You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

12-07-14

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Wskanik, Drogowskaz tak witego


Jana Chrzciciela nazwa wity Bernard
z Clairvaux. Mona by to sowo
traktowa
jako
ograniczajce,
redukujce. Jednak zasadnicze znaczenie
ma rozumienie, na kogo lub na co
wskazywa wity Jan. Kady z nas na
kogo wskazuje, do kogo si swym
yciem odnosi, odsya do okrelonych
wartoci i osb. Mwimy o kim,
e realizuje zasady swego ojca, o innym,
e jest dobrze wychowany, o innym,
e przej si ideami goszonymi przez
parti czy organizacj. Na co lub kogo
wskazuje swymi czynami dobry lekarz, uczciwy urzdnik czy zaangaowany ksidz. Lubimy
pozostawia i otrzymywa znaki wskazujce na nasz yczliwo i pami: widokwki,
zdjcia, kwiaty, drobne pamitki, puszczanie sygnau na komrk, tzw. strzaki. wity Jan
Chrzciciel wskazywa na Mesjasza i na Jego blisko. Dla spenienia swojej misji musia by
przezroczysty. Std pokutny sposb ycia, ktry nie pozwala suchajcym go zatrzymywa
si na czymkolwiek, co nie odnosio si do misji, do wskazywania. Wystpi na pustyni.
Ewangelicie nie zaley na precyzyjnym okreleniu geograficznym obszaru, na ktrym dziaa
Chrzciciel. Pustynia to znane z historii zbawienia miejsce objawiania si Boga. Na pustyni
objawi si te Mesjasz, ktrego Duch po chrzcie w Jordanie wanie na ni wyprowadzi
(Mk 1,13). Jan gosi chrzest nawrcenia. Blisko Mesjasza, wskazywana przez Jana,
domagaa si odpowiedzi nawrcenia, ktrego znakiem zewntrznym byo obmycie
w wodach Jordanu. Odczytanie drogowskazu, ktrym by Jan Chrzciciel, zmuszao do
jasnych wyborw. Jasne wybory w czasach kompromisw i rozmazanych znacze mog by
dla nas prawdziwym obmyciem. Potrzeba najpierw odnalezienia pustyni ciszy, w ktrej
objawia si Bg, nawet jeli cisza bdzie brzmie
wyrzutem sumienia, przypomnieniem o czyjej
krzywdzie bd wiadczy o tym, e nie jestem znakiem
wskazujcym na Chrystusa, lecz na antywartoci. Nie
moe te zabrakn obmycia z grzechw w sakramencie
pojednania. I wreszcie zgoda na przyjcie misji,
powoania, ktre bdzie moim wskazywaniem na
Mesjasza. Bdzie to przyjcie raz jeszcze wszystkich
naszych zada, choby najprostszych, codziennych,
moe od wielu lat tworzcych moj drog ycia, przy
ktrej mam by drogowskazem, wskanikiem
skierowujcym ku Chrystusowi.
o. Augustyn Pelanowski OSPPE

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


SOBOTA - 13 GRUDNIA

SOBOTA - 6 GRUDNIA

9:00 - W pewnej intencji dla synw oraz


+ Wacaw Kondracki w 9 rocz. mierci
4:00 + Marian Leniak w 1 rocz. mierci - rodz. Muzyk
5:30 + Walter Melen - rodzice
II NIEDZIELA ADWENTU- 7 GRUDNIA

8:00 + Henryk Krawczyk


9:30 + Anna, Franciszek Marciniak - rodzina
11:15 + Katarzyna Dubiel - crka
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla czonkw ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla Barbary Somiskiej z okazji urodzin
i imienin
1:00 - O ask zdrowia dla Krystyny Markowskiej i o
nawrcenie Patryka
1:00 + Stefan Macoch w 18 rocz. mierci - crka
1:00 + Helena Mack - syn z rodzin
1:00 + Jzef, Marian, Janina Dubiel
1:00 + Jzef Szniad w 7 rocz. mierci - crka z rodzin
1:00 + Aniela, Stanisaw, Micha wieca w rocz. mierci,
Piotr Kochanek w rocz. mierci
1:00 + Irena Chodubski
7:00 + Ryszard, Celina Wawrzyniak - T. Szczepanik
PONIEDZIAEK - 8 GRUDNIA

9:00 - O Boe b. i potrzebne aski oraz opek Matki


Boej Czstochowskiej dla Cecylii w dniu urodzin
7:00 + Britney w 4 rocz. mierci
WTOREK - 9 GRUDNIA

9:00 + Kazimierz Uanowicz


10:00 - Dzikczynna za posug naszych Kapanw i
Sistr
7:00 - O Boe b i opiek Matki Boej Czstochowskiej
dla Marysi Popiel
RODA - 10 GRUDNIA

6:00 9:00 - Za parafian


7:00 + Stanisaw, Ryszard Babel
CZWARTEK - 11 GRUDNIA

9:00 - Micha, Kazimiera Bartyka


7:00 + Tadeusz Szaflarski - Koo Grali
PITEK - 12 GRUDNIA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - H. Zyskowski


7:00 - O Boe b , zdrowie i wiato Ducha w. dla
Elbiety i caej rodziny
7:00 - O Boe b. dla Augustyna z okazji 2 urodzin
7:00 - O Boe b. dla Agnieszki i Dariusza
7:00 - O ask wytrwania i wzrost w asce powoania dla
Karola Skrzypkowskiego
7:00 + Stefania Orzo
7:00 + Tadeusz Chouj

9:00 - O Boe b dla rodzin Gosw, Zawadzkich i


Rutkowskich oraz dusze w czycu cierpice
4:00 - W Bogu wiadomej sprawie
5:30 + Jean Auch
III NIEDZIELA ADWENTU- 14 GRUDNIA

8:00 + Z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jzef Pivovarnik - syn z on
11:15 + Stanisaw Pachyski
1:00 + Anna Weiss. Jam Gruszczyski -T.A. Gruszczyski
1:00 + Rozalia, Pawe, Marianna, Bolesaw Sekciscy
Rozalia, Czesaw Chojnowscy
1:00 + Piotr Kochanek, Micha, Aniela, Stanisaw wieca
1:00 + Za dusze w czycu cierpice
7:00 + Emilia Mozolewska w 23 rocz. mierci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 13/14 grudnia
4:00 - Olga Oko
5:30 - Dominic Jakubowski, Mirek Art
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Cecylia Basta
9:30 - Teresa liwicka, Jolanta Gmurowska, Stanisaw
Dobrzyski
11:15 - Dzieci
1:00 - Monika, Jzef Majcher, Zofia DuniecDmuchowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 13/14 grudnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia,
J. Rakowiecki
1:00 - J. Put, A. Ciesielski, S. Krlczyk, T. Byra
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
7 GRUDNIA, 2014
PONIEDZIAEK - Iz 35,1-10 Ps 85 k 5,17-26
WTOREK - Iz 40,1-11 Ps 96 Mt 18,12-14
RODA - Iz 40,25-31 Ps 103 Mt 11,28-30
CZWARTEK - Iz 41,13-20 Ps 145 Mt 11,11-15
PITEK - Iz 48,17-19 Ps 1 Mt 11,16-19
SOBOTA - Syr 48,1-4.9-11 Ps 80 Mt 17,10-13
NIEDZIELA - Iz 61, 1-2a. 10-11 Ps: k 1 1 Tes 5,16-24
J 1,6-8.19-28
OFIARY Z NIEDZIELI 30 LISTOPADA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,278.00
Ofiary bez kopert - $ 1,2288.00
II Taca For Human Development -$ 1,419.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy dzi drug niedziel Adwentu.


W dzisiejszej liturgii Jan Chrzciciel zaprasza
nas do prostowania drg Boych. Moe warto
wic przyjrze si wasnemu yciu i zmieni
nasze postpowanie, zachowanie wobec
bliskich, abymy mogli z pokojem w sercu
zasi do wigilijnej wieczerzy i celebrowa
narodziny naszego Boga.

Aby narodziny Odkupiciela przyniosy pokj i


nadziej wszystkim ludziom dobrej woli.

UROCZYSTO NIEPOKALANEGO
POCZCIA NAJWITSZEJ MARYI
PANNY
Jutro bdziemy obchodzi Uroczysto
Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi
Panny. Uroczysto ta ukazuje nam zarwno
wielk godno Maryi, ale te kadego z nas.
Ta uroczysto jest rwnie witem patronalnym
modziey eskiej. Mdlmy si szczeglnie za mode
dziewczta i kobiety, aby szanoway swoj godno.
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Rozpoczynamy peregrynacj obrazu Matki Boej do
rodzin naszej parafii. Zapraszamy do zapisu w biurze
parafialnym lub w zakrystii. Kada rodzina moe goci
przez tydzie Matk Bo w swoim domu. Maryja czeka
na wasze zaproszenie.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Ewelina Kruk & William Sobkowiak
Dorota Matysiak & Douglas Best
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostay
wczone Caroline Audrey Kucharski
i Olivia Dominika Kolodziej. yczymy
Boego bogosawiestwa.
W tym tygodniu patronuj nam:
8 XII - uroczysto Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi
Panny
13 XII w. ucja, dziewica i mczennica z czasw
cesarza Dioklecjana, patronka niewidomych i chorych na oczy.

WIECE NA ST WIGILIJNY
Od kilku lat Siostry Misjonarki Chrystusa Krla
prowadz Dom Samotnej Matki w. Rodziny
w Chicago, w ktrym pomoc od chwili istnienia
znalazo ju ponad 70 kobiet i ponad 120 dzieci.
Jest to jak dotd jedyna placwka w naszej
spoecznoci polonijnej o tym charakterze, ktra
daje nie tylko schronienie, ale rwnie stara si pomaga
poprzez rnego rodzaju terapie, pomoc medyczn
i materialn szczeglnie matkom z dziemi, ktre
w wskutek przemocy domowej lub alkoholizmu mw
i ojcw swoich dzieci znalazy si w trudnej sytuacji
yciowej i materialnej.
Dom utrzymuje si jedynie
z dobrowolnych donacji ofiarodawcw. Kolejn
inicjatyw, ktra ma wspomc utrzymanie i prowadzenie
tego Domu jest wieczka na St Wigilijny. W czasie
Bazaru Przedwitecznego bdzie okazja do nabycia takiej
wieczki na St Wigilijny, ktra niech bdzie symbolem
naszego dzielenia si z tymi, ktrzy czekaj na nasz
pomoc. Za wszelkie wsparcie na ten cel skadamy
serdeczne podzikowanie Bg zapa.
BOGOSAWIESTWO OPATKW
Dzisiaj w kociele bd rozprowadzane
opatki witeczne na st wigilijny. Podczas
kadej Mszy witej zostan one uroczycie
pobogosawione.
SIANKO
Od dzisiejszej niedzieli przy wejciu do
kocioa ministranci sprzedaj sianko na st
wigilijny. Poprzyjmy ich akcj przez zoenie
dobrowolnej ofiary.
CHOINKA - SPENIENIA MARZE
Wszystkich biorcych udzia w akcji Drzewko
Boonarodzeniowe, prosimy o przynoszenie
prezentw do Kocioa lub biura parafialnego do
15 grudnia wraz z przyklejonym Mikoajkiem.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE KOA SENIORW Zota Ra


odbdzie si we wtorek 9 grudnia. Msza w. o godz. 10:00
rano, a po Mszy w. spotkanie opatkowe w sali Jana
Pawa II.
SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 14 grudnia po Mszy w. o godz.
11:15am odbdzie si spotkania dla rodzicw dzieci
I Komunii w.

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM


DROG LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na kolejne spotkanie
w nurcie LECTIO DIVINA pt: Gdzie jest wasza wiara?
w sobot 20 grudnia 2014 w Sali Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm.
Jeli czujesz w swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob: pragnienia spotkania si
z Bogiem ywym w Sowie, Pisma w.
MSZA W. O
UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W pitek
12 grudnia
o godz. 7:00pm.
Zapraszamy.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Joanna Noble
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
6/7 grudnia - Bazar witeczny
9 grudnia - Zota Ra
12 grudnia - Msza i naboestwo z prob o uzdrowienie i
uwolnienie
14 grudnia - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
20 grudnia - Lectio Divina
20 grudnia - Nauka przed Chrztem w.
21 grudnia - Spotkanie dla kandydatw do Bierzmowania
i ich rodzin
24 grudnia - Wigilia
25 grudnia - Boe Narodzenie
31 grudnia - Zakoczenie Roku - Sylwester
4 stycznia 2015 - Opatek Parafialny
11 stycznia 2014 - Koncert Kold
BAL SYLWESTROWY
W PARAFII
Rada Parafialna zaprasza
na Bal Sylwestrowy do sali
Jana Pawa II. Gra zesp
Muza Mix. Cena biletw
$85.00 od osoby. Bilety s
do zakupienia po kadej
Mszy w.
W cenie biletu: obiad,
przekski, bar. Rezerwacja
pod tel: 586 977-7267
lub wieczorem
248 952-1825

DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ


W nastpn niedziel 14 grudnia bdzie moliwo zakupu
dewocjonalii i wyrobw z drzewa oliwkowego z Ziemi
witej. Dochd bdzie przeznaczony dla wsplnot
chrzecijaskich tamtejszego Kocioa i utrzymanie II TACA NA FUNDUSZ EMERYTALNY DLA
DUCHOWIESTWA
kociow katolickich.
W nastpn niedziel II taca bdzie przeznaczona na
fundusz emerytalny dla duchowiestwa.
KAWIARENKA
W niedziel 30 listopada kawiarenk przygotowali rodzice
dzieci I Komunii w: pastwo Muzyk, Kobierowski, Zawada
i Urban. Dochd wynis $538.00. Bg zapa.
KOPERTY PARAFIALNE
W holu kocioa od nastpnej niedzieli bd wyoone
pakiety kopert na roczne skadki. Prosimy o ich odbir.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like