You are on page 1of 5

Spis treci

Wstp . . . . . . . . . . . . . .
Pocztki . . . . . . . . . . .
Czego si nauczysz . . . . .
Jak czyta ksik . . . . . .
Zamierzony efekt kocowy
Moje podejcie . . . . . . .
Dla kogo jest ta ksika . . .
Wykorzystane dane . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
4
5
5
6
7
8

Manager i mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Project i Product Manager . . . . . . . . . . . .
Cechy dobrego managera projektw mobilnych
Wizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiedza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wadza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kto nie powinien robic mobilea . . . . . . . . .
Czynnik ludzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stres i nieprzewidywalno . . . . . . . . . . . .
Umiejtnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podejcie i motywacje . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10
11
12
13
13
15
16
18
18
19
19

Firma i mobile . . . . . . . . . . . . . . . .
Stary i nowy mobile . . . . . . . . . . .
Warto mobilea w nowoczesnej firmie .
Koszty wdraania mobilea . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

22
22
22
23

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

SPIS TRECI

Propagacja wiedzy o mobileu w organizacji


Zesp mobilny . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura zespou mobilnego . . . . . . . . .
W jakim rodowisku mobile nie wychodzi .
API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobile w startupach . . . . . . . . . . . . .
Mobile w maych i rednich firmach . . . . .
Mobile w korporacjach . . . . . . . . . . . .
Mobile w grupach mediowych . . . . . . . .
Modele wsppracy z dostawc . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23
23
28
29
31
33
33
33
36
37

Rynek i mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana spoeczna . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilu jest uytkownikw smartfonw? . . . . . .
Czy reklama mobile dziaa? . . . . . . . . . .
Uytkownicy mobile-first i mobile-only . . . .
Siy wpywajce na rozwj mobilea w Polsce
Patnoci mobilne . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodzaje patnoci mobilnych . . . . . . . . . .
Co jest nie tak z badaniami rynku mobilnego .
Trendy i granice rozwoju . . . . . . . . . . . .
Skauting konkurencji . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

39
39
40
42
42
45
45
45
46
48
54
55
55

Strategia mobilna . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . .
Proces i strategia . . . . . . .
Szacowanie i planowanie . . .
Segmenty rynku . . . . . . .
Idealny klient . . . . . . . . .
Persony . . . . . . . . . . . .
Kto skorzysta z mojej aplikacji
Wiarygodno statystyk . . .
Strona mobilna a aplikacja . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

58
58
59
60
62
62
63
63
63
64

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SPIS TRECI

Cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modele obecnoci na rynku mobilnym . . .
Produkt a ekosystem . . . . . . . . . . . . .
Proces zdobywania klientw . . . . . . . . .
paradoks konserwatyzmu technologicznego .
Kto powinien mie aplikacje . . . . . . . . .
App Economy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cele i metryki . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metody realizacji strategii . . . . . . . . . .
Kanay komunikacji . . . . . . . . . . . . . .
Modele przychodw z aplikacji . . . . . . .
Paywall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recuring payments . . . . . . . . . . . . . .
In-app payments . . . . . . . . . . . . . . .
Na jakie platformy warto robi aplikacje . .
Na jakie urzdzenia warto robi aplikacje . .
Mobile jako przewaga konkurencyjna . . . .
Czas i cigo realizacji projektu . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

64
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
67
67
67
69
69
69
70

Projekt mobilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cykl ycia projektu mobilnego . . . . . . . . . . . . .
Brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymagania biznesowe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Design to cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benchmarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od czego zaley cena projektu mobilnego . . . . . . .
Co trzeba wiedzie o UX aplikacji mobilnych . . . . .
Co trzeba wiedzie o kodowaniu aplikacji mobilnych
Co trzeba wiedzie o marketingu aplikacji mobilnych
Zaleno midzy kodem a biznesem . . . . . . . . .
Budet projektu mobilnego . . . . . . . . . . . . . . .
Proces powstawania aplikacji mobilnej . . . . . . . .
Scrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backlog i user stories . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprinty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

72
72
73
74
78
80
83
84
84
84
84
84
86
87
88
89

SPIS TRECI

Userflow (diagram przeywu uytkownikw) . . . . . .


Onboarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makietowanie Lo-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prototyp, interaktywne makiety, wireframes . . . . . .
Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makietowanie Hi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matryca ekranw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Animacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kto powinien robi mj projekt? . . . . . . . . . . . . .
Relacje zespou z reszt firmy . . . . . . . . . . . . . .
Rnice midzy aplikacj mobiln a innymi projektami
Narzdzia kontroli projektu . . . . . . . . . . . . . . .
Dostawca wewntrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostawca zewntrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne aktualizacje . . . . . . . . . . . . . . . .
Deeplinking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widgety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarzdzanie wielplatformowymi projektami mobilnymi
Przenoszenie wasnoci konta (kupienie aplikacji) . . .
Testy A/B aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cigo projektowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marketing aplikacji mobilnych . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otoczenie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowanie inicjalnej grupy uytkownikw . . . . . .
Mechanizmy viralowe w aplikacjach . . . . . . . . .
Konwertowanie uytkownikw z innej usugi wasnej
Przyciganie uytkownikw konkurencji . . . . . . .
Strona mobilna jako element ekosystemu . . . . . . .
Reklama mobilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onboarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekonomika aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najwaniejsze ograniczenia sklepw . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

89
94
95
96
96
97
98
98
98
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101
101
102
102

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

103
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105

SPIS TRECI

Proces konwersji . . . . . . . . . .
Landing Page . . . . . . . . . . . .
App Store Optimization (ASO) . . .
Deeplinking w celach reklamowych
Formy i kanay reklamy mobilnej .
Placementy reklamowe . . . . . . .
Planowanie kampanii mobilnych .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

106
106
106
106
106
106
106

Materiay dodatkowe . . . . . . . . .
Checklista dobrej aplikacji mobilnej
Jak wybra developera aplikacji . .
Checklista umowy na aplikacj . .
Checklista - landing page aplikacji .
Checklista - marketing aplikacji . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

107
107
109
109
109
109

Sownik poj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110