You are on page 1of 12

Jézus elhívja első tanítványait

Mt 4,18-22

„Amikor (Jézus) a Galileaitenger partján járt, meglátott két
testvért, Simont, akit Péternek hívtak,
és testvérét, Andrást, amint hálójukat a
tengerbe vetették, mivel halászok
voltak.”

Galileai-tenger – Észak Palesztína
legnagyobb tava. Ótestamentumi
neve Kinneret-tó volt (lásd 4Móz
34,11; 5Móz 3,17; Józs 13,27). Többi
nevei: Genezáret-tó és Tibériásztava. A tó egy meleg, termékeny
völgyben, a hegyvidék lankái között
terül el 200 méterrel a tengerszint
alatt a Jordán felső folyásánál. A
halban gazdag tó 20 km hosszú és 10
km széles, s mintegy 50–250 m
mély.

Galileai-tenger

Halászat Jézus korában

A halászok egyik legfontosabb
munkaeszköze a háló volt, melyet
halászat után gondosan meg kellett
tisztítani. Legegyszerűbb fajtája a
kerek hajítóháló (Mk 1,16; Mt 4,18),
peremén kőnehezékek-kel. A part
menti halászatban használták. Ügyes
mozdulattal vetették a vízre, ott a
kövek a háló szélét lehúzták a fenékre,
majd kötéllel összevonva kiemelték a
zsákmányt. A vontató- vagy
kerítőhálóval kinn, a tó mély vizén
halásztak. 200 m hosszú és 5 m széles is
lehetett. Két hajó között feszítették ki
és a partra vontatták, ahol kiválogatták
a halakat (Mt 13,47–48). Mélyvízi
halászatra használták a kivetőhálót is,
mely kb. 15 m hosszú több részből álló
hálóegyüttes volt. Alsó részét kövek
húzták a mélybe. A halak beleakadtak
az ív alakú hálóba, melyet a halászok a
hajóba vontak, és ott válogatták ki a
zsákmányt.

„Így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek
titeket." Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.”
He Qi
- kortárs festő -

Jézust követni vagy
megtérni azt jelenti, hogy
elhagyjuk a bűnös dolgokat
és helyette Isten útján
járunk.

Emberhalászat vagyis
lélekmentés. Aki az Urat
követi igyekszik más
embereket is megnyerni
az Úr Jézusnak.
Jézus elhívja tanítványait

„Miután tovább ment onnan,
meglátott két másik testvért,
Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét,
Jánost, amint a hajóban atyjukkal,
Zebedeussal együtt rendezték
hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig
azonnal otthagyták a hajót és
atyjukat, és követték őt.”

Ezek az emberek lettek Jézus első tanítványai. Ez azt jelentette, hogy
felkészültek arra, hogy azt teszik, amit ő akar, és követték őt bármerre is ment.

Aranymondás:
Jöjjetek utánam, és én
emberhalászokká teszlek titeket.
Mt 4, 19b

A csodálatos halfogás

LK 5,1-11

„Amikor egyszer a sokaság hozzá
tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a
Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót,
amely a part mentén vesztegelt; a halászok
éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták.
Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné
volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé
beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból
tanította a sokaságot.”
Jézus jól ismerte ezeket a
halászokat. Korábban már találkozott velük
és elhívta őket hogy legyenek a
tanítványai, de ők akkor még nem tudták,
hogy Jézus követése eddigi foglalkozásuk
feladásával fog járni.
Ma, ha valaki követni akarja
Jézust, nem szükségszerűen kell feladnia
korábbi foglalkozását, de össze kell azt
egyeztetnie
az
Úr
követésével.
Természetesen ma is vannak olyanok, akik
főállásban követik Jézust és egész életüket
ennek a szolgálatnak rendelik alá.

„Miután abbahagyta a beszédet,
ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és
vessétek ki hálóitokat fogásra!”
Simon így felelt: „Mester, egész
éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem
fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a
hálókat.”
S amikor ezt megtették, olyan
nagy tömeg halat kerítettek be, hogy
szakadoztak a hálóik; ezért intettek
társaiknak, akik a másik hajóban voltak,
hogy jöjjenek és segítsenek nekik.”
Egész éjszaka – A tó körüli halászok főként
éjszaka halásznak. Nappal a víz gyakran túl
meleg; a halak egészen mélyen úsznak – a
hideg vízben több az oxigén – így egyáltalán
nem lehet kifogni őket. Annál nagyobb volt
a csoda, hogy Simon és András nappal, az
engedelmességnek e nagy iskolájában
halakba ütköztek

„Azok pedig odamentek, és
annyira megtöltötték mind a két
hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.
Simon Péter ezt látva leborult Jézus
lába elé, és így szólt: "Menj el
tőlem, mert bűnös ember vagyok,
Uram!" A halfogás miatt ugyanis
nagy félelem fogta el őt és azokat,
akik vele voltak és segítettek; de
ugyanígy Jakabot és Jánost, a
Zebedeus fiait is, akik társai voltak
Simonnak.”

Péter e csodán keresztül ismerte
fel Jézus isteni lényét és Jézus
szentségén keresztül felismerte a
maga bűnös voltát is. Minden
ember bűnös és elveszett addig,
amíg rá nem talál a Megváltóra
(Jézusra.)

Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezen túl emberhalász
leszel!" Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

Aranymondás:
Ne félj, ezen túl
emberhalász
leszel! Lk 5,10

Te hogyan követheted Jézust?

VÉGE
Készítette: ifj. Mátyás Árpád lelkipásztor
arpadmatyas@freemail.hu
Szabadon másolható és terjeszthető!