You are on page 1of 10

Types of Roads (Vrste cesta

)

Directions to Jackson Construction ( Upute do konstrukcije Jackson)
From the toll road:
Get into the right- handle lane. Take the exit for Highway 203. After exciting, drive straight
until you reach 19th Street. Turn left onto 19th and drive until you reach Linden Avenue.
Turn right onto Linden Avenue. Pass a cul –de-sac on the left, and turn onto Merton Road.
(Note: Merton is a dead end.) We are the last building on the left.

From the freeway:
Take exit 19 onto Cherry Boulevard. Turn right onto Main Street. When you reach Linden
Avenue, turn –left. Just after the alley, turn left onto Merton Road. We are last building on
the left.

Sa naplatne ceste:
Uputi se ka desnoj kolovoznoj traci. Idi ka izlazu za autocestu 203. Nakon izlaska sa autoceste
vozi pravo dok ne stigneš na 19 ulicu. Skreni lijevo na 19 ulici i vozi pravo dok ne stigneš na
Linden aveniju. Skreni lijevo na Linden aveniji. Prođi pokraj slijepe ulice (jednosmjerne) sa
lijeve strane i uključi se na Merton cestu. ( Pažnja: Merton cesta je jednosmjerna cesta.)
Mi smo zadnja zgrada sa lijeve strane.

Sa autoceste:
Isključi se izlazom 19 na Cherry bulevar. Skreni desno na Main ulicu. Kada stigneš na Linden
aveniju, skreni lijevo. Odmah nakon aleje skreni lijevo na Merton cestu. Mi smo zadnja
zgrada sa lijeve strane.
Toll road – Naplatna cesta
Highway – autocesta
Street – ulica
Avenue –avenija
cul – de – sac – slijepa ulica (jednosmjerna ulica)
Road – cesta
dead end – jednosmjerna ulica
freeway – autocesta (besplatna cesta)

Boulevard – bulevar
alley - aleja

Na uglu St. The median of Highway 19 washed away in several areas. The flooding caused serious damage in some locations. Ovo je dovelo do plavljenja mnogih cesta. Mnogi vozači su bili spriječeni da dođu do svojih vozila kretanjem preko pasa (prsa) Poplave su uzrokovale ozbiljne štete na nekim lokacijama. a streetlight fell. with water levels rising well over the curb. On the corner of Smith St. Smith i 1 Avenije ulična svjetiljka je pala. This caused flooding in many roads. Timovi (ekipe) očekuju da pronađu još oštedenih dijelova na površini mnogih cesta. --------------------------------------------------------- Oluje ostavile ceste u ruševinama Snažna oluja je ostavila ceste mjesta Jamestown u učajnom stanju. Many drivers were unable to reach their cars on the shoulder. Upuduju da vozači prijave probleme sa trotoara ( ceste ) lane – traka roadways – ceste storm drains – kanalizacije gutters – oluci curb – ivičnjak shoulder – prsa ( pasa) corner – uglu ulice (čošku) median – središnji dio surface – površina pavement – trotoar ( cesta – ulica) . sa rastom nivoa vode iznad ivičnjaka. Središnji dio autoceste 19 je odnesen sa nekoliko mjesta. Lišde i smede su začepile kanalizaciju i napunile oluke. Leaves and trash clogged the storm drains and filled the gutters. Grane od drveda još uvijek blokiraju trake od vedine cesta. Crews expect to find more damage to the surface of many roads. Tree branches still block every lane of most roadways.Storm leaves roads in ruin A severe storm has left Jamestown roads in terrible condition. And 1st Avenue. They ask that drivers report any problems with pavement.

Exit – izlaz interchange – izmjena on ramps – nadvožnjak off ramps – podvožnjak dividers – razdjelnik ( fizički dio koji odvaja suprotne trake na autoputu) guardrails – branik ( metalni dio uz cestu) express lane – ekspresna traka ( brza traka) fast lane – brza traka breakdown lane – zaustavna traka . In addition. To avoid this. Da bi izbjegli ovo. It will also include the replacement of dividers and guardrails for that portion of the highway. Kada se posao okonča. saobradaj de teči brže i bezbjednije. including the express lane and fast lane. all lanes. When the work is complete. sve trake uključujudi ekspresne i brze trake de biti obnovljene. A news breakdown lane will be created. iako de za sada to izazvati kašnjenja. Također de uključiti zamjenu i razdjelnika i branika ceste za ciljanu dionicu autoceste. Izgradnja se vrši okolo izlaza 200 i sa izmjenjivanjem sa I – 44. Nova pomodna traka de biti izgrađena. For now though. commuters should take the McDonalds bypass. The project will widen the on ramps and off ramps at the exits.44. traffic will move more quickly and safely. Novi građevinski poduhvat na I -23 Mjesni (lokalni) putnici de imati problem kretati se kroz I -23 slijededih nekoliko mjeseci. Dodatno. Izgradnja je krenula 11 marta i bit de u toku u narednih 9 mjeseci. Work began on March 11 and will continue for nine months. it will cause delays.New Construction Project on I – 23 Local commuters will have trouble getting through I – 23 for the next few months. will be repaved. mještani bi trebali koristiti McDonald zaobilaznicu. Radovi de proširiti nadvožnjake i podvožnjake pri izlazu. Work is being done around Exit 200 and the interchange with I.

Pri svakoj raskrsnici potrebno je poznavati pravilo korištenje. Ovo se mijenja od nacije do regije. To su: raskrsnice sa 4 prilaza. Intersections can be grouped into two main categories. kružne raskrsnice i priključne raskrsnice. The second type of intersections allows traffic to flow without stopping. and box junctions. This changes by nation and region.traka za skretanje U turn – polukružno okretanje . These include 4 –ways. Raskrsnice se mogu podijeliti u dvije glavne kategorije. Jako je važno znati koje vozilo ima pravo prvenstva. continuous flow intersections and jughandles. Druga vrsta raskrsnica omoguduju protok saobradaja bez zaustavljanja. The first category is intersections that require vehicles to come to a full stop.Types of Intersections Understanding Intersections It is important to understand the different types of intersections. T – junctions. i raskrsnice koje su obilježene žutim križom. Prve su one kaje zahtijevaju da se vozilo potpuno zaustavi. At any type of intersection you should know the regulations that apply. Ovdje spadaju raskrsnice gdje jedan put vodi preko same raskrsnice. This group includes roundabouts. Vrste raskrsnica Razumijevanje raskrsnica Bitno je razumijeti da postoje različite vrste raskrsnica. Također poželjno je provjeriti kako se priključiti traci za skretanje ili da li je polukružno okretanje dozvoljeno. check how to enter a turn lane and whether or not U – turns are permitted. For example. raskrsnice gdje se put završava pod pravim uglom. Intersections – raskrsnice 4 ways – raskrsnice sa 4 prilaza T –junctions – Raskrsnice gdje se put završava pod pravim uglom Box junctions – Raskrsnice obilježene žutim križem Roundabout – Raskrsnice gdje put vodi preko same raskrsnice Traffic circles – Kružna raskrsnica Jughandles – priključne raskrsnice ( priključne trake na autocesti su primjer) Right of way – pravo prvenstva turn lane . Likewise. traffic circles. it is important to know which vehicle has the right of way.

The material selected depends mainly on the expected traffic load of the road. Gravel – šljunak (makadam) BST – bitumenska supstanca asphalt. ----------------------------------------------------------------------------------Moderni cestovni materijali Stari i novi Današnje ceste se prave od nekoliko materijala (supstanci). Npr.Modern road materials The old and the New Todays roads are made from several materials. in rural areas gravel road often perform well. recycled industrial materials have been added to asphalt. Kreč se može služiti kao stabilizator. Lime may be used as a stabilizator. Ovo smanjuje trošak i poboljšava djelovanje asfalta. Fly ash from burned coal makes concrete durable. Materijal ovisi od očekivanog opteredenja saobradaja ceste. Roads may be reinforced with steel rebars to increase their lifespan. asphalt made of bitumen and a mineral aggregate is the most common material. U ruralnim krajevima šljunak (makadam) dobro služi. It has largely replaced Portland cement concrete. For example rubber from old tires reduces the noise level of a road. Pepeo iz sagorijevog uglja čini beton izdržljiviji. This lowers costs and improves performance. Vedinom je zamijenio beton. For example. U cestu se može dodati i željezna vuna da bi povedala vijek trajanja ceste. Npr. asfalt pravljen od bitumena i minerala je najčešdi materijal. Gume umanjuju buku ceste. Ipak. Druge ceste mogu biti premazane bitumenom. U zadnji nekoliko godina reciklirani materijal je često dodat asfaltu.pepeo . Others may be coated with a bituminous surface treatment (BST) However.asfalt bitumen – bitumen concrete – cement Lime – kreč steel rebars – željezna vuna rubber . In recent years.gume fly ash .

use a face shield Welders and electricians need thick leather gloves Using power tools requires grip gloves Dust masks are essential when sanding surfaces You will need earplugs to work in loud areas Kneepads are required when kneeling on the ground 1 2 -----------------------------Sigurnosna oprema Hiljade radnika se povrijede svake godine. Zavarivanjem metala koristi masku za lice Upotrebom struje koristi gumene rukavice Masku za zašt. Na svim poslovima radnici trebaju da imaju: 1 2 Čelične cipele ( prednji dio cipele – čelik) šljem zaštitne naočale Duge hlače Svijetli prsluk ili majica Individualni poslovi zahtijevaju dodatnu op.      Steel – toe boots Hard hats Googles or safety glassers Long pants Brightly colored vests or shirts  Individual jobs require additional PPE When grinding metals. On all job sites workers must have. Od prašinu pri šmirglanju Čepiče za udi pri radu u bučnoj okolici Štitnike za koljena pri radu na koljenima . Protect yourself by wearing safety equipment.Safety equipment JOB SITE Thousands of constructions workers get hurt at work every year. Zaštiti sebe koristedi sigurnosnu opremu.

I need your crew to begin the preparation process. Za dvije sedmice potrebne su mi tvoje ekipe da započnu sa pripremama. ekipe de očistiti drveda. Prvo. Jedna grupa mora izmjeriti i označiti ivičnjake za cestu. and remove them from the area.istovariti spread – raspodijeliti (raspršiti) . jedna ekipa de pomesti cestu (površinu) da odstrani krhotine (otpatke). load them onto trucks.pokupiti drop . Poslije toga. they can unload the gravel and spread it over the area. crews will clear the trees. After that.na unload . one gropu will sweep the area to remove debris. Terry Klein Osnovne radnje (postupci) Zdravo Eric. Please contact me with any questions. In two weeks. First. Upravo smi primili ugovor za Memorial Road konstrukcije projekat. your crew will pick up gravel from our suppliers and drop it off at the site. We just received the contract for the Memorial Road construction project. Javi mi ako imaš pitanja Terry Klein Clear – očistiti Load – utovariti Remove – odstraniti Sweep – pomesti measure – izmjeriti mark off – označiti pick up . Nakon toga možemo otpočeti sa izradom. Then we will be ready to begin the construction phase. Finally. Another group needs to measure and mark off the boundaries for the road. After that. Za kraj tvoja ekipa de utovariti šljunak i raspodijeliti na površinu.ispustiti off .Basic actions Hello Eric. pa onda ih utovariti na kamione.

we can provide you with the right machine.Machines At RBP we manufacture all sorts construction equipment. Most models are articulated trucks that move easily. mi možemo obezbijediti pravu mašinu. -------Mi pri RBP proizvodimo sve vrste radne opreme. Last do not forgot our line of sweepers guaranteed to leave roads clean. i obične bagere za otklanjanje prljavštine (otpadaka). Također proizvodimo vibracione valjke i obične valjke koji garantuju dobru cestu. screeds are perfect for smoothing fresh concrete on sidewalks or driveways. effective road. We laso make large vibratory rollers. Earth and Material moving: We make scrapers and backhoes to move dirt. velike i male. Nije važno koji ti je posao. Za kraj nemojte zaboraviti naša vozila za čišdenje cesta za održavanje čistode cesta. We also have bulldozers and loaders capable of transporting many kinds of material. large and small. Vedina su zglobnog pokreta što im omogudava lakše kretanje Cestovne konstrukcije: Mješalice za cement su dostupne u raznim veličinama. No matter what your job is. Za manje poslove gletalice su idealne za ravnanje svježeg cementa na trotoarima i prilazima. and compactors to guarantee a solid. Road finishing: Graders are ideal for smoothing gravel roads. Otklanjanje zemljišta: Proizvodimo kopalice (bagere) za otklanjane zemlje. Road Construction: Cement mixers are available in various sizes. Scrapers – kopalice (bageri) screeds . Završetak izgradnje ceste: Grederi su idealni za ravnanje šljunčanih cesta. Imamo i buldožere i utovarivače sa kapacitetom prevoza mnogobrojnog transporta.gletalice backhoes – bageri sweepers – vozila za čišdenje ulice bulldozers – buldožeri loaders – utovarivači articulated trucks – vozila na zglobno kretanje cement mixers – mješalice vibratory rollers – vibracioni valjci compactor – valjak (obični) graders – grederi (ravnalice) . For smaller jobs.

Use it to scan buliding plans and send faxes. Smo probaj naš voki – toki. Every project manager needs an all – in – one printer at the office... Communications Plus has everything you need to contact your people! Get in touch with your work crews anytime you want.. Sve to možeš uraditi bez napuštanje posla.... And of course. Nisu samo telefoni. Do it all without leaving the job site. Just try two – way radios.... Talk to people up to five miles away at the touch of a button! Looking for computer access without the big computer= Smart phones are the way to go. Communications Plus imaju sve neophodno da kontaktiraš svoje ljude ( kolege) Ostvari kontakt sa svojom radnom ekipom kada god hodeš..skenirati .. Send emails view PDFs order supplies online... . Komunikacije Pomažu ti da ostaneš u kontaktu na radnom mjestu Moraš komunicirati na frekventnom radnom mjestu. imaj uvid u PDF.. Hodeš pristup računaru i bez klasičnog računara? Pametni telefoni je jedan od načina. it prints! Need more information? Call 555-1029 and consult a Commnuications Plus sales representatives today. i potvrdi odluke.potvrditi scan . Pričaj sa ljudimo i do 5 milja udaljenosti pritiskom na dugme.email confirm . Koristi ga za skeniranje planova i slanje faksova.. confirm all your appointments.Communications Helping you stay in touch at the construction site You have to communicate on a busy job site.. They are not just phones. Svaki vođa trebao bih imati sve – u –jedan printer u kancelariji. Naravno štampa! Communicate – komunicirati contact – kontaktirati two –way radio – dvosmjerni radio smart phones – pametni telefoni emails . naruči namirnice online. Šalji mail:ove.