You are on page 1of 10

Clasa preg\titoare A - prof.`nv.

Daniela Rebegea
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Religie

2

Comunicare în
limba română

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Limba engleză

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Educaţie fizică

3

Muzică şi mişcare

4

Muzică şi mişcare

4

Dezvoltare personală

4

Educaţie fizică

4

Dezvoltare personală

4

Clasa preg\titoare B - `nv. Georgeta Ciurea
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Arte vizuale şi
abilităţi practice

1

Comunicare în
limba română

1

Dezvoltare personală

1

Muzică şi mişcare

1

Muzică şi mişcare

2

Dezvoltare personală

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Religie

3

Comunicare în
limba română

3

Limba engleză

3

Matematică şi
explorarea mediului

4

Comunicare în
limba română

4

Educaţie fizică

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Educaţie fizică

4

Clasa preg\titoare C - prof.`nv. Andreea-Milena Lupa[cu
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Educaţie fizică

1

Religie

1

Dezvoltare personală

1

Limba engleză

1

Educaţie fizică

2

Arte vizuale şi
abilităţi practice

2

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Comunicare în
limba română

3

Comunicare în
limba română

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Muzică şi mişcare

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Dezvoltare personală

4

Muzică şi mişcare

4

Comunicare în
limba română

4

Clasa preg\titoare D - prof.`nv. Cristina Paisa
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Comunicare în
limba română

1

Dezvoltare personală

1

Comunicare în
limba română

1

Matematică şi
explorarea mediului

1

Comunicare în
limba română

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Religie

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Educaţie fizică

2

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Comunicare în
limba română

3

Educaţie fizică

3

Muzică şi mişcare

3

Muzică şi mişcare

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Limba engleză

4

Dezvoltare personală

4

Comunicare în
limba română

4

Clasa I A - prof.`nv. Oana B`rzu
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

2

Educaţie fizică

2

Religie

2

Comunicare în
limba română

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Limba engleză

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Comunicare în
limba română

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Dezvoltare personală

3

Muzică şi mişcare

4

Muzică şi mişcare

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Educaţie fizică

Clasa I B - prof.`nv. Ionel-C\t\lin Diaconu
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Dezvoltare personală

1

Matematică şi
explorarea mediului

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română - lectură

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Educaţie fizică

2

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Comunicare în
limba română

3

Religie

3

Educaţie fizică

3

Limba engleză

4

Muzică şi mişcare

4

Comunicare în
limba română

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Muzică şi mişcare

Clasa I C - prof.`nv. Carmen Marin
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Muzică şi mişcare

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Limba engleză

2

Arte vizuale şi
abilităţi practice

2

Matematică şi
explorarea mediului

3

Comunicare în
limba română

3

Educaţie fizică

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Religie

4

Comunicare în
limba română

4

Dezvoltare personală

4

Comunicare în
limba română

4

Educaţie fizică

4

Muzică şi mişcare

Clasa I D - prof.`nv. Monica-Andreea Roman
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Limba engleză

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Matematică şi
explorarea mediului

3

Educație fizică

3

Religie

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

3

Educaţie fizică

4

Muzică şi mişcare

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Dezvoltare personală

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Muzică şi mişcare

Clasa a II-a A - prof.`nv. Cristina Botezatu
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Dezvoltare personală

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Limba engleză

2

Matematică şi
explorarea mediului

3

Educație fizică

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Educaţie fizică

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Matematică şi
explorarea mediului

4

Religie

4

Muzică şi mişcare

4

Muzică şi mişcare

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

Clasa a II-a B - prof.`nv. Alina Mare[
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Muzică şi mişcare

1

Religie

1

Comunicare în
limba română - lectură

1

Dezvoltare personală

1

Arte vizuale şi
abilităţi practice

2

Educaţie fizică

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

2

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Comunicare în
limba română

3

Comunicare în
limba română

3

Comunicare în
limba română

3

Comunicare în
limba română

4

Comunicare în
limba română

4

Limba engleză

4

Educaţie fizică

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Muzică şi mişcare

Clasa a II-a C - prof.`nv. Viorica Grosu
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Educaţie fizică

1

Dezvoltare personală

1

Matematică şi
explorarea mediului

1

Matematică şi
explorarea mediului

1

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Limba engleză

2

Religie

2

Comunicare în
limba română

2

Educaţie fizică

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Comunicare în
limba română

3

Comunicare în
limba română

3

Matematică şi
explorarea mediului

4

Muzică şi mişcare

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Comunicare în
limba română

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Muzică şi mişcare

Clasa a II-a D - prof.`nv. Carmen-Mihaela Barcan
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Dezvoltare personală

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

1

Comunicare în
limba română

2

Comunicare în
limba română

2

Educație fizică

2

Educație fizică

2

Limba engleză

2

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Matematică şi
explorarea mediului

3

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Religie

4

Arte vizuale şi
abilităţi practice

4

Comunicare în
limba română - lectură

4

Muzică şi mişcare

4

Muzică şi mişcare

Clasa a III-a A - prof.`nv. Ana Hodoroab\
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Educație civică

1

Limba română

1

Matematică

1

Matematică

1

Religie

2

Limba engleză

2

Matematică

2

Limba română

2

Limba română

2

Limba română

3

Matematică

3

De-a arhitectura*

3

Științe ale naturii

3

Consiliere și orientare*

3

Educaţie plastică

4

Educaţie fizică

4

Educaţie tehnologică

4

Limba română

4

Limba engleză

4

Limba română - lectură

5

Educaţie muzicală

5

Educaţie fizică

Clasa a III-a B - prof.`nv. Maricica B\d\r\u
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Educație civică

1

Educaţie fizică

1

Științe ale naturii

1

Matematică

1

Matematică

2

Matematică

2

Matematică

2

Limba română

2

Educație fizică

2

Educație plastică

3

Limba engleză

3

De-a arhitectura*

3

Religie

3

Limba română

3

Limba română

4

Limba română

4

Educație tehnologică

4

Educaţie muzicală

4

Limba română - lectură

4

Limba engleză

5

Limba română

Clasa a III-a C - prof.`nv. Anca-Gabriela Iscu
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Limba română

1

Matematică

1

Limba română

1

Matematică

1

Limba română

2

Matematică

2

Limba română

2

Educație fizică

2

Limba română

2

Matematică

3

Religie

3

Educație fizică

3

Științe ale naturii

3

Educație plastică

3

De-a arhitectura*

4

Educaţie muzicală

4

Educație civică

4

Limba română - lectură

4

Limba engleză

4

Educație tehnologică

5

Limba engleză

Clasa a III-a D - prof.`nv. Elena Solomon
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Științe ale naturii

1

Limba română

1

Limba română

1

Limba română

1

Limba română - lectură

2

Limba română

2

Matematică

2

Matematică

2

Matematică

2

Matematică

3

Limba română

3

De-a arhitectura*

3

Limba engleză

3

Limba engleză

3

Educație muzicală

4

Educaţie fizică

4

Educație tehnologică

4

Educaţie plastică

4

Educație civică

4

Religie

5

Educație fizică

Clasa a IV-a A - prof.`nv. Elena Cosma
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Limba română

1

Limba română

1

Matematică

1

Matematică

1

Matematică

2

Matematică

2

Limba română - lectură

2

Limba română

2

Limba română

2

Istorie

3

Ştiinţe ale naturii

3

Geografie

3

Educaţie fizică

3

Educaţie civică

3

Educaţie muzicală

4

Educaţie tehnologică

4

Educaţie fizică

4

Religie

4

Educaţie plastică

4

Limba engleză

5

Limba engleză

5

Limba română

5

Consiliere şi orientare

Clasa a IV-a B - prof.`nv. Aurelia Deju
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Limba română

1

Limba română

1

Educație fizică

1

Limba română

1

Educație fizică

2

Istorie

2

Matematică

2

Limba română

2

Matematică

2

Limba română

3

Educație tehnologică

3

Geografie

3

Matematică

3

Științe ale naturii

3

Matematică

4

Limba engleză

4

Educație muzicală

4

Educație civică

4

Consiliere și orientare

4

Educaţie plastică

5

Religie

5

Limba engleză

Clasa a IV-a C - `nv. Maria Sora
Luni

Mar]i

Miercuri

Joi

Vineri

1

Limba engleză

1

Educaţie fizică

1

Religie

1

Limba engleză

1

Geografie

2

Istorie

2

Limba română

2

Limba română

2

Educaţie fizică

2

Matematică

3

Ştiinţe ale naturii

3

Matematică

3

Matematică

3

Limba română

3

Educaţie civică

4

Educaţie plastică

4

Limba română

4

Limba română

4

Matematică

4

Educaţie muzicală

5

Educaţie tehnologică

5

Educaţie pentru sănătate*