1. Apa itu Pendidikan Khas?

Perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran.

2. Berapakah tempoh belajar bagi murid-murid pendidikan khas? • • Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah rendah adalah enam (6) tahun. Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah menengah adalah lima (5) tahun.

Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah mengikut keperluan murid berkenaan (Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2002) 3. Apakah kurikulum yang diguna pakai di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi? Kurikulum yang digunakan di Sekolah-sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum Kebangsaan yang diubahsuai mengikut kecacatan murid, dan kurikulum alternatif. • • • Kurikulum alternatif yang digunakan bagi murid-murid pendidikan khas adalah: Kurikulum latihan industri yang disediakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Kurikulum yang dibina khusus oleh Jabatan Pendidikan Khas. (Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004) 4. Apakah kurikulum yang diguna pakai di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi? • • • • Kurikulum yang digunakan di Sekolah-sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum Kebangsaan yang diubahsuai mengikut kecacatan murid, dan kurikulum alternatif. Kurikulum alternatif yang digunakan bagi murid-murid pendidikan khas adalah: Kurikulum latihan industri yang disediakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Kurikulum yang dibina khusus oleh Jabatan Pendidikan Khas. (Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004) 5. Apa itu Sekolah Khas Sekolah yang menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada murid-murid bermasalah pendengaran dan penglihatan. 6. Apa yang dimaksudkan dengan Program Pendidikan Khas Integrasi Program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di sekolah-sekolah biasa.

7. Apa yang dimaksudkan dengan Program Inklusif Pendekatan pendidikan di mana murid-murid pendidikan khas dan biasa belajar bersama di dalam satu kelas dan diajar oleh guru kelas biasa. 8. Apa yang dimaksudkan dengan Program Bermasalah Pembelajaran Spesifik Kanak-kanak yang menghadapi kesukaran belajar khusus. 9. Siapakah yang dimaksudkan murid-murid berkeperluan Khas Bermasalah Pembelajaran a. Sindrom Down b. Autisme c. Palsi Serebral d. Hiperaktif e. Hipoaktif f. Tumpuan Perhatian Singkat (ADD/ADHD) g. Kerencatan Akal h. Masalah Emosi/Tingkah Laku i. Masalah Komunikasi j. Kerencatan Anggota k. Pintar Cerdas/ Berbakat l. Epilepsi m. Disleksia n. Murid-murid Yang Mempunyai Keupayaan Mental Yang Rendah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful