You are on page 1of 4

Physiotherapy & Medicine

www.pandm.org
Autor : Arkadiusz Wawrzyniaki

Minie dziaajce na staw barkowy:


1. M.naramienny (deltoideus):
PP: koniec barkowy obojczyka (cz. przednia), wyrostek barkowy opatki (cz. rodkowa),
grzebie opatki (cz. tylna).
PK: guzowato naramienna k.ramiennej.
CZYNNO: skurcz wszystkich czci minia odwodzi kg w st. ramiennym do poziomu.
Napicie minia stabilizuje st. Ramienny. Skurcz czci przedniej (obojczykowej) przodozgina i
nawraca rami. Cz tylna (grzebieniowa) tyozgina i odwraca rami. Cz rodkowa
(barkowa) odwodzi rami do poziomu.
UNERWIENIE:splot ramienny nerw pachowy (C5,C6).
2. M.nadgrzebieniowy (supraspinatus):
PP: d nadgrzebieniowy opatki. Krtkie paskie cigno kocowe kieruje si do boku pod
wyrostkiem barkowym opatki.
PK: guzek wikszy k.ramiennej. Cz wkien zrasta si z torebk st. Ramiennego.
CZYNNO: odwodzenie w st.ramiennym, napicie torebki stawowej, odwracanie ramienia.
UNERWIENIE: splot ramienny nerw nadopatkowy (C4, C5, C6).

3. M.podgrzebieniowy (infraspinatus):
PP: d podgrzebieniowy opatki. Kieruje si do boku i przechodzi w paskie cigno.
PK: cigno przyczepia si do guzka wikszego koci ramiennej oraz powierzchni tylnej torebki
stawowej.
CZYNNO: skurcz minia powoduje odwracanie ramienia, napina torebk stawow,
chronic j przed wklinowaniem si do jamy stawu. Misie wspomaga ruchy tyozgicia, a
grne wkna ruch odwodzenia.
UNERWIENIE: splot ramienny nerw nadopatkowy (C5, C6).
4. M.obymniejszy (teres minor):
PP: brzeg boczny opatki. Wkna miniowe biegn do dou i ku grze.
PK: guzek wikszy k. ramiennej, torebka st. Ramiennego.
CZYNNO: odwracanie ramienia, napina torebk stawow, wspomaga ruch tyozgicia.
UNERWIENIE: splot ramienny nerw pachowy (C5, C6).
5. M.oby wikszy (teres major):
PP: kt dolny opatki, wkna miniowe kieruj si do boku i gry w rejon dou pachowego.
PK: grzebie guzka mniejszego obok przyczepu m.najszerszego grzbietu.
CZYNNO:tyozgina rami, przywodzi, nawraca.
UNERWIENIE: splot ramienny nerw piersiowo-grzbietowy (C6, C7).
6. M.podopatkowy (subscapularis):
PP: pokrywa ca powierzchni ebrow opatki. Wkna miniowe biegn do boku i nieco ku
grze.
PK: guzek mniejszy k.ramiennej oraz torebka stawowa.
CZYNNO: skurcz minia powoduje ruch nawracania ramienia i przywodzenia. Wysunite
1

Physiotherapy & Medicine


www.pandm.org
Autor : Arkadiusz Wawrzyniaki
do przodu rami cofa si (tyo zgina), napina take torebk stawow.
UNERWIENIE: splot ramienny nerwy podopatkowe (C5, C6, C7).

Pozostae minie dziaajce na staw barkowy:


Minieramienia( grupa przednia) :
7. M. kruczo-ramienny (coracobrachialis):
PP: wyrostek kruczy opatki.
PK: dugoci koci ramiennej na powierzchni przednio przyrodkowej.
CZYNNO: przodozgicie ramienia, przywodzenie, nawracanie.
UNERWIENIE: splot ramienny gazki nerwu miniowo-skrnego (C5, C6, C7).

8. M. dwugowy ramienia (biceps brachii):


PP:gowa duga (caputlongum) guzek nadpanewkowy opatki i kieruje si w bok do bruzdy
midzyguzkowej. Ta cz cigna pooona jest w jamie st. Ramiennego. Nastpnie cigno
kieruje si w d do bruzdy midzyguzkowej i biegnie wzdu koci ramiennej, przechodzc w
brzusiec miniowy.Gowa krtka (caputbreve) wyrostek kruczy opatki. Obie gowy cz
size sob we wsplnym brzucu miniowym w poowie dugoci ramienia.
PK:guzowato koci promieniowej. Cz wkien cigna kocowego przechodzi w paskie
rozcigno dochodzce do powizi przedramienia.
CZYNNO:dziaa na dwa stawy: ramienny i okciowy. Gowa duga odwodzi rami. Gowa
krtka wsppracuje z m.kruczoramiennym przywodzi, przodozgina, nawraca. St. okciowy
skurcz powoduje zgicie w stawie oraz odwracanie przedramienia.
UNERWIENIE:splot ramienny nerw miniowo skrny (C5, C6).
- Minie ramienia(grupa tylna):
9. M. trjgowy ramienia (triceps brachii):
PP:gowa duga (caputlongum) guzek podpanewkowy opatki, skd kieruj si na rami
midzy obu miniami obymi. Gowa ta pokrywa dwie pozostae. Gowa boczna (caputlaterale)
tylna powierzchnia k.ramiennej, powyej i do boku od bruzdy nerwu promieniowego. Gowa
przyrodkowa (caputmediale) poniej i przyrodkowo od bruzdy nerwu promieniowego
PK:wyrostek okciowy k.okciowej. Cz wkien zrasta si z torebk stawow.
CZYNNO: prostowanie w st.okciowym. Gowa duga dziaa na staw ramienny: tyo zgina
rami, przywodzi. W zwizku z wikszym napiciem spoczynkowym mini zginajcych
st.okciowy w stosunku do minia trjgowego ramienia w pozycji spoczynkowej st. okciowy
jest nieco zgity.
UNERWIENIE: splot ramienny nerw promieniowy (C6, C7, C8).

Minie klatki piersiowej:


10. M. piersiowy wikszy (pectoralis major)
PP:cz obojczykowa (pars clavicularis) koniec mostkowy obojczyka. Cz mostkowo-ebrowa
(pars sternocostalis) powierzchnia przednia mostka i przylege chrzstki eber. Cz brzuszna
(pars abdominalis) przednia powierzchnia pochewki minia prostego brzucha. Wkna
miniowe kieruj si o dou pachowego; czasem nie wystpuje.
2

Physiotherapy & Medicine


www.pandm.org
Autor : Arkadiusz Wawrzyniaki
PK: grzebie guzka wikszego k.ramiennej w postaci kilkucentymetrowego cigna uoonego na ksztat kieszonki
otwartej ku grze i wypenionej tkank czn wiotk. Brzeg dolny tworzy przednie ograniczenie dou pachowego.
CZYNNO: skurcz caego minia powoduje ruch obejmowania, czyli przodozgina, przywodzi,
nawraca. Cz oboczykowa przodozgina rami. Cz mostkowo-ebrowa przy uniesionym
ramieniu energicznie opuszcza koczyn. Pociga wraz z m.najszerszym grzbietu cae ciao ku
grze, np. podczas wspinania na drzewo. Pomocniczy misie wdechowy.
UNERWIENIE: splot ramienny nn. piersiowe przednie (cz.obojczykowa C5, C6 ; cz.mostkowoebrowa C7, C8, TH1).

Minie grzbietu:
11. M.najszerszy grzbietu (latissimusdorsi):
PP:cz krgowa (pars vertebralis) wyrostki kolczyste dolnych szeciu krgw piersiowych,
krgi ldwiowe, grzebie porodkowy k.krzyowej. Cz biodrowa (pars iliaca) odcinek
przyrodkowy grzebienia biodrowego. Cz ebrowa (pars costalis) zewntrzna powierzchnia
dolnych 3-4 eber. Cz opatkowa (pars scapularis) dolny kt opatki. Wszystkie wkna
kieruj si zbienie do boku i ku grze do dou pachowego. W kocowym przebiegu towarzyszy
mu m.oby wikszy. Midzy cignami obu mini znajduje si kaletka podcignowa m.
najszerszego grzbietu. Misie ten tworzy tylne ograniczenie dou pachowego.
PK: grzebie guzka mniejszego koci ramiennej od strony przyrodkowej i przedniej.
CZYNNO:dziaa gwnie na staw ramienny przywodzi, nawraca, tyozgina rami. Przy
spokojnym skurczu unosi dolne ebra, jest pomocniczym miniem wdechowym. Podczas
szybkiego, krtkiego skurczu boczna cz minia uciska ebra wspdziaa wwczas z miniami wydechowymi
podczas kaszlu i odkrztuszania. Przy ustalonych ramionach, np. podczas zwisu na drku, razem z m.piersiowym
wikszym unosz tuw ku grze.
UNERWIENIE: splot ramienny n. piersiowo-grzbietowy.

Physiotherapy & Medicine


www.pandm.org
Autor : Arkadiusz Wawrzyniaki

Ruchy w stawie ramiennym


Odwodzenie (do 90)
m.naramienny(cz.srodkowa) m. oby wiekszy
m.nadgrzebieniowy
m.dwugowy ramienia(gowa duga)

Przywodzenie
m.obywiekszy
m.podopatkowy
m.dwugowy ramienia (gowa krtka)
m.trjgowy ramienia(gowa duga)
m.piersiowywiekszy
m.najszerszy grzbietu
Rotacja wewn.(nawracanie)
m.naramienny(cz. przednia)
m.oby wiekszy
m.podopatkowy
m.dwugowy ramienia(gowa duga)
m.piersiowywiekszy
Prostowanie
m.trjgowy ramienia(gowa duga)
m.naramienny(cz.tylna)
m.obywiekszy
m.najszerszy grzbietu

Rotacja zewntrzna (odwracanie)


m.naramienny(cz. tylna)
m.nadgrzebieniowy (maa komponenta tego
ruchu)
m.podgrzebieniowy
m.oby mniejszy
zginanie
m.naramienny(cz.przednia->obojczykowa)
m.dwugowy ramienia
m.kruczo-ramienny
m.piersiowy(cz.obojczykowa)
Ruchy obwodzenia
Powstajpoprzez poczenie ruchw zgicia i prostowania z odwodzeniem i przywodzeniem.
Ruchy te cza sie z odpowiednimi ruchami w stawach obojczyka znacznie zwikszajc ich zakres.

Unoszenie ramienia w stawie ramiennym powyej poziomu nie jest moliwe z powodu
napicia misni przywodzcych i dolnej ciany torebki ,i z powodu oparcia sie guzka
wikszego koci ramiennej o sklepienie stawu ramiennego.
Dalsze unoszenie ramieniaodbywa sie w stawach obojczyka(uniesienie ramienia do 150-160)
Dalszy ruch ramieniaa do pionu obejmuje kl.piersiowa, ktra przez prostowanie krgosupa przechyla siekutyowi.

Opracowa: Arkadiusz Wawrzyniak


Literatura: Zofia Ignasiak Anatomia ukadu ruchu