s

o
ci
aţi
a
A

Buletin informativ pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

ISSN 2065 - 5754

Editorial

Anul 10, nr. 4, decembrie 2014

Tecuciul patriarhal - legendă şi adevăr

Sumar
Editorial
• Tecuciul patriarhal - legendă şi
adevăr / 1

Evenimente
• Conferinţa Naţională de toamnă a

ANBPR, Târgu Jiu, 9-11 oct. 2014/ 3
Zilele Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia” Galați / 5
Concurs de lectură : Bătălia
cărților (II) / 7
Conferințele practice Bookland
Evolution în Galați / 8

O plimbare prin
Parcul Central din Tecuci, pe
sub copacii gata oricând să-şi
foşnească frunzele la orice
nouă adiere şi să fie martori
ai altor şi altor întâmplări care
se adaugă cu fiecare zi unei
istorii de aproape şase veacuri
ce s-au scurs de la prima
atestare a municipiului din
sudul Moldovei, a „oraşului
trandafirilor”, cum a mai fost
el numit, pentru invazia controlată
a rozelor în arhitectura vegetală
a străzilor, poate oferi o tainică
pătrundere într-o lume aparte, unică
în această zonă a ţării. Aceasta şi
pentru că o perindare, în tăcere, pe
lângă statuile de pe aleea cu oameni
de cinste şi de cinstire ai oraşului,
poate să-l introducă pe vizitatorul

Profesional

• Proiecte de voluntariat în Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia” Galați / 9
• Noi valențe ale Facebook-ului în
promovarea memoriei locale/ 10

Memorie locală

• Aniversările anului 2015 în județul
Galați : ian.-mart. 2015 / 12
• Scânteiești pe linia timpului, în
fotografiile locuitorilor săi (VI) / 16

Din judeţ

• Biblioteca Comunală Ghidigeni/ 15
• Biblioteca și Festivalul de Datini și
Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou
„Tudor Pamfile”/ 17

Semnal editorial

• Viorel Burlacu, Memoria hârtiei :
Știri, reportaje, interviuri / 20

străin, dornic de cunoaştere, într-o
atmosferă atât de specifică şi atât de
plină de o subtilă şi inconfundabilă
mireasmă locală, încât, venit o dată
aici, simte nevoia de a mai veni
şi de a se cufunda tot mai mult
în viaţa unei cetăţi care a avut şi
are ceva anume de spus în istoria

României. Fără Tecuci, fără ţinutul
pe care l-a arondat ca reşedinţă de
judeţ, România nu i-ar fi avut pe
scriitorul şi omul politic, patriot şi
deschizător de drumuri, Costache
Conachi, pe fraţii Petraşcu, Nicolae,
diplomatul, scriitorul şi criticul
literar, şi Gheorghe, pictorul de
renume, pe marii scriitori Calistrat
Hogaş, Hortensia Papadat Bengescu,
Ştefan Petică, Natalia Negru,
Dimitrie Anghel, pe lingvistul
şi istoricul literar recunoscut
internaţional Iorgu Iordan, pe
filosofii Ion Petrovici şi Ştefan
Zeletin, pe eroicul conducător
al bătăliei de la Mărăşeşti,
generalul Eremia Grigorescu,
pe actorul Constantin Radovici,
pe campioana mondială la
paraşutism şi aviaţie Smaranda
Brăescu, pe istoricul Vasile
Pârvan, pe folcloristul Tudor
Pamfile, pe publicistul, politicianul,
ministru de externe cândva, Mihail
Manoilescu şi pe mulţi alţii care
s-au identificat cu evenimente şi
întâmplări remarcabile ale timpurilor
pe care destinul le-a încredinţat să le
trăiască şi să le împlinească.

2

Tocmai de aceea, tecucenii, prin
reprezentanţii lor în structurile administrative
şi edilitare, au amenajat în parcul lor central
această „alee a personalităţilor”, care găzduieşte
întruchiparea în piatră a celor mai iubiţi şase fii ai
locului, mai întîi a „bătrânului” Costache Conachi,
născut şi trecut în nefiinţă la palatul său de la
Ţigăneşti, apoi a filosofului Ion Petrovici, gânditorul
pe care atât de profund îl stimează şi cu care se
mândresc atât de mult tecucenii, a lui Ştefan Petică,
poetul din Buceşti, stins foarte devreme, dar rămas
în istoria literaturii ca întâiul autentic poet simbolist
român, a Hortensiei Papadat Bengescu, doamna
prozei naţionale, a marelui lingvist şi profesor Iorgu
Iordan şi a „ministrului de externe” al tecucenilor,
scriitorul şi diplomatul Mihail Manoilescu. Statuile
sunt, toate, opera sculptorului Dan Mateescu şi
sunt de dată relativ recentă, ele fiind
amplasate în parc şi ca un semn de
mare preţuire pentru cei care au făcut,
prin ideile, gândurile, scrisul şi faptele
lor, ca Tecuciul să se înscrie pe harta
ţării, nu ca un târg de provincie cu iz
patriarhal în care nu se întâmplă nimic,
ci ca un oraş viu, bine conectat la pulsul
spiritual naţional, şi, adesea, făcându-l
să se revigoreze şi chiar să crească,
atunci când un necaz sau o piedică ar
sta în calea mersului înainte.

De la începuturi şi până acum
se pare că perioada interbelică a fost una dintre
cele mai fructuoase pentru târgul Tecuciului, care
a înflorit pur şi simplu în cele câteva decenii dintre
cele două războaie mondiale. Creşterea economică,
dezvoltarea administrativă şi comercială făcuseră din
Tecuci nu numai un târg în plină dezvoltare, din ce
în ce mai cunoscut ca oraş important, dar şi capitala
unui judeţ care, cu o bună zestre naturală, cu dealuri
şi câmpii mănoase, se va dovedi, în egala măsură, o
zonă de extracţie a unor oameni de certă valoare, cu
impresionante cariere în varii domenii şi cu împliniri
dintre cele mai remarcabile în spiritualitatea naţională.

Din această perioadă durează şi o bună
zestre edilitară, clădiri de patrimoniu ce se păstrează
ca mărturii în centrul oraşului dar şi în zonele
rezidenţiale, precum şi cu instituţii culturale care nu
numai că s-au păstrat în timp, dar au ştiut mereu să
se adapteze la cerinţele prezentului şi la ritmurile
moderne ale dezvoltării, înflorind o dată cu vremea şi
cu ardoarea personalităţilor care le-au servit. Astfel, în
1923, se înfiinţa Ateneul Cultural din Tecuci, instituţie
ce îşi propunea să urmărească „îmbogăţirea culturii
naţionale, sociale, juridice, religioase, morale, artistice
şi ştiinţifice a maselor populare”. După ceva timp, la
21 noiembrie 1935, o altă instituţie importantă avea să

Decembrie 2014

fie inaugurată, o dată cu deschiderea Muzeului, iar în
aprilie 1937 se va deschide Biblioteca municipală, al
cărei prim bibliotecar, Mihalache Naum, fusese trimis
la specializare la Bucureşti. După toate acestea, a
urmat deschiderea, la 20 martie 1938, a Căminului
Cultural Orăşenesc al Fundaţiei Carol, numit mai
apoi „Calistrat Hogaş”, Casa de Cultură de astăzi.

În numai 15 ani, prin aceste instituţii culturale,
care şi acum domină viaţa spirituală a Tecuciului, mai
precis Muzeul, Casa de Cultură şi Biblioteca „Ştefan
Petică”, Tecuciul devenise un oraş şi o capitală de judeţ
înfloritoare. Din păcate, avea să înceapă războiul, iar
după el, Tecuciul n-a mai cunoscut niciodată o aşa de
rapidă şi profundă prefacere culturală, mai ales că, după
noua organizare administrativă din regimul postbelic,
i se va refuza calitatea de capitală de judeţ. Aceasta n-a
însemnat însă un regres, căci pe meleagurile lui Ştefan
Petică, Iorgu Iordan şi ale Hortensiei
Papadat Bengescu, la 1953, a luat fiinţă
Cenaclul literar numit „George Coşbuc”
mai întâi, „Calistrat Hogaş” după aceea,
o mişcare literară în care s-au afirmat
poeţi, prozatori şi critici literari precum
Ovid Caledoniu, Emil Băicoianu,
Doru Scărlătescu, Ioan Purdelea, Sofia
Scorţaru, Aurel Brumă, Ion Panait,
Dionisie Duma, Vasile Sevastre Ghican,
Vasile Ghica, Petre Rău, Marian Mârza,
Dan Vâţă şi mulți alţii. Câteva ziare
locale, la care s-a adăugat de ceva timp
o revistă de cultură numită sugestiv „Tecuciul literar
şi artistic” oferă spaţiu de afirmare mai vechilor şi mai
noilor generaţii de scriitori, mulţi dintre ei membri ai
Uniunii Scriitorilor din România, la diverse filiale din
ţară, la Bacău şi la Iaşi îndeosebi.

Anii de după 1989 au redus puţin din puterea
economică a municipiului, s-au închis fabrici şi
parcă atmosfera de târg patriarhal, cu evenimente
care nu ies decât arareori din ritmul constant şi
repetitiv al normalităţii, s-a instalat mai cu hotărâre.
Cu toate acestea, din absolvenţii celor câteva colegii
tecucene, recunocute la nivel naţional pentru valoarea
şi performanţele lor, alte generaţii încearcă să urce
frumos în noua istorie, făcând ca visul unei noi
Smaranda Brăescu, al unui nou Vasile Pârvan sau al
unui nou „ministru de externe”, oricare ar fi numele
lui, să fie oricând posibil şi gata să devină, prin cine ştie
ce nou miracol, realitate. O realitate pe care bătrânul
şi mereu tânărul Tecuci o merită cu prisosinţă...
Prof. dr. Zanfir Ilie
Director/Manager al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galați

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
Conferinţa Naţională de toamnă a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din România, Târgu Jiu, 9-11 octombrie 2014

Conferinţa
Naţională
de
toamnă BiblioNEXT s-a desfăşurat
în perioada 9–11 octombrie 2014,
la Târgu-Jiu, evenimentul fiind
organizat de Asociaţia Naţională
a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR),
alături de Consiliul Judeţean Gorj şi
de Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell” Târgu-Jiu. La eveniment au
participat peste 200 de bibliotecari
din toată ţara, deschiderea oficială
având loc în prezenţa autorităţilor

locale, directoarea Bibliotecii
Judeţene din Tg. Jiu, Olimpia
Bratu, subliniind că organizarea
conferinţei
a
reprezentat
pentru bibliotecarii gorjeni o
modalitate de a-l omagia pe
patronul bibliotecii, Alexandru
Tell şi de a aniversa 80 de ani
de la înfiinţarea instituţiei pe
care acesta a fondat-o.

În deschiderea evenimentului au luat de
asemenea cuvântul Sorin Arjoca - subprefectul
judeţului Gorj, Ciprian Florescu - vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Gorj, Iulia Vână viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, Dragoş
Adrian Neagu - preşedintele
ANBPR, Paul-Andre Baran
directorul
Programului
Biblionext, Gheorghe Cârstea
- primarul comunei Hurezani
şi reprezentant al Asociaţiei
Comunelor
din
România,
Claudia Şerbănuţă - managerul
Bibliotecii
Naţionale
a
României şi Adina Andriţoiu
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

- preşedintele Asociaţiei „Filobris –
Prietenii Bibliotecii”.
Programul celor trei zile ale
conferinţei, a cărei temă a fost
„Bibliotecile publice – motorul
dezvoltării durabile a comunităţii”, a
cuprins, în prima parte, prezentări în
plen ale bibliotecarilor din ţară, în timp
ce după-amiezele au fost dedicate unor
ateliere tematice diverse, de extremă
actualitate, care au suscitat interesul
celor prezenţi.

Programul a fost structurat astfel
încât să ofere posibilitatea prezentării unor servicii
sau proiecte ale bibliotecilor judeţene, care au
contribuit la dezvoltarea comunităţilor. Biblioteci
în acţiune! a fost titlul secţiunii din prima zi a
conferinţei, în cadrul căreia, profesioniştii din
biblioteci au împărtăşit din experienţa lor în
iniţierea unor proiecte care au produs schimbarea
percepţiei asupra bibliotecii în comunitate. Această
secţiune a fost deschisă de Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”
din Baia Mare, care a
vorbit depre colaborarea
bibliotecii judeţene cu
Academia Română şi
despre revista de cultură
„Familia
română”,
editată de bibliotecă.
Dina Paladi, de la
Biblioteca Naţională a
României, a prezentat
un interesant studiu de
caz cu privire la „Patrimoniul documentar local
reprezentat prin Depozitul local”. Au urmat alte
prezentări interesante, printre acestea numărându-se
şi cea susţinută de colega noastră, Rocsana Irimia,
de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi,
care a vorbit despre „Noi
valenţe ale Facebook-ului în
promovarea memoriei locale şi
agregarea comunităţii online”,
proiect pus în aplicare în cadrul
bibliotecii gălăţene, care a
suscitat un interes deosebit din
partea comunităţii locale şi a
(continuare în pagina 4)

Decembrie 2014

4

Conferinţa Naţională de toamnă a ANBPR
(continuare din pagina 3)

gălăţenilor din ţară şi de peste
hotare. Prin intermediul paginii
de facebook a Serviciului
Referinţe utilizatorii s-au
conectat la istoria în imagini
a Galaţiului şi au avut prilejul
să se ralieze aniversărilor
culturale ale comunităţii, să-şi

cunoască mai bine personalităţile şi să găsească un
loc comun de relaţionare şi împărtăşire a amintirilor
despre Galaţi şi despre oamenii de seamă pe care
i-a dat acest judeţ.

În a doua parte a primei zile a conferinţei
s-au desfăşurat în paralel o serie de ateliere care au
scos în evidenţă idei inovatoare pentru dezvoltarea
serviciilor bibliotecilor, sub genericul Creatorii de
oferte: „Designul serviciilor de bibliotecă centrate
pe utilizator”, „Animaţia socio-educativă pentru toate
vârstele”, „Social media pentru biblioteca ta în 10
paşi”. În paralel, sub genericul Miza pe inovaţie, s-au
desfăşurat alte ateliere interesante: „Friendraising
and beyond!”, „Turist la tine acasă”, „Promovarea
culturii vs cultura promovării”. În ultima parte a
zilei, Teatrul „Cutezătorii” al Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman” Dolj a delectat asistenţa
cu o reprezentaţie inedită, urmând apoi vizitarea
Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj.

Următoarea zi, desfăşurată sub genericul
Lumea construită de bibliotecari, a debutat cu
intervenţiile invitaţilor speciali ai manifestării,
Robert Cronin – vice-president IREX Foundation
Washington şi Sandra Fried – Program Officer, Bill
& Melinda Gates Foundation. În continuare au fost
prezentate în plen proiecte şi servicii ale bibliotecilor
publice care au contribuit la dezvoltarea comunităţilor
şi la schimbarea percepţiei în comunitate, bibliotecile
care au fost reprezentate în această secţiune fiind
cele judeţene din Braşov şi Gorj, cele municipale
din Mediaş, Medgidia şi Bucureşti, respectiv cele
orăşeneşti din Bicaz şi Ţicleni. Cea de-a doua parte

Decembrie 2014

a dimineţii a fost dedicată
Bibliotecilor
publice

multiplicator
de
informaţie europeană,
fiind prezentată Reţeaua
Europe Direct din ţară,
respectiv Centrele Europe
Direct din bibliotecile
publice din Argeş, Vâlcea,
Târgovişte şi Gorj. Despre
realizările şi perspectivele
ANBPR a vorbit Cristina Văileanu, Grants
Manager Biblionet, IREX România, alte prezentări
ineresante fiind cele despre Biblio.ro – suport
pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor
(Liviu-Iulian Dediu) şi despre proiectul Locloud
şi Biblioteca Digitală Europeană (Floarea Elena
Moşoiu), Europeana pentru biblioteci (Dan
Matei). Despre proiecte ale ANBPR aflate în
dezvoltare, Agora Culturală şi respectiv Raftul cu
iniţiativă, a vorbit directorul executiv al ANBPR,
Ioana Crihană.

Asemeni primei zile a conferinţei, a
doua parte a zilei a doua a fost dedicată unor
serii de ateliere susţinute de bibliotecari sau de
profesionişti din afara bibliotecilor, care s-au
bucurat de interesul şi participarea celor prezenţi,
sub genericul Dezvoltatorii de vise, respectiv
Provoacă imposibilul!

În ultima zi a conferinţei au putut fi vizitate
obiective turistice ale zonei, gazdele organizând o
excursie documentară la Casa Muzeu „Constantin
Brâncuşi” din Hobiţa, la Biblioteca Comunală
Muşeteşti şi la Muzeul Arhitecturii Populare de la
Curtişoara.

Cele trei zile ale Conferinţei Biblionext
au oferit pentru participanţi posibilitatea de a afla
noutăţi din domeniul bibliotecilor, de a împărtăşi din
experienţele şi proiectele lor de succes colegilor din
ţară şi de a evalua impactul pe care noile servicii şi
tehnologii puse la dispoziţie de programul Biblionet
le-au avut asupra comunităţilor în care îşi desfăşoară
activitatea şi care au realizat că dincolo de o casă a
cărţilor, biblioteca este un centru de informare, de
petrecere a timpului liber, de acces la echipamente
şi servicii IT şi, nu în ultimul rând, de participare
la programe educaţionale, un loc unde bibliotecarul
oferă asistenţă gratuită şi sprijin constant utilizatorilor
ce accesează oferta de servicii ale bibliotecii în
cadrul instituţiei sau de la distanţă.
Camelia Toporaş
şef Serviciu Referinţe
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5
Zilele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
10 -16 noiembrie 2014

Data de 11 noiembrie 1890 reprezintă un
reper de bază al activității Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia” Galați; astfel, acum 124 de ani,
a fost inaugurată biblioteca care poartă numele
fondatorului și primului donator al acestei instituții
de cultură, cărturarul, academicianul și politicianul
V. A. Urechia. Actul său de cultură a constat în
donarea propriei biblioteci care cuprindea peste
6000 de volume, stampe și tablouri.

Astăzi, această dată reprezintă un prilej
de sărbătoare pentru bibliotecarii gălățeni care
organizează în fiecare an Zilele Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia” Galați, eveniment care
se integrează în programul manifestărilor reunite
sub genericul Serbările
Galațiului 2014.
Programul
din
acest an a fost deschis
în data de 10 noiembrie
2014 cu o alocuțiune a
directorului instituției,
prof. dr. Zanfir Ilie, fiind
urmată de o prezentare
de
tip
slide-show
dedicată
fondatorului
bibliotecii, care a reliefat
aspecte importante ale
activității
acestuia,
precum și importanța
donației acestuia pentru viața culturală a orașului
Galați. Sugestiv intitulată Donația lui V. A.
Urechia – nucleul actualei biblioteci județene
care îi poartă numele, această prezentare a fost
realizată de Camelia Bejenaru, responsabilă a
Compartimentului Colecții Speciale și Camelia
Toporaș, șef Serviciu Referințe.

Programul acestei zile a fost completat
de o donație de carte realizată pentru biblioteca
Penitenciarului de Maximă Securitate Galați.

Cea de a doua zi a manifestărilor a avut
ca punct de maxim interes prelegerea susținută de
prof. univ. dr. Mircea Regneală – Biblioteconomia
în secolul al XXI-lea și provocările sale, dar și
prezentarea „Tratatului de biblioteconomie”,
una din realizările Asociației Bibliotecarilor din
România. Programul acestei zile a fost completat
de prezentarea publicațiilor seriale ale Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia” : revista de cultură Axis
Libri, buletinul informativ Asociația, destinat
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

colegilor din județul Galați, Buletinul Fundației
Urechia – apariție anuală a bibliotecii, revista de critică
literară Antares-Axis Libri, Anuarul evenimentelor
culturale 2015, Anuarul științific – publicație care
reunește studiile membrilor Consiliului Științific al
bibliotecii. Tot cu această ocazie au fost prezentate și

Catalogul
fondului
Cantacuzino, vol. 2,
mapa cu cărți poștale
Valori patrimoniale în
colecțiile Bibliotecii
„V.A.
Urechia”
Galați,
dar
și
rezultatele proiectului
Oameni în memoria
Galațiului, ajuns la a
V-a apariție editorială.
Programul zilei de marți a fost completat de o oră de
lectură publică, intitulată „Din Legende române de
V.A. Urechia”, realizată în cadrul Secției Împrumut
la domiciliu pentru copii, dar și de prelegerea
susținută de dr. Doru Bădără care a abordat
subiectul Evaluării și clasării documentelor cu
valoare bibliofilă și patrimonială.

Ziua de miercuri a avut un program
dedicat cititorilor tineri și adulți, prin întâlnirea
cu Cititorul VIP, în cadrul Secției Împrumut la
domiciliu pentru adulți, apoi a fost abordat un
subiect de maximă actualitate în cadrul prezentării
Conflictul în școală și rezolvarea lui, iar pentru
cei mai mici utilizatori ai bibliotecii a fost o nouă
întâlnire a Clubului de Șah „Axis Libri”, sub
îndrumarea instructorului Adrian Smărăndoiu.
Ioana Chicu
Oficiul de Informare Comunitară
(continuare în pagina 6)

Decembrie 2014

6

Zilele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
(continuare din pagina 5)

Principalul punct de atracție al zilei de joi a
fost constituit de o nouă ediție a Salonului Literar
„Axis Libri”, în cadrul căruia invitați speciali au
fost criticul literar Adrian Dinu Rachieru, scriitorul
și poetul Emilian Marcu, dar și scriitoarea Mioara
Bahna, programul fiind completat de o oră de
poveste – Prima mea cărticică la… bibliotecă!,
care a avut loc la Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”.

Programul zilei de vineri, 14 noiembrie
2014, a fost dens. Astfel, ziua a debutat cu un
omagiu la bustul fondatorului bibliotecii, care
se află în curtea instituției, la care au susținut
alocuțiuni directorul bibliotecii, prof. dr. Zanfir
Ilie, directorul Direcției de Cultură a Județului
Galați, profesorul și realizatorul de televiziune
Cătălin Negoiță, profesorul Marius Mitrof,
consilier în cadrul instituției menționate anterior
și, nu în ultimul rând, profesorul, publicistul și
omul de cultură gălățean – Theodor Parapiru.

Voluntarii Bibliotecii Județene „V.A.
Urechia” și munca lor în această instituție au fost
reliefate în cadrul a două manifestări, respectiv
BVAU – Star voluntar și Raftul cu inițiativă –
primul fiind programul dedicat acestei categorii
de utilizatori ai bibliotecii, iar cel de al doilea

Decembrie 2014

constituind prezentarea unui proiect de voluntariat,
care s-au finalizat cu Gala voluntarilor – o reuniune
în cadrul căreia s-au acordat diplome celor care au
participat la programele de voluntariat derulate în
cadrul bibliotecii.

Acest program dens a fost completat de
o serie de expoziții, atât la sediul central, cât și
la filialele bibliotecii, respectiv - V. A. Urechia generozitatea unui cărturar colecționar - expoziție
cu documente bibliofile din fondul Colecțiilor
speciale ale BVAU, Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia” – 124 ani de la inaugurare - expoziție
de documente din fondul Colecțiilor speciale
ale BVAU, Axis libri – brand cultural gălăţean
- noutăţi ale editurii Axis Libri 2013-2014,
Biblioteca „V.A. Urechia” - repere istorice,
expoziție cu documente din colecțiile bibliotecii,
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de
Mir, expoziție cu icoane din semințe și frunze,
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” la ceas
aniversar: 124 ani de existenţă, expoziţie de
carte, Valențele multiculturale ale BVAU: italieni,
greci, armeni, evrei, turci, lipoveni, ucraineni expoziție de documente de bibliotecă.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7
Concurs de lectură : Bătălia cărţilor (II)
Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galați
a organizat un nou concurs de lectură „Bătălia
cărților”, destinat copiilor
între 11 şi 13 ani şi
adolescenţilor între 14
şi 18 ani, care a avut ca
scop stimularea lecturii
în rândul acestora. Din
momentul înscrierii şi
până în luna septembrie,
participanţii au citit
toate cele 5 cărţi incluse
în concurs şi au întocmit
Fişe de lectură pentru
fiecare carte citită. La
concurs s-au înscris 217 persoane.
Pe 4 octombrie 2014, în cadrul
evenimentului Noaptea în bibliotecă, a avut loc
finala concursului, la care au fost prezenți 25 de
participanți la categoria de vârstă 11-13 ani și 40 de
participanți la categoria 14-18 ani.
Concursul s-a desfășurat în cadrul plăcut
al sălii de lectură „Paul Păltănea”, atmosfera fiind
deschisă și prietenoasă și s-a derulat în două etape,
mai întâi pentru categoria 11-13 ani, apoi pentru cei
de 14-18 ani; fiecare participant a extras un bilețel
care conținea o întrebare ce se referea la una dintre
cărțile citite.
Juriul a fost format din doamnele Elena
Antoaneta Grigoraș, de la Colegiul Tehnic de
Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc”, Aurora
Vlase, de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”
și Centa Solomon, de la Liceul Teoretic „Emil
Racoviță”, care au întocmit itemii din cadrul
concursului și au evaluat fișele de lectură. Fiecare
participant a obținut un punctaj bazat atât pe fișele
de lectură, cât și pe creativitatea și spontaneitatea
cu care a fost tratată întrebarea extrasă.
Premiile au constat în două eBook readere,
cărți și dulciuri. Sponsorii concursului au fost S.C.
Pancromex S.A. Brăila, Hipermarketul Selgross.
Câștigătorii categoriei 11-13 ani au fost:
premiul III –Bianca Baștiurea, premiul II –Maria
Melniciuc, premiul I –Teodora Rantia. Câștigătorii
categoriei 14-18 ani au fost: premiul III –Bianca
Buhaev, premiul II –Ana Maria Lupu, premiul I –
Adina Milica .
Concursul „Bătălia cărților” a fost una dintre
activitățile educative desfășurate de Biblioteca
„V.A. Urechia”, menite să le arate copiilor de toate
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

vârstele că se pot simți bine și în lipsa calculatorului.
Am fost foarte încântată când am aflat că
se va organiza concursul „Bătălia cărților”. Deși
nu am câștigat marele premiu, un e-book reader,
consider că cel mai mare câștig este faptul că am
citit cărțile. Cu siguranță, voi participa la concurs
și în anul următor, dacă se va organiza. (Moraru
Diana, categoria 11-13 ani)

Liana Niculeț,
bibliotecar Marketing. Programe.
Proiecte

Decembrie 2014

8
Conferinţele practice BookLand Evolution în Galaţi

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din
Galaţi a găzduit în perioada 17-19 şi 21 noiembrie
2014, Conferinţele practice BookLand Evolution,
la care au fost invitaţi gratuit, liceenii gălăţeni.

Proiectul cultural BookLand a luat naştere
în 2011 şi timp de trei ani, caravana naţională a
vizitat, peste 40 de oraşe. BookLand Evolution
şi-a propus să aducă în faţa tinerilor personalităţi
marcante care, prin discursurile lor motivaţionale,
să inspire performanţă şi să schimbe mentalitatea
cu privire la beneficiile lecturii.

În cele patru zile de conferinţe, peste 600 de
liceeni s-au întâlnit cu 14 personalităţi gălăţene care
activează în domenii de succes în comunitate. În
prima zi le-au vorbit tinerilor, profesorul universitar
Petru Iamandi, conf. univ. dr. la Catedra de limba
şi literatura engleză a Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, membru al Uniunii Scriitorilor din
România şi redactor al revistei Antares, actriţa
Petronela Buda şi scriitorul Andrei Velea. Discuţiile
au fost interactive, elevii manifestându-şi interesul,
lansând către invitaţi întrebări din ce în ce mai
interesante şi mai incitante. În ce-a de-a doua zi
Viorel Ilişoi, scriitor şi jurnalist, Natalia Budescu,
director al Asociației de Cooperare Transfrontalieră
Euroregiunea Dunărea de Jos şi membru în
Consiliul Director al Federaţiei Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND
România, Florin Chiriac, folkist şi referent cultural
în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi
şi Andra-Mihaela Costache, PR la Centrul de
Iniţiativă Comunitară, au prezentat noi experienţe
de viaţă, demne de urmat. În ce-a de-a treia zi,
i-am avut ca invitaţi pe Adrian Georgescu (Ernst &
Young), Sandu Traian, Preşedintele Consiliului de
Administraţie Hotel Galaţi şi Hotel Danube Stars
Galaţi şi Radu Oprea, fondator al Metodei SMART
de politici publice în cadrul Asociaţiei SMART. În
ultima zi, caricaturistul Viorel Baciu, jurnalistul
Cristian Deceanu, sculptorul Liviu Adrian Sandu
şi actorul Radu Horghidan au depănat alte poveşti
de succes şi le-au vorbit tinerilor despre importanţa
culturii generale dobândite prin lectură, precum
şi influenţa pe care au avut-o cărţile citite asupra
acţiunilor întreprinse de aceștia. Cele două ore
petrecute în fiecare zi alături de aceşti oameni
şi poveştile lor de viaţă au făcut ca sala „Mihai
Eminescu” a Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați să
fie neîncăpătoare pentru sutele de tineri interesaţi
să îşi găsească modele de urmat.

Decembrie 2014

BookLand Evolution pune la dispoziţia
liceenilor platforma online www.inPractica.ro,
prin care aceştia au acces la programe de practică,
internship, training, joburi part-time şi voluntariat
în companii sau organizaţii din România. La finalul
celor 4 zile de conferinţe, organizatorii au oferit,
prin tragere la sorţi, un bilet gratuit în Tabăra
Coolturală Bookland, organizată în vacanţa de
iarnă, în Maramureş.
Silvia Matei
şef Serviciu „Săli de lectură și depozite”
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
Proiecte de voluntariat în Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi

Asociaţia Națională a Bibliotecarilor din
România, în parteneriat cu Pro-Vobis, Centrul
Național de Voluntariat, derulează Proiectul
Raftul cu Inițiativă - Dezvoltarea de programe
de voluntariat în biblioteci, în perioada mai 20142015. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE
2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.
Din cele 28 de biblioteci din ţară care au aplicat
pentru implementarea de programe de voluntariat cu
sprijinul Pro Vobis
- Centrul Național
de Voluntariat, au
fost selectate 16
biblioteci judeţene,
printre care se
numără şi Biblioteca
Județeană „V. A.
Urechia”
Galați.
Cele 16 biblioteci
au fost selectate
pe baza aplicaţiei
motivate depuse în
perioada aferentă acestei etape, fiind considerate
instituţii de interes public care iniţiază şi realizează
parteneriate şi proiecte culturale în comunitate și au
experienţă în lucrul cu voluntarii.

În perioada 14-17 septembrie 2014, am
participat împreună cu bibliotecara Simona Haidu
la cursul Managementul programelor de voluntariat
și Managementul voluntarilor, organizat de ProVobis la Cluj-Napoca.

Cursul a avut ca obiective managementul
programelor de voluntariat, dezvoltarea de
abilităţi specifice coordonatorilor de voluntariat,
instrumentele şi metodele de lucru cu voluntarii,
precum şi valorile şi principiile muncii cu voluntarii.
S-au dezbătut modificările şi noutăţile aduse
de Legea voluntariatului nr. 78/2014, privind
uniformizarea la nivel naţional a documentelor de
lucru cu voluntarii (contract de voluntariat, fişa
de voluntariat, fişa de protecţie a voluntarului,
asigurare, registrul de evidenţă a voluntarilor,
certificatul de voluntariat, precum şi regulamentul
intern de lucru cu voluntarii), rolul coordonatorilor
programului de voluntari în pregătirea procesul
de recrutare, orientare, instruire şi implicare a
voluntarilor în activităţile culturale propuse de
bibliotecă pentru comunitate, elaborarea împreună
cu conducerea bibliotecii a unui set de politici şi
proceduri de lucru cu voluntarii.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

În vederea implementării unui program de
voluntariat în bibliotecă este necesară identificarea
necesității unui program de voluntariat, respectiv:
• nevoile comunităţii: nevoia de informare
culturală (oportunităţi) locală şi judeţeană în
mediile defavorizate;
• nevoile voluntarilor: dezvoltare personală,
experienţă profesională (profesori, studenţi);
• nevoile bibliotecii: de atragere la lectură,
diversificare a serviciilor,
implementare
a
unui
program de popularizare
adaptat la tendinţele actuale
în informare (social-media,
email, telefonie mobilă),
precum
şi
valorificarea
patrimoniului cultural prin
noile oportunităţi oferite de
social-media.
În Biblioteca Judeţeană
„V. A. Urechia” va fi
implementat, în perioada
noiembrie 2014 – mai 2015, Programul de
voluntariat BVAU-STAR VOLUNTAR prin care
se vor realiza sesiuni de formare a voluntarilor, în
funcţie de programul de voluntariat şi de abilităţile
necesare activităţilor proiectate.

Obiectivele programului de voluntariat
BVAU-STAR VOLUNTAR sunt:
• creşterea numărului de utilizatori ai bibliotecii
prin atragerea la lectură şi diseminarea
informației culturale în rândul persoanelor
defavorizate;
• implicarea bibliotecii în activităţi de informare
privind comunicarea şi socializarea în mediul
virtual, conştientizarea discursului public şi
dreptului la exprimare liberă, cunoaşterea
normelor de convieţuire socială şi morală;
• dobândirea de competenţe pentru dezvoltarea
personală, experienţă profesională, conform
calificărilor dobândite, prin participarea într-un
program de voluntariat, în conformitate cu
prevederile Legii Voluntariatului nr. 78/2014;
• realizarea Centrului-Pilot de Informare şi
Formare pentru Voluntariat Judeţean în
perioada noiembrie 2014 – iunie 2015.
Celozena Diaconu
Responsabil Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”
(continuare în pagina 11)

Decembrie 2014

10
Noi valenţe ale Facebook-ului în promovarea memoriei locale şi
agregarea comunităţii online (I)

Parte a conceptului de social media, reţelele
sociale cunosc în ultima perioadă o răspândire foarte
mare, depăşind în procentul de utilizare serviciile
de e-mail şi messenger, atracţia deosebită fiind dată
de posibilitatea de a transmite informaţii, profiluri,
opinii, conţinuturi media, deci de a interacţiona
online cu alte persoane sau grupuri de oameni în
funcţie de anumite arii de interes.

Pentru a realiza o conexiune mai apropiată
a publicului cu serviciile bibliotecii şi în special cu
informaţia adăugată pe care biblioteca o oferă, cu
costuri minime, Facebook-ul reprezintă un instrument
tot mai apreciat, ce face parte, în momentul de faţă,
din strategia de marketing a oricărei firme sau instituţii
care vrea să fie în pas cu timpurile.

Realizând un studiu asupra prezenţei
în Internet a bibliotecilor publice judeţene din
România, putem constata că majoritatea deţin
în momentul de faţă un cont de Facebook
prin intermediul căruia promovează în special
principalele evenimente şi manifestări desfăşurate
în propria instituţie.

Cel mai des întâlnite postări au ca scop
promovarea bibliotecii, încurajarea comunicării la
toate nivelele, livrarea de conţinut obţinut în urma
activităţii curente, educație, cultura informaţiei,
implementarea şi promovarea serviciilor de
referinţe prin Facebook.
Tehnologie şi etape de lucru

Facebook-ul permite crearea, într-o manieră
facilă, a unui cont, pe baza unei parole, stabilite iniţial
(fiind completat un formular de înscriere, în care
utilizatorul răspunde unei serii de întrebări) şi oferă
posibilitatea construirii şi afişării online a unei pagini
de profil şi a unei reţele de contacte, numite „prieteni”.

Decembrie 2014

Acestui cont, care poate
aparţine unei persoane, unei
instituţii, firme sau chiar
unui proiect sau cauze,
i se pot ataşa mai multe
pagini, prin intermediul
lor comunicându-se cu
„prietenii” din listă, care
împărtăşesc acelaşi interes
sau fac parte dintr-o anumită
reţea de contacte, existând
posibilitatea
extinderii
arborescente a reţelei.

Un exemplu, în cazul
Bibliotecii „V.A. Urechia”, este pagina proiectului
40+ Activ. Informat. Valoros, proiect ce se derulează
în cadrul bibliotecii gălăţene în urma câştigării
unui grant din partea Fundaţiei IREX şi care are ca
scop organizarea şi implementarea unor servicii noi
pentru adulţii între 41-60 de ani.

Pentru a păstra unitatea de imagine a
instituţiei, noua pagină de Facebook a Serviciului
Referinţe va fi ataşată contului oficial de Facebook
al Bibliotecii „V.A. Urechia”, care există deja.

Paşii urmaţi în realizarea paginii de
Facebook a Serviciului Referinţe au fost următorii:
• alegerea titulaturii paginii;
• setarea informaţiilor cu privire la administrarea
permisiunilor;
nu
există
necesitatea
restricţionărilor de ţară sau de vârstă;
• stabilirea permisiunilor de publicare (dacă
oricine poate posta sau adăuga conţinut sau
accesul va fi permis doar bibliotecarilor
serviciului;
• setări cu privire la vizibilitate;
• stabilirea listei de termeni (cuvinte cheie) care
implică etichetarea postărilor sau comentariilor
drept spam;
• poate fi setată blocarea implicită a mesajelor,
pe baza detectării automate a cuvintelor sau
expresiilor vulgare în corpul postărilor;
• se poate opta pentru setarea audienţei specifice
pentru fiecare postare cât şi pentru permiterea
comentariilor.
• completarea informaţiilor de bază cu privire la
pagina creată, pornind de la denumire şi o scurtă
descriere a serviciului, până la date specifice cu
privire la activităţile compartimentelor din cadrul
serviciului, misiune şi date de contact specifice
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
(telefon, e-mail, pagină web), făcându-se
legătura cu pagina compartimentului de pe siteul bibliotecii, Întreabă bibliotecarul!, unde este
prezentată politica serviciului în ceea ce priveşte
serviciile la distanţă. În scopul actualizării
paginii Întreabă bibliotecarul!, vor fi adăugate,
alături de celelalte modalităţi deja consacrate,
de contactare de la distanţă a bibliotecarilor
de referinţe (prin telefon, e-mail, messenger,
widget), noua oportunitate de păstrare a legăturii
cu informaţiile specifice compartimentului;
• a fost adăugată o fotografie de profil sugestivă,
care va fi întotdeauna publică, în cazul de faţă
simbolistica Serviciului Referinţe presupunând
includerea unui semn de întrebare, simbol
bine cunoscut la nivelul bibliotecilor pentru
desemnarea serviciilor de referinţe;
• în secţiunea de administrare a paginii, pot fi
adăugaţi acei bibliotecari din cadrul Serviciului
care vor avea în atribuţiile lor postarea de
informaţii specifice, existând posibilitatea

distribuirii anumitor sarcini specifice, precum
administrator, moderator sau cu funcţii de
adăugare de conţinut; ar fi util ca din partea
fiecărui compartiment din cadrul serviciului
să existe cel puţin un bibliotecar care să aibă
atribuţii de adăugare de conţinut, de realizare
de postări, în funcţie de specificul propriu,
putând fi realizată o strategie de asigurare a
serviciului, pentru a fi asigurată continuitatea
postărilor;
• în jurnalul de activităţi poate fi urmărită
cronologia postărilor şi a diferitelor modificări
realizate în pagină;
• în momentul în care au fost realizate toate
setările referitoare la administrarea şi
prezentarea paginii, aceasta a fost publicată şi
s-au realizat activităţi de promovare a paginii
către grupurile ţintă.
Rocsana Irimia
Serviciul Referințe
(va urma)

Proiecte de voluntariat în Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi
(continuare din pagina 9)

Implementarea proiectului se va face în
judeţul Galaţi prin reţeaua de biblioteci publice
orăşeneşti şi comunale. Centrul va fi amplasat în
Centrul Regional de Pregătire Profesională din
Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi.

Programul BVAU STAR VOLUNTAR
dispune de o pagină de Facebook - https://www.
facebook.com/bvaustarvoluntar,
realizată
de
bibliotecara Simona Haidu. Materialele care
vor fi publicate pe această pagină vor fi realizate
cu aportul voluntarilor, iar prin acestea vor fi
popularizate activităţile şi campaniile de promovare
ale oportunităţilor culturale locale şi judeţene.

Unul dintre proiectele cu voluntarii
va fi Biblioteca vie în
comunitate, din a cărui
activităţi propuse se pot
enumera:
• Campania de promovare
a
culturii
versus
Instigarea
la
acte
antisociale în mediul
online, pe paginile
personale de facebook,
realizarea de materiale
tematice pentru pagina
de facebook a Proiectului Pilot de Program de
Voluntariat BVAU Star Voluntar;
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

• înscrierea şi participarea la instructajul
pentru programul de voluntariat iniţiat de
Centrul-Pilot de Informare şi Formare pentru
Voluntariat Judeţean;
• dezbaterile pe marginea comentariilor ce
instigă la ură şi acţiuni discriminatoare de pe
siturile de socializare, ştiri; vizionări de filme
documentare de pe pagina No Hate a CE;
• Campania de informare realizată de voluntari
pentru comunitățile elevilor din liceele
implicate în proiect;
• crearea şi distribuirea de materiale informative
cu sprijinul voluntarilor implicaţi în proiect;
• implicarea voluntarilor în promovarea culturii
scrise în rândul persoanelor defavorizate;

teatru forum.
Dragi bibliotecari,
dumneavoastră aveţi o
bogată experienţă de lucru
în comunităţile pe care le
deserviţi, vă aşteptăm să
vă implicaţi şi să participaţi
alături de noi la realizarea
unor proiecte culturale şi
sesiuni de formare pentru
voluntari în cadrul oferit de
Centrul Pilot de Informare
şi Formare pentru Voluntariat Judeţean din
Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi.

Decembrie 2014

12
Aniversările anului 2015 în județul Galați : ianuarie - martie 2015
Bălăbăneşti

30 ianuarie - 140 de ani de la naşterea,
în satul Lungeşti, com. Bălăbăneşti,
jud. Tutova (astăzi jud. Galaţi), a
profesorului universitar Gheorghe
Gh. TAŞCĂ, doctor în drept şi
economie, rector al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, deputat, ministru,
membru corespondent al Academiei Române (d. 12
mart. 1951, Sighet, jud. Maramureş).
Bereşti-Meria

24 ianuarie - 160 de ani de la moartea, în
satul Ghibărţeni (actual Balinteşti), com. BereştiMeria, jud. Galaţi, a serdarului Manolache
CÂRJĂ, autor de versuri, care a înălţat o biserică
în satul natal (n. 1791).
Brăhăşeşti

8 februarie - 50 de ani de la naşterea, în
com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi, a graficianului Vică
TILĂ-ADORIAN, cadru didactic la Facultatea de
Arte din Timişoara, premiant al concursurilor şi
saloanelor de artă din ţară, participant la expoziţii
naţionale şi internaţionale, membru al Uniunii
Artiştilor Plastici, filiala Timişoara.
Buciumeni

9 martie - 60 de ani de
la moartea, în Cluj, a medicului
Dimitrie A. NEGRU, profesor
universitar, întemeietorul şcolii
radiologice româneşti, fondator al
primului Institut de Radiologie din
ţară şi al Societăţii de Radiologie din Cluj (n. 30
dec. 1883, com. Buciumeni, jud. Galaţi).
Cavadinești

13 februarie - 80 de ani de la naşterea, în satul
Găneşti, com. Cavadinești, jud. Galaţi, a epigramistului
Constantin CRISTIAN, maistru tipograf, unul dintre
fondatorii cenaclului umoristic „Verva”, la a cărui
conducere s-a aflat o perioadă, fondator al revistei de
umor „Moftul Galaţilor”, cu peste 40 de distincţii la
concursuri şi festivaluri literare.
Corni

15 februarie - 55 de ani de la naşterea, în
satul Urleşti, com. Corni, jud. Galaţi, a scriitoarei
Geta MOCANU, membră a Cenaclului „Arionda”,
având publicate numeroase volume de poezie
pentru copii.
Corod

1 ianuarie - 65 de ani de la moartea, în
Galaţi, a învăţătorului Mihai C. IONESCU-

Decembrie 2014

FULGER, care a activat în comuna Cudalbi din
judeţul Galaţi, unde a contribuit la dezvoltarea
vieţii cultural-artistice a comunităţii, şi la Galaţi,
unde a format şi dirijat corul „Fulger” şi a înfiinţat
şi condus Societatea Cultural-Muzicală „Cântarea
Dunării” (n. 30 iul. 1883, com. Corod, jud. Galaţi).

17 ianuarie - 160 de ani de la naşterea
preotului Ioan BORDEA, paroh al Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” şi al Bisericii „Sf.
Nicolae” din Corod, judeţul Galaţi, autor al unui
istoric al Parohiei Corod.

6 martie - 100 de ani de la naşterea, în com.
Corod, jud. Galaţi, a preotului Ion V. TENIE, care
a slujit în parohiile Tighina, Ungureni şi Corod,
preşedinte al Comitetului de Luptă pentru Pace
din Corod, donator a unui important fond de carte
pentru înfiinţarea bibliotecii comunale din Corod
(d. 28 apr. 1989).

17 martie - 65 de ani de la naşterea, în
com. Corod, jud. Galaţi, a profesorului de limba
şi literatura română Constantin OANCĂ, cadru
didactic la Şcoala de Arte şi Meserii din Corod,
iniţiator şi redactor al unor reviste locale de cultură,
dirijor al corului Parohiei Corod IV, membru al
Cenaclului Literar „Calistrat Hogaş” al Societăţii
Culturale „Ion Petrovici” din Tecuci şi al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Galaţi-Brăila.
Cudalbi

5 ani de la moartea, în Roman, jud. Neamţ,
a pictorului Gheorghe TONIŢA, profesor la
Şcoala de Arte din Roman, cu expoziţii personale
şi de grup, cu preocupări în domeniul picturii,
tapiseriei şi sculpturii religioase (n. 1 mart. 1936,
com. Cudalbi, jud. Galaţi).

11 februarie - 130 de ani de la naşterea,
în com. Cudalbi, jud. Galaţi, a profesorului
universitar Emil PANAITESCU,
arheolog şi istoric pasionat de
vestigiile vechii civilizaţii romane,
cu realizări notabile în acest domeniu
şi în evoluţia Şcolii Româneşti de la
Roma, al cărui director a fost între
1929 şi 1940, membru corespondent al Academiei
Pontificale din Roma (d. 20 febr. 1958, Roma,
Italia).
Drăgăneşti

11 martie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Drăgăneşti, jud. Galaţi, a scriitorului Gheorghe
GURĂU, membru al Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” şi al Clubului Scriitorilor Umorişti
„Verva” din Galaţi.
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
Folteşti

11 martie - 40 de ani de la moartea,
în Bucureşti, a fizicianului şi
profesorului universitar Eugen
BĂDĂRĂU, doctor în fizică,
deschizător de drumuri în fizica
descărcărilor în gaze, membru
fondator al Academiei de Ştiinţe din
Bucureşti şi membru titular al Academiei Române
(n. 19 sept. 1887, com. Folteşti, jud. Galaţi).

prefect de Covurlui, inspector al învăţământului
primar, fondator şi preşedinte al Asociaţiei Generale
a Învăţătorilor (n. mai 1885, com. Măstăcani, jud.
Galaţi).

Griviţa

15 martie - 15 ani de la moartea, în Iaşi, a
profesorului universitar Aurel POPOVICI, cadru
didactic la Facultatea de Electrotehnică a Institutului
Politehnic din Iaşi, unde a desfăşurat timp de peste
patru decenii o intensă activitate de cercetare (n. 30
aug. 1919, com. Griviţa, jud. Galaţi).

Pechea

1 ianuarie - 150 de ani de la naşterea, în com.
Pechea, jud. Galaţi, a ziaristului Sebastian MORUZI,
doctor în drept la Leipzig, prefect de Covurlui, Tulcea
şi Suceava, deputat, director al ziarului „Informarea
culturală politică” Iaşi.

28 februarie - 35 de ani de la naşterea, în
com. Pechea, jud. Galaţi, a boxerului Lucian BUTE,
câştigător, în 2007, al titlului mondial profesionist
la categoria supermijlocie, versiunea IBF, campion
NABF - Nort-American Boxing Federation (2005,
2012) la categoria semigrea, campion NABA - NorthAmerican Boxing Association (2005), campion
WBC Continental America (2006) la categoria
supermijlocie.

Iveşti

5 martie - 60 de ani de la
moartea, în Bucureşti, a scriitoarei
Hortensia PAPADAT-BENGESCU,
autoarea primului roman psihologic
din literatura română, laureată a
Premiului Societăţii Scriitorilor
Români pentru romanul „Logodnicul” (1936) şi a
Premiului Naţional pentru Proză în 1946 (n. 8 dec.
1876, com. Iveşti, jud. Galaţi).
Lieşti

135 de ani de la naşterea, în com. Lieşti,
jud. Galaţi, a lui Vasile GĂLĂŢEANU, care a
înfiinţat la Lieşti prima cooperativă din ţară pentru
valorificarea produselor ţărăneşti, a contribuit la
ridicarea principalelor instituţii din localitate şi a scris
o monografie a satului Lieşti.

110 ani de la moartea învăţătorului
Gheorghe MIHĂILESCU, care a activat în
localitatea natală şi în Tecuci (n. 1877, com. Lieşti,
jud. Galaţi).

20 martie - 45 de ani de la moartea, în
Galaţi, a profesorului Gheorghe HÂNCU, care a
activat în cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
din Galaţi, unde a avut contribuţii importante la
cercetarea fondului de carte veche românească,
editând o serie de lucrări cu caracter bibliografic
şi biobibliografic (n. 14 iun. 1911, com. Lieşti, jud.
Galaţi).
Măstăcani

60 de ani de la moartea
învăţătorului Dimitrie V. ŢONI,
care a activat la Şcoala din Smulţi
şi la Școala de Aplicaţie de pe lângă
Şcoala Normală din Galaţi, deputat,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Nicoreşti

140 de ani de la naşterea, în com. Nicoreşti,
jud. Galaţi, a preotului Ioan ŢINCOCA, prototop
de Iaşi, profesor de religie în Iaşi, preot în Roman,
Cernavodă şi la Biserica „Talpalari” din Iaşi (d. 25
dec. 1962, Bucureşti).

Rediu

26 februarie - 80 de ani de
la naşterea, în com. Rediu (fostă
Oasele), jud. Galaţi, a sculptorului
Napoleon TIRON, profesor la
Universitatea Naţională de Arte
din Bucureşti, având la activ numeroase expoziţii
personale şi internaţionale, deţinător a numeroase
premii şi distincţii printre care se numără Premiul
Uniunii Artiştilor Plastici pentru Excelenţă (2008),
membru fondator al Grupului „8 ART +”.
Smulţi

25 ianuarie - 130 de ani de la naşterea, în
com. Smulţi, jud. Galaţi, a profesorului Costache
HOGAŞ, inginer agronom, director al Şcolii de
Viticultură „D. Cantemir” din Huși, conferenţiar la
Casa Şcoalelor, ministru al agriculturii, membru de
onoare al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (d. 3
dec. 1976).
Suceveni

22 februarie - 65 de ani de la naşterea,
în com. Suceveni, jud. Galaţi, a conferenţiarului
universitar Gheorghe ZGHEREA, cadru didactic
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al Societăţii
de Chimie din România, autor a numeroase lucrări
în domeniu.

Decembrie 2014

14

Suhurlui

18 martie - 70 de ani de
la naşterea, în com. Suhurlui, jud.
Galaţi, a poetului şi pictorului Ion
AVRAM DUNĂREANU, judecător
şi magistrat, fondator al amenajării
etnoculturale „Casa rurală Ion Avram Dunăreanu”,
prima aşezare muzeistică rurală din România după
1989, preluată prin donaţie de Muzeul Judeţean de
Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, membru fondator
al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Simeza” din Galaţi
şi membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din
Galaţi (d. 14 iul. 2013).
Târgu-Bujor

100 de ani de la moartea medicului
Constantin FILIPESCU, director al Spitalului
din Târgu Bujor, medic primar şef al judeţului
Covurlui, preşedinte al Asociaţiei Studenţilor
Medicinişti din Bucureşti (n. 1877, Târgu-Bujor,
jud. Covurlui, astăzi jud. Galaţi).

13 februarie - 30 de ani de la moartea,
în București, a poetului şi publicistului Grigore
HAGIU, una dintre cele mai autentice
voci lirice ale generaţiei sale, al cărui
nume este omagiat în fiecare an la Târgu
Bujor, începând din 1991, în cadrul
Festivalului şi Concursului Naţional
de Poezie „Grigore Hagiu” din Târgu
Bujor (n. 27 sept. 1933, Târgu Bujor, jud. Galaţi).
Tecuci

80 de ani de la moartea,
în Paris, a scriitorului Trandafir
George DJUVARA, doctor în litere,
cu o îndelungată carieră diplomatică,
secretar de legaţie la Bruxelles şi la
Sofia, ambasador la Belgrad, Sofia, Istanbul, Bruxelles
şi Atena, director al revistei „Ateneul român”, membru
fondator al Asociaţiei Literare şi Artistice Internaţionale,
cu sediul la Paris şi al Comisiei Europene Dunărene (n.
6 nov. 1856, Tecuci, jud. Galaţi).

140 de ani de la naşterea, în Iaşi, a profesorului
Ioan PRALEA, cadru didactic la Galaţi între 1899
şi 1931, revizor şcolar în fostul judeţ Tecuci şi în
judeţul Covurlui, inspector şcolar al învăţământului
particular şi profesional, consilier municipal,
preşedinte al Băncii Populare „M. Kogălniceanu”,
comandor şi ofiţer al Coroanei României.

50 de ani de la moartea sculptorului şi
scriitorului Ion VELICU, colaborator al revistelor
„Adevărul literar” şi „Universul literar”, care a condus
revista „Game” şi a participat la expoziţii de sculptură
organizate în Tecuci şi Bucureşti, stabilit în S.U.A., unde
a condus un teatru-laborator în New York în ultimii ani ai
vieţii (n. 18 mai 1915, suburbia Criviţeni, oraşul Tecuci).

Decembrie 2014

1 ianuarie - 60 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a sculptorului Valentin MEIU, profesor
de sculptură la Liceul de Arte „Octav Băncilă” din
Iaşi, cu participări la expoziţii de grup şi la tabere
de creaţie, autor de monumente de artă funerară,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi
membru fondator al grupului de sculptură „5+”.

6 ianuarie - 25 de ani de la moartea, în
Bucureşti, a juristului George ELIAN, judecător la
Iveşti, procuror general al Curţii de Apel din Botoşani
şi Oradea, preşedinte al Colegiului Penal din cadrul
Tribunalului Suprem al R.S.R., ambasador al României
la Haga (n. 25 apr. 1916, Tecuci, jud. Galaţi).

15 ianuarie - 165 de ani de la naşterea, în
Tecuci, a xilografului Dimitrie M. SEREA I, care
a lucrat pentru tipografiile din Focşani, Galaţi şi
Bucureşti, a realizat planul judeţului Tecuci şi este
autorul a diverse gravuri, inscripţii şi ornamente în
publicaţiile vremii, medaliat pentru portretele executate
în cadrul Expoziţiei de Pictură de la Paris din 1878.

18 februarie - 130 de ani de la naşterea, în
Tecuci, jud. Galaţi, a prozatorului şi
traducătorului Eugen BOUREANUL,
redactor şi editor de reviste, pionier
în domeniul biblioteconomic prin
editarea unui îndrumar în organizarea
şi administrarea bibliotecilor, membru
al Societăţii Scriitorilor Români, încadrat între
povestitorii moldoveni care au împletit în opera lor
visarea cu scrutarea atentă a realităţii (d. 28 nov. 1971,
Bucureşti).

10 martie - 115 ani de la moartea, în Bucureşti,
a juristului şi omului politic Dimitrie (Tache) Petre
ANASTASIU, prefect al judeţului Tecuci (1877-1878,
1881-1891), senator pentru judeţele Tecuci, Tutova şi
Covurlui, proprietar al Conacului de la Ţigăneşti, care
şi-a lăsat averea, prin testament, Academiei Române,
aceasta înfiinţând Fundaţia „Tache Anastasiu”, care la
rândul ei a pus bazele a două şcoli la conacele de la
Călmăţui si Ţigăneşti, una primară iar cea de a doua
de agricultură (Şcoala de Agricultură a Academiei) (n.
8 nov. 1836, Tecuci, jud. Galaţi).

13 martie - 55 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a inginerului Florin DOLEA, director al
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (19951996), trainer pentru administratorii de fonduri, membru
al Asociaţiei Române de Franchising şi al Comitetului
de Nominalizare din România al Eisenhower Felloship.

28 martie - 110 ani de la naşterea, în Focşani,
a etnografului Ernest BERNEA, poet şi eseist, cu
studii în particular la Tecuci (1922-1926), cercetător
ştiinţific principal (1965-1972) şi consilier ştiinţific
(1972-1989) la Institutul de Etnologie şi Dialectologie
al Academiei Române (d. 14 nov. 1990, Bucureşti).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

28 martie - 55 de ani de la naşterea, în Iaşi, a
pictorului Cotinel MUNTEANU, stabilit în Tecuci, unde
activează ca profesor, muzeograf şi director al Muzeului
Mixt, cu participări la expoziţii colective şi de grup.
Umbrăreşti

21 martie - 100 de ani de la naşterea, în satul
Trifeşti, jud. Orhei (Republica Moldova), a învăţătorului
Călin GRUIA, autor de proză şi poezie pentru copii,
învăţător în comuna Umbrăreşti din fostul judeţ Tecuci
între 1937 şi 1939 (d. 9 iul. 1989, Bucureşti).
Valea Mărului

2 ianuarie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Valea Mărului, jud. Galaţi, a poetului Ioan Dan
PINTILIE, autor de volume de poezie, deţinător al
Premiului „Ion Chiric” pentru poezie în manuscris al
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galați.
Vârlezi
9 ianuarie - 35 de ani de la moartea,
în Iași, a lingvistului şi etnologului
Petru CARAMAN, doctor în litere şi
filosofie, profesor universitar la Catedra

15
de Slavistică a Facultății de Litere din Iaşi, membru
permanent al Institutului de Studii și Cercetări
Balcanice din București, membru post-mortem al
Academiei Române (n. 14 dec. 1898, com. Vârlezi,
jud. Galați).
Vlădeşti
8 ianuarie - 85 de ani de la naşterea, în
com. Vlădeşti, jud. Galaţi a doctorului
inginer Gelu KAHU, specialist în
construcţia de nave, cercetător ştiinţific,
profesor la Institutul Politehnic Bucureşti
şi la Institutul Mecano-Naval din Galaţi, deputat de
Galaţi, director tehnic al Şantierului Naval Galaţi, primul
director al Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru
Construcţii Navale (ICEPRONAV) şi director general
al Centralei Industriale Navale Galaţi, deţinător al
Premiului de Stat pentru contribuţiile originale aduse la
proiectarea şi construirea cargoului de 3250-4500 tone,
primul cargou românesc (1962).
Rubrică realizată de
Camelia Toporaş şi Bianca Mărgărit,
Serviciul Referințe

Biblioteca Comunală Ghidigeni
Într-o zi de toamnă, când dimineața s-a ivit
îmbrăcată în prima brumă a acestui anotimp, întreaga
localitate a comemorat un
an de la trecerea în neființă
a preotului paroh Popa Jan.
Biserica din Ghidigeni, ce
poartă hramul Sfinților
Împărați
Constantin
și Elena, a devenit
neîncăpătoare, la un astfel
de eveniment participând,
pe lângă enoriașii satelor
din comună și un număr
impresionant de preoți
veniți de la alte parohii din localitățile vecine.
Evenimentul a avut o dublă semnificație,
atât din punct de vedere religios, cât și cultural,
pentru că, dintotdeauna, bisericile și-au lăsat
amprenta și asupra culturii dintr-o localitate.

Așa cum se știe, anul 2014 a fost declarat la nivel
național „Anul Brâncoveanu”, deoarece se împlinesc
300 de ani de la martiriul domnitorului Constantin
Brâncoveanu și al fiilor acestuia. În perioada domniei
lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească a
cunoscut o perioadă de înflorire, domnitorul fiind un
fervent sprijinitor al culturii. În acest an comemorativ,
în întreaga țară s-au desfășurat activități și au avut loc
evenimente comemorativ-informative ce au avut ca temă
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

viața și moartea domnitorului care și-a lăsat
amprenta asupra culturii românești.
Astfel,
în
această
frumoasă zi de toamnă, pe lângă slujba
comemorativă, în program a fost trecută
și o temă de discuții, legată de Anul
Brâncoveanu. Și pentru că nimic nu este
întâmplător și toate vin cu un rost, am fost
invitată, ca autor al monografiei comunei
Ghidigeni, să prezint câteva date despre
istoria locală. În fața slujitorilor bisericilor
din zonă, am expus rolul deosebit pe
care familia Chrissoveloni l-a avut în
dezvoltarea satelor din comuna noastră,
atât din punct de vedere economic, cât și cultural, prin
înființarea Bibliotecii Comunale ce a fost numită „Jean
și Sybille Chrissoveloni”, prin dotarea bisericii cu cărți
de specialitate și obiecte de cult și prin combaterea
analfabetismului în familiile sărace.

Am avut o discuție liberă cu toți invitații la
acest eveniment, mi s-au pus întrebări și am oferit
răspunsuri legate atât de vizitele familiei regale la
Ghidigeni, cât și de ecoul pe care l-a avut activitatea
familiei Chrissoveloni la nivel național. Am oferit
cărți și am avut onoarea de scrie câteva cuvinte pe
cărțile dăruite celor prezenți.
Mihaela Gudană, bibliotecar
Biblioteca Comunală Ghidigeni

Decembrie 2014

16

Scânteiești pe linia timpului, în fotografiile
locuitorilor săi (VI)

O dată cu degradarea fotografiilor se estompează şi se şterg din memoria locală şi din cea a familiei
strămoşii de mult dispăruţi. O ultimă fotografie mai păstrează poate legătura cu trecutul, astfel că, în momentul
când o transformăm într-o imagine digitală, reuşim să păstrăm pentru totdeauna un fragment de istorie, de
viaţă a comunităţii, care ne vorbeşte atât prin figurile celor imortalizaţi în ea, cât şi prin port, gesturi şi expresii
imprimate pe hârtia îngălbenită de timp. Istoria unei familii, surprinsă în doar câteva imagini, se întrepătrunde
cu istoria localității și chiar cu cea a județului și a oamenilor săi de seamă, așa cum este cea a familiei Dobrea din
Scânteiești (deţinătoarea fotografiilor, Marin Silvia).
1907, Scânteieşti: Familia Dobrea
Neculai cu fiul lor Constantin

1909, Scânteieşti: Familia Spânu
Gheorghe şi Zoiţa cu nepotul lor,
Dobrea Constantin, în vârstă de
4 ani.

1929, Scânteieşti: La nunta familiei Dobre Constantin
şi Paraschiva, naşii lor fiind familia prefectului de Galaţi
de la acea vreme, Gheorghe (Ghiţă) Onose.
1929, Scânteieşti: Familia
Dobre Neculai şi Catrina,
proprietari de pământ în
Scânteieşti, la nunta fiului
lor, Dobre Constantin.
1930, Galaţi: Prefectul judeţului
Covurlui din perioada interbelică,
avocatul Gheorghe Onose.
28 mai 1941, Turda: Soldaţi din
aviaţie la fotograf. Unul dintre
soldaţi este Dobrea Ion din
Scânteieşti, pe verso-ul fotografiei 1933, Galaţi: Fotografie
de nuntă a familiei Dobre
fiind o dedicaţie pentru tatăl său
Iancu şi Maria, proprietari
de pământ în Scânteieşti,
ai căror naşi au fost familia
preotului Şuşnea, care a slujit
la biserica din Scânteieşti
timp de 40 de ani.
1944, Scânteieşti: La fotograf (unul
dintre soldaţi este Dobrea Constantin).
Oana Ceapă, bibliotecar,
Biblioteca Comunală Scânteiești

Decembrie 2014

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Biblioteca și Festivalul de Datini și Obiceiuri de Crăciun
și Anul Nou „Tudor Pamfile”

Perioada dintre Crăciun şi Bobotează este
cea mai bogată în datini şi obiceiuri populare pentru
zona Covurluiului şi
pentru punerea în valoare
a tradiţiilor autentice.
La Galaţi, este organizat
anual Festivalul „Tudor
Pamfile” care reuneşte
alaiurile de mascaţi şi
urători din toate localităţile
judeţului.
Tudor Pamfile, cel al
cărui nume îl poartă acest
festival, s-a născut în anul
1883 în comuna Țepu,
din fostul judeţ Tecuci,
fiind scriitor și folclorist român, autor de monografii
etnografice. A trecut la cele veșnice în anul 1921.

O datină străbună spune că cetele de colindători
se adunau mai întâi la sfânta biserică, unde primeau
binecuvântarea preotului pentru a vesti Naşterea
Domnului. Acest obicei străvechi a fost readus la lumină
şi valorificat, după 1989, şi în zona Dunării de Jos, cu
binecuvântarea PS Casian, Arhiepiscopul Dunării de
Jos, prin organizarea, în parteneriat, de către Episcopia
Dunării de Jos şi de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
din Galaţi a Festivalului „Tudor Pamfile”.

De când am venit ca bibliotecar în comună,
am preluat şi această sarcină, de a participa la invitaţia
Centrului Cultural ,,Dunărea de Jos” la Festivalul
Anual de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
„Tudor Pamfile”.

În 2008, Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi a organizat Alaiul de Crăciun, care are
loc în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă.
Manifestarea urmăreşte să conserve tradiţiile şi să
identifice tinerele talente autentice. Festivalul a reunit
formaţii reprezentative de colindători din comunele
Galaţiului, însumând aproximativ 250 de participanţi.
La Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi
Anul Nou, „Tudor Pamfile”, ediţia a XIX-a, au fost

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17

prezente 14 localităţi în cadrul festivalului: „Plugul
mare de flăcăi din Măstăcani; „Colinde tradiţionale
din Nămoloasa; „Capra”,
„Hatalul”, „Plugul” şi
colindători din Tecuci;
„Colindătorii”
din
Costache Negri; „Grupul
de colindători” din Schela;
„Mascaţii
şi
plugul
mare” din Brăhăşeşti
„Colinde, stea şi plug” din
Braniştea; „Capra” din
Buciumeni; „Mocănaşii”
din Suceveni; „Colinde
şi plug” din Rădeşti;
„Grupul de bătrâni cu
colinde” din Tuluceşti; „Plugul” din Bereşti; „Colinde,
jienii, plugul şi ursul” din Rediu; „Plugul mare” din
Jorăşti.

Alaiurile de colindători cu „Steaua” şi
„Pluguşorul” le-au adus gălăţenilor prilejul de a se
reîntâlni cu datinile şi obiceiurile autentice.

La cea de-a XIX-a ediţie, sutele de gălăţeni care
au venit pe esplanada din faţa Catedralei Arhiepiscopale
„Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Apostol Andrei” au avut
prilejul să asculte „Pluguşorul” în varianta urmaşilor
răzeşilor din Măstăcani, dar şi în aceea de la Bereşti, o
colindă autentică dedicată Naşterii Domnului de către
grupul de copii din Braniştea, colindele alaiurilor din
Cuza Vodă, Odaia Manolache, Buciumeni, Vânători
şi colinda Grupului „Bătrânii” din Piscu. Datinilor din
satele Covurluiului le este specific „Jienii”, un mic
spectacol folcloric inspirat de piesa „Jianul, căpitan
de hoţi”, scrisă la 1850 de Matei Millo şi I. Anestin,
al cărei personaj principal este haiducul Iancu Jianu.
Personajele sunt „Căpitanul”, „Haiducul”, „Jianul”,
„Vânătorul”, „Jidanul”, „Moşneagul”, „Anul Nou”,
„Sortalina” şi „Harapul”, în unele variante lor
adăugându-li-se „Anul Vechi”. Aceste alaiuri sunt
remarcabile prin costumaţia autentică, măştile şi
recuzita străveche, toate concurând la reînvierea

Decembrie 2014

18
atmosferei de sărbătoare a
satului tradiţional.
Cei
peste
250 de participanţi la
acest festival au primit
binecuvântarea
PS
Arhiepiscopul Casian al
Dunării de Jos, duminică,
21 decembrie 2008 la
Catedrala Episcopală din
Galaţi. După săvârşirea
Sfintei Liturghii, la care
au participat cetele de
colindători, pe esplanada Catedralei, începând cu ora
12.30, colindătorii au colindat pe chiriarhul Dunării de
Jos, pe preoţii din municipiile Galaţi şi Brăila veniţi cu
icoana Naşterii Domnului, împodobită cu tradiţionalul
ştergar românesc, precum şi peste 1000 de credincioşi,
prezentând fragmente din programul artistic pregătit
pentru festival. În cuvântul de bun venit şi de
binecuvântare a tradiţiei strămoşeşti a colindatului, PS
Arhiepiscopul Casian a spus următoarele: „Prezenţa
cetelor de colindători, copii, tineri şi bătrâni din
principalele localităţi păstrătoare ale vechilor şi
frumoaselor tradiţii din judeţele Galaţi şi Brăila, ne
aminteşte că poporul român a ştiut să cinstească, să
vestească şi să întâmpine cu evlavie şi bună-cuviinţă
marele praznic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu din
Fecioara Maria. Sunt aici preoţii din diverse parohii,
dar care poartă aceeaşi icoană a Naşterii Domnului
cu care vor pleca către casele creştinilor pentru a le
binecuvânta; cum sunt mai multe parohii, dar aceeaşi
Sfântă Liturghie, tot aşa sunt mai multe grupuri şi cete
de colindători, înveşmântaţi în costumul tradiţional
românesc, dar care vor vesti, în forme diferite, acelaşi
eveniment al naşterii dumnezeiescului Prunc în
peştera din Betleem. Aceste tradiţii şi obiceiuri pe care
dumneavoastră le valorificaţi şi le prezentaţi astăzi
constituie culoarea şi bucuria ce dau unicitate modului
în care noi, românii, am ştiut şi să sperăm că vom şti să
prăznuim sărbătoarea Crăciunului”.

După ce au colindat Centrul eparhial,
colindătorii şi urătorii au format un alai stradal, care a
mers din centrul oraşului (pe strada Domnească şi pe
strada Brăilei) până la Casa de Cultură a Sindicatelor
unde, potrivit programului, a avut loc un spectacol în
aer liber.

Acest alai al costumului popular şi al tradiţiilor
minunate ale ţăranului român i-a încântat, aşa cum o
face din anul 1990, pe gălăţeni, aducând în inimile
tuturor bucuria Sărbătorii Naşterii Domnului.

În anul 2010, după oficierea Sfintei Liturghii,
la care au participat şi cetele de colindători, pe
esplanada din faţa Catedralei aceștia au cântat colinde

Decembrie 2014

credincioşilor veniţi să-i
asculte.
Pregătirea
acestui
festival se face anual, prin
deplasarea specialiştilor
de la Secţia de Cercetare,
Conservare şi Valorificare
a Creaţiei şi Tradiţiei
Populare
din
cadrul
Centrului
Cultural
„Dunărea de Jos” în

localităţile judeţului Galaţi, unde are loc audierea
colindătorilor şi a urătorilor.

În urma acestei preselecţii, la care se urmăreşte
în principal autenticitatea costumului şi a repertoriului,
au fost selectate în acest an 14 localităţi pentru faza
finală a festivalului, după cum urmează: „Plugul mare
de flăcăi din Măstăcani; „Capra”, „Hatalul”, plugul şi
colindători din Tecuci; „Colindătorii” din localităţile
Cuza Vodă, Vânători, Şiviţa, Odaia Manolache,
Costache Negri; „Grupul de colindători” din Schela;
„Colinde, stea şi plug” din Braniştea; „Capra” din
Buciumeni; „Mocănaşii” din Suceveni; „Grupul de
bătrâni cu colinde” din Tuluceşti; „Plugul” din Bereşti;
„Colinde, jienii, plugul şi ursul” din Rediu.

Cei peste 250 de participanţi la acest festival
au primit binecuvântarea Patriarhului Dunării de Jos,
a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, la
Catedrala din Galaţi, apoi, colindătorii au pornit în
alai, până la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi
unde, potrivit programului, a avut loc festivalul.

La eveniment au luat parte şi preoţii din
municipiile Galaţi şi Brăila, purtând în braţe icoane ale
Naşterii Domnului, împodobite cu ştergare tradiţionale
româneşti.

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Datini
şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou, „Tudor Pamfile”,
desfăşurată duminică 19 decembrie la Galaţi, s-a
încheiat cu un spectacol extraordinar, pe scena Teatrului
Dramatic „Fani Tardini”. Sala a fost plină, gălăţeni de
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

19

toate vârstele intrând în spiritul sărbătorilor, ascultând
grupurile de colindători venite din tot judeţul.

În acel an noutatea evenimentului a
reprezintat-o acordarea, de către organizatori, a unor
premii în valoare de 1.500 de lei, distincţii care au fost
date ţinând cont de păstrarea nealterată a specificului
zonal, valoarea textului (autenticitate, vechime), linia
melodică, tehnicile de confecţionare a recuzitei şi a
elementelor de costumaţie a colindătorilor.

Organizatorii, Centrul Cultural „Dunărea
de Jos” (coordonator proiect Sorin Stoica), au
acordat cinci premii, după cum urmează: Premiul
pentru autenticitate – Colindătorii din Măstăcani;
Premiul pentru interpretare – Colindătorii din CuzaVodă; Premiul de autenticitate – Colindătorii din
Bereşti; Premiul pentru valorificarea scenică a unui
obicei – Colindătorii din Buciumeni; Premiul pentru
autenticitate – Colindătorii din Braniştea.

„A fost a XX-a ediţie de festival. Nu e puţin
lucru, dacă ne gândim că, exceptând ediţia de anul
trecut, care nu s-a putut desfăşura din cauza vremii
capricioase, cei de la Centrul Cultural au reuşit
continuarea unei frumoase tradiţii la Dunărea de Jos”
scriau ziarele .

In anul 2011, Festivalul de Datini şi Obiceiuri
de Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile”, organizat de
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, organism aflat în
subordinea directă a Consiliului Judeţului Galaţi, în
parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Primăria
Municipiului Galaţi, s-a desfășurat duminică, 18
decembrie, cu începere de la ora 12.30, şi a avut ca
punct de plecare Catedrala Arhiepiscopală, acolo unde,
ca în fiecare an, colindătorii au primit binecuvântarea
ÎPS Casian Crăciun.

Programul manifestărilor a cuprins: ora 12.30,
deschiderea Festivalului pe esplanada Catedralei
Arhiepiscopale; ora 13.30, deplasarea colindătorilor,
în alai, din faţa Catedralei Arhiepiscopale, pe traseul:
strada Domnească, strada Eroilor, punct final Casa
Armatei; ora 14.30, spectacol popular de datini şi
obiceiuri din sudul Moldovei, (colinde, Capra, Ursul,
Plugul Mare, Pluguşorul, Jienii etc.).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

În acest an festivalul a reunit formaţii de colindători
din judeţul Galaţi, dar şi din Brăila, Vaslui, Vrancea, Reni
(Ucraina) şi Republica Moldova, însumând aproximativ
250 de participanţi. Au fost prezente la cea de-a XXI-a
ediţie a Festivalul de Datini si Obiceiuri de Craciun şi
Anul Nou „Tudor Pamfile” grupuri de colindători din:
Măstăcani, Brăhăşeşti, Tuluceşti (Şiviţa), Bereşti, Rediu,
Odaia Manolache, Piscu, Ţepu, Buciumeni, Ciocile
(Brăila), Turcoaia (Tulcea), Nereju (Vrancea), Soleşti
(Vaslui), Văleni (Vaslui), Văleni, Raion Cahul (Republica
Moldova), Colibaşi, Raion Cahul (Republica Moldova),
Anadol, Raion Reni (Ucraina).

Ca și în ceilalți ani, Festivalul de Datini şi
Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile” a
fost organizat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
prin Secţia de Cercetare, Conservare şi Valorificare
a Creaţiei şi Tradiţiei Populare, în parteneriat cu
Arhiepiscopia Dunării de Jos. Colindătorii au fost
întâmpinaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Casian, Ierarhul Dunării de Jos.

Colindători de pe ambele maluri ale Prutului,
din judeţele vecine, din Ucraina şi din Republica
Moldova au venit să-i colinde pe gălăţeni şi să le
prezinte obiceiurile locurilor, cu o săptămână înainte
de marea sărbătoare a Naşterii Domnului.

La eveniment au luat parte, pe lângă numărul
mare de credincioşi şi preoţii din municipiile Galaţi şi
Brăila. Inedit în acest an a fost și prezența unui grup
de persoane cu dizabilități ce au colindat alături de
celelalte grupuri de colindători.

Cei peste 250 de participanţi la Festivalul de
datini şi obiceiuri „Tudor Pamfile”, ediţia a XXI-a,
au primit binecuvântarea IPS Arhiepiscop Casian al
Dunării de Jos, duminică, 19 decembrie, la Catedrala
arhiepiscopală din Galaţi, după care, ca în fiecare an,
grupul de colindători a colindat pe străzile orașului
până în fața Prefecturii iar apoi a prezentat un spectacol
la Casa Armatei din Galați.

An de an această tradiţie este păstrată şi vă
aşteptăm să participaţi la dăinuirea ei.
Mihaela Buțurcă, bibliotecar
Biblioteca Comunală Măstăcani

Decembrie 2014

20

Viorel Burlacu, Memoria hârtiei : Ştiri, reportaje, interviuri,
Iaşi, Performantica, 2014

Metodist, referent şi director al
Casei de Cultură din Tecuci, profesorul
de jurnalism al unui colegiu de talie
naţională, domnul Viorel Burlacu şi-a
recunoscut şi respectat apartenenţa la un
oraş plin de istorie, atât prin diversele
proiecte care au avut drept scop cercetarea
şi promovarea istoriei culturale din
Tecuci, cât şi prin intermediul activităţii
sale jurnalistice.

Viorel Burlacu a debutat cu două
decenii în urmă, la îndemnul ziaristului şi
scriitorului Aurel Brumă, la Radio Iaşi, iar
în presa scrisă, în urma încurajărilor scriitorului Vasile
Ghica, la ,,Viaţa liberă’’. A fost corespondent pentru
posturile Radio Iaşi, Televiziunea Iaşi şi Televiziunea
„Diplomatic” Focşani încă din anul 1994. Colaborator
asiduu la publicaţii precum ,,Tecuciul’’, ,,Observator
T’’, ,,Analele Moldovei’’, ,,Astra tecuceană’’, ,,Glasul
Tecuciului’’, ,,Semnal’’, ,,Impact’’, „Viaţa liberă” şi
altele, jurnalistul a simţit nevoia să adune, „ca într-un
puzzle” după cum mărturiseşte, fâşii de viaţă expuse
în articolele publicate în periodicele amintite, într-un
demers editorial inedit pentru zona Tecuciului.

Cartea pe care ne-o oferă domnul Viorel
Burlacu are un titlu sugestiv pentru jurnalistul
preocupat de evenimentul cotidian, efemer prin însăşi
natura lui. Autorul doreşte să păstreze esenţialul
în „Memoria hârtiei”, un bilanţ al publicisticii sale,
care conţine reportaje, interviuri, comentarii, ştiri
ce alcătuiesc un tablou al vieţii sociale, politice,
economice şi culturale tecucene. Articolele
consemnează, de asemenea, întâmplări şi gânduri
ale unor oameni legaţi de Tecuci prin activitatea lor,
interviurile acordate de nume sonore ale societăţii
româneşti fiind în măsură să contureze profilul de
gazetar cu datoria deontologiei profesionale împlinită.

Printre cei intervievaţi şi elogiaţi în acest volum
se numără: personalităţi ale presei româneşti, precum
Aristide Buhoiu şi Pamfil Şeicaru; academicienii
Răzvan Theodorescu, ministru al Culturii şi Cultelor
şi istoricul Dan Berindei; profesorul universitar Valeriu
Rusu; istoricii Petre Ţurlea şi Ion T. Sion; profesorul
Virgil Pavel, director al Liceului „Spiru Haret” din
Tecuci; scriitorii Ionel Necula și Vasile Ghica; filosofii
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

Ion Petrovici şi Mircea Eliade; preotul
Vasile Jalbă; medicii Ioan Mănăilă şi
Eugenia Nistor, directori ai Spitalului
„Anton Cincu” din Tecuci; chirurgul
Constantin Teodorescu, dr. Lidia Zezeanu,
şefa Staţiei de Ambulanţă din Tecuci;
geofizicianul George Purcaru; figuri
ale administraţiei gălăţene şi tecucene:
primarul Gheorghe Lazăr, prefecţii Victor
Paul Dobre şi Traian Mândru; oameni
politici români, precum Traian Băsescu,
Teodor Stolojan, Manole Odisei,
Constantin Ticu Dumitrescu.

Curajul şi onestitatea interviurilor, refuzul
„oricărei înclinări partizanale”, dar şi interesul
pentru întâmplări cu aspect de fapt divers şi pentru
viaţa socială a Tecuciului, incursiuni în politica urbei
sunt coordonatele lucrării domnului Viorel Burlacu.
Domnia sa concretizează în mod fericit gândul
scriitorului Ionel Necula: „Fiecare localitate, oraş
sau doar un cătun uitat de lume, are această obligaţie
morală de a fora în istoria şi tradiţia locului şi de a-i
conserva, continua şi îmbogăţi tradiţiile, ansamblul de
credinţe şi obiceiuri, zestrea care-l individualizează, îi
conferă distincţie, identitate și personalitate”.

În paginile volumului se regăsesc pentru cei
interesaţi de istoria locurilor, detalii inedite despre
patrimoniul arhitectonic sau din viaţa socio-economică
şi culturală a municipiului. Demersul jurnalistic
este susţinut pe alocuri de fotografii care întregesc
descrierea evenimentelor relatate. Bine documentat
în ceea ce priveşte biografiile celor pe care îi aduce în
atenţie, domnul Viorel Burlacu reuşeşte să ne arate că
ceea ce rămâne în urma trecerii timpului peste oameni
şi fapte este valoarea şi perenitatea acestora.

Cartea „Memoria hârtiei” este a unui
,,cronicar onest”, care luptă după puterile sale
pentru imaginea României, a Galaţiului şi a
Tecuciului, fără a ocoli adevăruri dureroase sau
incomode şi se constituie într-un „act de identitate”
şi într-o „contribuţie la cunoaşterea din perspectivă
jurnalistică a realităţilor tecucene”.
Otilia Badea, Serviciul Referinţe
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060