You are on page 1of 3

LEMBARAN KERJA

1. Rajah X menunjukkan gambarajah Venn. A mewakili Ammonia dan B
mewakili Asid Nitrik

Rajah X
Pernyataan yang manakah yang benar mengenai bahan sampingan yang
terhasil mewakili kawasan berlorek ?
A Rasanya Masam
B Mempunyai nilai pH kurang daripada 7
C Takat didih adalah 100 °C
D Membebaskan gas hidrogen apabila bertindak dengan logam

2. Athirah mengalami sakit perut disekolahnya. Guru sekolahnya telah
membawa Athirah ke hospital.. Doktor telah memeriksanya dan
mendapati Athirah telah mendapat penyakit gastrik dan ia telah
memberinya ubat yang mempunyai pH lebih daripada 7.
Pada pendapat anda, mengapakah doktor memberikan ia ubat itu?.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2 markah)

Sumaiyyah menyuruh adik lelakinya.3. apakah yang anda akan terangkan kepada Ibrahim? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2 markah) . Sekiranya anda ialah Sumaiyyah. Ibrahim untuk membeli sejenis syampoo berserta dengan perapi. Ibrahim bertanyakan kepada kakaknya kepentingan perapi yang perlu digunakan bersama-sama dengan syampoo.

Jawapan 1 Jawapan C Jawapan 2 Penyakit gastrik berlaku disebabkan lebihan asid di dalam perut (1 M) Ubat beralkali digunakan untuk meneutralkan asid di dalam perut (1 M) Jawapan 3 Syampoo bersifat asid. (1 M) Penggunaan perapi yang bersifat alkali akan menyebabkan kulit rambut akan dineutralkan semula (1 M) .