You are on page 1of 2

Factsheet

“Stress management met Gespecialiseerde Kinesiologie”

S A L O M O N S, ADVIESCENTRUM VOOR GESPECIALISEERDE KINESIOLOGIE

S t r e s s wordt ervaren als een onbalans tussen wat er gevraagd wordt en


wat de mens in huis heeft om aan deze verwachtingen te voldoen.

Gevolgen
Effecten voor de organisatie:
– Verzuim, hoog verloop, verminderde punctualiteit, disciplineproblemen,
pesterij, lagere productiviteit, ongevallen, fouten en hogere kosten
i.v.m. schadevergoedingen of gezondheidszorg.

Effecten op individueel niveau:


– Emotioneel Prikkelbaarheid, angst, slaapproblemen, depressie,
hypochondrie, vervreemding, burn–out, gezinsproblemen;
– Cognitief Moeite met concentreren, onthouden, het leren van
nieuwe dingen en het nemen van beslissingen;
– Gedrag Overmatig gebruik van drugs, alcohol en tabak;
destructief gedrag;
– Lichamelijk Rugproblemen, verminderde weerstand, maagzweren,
hartproblemen, hoge bloeddruk.

[ref: http://osha.europa.eu/nl/topics/stress/index_html/definitions_and_causes]

STRESS MANAGEMENT
Zoals op de website van Osha.europa.eu [European Agency for Safety and Health at Work] is te lezen,
kan het ervaren van stress veranderingen inleiden in over hoe iemand denkt, zich voelt en zich gedraagt.

Stress wordt een risico voor de veiligheid en de gezondheid, wanneer het gedurende langere tijd aanhoudt.
De stresstest van materiaal is hier een duidelijk voorbeeld van. De stresstest kent drie fasen: Elasticiteit,
Verlenging (verlies van elasticiteit), Breken. Met andere woorden, hoe langer de stress aanhoudt en/of hoe
groter de kracht van de stressor is, zijn bepalend voor de hersteltijd. De tijd die nodig om is om weer veer-
krachtig (elastisch) te worden.

GESPECIALISEERDE KINESIOLOGIE / TOEGEPASTE KINESIOLOGIE


Dit zijn overkoepelende termen voor de methodiek van werken die gebaseerd is op het in dialoog gaan met
Lichaam – Denken/Voelen – Intuitie/weten (Body Mind Spirit) via het mechanisme spiertesten, of specifieker
Muscle monitoring.

De spiertest is een vaardigheid – die de practitioner gebruikt – om inzicht te krijgen in wat maakt dat Body
Mind Spirit uit balans zijn. Spiertesten is een mechanisme (TOTE) waarbij
– de spier in een optimaal verkorte positie gebracht wordt, door een ledemaat in een specifieke positie te
brengen.
– het ledemaat intentioneel en met lichte kracht wordt bewogen, zodanig dat de betroffen spier wordt
bewogen van verkort naar verlenging.
– de mate van weerstand bepalend is voor de interventie die er opvolgt.
– de herhaald wordt om te verifiëren of de interventie het gewenste doel bereikt heeft.

Met spiertesten zijn de volgende observaties mogelijk:


– STERK: men ondervindt WEL weerstand in de beweging van het ledemaat en is reactief
op de test van het spierspoelmechanisme.
– ZWAK: men ondervindt GEEN weerstand in de beweging van het ledemaat.
– GEBLOKKEERD: men ondervindt WEL weerstand in de beweging van het ledemaat en is NIET
reactief op de test van het spierspoelmechanisme.
DE INTERVENTIE
Zoals beschreven volgt er op het Meten: de Interventie. Het is deze interventie die het beoogde doel
(Stressreductie) moet bewerkstelligen.

In onze termen heet dit: balanceren. De interventie heeft haar wortels in de verhouding van de zijden van
de Gezondheidsdriehoek: Structuur / Chemie|Metabolisme / MentaalEmotie en de de Aarding ervan
(energie). De Gezondheidsdriehoek is naast het spiertesten een pijler waarop Gespecialiseerde Kinesiologie
/ Toegepaste Kinesiologie op gebaseerd is.

Zij vormen de hoofdcategorieën waarbinnen het aanbod van interventiemogelijkheden is geordend, bijvoor-
beeld:
– Structuur: Cranio Sacraal, Reiki, NL punten masseren. NV punten vasthouden;
– Chemie|Metabolisme: Voedingtesten;
– Emotie: Emotionele Stress Release;
– Aarding: Acupressuur.

HET DOEL
Het doel van Gespecialiseerde Kinesiologie/ Toegepaste Kinesiologie is in haar eigenlijke elastische
staathet restaureren van Body Mind Spirit. En dat komt dus neer op stressreductie (stressbeleving).

VOORWAARDEN
– De mens, die dit mechanisme over zich laat komen, moet bereid zijn aangeraakt te worden.
(Hoe wil je anders de spiertest doen en vruchten plukken van dit schitterende mechanisme.)
– De mens zal eerlijk en open naar de veranderingen in het ervaren van het leven willen kijken.

ORTHOKIN.NL
Orthokin is een contractie van Ortho Kinesiologie. Dit geeft precies weer hoe ik kinesiologie in praktijk
breng. (Ortho = recht) Een andere term die vergelijkbaar is, is FIX–AS–YOU–GO. In tegenstelling met een
testen–denken–doen, is deze werkwijze gebaseerd op luisteren naar Body Mind Spirit. Door schade en
schande ben ik tot deze werkwijze gekomen, want door te filosoferen duren mijn sessies nog langer dan
ze al doen.

De sessies duren 1 á 2 uur. Daarbij laat ik de persoon het liefst ontspannen liggen, maar staand of zittend
is ook mogelijk.

Advies op basis van persoonlijke titel: EUR 35,– per sessie.


Advies op basis van organisatie: EUR 75,– per sessie.

TER AFSLUITING
Mocht u na lezen van deze uitleg vragen of benieuwd zijn naar de werking en uitwerking van deze werk-
methode om de stressbeleving te reduceren, neem dan gerust concact op met:

Salomons, Adviescentrum voor Gespecialiseerde


Kinesiologie

Huib Salomons
Govert Flinckstraat 23
7312RP APELDOORN

T: 055 355 39 73
E: hsalomons@planet.nl / info@hsalomons.com
I: http://orthokin.nl of http://hsalomons.com

kvk: 08062289

You might also like