You are on page 1of 28

TRIBUNA

SINDICAL
Boletín informativo del Sindicato Unitario
nº 25 Noviembre
201 4

SU

Siempre estamos
No faltes tú

SUMARIO:
Editorial................................................................................... 03
Els Ciutadans Domesticats..................................................... 05
Reunión de OTE's y de paso... Subcentrales......................... 09
Dos días, una noche............................................................... 1 2
Elecciones al Comité de Empresa.......................................... 1 3
El rincón de Antonio................................................................ 1 6
Comité de Empresa................................................................ 1 7
Evolución carteles SU............................................................. 27
2

Sindicato Unitario

Editorial
Bien, ya las tenemos aquí, ahora si....

¡¡¡Las Elecciones Sindicales!!!
Han pasado cuatro años y de nuevo tenemos que votar para
elegir a nuestros representantes en el comité de empresa.
Estamos seguros de que todos os habéis dado cuenta del
“ligero” cambio producido en algunos.
De repente, se ven carteles por todas partes; llueven regalos
inesperados, incluso intentan endulzarnos el trago, para que
parezca innecesario tener que informarnos convenientemente
para decidir con conocimiento de causa.
Por suerte los trabajadores de metro no es la primera vez que
se enfrentan a unas elecciones de este cariz, y estamos
seguros que no cambiaran su forma de ver las cosas por algo
tan material, que conocen la forma de trabajar de cada uno y
que saben perfectamente los que están ahí cada día, a su
lado.
Todos haremos campaña, claro está, es nuestra obligación y
para ello se marcan unos tiempos.
Pero para nosotros es más importante continuar dando nuestra
puntual información, las agendas que repartimos cada año y
los calendarios que procuramos no falten en ninguna estación.
Sindicato Unitario

3

Después de todo esto, o nos queda más que esperar que
todas las intenciones de los sindicatos, en general, que suben
como la espuma en esta época, no se queden solo en eso, en
intenciones, y veamos en breve como podemos conseguir
desencallar temas que a día de hoy están más que
enquistados.

Salud y Lucha.

4

Sindicato Unitario

ELS CIUTADANS
DOMESTICATS
El cas Gurtel, el cas Bankia, els cas de les targetes Black, el
cas de la gestió de l’Ebola, els cas del EROs fraudulents, la
salvatge reforma laboral, la llei mordassa, els retalls en sanitat,
els retalls en educació, els sagnants retalls en la llei de la
dependència, el copagament de la justícia, el copagament dels
medicaments, i així, una interminable llista de qüestions de
corruptela política i social, una creixent pressió fiscal a las
classes mitges i treballadores, que a qualsevol persona que es
consideri honesta i disposi d’una mica de dignitat, l’indignaria.
Si a tot això, li afegim una total absència d’assumpció de
responsabilitats per part dels responsables polítics,
empresarials, judicials, i fins i tot dels sindicalistes corruptes i
dels ex polítics, deuria sortir un còctel explosiu.
En aquest país, ja fa molts anys que la classe burgesa, els
polítics els banquers, els empresaris i el clero, van trobar un
antídot per la indignació del poble, i es: “l’amiguisme

constitucionalitzat”.

Simplificant: “et dono unes almoines i una mica de circ,

perquè callis i miris cap altre lloc, mentre jo i els meus
protegits s’ompli’m las butxaques a mans plenes”.
Aquest “amiguisme constitucionalitzat”, es l’expressió
mes antidemocràtica d’un sistema que es pretén
democràtic.
Sindicato Unitario

5

Perquè aquest sistema es l’herència d’un sistema feudal, que
els actuals poderosos (algú els ha anomenat: “la casta”) han
remodelat i l’han batejat amb el nom de: “monarquia

parlamentaria”.

Lògicament, aquesta cort de “paràsits institucionalitzats” o
“casta”, per poder mantenir-se en els llocs de poders,
mantenen als “seus guardians”
(anomenats
a
dit,
“democràticament”) en llocs
estratègics de l’administració, la
justícia, les forces armades i la
policia, per això, estan
contínuament modelant el
sistema, perquè aquest produeixi una societat civil mes aviat
inculta i domesticada, que amb mica de pa i molt de circ,
estiguin aborrallonats.
Perquè a la “casta” els interessa que la societat obrera no
disposi d’un cert nivell cultural, no vagi a ser que els doni per
pensar, i el que es mes greu, que els doni per votar als
antisistema. Ja que aquests antisistema, son fills del dimoni a
la terra, i els podrien posar en perill el seu sistema feudal.
Però, l’esperança es l’últim que es te de perdre, i sembla ser,
que alguna cosa es mou entre la societat civil, ja que una bona
part disposa (generalment) d’una bona base cultural. I aquesta
base cultural millora, si ens fixem en la joventut del 80, 90, una
joventut massacrada per l‘atur, els treballs
indignes, la discriminació i la pobresa
galopant, donat que sorgeixen tímidament
grupuscles (que “la casta” anomenen
antisistema) entre aquesta part de la
societat civil.
6

Sindicato Unitario

I son perilloses per la monarquia parlamentaria, donat que
raonen i actuen, i en conseqüència, poden anar en contra de
l’ordre preestablert per aquesta “casta”.
Es molt preocupant l’afani de la “casta” per domesticar a la
societat civil, ja que arriba a termes que insulten a la
intel·ligència.
Heu vist aquell anunci de cafè, en el
qual celebren que al noi: ¡¡ l’han
donat feina !!. Segurament, serà una
feina temporal, i amb un sou precari
que no li permetrà independitzar-se,
però al cap i a fi: UNA FEINA. Es
només un exemple.
Però la societat civil encara i tot, que tenim molta informació al
nostre abast i molt variada, ens diferenciem en diferents tipus
de col·lectius:
Hi ha el col·lectiu dels “transformistes”,
que estan sempre preparats per canviarse la capa i el barret, per tal de arrambarse als de la “casta”, o als amics de la
“casta”. Aquest col·lectiu, creu que tenen
la vida solucionada, perquè han entrat en
la
espiral
de
l’amiguisme
constitucionalitzat.
Hi ha el col·lectiu dels “aborrallonats”, part de la societat
totalment domesticada pel sistema, ja que estan tant ocupats
per mantenir un lloc de treball indigne i precari, que
contínuament s’autocompadeixen (com un mantra), amb allò
de: “gràcies que encara tinc feina i puc pagar las factures”.
Sindicato Unitario

7

Desprès esta aquell altre col·lectiu dels “inconformistes”, que
no en tenen prou amb conformar-se amb les almoines i el circ,
i creuen que l’amiguisme constitucionalitzat es por tallar de
soca-rel (o si mes no, minimitzar-lo), i quan es necessari es
mobilitzen, inclòs donant la cara per els altres col·lectius.
Las societats democràtiques en las quals existeix una
verdadera divisió de poders, que existeix un control efectiu dels
poders públics, i en les quals la societat civil te un paper
preponderant, no han sorgit des d’una societat civil
domesticada.
Democràcia es participació activa i implicació, no es nomes
anar a votar cada quatre anys, sinó participar i lluitar
constantment, contra la “casta”, els “transformistes” i els
“aborrallonats”.

Salut i lluita.

8

Sindicato Unitario

REUNIÓN OTEs, Y DE
PASO… SUBCENTRALES
El día 1 8 de noviembre, se mantuvo una reunión convocada
por la empresa, para tratar el peliagudo tema de los OTEs.
La Directora de las Personas de Metro, Sra. Carmen Macías,
abre la reunión argumentando que están a la espera de una
respuesta de la Parte Social, respecto a la propuesta que
hicieron el 31 -07-201 4.
El Director de Mantenimiento, Sr. Jordi Micas, afirma que
esperan respuesta, y hace un histórico de todas las reuniones,
argumentando que la situación es insostenible (¿para quién?),
y que hay que tomar una decisión.
La Sra. Macías, dice que sobre una posible demanda de los
Habilitados para reclamar la categoría de ESE, que no llegan
al máximo legal de suplencias.
Se abre un pequeño debate y se solicita tiempo para hablar la
Parte Social.
La Parte Social le dice a la Empresa, que la propuesta de julio,
no estaba avalada por la alta dirección, y se sobreentiende que
es perder el tiempo llegar a un acuerdo que no se sabe si se
autorizará.
Según ello, se conmina a la Empresa a entregar una propuesta
con el aval de alta dirección, para poder trasladarla y debatirla
con los afectados.
Sindicato Unitario

9

La Empresa reitera que hay que poner unos plazos para la
respuesta a la propuesta, y desde la Parte Social se le dice
que la contestación se dará en 1 5 días, después de la entrega
de la propuesta.
Según ello, La Parte Social, le recuerda que hay una sentencia
de los EMIs que es ejecutiva, y que pretende hacer la Empresa
al respecto.
La contestación es que se ha
recurrido, y que de momento no
harán ningún movimiento, hasta que
desde el Juzgado les obliguen a
acatar la sentencia.
Sobre las preguntas que se realizaron en la reunión del 1 7-1 0201 4, sobre los EMIs, referente a los DC coincidentes el Sr.
Micas, dice que han mirado como se realizan en el resto de la
empresa sin aclarar, cómo se debe realizar en Subcentrales.
La Parte Social le recuerda, que tal y como se está aplicando
actualmente está creando un perjuicio a los trabajadores, ya
que muchos realizarán más horas de cómputo anual, y a la
finalización del año se va a encontrar con un aluvión de
demandas.
Se conmina a la Directora de Personas de Metro, para
clarificar el tema y darle una solución.
Sobre el tema de las nuevas funciones del SAP, la Empresa
dice que son aplicación a las nuevas
tecnologías, tal y como se está
realizando en otros departamentos de
Metro.
10

Sindicato Unitario

La Parte Social, le solicita que incorpore todas esas nuevas
funciones a la monografía del puesto de trabajo, y que las
facilite al Comité de Empresa para concretar, si son tareas
nuevas o añadidas al puesto de trabajo.
En todo caso, la Parte Social les argumenta que cualquier
adaptación a las nuevas tecnologías comporta, informar y
formar a los trabajadores, y en todo caso, adaptar las
herramientas para que esos trabajos se realicen de una
manera adecuada, por lo que tendrá que facilitar más
ordenadores y sillas en los despachos, dado que esos nuevos
trabajos comportaran estar más tiempo delante de los
ordenadores.
Sobre el tema de los móviles que facilitan a los EMIs en fin de
semana, como sabéis supone que el receptor de la llamada
asuma las funciones del Jefe de Guardia, y que en todo caso,
entre las funciones los EMIs, no entra el cambiar la
programación de los trabajos asignados o el mandar a otros
compañeros de la misma categoría a ejecutar acciones.
El Sr. Micas, confirma que el procedimiento a efectuar, es que
cualquier incidencia que suponga cambiar los trabajos
programados en fin de semana, supone que el Mando de
Guardia de fin de semana debe conocerlos y decidir si se
realizan o no.
De paso, recordamos, que durante el fin de semana hay un
Mando de Guardia, que siempre hay un Responsable de
Guardia semanal y que tambien hay un Jefe de Guardia de
Metro.

Salud y lucha!!
Sindicato Unitario

11

DOS DÍAS, UNA NOCHE
Siguendo con el ciclo de películas relacionadas con el mundo
laboral y las desigualdades sociales, os recomendamos este
film, muy reciente, es de este mismo año, que plasma una
realidad muy cercana.
DOS DÍAS, UNA NOCHE
Dirección : Jean-Pierre y Luc Dardenne.
Intérpretes: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,
Christelle Cornil.
Género: drama. Bélgica, 201 4.
Duración: 95 minutos.

La pelicula trata de una mujer trabajadora, único sueldo de la
familia, cuya empresa quiere despedirla tras haber pasado un
período de baja por depresión. Para ello, la empresa propone
al resto de trabajadores asumir su carga de trabajo, a cambio
de primas por horas extra. Y esta trabajadora se encuentra en
la tesitura de tener que convencer a sus compañeros, en dos
días, a que renuncien a esas horas extra para conservar su
empleo.
Los hermanos Dardenne cuentan esta historia con su
reconocible y austero estilo. Retratando la vida con tono y
vocación documental, sin enfatizar diálogos ni situaciones,
negándose a subrayar o a potenciar los sentimientos con la
música, huyendo de las descripciones maniqueas, sabiendo
que todos poseen sus razones ante un dilema demasiado
cruel. Lo que describe puede ocurrir en cualquier parte. Y
nadie es inocente al pactar, resignarse o sacar partido de los
abusos y la violencia moral que perpetra el poder.

Salud y lucha.
12

Sindicato Unitario

ELECCIONES AL
COMITÉ DE EMPRESA
Como ya hemos mencionado antes entramos en periodo
electoral. Podríamos aprovechar para explicaros nuestro
programa, pero la Tribuna está sobre todo pensada para dar
información y servicio.
Así que lo que vamos ha hacer es explicar un poco como va el
proceso y donde podéis acudir para ejercer vuestro derecho.
El día de las votaciones será el día 3 de
diciembre.
El horario de las mesas es de 5:00 a
21 :00 horas , excepto la mesa de Zona
Franca ll que es de 8:00 a 1 7:00 horas, y
la situación de las mismas es la siguiente:

Colegio de Técnicos y Administrativos.

(CTO, PC, AdministrativosX)

Zona Franca ll

Ubicada en la sala de descanso PB-N.

Boixeres-Estronci

Ubicada en Estronci 2, 1 ª planta edifico
antiguo.

Sindicato Unitario

13

Mixta Técnicos y Administrativos, Especialistas
y no cualificados.

(Pueden acudir votantes de ambos colegios)

Sagrera-Honduras Ubicada en la sala de reuniones de la
Unidad de Salud.
Santa Eulalia

Ubicada en el local del Comité de
Empresa.

Paral·lel

Ubicada en la sala de formación,
Vest. 0, L2.

14

Colegio de Especialistas y no cualificados.

(AAC, EMI, OMIX)

Fondo

Ubicada en la antigua sala de inspección,
Vest. 0, L1 .

Zona Universitaria

Ubicada en la sala de descanso de la
estación.

Vall d’Hebrón

Ubicada en la sala de descanso de L5.

La Sagrera

Ubicada junto a la línea de peaje de
Renfe.

La Pau

Ubicada junto a los vestuarios de L4.

H. de Bellvitge

Ubicada en la sala de descanso de la
estación.
Sindicato Unitario

Can Boixeres

Ubicada en la cabina del jefe de primera,
anden vía 1 .

Sagrada Familia

Ubicada en la sala de formación, Vest.0,
L2.

Can Zam

Ubicada en la sala de descanso de la
estación.

Trinitat Nova

Ubicada en la sala de formación Trinitat
Nova L3.

Como siempre la identificación necesaria será el DNI o pase
de empleado.
Está contemplado el voto itinerante, es decir podéis acudir a la
mesa que os resulte más cercana, siempre dentro de las que
corresponden a vuestro colegio electoral, aunque no sea la
que tenéis asignada.
Allí encontrareis papeletas de todos los sindicatos participantes
e interventores de los mismos, que colaboraran con los
responsables de la mesa para despejar las posibles dudas o
problemas que puedan presentarse.
Recordar que tienen derecho a voto todas aquellas personas
que estén de alta en la empresa a fecha de las votaciones, por
lo que todos aquellos que estén jubilados parcialmente
también deben ejercer su derecho en las mesas de la
categoría que ostenten.

Sindicato Unitario

15

El rincón de Antonio
REFRANERO 201 4
-  No por mucho madrugar, se corrompe mas temprano.
-  Quien a buena empresa se arrima, buena comisión le cobija.
-  A quien madruga le da mas tiempo de robar.
-  A Dios rogando y ante la jueza declarando.
-  No hay condena que cien años dure, ni corrupto que la
cumpla.
-  No le pidas decencia al político.
-  Cuando veas las cuentas de tu vecino emigrar, pon las tuyas
en Gibraltar.
-  Ande yo caliente y a los viejos preferentes.
-  Libramé del político manso, que del bravo ya lo amaso.
-  A sobre regalado no le mires el continente.
-  A río revuelto ganancia de corruptores.
-  La corrupciencia es la madre de todas las ciencias.
Antonio Olivares. Sufridor de EMTUSA

16

Sindicato Unitario

COMITÉ DE EMPRESA

Pleno del 02/1 0/201 4

Se acuerda que se solicitará
reunión con la Jefa de
Información
de
la Inspección, y se le trasladará
además
que
tenemos
Permanente:
resoluciones pendientes de
-  Se informa de la suspensión hace muchos meses.
del Tribunal de CTO´s
-  Se informa que un sindicato
ha redactado el escrito
dirigido al Sr. Forn con copia
al Sr. Tintoré, por lo sucedido
en las reuniones del pasado
viernes con la empresa, al
cual se le da lectura. Todos
están desacuerdo con el
escrito y se acuerda su
entrega inmediata.

Líneas Automáticas.-

Se abre un debate de si sería
conveniente realizar o no la
asamblea de todo el colectivo
de Líneas Automáticas, dado
que la empresa no nos
emplaza a reunirnos con ella
para tratar los temas.

Se
acuerda
convocar
asamblea en quince días, y
Recusación del Inspector de que se realizará en el local del
Comité.
Trabajo.Se comenta que se debería
solicitar una reunión con la
Jefa de Inspección, para
transmitirle nuestro malestar
con respecto al Inspector Sr.
Rodrigo de La Torre. Y
posteriormente plantearnos el
recusar al mismo.
Sindicato Unitario

17

Varios:
►   Se informa de que se
siguen produciendo incidentes
con los grafiteros, hoy mismo
en Can Boixeres y se sigue
dando la salida de los trenes
con personal en vías. También
sobre varias incidencias de
días anteriores en Cornellà y
Gavarra.

►   Se informa que en la
jefatura de MM hay un
problema de cobertura en la
Cochera en el T1 y T2, ya
que no se produce la
Se abre un amplio debate en correspondiente publicación.
el cual todos estamos de
acuerdo en que la seguridad Se acuerda solicitar una
de los compañeros es lo reunión con el Sr. Oliva para
principal.
que dé explicaciones a este
CE con un plazo de
Se acuerda realizar un escrito convocatoria de quince días.
a los trabajadores sobre el
tema de personal en zona de ►   Se recuerda que tenemos
vías e ir al inicio del servicio a pendiente de solicitar se haga
Can Boixeres para estar al una petición de Motoristas y
lado de los compañeros.
Agentes.
►   Se comenta que respecto Se acuerda hacer los escritos
a los Calendarios Laborales con la solicitud de petición de
201 5, facilitados por la actividades
y
servicios
empresa el pasado día 30, se respectivamente, ya que la
ha de realizar como todos los abogada no ve inconveniente
años un contrainforme para en hacer la solicitud,
entregar, antes o bien en la independiente al Conflicto.
reunión del próximo 1 3 de
octubre.
18

Sindicato Unitario

Pleno del 09/11 /201 4
Información
Permanente:

de

la

-  Se informa que se han
entregado los dos escritos
aprobados en el último Pleno.
-  Se informa que el día
03/11 /201 4 a las 11 horas se
va a proceder a la apertura de
taquillas en la estación de Asamblea de CTO’s.Hospital de Bellvitge.
Se comenta que se debería
-  Se informa que se ha enviar hoy la convocatoria de
recibido la relación de horas asamblea de CTO´s.
estructurales del personal de
verano.
Se acuerda convocarla el
próximo miércoles día 1 5, a
-  Se informa que mañana día las 1 0 y 1 5 horas
1 0/1 0/201 4 a las 1 3,30 horas respectivamente. Se hará el
está convocada reunión sobre envío de convocatoria al
el personal de verano.
colectivo de Cto’s en el día de
hoy.
-  Se informa que la reunión
solicitada con el Sr. Tintoré se
ha aplazado para el día
20/1 0/201 4 a las 1 2 horas.
-  Se comenta que mañana
día 1 0 hay Inspecciones en
Sta. Eulàlia pero que no hay
ninguna de CE ni de CSS.
Sindicato Unitario

19

Calendarios laborales.Se confirma que la reunión
está convocada para el lunes
1 3 a las 1 5,30 horas. Además
indican que se les envíe el
contrainforme sobre los
calendarios laborales 201 5.

Varios:

►   Se informa que en la
reunión del CSS se informó
sobre el escáner de Sagrera y
parece que tienen intención
de que todo el mundo pase
por el escáner tanto la
paquetería externa como
todas las bolsas y mochilas
del personal externo como el
interno.

►   Un sindicato comenta que Se acuerda solicitar de nuevo
siguen habiendo quejas sobre que desde Seguridad se
los uniformes.
informe al CE sobre este tema
que está pendiente desde
Se recuerda que se solicitó hace tiempo.
por escrito hace dos semanas
una reunión de la Comisión de ►   Se comenta que en el
Vestuario.
taller de Sagrera al personal
del 75%, los mandos les han
►   Se informa de que hoy en comenzado a decir que el
L-1 se han retirado dos trenes tiempo de
bocadillo lo
y no se hacen maniobras por pueden hacer dentro de las
falta de personal.
seis horas pero como una
prebenda de la Empresa y
esto puede traer problemas.

20

Sindicato Unitario

Se informa que hay solicitada - realizar un escrito a la
una reunión de MM con el Sr. ciudadanía
Oliva y en el escrito ya se
hablaba del 75%. Se - realizar una nota a la
aprovechará la misma para prensa.
tratar este tema.
- que hubo comunicación con
►   Se informa que se va a los Mossos y que habían
trasladar a los electrónicos del comentado de tener una
local que ocupan actualmente reunión.
en Sta. Eulàlia, para colocar al
personal que hay en
Guadalupe.
Un sindicato informa de que
la intención de la RD es que el
personal del Centro de
Guadalupe venga a Sta.
Eulàlia, para juntar la sección
de mecánicos con la de obras.
Esta idea está en el aire dado Presidente comenta que se
que hay que modificar alguna recopilará información y se
trasladará al Comité de
dependencia.
Empresa. Además se está
Presidente indica que se hablando con Inspección para
hablará con el Sr. Del cerro poder tener una reunión con
sobre este tema y trasladara la nueva responsable.
la información.
Se manifiesta que los Mossos
►   Un sindicato pregunta que han solicitado a la UMET una
es lo que se va a hacer con el reunión, por lo que si no nos
tema de los manteros dado convocan habrá que solicitarla
de nuevo como CE.
que se comentó de:
Sindicato Unitario

21

►   Se comenta que en el
CSS han informado que en L5
hubo un suicidio y los Mossos
realizaron
pruebas
de
alcoholemia y se indica que
hay que estudiar lo que se
está diciendo en el CSS, dado
que se ha estado hablando
sobre un protocolo.

obligación de la empresa
garantizar la seguridad de los
trabajadores.

►   SU pregunta sobre el
calendario
electoral,
queremos saber finalmente
cuantos van a ser los días de
campaña; y también si es
posible que el interventor de
►   Se explica que también en la mesa central sea a su vez
el CSS, Sr. Villegas informo candidato en la lista electoral.
de la problemática de los
grafiteros y dijo que es un Se responde que el delegado
tema muy complicado y que puede ser miembro de la
tiene difícil solución. Además Mesa Central y candidato a
hay un escrito de los DDp’s las elecciones sindicales.
que no ha sido contestado y al
cual no se refirió en ningún
momento. Van a realizar un Pleno del 23/11 /201 4
tríptico dando información a
de
la
los empleados de cómo Información
Permanente:
actuar.
-  Se comenta que un
sindicato ha enviado un
correo sobre el tema de la
formación y que el día
24/1 0/201 4 está convocada
una reunión sobre este tema
en LA.
Se acuerda realizar el escrito -  Se informa que se ha
en el que se indique que es recibido un escrito de la RD
22

Sindicato Unitario

con la respuesta referente a Personal Energía.las maniobras en L-5.
Se presentan en el Comité de
Empresa habilitados del
telemando de Energía (EMI),
exponiendo la problemática
que tiene actualmente.
Se abre un amplio debate al
respecto y se acuerda realizar
un escrito solicitando una
reunión con la empresa.

-  Se informa que se ha
recibido un escrito de la RD Varios:
con la respuesta sobre el
tema de L-2.
►   Se recuerda que la
reunión de LA es al día
-  Se informa que se ha siguiente y que tenemos que
recibido la copia firmada de la llevar clara la problemática de
carta sobre la denuncia de la la formación, por si hubiera
RD a un miembro del Comité algo pactado anteriormente
de Empresa.
con la Comisión.

-  Se informa al pleno del CE Se abre un amplio debate en
sobre la reunión mantenida la que se informa que no hay
con la Cap d’Inspecció.
más pactado que lo que
indican las propias actas de
-  Se informa que se aplaza la LA´s. La formación está
inscripción a la convocatoria pactada en convenio colectivo
de Cto’s, debido a los y las
funciones
son
problemas surgidos con la únicamente las que constan
intranet para inscribirse.
en las convocatorias.

Sindicato Unitario

23

Se acuerda llevar una Pleno del 30/11 /201 4
posición firme y si la Empresa
se cierra en banda, solicitar Información
de
la
por escrito la paralización de Permanente:
la formación en LA.
-  Se informa que los Mossos
Se acuerda, también, dar han
comunicado
que
información desde el Comité próximamente dirán la fecha
al personal al finalizar la de la reunión sobre el tema de
reunión
de
Líneas los manteros.
Automáticas.
-  Se informa que se ha
►   Se comenta que se debe recibido contestación al
preguntar a la RD qué escrito de los desfibriladores.
operativa se está llevando a
cabo desde que el funicular
está fuera de servicio, no han
puesto señalización y los
usuarios
no
tienen
información de donde han de
coger el autobús. El servicio
de Metro y el servicio especial
de bus están descoordinados.
- Se informa que se ha
Se acuerda que se hablará recibido contestación al
con Sr. Del Cerro para que se escrito de la petición de
nos facilite la información y Actividades y servicios de
pongan
la
señalización motoristas.
oportuna.
-  Se informa que se ha
recibido contestación al
escrito sobre el apagado de
las luces del pasado mes de
junio.
24

Sindicato Unitario

-  Se
informa
de
la
contestación
sobre
el
incidente en el Funicular, y
que
se
pondrá
más
señalización
para
los
usuarios.
-  Se
informa
de
la
contestación dada sobre la
fiesta coincidente a un
compañero de subcentrales.

Punts TMB.Se informa que se está
entregando un escrito a los
empleados de los Ciac’s y les
hacen firmar un recibí. Que lo
que se debería de hacer, es
sacar un Complemento de
Servicio para informar del
cierre del Ciac’s de Sants
Estació. Se informa sobre las
ampliaciones de contrato al
75% a aquellos empleados
que estaban al 65%.

-  Se informa de la variación
de algunos productos y
marcas en los lotes de
Se acuerda realizar un escrito
navidad.
sobre el cierre del Ciac de
Se acuerda realizar un escrito Sants Estación indicando que
solicitando que lo relacionado se debe dar información al
con Lote de Navidad es un CE, dado que en este caso se
tema que debe ser negociado. ha dado antes la información
a los empleados y ampliar el
escrito solicitando a la RD que
informe al CE que tipo de
horarios se les va a aplicar ,
el cuadrante laboral y el
sistema de fiestas de las
personas a los cuales se ha
ampliado el contrato.

Expedientes de
Universitaria.-

Zona

Presidente indica que le han
Sindicato Unitario

25

entregado el día 25/1 0/1 4 dos
expedientes muy graves en
relación al incidente ocurrido
el pasado 1 2/1 0/201 4 en Zona
Universitaria, y que estaba de
guardia el Sr. Jordi Mitjá, en el
que se retira de un tren a una
persona con síntomas de
embriaguez.
Todas
las
personas a las que se ha
abierto expediente un total de
1 4, de las que la gran mayoría
ya han pasado por paral·lel
para declarar.

Varios:
►   Se recuerda que está
pendiente preguntar por el
tema de los puestos
alternativos sobre qué es lo
que están haciendo a los que
están dando por alcohol,
expedientes, etc.

►   Se pregunta porque en la
actualidad cuando se solicita
una reducción de jornada por
cuidado de un familiar, etc.. la
documentación se entrega en
Después de un largo debate, el Dpto. de Personal en lugar
se acuerda realizar un escrito de cómo hasta la fecha se
solicitando explicaciones a la hacía, entregársela a la
Asistenta social, teniendo en
RD sobre este tema.
cuenta que puede ser
especialmente sensible.
►   El compañero Jesús
Gutiérrez acude al CE y hace
extensiva una invitación para
el viernes día 7 de noviembre
a todos los miembros del
Comité en los locales del
Sindicato Unitario, con motivo
de su jubilación parcial.

26

Sindicato Unitario

¡¡¡ AFILIATE !!!
Sección Sindical, Est. Vilapicina
Tel.: 93 298 75 93 - Fax: 93 298 75 94
Tel. Int.: 5301 0 / 87593 - Fax: 87594

Lunes a Viernes: De 9 h a 1 7 h

www.sindicatounitario.es
sumetro@tmb.cat

Móviles de emergencia

630 384 483 / 61 9 707 1 97