You are on page 1of 13

1

Daniel 4 Preek De Ontmoeting 14-12-2014


Zonder God geen mens

Moderatoren
Deze week las ik een opmerkelijk bericht over zgn. moderatoren.
Honderdduizend zijn er nodig om de paginas van internetdiensten als
Facebook en YouTube schoon te houden.
Schoon van filmpjes en afbeeldingen van bijv. porno, onthoofdingen en
bloederige ongelukken.
Als die moderatoren hun werk niet zouden doen, zouden deze paginas en
andere er binnen de kortste keren helemaal mee vollopen.
Zoveel mensen zijn er die dagelijks proberen dit soort vuilnis te plaatsen.

Honderdduizend moderatoren, dat zijn er veel!


Dat zijn er veertien keer zoveel als het totale aantal werknemers van een
bedrijf als Facebook.
Bijna niet betalen voor die bedrijven zou je zeggen.
Inderdaad, dit werk wordt daarom ook gedaan door goedkope werknemers
op de Filippijnen en arme studenten die dit wel voor een laag loon willen
doen.
Dit werk is nl. verschrikkelijk werk: de hele dag zitten zij de afschuwelijkste
filmpjes en fotos te bekijken. Om te kunnen beoordelen wat blijft en wat
weg moet.
Het verloop onder de werknemers is daarom ook groot. Veel mensen
kunnen dit werk maar enkele maanden doen en raken dan burned out.
Een heel stel lijden na dit intensieve contact met deze beestachtige kant van
ons mens-zijn onder een posttraumatische stressstoornis en moeten
daarvoor behandeld worden.
Honderdduizend! In wat voor wereld leven wij!


Dat gezongen gebed van zonet is geheel op zn plaats (Gebed voor mijn
kinderen http://ochtendgloren.webnode.nl/oude-liedteksten/gebed-voormijn-kinderen/ ).
En het sluit aan op zowel Rom. 1 als de geschiedenis in Daniel 4.

De val van N.
In dit hoofdstuk is de eer van de Heer wr in geding.
Voor de insiders bleek al dat -anders dan je zou verwachten- de Heer nog
steeds regeert! Ook in Babylon. Daniel en zijn vrienden krijgen vreemde
namen, andere kleren en andere kennis, maar de Heer stuurt hun levens
en dat van hun bezetters (H.1)
In H.2 wordt de koning dat rechtstreeks, persoonlijk, duidelijk in een droom
die alleen Danil in dienst van deze Heer- hem dankzij God uit kan leggen.
Boodschap: machthebbers regeren alleen bij gratie van de Heer en ook niet

langer dan Hij wil. En uiteindelijk komt Gods Koninkrijk in de plaats van al die
andere rijken.
In H.3 is het hele rijk er getuige van hoe de Heer God zijn mensen uit een
brandende oven redt. Nebukadnessar (N.) kan alleen maar levens nemen,
maar de Heer kan ook levens geven en bewaren, zelfs onder de
afschuwelijkste omstandigheden. Dat is pas macht!
Niet N. is de bron van alle leven, zoals hij in feite beweerde, maar de Heer!
En in deze geschiedenis in H.4 blijkt de Heer zelfs de bron van N. s
menselijkheid te zijn. Als N. zelfs nadat hij gewaarschuwd is in een droomer niet in slaagt om de Heer de eer te geven: de hoogste God staat boven
mij (32), verliest hij niet alleen zijn koningschap maar zelfs zijn menselijkheid.
Zeven jaar lang is deze machtige koning niet meer dan een redeloos beest.
Als je buiten God je Heer probeert te leven, raak je zelfs je menselijke plek in
de schepping kwijt! Ja, alles wat je menselijk maakt: je verstand en je wil.
Als je de opeenvolging van de hoofdstukken op je in laat werken, lijkt het net

alsof N. een cursus van God krijgt.


God ruimt hem niet uit de weg maar laat steeds een weg naar de toekomst
open. Hij krijgt waarschuwende dromen en wordt nu zelfs gestraft maar
houdt toch de belofte van toekomst: de boomstronk blijft staan!
Hardleers als hij is, geeft de Heer hem steeds grondiger onderwijs.
Hij ziet het deze keer niet alleen voor zich en krijgt het uitgelegd, maar
ervaart het nu zelf ook aan den lijve.
Hij wist al dat de Heer Hem koning kan maken: een groot koning. Een die als
een grote boom de hele aarde overschaduwd! Die macht had de Heer hem
gegund. En mocht hij dat zich nu ng niet bewust zijn, in een droom wordt
hem dat nog eens gezegd: de hoogste God staat boven het koningschap
van mensen: Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld (14).
En God geeft N. niet alleen zijn macht maar ook zijn kwaliteiten. Hij was de
meest beroemde koning uit zijn tijd. 95% van de runes uit die periode
bestaan uit stenen met zijn stempel erop. D.w.z. dat hij N. ze allemaal heeft
laten bouwen. Hij was dan ook een groots bouwmeester.

Veel in Babylon was in zijn opdracht gebouwd (de beroemde hangende


tuinen)
Maar toen zijn eigen roem hem naar het hoofd steeg Hij de Heer niet de eer
kon geven voor wat hij van Hem gekregen had. Liet de Heer hem zien
hoeveel N. zonder God waard is: niet meer dan een beest, dat buiten aan een
ketting staat. Dat redeloos, willoos en machteloos is. Zijn menselijke plek als
rentmeester in de schepping is hij kwijt. Er valt niets meer te heersen, hij kan
de elementen alleen maar over zich heen laten gaan.
Een langdurige en vernederende les voor N. Eentje die zeven jaar duurt.
Maar hij krijgt ook nu een nieuwe kans (de tronk blijft in de aarde staan).
> Kijk dat is de Heer! Hij laat je niet zomaar los, al ga je hardnekkig de fout in.

De betekenis (een bijbelse lijn)


Als je God niet erkent, raak jij je plek als mens in de schepping kwijt.
Dat is de rode draad in dit hoofdstuk.
Ja, zelfs in heel de bijbel.

In Gen 1. krijgen Adem en Eva hun plaats in de schepping: als rentmeesters


(Gen. 1.26). Zij beheren de rest van de schepping voor God. En de rest van de
schepping luistert naar hen. Maar als ze zelf als God proberen te zijn,
wordt niet alleen hun relatie met God slecht, geen plek meer in de tuin bij
God, ook het contact de rest van de schepping wordt slechter: de
aardbodem reageert niet goed meer op de mens, maar komt in opstand:
onkruid i.p.v. voedsel (Gen. 3,18-19) (NB onze omgang met het milieu)
In Rom. 1 lezen we hoe zelfs het contact van de mens met zichzelf slecht
wordt. Als we God niet langer erkennen, wordt ons denken troebel en ons
hart duister (Rom 1, 21). Dat staat er maar niet van enkele mensen,
maar van ons allemaal, de mensheid.
Sinds de mensheid het zonder God probeert, gaan we met ons goede
verstand gaan dwaze dingen doen. Verspilling van door God gegeven
intellectuele kracht. Slimme koppen verzinnen geavanceerde criminele
plannen.
Onze beste denkkracht en technische ontwikkeling zit in wapensystemen.

Prachtig mooie nieuwe techniek om beelden vast te leggen (Smartphone),


gebruiken we om het meest ontaarde en gruwelijke te filmen.
En zeer ontwikkelde digitale systemen om met elkaar te communiceren,
gebruiken we dan om dit soort ontaarde beelden te verspreiden.
Het is knap en beestachtig tegelijk.
Dat zijn wij mensen.
En zo zie hoe innerlijk verduisterde mensen ook moreel het spoor helemaal
kwijt raken.
Het licht van hun menselijkheid gaat uit.
Zonder God worden we onmenselijk en verdraaien we de bedoeling van de
schepping. We worden hoogmoedig , trots en verwaand (1,30)
Hoogmoedig betekent dat je alleen voor jezelf leeft.
Je verlangens en lusten gaan vr
de liefde voor God en die voor je naaste.
Dit is heel kort samengevat, maar dat kun je nog heel wat genuanceerder
omschrijven: bijv. met gedachten als:

10

- ieder moet maar voor zichzelf zorgen


- geluk is een recht
- wat ik bezit is alleen van mij
Dat is hoogmoed, dat je het besef verliest dat alles je door God gegeven is
(zoals N.): niet alleen wat je hebt, maar ook wie je bent.
Mt de eer voor God, verlies je de verwondering over je leven,
en uiteindelijk zelfs de liefde voor de naaste.
Daar is zo nog veel meer over te zeggen, maar daar is nu geen tijd voor.
Wel voor de rode draad in de Bijbel, die les leert N. in dit hoofdstuk.
Zonder God ben je geen mens meer.
Dan zijn er honderdduizend moderatoren nodig om onze onmenselijkheid uit
beeld te houden.

De remedie (doop)
Dit is enorm probleem van ons mensen.
Ook van christelijke mensen!

Dat we God dreigen te vergeten en zo onze plaats in schepping kwijt raken


en onze menselijkheid verliezen.
Maar de Heer heeft heel veel geduld met ons; N. krijgt nog een kans.
Als Hij de Heer wel erkent krijgt hij zijn plek weer helemaal terug.
We lezen dat hij weer koning in volle glorie wordt,
ja nog meer macht van God kreeg dan eerder (33)
En de mensheid als geheel, wij?
God laat ons ook niet los.
En je ziet gelukkig geen hoogmoed bij Hem, maar als het moet zelfs diepe
vernedering ter wille van ons.
Vandaag hebben wij dat opnieuw gezien.
In doop van Lynn Schaddelee.
Herinnering ook aan onze eigen doop.
(In Lynn doop maken wij onze eigen doop weer mee)
Herinnering: aan God de Vader die zegt:
niet alleen tegen Lynn, maar ook tegen ons:

11

12

Ik geef je niet op Ik blijf voor je zorgen.


Aan Gods Zoon die zegt: Ik geef mijn leven voor je
Ik was het kwaad, ook je eigen kwaad van je af
Ik kom terug om de aarde helemaal te bevrijden.
Herinnering aan God Geest die zegt:
Ik kom bij je wonen en maak je leven nieuw.
Ik vraag alleen maar dat je het aanneemt en toelaat.
Dat je zelf ook mijn licht in je leven niet laat doven.
Arjen en Wilma,
dat jullie het niet laten doven, maar juist voeden.
Voor jullie zelf en jullie kinderen
Aan Lynn vraagt Hij: erken dat ik God ben: in je denken, in je voelen en in je
doen en laten.
Laat mijn licht in je leven niet doven, maar laat het voeden
Aan ons: (Vul je naam maar in) erken dat ik God ben, met heel je hart, heel
je ziel en heel je verstand.

En dan krijg je van mij je plaats als mens terug.


Want zonder Mij (God) ben je geen mens,
maar mt Mij (God) wordt je pas echt mens.
Volg Jezus je Heer en ontdek wat mens-zijn werkelijk betekent.
Amen

13