1

EDUCATION of ELAKSAMANA

5.0 5.1

EKOSISTEM KONSEP EKOLOGI DAN EKOSISTEM

1.Berasal dari perkataan Yunani ‘OIKOS’ yang bermaksud rumah atau tempat tinggal 2.Menurut Ernst Haeckel (1869), Ekologi merupakan satu bidang yang mengkaji tentang rumah atau tempat tinggal organisma-organisma 3.Kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam persekitarannya 4.Ekosistem adalah pecahan unit-unit kecil yang dikaji dalam sistem ekologi (A G Tansley, 1935) 5.Ekosistem merupakan suatu sistem ekolologi yang terbentuk hasil interaksi atau saling bergantung antara komponen hidupan (biotik) dan bukan hidupan (abiotik) serta lingkungannya. 6.Contoh ekosistem • ekosistem hutan • ekosistem muara • ekosistem paya bakau • ekosistem pinggir pantai • ekosistem sungai • ekosistem tasik 5.2 ALIRAN TENAGA DALAM RANTAIAN DAN SIRATAN MAKANAN

Rantaian makanan Pemindahan tenaga bersifat sehala , elemen-elemen kimia dan beberapa sebatian dari satu organisma kepada organisma yang lain

Pengeluar Tumbuhan Hijau

Pengguna Haiwan Herbivor

Pengurai Bakteria/Protozoa

Siratan Makanan Siratan makanan mrujuk kepada pemindahan tenaga secara bersilang dan kompleks antara organism-organisma yang hidup dalam sesebuah ekosistem. Sesuatu organism boleh menjadi mangsa atau pemangsa kepada bukan satu organisma sahaja tetapi kepada banyak organisma.

Burung Ular Tumbuhan Belalang Burung Helang Tikus
Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

Aliran Tenaga 1.Merujuk kepada peringkat-peringkat pemindahan tenaga yang berlaku dalam rantaian makanan atau siratan makanan sesebuah ekosistem 2.Proses pemindahan tenaga adalah dari satu trofik ke satu aras trofik yang lain apabila berlakunya ‘makan dan dimakan’ dalam sesebuah ekosistem Jenis Tenaga dalam Ekosistem 1. Tenaga Haba 2. Tenaga Kimia (karbohidrat, protein, kalsium, lemak asid tumbuhan dan dll) Proses Aliran Tenaga dalam siratan Makanan 1- Matahari • Sumber tenaga kepada semua hidupan • Membekalkan tenaga keapda semua tumbuhan hijau bagi menjalankan proses fotosintesis 2- Pengeluar • Terdiri daripada tumbuhan hijau • Menggunakan tenaga suria untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis 3- Pengguna Primer • Binatang herbivore yang memakan tumbuhan/zooplankton serta cacing • Tenaga digunakan untuk membiak dan bergerak 4. Pengguna Sekunder • Binatang karnivor yang memakan daging pengguna primer serta cacing • Tenaga dipindahkan dan digunakan untuk melalukan aktiviti bergerak dan membiak 5- Pengguna Tertier • Binatang omnivore iaitu binatang yang memakan daging dan tumbuhan • Tenaga dipindahkan dan digunakan untuk bergerak, membesar dan membiak 6- Pengurai • Terdiri pada organism mikro seperti bakteria • Mengurai dan mereputkan haiwan dan tumbuhan yang telah mati • Bahan yang reput itu boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai baja dan nutrient 5.3 KITARAN NUTRIEN

Kitar Nutrien 1- Kitar bahan kimia atau unsur kimia yang ada dalam sesebuah ekosistem 2- Brlaku secara berterusan dan berkesinambungan dalam edaran yang lengkap dan sempurna 3- Contoh : kitar oksigen, kitar karbon, kitar nitrogen, kitar hidologi dll Kitar Oksigen

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

3

EDUCATION of ELAKSAMANA

1- Berlaku melalui empat proses iaitu fotosintesis, respirasi, pembakaran dan pereputan 2- Berlaku pengambilan, penggunaan dan pengembalian oksigen di ruang atmosfera 3- Dalam proses fotosintesis – Oksigen dibebaskan 4- Dalam proses respirasi - Oksigen digunakan - Oksigen diperlukan untuk menguraikan sebatian organik (glukosa) bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. 5- Proses pereputan oleh bakteria dan kulat – pengambilan oksigen dari ruang atmosfera untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien tanah 6- Proses pembakaran – pengambilan oksigen Kegunaan Oksigen 1- Pernafasan 2- Ujikaji Makmal 3- Bidang pertanian 4- Industri kosmetik dan persolekan Soalan Apa akan berlaku sekiranya oksigen berlebihan di ruang atmosfera ? Kitar Karbon 1- Unsur karbon boleh ditemui dalam beberapa bentuk pada tumbuhan, haiwan, ruang atmosfera, bawah tanah dan di dasar laut 2- Proses yang membebaskan/menggunakan karbon • Respirasi • Fotosintesis • Luluhawa kimia • Pembakaran bahan api fosil • Pereputan bahan organik Soalan Apakah proses yang menyumbang kepada peningkatan gas karbon dioksida secara global? Proses dalam kitar karbon Ruang Atmosfera • Difusi • Pembakaaran bahan api fosil • Letusan gunugn berapi Kepentingan Karbon 1- Bahan bakar bahan api fosil terdiri daripada sebatian hidrokarbon • Bahan makanan • Proses fotosintesis • Komponen dalam alat pemadam api Kesan pertambahan karbon terhadap alam sekitar
Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

4

EDUCATION of ELAKSAMANA

1- kesan difusi karbon ke lautan semakin bertambahn • Air laut semakin berasid • Mengurangkan fungsi lautan • Menggalakkan pmbebasan karbon dioksida ke udara dari kalsium bikarbonat 2- Kenaikan suhu dunia 3- Kenaikan aras laut Kegunaan Nitrogen 1- Sumber protein dalam bentuk asid amino seperti protein haiwan dan tumbuhan 2- Salah satu komponen dalam proses fotosintesis 3- Kegunaan dalam bidang pertanian Aktiviti Yang Mempengaruhi Kitar Nitrogen 1.Pembalakan 2.Pertanian pindah 3.Pembakaran hutan 4.Pembinaan empangan 5.Pemburuan dan pemungutan hasil hutan 5.4 EKOSISTEM

Ekosistem paya 1.Komponen biotik • Haiwan • Tumbuhan 1.Komponen abiotik • air • Tanih berlumpur • Batu 1.Pengeluar 2.Pengguna primer • Menerang 1.Pengguna sekunder • Ular • Biawak 1.Pengguna tertier 2.Pengurai Pengaruh manusia terhadap ekosistem paya • Penambakan • Pembuangan sampah • Pembuangan sisa pepejal ke dalam paya Cadangan untuk mengekalkan ekosistem paya • Mewartakan kawasan lembap sebagai kawasan pemuliharaan Ekosistem Kolam Komponen biotik Komponen abiotik
Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

5

EDUCATION of ELAKSAMANA

Pengeluar Pengguna primer Pengguna sekunder Pengguna tertier Pengurai Pengaruh manusia terhadap ekosistem kolam Cadangan untuk mengekalkan ekosistem kolam 5.5 KAITAN SISTEM EKOLOGI DENGAN MANUSIA

Kepentingan Sistem ekologi kepada manusia 1.Kawasan tadahan hujan 2.Habitat flora dan fauna 3.Menyederhanakan suhu bumi 4.Sumber makanan kepada haiwan dan tumbuhan 5.Hasil kraftangan dan ubatan 6.Mengelak hakisan 7.Mengurangkan bahan pencemaran 8.Menjadi tempat rekreasi dan perlancongan Kepentingan Menjaga Ekosistem Tropika 1- Kawasan penampan ombak 2- Sumber protein 3- Aktiviti pelancongan 4- Sumber kayu arang, cerucuk Langkah Pemeliharaan & Pemuliharaan 1.Aktiviti Pembalakan terpilih 2.Aktiviti penanaman semula hutan 3.Mewujudkan kawasan rekreasi dan perlancongan yang mesra alam 4.Menjalankan kempen dan ceramah 5.Penguatkuasaan undang-undang

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.