PROIECT DIDACTIC INTEGRAT ,,CE 1NSEAMNA SA FIM PERSOANE?

"
Educ. JENICA-MIHAELA IOANA Grup §c. Industrial Stoina, jud. GORJ

Tema de studiu: ,,Cine sunt/ suntem?" elul: II (5-7ani) Activitati de invatare: ALA: ,,Sfatul degetelor", de Jean Aicard (memorizare); ,,La cabinetul medicului de familie" (activitate educativa). ADE: ,,Gase§te cuvantul potrivit" (joe didactic); ,,Tot ce e pe lume", ,,Un copil politicos" (cdntece). ADP: ,,Din jumatati, intreg" (Baiatul s.i Fetita); Exercitii grafice pregatitoare pentru scriere. Scopul activitatii: • cunoasterea regulilor de comportare in gradinita, familie si societate exprimate prin manifestari afective fata de semeni; • stabilirea unor relatii de prietenie si cooperare intre copii s.i adulti. Obiective operational: ALA: • ..Sfatul degetelor", de Jean Aicard (memorizare) • sa-§i insu§easca corect versurile discursului liric, prin reproducerea acestora, • sa retina mesajul textului, raportandu-se la cuno§tintele deja dobandite, • sa-si imbogateasca vocabularul cu cuvinte noi, utilizandu-le in diferite contexte. • ,,La cabinetul medicului de familie" (activitate educativa) • sa cunoasca rolul s,i importanta cabinetului medical, prin motivarea exis-tentei acestuia in societate; • sa explice cauzele care determina apelul de urgenta fata de medic sau asis-tentul medical, relatand intamplari din viata personala. ADE: • ..Gaseste cuvantul potrivit" (joe didactic) • sa inteleaga semnificatia cuvintelor, alcatuind enunturi noi; • sa-si insuseasca corect no^iuni ca: ,,sinonime"(cuvinte diferite ca forma dar care au acelasi inteles) si ,,antonime"(cuvinte diferite ca forma si inteles), prin alcatuirea de propozitii simple si dezvoltate; • sa se exprime corect din punct de vedere gramatical, prin folosirea singularului si pluralului substantivelor. • ,.Tot ce e pe lume". versuri: G. Moraru; muzica: D.D. Stancu; ,,Un copil politicos", aranj. Gr. Teodosiu. • sa cante in colectiv, respectand ritmul si melodia impusa de text; • sa-si dezvolte gustul estetic, prin reproducerea si altor creatii muzicale pentru copii; • sa participe activ, raportand noutatea data de text la experienta proprie. ADP: • ,,Din jumatati, intreg" • sa reconstituie intregul din bucatele, rezolvand puzzle-ul (Baiatul si fetita); • sa numere din cate piese ale jocului de puzzle a realizat imaginea unui copil, cunoscand ordinea acestora intr-un ansamblu.

* Exercitii grafice pregatitoare pentru scriere. • sa execute categorii de Unii §i puncte in scopul executarii sarcinii cerute, • sa-§i dezvolte atentia §i spiritul de observatie. Metode §i procedee: observatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, ,,Mana oarba"". explozia stelara, brainstormingul, ,,Sa dezlegam misterul". Material didactic folosit: plan§e ce ilustreaza continutul poeziei ,,Sfatul degetelor". ri cantecului ,,Un copil politicos", jetoane, imagini cu aspecte legate de compor-tamentul copiilor in familie, gradinita, societate; culegere de cantece pentr_ prescolari, culegere de poezii, proverbe, ghicitori. Durata: 1 zi. DESFA$URAREA ACTIVITAJII
EVENIMENTUL DIDACTIC EVALUAREA i

CONTINUTUL
ESENTIALIZAT

STRATEGII DIDACTICE FRONTAL, CONVERSATIA, EXPLTCATIA, EXERCITIUL. Voi expune la panou cateva imagini ce reprezinta: o crizantema, pasare, umbrela, copii jucandu-se m pare, mobilier. Voi solicita copii sa ,,citeasca" imaginile, apoi sa alcatuiasca cate o propozitie cu fiecare. Din discutia cu prescolarit voi concluziona: • oamenii, plantele §i animalele sunt corpuri vii, pentru ca se nasc, traiesc, se dezvolta §i mor; Voi spune copiilor ca, pentru viata §i activitatea sa, omu) are nevoie de unele corpuri cu via(a (plante, animale, pasari) si de unele corpuri care nu au viata (casa, mobilier, vestimentatie).

(1NSTRUMENTE SIINDICATORI)

EVOCAREA ,,spargerea ghetii"

• corpuri cu viata, • corpuri fara viata.

,,Ce reprezinta imaginile?" ,,Alcatuieste propozitii cu..." Se urmareste corectitudinea raspunsurilor copiilor.

,,Tot ce e pe lume" (cantec) REALIZARE ,,Din ce suntem A SENSULUI iacuti?" • alcatuirea corputui omenesc; • asemanarile §i deosebirile dintre oameni.

Voi reproduce impreuna cu copiii intreg cantecul. Voi prezenta copiilor 3 omule^i din plastilina: unul gras, altul slab si al treilea mijlociu (de diferite culori). Voi solicita 1-2 copii care sa enumere partile principale ale corpului omenesc. Voi completa astfel: un om poate fi gras, slab sau cu greutatea normals. Fiecare om are cap, trunchi, maini si picioare. Toate constituie un intreg. Nici o parte a corpului nostru nu poate exista separat de celelalte.

,,Dinjumatati, intreg" (baiatul §i fetija)

PE GRUPE, ,,Sa dezlegam misterul!" Voi imparti copiii in 4 grupe, formate aleato-

,,Formati
puzzle-ul!"

riu.
Voi distribui cate un plic pentru fiecare grupa,

apoi voi cere sa formeze imaginea completa a corpului unui baiat §i al unei fete.

-------------- Joe: ,,Ghici, ghicitoarea mea?"

FRONTAL, CONVERSATIA ,,Cinci pitici Cincivoinici... Cat ii vezi de mititei, Faci cu ei, Tot ce vrei, Scrii, joci mingea, Impletesti §ipalate construie§ti" (Degetele de la mana) Voi prezenta o plants cu imaginea mainii, iar degetele personificate (regi, prin|i). Voi face completari: cu ajutorul mainilor tinem o carte, o minge, un bat, o bobita, rasucim un s.urub etc. Mainile seamana cu frunzele unei plante.

,,Sfatul degetelor", de Jean Aicard

FRONTAL, FNDIVIDUAL, DEMONSTRATE, EXPLICATIA, EXERCIT1UL. ' Voi recita de 2 ori poezia, apoi voi explica

• prezentarea continutului; • invatarea

mesajul textului.

Voi relua discursul liric pe unitafi logice

propriu-zisa;

(strofe). Voi accentua cuvintele noi, incercand Tmpreuna cu copiii sa gasim cuvinte potnvite celor din text. Apoi voi cere pres,colarilor sa alcatuiasca propozitii simple §i dezvoltate cu cuvintele gasite. Cuvinte cu forme diferite §i tnteles asemanator: Sfat: indemn, povafa; A spune: a zice, a vorbi, a grai, a rosti; Mancare: hrana, bucate, alimente; A muri: a se stinge, a se sfarsi, a se vestejt, a disparea; Lenes: domoi, puturos, meet; Sila: scarba, greata, ura; A rabda: a suporta, a indura, apatimi, afi rezistent; A se frange: a se rupe, a se Indoi; Uniti: legati, infratiji; A castiga: a agonisi, a obtine, a se alege cu ceva.

• valente educative ale

Voi expune copiilor cateva proverbe care se pliaza pe textul invatat:

textului;

,,Omul muncitor, depdine nu duce dor. " ,,Harnic ca o albina, strdngator ca ofurmed. " „ Cine nu munceste, in lipsa traie§te. " „ Cine lucreaza si face, mai multd treabaface. " „ Vorba dulce, mult aduce. " Dupa prezentarea proverbelor, voi incerca impreuna cu copiii sa desprindem comportamente, atitudini pozttive ale oamenilor fata, de semeni, fata de propriul ,,EU".

,,Un copil politicos" (cdntec)

FRONTAL, INDIVIDUAL, EXERCITIUL. Voi reproduce cantecul in intregime, apoi il voi relua impreuna cu copiii pentru a scoate in evidenta trasaturile pozitive de caracter ale copiilor in familie, gradinita, mediul social. Voi solicita copiii sa redea cu ajutorul poeziilor ritmizate, invatate anterior, opusul comportamentelor pozitive. Ex. ,,Fapte rele", ,,Catelusul schiop". Voi finaliza discutia prin intermediul proverbelor: ,,Pomul se cunoaste dupa wade, omul dupa

fapte." „ Minte sdndtoasd, in carp sanatos. " FRONTAL, BRAINSTORMING. Voi adresa mtrebarea: - Ce inseamna pentru voi ,,sa cre§teti frumos?" ,,La cabinetul medicului de familie" {activitate educativd) Voi analiza raspunsurile copiilor, apoi voi spune o ghicitoare: „ Te consulta si-ti prescrie Potrivita doctorie. Cum sa nufii bucuros. Cdnd teface sanatos ?!" (medicul) FRONTAL, EXPLOZIA STELARA. Voi expune la panou o stea in mijlocul careia aplic o imagine ce reprezinta tema mai sus mentionata. Apoi, voi dirija copiii in formularea intreba-

-

rilor corespunzatoare celor 5 stelute, asezate in cere in jurul temei. 1. - Cine lucreaza la cabinetul medical? ~ Cine consulta bolnavii? - Cine are grijd de copiii din spital? 2. - Unde mergem ca sa ne cumpardm medi-

camente? ~ Unde stam atunci cdndsuntem bolnavi? 3. - Candqtim cd suntem bolnavi? ~ Cdnd stim ca suntem sdnatosi? 4. - De ce ne imbolnavim? - De ce trebuie sa ne consulte un medic? — De ce trebuie sa ascultdm sfatui medicului? S. - Ce trebuie Jacut pentru a prevent imbolbdvirile? — Ce alimente consumam? - Ce putem face? FRONTAL, ,,Mana oarba" Joe distractiv: ,,Ghice§te colegul!" Voi chema un copil, il voi lega la ochi §i ii voi cere sa descrie obiectul pe care i-1 pun in mana. Copilul va trebui sa pipaie si sa recunoasca ce reprezinta siiueta respectiva. feste vorba despre o papusa)

FRONTAL, BRAINSTORMING. Joe de rol Voi expune urmatoarea sarcina: ,,Demonstreaza ca nu e§ti papusa!" Se vor aplauda raspunsurile date de copilul

solicitat. FRONTAL, INDIVIDUAL, EXERCITIUL. Exercitii grafice Cu ajutorul categoriiior de linii mvatate §i pregatitoare pentru scriere. ,,Deseneaza pe bazade indica^i." punctelor, copiii vor executa un desen urmand indicativele date de urmatoarele versuri ale poeziei: ,,Desenam", de M. Micu Doua puncte §i un cere §i o linie sa-ncerc. Capu-i gata. Cam atat... Am sa-i fac papu§ii gat, 0 rochifa dintr-o frunzd, Ojloare in he de bluza $i-n picioare ti voipune Doud jumatati de-alune Gata epapu§a? Gata. Tii...! Ce mare este fatal REFLECTI ,,Ce inseamna A sa ..noutatea aflata" fimpersoane!" FRONTAL, CONVERSATIA, EXPLICATIA. Le voi spune copiilor ca spre deosebire de celelalte fiinte, oamenii gandesc, comunica, au sentimente, muncesc etc. Voi incheia activitatea prin intermediul proverbului;

,,A fi mare, nu-i mirare, A fi om e lucru mare."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful