You are on page 1of 18

Lector univ. dr.

CRINUŢA POPESCU

e (

CUPRINS

Cap I – Tonalitatea
A. Acordurile tonale de 4 sunete (tetrasonurile) în stare directă şi în
răsturnări.
B. Game tonale, variante ( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b-
fa).

C. Sistemul tonal diatonic

D. Sistemul tonal cromatic.

E. Modulaţia tonală
Cap II – Agogica muzicală.
A. Tempoul muzical.
B. Dinamica muzicală – termeni principali şi semne.

Cap III – Elemente de sintaxă a melodiei clasice.

Cap I– Tonalitatea
A. Acordurile tonale de 4 sunete (tetrasonurile) în stare directă şi în
răsturnări.

Acordul tonal
Acordul tonal

numărul de sunete acorduri de
3,4,5,6 şi 7 sunete intervalul folosit în suprapunere acorduri de terţe mari şi
mici
acorduri de cvarte perfecte
conţinutul în cvinte perfecte acorduri diatonice
acorduri cromatice
stabilitatea acordului acorduri consonante
acorduri disonante

Acordurile de 3 sunete(trisonurile) în stare directă şi în răsturnări
starea directa

răsturnarea I-a
răsturnarea a II-a

consonante
disonante
Acordurile de 4 sunete (tetrasonurile, acordurile de septimă,
septacordurile) în stare directă şi în răsturnări.

Aplicaţii la acordurile de patru sunete, în stare directă şi în răsturnări :

Exerciţii de auz:
Solfegii:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Victor Giuleanu

Dictee:

B. Game tonale, variante ( Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do; Mi-do #; La b-
fa).

Structura gamelor tonalităţilor majore şi minore

Gamele tonalităţilor de mod major –

-gama majoră naturală:
-

-gama majoră armonică:
-gama majoră melodică:

Gamele tonalităţilor de mod minor

-gama minoră naturală:

-gama minoră armonică:

-gama minoră melodică:

în urcare

în coborâre

Alte game diatonice cu variantele lor: Re-si; Si b-sol; La-fa#; Mi b-do;
Mi-do #; La b-fa (construite după modelul gamelor Do şi la)
Gamele tonalităţilor re major, si minor, si bemol major, sol minor, la
major, fa diez minor, mi bemol major, do minor, mi major, do diez minor,
la bemol major, fa minor,
Aplicaţii la studiul gamelor tonalităţilor Re, si, Si b, sol, La, fa #, Mi b,
do, Mi, do #, La b, fa :

Exerciţii de auz:

Solfegii:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Exerciţii ritmico- melodice:
Crinuţa Popescu

Dictee:

C- Sistemul tonal diatonic
Diatonism şi cromatism în tonalitate Gama diatonică

Gama cromatică
Formarea tonalităţilor majore şi minore pe diferite sunete.

procedeul simetriei
procedeul
funcţional

Procedeul simetriei .

Procedeul funcţional.

Aşezarea tonaliăţilor în cadran şi în spirală sistemul sonor egal
temperat cadran

sistemul
sonor netemperat

spirală

Raporturile stabilite între tonalităţile sistemului muzical egal-temperat.
Tonalităţi relative(paralele)

Tonalităţi omonime
Tonalităţi enarmonice

Relaţii de apropiere (înrudire) şi depărtare dintre tonalităţi.

raporturi de apropiere (înrudire)
--organică(sau grad zero)

--directă (sau grad 1)

--indirectă(sau grad 2)

raporturi depărtate

Aplicaţii la sistemul tonal diatonic:

Exerciţii de auz şi analiză:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Dictee:

D- Sistemul tonal cromatic.
Cromatizarea clasică a gamelor majore şi minore ale sistemului
tonal.

1.Cromatizarea gamelor majore după principii clasice
- în suire
- în coborâre
2. Cromatizarea gamelor minore după principii clasice
- în suire
- în coborâre

Aplicaţii la sistemul tonal cromatic:


Exerciţii de auz şi analiză:

Solfegii:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu

Dictee:

E- Modulaţia tonală
Clasificarea modulaţiilor după forţa de impunere a noului centru
polarizator şi după modul de apropiere şi depărtare dintre tonalităţi.
Principii în modulaţia diatonică.

Clasificarea modulaţiilor după forţa de impunere a noului centru
polarizator
a. Inflexiunea modulatorie

b. Modulaţia pasageră

c. Modulaţia definitivă

Clasificarea modulaţiilor după gradul de apropiere şi depărtare
dintre tonalităţi
Modulaţia la tonalităţi apropiate(diatonică)
Modulaţia la tonalitatea relativă(paralelă)

Modulaţia la tonalitatea dominantei şi a relativei dominantei
Modulaţia la dominantă

Modulaţia la relativa dominantei

Modulaţia la tonalitatea subdominantei si a relativei subdominantei
Modulaţia la subdominantă.

Modulaţia la relativa subdominantei .

Aplicaţii la modulaţia tonală:
Exerciţii de auz şi analiză:

Solfegii:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Victor Giuleanu

Dictee:

Cap II – Agogica muzicală.
Agogica în accepţiune redusă
în accepţiune amplă

Tempoul muzical.

Redarea tradiţională a tempoului
a. termeni de mişcare

b. formulă metronomică

c.termeni de mişcare formulă metronomică
Metronomul

Termenii de mişcare
a. Termeni pentru mişcări constante:
rare
mijlocii

repezi

b. Termeni pentru mişcări gradate(progresive):
rărirea treptată

accelerarea treptată

alţi termeni

caracterul piesei mişcare

B. Dinamica muzicală – termeni principali şi semne.

accentul
nuanţele
a.Nuantele dinamice
Termeni folosiţi pentru intensităţi constante:

Semne şi termeni folosiţi pentru intensităţi progressive
b. Accentele dinamice

.
-

Aplicaţii la agogica muzicală (tempoul şi dinamica):

Exerciţii de auz şi de interpretare a indicaţiilor de tempo şi dinamică:

Solfegii:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Victor Giuleanu

Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu

Exerciţii ritmico- melodice:
Crinuţa Popescu

Dictee:
Cap III – Elemente de sintaxă a melodiei clasice.

Principiile de frazare
Motivul

Fraza
Perioada

Articulaţia

suită
conjuncţie(conduct)
lanţ
încrucişare

execuţie

Aplicaţii la frazarea şi articulaţia melodiei clasice :

Exerciţii de auz, de interpretare şi analiză a sintaxei:
Solfegii:
Victor Giuleanu,Victor Iuşceanu

Victor Giuleanu

Ioan D.Chirescu, Victor Giuleanu

Exerciţii ritmico- melodice:
Crinuţa Popescu

Dictee:

Bibliografie minimă obligatorie pentru studenţi:
Bibliografie studiu teoretic:

Bibliografie activităţi practice- Solfegii:
Bibliografie facultativă pentru studenţi:
Bibliografie studiu teoretic:

Bibliografie activităţi practice- Solfegii: