You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

12-14-14

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Jan mawia, e przyszed zawiadczy o wiatoci. Czy


mona nie zauway wiata? Mona si spni
z poznaniem Tego, ktry popieszy do nas, aby nas
zbawi. Kada sekunda decyduje o caej wiecznoci. Zna
Jezusa to ocala, wybawia, a nie potpia albo niszczy.
Czy poznaem drog wiatoci wiodc do Ojca przez
serce Syna tak dogbnie, e nie kieruj ju mych stp na
mroczne bezdroa grzechu? Zna, czyli wpatrywa si
nieustannie i najgbiej. Nie wszyscy widzieli Jezusa, gdy
wstawszy z martwych, rozmawia z Magdalen, najpierw
zobaczya Go mio Magdaleny. Niektrzy za nie
widzieli, poniewa mieli oczy na uwizi. Jedynie oczy miujcych byy otwarte w takiej
mierze, w jakiej miowali. Nie kocha si idei ani dogmatu, tylko osob, a eby kocha,
trzeba pozna. Jeli mwi, e znam, ale nuce jest dla mnie spoywanie wieczerzy
eucharystycznej z Jezusem i nawet przez chwil nie uwiadamiam sobie, ile Go to
wszystko kosztowao; albo modlc si, przestaj by wiadomy i tego, co mwi, i do
Kogo wypowiadam moje sowa, to czy ja w ogle Go znam?

Zwiastowanie jest wspania lekcj rozeznawania woli Boga. Wielu z nas zastanawia
si, co jest wol Boga w twoim yciu? ycie mamy jedno, jeli le rozeznamy, moemy
je przegra, pomyli drogi i wiele lat odczuwa smutek i bezsens. Najmniej czujni
jestemy wtedy, gdy wydaje nam si, e jestemy najbezpieczniejsi. Wobec osb, ktre
kieruj si sercem, a nie sowem Boym, szatan nie musi si wysila. Wystarczy kilka
przyjemnych uczu czy wrae i kto biegnie w puapk jak winie z Gerazy do jeziora,
wyobraajc sobie, e to powrt do raju. Najczciej wmawiamy sobie, i Bg co
powiedzia, a to byy tylko nasze wraenia, emocje, pragnienia lub lki. Dokonujemy
wyborw na podstawie uczu, a nie rozsdku czy posuszestwa Bogu i Jego sowu.
Czy twoje pragnienia, potrzeby, tsknoty, urazy, marzenia, uczucia, emocje nie
zaciemniaj twojej modlitwy tak bardzo, i bierzesz je za wol Boga? Nie ufaj gosom
wewntrznym, ktre ci schlebiaj, bardziej tym, ktre
mieszaj uczucia, ale zmuszaj do zastanowienia. Jak
Miriam rozeznaa tak niewiarygodne posanie, i bdzie
Matk Syna Boego? Skd wiedziaa, e to nie zudzenie
szataskie? Miriam zmieszaa si uczuciowo na gos
Gabriela, ale zastanawiaa si, co oznaczaj jego sowa.
Badaa kade sowo, ktre od niego usyszaa. Miriam,
zanim przyja wol Boga, zbadaa jej zgodno z Bibli.
Jeli cokolwiek pochodzi od Boga, potwierdza si w
wydarzeniach.
o. Augustyn Pelanowski OSPPE

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


PONIEDZIAEK - 22 GRUDNIA

SOBOTA - 13 GRUDNIA

9:00 - O Boe b dla rodzin Gosw, Zawadzkich i


Rutkowskich oraz dusze w czycu cierpice
4:00 - W Bogu wiadomej sprawie
5:30 + Jean Auch
III NIEDZIELA ADWENTU- 14 GRUDNIA

8:00 + Z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jzef Pivovarnik - syn z on
11:15 + Stanisaw Pachyski
1:00 - O zdrowie i potrzebne aski dla Krystyny
Markowskiej
1:00 - O szczliw podr dla Moniki i Izy do Nikaragui
1:00 + Anna Weiss. Jan Gruszczyski -T.A. Gruszczyski
1:00 + Rozalia, Pawe, Marianna, Bolesaw Sekciscy
Rozalia, Czesaw Chojnowscy
1:00 + Piotr Kochanek, Micha, Aniela, Stanisaw wieca
1:00 + Stefan Krzyanowski - rodzina
1:00 + Za dusze w czycu cierpice
7:00 + Emilia Mozolewska w 23 rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 15 GRUDNIA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - H. Sadowski


7:00 + Anna, Wadysaw, Tadeusz Szaflarski
WTOREK - 16 GRUDNIA

9:00 + Leokadia Ciepelak w rocz. mierci


7:00 + Anna. Antoni Kania
RODA - 17 GRUDNIA

6:00 + Antonina, Feliks Szabla


9:00 - Za parafian
10:30 - Oakmont Mass
7:00 + Zmarli z rodziny Maliszw i Paszkw
CZWARTEK - 18 GRUDNIA

9:00 + Danuta Zalewski - matka


7:00 + Pawe Szwarc
PITEK - 19 GRUDNIA

9:00 + Witold, Stanisaw Zieziula


7:00 - O Boe b. dla Eugenii w dniu urodzin
7:00 + Sabina, Franciszek, Marianna Breczko
7:00 + Jan Mikoajczak w 21 rocz. mierci
SOBOTA - 20 GRUDNIA

9:00 + Felicja Stefaczyk - syn z rodzin


4:00 + Tadeusz Krzyowski
5:30 + Helena, Piotr Szatkowski
IV NIEDZIELA ADWENTU- 21 GRUDNIA

8:00 + Ireneusz Mazurek - rodz. Orlik


9:30 + Magorzata Solarz - rodzina
11:15 + Marianna, Wadysaw Chwiejczak - crka
1:00 - O Boe b. i zdanie egzaminw dla Magorzaty
7:00 + Pawe Szwarc

9:00 + Konstancja, Jzef Biek - synowa


7:00 + Krystian Trojanowski
WTOREK - 23 GRUDNIA

9:00 - Za parafian
7:00 + Stanisaw Babel
WIGILIA - RODA - 24 GRUDNIA

6:00 + Marianna Rudkowska


9:00 - Za Parafian
PASTERKI
9:00 + Kazimierz Leszczyski, Mario Reid
12:00 - O potrzebne aski dla Dominiki

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 20/21 grudnia
4:00 - Olga Oko
5:30 - Dominic Jakubowski, Mirek Art
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Cecylia Basta
9:30 - Teresa liwicka, Jolanta Gmurowska, Stanisaw
Dobrzyski
11:15 - Dzieci
1:00 - Monika, Jzef Majcher, Zofia DuniecDmuchowska
7:00 - Maria Mikho
Boe Narodzenie roda/Czwartek 24/25 grudnia
9:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
12:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
9:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
11:15 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
1:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 20/21 grudnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15 - M.Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - J. Put, A. Ciesielski, S. Krlczyk, T. Byra
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski
Boe Narodzenie roda/Czwartek 24/25 grudnia
9:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
12:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
9:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
11:15 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
1:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
OFIARY Z NIEDZIELI 7 GRUDNIA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,455.00
Ofiary bez kopert - $ 1,457.00
II Taca - Catholic Charities of Southeast Michigan
$1,335.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy dzi ju trzeci niedziel Adwentu


zwan Gaudete, co z jz. aciskiego oznacza:
radujcie si; jest to pocztek antyfony na wejcie
przeznaczonej na dzisiejsz niedziel. Jestemy
zatem zaproszeni do szczeglnej radoci z powodu
zbliajcego si spotkania z Tym, ktry przychodzi
nas wyzwoli z niewoli grzechu. Niech nasza rado
wypywa przede wszystkim z duchowego
przygotowania na to spotkanie. Od rody,
17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezporednie
przygotowanie do witowania uroczystoci
Narodzenia Paskiego. W tej drugiej czci
Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia
zapowiadajce narodzenie Chrystusa, by w ten
sposb skupi nasz uwag nie tylko na tym, co si ju wydarzyo, ale
te na tym, co ma si wydarzy w naszym yciu. Boe Narodzenie to
nie tylko witowanie historycznego przyjcia Chrystusa, lecz przede
wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, ktry wanie dla nas sta
si czowiekiem.

Aby narodziny Odkupiciela przyniosy pokj i


nadziej wszystkim ludziom dobrej woli.
CHOINKA - SPENIENIA MARZE
Prosimy o przynoszenie prezentw z choinki do Kocioa
lub biura parafialnego do poniedziaku 15 grudnia wraz
z przyklejonym Mikoajkiem.
DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
Dzisiaj jest moliwo zakupu dewocjonalii i wyrobw
z drzewa oliwkowego z Ziemi witej.
II TACA
W nastpn niedziel II taca bdzie przeznaczona na
kwiaty i dekoracje.

CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE


14 GRUDNIA, 2014
PONIEDZIAEK - Lb 24,2-7.15-17a Ps 25 Mt 21,23-27
WTOREK - So 3,1-2.9-13 Ps 34 Mt 21,28-32
RODA - Rdz 49,2.8-10 Ps 72 Mt 1,1-17
CZWARTEK - Jr 23,5-8 Ps 72 Mt 1,18-24
PITEK - Sdz 13,2-7.24-25a Ps 71 k 1,5-25
SOBOTA - Iz 7,10-14 Ps 24 k 1,26-38
NIEDZIELA - 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 Rz 16,25-27
k 1,26-38
PONIEDZIAEK - 1 Sm 1,24-28 Ps: 1 Sm 2 k 1,46-56
WTOREK - Ml 3,1-4.23-24 Ps 25 k 1,57-66
RODA - So 3,1-2.9-13 Ps 34 Mt 21,28-32

ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:

Ewelina Kruk & William Sobkowiak


Dorota Matysiak & Douglas Best
Renata Wolak & Rudolf Patkolo

Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach


w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE DLA RODZICW I MODZIEY


PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Spotkanie odbdzie si w najblisz niedziel
21 grudnia po Mszy w. o godz. 7:00pm.
SPOTKANIE PRZED CHRZTEM
W najblisz sobot 20 grudnia po Mszy w. o godz.
4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki
przed chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych.

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM


DROG LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na kolejne spotkanie
w nurcie LECTIO DIVINA pt: Gdzie jest wasza wiara?
w sobot 20 grudnia 2014 w Sali w. Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm.
Jeli czujesz w swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob: pragnienia spotkania si
z Bogiem ywym w Sowie, Pisma w.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
20 grudnia - Lectio Divina. Nauka przed Chrztem w.
21 grudnia - Spotkanie dla kandydatw do Bierzmowania
i ich rodzin
24 grudnia - Wigilia
25 grudnia - Boe Narodzenie
31 grudnia - Zakoczenie Roku - Sylwester
4 stycznia 2015 - Opatek Parafialny
11 stycznia 2014 - Koncert Kold

BAL
SYLWESTROWY
W PARAFII
Rada Parafialna
zaprasza na Bal
Sylwestrowy do sali
Jana Pawa II. Gra
zesp Muza Mix.
PODZIKOWANIE OD WSPLNOTY RAZEM
Cena biletw $85.00
Wsplnota Razem
od osoby. Bilety s do
bardzo dzikuje
zakupienia po kadej
wszystkim, ktrzy
Mszy w. W cenie
w aktywny sposb
biletu: obiad,
wczyli si do Balu
przekski, bar.
Charytatywnego,
Rezerwacja pod tel:
by wspiera
586 977-7267
podopiecznych
lub wieczorem
wsplnoty. Dochd
248 952-1825
wynis $10,434.55
PASTERKA DLA DZIECI
Bg zapa.
Zapraszamy na Koncert Kold w wykonaniu
dzieci w Wigili 24 grudnia o godz. 8:40 pm, a po
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO
niej na Pasterk dla dzieci o godz. 9:00pm.
W CZASIE WITECZNYM
Prosimy, by na pasterk dzieci przyszy ubrane w
Biuro Parafialne bdzie zamknite w dniach 24-28
strojach pastuszkw, aniokw lub w strojach regionalnych.
grudnia 2014. W nagych przypadkach prosimy dzwoni.
WYRAZY WDZICZNOCI
Rada Duszpasterska bardzo dzikuje wszystkim
uczestnikom i wsporganizatorom Zabawy Andrzejkowej.
Dochd z zabawy wynis $5,523.00
Bardzo
dzikujemy
w s z y s t kim
uczestnikom
i wsporganizatorom tegorocznego Bazaru witecznego,
a zwaszcza sponsorom, lekarzom i wszystkim
zaangaowanym. Osb, ktre powiciy swj czas, talent
czy te pienidze, byo tak wielu, e nie sposb wszystkich
wymieni z imienia i nazwiska. Tote wszystkim mwimy
"Bg zapa". Dochd z Bazaru wynis $10, 042.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like