dnyayla
hangi sulh hukuk
hangi uyumazlk mahkemesi
"derin dereleri derin mi sandn"
diyor birisi radyoda

marmara erelisinden geliyor birisi


- gzel bir yer olsa gerek marmara erelisigeceyle baka bir kentte karlanca
ne marmara kalyor ne erelisi
bir caminin tayc stunu altnda
ya da bir iki-evinde
lmle balayacak bir yalnzln
tadn duyuyor aznda
'lm bir kazadr' diyor birisi
ivmesi artyor umarszln
'ne ki herkesin bana gelir'
'arada bir adm sorsalar' diyor birisi
belki de yle birini tanyorumdur
gemiinde cakal ayak izleri
sonsuz denecek kadar srekli
gnden geceye geerken akn
hatta -nedense- fkeli
'bir gemi dlyor da ondan' diyor birisi
'hep gnden geceye kalkan'
ama nerde yle bir gemi
'beni bir gn bir yerde bulurlar1
diyor birisi
sanda gazetesi solunda bir austos bahesi
gsnde dnyayla ilikisi
darmadank sama s.pa toz gibi
'salarn kapkara gzlerin korku irisi'
herkes kendi elini tutuyor
brlerini brakp
kopkoyu bir lk bekleniyor karki evden
herkes geceyle yz yze imdi.

574
VS... VS...
inanmazsnz
ona olmayacak bir yerde rastladm*
-benim mi, ahmet gibi bir addr adm
mrmn bir blmnde basbaya topalladm
samayd oysa, ne gerei vard
'dnya ne kadard' dedim
'mavi kadar' dedi
eli yz dzgnd
anladmca, iyi yrekliydi
ok uzun bir ey daha syledi dorusu anlamadm
'birtakm insanlarn bir yerlerden
bir baka yerlere gittiini
ve bunun nedenlerini...' vs.
kocam biri gibi her eyi bildiini
bir il gibi duydum kanmda
'yal kadnlarn amdanlar da gtrmekte direttiini
damatlarn bunu sama bulup gelinlerin aladn
galiba eski eylerin yeniden gzden geirilmesi
gerektiini' vs... vs...
'bir dn dedi, her eyin arabuk grlmesi zorunluluunu
bir duran yerinin deitirilmesinin kanlmaz olduunu
stelik eski damatlarla kaynanalar ldler
hem yle bir ldler ki toz gibi
aman canm ite her eyi her eyi...
ah canm ite vesaireyi vesaireyi...'

* lk dizeye bundan baka uyak bulamadm, ite air soyu bu yzden tkeniyor
bundan tr yalnzz, ama insanlar cokun geleceklerle kutlanyor gene bundan
tr.

tamam ama imdi nasl rahat yaayabilirim


onun btn sylediklerini hatrlamadan
aman canm ite her eyi her eyi...
gelsem bilmiyorum bulabilir miyim seni
yine orada msn ara sra...

576
BN YIL
scak pazar sabahlar gnendiriyordu
bin yllk bir kent gibi
"sende bu sevin olduka
ok direnirsin lme"
oysa sevin deildi bu
yd bir gaz lambasnn
onu yle tand yle bildi
solgundu ama direnliydi
zmsz baz geceleri
gleri krmlar lmleri
bir su inceliinde tartt
ve olumlu kld
kimdi nk lml kld ayn zamanda
"ve hayat bylece somutlad" dedi birisi
btn bunlar kim syler ki
bakr ve kt toplayan bir hurdacnn ardndan
duygularn kmazda olduu bir akamst
kiremitler incelir yamurlardan
oluklar paslanr
"ama" demi birisi
"su koar ama ta yorulur"
ne demek olursa olsun
insan gzlerini bir kez hazirana at m
btn yal kadnlar
akasya hlamur ve ide
hlamur ihtiyar kadnlar ve ide

EKNOKS
yaz orda geirdik ka gerek kalmad
safa acemice arklar sylendi oyunlar oynand
szde sevin haline getirildi yllanm hznler
aklar unutuldu ve bazlarna yeniden baland
"insan yalandka kurtulur" demi birisi
korkudan belki ylgnlktan ve baka bir eylerden
oysa yalandka bulunur mavinin en iyisi
akasya rr tren hzlanr eller ufalr gibi
kim yitirir szgelimi bir bakasnn bulduunu
evet kim yitirir kim bulur
herhangi bir akam alacas deil ki bu
imdi ey k diyorum seni de orda geirseydik
kim dnecekti bir kumsalda
sabahn tanksz kendi kendine olduunu
"oysa" diyor birisi
"sabah yeniden hatrlamadr yaamay"
bana kalrsa "oysa" diyenlerden hep korkmal
"oysa lm var" da diyebilir ayn kii

oysa lm yakn olmamal


szgn ve uzun eylerden de korkmal bana kalrsa
uzun sren devrimlerden szgn aklardan
ve bunlara benzeyen baka eylerden
akasya hemen rmeli tren birden hzlanmal
imdi ey k diyorum
ne kadar srersen sr
yaz gzeldi ve sapsaryd
herkes doydu ve eylendi oyunlar oynand
oteller ve sokaklar da sapsaryd
kimler ne konutu ne yitirdi ne kazand
ama bir ey vard eksilen ya da oalan
kumun altnda m denizin stnde mi masalarda m
"dnya bir sanrdr" diyor birisi
"belki bir sanc"
ne brakmtm orda sahi
mor gibi soylu bir ey mi
bir eziklik mi yoksa
herkes ne kadar da mutluydu "oysa"
ne braktysam o kadar kald orda

SULARDAN RK
sularn oaltt seslerden rkyorum
yorgunluk veriyor rk*
alacakaranlk gibi anlamsz bir ey
bir oban kepenei gibi ya da
gelip aklyor aklma
sonra hibir eye benzemiyor
bir saat iki saat saat gibi eyler oluyor
ama
hibir eye benzemiyor
tutturduum trk
nedendir bilmem
Edip'le sylediimiz zaman
oluyordu halbuki

* trk'ye kafiye aradm sandnz, yanldnz!

GELM GELECEK ZAMAN


Gelmi gemi btn yaama ustalar
zaman tarif ediyor bize
uzun ve krk bir azla
syledikleri her ey denize akyor
zamansz denize
oysa iirin ok ilgisi var zamanla
ne hatrlar ne unutur
bir tarihte birinin yaadn
bir ak yaandn bir tarihte
yani kaba saba bir anlatmla
sama duygular yaadmz bir meknda
denizin de zamanl olduunu
nk Zeynep diye bir kz ocuk
"canavarn zaman yoktur" demiti
yllarca aratrdm bulamadm asln
belki de haklyd, kimbilir

HZN, SEVN VE COKUNLUK N


"yle pek derin deil lm denilen rmak
sezmeksizin geivereceiz te yana"
bu kadar bile deil
sezmeksizin yaanr bile ara sra
yalnz akamn alacasnda
bir sakz sardunyasnn tozunda
birdenbire Gmhane'de
ya da skdar'n ortasnda
yenilgiyle bitince kavga
lm lm
stn deilsin aka
sevin lgn bir taraktr salarmda
oradan oraya savurur parmaklarm
caddeleri karlarm rktmez
yarasn okarm birinin
sevgilimin salarm da
ve uzakta bir k gecesinde
bir mutlunun dlerine girdiimi anlarm
birdenbire Kars'ta
ya da Ordu'nun Perembe'sinde
rperten bir dalga
slatr hepimizi
slatr ne kelime
ey dirim
memelerin hep dursun azmda

582
ODUN
adamlar dadan odun indirdiler
odunun bir yan orman bir yan su
bekle abdurrahman geliyorum
odunun bir yan sevin l
bir yan lm korkusu
bekle neriman geliyorum
adamn bir yan elleri kollar
bir yan buram buram odun kokusu
bekle koku geliyorum
odunu kesiyorlar odun paralanyor
bir paras odun br baltann utkusu
bekle odun geliyorum
kadn erkei kocam delikanls
dn neydi gnlerden pazar yleyse bugn pazartesi
bekleyin geliyorum
tarife hi gerek yok
yolu biliyorum

KMSEDE GRMEDM
kimsede grmediim bir iir
yz al ve akam ayor
eski bir tanr gibi kendi dininde
uzun sren bir dnemi dlyor olmal
iindeki bir ikinin scaklnda
suskunluu bir bakaldr olmal
elleri ayaklar sinemalara bulam
romanlara bulam
genel helalara bulam
dalar iyi bilmediinden
denizleri anmsam olmal
gzleri o yzden rpntl
kara balkl gemi
sonsuz gelecek
imdi burda vakit gece ya
bir yerlerde mutlaka
ey gzleri maden
gndz olmal
tan iinde bir gndz
demirin aacn

584
BASIN
bir lke! denizden arnm
bir durum! lm gibi
bir ses! uzunluk deerinde

KIRMIZI, YUVARLAK
bir tanesi yuvarlak biri krmz
iyidir gzeldir sonsuzdur diyelim
diyelim ki
dnya yuvarlak ve krmz
imdi
biz kimlerden alacaz alacamz
ilkin anamz

AKTI
toprak akt damperlinin kasasndan
usulca kendi onuruyla
toprak akyordu
ocuklarn dirsek kiri diz kiri
yzlerinin sevin yalazas
buday baak ve harman
ky tmsek da korugan
akt toprak
anas ana gne
babas baba su
akt toprak
elbet akacakt toprak
damperlinin kasasndan
ve her yerden
yldzlar kadar ince
ve evrene uygun
bo kutular ieler ktlarla
tketilmi kt ve ielerle
akt toprak inaat ukuruna
akt toprak
diriydi ama gvenliydi akt
apakt toprak

GLN KANINDAN
glsuyu, gln kzkardei zbez
bir buu olarak tenlerde uuan
glyapra, gln ocuu zbez
yaarm gibi hep kendi okanan
gldal, dikenli ama gll
ince direnli ve kahraman
yeni bir soydand yepyeni
kendi mezarmda kendi aan bir gld ilhan
sabah da krmz akam da krmz
hep krmz kalacak solmadan
evet "ssl psl ve k bir bayan"
en gzel reelleri yapyormu gln kanndan

KM VARSA
kim varsa sur iindedir
yzkleri elmas tal
kolyeleri deriden ya da gm
ya da peridrol ve amonyakl
akam sazlar gibi
su iinde ya da dnda
grgl ya da plak ayakl
ister mays kadar gen
ister aralk gibi yal
yelei klaptanl
olsun
kasas ifreli
gemili ve tabancal
olsun
alp giderler
nk
etekleri akar da
sur iindedir doruk
doruk sur iindedir
mikyas yeniden nemini kazanr
kenti dnya diye bytrsek
yani etekleri akar da
doruk sur iindedir
anladk kent sur iindedir de
nerelerdedir o be kii

HAZIRLANDIN DYELM
hazrlandn diyelim bir yolculua
"bu, yalnzla da olabilir" diyor birisi
dayankl msn bakalm
silahn nedir
ilkin asfalt ve beton
bir bakarsn nn ardn su kesilir
yzme de bilmezsin ayrca
"ocukluktan kalma eyler bunlar"
diyor matraa dkn biri
"nasl olsa yenilir"
Oysa kavradm her eyin adn bilmek
biraz bunaltyor beni
rnein bir atom santral projesi
Hollanda'daki bir caz konseri
leceimi biliyorum nasl olsa
ama glgemi nme dryor
gne nmden gelirken
aryorum gvdemi
matraa alknm aslnda ama
ille kayay delen incir,
sular aan gemi!

D n Y ok m u

DURMA SUSUZLUA
Durma susuzlua giden gemi
git, an bol olsun
ne kadar gidersen o kadar iyi
her eyi git her eyi git her eyi
zaten dnemezsin ya
bir daha gelme e mi
imdi burda tkenen ay
baka bir takvimde tkenmemitir
- dnyann neresinde mi?
bir halatn elinden tutarlar
oraya gtrrler seni
belki oraya ta glgeni
nk uzaklarda sanyorlar
yaptn iiri

BR GN, BR YERDE
bir gn bir yerde iiri grdmde
hayat da birlikte
yalan syleyemem
ya param yoksa diye dnrm
yani para satmalma gc
rkerim
rnein yal aalar yal deniz
yal nar yal ben yal evre
bir uyum ya da bakaldrma
sonunda kalkar gideriz

595
TUT K BEN
tut ki sen bir iiri ok iyi yazsan
ya da ok iyi bir iir yazsan
bir saatin aralksz ileyii
bir ocuun bir sokak kedisini sevii
bilmem ki sanki gzel bir akam gibi
onun iin her akam iyi yaamalym
yani kskanlan onu
demek istediim hepsi

SONSUZ VE BR
en deerli vakitlerinizi bana ayrdnz
saolunuz efendim
gkyznn sonsuz olduunu bana rettiniz
rendim
yeryznn sonsuz olduunu rettiniz
rendim
hayatn sonsuz olduunu rettiniz
rendim
zamann boyutlarnn sonsuzluunu
ve havann bazan kua dndn rettiniz
rendim efendim
ama sonsuz olmayan eyleri retmediniz
efendim
basknn zulmun kymn aln
bir yerlere kstrlp kalmann susturulmann
ak mutluluunun ve eski hesaplarn
aritmetiin bile
bunlar bulmay bana braktnz
size teekkr ederim

"BR ANGLO-SAKSON LS
ZERNE GZELLEME"
bir-onalt, bir-sekiz
-onalt, bir-eyrek
(neden onalt tanrm, onyedi olsa)
ka bin tane yaz gitti hey gidi hey
bunlar yznden ve birlikte
kimi yle kimi byle gitti parmaklarmn
be-onalt, -sekiz
daha niceleri gidecek
yaz gibi bile deil, yle
sanki kendi bana bir ey
yedi-onalt yarm parmak
(yarm parmaklarm hey Tanrm
konu komu da geldi
oturup dertletik mi
sevilen bir bedendi hey gidi hey
imdi nasl sonuna kadar soymak
yarm parmaklarla bir kadn)
dokuz-onalt, be-sekiz
u kadar bir ey yani
ay kadar bir ey yani
ay kadar bile deil
onbir-onalt, -eyrek

urda ayamzn dibinde


oturan bir eydi yaamak
yani sonuna kadar soymak
-benim bir daym vard yunanistana giderdi
arasra giderdi elbet
on parmaklyd
onbe-onalt, bir parmak
bir parmak var ya
hrsla baladk bu ie
bu i yani yaamak
bir parmak bir parmak bir parmak
suyun rengi akmaktr
evet akmak...
ama bir planya, onalt ya, drt parmak

KALIP DURUYORUZ..
kalp duruyoruz
yle kalp gibi duruyoruz ve ikence
bir naylon havan kalb gibi
iinde sarmsak ve ceviz dvlen
drt kalp bir ikence
gkte ay elbet vardr vazgeemeyiz
sonra planya tezgh ve alter
sonra ocuklar sonra maden ubuu
aalar yanmtr elbet uzak ormanlarda
ve gne yanmtr
kalp dururuz diyelim bir piston kalb
bayram yemekleri vardr elbet vazgeemeyiz
orman da vardr deniz de vardr
bir kadnn garip bir leheyle syledii
yollar da vardr elbet
yollar da vardr
trklerini kendinin syledii
kalp dururuz
basmevlerindeki kasalarnda
bekleyen kapital harflerin durduu gibi
satrbalarnda yerini bekleyen
gkte ay ve gne yerde biz
yani mutlu muyuz mutsuz muyuz
ey yerden ve gkten yetienler syleyin
siz ne diyorsunuz

HSZLE
Tanr sen ne kadar gzelsin
bir hi olarak
ormansn belki bilmiyorum
belki ormanda bir aasn uncack
bir pazartesi gnsn
insanlar dupduru edemeyen
btn karayollarnda ve demiryollarnda
gider gelirim btn dnyada
ama biliyorum Krehir'de mezarsn
bir kilisesin Kapadokya'da
szgelimi yumurtada zarsn
ustasn sabahlar yapmada
en kat yokluklar koyarak insann iine
akamstlerinde biraz gaddarsn
sular ve zamanlar kararrken
ne yapalm
bari balayalm birbirimizi

DENZN YANLARI
denize atlan yaral balk
rpnd durdu yarasyla
peinde gen gibi kan kokusuyla
dorusu kan tadyla
ve olmayan usturmaasyla
rhtmlara vurdu durmadan
btn ocuklarn nedense mard bir akam
azndan hoyrata ekilen olta yarasyla
azndan hoyrata ekilen olta yarasyla
msr eklinde bir mumun
uzun olduunu farketti
nerde geerse gesin bir ylba yolculuu
sonu hzndr durmadan
ve korkun bir uyku verecek ona
ne yaamsa yaadnn
dapdarack aralnda
yleyse ne yapsn o zaman
gitsin bir pazartesi gibi
gitsin uyusun lene kadar
bir denizin tarasnda o zaman
git uyu lene kadar bir denizin tarasnda
kendin se denizini ve taran ama
sanrm lm bazan bir akayk bile olur oralarda
zengindir cmerttir yani
kendi bana savurur genliini
btn hayat satn alr
yeniden masaya koyar m bilmem
denize atlan yaral balk

602
UNUTULMAZ SZLER
unutulmaz szlerdir
aalarn eskitip
sularn tazeledii
bir boru sesi gibi her varolan
mesel akamn kuytusunda
ya da bir kenarda duran ormann sz gibi
geen yl ne demiti
bir otelin taraasnda
tam tamna unutulmaz szler
tam tamna bir uak geiyordu tepemizden o srada
leden sonrayd vakti hatrlyorum
kendiliinden bir saray gibiydi gne
yarsn duydum yalnzca
sanki eski bir yzylda
birinin birine sylediiyd i
belki de deildi tam tamna

GZEL BR AKAM
gzel bir akam, kimseye sormadan
ikindisi tutarl ve anlaml
ak renkli yava krlmadan
- bir akam nasl tutulur krlmadan
byle ince byle grkemli
sonsuz gl kendi acsn da tayor yannda
utanyorum yzm kzaryor utantan
yakn gemiin bir tarihisi olarak
karlara bakyorum durmadan
srsn artk akamn ss ne yapalm
postaclar dolasn sokaklarda
hi kimseye yazlmam mektuplar iin
adres var, l deil, ama yok olan
nasl olsa nne duramam bu hoyratln
o zaman sr ey akamn ss
ama ne kadar becerikli olursan ol
salt karanln yznden
ldremezsin bir cengver karabata

DNYADA DN YOKTUR
aslnda szcklerin bys beni kandran
dnyada dn yok mudur, vardr
dnk ellerim ayaklarm gibi vardr
dnk bir tren bileti gibi
nk dn Onun gittii trenin ardndan
dzleri ovalar dnp
sanki ne kadar dalandm
nk uzak gne yakn ay
dn yoktular
ama dn
vard kendi bana
ite yarm kafiyeli krk arklar
bir hznn gnden geceye g
bir aynal arda hep duran zaman
- sizi gremedim uzun zamandr
ite unlar bunlar
nk dn vardr
ama Mehmet'in gittii gemi dnd zaroan
belki leylklar da vardr, olacaktr
renkli gzlklerle dolaacaktr belki insanlar
ellerini eski dnlere uzatp
birbirleriyle eski dnleri konuup ya da
giyilen bir ceketi hatrlayp
dnk bir kahkahaya glnd zaman
eski bir yaz gnnde
kahkahalarla gldklerini
oysa Onun gittii uak dnnce
Kesin! Dn var mdr?
bilmem ama yarn yoktur dnyada

YALNIZ AT
yalnz at hep yalnz dolar
gneyi arar durmadan
bir gn gzn de geleceini bilmeden
gz ktan daha kskantr belirsiz renkleriyle
rpertir onun yelesini
ama belki de rkek bir beygirdir o
otlarn ve sularn arkasnda
gecesini kendi yapar belki
birden bir saat sesi
bu nce suyunu uyandrr
gemi adalarda kalan suyunu
bir ivme gibi kendiliinden
olmadk otlaklar dolarlar
tekbana ve hep birlikte
unutmak istedikleri eyleri konuurlar
boncuk ve zincir gibi
sonunda ikisinden biri
belki bahelerden belki kokulardan anlyor
syle ona bir ey mi bitti
eyersizdir
panosuz bir MeksikalI gibi

GALBA BEN DE
duygusal olmasndan korkarak
-krsal bir yerde sararm
zellikle le yemeinde"seni ok zleyeceim" dedim
"ben de"
dorusu belki de ve nedense
duygululuk kltc geliyor insana
ne kadar eyll st ste ysan
byle olamaz belki
Feyyaz diyor ki oysa
"ben bir alama ustasym"
galiba ben de

BIKTIM BYLE.
yl sonra myd bilmiyorum
ama ekimin onbeiydi onu buluyorum
ekimin onbeiydi ama
ekimin onbeinde ne oldu bilmiyorum
herkesin sular gibi dald ama herkesin
bir sur nnde miydik bir yolda m
semtini bilmediim bir karakolda m
sonra topluca bir bahede durduk
bktm byle sayrlklardan
ateim ksa neyse ne
neyi braksam aklmdan bir suya karyor
bir byk savata Kbrs kylarnda
vurulan ve len bir askerin
elik miferi gibi
dipte ltsn gryorum yalnz
elimi eteimi ekiyorum baheden
sazlklara vuruyorum belleimi
zalim bir ilkyazd ama yaadmz
ite bunu unutmamal unutmamal
bir lm nefes alrken bir dudakta
br btn eyleri nasl anlatmal
miferin paslandn usul usul
bir yangnn sndn
ve sularn prl prl kaldn
bir otobs Mersin'den Mardin'e giderken
o zaman aknla dol kalbim
nerden ne kadar derlediysen o kadar
senin kendine setiin almeti farika
uzun bir gece grnmnde geerli hl

MD BZ
imdi biz smsk bir dnemdeyiz
dorusu hak etmitik bunu denebilir
ama hi kimse inciri durduramaz
o her zaman byr ve tadla yenir
ve rnein kara kuru bir adam
gklere bakabilir durmadan
keza bir akasya gklere doru byr
gece gndz ayrmadan
rnein yanz ka der birisi
yani ka yamdasmz demek ister
siz ge bakarsnz o kadar
sonsuzluk balamtr artk
eski bahelerde
durgunluk deildir ki sonsuzluk
eski bahelerde
erikler ve baldranlar arasnda
ahap bile olsa bir evde
birbirleriyle dvrken yer rmcekleri
pershinglerle SS-20'ler gibi
birisi bir cam aar birden haykrr
sen de varsn ey hayat
tpk lm gibi

LMLE BALAYAN
sar suratl lm m
kurun ip kanser baldran
herkes korkuyor ondan
ben de ok korkuyorum
bir rzgr giriyor tenime
bir rzgr
nasl olsa herkes bilir anlatmam
ikence mi
belki lmden de ok korkuyorum ondan
ama lme varm
zaten varm ister istemez
belki ikenceye de bilemem
deneysizim nk belki dayanrm
ama ak ihanetinde
kahraman filan deilim
lgnm

NE ZAM AN DNSE
imdi ne zaman ak dnse
-artk ou lmeski kadnlar geliyor aklna
umutsuzluk mu bir uyarma m lmden
solgun bir yurtsama m yoksa
amansz k ve terli yaz gecelerinde
koygun uykular iinde
terziler son tsn vururken zamann
hlamur ve herhalde pazen kokular buusunda
onlardan biri midir sarld kadn
yar dolgun yar saydam
-bir konsolun gzn ekiyor biri, kollar
bir taze fndk kryor altn diiyle, esmer
biri kaptan kocasn uurlarken skenderun'a
eski anneler ve onlarn komular
sitemli ninniler ve yaz baheleriyle
bir umut mu verirlerdi ocuklara
sevimek bir balkon halinde geliyor nne
beline kadar sarkyor yedinci kattan
dt dyor

b ir g u l u n

bir gln servenidir belki


bir lmle balayan
ekin bir pegasusun kinemesiyle
birden her ey derinlerde bir orman
bylece suyun dibindeki yalnzlk
onaryor kendini durmadan
bir lgn gidip gelmedir artk
kent aa kent yukar
bir haziran gecesine alk
insanlar horlanyor
elbet enginar iekleniyor bu arada
suyun gibi gzlerinden kaplan
dayal deli esen bir evde
bir kitap okurken bir akamst
tam ortasnda
iliksiz sesiyle duyulan
ve dayayp ban koltuun arkasna
bir gn baka bir yerde olmak duygusu
neyle eleiyor lmle mi
yoksa bir ey mi isteniyor zamandan

BAKIN ARTIK
bakn artk terr bitti
ne tfek kald ne tabanca
bir uzunluk halinde her ey
her ey uyumla buluuyor bir baknca
soygun bitti kym bitti
lm bitti
- lmn mr bir gn
nasl olsa dayanrsn Oktay
- Oktay ad da pek yakmyor iire ama
ne yapalm gerek
ama bak terr bitti
lm usulca ekildi aramzdan
- lmn mr bir gn
kiinin bir gnlk zgrl yz lira
ceza yasalarnda
sen enflasyonu hesaplayp ikiyz ver
bylece onurlanm olursun bir daha
terr bitti lm bitti
- lmn mr bir gn
galiba ak mr boyunca
ama ne dersin Oktay
/
biten baka bir eyler var m daha

GZ AVLANIP GDYOR
gz avlanp gidiyor ite
ne bldrcn ne ot ne o
gz avlanp gidiyor
eski odalarda kararan rtlerde
her mekn kerken bahe bahe
gz avlanp gidiyor
szgelimi ben
cennetteki paymdan dyorum
bu akam saatinin mutluluunu
hatrlarm susuz bir yaz gemiti bir tarihte
herkesin bu yzden bir yerlere gt
biz ok azdk bir yerlere gemedik
olduumuz yerde kaldk
yazn susuz getii o tarihte
sonra bizi kaldrdlar oradan beni de
yol yalnzd hayvanlar da biz de
bir baktk inanlmaz
her yanmz gece
demek ki gz avlanp gidiyor
yleyse sra kimde

GECENN ARKISI
gecenin arks markisi kimindir
hangi arks stelik
gecenin arks senin olsun ben istemem
stelik o ark herkesindir
nk bulutlar konuur
kular uyur
ses uyanr
imdi kimindir gecenin arks
kimi hzzamdan bir ark besteler uykusunda
otlar byr
ocaklara girilir madenlerde
ne dler grr insan kimbilir
gece onundur

KM NASIL
kim nasl rahatsz ediyor kendisini
km bir devletin burlara ektii bayrak gibi
gln de geliyor oysa
annesi ld babas da oktan
otobsler alyor ite
bakkallar frnlar da
dasa da denizse deniz
bonolar ve senetler gelip gidiyor ite
kk bir kz ato yapyor kyda
zeytinler yatrlyor salamuraya
yani deien ne var ortalkta
vakit le de olsa akam da
ite tedirgin kendisi
neden
kim nasl nerden
kimbilir hangi akn hangi dizesinden

66

LKYAZ MI
ilkyaz m dedim rastgele
patlayan fesleenleri grnce
sonsuzdur kesin
yrekdelen duygularla el ele
k
k elbette
ya da yle
ya gz
onu sevdallara sor
ama bana kalrsa
bir ocuun yaz teri gibidir
kurur geer gider

KMN ADINI
kimin adm hatrlamaya kalksam
Ahmet geliyor aklma
oysa Ahmet onaltnc yzylda
Galata'da yaam bir terlikidir belki
belki uzun menzillerde bir posta tatar
zmden sklm bir su gibi kendiliinden
yle ki
sanki bir lk duyuyorsun uzaktan
Ahmet'in asl adn haykryor
oysa ben krlarda hi dolamadm
el ele yanak yanaa yazk
ok gln bir ey ama
Ahmet'in pembe gmlei geliyor aklma
hem pembe hem iekli
kara izgiliydi hem de
nce gldm sonra dndm
bunca erinten bunca sevinten sonra
byle bir gmlek
onun olabilirdi olsa olsa
ki kendisi oturmu
cevizli pasta tarifi ezberliyor
bir takvim yaprandan
akamst o gmlei
gene ben ykayacam naslsa

HER GECE
her gece yatan yere yakn baucunda
byl bir ey gryordu sanki
deniz dibi oynak akkan
eski bir kadnn ansn artryor
sonra grkemli arlar anmsatyor
yal bir kadn elinden km
t ii bir yatak rtsn yzyllk
parlak ldayan bir duvar
nce lambann mas sand
ama deildi
yannda yatan oydu bunu yaratan
bilir misiniz ak iiri yazmaktan utanyoruz artk
ne kadar ayp deil mi
ama lambann duvara yle yansmas
ne gzeldi
akm gibi

BNLERCE
binlerce pazartesi geti mrmde
hangisiydi o karamyorum
bir kiraz yediimi hatrlyorum kurtluydu
demek olduka eski
bir de samasapan eyler
bir kzn dizaltm rnein
bir adamn irkin sigara iiini
nasl yaanyor bu vesayetti dnyada
hangi lgnlar nasl dayanyor buna
kimsenin soyunu sopunu bulmak grevim deil
kendi ykm dzenlemek yetiyor bana
gzel bir le vakti
eski gzel bir akam hatrlayarak
sonra dopdolu eyler
damacanalar gibi
iim kabaryor
sonu olsun diyorum
neyin sonu ama
hi deilse bu ta basamaklarn

Son iirler*

ORBA*
-ehriban Kama iin,
en iten saygyla-

hacer'anm durmadan oaltt orbay


oysa ok scak yaz gnleriydi, yalnzdk
denebilir ki orbaya ne gerek vard
zaten terliyorduk durmadan
ama nasldr bilmiyorum
orba garip bir kvamla
yaz tadmdayd
yani k gibi uygar, dokunakl
sanki bozkrda matarayd
dolu mu bo mu
onu bilemem
orbay itik elbet
geen yzylda bana benzeyen biri de
imitir elbet onun "usul ve fruu" da belki
bir tlbentin hafif yelde kuruduunu dleyerek
kck ihan odalarnda
kck lokantalarda
bir yalnz insann elini ararken
bulduunu sand scaklk
srer gider orba scaklyla
austosa karn

austos
gidip dnen bir ad takvimde
daha dorusu
sabahlar gelip akamlar gider
-v e hep eylle ular nedenseevlerin tenha saatlerinde
bkkn saatlerinde
ne bungun ara sokaklar Beyolu'nun
ne denizin akl almaz ars
byk grlt sessiz iler
sarn masa saatlerinde
ak umulmadk bir eydir
sarn masa saatlerinde
gndz kendi ucuna varr
btn anneanneler tetikte
ya mumlar yanmazsa
eskileri hatrlamak gerekli olur
... ili'de bir tarihte...
otobslerle dolmularla birlikte
mendiller kesme srahiler
eski nianllar sren kocalar
... mendiller demitim deil mi
evet onlar
yaz mevsimi bir akamst rastgele
sevildik nianllar
oturmazlard
hacer'anm eline salk oalt orbay
eyi tazele
kim neyi isterse verme elinden
bildiin gibi
gk gibi belki
hacer'anm
onu da koy
onu da

lk ne olur sonunda hacer'anm


krlr
bir kentin ara sokaklarndan toplanr krklar
toplanr ama birletirilemez
bir denize bakarsn ya arada bir uzun sre
sonra bitince ona benzer bir ey
oalt hacer'anm orbay tazele
gz gnei geldi gidiyor ite
inanr msn hznl bir ak gibi
insann bir mendil bile kalmyor elinde
hacer'anm
bu yl da iyisin deil mi

DLEKES ***
Urdu'ca bir slk alnyordu duydum
yalnz ama kararl bir ezgi
oluma syledim aknlkla
- sln dili yoktur, baba dedi
ama u slk nece olursa olsun
Urdu'cayd kesinlikle
br dillerin hibiri deildi
derinden ve yalnzd bilemem
"gel, tarihi ykalm diyordu sanki
ya da ykayalm" belki
anlayamadm dorusu
ama dedii mutlak uydu
"ka unutulmaz gn vardr insann
ka unutulmaz yaz ve k gn mrnde
ka tane mutluluu birer birer"
- ama baba slmdili yoktur dedi**
imdi dnelim
sevgilim filan deil
serin glgeler deil
terli sevimeler de deil
ite btn olmazlardan sonra
kar altnda kalan bir pabu mu
insann uras

*** O da
** Galiba

o slk var ya Urdu'ca deil doru


sadece tarihleri ykalm diyor ona* kalrsa
"ama ykayalm da olabilir"
peki ykmayalm gcmz yetmez zaten
ykayalm olur peki
ama hangi grkemli suyla
denizden gelenle mi denize karanla m
sl susturdum
nk ben alyordum, kestim
nk Urdu'cay bilmiyordum
ama Urdu'ca beni biliyordu belki
apaydnlkt ortalk
oluma dedim ki samanl kapattm
kurtlara ve haydutlara
nasl m kapattm, gene Urdu'ca
yani becerebildiim kadar, slkla

O, nc tekil kii deildir.

SZE OLMAYAN
sana olmayan zlem bir eye benzemiyor
- bilinir ben youn iki severim
ne kavurucu ne umursanmaz ne de bir ey
kuyruksuz uurtma gibi
sokaktan biri geiyormu gibi
baka bir zlemin znesi sanki
ak bazan imknsz grnr kiiye
hepten biten birinden sonra
yeni bir duygu ilikisi
ister inann ister inanmayn
dayanlmaz bir hzn verir insana
yle bir hzn
da banda bir otunki
- mrmde rastladm varsaydm
birtakm duygular anlattmsa
bundan ne kar ki
bir de u var elbet
Jale'nin zlemi nereye bilemem
bir zlemin samaln eletirerek
yalnz bir baharda bahar akamnda
akamn kendisinden baka
nereye varabilirim ki
hangi erince hangi hangi
ite ne varsa bu
btn elimdeki avucumdaki

EKNN YALANCILARI
iein an biimindeki tac dt
an sesi karmad ama dtnde atm
sonra anladm nk geceydi dtnde
drezilya gzelim iek1
geceye saygsndan m
- gn gzledim dt decek
geceye saygsndan myd acaba
gecenin yaltkanlndan m yoksa
iire uygun eyler bulmak gleti galiba
dnya m tkendi yeniden mi balamal iire
rnein bir sunann soluklan
bunu anlatmak ya da
kimseye birey demiyor dnyada
- yazarken bana bile demiyor garip

1 Ad konusunda ben Erdal'n yalancsym, o da elbet iekinin. Yani iire egzo


tik bir hava versin diye uydurmadm. Uydurdu ise ieki uydurdu, saolsun.
Kim bilebilir dnyadaki btn ieklerin adm. Bu iei ilk ben grseydim
dnyada, ona Drezilya demezdim, baka bir ad verirdim (pembeboynubkk
gibi mesel, artk sevmediim hznden yana).
Drezilya'y bir gece yemee (ya da yememee) gelirken Erdal, Samiye, nci ge
tirdi. Hangisinin elindeydi acaba?
- Sanki her ey gkten silkelenirken o da inmi
gene iekinin sylediine gre
yerine yenisi karm denin
ama yeni kan pek benzemezmi eskisine
daha az pembe olurmu belki
daha az pembe ama daha direnli
stne baslnca
ben bilmem iekinin yalancsym

oysa ben bunlar dnrken


buzullar atlyor doruklarda
Taltarla'da bir minibs kiiyi eziyor
- ama o bana dedi ki2
bunlar en kt alkanlklar
ekimle nisan arasnda
imdi yaayanlar nasldr peki
ve Hseyin evine gidemiyor artk
- nk o kii arasnda
o zaman ver elini Taltarla
imdi gzelim drezilyanm ne ilikisi
ne balants var btn bunlarla
ama gzelim drezilyanm an ama o
dtnde an sesi verecek
bir zaman gecenin tam ortasnda

2 O, nisanla ekim arasnda biridir.

OTUZYED GN KA GNDR
- ama siz ne kadar sayarsanz o kadar
bu yata hakkm yok ki mutlu olmaya
her ey taze ve gzel
ve lgn olmaya hazr
benim,
- ama her yata mutlu olmaya hakk vardr '
peki, o zaman insann kalbi nerdedir
Atina'da m, skenderiye'de mi
.S. 1900'de Azapkap'da m stanbul'da
- ama insan kalbinin iindedir
peki, ne yazdnz ne yaadnz bu gne kadar
ne gzel eyler mi
btn olta balklar lp gittiler
hibir eyleri kalmad hi
olta misina kerteriz dmen
denizleri bile
- ama kerterizleri yoktu ki zaten
sigaran m sordun snm urda duruyor
snm orda duruyor ite
- ama ne kadar ahap ev arsa yakar yine de

BAHARDA
hi kararm filn deilim
stelik sevinliyim tazeyim diriyim
karpuz tayan bir kamyon gibi aceleciyim
ama unu ka kii hatrlar mesel:
kanl ellerini nlne silip
kesimden sonra
gvercini dnen memedali'yi
mnihle nizip arasnda
evet nmz bahardr biliyorum
leylklar aacak biliyorum
kiraz da kacak yaknda
iyi eyler sylemek de gerek biliyorum
sevgilim gzelim birtanem biliyorum da
imdilik bala.
y

633
ADI

inanmazsnz
"Bunlar bir yaz iinde oldu
Ben o zaman otuzbir yandaydm"

* ben gittiimde satran oynuyorlard


hayr babam bakan deildi o zaman
ama ben onun oluydum
yanmzdaki bahede biri
iri gller yetitiriyordu
ve inanlmaz eyler olmuyordu
satranc hangisi kazand bilmiyorum
yazgkleri geceyarsma kadar uzuyordu
sonra evlendik ite

ARAMIZDAK
Sevgilim sevgilim
kuzey sanrs gibidir
geceyi bee filan bler
sonra aylar hznden lmez
sevgilim sevgilim
alktan lr onlar
ite bundan tr
hzn artk bir ayya braktm
sevgilim sevgilim
bir ayya
ister ormanda kullansn
ister buzdakda
hayatn kutlu olsun sevgilim
ki sana deie deie aktm
kimi zaman bir japon gibi uykusuz kaldm
-uykusuz kalr m onlar bilmem aslndasevgilim sevgilim
bir orman gibi oal aramzda
sen oal aramzda
ehirden bir ocuk olarak urda burda
bir sabuntozu markasnda kprerek
narn tutsakln
ve menekenin sevincini yaa
sevgilim sevgilim
hzne yer var hayatmzda

D R TL LE R

YEL STNE
b ir o c u u n

dalgn bir ocuun ddr o


yeil bir ey gibi gider gelir insana
o sorduunuz neyse bana
ite o!

o koskoca

kim hatrlar o koskoca zaman


denizlere yeillere bile smayan
imdi uzunca bir kutuda olmaldr
yeil gzl kara sar bir adamla

0
o, yeili ald o'na gtrd
o, ben mavi'yi isterim dedi
o, gitti dnd gene o'na
yeil'den baka kalmam dedi

nerden

nerden aklma geldi durup dururken


komser muavini Rahmi'nin intihar
stelik Yeil Bursa'lyken
gidip Afyonkarahisar'da

ADIN
adn
sonu gelmez bir tartma
herkesin
bildiinde direndii bir yanlma
kutsal bir yanlma
ki zm
dnyann son gecesinde
imdilik kimsenin bilmedii
sayrlarn ve salkllarn
eit olduu son gecesinde
kayann en bynn
en kk tala eit\olduu gecesinde
sevmenin ya da sevmemenin
eit olduu gecesinde
o zaman yle bir ses karmak isterim ki
yoklukta bile kalsn...
yani ben yle bir kediyim ki
gzlerim byyp klmyor
yani
sonsuzluun acsn ekmiyorum

AK N
ak iin sylediim her eyi bir daha sylerim
sakin mutsuz ya da yrtc
herkesin azndaki o sonsuz ac
belki de bundandr
nasl ayr yaarm inandm eylerden
onlar elbette bir daha bir daha sylerim
usul usul ve usla birlikte akc
kandr
ak isterim, ak olsun isterim
yaamann sonu lmn balangc
kylarda yrrm, sindiririm kylar
of gl macun iine kat beni
kanm koyulatrsn krmzy
anadoluda bir yerden bir yere giden biri
belki bir kiraz hatrlar
bir denizi kesinlikle hatrlamaz
belki hepsini birden hatrlar da bilemez
ne zamandr
akolsun ne zaman
akolsun tiyatro geceleri
akolsun "bravo" sesleri
akolsun anadolu otobsleri

akolsun bildiim k
biz birden treriz istanbulda ve heryerde
grnmez bir mutsuzluu syleriz
bilge kayalarla
arplan ebonitler
oluturur tersliimizi
ey canm, gzel yzlm
suyunda denizleri bulduum
bilmediim yerlerimdeki sanc
bana bir ey syle gleyim
bir ey daha syle
inandr
bir ey daha syle istersen^
beyaz olabilir
suya falan benzeyebilir
bir adaya benzeyebilir.

NOTLAR

YAD (Sayfa 15)


Turgut Uya'n, yaymlanan ilk iiri olan bu iir (Yedign, say 46, 22
Haziran 1947) Arz- Halin ilk basmnda (Arz- Hal ve Akam zeri Tr
ks, Turgut Uyar- M. etin Tezcan, Kaynak Dergisi ve Yaynlar, An
kara 1949) yer almad gibi, Byk Saate (Can Yaynlar, stanbul,
1984) de alnmamtr.
YASN EFEND (Sayfa 20)
Arz- Halin ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saate alnmamtr.
SONNET (Sayfa 21)
Bu ithaf, Byk Saat basksnda yoktur.
MERSYE (Sayfa 22)
Arz- Halin ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e alnmamtr.
MEMUR KARISI (Sayfa 23)
Arz- Halin ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e alnmamtr.
TURNAM SENNLE (Sayfa 40)
Trkiyemm ilk basmnda (stanbul, Varlk Yaynlar, 1952) yer alan bu
iir, Byk Saat'e alnmamtr.
TURNAM BR DEVR ALSAK FELEKTEN (Sayfa 46)
Tiirkiyem'in ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e alnmamtr.
... SE TURNAM (Sayfa 48)
Trkiyemin ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e alnmamtr.
KANTAR KPRNN YALNIZLII (Sayfa 56)
Kaynak dergisinde (1 ubat 1952, Say 50) yaymlanan bu iir Byk Sa
at'te yer almad gibi Trkiyem basksnda da yoktur.

BR GARP LM DYELER (Sayfa 62)


Trkiyem'in ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e

alnmamtr.

GECELERDE (Sayfa 63)


Trkiyemin ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e alnmamtr.
KASABA KK, SONBAHARDA (Sayfa 78)
Yeditepe'de (15 Eyll 1952, Say 21) yaymlanan bu iir, Trkiyem ve B
yk Saat basklarnda yer almamtr.
SOKAKTAN GEEN KADIN (Sayfa 79)
Kaynakta (15 Nisan 1953, Say 77) yaymlanan bu iir, Trkiyem ve B
yk Saat basklarnda yer almamtr.
MSTEHCEN R (Sayfa 80)
Kaynak ta (15 Temmuz 1953, Say 83) yaymlanan bu iir, Trkiyem ve
Byk Saat basklarnda yer almamtr.
NUTUK (Sayfa 81)
Yeditepe'de (1 Kasm 1953, Say 48) yaymlanan bu iir, Trkiyem ve B
yk Saat basklarnda yer almamtr.
GAZ MUSTAFA KEMAL PAA (Sayfa 82)
Trkiyem'in ilk basmnda yer alan bu iir Byk Saate alnmamtr.
GAZ PAAYA AIT (Sayfa 84)
Trkiyemin ilk basmnda yer alan bu iir Byk Saat'e alnmamtr.
CNAYET (Sayfa 86)
Kaynakta (Austos 1954, Say 97) yaymlanan bu iir, Trkiyem ve B
yk Saat basklarnda yer almamtr.
BTMEM RLER I, II, III, IV, V, VI, VII (Sayfa 91,92,93,95,96,98,103)
Trkiyemd e yer alan bu iirler Byk Saat'e alnmamtr.
MD GELSEM K (Sayfa 100)
Trkiyemd e yer alan bu iir Byk Saat'e alnmamtr.
THAF I, II, III (Sayfa 101-102,104)
Trkiyemd e yer alan bu iirler Byk Saat'e alnmamtr.

BAHAR N DEDM (Sayfa 114)


Bahar iirleri Antolojisi'nde (Tahir Hayriolu-Erdoan Alkan, stanbul,
Sralar Matbaas, 1958) yaymlanan bu iir, Dnyann En Gzel Arabistan (Ankara, Ak Oturum Yaynlar, 1959) ve Byk Saat basklarna
alnmamtr.
TEL CAMBAZININ RZGRSIZ AKLARA VARDIINI
ANLATIR RDR (Sayfa 115)
Kaynak'ta (Ekim 1954, Say 99) yaymlanan bu iir, Dnyann En Gzel
Arabistan ve Byk Saat basklarna alnmamtr. Ayrca, balkta yer
alan "Canbaz" kelimesi, izleyen iirlerdeki yazma uyularak "Cam
baz" yaplmtr.
KESKSZ VG (Sayfa 120)
Bu ithaf, Byk Saat basmnda yoktur.
LML YAAMAYA HER GNK ARI (Sayfa 177)
Dnyann En Gzel Arabistan'nn ilk basmnda yer alan bu iirin B
yk Saat'e alnmas unutulmutur.
DNYADA (Sayfa 197)
Trk Dili'nde (1 Ekim 1960, Say 109) yaymlanan bu iir Dnyann En
Gzel Arabistan ve Byk Saat basklarnda yoktur.
MAYA (Sayfa 199)
Trk Dili'nde (1 Kasm 1960, Say 110) yaymlanan bu iir Dnyann En
Gzel Arabistan ve Byk Saat basklarnda yoktur.
ALIK OUNLUKTADIR (Sayfa 461)
Bu dize, Toplandlar"m ilk basmnda "ilk bakta" biimindedir.
FERDE'YE NNN (Sayfa 475)
Toplandlar'm ilk basmnda (stanbul, Cem Yaynevi, 1974) yer alan bu
iir, Byk Saat'e alnmamtr.
GAZETE (Sayfa 477)
Byk Saatte pe pee dizildii iin I, II, III numaral "gazete" iirleri
olarak alglanan bu iirlerin Toplandlar basmndaki doru sunuluu
bu biimdedir.

MEKTUP (Sayfa 502)


Toplandlar'm ilk basmnda yer alan bu iir, Byk Saat'e

alnmamtr.

BR SREEN LKBAHAR (Sayfa 510)


Bu dize, Toplandlarm ilk basmnda, "Kaynak' sorarsanz, dardadr,
trkiye'de/evet..." biimindedir.
SON RLER (Sayfa 621)
Byk Saat'ten sonra eitli dergilerde yaymlanan bu iirler, Tomris
Uyar ve Seyyit Neyir tarafndan hazrlanan Sonsuz ve br (stanbul,
Broy Yaynlar 1985) adl kitapta yer almtr.
ORBA (Sayfa 623)
Trk Dili'nde (Ocak 1982) yaymlanan bu iirin Byk Saat'e alnmas
unutulmutur; Kayay Delen ncir (Can, 1994) basmnda ise "lk ne
olur sonunda hacer'anrrTdan itibaren on iki dize eksiktir.

Trk iirinin en yalnz, en mutsuz, en umutsuz...


bu yzden de -mutlu deilse bile- en kalabalk, en
umutlu airinden ksa srm uzun bir yolculuun
tm konaklar!.. Onc bir dil, sevgiyi bile actan bir
duyarlk ve btn mmknlerin kysnda yaanan
aresizliin son sma:
Uzanp kendi yanaklarmdan pyorum...
ya da:
Sizin alnz al inandm
Morunuz mor inandm
Tanrnz byk menna
iiriniz adamakll iir
Duman da caba
Ama sizin adnz ne
Benim dengemi bozmaynz
A rz- H alden Dn Yok muyz tm kitaplar ve
(unutulmalar ya da elenmeleri nedeniyle) kitaplarna
girmemi tm iirleriyle, Turgut Uyar klliyat.