INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH, DARULAMAN

KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MINI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

(KPLI-SEKOLAH RENDAH) AMBILAN KHAS JUN 2009
7 NOVEMBER 2009

KERTAS CADANGAN

PENGELOLAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MINI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN, JITRA, KEDAH

1. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk memohon ahli Majlis Profesional, Pentadbiran dan Perguruan, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman mempertimbang dan meluluskan cadangan bagi menjayakan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini bagi KPLI Ambilan Jun 2009 institut ini. 2. LATAR BELAKANG 2.1 Kejohanan Olahraga Mini IPG, Kampus Darulaman KPLI Ambilan Jun 2009 akan dijalankan pada 7 November 2009. Kejohananan ini akan diadakan di Padang Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Darulaman, Jitra, Kedah. 2.2 Kejohanan ini akan dianjurkan oleh jawatankuasa Gerak Kerja Ko-kurikulum (GERKO) KPLI Ambilan Jun 2009. Peserta program ini adalah terdiri daripada keseluruhan pelajar KPLI Ambilan Jun 2009 iaitu seramai 64 orang. Mereka terdiri daripada pelajar aliran Sains, Pengajian Islam dan Bimbingan dan Kaunseling. 2.3 Program tersebut akan memberi peluang kepada peserta untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran baru serta pengalaman yang mana diperlukan oleh guru pelatih KPLI Ambilan Jun 2009. Aktiviti ini juga akan mendedahkan para guru pelatih tentang ilmu pengurusan gerko dan kepegawaian di samping menjadi panduan ketika para guru pelatih ditempatkan di sekolah kelak.

3. ASAS PERTIMBANGAN

3.1

Kejohanan Olahraga Mini ini merupakan kehendak Kurikulum Pengelolaan dan Pentadbiran GERKO IPG, Kampus Darulaman.

3.2

Di antara matlamat pembelajaran adalah seperti berikut: • • • • memberi pendedahan kepada peserta KPLI dengan pengurusan dan pentadbiran sukan di sekolah melatih diri guru pelatih dalam pengurusan kejohanan sukan memupuk semangat kerja berpasukan di kalangan guru pelatih KPLI. Mengaplikasikan setiap ilmu yang telah dipelajari dan dimanfaatkan sepenuhnya

4. IMPLIKASI KEWANGAN 4.1 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan ini dikendalikan secara sukarela oleh guru pelatih KPLI. Segala perbelanjaan program adalah hasil kutipan wang daripada setiap ahli gerko berjumlah 64 orang. 4.2 Anggaran perbelanjaan Rujuk Lampiran 2 5. JENIS PERMAINAN / AKTIVITI 5.1 Sila rujuk di lampiran 1 untuk jenis permainan atau acara sukan yang bakal dijalankan. 6. PERANCANGAN DAN ATURCARA AKTIVITI 07.30 PAGI 08.00PAGI 08.30 PAGI 11.30 PAGI 11.45 PAGI 12.30 PAGI : Pendaftaran : Taklimat & Sarapan Pagi : Kejohanan Bermula : Pertandingan Dijangka Tamat : Penyampaian Hadiah : Majlis dijangka tamat

7. KESIMPULAN / SYOR 7.1 Ahli mesyuarat Profesional, Pentadbiran Dan Pengurusan Institut Pendidkan Guru Malaysia adalah dipohon mempertimbangkan dan meluluskan cadangan bagi

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini Institut Pendidikan Guru , Kampus Darulaman, Jitra Kedah. 7.2 Ahli jawatankuasa penganjur dan semua guru pelatih berbesar hati sekiranya pihak yang terbabit dengan gerko Institut Pendidikan Guru, Kampus Darulaman dapat sama-sama menjayakan program yang bakal diadakan ini.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

………………………………… (ROGAYAH BINTI MD REJAB) Setiausaha, Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

…………………………………. (NANDA KISHORE A/L APPLANAIDU) Pengerusi, Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

AHLI JAWATANKUASA KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN, JITRA, KEDAH

Penaung Penasihat Pensyarah Kejohanan

: Tn. Pengarah IPG Kampus Darulaman. : En. Abdul Razak b Abu kasim (Ketua Unit Olahraga ) :1) En. Ong Hooi Peng (Ketua Pensyarah Penasihat) 2) Pn.Choong Sook Khim (Penyelaras Gerko Olahraga) 3) En. Mustaffa bin Ζainon

Pengerusi Penolong Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Pen. Bendahari

:Nanda Kishore a/l Applanaidu (Sains) :Laura Julan Kok (Sains) (Pen. Islam) :Rogayah bt Md Rejab

(014-9692939) (013-8418918) (019-4413178) (014-8684977) (019-4330604)

:Stanley Anak Vincent (B&K) :Norhayati bt Md Zin (Pen. Islam)

:Ahmad Kasyfi b.Abdul Rahman (Pen. Islam) (017-4645189)

Ahli Jawatankuasa AJK Kecemasan dan Kebajikan :Mohd Azrin bin Md Ali (Ketua) Sains :Agnes Anak Engai :Sharifah Hafizah bt Wan Abdul Rahman :Norasyikin bt. Md Rashid :Shaiffuldin bin Monir :Wan Muhaimin bin Wan Mohammad AJK Teknikal :Agus Anak Langing (Ketua) Sains :Khairul Ain bt. Azmy :Mohammad Zahid bin Mohammad Sabri :Alan Anak Nyalu :Nurul Firdaus bt. Abdul Hadi :Mimi Zarina bt Zaabah :Siti Aminah bt. Suyud :Noor Azlina bt Mohd Zaini :Karen Ting Yieng Ni :Grace Tiong Koh Sing

:Thomas Tiong Hoe Ong :Siti Norhidayah bt Alifiah :Rahimah bt. Mohamad Isa :Mona Saliha bt. Makmoon AJK Hadiah :Sia Ngeng Sing (Ketua) B&K :Suhailiyah bt. Muhammad@ Mohd Yusof AJK Publisiti dan Perhubungan :Wan Shahada bt Wan Abd. Rashid (Ketua) Pen. Islam :Cecelia Nantty Anak Enjop :Wan Nur Suhadariah bt. Wan Mohamad :Nurus Sa’adah bt. Mohd Khairi Peralatan dan Persiapan :Daniel Daulin (Ketua) Sains :Margret Cathyson anak Sikang :Jamalluddin b. Jeraee @ Jurit :Rozita ak Lasan :Naveen Raj :Jaekline Lupang :Catherine Mariam Anak Gurong :Maliki b. Syafie Kebersihan dan Tugas-tugas Khas :Hayati bt. Mohamed (Ketua) Pen. Islam :Norehan bt. Morad :Nazriza bt. Sahak :Najmuddin b. Abd. Hir :Hanan bt. Mohamad Arshad : Noor Nurul Faizah bt Ibrahim : Siti Aminah bt. Mohamed

Minuman (refreshment)

:Ahmad Al-Muhaimin b. Abd Kudus (Ketua) Sains : Mohamad Fairuz b Bend : Ravinder Kaur Dhillon

Dokumentasi dan Laporan

: Shahril b.Roslan (Ketua) Sains : Radziah bt.Muhammad : Syaharuddin b. Jamaluddin : Nadhirah bt. Abdul Rahim

Wakil Kelas

:Eddie anak Abau (Bimbingan dan Kaunseling) : Valerie Lau Kim Chai (Sains) : Najmuddin bin Abdul Hir (Pendidikan Islam)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGELOLAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MINI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN, JITRA, KEDAH

JAWATANKUASA Pengerusi

BIDANG TUGAS - Mengendalikan mesyuarat ahli jawatankuasa - Bertanggungjawab dalam pengendalian dan Menentukan kejohanan berjalan dengan lancar - Mempastikan semua pegawai kejohanan telah melaporkan diri untuk bertugas - Bertanggungjawab membantu pengerusi - Bertanggungjawab menguruskan mesyuarat jawatankuasa sekiranya ketiadaan pengerusi. - Membantu pengerusi memastikan aktiviti berjalan dengan lancar - Bertanggungjawab kepada pengerusi dalam bidang pengurusan dan pentadbiran - Mengumpul semua maklumat dan merekodkan semua fail-fail sebagai rujukan - Bertanggungjawab untuk hadir dalam setiap mesyuarat dalam pelaksanaan program - Memanggil ahli jawatankuasa untuk mesyuarat - Menguruskan surat-menyurat kepada pihak yang berkenaan - Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan - Bersama pengerusi menentukan tempat, masa, tarikh dan agenda mesyuarat - Menyediakan kertas kerja yang diperlukan program - Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan mesyuarat

Pen.Pengerusi

Setiausaha dan pen. Setiausaha

Bendahari dan pen. - Membuat anggaran perbelanjaan Bendahari - Merancang dan mengawal perbelanjaan - Menyimpan segala resit pembelian - Menyediakan penyata kewangan selepas sesuatu pertandingan selesai dikendalikan - Mengeluarkan baucer, resit (bagi kutipan yuran masuk)

dan lain-lain yang berkaitan dengan penerimaan dan perbelanjaan Kecemasan dan kebajikan - Melantik pegawai /sukarelawan untuk memastikan keselamatan peserta dan peralatan sebelum, semasa dan selepas pertandingan - Menyediakan tempat untuk rawatan - Menyediakan air batu dan ubatan yang sesuai dan mencukupi Publisiti dan Perhubungan - Menyediakan buku program/cenderamata - Mengedarkan buku program kepada setiap guru pelatih dan tetamu - Menyediakan kain rentang kejohanan - Menyediakan senarai nama peserta Perasmian Pembukaan dan Penutupan - Mengatur aturcara perasmian pembukaan dan penutupan kejohanan - Menguruskan latihan/raptai perasmian penutupan - Menyediakan bendera, papan tanda untuk pasukan yang mengambil bahagian Kebersihan dan Tugas-tugas Khas - Membuat surat jemputan dif kehormat - Bertanggungjawab memastikan kebersihan sebelum dan selepas kejohanan - Membantu bahagian-bahagian yang memerlukan Persiapan dan Teknik pertolongan daripada setiap AJK - Menguruskan dan meyediakan semua alatan pertandingan untuk acara balapan dan padang - Memastikan alatan untuk pertandingan mengikut spesifikasi rasmi - Menyediakan dan mengedarkan borang yang diperlukan dalam pertandingan - Menyusun aturcara bagi saringan pertandingan dan akhir kejohanan

LAMPIRAN 1
Acara Sukan a) Lari 100(L) dan 50(P) meter Bilangan pengadil : 3 orang Peraturan: • • • Tiada percubaan tambahan diperlukan Syarat minima untuk lulus acara lari 100 meter ialah 15 saat ke bawah dan diberi 10 markah. 15 saat ke atas, tidak diambil kira Syarat minima untuk lulus acara lari 50 meter ialah 8 saat ke bawah dan diberi 10 markah. 8 saat ke atas, tidak diambil kira Alatan: • • • b) Jam randik Blok permulaan Payung pengadil

Lontar peluru Bilangan pengadil : 2 orang Peraturan: • • Bilangan percubaan yang dibenarkan ialah sebanyak 2 kali percubaan. Setiap percubaan hanya diberi masa 1 minit sahaja Syarat minima untuk lulus acara lontar peluru ialah mendapat jarak lontaran sejauh 3 meter bagi perempuan dan 5 meter untuk lelaki dan diberi 10 markah. Kurang daripada 3 meter jarak lontaran tidak diambil kira Alatan: • • • Peluru Jam randik Payung pengadil

c)

Lompat jauh Bilangan pengadil : 2 orang

Peraturan: • • Bilangan percubaan yang dibenarkan ialah sebanyak 2 kali percubaan. Setiap percubaan hanya diberi masa 1 minit sahaja. Syarat minima untuk lulus acara lompat jauh ialah mendapat jarak lompatan sejauh 2 meter bagi perempuan dan 3.5 meter bagi lelaki diberi 10 markah. Jarak lompatan yang kurang daripada 2 meter dan 3.5 meter jarak lompatan tidak diambil kira. Alatan: • • • • d) Cangkul Perata pasir Jam randik Payung pengadil

Tendang bola masuk gol Bilangan pengadil : 1 orang Peraturan : • • Tiada percubaan tambahan diberikan Syarat untuk lulus acara tendang bola masuk gol ialah bola yang ditendang mestilah berjaya memasuki pintu gol dengan sepakan sudut dan diberi 10 markah. Sekiranya bola yang ditendang tidak memasuki pintu gol, markah tidak diambil kira. Alatan : • • • Bola sepak 4 kon Payung pengadil

Sistem pemarkahan • • Sistem pemarkahan untuk semua acara adalah sama iaitu menggunakan sistem kad markah. Setiap peserta akan diberi satu kad markah yang mengandungi 4 acara. Untuk setiap acara yang telah dilalui, pengadil akan

mengesahkan penyertaan acara sekira berjaya melepasi syarat minima untuk setiap acara. • Sebarang bantahan hendaklah dirujuk kepada Ketua Pengadil

Contoh kad markah Acara Cop 50 meter rasmi Lompat jauh Lontar peluru Tendang bola

kejohanan Markah Tandatangan pengadil

LAMPIRAN 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN ANGGARAN PENDAPATAN Yuran Penyertaan Sumbangan Kelab JUMLAH PENDAPATAN 5 x 64 = RM 320 = RM 255 = RM 575

ANGGARAN PERBELANJAAN : MINUMAN ROTI HADIAH PEMENANG CENDERAMATA VIP PUBLISITI DAN SIARAYA RENCAM JUMLAH PERBELANJAAN 3 x 25 1 x 70 6 x 30 4 x 25 = RM 75 = RM 70 = RM 180 = RM 100 =RM 70 = RM 80 = RM 575

BHG. A : PENYELARAS GERKO OLAHRAGA Disahkan betul. DISOKONG / TIDAK DISOKONG

Ulasan ( jika ada ) : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………….. ( Tarikh) ……………………………… ( Tandatangan & Cop )

BHG. B : KETUA UNIT KOKURIKULUM Tarikh sesuai / tidak sesuai Masa sesuai / tidak sesuai Tempat sesuai / tidak sesuai Pensyarah pengiring diluluskan untuk ……….orang sahaja (…………..Lelaki / …………..Perempuan ) DISOKONG / TIDAK DISOKONG Ulasan ( jika ada ) : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……...... ( Tarikh) ………………………….. ( Tandatangan & Cop )

BHG. C : PEGAWAI EKSEKUTIF / KETUA PEMB. TADBIR / PEMB. AKAUNTAN Kewangan mengizinkan / tidak mengizinkan Peruntukkan yang akan digunakan ialah : …………………..

Kenderaan boleh digunakan / tidak boleh digunakan pada tarikh / masa tersebut. Ulasan ( jika ada ) : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………….. ( Tarikh) ……………………………… ( Tandatangan & Cop )

BHG. D : TIMBALAN PENGARAH …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………

…………….. ( Tarikh)

……………………………… ( Tandatangan & Cop )

BHG. E : PENGARAH

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………

…………….. ( Tarikh)

……………………………… ( Tandatangan & Cop )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful