You are on page 1of 18

1.

-
-
2.
-

-

- UPU
syarat kemasukan am & syarat kemasukan khas

3.
- Mean
- Min-Max
- Mode
**

No.

2014/15/UKM/FFAR/KF00

IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN


KEPUJIAN#

2014/15/UKM/FGG/KD00

2014/15/UKM/FPER/KM00

DOKTOR PERUBATAN#

2014/15/UKM/FPER/KM12

IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN

DOKTOR PERGIGIAN#

DENGAN KEPUJIAN#
5

2014/15/UKM/FSK/KM03

IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN


DENGAN KEPUJIAN

2014/15/UKM/FSK/KM04

IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN


KEPUJIAN#

2014/15/UKM/FSK/KM05

IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN


KEPUJIAN#

2014/15/UKM/FSK/KM06

IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN


DENGAN KEPUJIAN

2014/15/UKM/FSK/KM07

IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN


KEPUJIAN

10

2014/15/UKM/FSK/KM08

IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN


DENGAN KEPUJIAN#

11

2014/15/UKM/FSK/KM10

IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN


PERSEKITARAN DENGAN KEPUJIAN

12

2014/15/UKM/FSK/KM11

IJAZAH

SARJANAMUDA

SAINS

FORENSIK

DENGAN KEPUJIAN
13

2014/15/UKM/FSK/KM13

IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN


DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN
KEPUJIAN#

14

2014/15/UKM/FSK/KM14

IJAZAH SARJANAMUDA FISIOTERAPI DENGAN


KEPUJIAN

15

2014/15/UKM/FSK/KM15

IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA


DENGAN KEPUJIAN#


UKM IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FFAR/KF00

UKM IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)


2012/13

2013/14

Mean

4.00

Min-Max

4.00

Mode
()

4.00(39)

D L

2014/15

3.95

4.00

3.96

3.98

4.00

3.96

3.924.00

4.00

3.96

3.924.00

4.00

3.91-4.00

3.92(5)

4.00(15)

3.96(1)

4.00(5)

4.00(23)

3.91(1),
3.98(1),
4.00(1)

39/95

24/75

33/84

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM DOKTOR PERGIGIAN

2014/15/UKM/FGG/KD00

UKM DOKTOR PERGIGIAN


2012/13
2013/14
M
D L
S
M
D
L

2014/15
M

Mean

4.00

4.00

4.00

3.87

3.82

3.99

MinMax

4.00

4.00

4.00

3.7-4.0

3.58-4.00

3.91-4.00

Mode
()

4.00(4)

4.00(8)

4.00(10)

4.00(2)

4.00(2)

4.00(12)

12/52

14/52

20/48

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM DOKTOR PERUBATAN

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FPER/KM00

UKM DOKTOR PERUBATAN


S

2012/13
M

D L

2013/14
M

2014/15
M
D

Mean

4.00

4.00

3.90

3.98

3.91

3.99

3.90

MinMax

4.00

4.00

3.84-4.0

3.624.00

3.75-4.00

3.964.00

3.90

Mode
()

4.00(2)

4.00(30)

3.84(2),3.92(2)

4.00(15)

4.00(9)

4.00(9)

3.90

32/199

21/134

36/155

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FPER/KM12

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
M
D
L
S
M
D
L
S

Mean

MinMax

3.24

3.41

2.92-3.50

3.00-3.67

2.92(1),3.33(1),3.50(1)

3.58(2)

Mode
()

2014/15
M
D

0/39

3/8

7/21

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM03

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
2014/15
M D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

MinMax

Mode
()

0/41

4.00

4.00

3.63

4.00

4.00

3.63

4.00(5)

4.00(12)

3.63(1)

5/47

13/47

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM04

UKM IJAZAH SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
M
D
L
S
M
D
L
S

2014/15
M

Mean

4.00

4.00

3.67

4.00

Min-Max

4.00

4.00

3.67

4.00

Mode
()

4.00(5)

4.00(6)

3.67(1)

4.00(6)

/
5/11
6/27
7/33

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM05

UKM IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
D
L
S
M
D L
S

Mean

4.00

3.88

2A*1A1B

3.75

4.00

3.75

MinMax

4.00

3.88

2A*1A1B

3.75

4.00

3.88(1)

2A*1A1B(1)

3.75(2)

4.00(2)

Mode
- 4.00(4)
()

6/17

4/13

2014/15
M

4.00

3.93

3.67-3.84

4.00

3.93

3.67(1),3.75(1)
,3.84(1)

4.00(2)

3.93(1)

6/19

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM06

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
M

Mean

3.92

3.92

4.00

3.89

3.99

MinMax

3.92

3.92(1)

4.00

3.83-4.00

3.96-4.00

Mode
()

3.92(1)

3.92(1)

4.00(3)

3.83(2)

4.00(2)

1/22

4/29

6/21

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA AUDIOLOGI (KEPUJIAN)

2014/15/UKM/FSK/KM07

UKM IJAZAH SARJANA MUDA AUDIOLOGI (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
M
D
L
S
M
D
L
S

2014/15
M
D

Mean

4.00

4.00

4.00

1A+2A1B

3.99

MinMax

4.00

4.00

4.00

1A+2A1B

3.96-4.00

Mode
()

4.00(1)

4.00(1)

4.00(2)

1A+2A1B

4.00(4)

1/9

4/16

5/21

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTUTURAN (KEPUJIAN)

2014/15/UKM/FSK/KM08

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTUTURAN (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
M D L
S
M
D
L
S

2014/15
M

Mean

3.69

3.67

4.00

3.44

3.42

3.96

Min-Max

3.59-3.75

3.50-3.84

4.00

3.44

3.00-4.00

3.96

Mode
()

3.67(2),
3.75(2)

3.44(1)

3.00(1),
3.25(1),
3.42(1),
4.00(1)

3.96(1)

3.67(2)

4.00(1)

/
5/12
8/12
5/18

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERSEKITARAN (KEPUJIAN)

2014/15/UKM/FSK/KM10

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERSEKITARAN (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

MinMax

Mode
()

0/19

0/32

4.00

4.00

4.00(1)

1/27

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS FORENSIK (KEPUJIAN)

2014/15/UKM/FSK/KM11

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS FORENSIK (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

4.00

4.00

MinMax

4.00

4.00

4.00(2)

4.00(4)

Mode
()

2/18

4/24

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM13

UKM IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
2014/15
S
M
D L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.92

4.00

4.00

3.61

3.91

Min-Max

3.92

4.00

4.00

3.17-3.85

3.67-4.00

Mode
()

3.92(1)

4.00(3)

4.00(1)

3.67(3)

4.00(4)

/
4/20
1/28
11/28

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM14

UKM IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
M
D
L
S
M
D
L
S

2014/15
M
D

Mean

4.00

3.84

4.00

4.00

MinMax

4.00

3.84

4.00

4.00

Mode
()

4.00(10)

3.84(1)

4.00(13)

4.00(13)

10/13

14/23

13/21

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA TERAPI CARAKERJA (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
STPM
Matrikulasi
Diploma
Lain-lain

3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2012/13

2013/14

2014/15

2014/15/UKM/FSK/KM15

UKM IJAZAH SARJANA MUDA TERAPI CARAKERJA (KEPUJIAN)


2012/13
2013/14
20134/15
M
D
L
S
M
D
L
S
M

Mean

3.70

3.58

3.96

MinMax

3.50-3.90

3.25-4.00

3.96

3.67(2),
3.83(2)

3.33(2),
3.50(2)

3.96(1)

Mode
()

2013/14

8/20
13/21
/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3