You are on page 1of 19

Sodoma és Gomora

pusztulása
1Mózes 19, 1-30

Mivel Sodoma és Gomora lakói nagyon gonoszok voltak, Isten
elhatározta, hogy elpusztítja őket városaikkal együtt.

Két angyalt küldött Isten Sodomába, hogy kiszabadítsák Lótot,
aki az egyetlen igaz ember volt ebben a bűnös városban.

Lót, amikor meglátta ezeket az embereket a város kapujában,
meghívta az ő házába, hogy töltsék ott az éjszakát.

Lót megvendégelte az idegeneket, bár nem tudta, hogy ezek
az emberek Isten küldöttei, akik érte és családjáért jöttek.

Később a sodomai férfiak körülvették a házat, és felszólítottál
Lótot, hogy küldje ki az idegeneket, de Lót ezt megtagadta.

Amikor a feldühödött sodomaiak be akartak törni a házba, a két
angyal megvakította őket, Lótot pedig behúzták a házba.

A megvakult emberek még így is próbálták keresni az ajtót, de
az angyalok által bezárt ajtó keresésében elfáradtak.

Azután az angyalok elmondták Lótnak jövetelük okát és
megkérdezték tőle, hogy kik azok, akik még hozzá tartoznak.

Lót gyorsan elment a vőihez, hogy figyelmeztesse őket az
ítéletre, de ők nem hallgattak reá, mert azt hitték hogy tréfál.

Amikor a hajnal feljött,
sürgették az angyalok
Lótot, hogy induljon el,
de mikor Lót
késedelmeskedett,
megragadták az ő
kezét, feleségének és
két leányának kezét az
Úrnak iránta való
irgalmából, és kivitték
őket és ott hagyták a
városon kívül. Az egyik
angyal azt mondta:
“Mentsd az életedet! Ne
nézz hátra, és ne állj
meg sehol a környéken!
A hegyre menekülj,
különben elpusztulsz!”

Lót arra kérte az angyalokat, hogy ne kelljen a hegyekbe
menekülniük, mert akkor meghalnak.

“Itt van a közelben ez a kis város, hadd fussak oda! Bár kicsi,
hadd meneküljek oda, hogy életben maradjak!” Rendben –
mondta az angyal, csak siess, hogy idejében oda érj.

“A nap éppen fölkelt, amikor Lót Cóarba ért.” Isten pedig
kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára.

Lót felesége ekkor hátratekintett és sóbálvánnyá lett. Végül
csak Lót és két leánya élték túl az isteni ítéletet.

Miután Lót megérkezett lányaival Coárba meggondolta magát
és inkább elhagyta a várost, mert félt az ottani emberektől.
Felment a hegyre és egy barlangban lakott lányaival együtt.

Másnap reggel Ábrahám látta, amint a városok füstje felszáll az
égbe, mint az az olvasztókemence füstje.

1. Hogyan menekülhetett volna meg a város
Isten ítéletétől?
2. Miért menekülhetett meg Lót?

Aranymondás:
“...nem feledkezett meg Isten Ábrahámról, és
kivezette Lótot a pusztulásból...”
(1Móz 19,29)

VÉGE
Készítette: ifj. Mátyás Árpád lelkipásztor
arpadmatyas@freemail.hu
Szabadon másolható és terjeszthető!