MESYUARAT : PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI KEDUA TARIH : 28 JANUARI 2008 MASA : 1.

20 TEMPAT : BILIK WAWASAN SMK BERANGAN AGENDA/PERKARA 1.0 Ucapan Aluan Pengerusi 1.1 Mengucapkan salam dan berterima kasih kepada guru –guru yang hadir bagi mesyuarat PJK kali kedua. 1.2 pengerusi meminta pendapat bagaimana caranya menarik minat pelajar terhadap kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. 1.3 Beliau juga menyampaikan amanat pengetua supaya semua pelajar turun ke padang semasa matapelajaran pendidikan jasmani. 1.4 Perlantikan setiausaha baru Panitia PJK 1.4.1 Pn Fatimah mencadangkan Pn Noria binti Ghaming dilantik sebagai setiausaha dan disokong oleh Pn Mahani binti Mat Zain. 2.0 Ucapan Wakil Pentadbir 2.1Meminta semua guru pendidikan jasmani berbuat seperti yang disarankan oleh pengetua iaitu turun ke padang sewaktu sesi pembelajaran pendidikan jasmani. 2.2 Sewaktu sesi pendidikan jasmani di padang diharap guru-guru memastikan semua pelajar berpakaian lengkap, iaitu pakaian sukan. 2.3 Diminta semua guru agar dapat menjaga keselamatan pelajar semasa di padang. 2.4 Pastikan semua guru masuk ke kelas PJ pada hari hujan. 3.0 Pengurusan Panitia 3.1 Tingkatan yang ada matapelajaran PJ pada hari tersebut diwajibkan memakai pakaian PJ dari rumah dan menukar TINDAKAN

Semua guru PJK

Semua guru PJ

unifom sebaik sahaja habis waktu PJ. 3.2 Pada awal tahun perbanyakkan acara PJ dipadang dan pada pertengahan tahun lebihkan penekanan pembelajaran secara teori didalam kelas mengikut sukatan didalam buku teks sebagai persedian untuk menghadapi peperiksaan PJK. 3.3 Mengikut silibus PJK bagi tingkatan 1-5, bab 1-3 merangkumi teori bagi pendidikan jasmani dan bab 4-6 merangkumi teori bagi pendidikan kesihatan.Diharap semua guru dapat mengajar dan menghabiskan silibus yang ada. 3.4 Pada hari Ahad , oleh kerana terlibat dengan waktu perhimpunan, masa PJ adalah singkat, jadi penuhi waktu yang ada dengan teori PJ atau aktiviti gotong-royong.Pada hari Isnin – Khamis , pelajar perlu dibawa ke padang. 3.5 Peralatan PJ boleh diambil di stor sukan. 3.6 Penyelaras tingkatan 3.6.1 Penyelaras tingkatan 1 : Pn Sharifah Binti Abd Latiff 3.6.2 Penyelaras tingkatan 2 : Pn Manirah Binti Hassan 3.6.3 Penyelaras tingkatan 4 : Pn Mahani Binti Mat Zain Tugas penyelaras adalah menyediakan soalan bagi setiap kali peperiksaan. 4.0 Pencerapan guru dan buku nota/latihan pelajar 4.1 Semua guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan memastikan semua pelajar ada buku nota. 4.2 Buat folio Pendidikan Kesihatan. 5.0 Hal-hal lain 5.1 Menambah peralatan PJK dengan cara membeli yang baru seperti CD aerobic, raket badminton, bulu tangkis, bola-bola untuk permainan padang dan peralatan – peralatan sukan yang

Semua guru PJ

Semua guru PJK Semua guru PK

Panitia PJK

lain. 5.2 Menganjurkan pertandingan inter-kelas contoh pertandingan bola jaring, bola tampar atau lain-lain. 5.3 Pentadbir memberi mandat kepada guru yang mengajar PJ merotan pelajar yang tidak berpakaian sukan sewaktu matapelajaran PJ di padang. 5.4 Mendapatkan kebenaran dari pihak pentadbir untuk mewajibkan pelajar membeli baju PJ bewarna putih dengan logo sekolah dan dijual di koperasi sekolah. 6.0 Penutup 6.1 Mesyuarat ditangguhkan pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian dan berhenti pada jam 2.05 petang.

Penyelaras tingkatan Semua guru PJ Semua pelajar

Disediakan :

Disemak oleh:

…………………………….. (NORIA BINTI GHAMING) Setiusaha Panitia PJK

…………………………….. (MANIRAH BINTI HASSAN) Pengerusi Panitia PJK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful