C.P. CERVANTES HORT ESCOLAR.

Objectius: 1. PROFESSORS I FAMILIARS: 1.1 Coordinar les activitats a realitzar (organització, planificació, conreus, diaris, quadern de camp..). 1.2 Col·laborar amb els altres cicles en tasques conjuntes. 1.3 Revisar el grau de consecució dels objectius de forma periòdica. 1.4 Fomentar i promoure la participació i col·laboració amb les famílies.

2. RESPECTE AL CENTRE: 2.1 Col·laboració amb les diferents institucions. 2.2 Facilitar la posta en marxa i funcionament de l’hort.

3. RESPECTE ALS ALUMNES: 3.1 Afavorir la integració dels alumnes amb activitats de participació i col·laboració a l’hort del nens /es de diferents edats (de 3 a 12 anys), amb mestres i pares/mares. 3.2 Inculcar als alumnes una actitud positiva respecte i cura cap a l’entorn en el que viu. 3.3 Afavorir hàbits sans de salut fomentant el cultiu i consum de productes ecològics. 3.4 Conscienciejar de la importància dels adobs ecològics. 3.5 Valorar el treball en equip, aprenent a compartir, respectar, participar en feines de grup sense barallar-se. 3.6 Afavorir les relacions d’alumnes de diferents races i cultures. 3.7 Valorar les relacions que s’estableixen entre les persones, animals i plantes del seu entorn.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1. Reconèixer la vida vegetal en el entorn escolar (hort, jardí, arbres, macetes). 2. Aprendre a respectar i tenir cura del propi hort. 3. Distingir les plantes cultivades de les silvestres. 4. Reconèixer diferentes plantes per la seva forma, grossor, color de les flors, fulles, etc. 5. Diferenciar les parts d’una planta (arrel, tall, fulles, flor i fruits). 6. Conèixer les necessitats pel desenvolupament de les plantes ( llum, aire, aigua, terra). 7. Conèixer què és un cultiu ecològic i les seves avantatges per la salut. 8. Reconèixer els útils que s’utilitzen pel treball agrícola. 9. Identificar les parts aprofitables de la planta pel consum humà. 10. Quantificar i pesar els fruits recollits. 11. Augmentar el vocabulari. 12. Conèixer es mercat “pagès” del poble. 13. Conèixer i valorar els beneficis de les plantes i el treball agrícola. 14. Desenvolupar actituds de cura i respecte cap a les plantes. 15. Valorar els beneficis de l’agricultura ecològica. 16. Conèixer com es fan i s’utilitzen els cultius ecològics.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR. Taller de l’hort.

A- Preparació i condicionament del terreny. Observació directa, fitxes i realització del taller:     Observar la diferència entre l’abans i el després de

l’acondicionament del terreny. Participar activament llevant pedres. Conèixer el nom i l’ús de les eines emprades. Enumerar les principals feines que s’han de fer abans de sembrar. B- Muntatge de l’hort. Observació directa, fitxes i realització del taller:      Conèixer el procés de muntar una parcel·la. Conèixer la distribució i les característiques de les parcel·la. Reconèixer els materials i eines. Conèixer la funció de les plantes aromàtiques i del compost. Observar el tipus de rec.

C- Sembra de llavors i plantes.

Observació directa, fitxes i realització del taller:      Conèixer el nom i l’ús dels estils de sembra. Conèixer les feines necessàries per la sembra. Observar la germinació de les llavors. Conèixer el procés de sembra de diferents hortalisses. . Diferenciar els trets de l’horticultura ecològica de la no ecològica.

D- Retolació dels noms de les plantes.   Identificar les plantes aromàtiques i hortalisses sembrades a l’hort i la seva distribució. Retolar per grups els noms de les plantes.

E- Visites a l’hort per fer observacions directes.   Realització de sortides a l’hort en petits grups amb el mestre/a per fer diferents tasques. Observar les tasques i explicacions del jardiner de l’ajuntament.

F- Collita.

Observació directa, fitxes i realització de taller:    Conèixer la feina de collita. Observar les diferents parts de diferents hortalisses. Conèixer les utilitats de les hortalisses recollides i de les plantes aromàtiques.

G- Confecció de fitxes didàctiques.     

Identificar les hortalisses del camp. Identificar les feines més usuals de l’hort. Fitxa d’observació i estudi d’una planta. Fitxa dietari: Fer un seguiment de les feines realitzades a l’hort. Fitxes d’eines: Fer observació de les eines més emprades a l’hort.

H- Taller de cuina   Fer amanides amb els productes de l’hort. Elaborar receptes i menjars ecològics.

I- Seguiment de la temperatura atmosfèrica.    Anotar diàriament la temperatura atmosfèrica. Realitzar gràfics de temperatura mensuals. Analitzar la influència de la temperatura en el procés de sembra i de collita.

J- Seguiment de l’aigua de pluja.    Anotar diàriament l’aigua que ha plogut. Realitzar gràfics de la pluja. Analitzar la influència de la pluja en les plantes.

ESQUEMA DE TREBALL

QUÈ ÉS UN HORT

QUÈ NECESSITEM PER COM ANEM A FER-HO? FER UN HORT?
Terra. Aigua. Llavors. Adobs naturals. Ferramentes per moure la terra i fer forats (cabàs, aixada, pala, regadores, raspall).      Preparar la terra. Adobar. Fer els cavallons. Comprar les llavors. Comprar les ferramentes.

COM SÓN LES NOSTRES PLANTES?
PARTS DE LES PLANTES - Arrels - Flors - Tija - Fruits - Fulles DE QUÈ S’ALIMENTEN? COM ES REPRODUEIXEN?

  L’hort és un lloc on plantem  llavors, les cuidem i després d’un  temps, quan han crescut les  plantes, podem menjar-nos el que ha eixit.

SÓN TOTES IGUALS?

QUÈ ES MENJA?

COM ES MENJA?
 

PER A QUÈ SERVEIX EL NOSTRE HORT?
Per veure com creixen les plantes. Per reconèixer diferents tipus de plantes que creixen a l’hort. Per menjar-nos les coses que van eixint. Per traure diners de la collita “si hi ha molta”. Per tindre un entorn net i no contaminat.

-

Forma Color Grossor Sabor

- Arrels - Tija - Fulles - Fruit

   

Lletuga Col i flor Faves Api

Fulles Flor Fruit Tija i fulla

 

Cuinat Cru

  

A ON?
  A l’hort d’Educació infantil. A l’hort d’Educació Primària