You are on page 1of 8

ORGANIZACIJA GRAĐENJA

-način na koji sagraditi neku građevinu???
-grana GRADITELJSTVA grana gospodarstva koja se bavi planiranjem, projektiranjem i izgradnjom
-GRADITELJSKI PROJEKT nešto što gradimo: od građevinskog projekta, dozvole do izgradnje
-GRADITELJSKI PROIZVOD nepomičan
proizvodni čimbenici su pokretni (strojevi, ljudi, materijali, alat, oprema)
uvijek grade na otvorenom prostoru
 gradi na drugoj lokaciji
 gradi za investitora (sudionik; osoba u čije ime se gradi- nračitelj-i onaj
tko financira gradnju)
 ima dugi vijek proizvodnje
 ima dugi vijek trajanja (stmabene građevine oko 100 godina)
 troše veliku količinu repro materijala (svi koje koristimo u toj gradnji)
 treba jako puno struka
 treba dobra koordinacija među strukama
 nosive kontrukcije: statički stabilne
-KRITERIJI GRADNJE vrijeme-minimalno, trošak-minimalan, kvaliteta-maksimalna
ORGANIZACIJA, TEHNIKA, TEHNOLOGIJA
-organizacija organiziranje izvođenja radova
 na samom početku (ideja)-traje do kraja (do uporabe)
-tehnika kojim strojevima, alatima demo raditi
 kada počnu radovi, traje do kraja završetka radova
-tehnologija načini/postupci kojima nešto radimo
 počinje kaa i organizacija, završava sa svakim tehnološkim procesom
-projektno-tehnička dokumentacija ONO PO ČEMU GRADIMO!!!

GRADITELJSTVO
 građevine visokogradnje (koje su jako iznad ili ispod tla) i građevine niskogr. (koje su u nivou tla)
 građevine prema vrsti graditeljskog projekta:
-konstruktivne-konstruktivno komplicirane, velika statička stabilnost
-hidrotehničke-koje imaju nekakvog dodira s vodom (ispod/iznad/na)
-brane, regulacije rijeka, mostovi, kanalizacije
-prometne-služe za promet (vozila, aviona, ljudi,...)
-ceste, mostovi (koja nadsvođuju vodu)
-viadukt (premopšduje udolinu)
-nadvožnjak (građevina koja nadmošduje prometnicu)
 građevine prema vrsti materijala: zidane, betonske, AB, čelične/metalne, drvene, kombinirane
 građevine prema načinu gradnje-klasičan način-gradnja na licu mjesta (na gradilištu)
-polumontažni način-kombinacija klasičnog i montažnog načina
-dio proizvodi u pogonu i konstrukcijiski dovršava na gradilištu
-određen dio kao gotov dopremljen na gradilište, ali se dorađuje
na klasičan način (svaki dio se može izraditi polumontadno, ali

armatura širine do 1 m -slažu se jedna do druge i na licu mjesta se dopunjuju -betonira se od 5cm do pune statičke debljine -treba gušde podupirati nego kod fert stropa -28 dana ploča treba biti poduprta kada se betonira -montažni način-temelji na licu mjesta. je dovoljni i 2 tjedna. stup-armirano betonski vertikalni nosivi element) PROJEKT -projekt skup međusobno.1. možemo opipati) i apstraktne(znanstveni projekti) -tehničke (gradnja građevine). 1e STUDIJA IZVODLJIVOSTI (obuhvada financijska i tehnička konstrukcija).. fasadni paneli. poredanih aktivnosti koje su uvijek usmjerene ostvaranju cilja. koji je agregat bolji. a ograničenog su trajanja (i ne mora biti)  HARISON projekt je nerutinski. tehnički korektno. vremenskim. nadvoj. gdje ide gredica.. -prema stupnju određenosti-determinirani-kod kojeg su ciljevi poznati -stohastički-ciljeve neznamo. greda-armirano-betonski horizontalno nosivi element (naliježe na stupove i premošduje velike otvore). sa što manje troškova. 1d IDEJNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (idejni projekt-osiguranje financijskih sredstava). ekonomske (koliko imamo novaca ili od kud demo ga nabaviti). vremenskom roku. krakovi. je 6.na kraju obavezan kompletni statički proračun) -fert strop-kombinacija opeke i betona -gredice i ulošci od cigle (max.5m. jednokratni pothvat s diskretnim. u logičnom redoslijedu. 1c UVJETI UREĐENJA PROSTORA (da li ima dozvola gradnje pristup infrastrukturi?). 1b ISTRAŽIVANJE (da li je isplativo). a sa što vedom kvalitetom podjela: -prema odnosu na predmet projekta-fizičke(oni koje vidimo. ali centar treba biti poduprt i dalje) -omnia ploče-rade se prema potrebi (debljina 5cm-1m) -unutra armatura i rešetkasti nosači. npr. ali možemo pretpostaviti okvire -prema učestalosti pojavljivanja-jednokratni i višekratni -prema fazama. a ako nismo onda nam moraju dati suglasnost ono čije je to) . debljina najčešde oko 16 cm) -strop treba biti poduprt 3 tjedna (iako. ali cijela konstrukciije se montira -pojedini elemnti u pogonu i dovode se na gradilište ( stubišta. nerepetativni.koncipiranje dijeli na podfaze: 1a ZAMISAO. kulturne (izgradnja/postavljanje zaštitnih ograda) -istraživačke i razvojne-nešto istražujemo i razvijamo. raspon između 2 zida. 1f IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI (vlasnik zemljišta 1/1. financijskim i tehničkim ciljem  KAVANAGH projekt je određena količina radova s definiranim početkom i završetkom koji moraju biti podijeljeni u zadatke kao komponente projekta MEREDITH projekt je skup zadataka ili aktivnosti od kojih svaka mora biti izvršena prije nego cijeli zadatak mora biti završeni  skup svih aktivnosti odnosno radova koji moraju biti izvedeni u odr.

. definiranje. GRAĐEVINSKI RADOVI -betonski. Rušenje -graditeljski projekt tehnički.MB 30. arm. instalaterski. a ako ni tada nije dobro. metalne. na klasičan način VRSTA RADOVA!!!!!!!!! Građ. tesarski. fizički.5mm) cement sve povezuje a agregat mora imati određenu vlažnost -ako klasa betona nije dobra.. drvene prema konstrukciji. -od kad se mikser napuni betonom. mora biti i oplata (kalup) za betoniranje -max visina betoniranja-4 m -čvrstodu betonu daje šljunak (4 frakcije šljunka-veličine zrna. nacrte pročelja ili fasada. 1 uzdužni i 1 poprečni presjek. zove se statičar.-čvrstoda betona po svakom N/m .. a 30 čvrstoda na kocku) -vrste betona s obzirom na čvrstodu -neudoban za stanovanje zbog hladnode -da bi se nešto izbetoniralo. 5. tehnički opis.. obrtnički. 4. zaustavljaju se radovi.. tlocrte etaža.masivne (međukatne ploče i nosivi zidovi) i skeletne (kosturna konstrukcija: nosivi stupovi i grede) prema načinu izvedbe-montaž.. zemljani.. determinirani -idejni projekt sadrži situaciju. nasipavanje. poslovne.1) 0-8mm.uporaba.2.C 25/3025-čvrstoda na valjak. iz betona se vadi valjak ili kocka. a gore nasipavamo-IZJEDNAČAVANJE MASE-nakon toga dobimo razliku zemlje koju ne možemo iskoristit (NG) -nasipavanje-drenažni šljunak za betonsku podlogu (okrugli kameni ili obluci-iz rijeka-Hrastovljan) -drobljenac-iz stijena (Ljubeščica) -betonski-beton-prirodni prerađeni materijal (koristi za betonske podloge) -smjesa agregata šljunka.. 3. beton se mora ugraditi -U BETON SE NE SMIJE NAKNADNO DODAVATI VODA!!!! -armirano-betonski-betonski radovi u koje je umetnuta armatura (čelik-betonskipostoji u glatkim i rebrastim šipkama i armaturne mreže) . dolijevati i vodu po potrebi da dobimo potrebno nabito tlo (SABITO TLO-ili tlo koje nije dirnuto-u sraslom stanju tlo.. 3) 16-32. industrijske-proizvodne i skladištenje  prema vrsti materijala-betonske.izolacioni.miniranje. veziva cementa i vode uz mogudnost dodavanja dodataka s obzirom na klasu betona koja se zahtijeva 2 (klasa b.a kad ga idemo kopati-RASTRESITTO TLO) -koeficijent rastresitosti -nasip -usjek -zasjek (na jednom dijelu kopamo. ruši se.. zidarski. mjerilo 1:200 (1:500) ZGRADARSTVO  građevine visokogradnje prema namjeni-stambene. a na drugom zasipavamo (kada tu kopamo. javne.. prepremno-završni. nabijati tlo -zatrpavati u slojevima (20-30cm nasipavamo). -zemljani-iskopi. polumont. AB. Izvođenje. 2) 8-16mm.-bet. zatrpavanje... u roku od 2 sata.

otvoreni prostori s jedne strane).na na njega ide sloj ljepenke koji se vari.čepastom gumom) -klasična izvedba-podloga se mora premazati s hladnim premazom (tekuča smola) -na hl. konzole -šipke-glatke na krajevima imaju kuke. plastične. armature i cigle).nejde šljunka.premaz ide vrudi premaz (bitumen).na to ide .s...5*12*25-pune.B. nego pij ili sipina -produžno cemnti (cem+vapno-za zidanje).-kod zidanih konstrukcija koje se postavljaju svugdje na uglovima ili sudaru 2 zida (cigle) i rade se zbog sile potresa koja djeluje horizontalno -neugodniji za stanovanje od betonskih zbog zračenja armature -tesarski-kalupi (drvene. koriste se horiz i vert izolacije -horizontalne-stavljaju se gdje je pod vezan za tlo. metalne) za betonske i A.. ploče .. elemente -postoje veliko-plošne oplate (ili sistemi)-najpoznatiji DOKA i PERI -zidarski i-obuhvadaju izvedbu nosivih i nenosivih zidova (el.B. spaja se traka preko trake s preklopom 10 cm.B... i montažni od betona. a rebraste nemaju -koriste se za nadvoje (konstruktivni element koji se stavlja iznad vrata i prozora s namjerom preuzimanja opteredenja: A .izolaciju.tuševi. zidove. lođe(uvučeni. grede i temelje -za horizontalne i vertikalne SERKLAŽE (v. moramo ih zasštiti da ju ne uništimo ( Moramo staviti top. pijeska i vapna. balkon(konzolna ploča koja je isturena iz fasade).terase(otvoreni prostori na tlu za privremeni boravak.. koje je obično imalo vijenac s okapnicom radi Odstranjivanja odpadne vode -cigla ili opeka-blokovi s kojima se zida(klasične dim:29*19*19-blok opeke-šuplja i opeka normalnog formata-NF-6.-mreže-za A.kupaona. cementa. šuplje -fuga ili sljubnica-pregradni zidovi nose sami sebe -kalupi za stupove.na to ide sloj ljepenke -ljepenke u trakama 1m. stepeništa.. stupove.) u građevini od raznih blokova koji se međusobno spajaju mortom ili ljepilom -mort-smjesa vode.nakon toga ide drugi sloj ljepenke. balkone. vapnen) ili cementni(za sokl) -sokl-podnožje stupa ili zida.može biti natkriveni) -vertikalne-radi se svugdje gdje su zidovi u dodiru sa tlom (mokri čvoroviwc.serklaže-umede se armatura i dobimo oplatu-izbj se hladni mostovi (kad nemamo top izolaciju s vanjske strane kude) -Izolacijski radovi-dijele se na hidroizolacije.na to ide opet sloj vrudeg bitumena..) -kad napravimo HI.ali križno postavljen u odnosu na prvi sloj -na to ide tredi sloj vrudeg bitumena (3+2) -varena ljepenka-hladni premaz. toplinske izloacije i zvučne izolacije -hidroizolacije-izolacije od vode i vlage.

žljeba-labuđi vrat -oblici žljebova-rade se opšavi (oko dimnjaka. -kod vrata i prozora dio može biti od metala.krovova).. kvaka...klizna.tervol (vuna. -vrata-vratno krilo.ne spada izrada namještaja -PVC stolarija-ako imamo topl..zaokretna..i horiz... moraju imati riješenu toplinsku izolaciju -limeni paneli-lim s jedne i s druge strane. Staklena.. i rade se prozorske klupčice -opšavni zidni lim -bravarski radovi-radovi na izvedbi metalnih konstrukcija. kvo(a)re(a)ni pijesak..lijeva desna(u prostoriji. ali i raditi fasada (hale.Drugi sloj varene ljepenke križno postavljen u odnosu na 1. a dio od drva npr. -prozori-doprozornik. -može se pokrivati krov.. bakreni lim (oluci Ili žljebovi i male površ..zaokretna......pokrivaju se nadstršnice za aut.vradamo ih u vertikalu.glatka površina ili s utorima-falc... prema van)... skladišne) -vrste limova-čelični pocinčani.stubišta. dovratnik..KANALICA..vrata mogu biti lauminijska.. i betonski. -spoj vert...tondach proizvođač -slamnati krov-debljine min 50cm -limeni krov-koristi se za hale(proizvodne.rukohvati ( trebaju se premazivati). metalnih vrata i prozora -stupovi mogu biti kao: -zat(p)ege-metalna šipka koja sprječava urušavanje nagnuti zidova... i biber crijep) -konstrukciije krovišta-visulje.stirodur..aluminijski pobojani.laganiji.pijesak -promjena temperature nije pogodna -leksan ploče-čelična konstrukcija. a crijep do 33 -šindra-kanadska šindra -razne boje.sloj.fluto OBRTNIČKI RADOVI -krovopokrivački radovi-radovi vezani uz pokrivanje krovnih ploha -materijal za pokrov-crijep-pokriva se odozdola prema gore (glineni-prirodni materijal..... BIBER.... skladišta). I zimske vrtove -limarski radovi-čelični. olovni limovi -svi krovovi pokriveni limom. pante. stolica -FELC.ograde. I vert.kamena vuna. bakreni. metalna -stolarski radovi-prvenstveno prozori i vrata drveni. otklopna krila -inox-ne korodira.prozorski krilo.škare (na kant otvaranje). pocinčani.fiksna. -drugi dio se grije da se rastopi -toplinske i zvučne izolacije-postavljaju se izvana -materijali-stiropor.krovnih prozora.inox.bitumenska ljepenka+kv.. a u sredini vuna o -mogu idi na sve nagibe.drvena vuns). harmonika (preklopna).ventilacije).pante.izolaciju trebamo provjetravati prostoriju .. termopaneli(na skeletne konstrukcije) -rade se oluci (žljebovi)-horiz.

. drvo. iteson..debljine 1 cm -tekstilni podovi-tapison...klimatizacije...prekidače.razvodi grijanja...daske.mokri čvorovi...laminat.niske (slabe). križno.zbog gljivica -keramičarsk radovi-radovi postave zidnih i podnih keramičkih pločica -pločice na stropu moraju biti pričvršdene vijcima da ne padnu -mogu se postaviti na cementnu glazuru ili ljepilo -svaka podna pločica je i zidna.strop se treba križno bojati.terase. kamen. postavljjau se na spužve -lamel parketi-kvadratidi oko 10*10 se slažu sa lamel. ali zidna nije podna (zidne su tanje... uzemeljenje.. 40*50.okomito.. Dalekovodi.ona diše.lamel parket....prednost takvih podova je da ispod možemo postaviti instalacije -kamenarski radovi..nanosi se disperzivna boja u svim mogudim nijansama. instalacije plina( Služe za dovod plina do kude-mjereni dio-od našeg brojila do potrošača U kudi..dobri za poslovne prostore -tapison-što je više čvorova..čvrstoda..nakon struganja se brusi.nemjereni-od ulice do našeg brojila) -hidroinstalacije-inst dovoda vode (vodovod-od sanitarne ulične mreže do vodomjernog okna)..oborinske vode.utičnice.parket se ne ljepi za pod -brusi se.bojanje zidova i stropova.. imamo i drvo..zid.postavljanje kamenih ploča -postavlja se na pod. -instalacije jake struje-ožičenja na rasvjetna tijela. računalo.gore može dodi keramika. one se fugiraju fugir maom -postavljaju se u kuhinjama.. tvrdoda..ne smije dozvoliti da se uvuče vlaga u fasadu -radovi-prvo se mora napraviti temeljni premaz.... zidne nisu otporne na habanje.nakon post pločica. -podloga se prvo ogleta.. -gromobrani.. gromobran.slabe struje-telefon. -mogu se postavljati jedna do druge ili na fugu (razmak između sebe Ovisi o projektantu.. kontenjeri...onda ide mat(sjajni završni premaz) -kod stolarije-inpregracija-zaštita od fe(o)mare -podopolagački radovi-osim keramike na podu......priključak ..strop (pričvršdeno vijcima)... kvarcni(u skladištima. trafostanice -inst. lakira i onda opet brusi i lakira -laminat podovi-umjetni podovi. soli) -modularni podovi ili izdignuti-postavljaju se na nožice gdje dolaze okviri. inst ventilacije. to je bolji -umjetni podovi-linoleum.moraju imati roštilj podlogu da se postavi.. projektor.lođe.parket..parket se može postaviti u riblju kost... Odvoda vode (kanalizacije-fekalne ili sanitarne vode.posipava se kvarcnim pijeskom). ploče 40*40.uzemljenja-inst koje štite protiv udara groma (spajaju se u krug i vode u zemlju) -strojarske instalacije-kotlovnice. -prirodan kamen-otporan na smrzavanje -soboslikarsko-ličilački radovi-ličilački-bojanje stolarije i bravarije koju ličimo.... Tehnološke vode(odpadne vode iz proizvodnje)) PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI -svi oni radovi koji su nam potrebni da bi uredili jedno gradilište (ograda. estrih-plivajući podovi INSTALATERSKI RADOVI -elektroinstalacije-visoke struje (jake)..ulazni prostori -uvrštavaju se kamenarski radovi..epoksidni holker(otporan na kiseline. -fasada-silikatne boje.

stropovima)-služe radi estetskog izgleda građevine -projektiranje građevine-smišljeno i usklađeno slaganje pojedinih elemenata -faze-prostorno crtanje. 4. kontrolu buke) .za njih treba elaborat PUO) 3.. a nem aposebnih uvjeta. -fasada ili pročelje ili pogled-možemo imati najmanje jednu fasadu -tlocrt-horizontalni presjek pojedine etaže-presjeca se uglavnoom kroz stepeništa. uglavnom 2D)...razne obloge na zidovima. skupina: Građevine za koje se prema posebnim propisima propisuju posebni uvjeti u postupku procjene Utjecaja na okoliš (proizvodne djelatnosti.nacrta. tehničko crtanje (izrada. potrebno je suglanost naručitelja da je izrađeno po zatraženom projektnom zadatku -isto tako javnopravna tijela trebaju dati suglasnost -projekti se nakon toga dostavljaju revidentima -revidentvrše kontrolu projektne dokumentacije i to rade kontrolu statike.skupina: Građevine koje su planirane državnim planom prostornog uređenja (ceste. iznad sebe i prenosi ih na el.mjesto za skladištenje materijala (oplata.nakon lokacijske dozvole.-preuzima svoja opteredenja KAKO ZAKON O GRADNJI RAZVRSTAVA GRAĐEVINE?? -zakon o gradnji ne poznaje idejni -razvrstava ih 1. ispod sebe NENOSIVI EL..Za struju.građevine od državne važnosti) 2.vrata -kotiranje-sastoji se od kota i kotnih linija (brojke) -kote-brojke koje označavaju dužinu elemenata kojeg prikazujemo -kotne linije-linije koje su paralelne s elementom čiju dužinu želimo prikazati ISPUNA.. skupina: Građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti priključenja. Internacionalno pismo projektanata-grafički prikaz.opeka.žbuke na zidovima. skupina: Sve one građevine koje nisu u skupini uod 1. želj.armatura) i alata -nenosivi elementi-elementi koji ne preuzimaju opteredenjaod drugih elemenata nego samo sebe (pregradni zidovi.uređivanje puteva. podovima. 5.-preuzima opt.prozore. kontrolu fizike (toplinske provodljivosti.-4.skupina: Građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti. Pruge.nije nosivi zid NOSIVI EL. dobiva se građevinska -od javnopravnih tijela trebamo tražiti uvjete temeljem kojih možemo dalje raditi -projektant izrađuje glavnu projektnu dokumentaciju -na javni natječaj se javljaju oni koji imaju ispunjene određene uvjetei ulaze u uži izbor -projektni zadatak-napisati projektantu ono što želimo -izrada projektne dokumentacije se treb anadzirati -nakon izrade projektne dokumentacije. .

tlocrt krovišta. poprečne i uzdužne presjeke. izvođač.. građ. Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata može se dati osobi koja ima pravo na obavljanje poslova projektiranja u području koje je predmet kontrole projekta). elaborat zaštite na radu. geodetski projekat (ukazuje se smješat na građ.projekta 5 sudionika u gradnji investitor(pravna ili fizička osoba koja svoja ili posuđena sredstva ulaže u posao u sadašnjosti očekujudi profit u bududnosti). eletro projekat. projekat vanjskog uređenja okoliša ( Sadrži tlocrtnu situaciju prostora zgrade).usrtane strojarske instalacije -elaborat zaštite na radu-sadrži opise opasnih mjesta.točno upozorava nošenje zaštitne opreme -građevinski projekat-projekat dimenzioniranja pojedinih dijelova zgrade. nadzor .čestici).. tlocrt svih etaža pojedinačno.. projekat hidrointalacije -arhi. sva pročelja.. troškovnik (popunjen sa cijenama) -strojarski-koristi podloge od arhitektonskog.situacijski nacrt. revident(fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata.koriste podloge arh. tlocrt krovnih ploha.odgovoran da projekti koje izrađuje zadovoljavaju uvjete Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona). tehnički opis i elaborat zaštite od požara. nose se u 3 primjerka za dobivanje građevinske dozvole GLAVNI PROJEKT Sadrži arhitektonski projekat.-nakon izvješda revidenta i svih sukladnosti... strojarski. projekat sadrži. projektant(fizička osoba koja ima ovlaštenje za poslove projektiranja.projekat....