1

Tajuk 1

Konsep Perkembangan Fizikal

1.1

Sipnosis

Unit ini merupakan pengenalan kepada Konsep perkembangan fizikal yang merangkumi dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal serta konsep perkembangan motor kasar dan motor halus. Disamping itu unit ini juga menekankan tentang kaitan beberapa teori perkembangan fizikal kanak-kanak. Antaranya ialah Teori kematangan oleh Arnold Gesell dan Robert Havighurst serta Model motor persepsi oleh Piaget.

1.2

Hasil Pembelajaran 1. Mengetahui konsep perkembangan fizikal kanak.. 2. Mengenal pasti elemen-elemen utama yang membentuk konsep pertumbuhan dan
perkembangan fizikal kanak-kanak.

3. Menyatakan perbezaan konsep perkembangan motor antara motor halus dengan
motor kasar.

4. Menyatakan perkaitan antara teori-teori perkembangan fizikal kanak-kanak.

1

2

1.3

Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

Konsep Perkembangan Fizikal

Subtajuk 1 Konsep Pertumbuhan dan perkembangan Fizikal

Subtajuk 2 Konsep Perkembangan Motor Halus dan motor Kasar

Subtajuk 3 Kaitan dengan teori Perkembangan Fizikal Kanak-kanak

1.4

Konsep Perkembangan Fizikal

Perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat, selamat dan ceria. Menurut “Kurikulum Prasekolah Kebangsaan” (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003), perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu; kebersihan alam sekitar, keselamatan, kesihatan dan psikomotor. Ia juga sering dikaitkan dengan kebolehan kanakkanak menggunakan anggota badan, otot, dan koordinasi untuk menjalankan aktiviti harian. Dalam proses mendidik kanak-kanak, aspek perkembangan fizikal seharusnya diberi perhatian. Seorang kanak-kanak tidak akan dapat berkembang dengan baik sekiranya aspek ini diabaikan. Misalnya, seorang kanak-kanak yang cerdas tidak akan dapat mencapai kejayaan sekiranya kanak-kanak ini mengalami masalah kesihatan atau persekitarannya kurang sihat. Oleh itu, kanak-kanak ini perlu diberikan pendedahan dalam cara amalan dan langkah untuk menjaga kebersihan persekitaran kanak-kanak tersebut. Begitu juga dengan aspek keselamatan dan langkah-langkah dalam penjagaan diri. Kanakkanak perlu diberi pengetahuan tindakan yang boleh mendatangkan kemalangan dan

2

3
berbahaya. Kanak-kanak juga perlu tahu bagaimana untuk menghindari tempat yang berbahaya. Selain itu, mereka juga perlu diajar untuk mengamalkan cara menjaga keselamatan diri seperti menjerit sekiranya diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Dari aspek kesihatan, kanak-kanak perlu tahu peri pentingnya menjaga kebersihan tubuh badan seperti mandi, memotong kuku, menyikat rambut dan memberus gigi. Mereka juga harus diberikan pengetahuan dari aspek pemakanan yang sihat, seimbang dan berkhasiat. Selain itu, kanak-kanak juga seharusnya dapat mengamalkan tabiat cara pemakanan yang baik seperti jenis makanan yang sesuai untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Selain aspek kebersihan, keselamatan dan kesihatan, kanak-kanak juga perlu didedahkan dengan amalan senaman dan pergerakan anggota badan yang betul. Pergerakan fizikal dan senaman yang baik dapat memastikan organ dan anggota badan dapat berfungsi dengan berkesan. Kanak-kanak perlu tahu cara bernafas yang betul atau pergerakan tangan dan kaki bagi membantu meningkatkan kecergasan tubuh badan mereka.

1.5 Konsep Pertumbuhan dan perkembangan Fizikal Pertumbuhan dan perkembangan manusia atau penyuburan adalah fokus kajian bidang psikologi perkembangan. Ahli psikologi perkembangan mengkaji aspekaspek pertumbuhan dan perkembangan manusia dan cuba melihat berkait rapat antara satu dengan lain a. Konsep Pertumbuhan Pertumbuhan bermaksud perubahan yang boleh dinilai dan diukur secara kuantatif dari satu peringkat ke satu peringkat perkembangan yang lain (Atan Long, 1978). Perubahan biasanya adalah perubahan fizikal yang melibatkan pertambahan kuantiti iaitu misalnya perubahan dari segi berat badan, tinggi dan pertambahan saiz badan. Contohnya pertambahan berat badan kanak-kanak dati 10 kilogram semasa berumur 2 tahun dan menjadi 12 kilogram semasa berumur 3 tahun (Lefrancois, 1990). kaitannya dengan faktor yang mempengaruhinya iaitu baka dan persekitaran. Kedua-dua ini

3

4 Pertumbuhan juga proses perubahan struktur dan fisiologi yang berlaku dalam diri seseorang contohnya tulang-tulang rangka badan (skeleton) bertambah jumlahnya semakin individu membesar dan juga terjadi pertambahan panjang tulang-tulang dari satu peringkat perkembangan yang lain dan pertambahan panjang ini akan terhenti bila pertumbuhan seseorang menjadi matang iaitu ketika dia remaja ( Ramlan Jantan & Mahani Razali, 2002). b. Konsep Perkembangan Perkembangan ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal (Atan Long, 1980). Contohnya perubahan pada rambut manusia daripada berwaran hitam semasa remaja menjadi putih pada peringkat akhir dewasa. Paul Eggan & Don Kauchak (1997) mengatakan ” the concept of development, the orderly, durable change in a learner resulting from a combination of learning, experience, nd maturation.” Jelas, Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berturutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada kematangan, pembelajaran dan pengalaman (Ramlan Jantan & Mahani Razali, 2000). Slavin (1997) juga berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu tumbuh dan membesar, menyesuai diri kepada persekitaran dan bagaimana berubah melalui peredaran masa. Ringkasnya menurut Slavin, perkembangan ialah “ Orderly and lasting growth, adaptation, and change over the course of a lifetime.” (Ramlan Jantan & Mahani Razali, 2000). Perkembangan juga merupakan satu proses yang kompleks yang merangkumi perubahan secara kuantitatif dan kualitatif dari segi fizikal, perceptual, intelektual, bahasa, emosi, social dan moral seseorang individu (Berk, 2000). Semua perkembangan sama ada berbentuk fizikal, tingkah laku ataupun sahsiah adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat.

4

5 Secara ringkasnya perkembangan merupakan pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantatif dengan kualitatif yang menuju kearah tertentu dan yang dijangkakan. c. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan 1. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : dari atas ke bawah dan dari tengah ke tepi 2. Pertumbuhan struktur badan mendahului kemahiran fungsinya. 3. Perkembangan motor kasar berlaku terlebih dahulu daripada motor halus. 4. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu. 5. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap, tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat. 6. Pertumbuhan dan perkembangan saling berinteraksi. Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat boleh menjejaskan perkembangan rohani, emosi dan sosial. 7. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan boleh ditentukan mengikut peringkat-peringkat tertentu. 8. Perkembangan mental bermula daripada konkrit kepada abstrak 9. Perkembangan daripada egosentrik kepada menerima pandangan orang lain Sang, 2001) (Mok Soon

1.6 PERKEMBANGAN MOTOR
a. Motor Halus
Apa yang dimaksudkan dengan perkembangan motor? Istilah perkembangan motor merujuk kepada perkembangan fizikal atau pertumbuhan dalam kebolehan kanak-kanak menggunakan anggota badan dan kemahiran fizikal mereka. Perkembangan motor juga kerap kali didefinisikan sebagai proses yang mana perlukan bagi membentuk cara mereka melakukan gerakan. Oleh itu apabila kita membincangkan tentang perkembangan motor

5

6
kanak-kanak kita tidak dapat lari daripada membicarakan perkembangan motor halus dan motor kasar mereka. Perkembangan motor yang baik bukan sahaja penting bagi kanak-kanak membuat gerakan. Perkembangan motor juga merupakan keperluan asas bagi pembelajaran seorang kanak-kanak. Pembelajaran di sekolah misalnya, menyediakan pelbagai pengalaman bagi kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor mereka. Contohnya, kanak-kanak yang baru memasuki alam persekolah di ‘Tadika’, akan diminta untuk mewarna, memegang berus lukisan ataupun diajar cara memegang buku yang betul. Bukan itu sahaja, malahan sejak kanak-kanak lagi kita dapat lihat bagaimana seorang kanak-kanak kecil cuba mengambil mainan mereka. Mereka juga akan cuba memasukkan mainan tersebut ke dalam mulut mereka. Apabila mereka berjaya mereka akan tersenyum tetapi apabila kita menegahnya mereka akan menangis. Semua aktiviti ini termasuk manipulasi mimik muka mereka melibatkan penggunaan motor halus. Kemahiran motor halus juga melibatkan pergerakan manipulatif. Pergerakan ini memerlukan kanak-kanak mengawal penggunaan anggota badan mereka seperti tangan dan kaki. Misalnya kebolehan kanak-kanak untuk memegang, membuka dan melepaskan gengaman. Malahan aktiviti seperti melambaikan tangan atau membaling objek juga dapat mengembangkan motor halus kanak-kanak tersebut. Perkembangan ini berterusan semasa kanak-kanak mula untuk belajar. Kanak-kanak akan belajar memegang pensil, melukis dan menconteng menggunakan krayon akan mengembangkan motor halus mereka. Tansley (1967) menyatakan pemahaman kendiri kanak-kanak tentang anggota badan dan kebolehan gerakan badan mereka berkait rapat dengan apa yang mereka rasa selesa dengan diri mereka. Kekurangan yang mereka rasai akan mempengaruhi cara kanak-kanak ini bergaul dengan rakan sebaya.

AKTIVITI 1
Jelaskan apakah aktiviti lain yang dapat membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran motor halus mereka?

b. Motor Kasar
Apabila kita membincangkan tentang perkembangan fizikal, biasanya kita akan lebih merujuk kepada perkembangan motor kasar berbanding motor halus. Perkembangan

6

7
motor kasar merujuk kepada aktiviti penggunaan kaki seperti berlari, melompat atau menendang bola. Penggunaan motor kasar bagi tangan pula adalah seperti membaling, memukul malah mengangkat objek yang berat. Kanak-kanak yang sedang membesar, misalnya seawal umur 3 tahun perlu diberi aktiviti yang dapat menggunakan otot dan anggota badan mereka. Aktiviti ini akan dapat menggalakkan pembinaan kekuatan otot, keseimbangan, dan sokongan tubuh badan kanak-kanak. Selain itu, aktiviti ini juga akan merangsang keyakinan diri kanak-kanak. Pada peringkat awal ini aktiviti lantai amat sesuai bagi kanak-kanak ini. Aktiviti seperti berbaring, meniarap, berguling dan merangkak merupakan aktiviti yang baik untuk perkembangan motor kasar kanak-kanak ini ( Doherty & Brennan, 2008). Apabila kanak-kanak semakin membesar, aktiviti yang disediakan perlulah melibatkan penggunaan lebih banyak anggota badan mereka. misalnya, aktiviti seperti memanjat mainan ‘sarang lelabah’ memerlukan penggunaan kemahiran motor kasar pada tangan, kaki dan badan. Kemahiran motor kasar pada tangan melibatkan kebolehan kanak-kanak untuk berpaut dan memegang dengan stabil. Kanak-kanak juga akan cuba untuk memijak secara tetap. Aktiviti ini akan menguatkan otot kaki kanak-kanak. Selain itu, mereka juga akan cuba menggunakan bahagian badan dan mengubah kedudukan badan untuk memastikan mereka dapat memanjat. Melalui aktiviti seperti ini juga kanak-kanak akan mengembangkan kemahiran mereka untuk mengawal keseimbangan badan. Aktiviti seperti ini membolehkan kanak-kanak menggunakan bahagian anggota badan mereka untuk mengawal keseimbangan. Mereka juga akan belajar bagaimana mengawal keseimbangan di tempat yang rata, di atas palang, atau semasa memanjat. Menurut Horvat et.al. (2007) kebolehan motor termasuk keseimbangan, kawalan postur badan, agility, koordinasi badan, koordinasi mata-anggota badan, dan kekuatan dan kelenturan yang diperlukan untuk menunjukkan kebolehan motor anggota bdan. Pergerakan badan dari satu tempat ke tempat yang lain (pergerakan locomotor) juga dapat mengembangkan motor kasar kanak-kanak. Contohnya kanak-kanak dikehendaki untuk merangkak atau melompat seperti arnab. Aktiviti ini akan mengembangkan penggunaan motor kasar. Kanak-kanak akan mengembangkan kebolehan pergerakan fizikal dalam aktiviti seperti ini.

7

8

Jadual 1. berikut merupakan contoh aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar kanak-kanak;

Jadual 1. Aktiviti motor halus dan motor kasar Motor halus Bermain pasir Mengikat tali kasut Memasang butang baju Mengguna sudu dan garpu Membentuk objek dari plastisin Memotong plastisin kek atau Motor kasar Berjalan (lurus atau bengkangbengkok) Berkawad seperti askar Berlari dan arahan berhenti mengikut

Melompat setempat Melompat seperti katak

mainan Meniru gerakan haiwan (kucing, arnab, ular) Memegang palang dan berhayun Memanjat tempat mainan Membaling dan menangkap bola Menendang dan menolak pelbagai objek seperti gelung rotan

Melekatkan gambar Menggunakan ‘mouse’ komputer Menulis nama Melorek atau mewarna gambar

c.

Senarai semak kemahiran motor kasar dan motor halus mengikut umur. Dua Tahun ________ ________ ________ Berdiri di atas satu kaki untuk seketika Melompat setempat dengan dua kaki bersama-sama Menguntai empat manik besar

8

9 ________ ________ ________ ________ ________ Membalik halaman buku sendiri Menyusun objek daripada besar kepada kecil Membina satu menara setinggi enam hingga tujuh blok Menconteng, jarang terkeluar dari helaian kertas yang besar Memegang gunting dan menggantung hujung kertas

Dua Tahun Enam Bulan ________ ________ ________ ________ ________ ________ kepala ________ ________ ________ ________ Melompat ke atas objek yang tinggi lebih dari 15 cm dan mendarat dengan kedua-dua kaki. Berlari kehadapan dengan baik, berhenti dan mula lagi dengan mudah, jarang terjatuh. Jalan berjengket. Naik tangga sehingga empat hingga enam anak tangga dengan kaki kiri dan kanan berselang seli. Berjalan ke arah bola yang tidak bergerak dan menyepaknya. Membaling bola dengan kedua-dua tangan Membina menara dari lapan buah blok Buka dan tutup gunting dan mula menggunting kertas merentas helaian kertas memegang krayon dengan ibu jari dan empat jari bukannya menggenggam menggulung, menguli dan menekan dan menerap adunan atau tanah liat dari kedudukan atas

Tiga Tahun ________ ________ Berdiri di atas satu kaki yang disukai selama lima hingga sepuluh saat. Berdiri di atas kaki sebelah lagi selama beberapa saat.

9

10 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ . ________ Berjalan naik turun tangga dengan kaki berselang seli dengan memegang pemegang tangga Berlari mengeliling halangan. Melompat ke hadapan dengan kedua-dua kaki empat kali Melompat dengan kaki yang dipilih selama lima kali Melompat dengan kaki yang lain sekali Menyepak bola ke belakaang dan ke hadapan dengan menghayunkan kaki Menangkap bola yang dilantun dengan mendakapnya ke dada. Menolak, menarik dan mengemudikan mainan beroda dan berikat roda tiga Menggunakan papan longsor tanpa bantuan Membina menara menggunakan lapan atau sembilan blok Meniru satu garisan tegak , satu garisan mendatar dan bersilang Meniru bulatan menggunakan ke dua-dua tangan untuk menyelesaikan tugasan Memegang kertas dengan satu tangan dan menggunakan gunting untuk memotong sehelai kertas berukuran lima inci persegi kepada dua Membentuk bola, ular dan biskut dengan doh atau tanah liat

Empat Tahun ________ ________ ________ ________ ________ ________ Berdiri di atas satu kaki 10 saat Berjalan ke hadapan di atas garisan dengan tumit- ke hujung jari sejauh 6 kaki Berjalan ke belakang dengan berjengket Melompat ke hadapan sepuluh kali Melompat ke belakang sekali Membuat sumersautt / bergolek ke hadapan 10

11

________

Membuat tendangan berkoordinasi dengan kaki hadapan dan belakang terhayun serta tangan terhayun secara berlawanan dalam satu masa Menangkap bola yang dibaling dari jarak tiga kaki dengan kedua-dua tangan Membaling bola kecil dengan satu tangan kepada orang lain dengan jarak empat hingga enam kaki. Membina menara setinggi sebelas blok Melukis apa-apa sahaja gambar yang boleh dikenali dan bermakna kepada kanak-kanak Menggunakan pergerakan jari individu semasa permainan jari Meniru segi empat tepat Menulis beberapa huruf

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Lima Tahun ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Berdiri di atas sebelah kaki selama sepuluh saat Berjalan di atas batang imbangan ke hadapan, ke belakang dan sisi Melompat ke belakang dua kali berturut-turut Melompat sejauh dua meter dengan kaki yang disukai Mengambil dua atau tiga langkah yang sesuai sebelum menendang bola Menangkap bola tenis dengan ke dua-dua tangan Membaling bola dengan mumusingkan badan dan melangkah ke hadapan Menghayun secara bebas Boleh menulis nama Membina menara dengan 12 blok Mewarna di dalam garisan 11

12

________ ________ ________ ________

Memegang pensil dengan betul di antara ibu jari dengan dua jari Melukis gambar orang dengan rambut dan hidung Meniru segi empat bujur dan segi tiga Menggunting bentuk- bentuk mudah.

ENAM TAHUN ________ ________ ________ ________ ________ Melompat tali Menunjuk cara dua kemahiran menggunakan bola, menggolek, melantun/menangkap, memukul bola dengan kayu pemukul Melukis gambar orang termasuk: leher, tangan dan mulut Melukis bentuk ’segi empat selari’ Menggunting objek-objek seperti patung-patung kertas atau gambargambar binatang

3.0 Kaitan dengan Teori Perkembangan Fizikal kanak-kanak. a. Teori Kematangan (Arnold Gesell). Arnoll Gesell berpendapat perkembangan kanak-kanak adalah mengikut pola-pola tertentu. Pekembangan juga adalah berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Perkembangan individu adalah unik, ianya juga perlu dihormati dan tiada paksaan dalam sesuatu perkembangan itu baik dari segi perkembangan fizikal, perkembangan emosi atau perkembangan kognitif.

5 Peringkat Perkembangan Gesell 1. Peringkat Satu dari 0 – 1 Tahun  Pada usia 1 bulan bayi boleh menangis untuk meminta sesuatu daripada orang dewasa yang menjaganya, samada meminta perhatian belaian atau makanan. 12

13  Pada usia 4 bulan bayi akan berupaya untuk menggunakan mata untuk mengikut objek yang bergerak di hadapannya.   Di usia 7 bulan bayi akan berupaya menggenggam, merangkak, duduk. Pada umur 12 bulan kanak-kanak sudah berupaya untuk berlari.

2. Peringkat 2 dari 1 tahun – 2 tahun  Kanak-kanak mula bertatih, memperkukuhkan otot kaki untuk berjalan dengan lebih stabil dan mula boleh berlari.  Kanak-kanak juga tahu perkataan ‘jangan’ dan memahami makna perkataan itu di mana kanak-kanak berhenti dari melakukan sesuatu perbuatan yang mereka lakukan apabila mendengar perkataan ’jangan’  Kanak-kanak menguasai bahasa namun percakapan adalah pelat.

3. Peringkat 3 dari 2 tahun – 3 tahun   Kanak-kanak boleh berjalan sendiri dengan pengawasan ibu bapa Mereka juga sudah mampu menggunakan ayat mudah.

4. Peringkat 4 dari umur 3 tahun - 4 tahun   Kanak-kanak mampu menunggang basikal roda tiga Kanak-kanak juga sudah boleh mendengar arahan dan mematuhi arahan ibu bapa. 5. Peringkat 5 dari usia 4 tahun ke atas.   Kanak-kanak mula bersosialisasi dan berkawan. Mereka juga akan suka bertanya tentang perkara-perkara atau benda-benda yang mereka tempuhi atau lihat di sekeliling mereka.  Pada usia ini mereka sudah bersedia untuk dihantar ke prasekolah

b. Teori Kematangan: Robert Havinghurts

13

14 Robert Havighurts menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor budaya, biologi dan sosial. Ketiga-tiga faktor ini membentuk perkembangan kanak-kanak.

Tahap Perkembangan Kanak-Kanak Havinghurst. Perkembangan kanak-kanak 0 – 6 tahun.  Kanak-kanak mengalami perkembangan yang pesat dan mereka mula bercakap dan berinteraksi dengan orang dewasa sekeliling mereka.  Pada umur 6 tahun kanak-kanak boleh bertolak ansur, bertimbangrasa dan mendengar pendapat orang lain. Mereka juga dapat membezakan antara betul dan salah namun pertimbangan mereka adalah kurang matang.

Perubahan saiz badan dan rupa paras. Di usia prasekolah kanak-kanak sudah pun mengalami tumbesaran yang pesat. Tubuh badan mereka sudah membesar dan tiada lagi ciri-ciri bayi dilihat. Di kala in 12 peratus dari berat badan adalah lemak badan, otot perut mereka agak kemas tidak lagi buncit seperti ketika mereka masih bayi. Otot-otot mereka sudah kuat, tangan dan kaki sudah menjadi lebih panjang dan saiz kepala adalah bersesuaian dengan saiz badan.
c. Model Persepsi Motor: Piaget Seperti yang tersedia maklum bahawa kanak-kanak perlu diberi latihan bagi menerima maklumat dengan tepat melalui deria (sensori). Maklumat ini kemudiannya perlu diinterpretasi dengan tepat yang dikenali sebagai proses persepsi. Kemahiran ini amat penting dalam perkembangan gerakan dan tindakan kanak-kanak tersebut. Terdapat enam bentuk persepsi iaitu; penglihatan, pendengaran, kepekaan anggota badan, sentuhan, bau dan rasa. Antara kesemua ini, penglihatan dan kepekaan tubuh badan (kinestetik) adalah persepsi yang sangat penting dalam perkembangan fizikal kerana kedua-duanya berhubung terus kepada kebolehan prestasi motor ( Gabbard, 2004).

14

15

Persepsi penglihatan mempunyai beberapa bahagian. Ini termasuklah; persepsi ketekalan, orientasi ruang, corak persepsi/ kedudukan dalam ruang, persepsi mendalam, kawasan penglihatan, persepsi gerakan dan koordinasi visual-motor. Persepsi terhasil apabila kanak-kanak cahaya. Persepsi ketekalan merujuk kepada kebolehan kanak-kanak membuat pemerhatian dan membandingkan. Perbandingan yang dibuat adalah bagi mengesan ciri sepunya, yang sama atau berbeza antara dua objek. Melalui persepsi ketekalan ini, kanak-kanak dapat membandingkan bentuk dan rupa antara dua objek yang diperhatikan. Misalnya, kanakkanak diberikan objek belon dan bola. Mereka dapat menyatakan persamaan objek tersebut iaitu berbentuk bulat. Mereka juga dapat memberikan perbezaan antara objek tersebut iaitu seperti saiz, warna, lembut atau keras. Orientasi ruang pula merujuk kepada kebolehan kanak-kanak melihat hubungan antara sesuatu objek di suatu ruang kawasan dengan objek lain atau kepada orang lain yang terdapat dalam persekitaran tersebut. Misalnya, kanak-kanak sedang bermain bola dan bola tersebut tercampak ke bawah meja. Kanak-kanak akan membuat gerakan yang bersesuaian seperti membengkokkan badannya untuk mengambil bola yang terdapat di bawah meja tersebut. Kedudukan dalam ruang pula adalah kebolehan menentukan secara menegak atau arah apabila sesuatu objek diletakkan dalam kedudukan yang berbeza. Contohnya, dalam permainan rebut bola. Seorang murid meletakkan bola diletakkan di atas kepala atau dicelah kakinya. Murid yang lain dikehendaki merebut bola tersebut dari kedudukan yang telah ditetapkan. Bagaimana kanak-kanak tersebut berusaha untuk cuba mengambil bola dan mengawal keseimbangan badannya berkait dengan pemerhatian kedudukan ruang bola tersebut. Persepsi kedalaman (depth perception) adalah kebolehan kanak-kanak menganggarkan jarak menegak (vertical) antara dua tempat. Contohnya kanak-kanak perlu menggunakan persepsi ini ketika memanjat antara anak tangga untuk bermain gelongsor. Ketepatan anggaran jarak antara anak tangga penting supaya kanak-kanak dapat melangkah dengan luas yang betul. Begitu juga untuk melompat bagi melepasi halangan seperti lari lompat ini memperoleh maklumat atau rangsangan daripada persekitaran. Rangsangan ini dikesan melalui organ deria mata dalam bentuk rangsangan penglihatan

15

16
berpagar. Kanak-kanak memerlukan persepsi jarak yang betul untuk melompat dengan kadar daya yang sesuai. Koordinasi visual-motor melihat bagaimana tindakan kanak-kanak dalam mengkordinasi mata dan anggota badan. Contohnya kanak-kanak dapat membuat koordinasi yang tepat antara tangan dan mata atau kaki dan mata. Dalam permainan bolasepak, kanak-kanak yang menjadi penjaga gol perlu cekap dapat membuat koordinasi tangan dan kaki(contohnya dalam menangkap bola) atau kaki dan mata (contohnya dalam menendang bola). Persepsi kinestetik pula merujuk kepada kebolehan deria atau kepekaan terhadap gerakan dan kedudukan badan. Maklumat diperoleh daripada dalam badan melalui reseptor yang terdapat di dalam otot, tendon dan sendi dan juga melalui sistem keseimbangan yang terletak dalam sistem auditori telinga. Persepsi ini membantu kanak-kanak mengekalkan kedudukan badannya yang seimbang dan stabil. Kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam menerima maklumat atau rangsangan, akan cuba menginterpretasi maklumat yang mereka terima. Mereka akan cuba memadankannya dengan pengalaman atau maklumat dari persekitaran dan ini akan menyebabkan mereka menunjukkan masalah dalam membuat sesuatu gerakan (Horvat et. al., 2007). Contohnya, apabila kanak-kanak sedang bermain lontar dan tangkap bola. Seorang

kanak-kanak yang cuba untuk menangkap bola akan mula bersedia apabila dia melihat kawannya mula ingin melontar bola tersebut. Pada masa ini kanak-kanak ini menerima maklumat dari deria penglihatannya. Dia mula bersedia untuk menangkap bola tersebut dengan mendepakan tangannya dan matanya tepat melihat ke arah bola yang cuba hendak dilontar. Apabila bola tersebut dilontar, kanak-kanak ini akan membina persepsinya sama ada kedudukan bola tersebut tinggi atau rendah, begitu juga sama ada bola tersebut berada di sebelah kanan atau kiri. Dia juga akan membina persepsi terhadap kelajuab bola tersebut dan arah lambungan bola itu. Pada masa yang sama kanak-kanak ini akan menyesuaikan kedudukan tangan dan badannya untuk menyambut bola tersebut. Semua yang berlaku ini merupakan interpretasi daripada maklumat yang diperoleh dari deria penglihatan. Bersedia dan menyesuaikan kedudukan badan pula adalah interperetasi yang diperoleh dari deria kinestetik.

16

17

Kanak-kanak ini perlu meyambut bola itu dalam masa yang singkat. Dan pada masa yang sama dia juga perlu menyesuaikan kadar gengaman yang bersesuaian dengan kelajuan bola tersebut. Proses menerima rangsangan maklumat, membina persepsi dan kemudian bertindak ke atas maklumat tersebut memerlukan masa hanya beberapa saat sahaja. Oleh itu, kebolehan untuk bertindak dengan tepat berdasarkan rangsangan maklumat dari persekitaran (bola datang ke arahnya) dan memlilih gerakan yang sesuai berdasarkan apa yang berlaku di persekitaran tersebut (bagaimana mengawal gerakan badan untuk menangkap bola) merupakan tindakan yang sangat penting dalam perkembangan fizikal seorang kanak-kanak.

Mari kita mulakan perbincangan ini dengan menghayati secara ringkas teoriteori perkembangan fizkal antara teori kematangan dengan teori persepsi motor. Anda dikehendaki membuat banding beza antara kedua teori tersebut dan menjelaskan sumbangannya terhadap perkembangan fizikal kanakkanak.

Mari kita sama-sama cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan motor halus..

Tajuk 2

Perkembangan motor halus: Kemahiran menulis dan melukis

2.1

Sipnosis

Unit ini akan membincangkan tentang perkembangan perkembangan motor halus, kordinasi mata-tangan, kebolehan memegang alat tulis, kebolehan membuat lakaran asas, persepsi abjad/ nombor, orientasi kepada simbol yang tercetak dan aktiviti mengembangkan motor halus. Manakala di dalam perkembangan kemahiran melukis anda akan didedahkan tentang peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis yang merangkumi aktiviti menconteng, pergerakan corak terkawal, bentuk terkawal, bentuk bermakna, bentuk simbolik dan lukisan bermakna.

17

18

2.2

Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti elemen-elemen utama yang membentuk kepada prasyarat kepada
kemahiranan menulis pendidikan awal kanak-kanak.

2. Mengenal pasti elemen-elemen utama yang membentuk kepada perkembangan
kemahiran melukis pendidikan awal kanak-kanak.

3. Membuat hubungkait bagi setiap peringkat-peringkat perkembangan kemahiran
melukis..

2.3

Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

Perkembangan motor halus: Kemahiran menulis dan melukis

Subtajuk 1 Prasyarat kepada kemahiran menulis Subtajuk 3 Perkembangan kemahiran melukis

2.4

Prasyarat Kepada kemahiran menulis
a. Perkembangan motor halus

Perkembangan motor halus yang baik bukan sahaja penting bagi kanak-kanak membuat gerakan malahan ianya merupakan satu keperluan asas yang perlu bagi pembelajaran seorang kanak-kanak. Semasa di sekolah kanak-kanak telah disediakan pelbagai pengalaman dengan bertujuan untuk mengembangkan kemahiran motor halusnya. Contohnya apabila kanak-kanak memasuki taska atau tadika, kanak-kanak akan diminta untuk membuat pelbagai aktiviti seperti bermain dengan warna, memegang berus lukisan, memegang pensil atau pun diajar untuk cara memegang buku yang betul.

18

19
Apabila telah berusia 6 tahun kanak-kanak tersebut telah pun tahu memegang pensil dengan betul dan memudahkan untuk mereka menulis dengan baik, mengenakan pakaian atau membuat aktiviti harian. Kanak-kanak pada peringkat ini juga seharusnya telah mempunyai kebolehan untuk memegang, membuka dan melepaskan genggaman yang melibatkan kemahiran manipulatif dan kordinasi mata tangan dengan baik. Aktiviti seperti melambai tangan dan membaling objek juga dapat mengembangkan kemahiran motor halus.

b. Kordinasi mata-tangan
Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf yang dapat mengawal pergerakan jari dan tangan. Kematangan urat saraf menghasilkan penyelarasan di antara mata dengan tangan iaitu penyelarasan yang penting bagi kebolehan menulis. Kemahiran kanak-kanak menggunakan gerakan tangan dan jari untuk melakukan sesuatu aktiviti dinamakan ‘dexterity’. Kemahiran ini turut melibatkan kebolehan mengkoordinasi mata dengan otot kecil tangan. Kemahiran ini paling banyak digunakan dalam proses tumbesaran kanakkanak. Semasa kecil kanak-kanak telah mula belajar untuk memegang sesuatu pada tapak tangan mereka. Perkembangan ini berterusan sehingga mereka dapat menulis, melukis atau melakukan tugasan seperti memasang butang baju atau mengikat tali kasut dengan baik. Ciri motor halus ini penting bagi kita khususnya dalam memahami perkembangan motor halus kanak-kanak. Selain itu, kita sebagai guru juga harus mengetahui ciri. Guru perlu tahu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat perancangan pembelajaran kanak-kanak. Sebagai contoh pembelajaran kemahiran menulis, adalah penting kita memahami perkembangan motor halus dalam pengawalan pensil untuk kanak-kanak ini menulis. Guru harus tahu cara pengawalan gengaman jari tangan kanak-kanak. Sekiranya guru mengetahui bahawa kanak-kanak masih di peringkat mengembangkan kemahiran mereka, guru ini akan mempertimbangkan beberapa penyelarasan dan penyesuaian bagi membantu kanak-kanak ini menulis dengan baik. Contohnya guru harus mempertimbangkan saiz, bentuk dan panjang pensil yang sesuai untuk kanak-kanak ini mula menulis.

19

20

c. Kebolehan memegang alat tulis Pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak akan memegang alat tulis

dengan cara menggenggam alat tulis tersebut ini adalah disebabkan otot halus mereka masih belum matang. Untuk itu amat penting bagi guru untuk memahami dan mengetahui ciri-ciri perkembangan motor halus kanak-kanak. Sebagai contoh pembelajaran kemahiran menulis adalah penting kita memahami perkembangan motor halus dalam pengawalan pensel untuk kanak-kanak menulis. Guru juga harus tahu cara pengawalan genggaman jari tangan kanak-kanak. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan membuat beberapa penyelarasan dan penyesuaian bagi membantu kanak-kanak ini untuk boleh menulis dengan baik. Setelah otot halus matang kanak-kanak akan di ajar cara yang sesuai untuk memegang alat tulis dengan betul dan kemudian guru akan menyuruh mereka menconteng dengan cara memegang alat tulis dengan betul. Guru juga harus mempertimbangkan saiz, bentuk dan panjang yang sesuai untuk kanak-kanak ini mula menulis. d. Kebolehan membuat lakaran asas Kanak-kanak yang berumur 2 tahun telah menggunakan jari dan tangan mereka untuk menconteng dan melukis gambar mengikut tanggapan mereka. Contengan adalah merupakan asas kebolehan menulis. Menurut Rhonda Kellorg, bagi kanakkanak yang berusia 2 – 8 tahun mendapati bakat artis atau melukis kanak-kanak bermula dengan lakaran symbol yang tertentu dan gambar pokok. Pada peringkat awal kanak-kanak untuk menulis dan melukis ianya akan diarahkan untuk membuat contengan dan melukis pelbagai simbol seperti bulat, empat segi dan pelbagai corak garisan. Pada usia 3 tahun, mereka sudah mampu untuk membuat bentuk muka. Manakala pada usia 4 tahun, mereka telah boleh melukis gambar orang. Seterusnya apabila usianya meningkat 5 tahun, lukisan gambar orang yang telah dilukiskan menjadi lebih baik dengan lukisan kaki dan tangan yang lebih

20

21 sempurna dan lengkap berserta dengan baju dan seluar. Pada tahap ini juga mereka telah dapat melukis objek lain seperti rumah, haiwan dan sebagainya.

e. Persepsi abjad / nombor Sambil kanak-kanak mempelajari tentang fungsi lambang huruf (tulisan) sebagai wakil bunyi (suara), mereka dapat membezakan bentuk-bentuk huruf yang digunakan dalam bacaan. Kebolehan yang mereka dapati daripada contengan lukisan itu digunakan dalam bacaan. f. Aktiviti Motor Halus Aktiviti motor halus adalah aktiviti yang menggunakan kecekapan koordinasi mata dan tangan. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru untuk membantu perkembangan motor halus kanak-kanak. • Aktiviti menuang bahan dari bekas yang besar ke bekas yang kecil. Bahanbahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini adalah seperti air, pasir dan bijirin. • Aktiviti menggunting merupakan aktiviti yang paling baik untuk kemahiran motor halus kanak-kanak. Kanak-kanak boleh diberikan latihan untuk menggunting bentuk-bentuk yang besar pada awalnya dan seterusnya guntinggan-guntingan yang lebih rumit. • Kolaj ~ Pelbagai jenis kolaj yang menggunakan pelbagai jenis bahan boleh membantu perkembangan motor halus kanak-kanak. Kemahiran menampal kolaj menambahkan kecekapan motor halus kanak-kanak. • • •
• •

Aktiviti mengoyak kertas atau surat khabar boleh meningkatkan kecekapan motor halus kanak-kanak. Menyulam manik Menekap gambar yang sedia ada
Membentuk plastisin menjadi bola menggunakan kedua belah tapak tangan Membentuk plastisin menjadi biji menggunakan jari.

21

22
• Menggunakan penyepit membuat pelbagai corak pada plastisin.

Selain daripada aktiviti di atas cuba anda fikirkan beberapa aktiviti yang sesuai untuk mengembangkan motor halus kanak-kanak.

2.5

Perkembangan Kemahiran Melukis

Bagi kemahiran melukis pula, kajian yang telah dijalankan oleh Rhonda Kellogg, khususnya bagi kanak-kanak berumur 2 – 8 tahun mendapati bakat artis kanak-kanak bermula dengan lakaran simbol yang tertentu. Pada peringkat awal kanak-kanak akan melukis simbol sepert bentuk bulat, empat segi dan garisan lurus. Apabila kanak-kanak ini berumur 3 tahun mereka mula membuat bentuk muka, umur 4 tahun melukis gambar orang. Umur 5 tahun lukisan orang ini lebih baik dengan lukisan kaki dan tangan yang lebih lengkap beserta baju dan seluar. Pada tahap ini juga mereka telah dapat melukis objek lain seperti rumah, haiwan dan pokok. Oleh itu, kanak-kanak ini memerlukan bantuan kita bagi memperkembangkan kemahiran menulis dan melukis mereka. Kita harus merangka strategi yang sesuai bagi membantu meningkatkan kemahiran kanak-kanak ini. Contohnya di sekolah kita membantu kanakkanak yang baru mula menulis huruf dengan meminta mereka menulis huruf tersebut berulang kali sehingga mereka mahir dengan gerakan motor menulis huruf itu. Selepas itu baru kita kembangkan kemahiran ini dengan meminta mereka menulis satu perkataan yang lengkap dengan menggabungkan huruf – huruf tersebut bermula dengan perkataan yang memerlukan tiga atau empat huruf sahaja. Satu lagi cara untuk membantu kanak-kanak mengembangkan motor halus mereka adalah dengan menggunakan bahan bantu yang bersesuaian. Contohnya bagi kanak-kanak yang baru hendak melukis penggunaan pensil krayon mungkin kurang sesuai memandangkan saiz pensil krayon yang agak kecil. Oleh itu kita seharusnya memberikan kanak-kanak saiz pensil warna yang agak besar bagi memudahkan mereka memegang pensil tersebut. Pensil yang berbentuk tiga segi juga dapat membantu kanak-kanak memegang pensil dengan kemas. Kemahiran gengaman seperti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dalam pengawalan motor halus mereka. Selain itu, cara postur kedudukan tangan dan badan yang betul juga dapat meningkatkan kemahiran motor halus. Kedudukkan tangan, kaki dan badan ini sangat penting dalam

22

23
melaksana tugas yang memerlukan kemahiran motor halus. Craig dan Digdon (2001), menyatakan .kanak-kanak seharusnya dididik cara duduk yang betul dengan punggung, lutut dan kaki berada dalam kedudukan 90˚ dengan kedudukan badan mereka agak ke depan sedikit. Kedudukan meja pula seharusnya 2 inci dari siku ketika tangan mereka dalam kedudukan rehat. Sekiranya kerusi mereka terlalu tinggi dan kaki mereka tergantung, letakkan alas kaki agar mereka selesa. Apabila keadaan selesa kanak-kanak dapat mengerakkan tangan, lengan, dan jari dengan stabil. Peringkat perkembangan kemahiran melukis 1- 2 tahun : Peringkat cakaran (scribbling stage) Membuat cakaran kemudian secara perlahan-lahan mula membuat bentuk. Seperti bulat, segi tiga dan segi empat. 2- 3 tahun : Melukis simbol (Preshematic stage Selepas berminggu kanak-kanak ini membuat cakaran dan mula menampakkan kebolehan membuat bentuk berdasarkan pemerhatian yang terdapat dipersekitarannya. 4 – 5 tahun : Melukis simbol Pada tahap umur berikut kanak-kanak itu telah boleh melukis sambil bercerita. 6 tahun : Melukis simbol (Schematic stage) Simbol yang dilukis sangat memberi makna kepada kanak-kanak. Kanak-kanak telah menjadi seorang yang kreatif berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalamannya. dapat 8 tahun : Kanak-kanak telah boleh melukis dengan bagitu baik sekali.

Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis. Terdapat pelbagai aktiviti yang digunakan untuk mngembangkan kemahiran melukis antaranya ilah: • • Menulis huruf tersebut berulangkali sehingga mereka mahi memberi pendedahan tentang pelbagai perkara ( imajinasi)

23

24
• • Menggunakan saiz pensel warna yang agak besar. Menggunakan pensel warna berbentuk tiga segi . Kanak-kanak dapat pegangdengan lebih kemas.

Tajuk 3
3.1 Sinopsis

Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak

Unit ini akan membincangkan tentang penjagaan kesihatan kanak-kanak yang merangkumi terhadap konsep kesihatan, cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak dan masalah lain yang mengganggu kesihatan kanak-kanak. Untuk konsep kesihatan subtajuk ini akan membincangkan mengenai kepentingan kesihatan dan kesihatan fizikal dan kebersihan diri. Pada subtajuk cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak penekanan banyak diberikan kepada imunisasi kanak-kanak, pengawalan penyakit, penjagaan gigi kanakkanak, peranan ibu bapa, peranan guru, peranan kanak-kanak dan peranan pusat kesihatan dalam meningkatkan tahap penjagaan kesihatan kanak-kanak. Disamping itu juga unit ini akan membincangkan subtajuk masalah lain yang mengganggu kesihatan kanak-kanak yang merangkumi tentang kutu rambut, cacing dan kerosakan gigi kanakkanak.

3.2

Hasil Pembelajaran 1. 2.
3. Mengenal pasti elemen-elemen utama yang menjaga kepentingan kesihatan kanakkanak. Mengenal pasti cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak ketahap yang lebih baik. Mengetahui masalah-masalah lain yang mengganggu kesihatan kanak-kanak.

3.3

Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini

24

25

PERKEMBANGAN FIZIKAL, KESIHATAN, DAN KESELAMATAN KANAK-KANAK

Subtajuk 1 Konsep Perkembangan Fizikal

Subtajuk 2 Perkembangan motor halus.

Subtajuk 3 Pemakanan

Subtajuk 4 Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak

Subtajuk 5 Keselamatan di prasekolah

3.4

Penjagaan kesihatan kanak-kanak
a. Konsep kesihatan

Definisi kesihatan adalah banyak sepertimana kesan dari pelbagai faktor. Definisi awal kesihatan adalah kesejahteraan fizikal dan penggunaan rawatan perubatan bagi pelbagai kecelaruan dan penyakit. Bagi era yang semakin mencabar ini, kesihatan didefinasikan sebagai kesejahteraan sempurna fizikal, emosi, sosial, ekonomi, budaya, dan kerohanian (WHO, 2000). Jika salah satu elemen yang disebutkan tadi terjejas maka kesihatan seseorang kanak-kanak itu tidak lengkap; umpama kereta yang mempunyai petrol tetapi tidak mempunyai tayar untuk bergerak. Faktor dalaman yang mempengaruhi kualiti salah satu elemen yang disebutkan diatas (fizikal, emosi, sosial, ekonomi, budaya dan kerohanian) boleh memberi kesan terhadap elemen yang lain. Contoh, elemen ekonomi yang tidak stabil boleh memberi tekanan kepada kanak-kanak dan ini boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal kanak-kanak seperti sakit demam, pening kepala dan sakit perut. Apabila seseorang kanak-kanak mempunyai masalah fizikal seperti sakit demam, maka kesan juga akan dirasai oleh keluarganya dari segi emosi, kewangan, sosial dan sebagainya. Definisi baru bagi kesihatan juga mengenalpasti bahawa kanak-kanak dan orang dewasa tidak hidup dengan memencilkan diri tetapi berinteraksi dengan individu lain seperti kelurga, rakan, jiran dan komuniti. Penglibatan diri seorang kanak-kanak dengan individu lain boleh menjejaskan kesejahteraan dirinya secara positif atau negatif. Contoh, kanakkanak yang bersentuhan dengan kanak-kanak lain yang mempunyai penyakit demam campak akan mendapat penyakit yang sama.

25

26

b. Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Komponen yang penting adalah seperti berikut:

Anggota • Selain daripada kesihatan gigi, penjagaan anggota badan lain adalah juga Anggota badan yang dimaksudkan adalah rambut, telinga, mata,

penting.

hidung, dan kuku. Gaya rambut kanak-kanak haruslah sesuai dengan umur dan persekitaran kanak-kanak. Gaya rambut yang pendek dan kemas sesuai bagi kanak-kanak yang aktif dan suka bersosial dengan kanak-kanak lain. Rambut yang panjang dan tak terurus boleh meningkatkan risiko mendapat kutu rambut. • Penjagaan bagi mata, hidung dan telinga perlu sentiasa diawasi oleh ibubapa dengan memberikan pembersihan berjadual kepada anak-anak. Contoh, pembersihan telinga hanya dilakukan seminggu sekali oleh ibu-bapa dengan menggunakan putik kapas. • Penjagaan kuku juga perlu diberi perhatian. Pemotongan berjadual perlu Kuku yang panjang boleh dilakukan denagan pengawasan ibu-bapa. terselit di bawah kuku. Pakaian • Pakaian yang bersih adalah penting untuk menjaga kesihatan kulit dan Pakaian yang tidak dibasuh boleh menyebabkan

mencederakan orang lain dan juga meningkatkan penyebaran kuman yang

mental kanak-kanak.

pembiakan kulat dan ini boleh merebak ke kulit. Pakaian yang kotor dan tidak terurus juga boleh dipandang serong oleh masyarakat dan secara tidak langsung akan memberi kesan atas emosi kanak-kanak. Kanak-kanak perlu diajar cara pengurusan pakaian dari awal seperti tempat perletakan baju kotor, baju bersih, tuala lembap dan sebagainya. • Juga tidak kurang pentingnya, elak kanak-kanak daripada berkongsi tuala di kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan. Tabiat berkongsi yang tidak sihat ini boleh menyebabkan merebaknya penyakit kulit yang berjangkit.

26

27
Peralatan • Peralatan perapian seperti sikat dan berus gigi boleh menjejaskan kesihatan Sikat yang

seseorang kanak-kanak jika tidak diawasi dengan sewajarnya. kulit dari seorang kanak-kanak ke kanak-kanak yang lain.

dikongsi sesama kanak-kanak boleh menyebabkan jangkitan kutu dan penyakit Berus gigi yang dikongsi pula boleh menyebabkan penyebaran penyakit berjangkit yang lain seperti demam campak, penyakit mulut dan lain-lain. Selain daripada itu, alat permaianan juga merupakan peralatan yang sering kali digunakan oleh kanakkanak. Alat permaianan yang kotor boleh meningkatkan jangkitan kuman kepada kanak-kanak. Ini seringkali terjadi di pusat penjagaan kanak-kanak dan taska. Didikan awal akan cara penggunaan peralatan ini kepada kanak-kanak boleh meinigkatkan kesedaran kesihatan kendiri yang lebih efektif. c. Kepentingan kebersihan diri Komponen yang penting adalah seperti berikut: Pengambilan makanan yang seimbang dan mencukupi daripada pelbagai jenis makanan • Pemakanan yang seimbang boleh dikecapi dengan didikan ibu-bapa dan

guru. Galakan pengambilan makanan yang berkhasiat seperti protin dari susu dan kekacang jika dibandingkan dari ayam goreng boleh mengurangkan risiko obesiti. • Kalori pemakanan bertambah mengikut peringkat umur kanak-kanak.

Semasa bayi dilahirkan, keperluannya adalah 1000 kalori dan kalorinya meningkat 100 kalori bagi setiap tahun. Bagi kanak-kanak yang berumur 7 tahun jumlah keperluan kalorinya adalah sebanyak 1,700 kalori.

Berekrasi dan penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti fizikal

27

28
• Selain daripada peningkatan kecergasan fizikal, penyertaan kanak-kanak

dalam rekreasi dan sukan juga boleh meningkatkan skil motor kanak-kanak dan mencegah risiko obesiti (He & Beynon, 2006). • Galakan yang berterusan dari ibu-bapa dan guru dapat meningkatkan keyakinan kendiri kanak-kanak dan secara tidak langsung meningkatkan kecerdasan minda dan emosi (Pica, 2006). Mempunyai rehat dan tidur yang cukup • Kanak-kanak pra-sekolah dan sekolah rendah memerlukan 8-10 jam waktu

tidur dan rehat agar pertumbesaran berlaku dengan optimanya. Mempunyai kemudahan perubatan dan pergigian • Peringkat umur 6-12 merupakan fasa umur emas bagi kanak-kanak kerana pada masa ini kesakitan seperti demam dan selsema kurang berlaku disebabkan peningkatan sistem imun dan kematangan fizikal. begitu, jika ada sebarang jangkitan segeralah bawa berjumpa doktor. • Ibu bapa dinasihatkan memberus gigi anak mereka sebaik sahaja gigi tumbuh. • Tanamkan tabiat penjagaan dari kecil lagi untuk mendapatkan kesihatan mulut yang baik. Selia atau bantu anak memberus gigi sehingga mereka berumur 6 hingga 7 tahun. Gunakan ubat gigi berfluorida untuk kanakkanak sebesar biji kacang soya sahaja. • Bagi penjagaan gigi yang rapi, bawa kanak-kanak untuk berjumpa doktor gigi dua kali setahun. Namun

Gambar hiasan: Berdiri atau duduk di belakang kanak-kanak dan dongakkan kepalanya ke atas supaya semua permukaan gigi dapat dibersihkan.

28

29

Mempunyai pertalian kekeluargaan yang sihat dan erat • Kesihatan mental kanak-kanak memerlukan perhatian yang tinggi Kehormatan diri yang positif boleh

daripada ibu-bapa. Kehormatan diri sendiri yang positif adalah kunci utama bagi kesihatan mental yang sihat. diperolehi dari pertalian keluarga yang erat dan sihat.

Mempunyai rumah, sekolah dan taska yang bersih dan selamat. • Persekitaran fizikal seperti rumah adalah penting untuk menjamin pembentukan mental kanak-kanak. Rumah yang kotor dan sempit boleh menghalang perkembangan positif personaliti atau perwatakan kanakkanak.

d.

Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: - Imunisasi kanak-kanak - Pengawalan penyakit - Penjagaan gigi kanak-kanak - Peranan ibu bapa - Peranan guru - Peranan kanak-kanak - Peranan pusat kesihatan e. Masalah lain yang menggangu kesihatan kanak-Kanak - Kutu rambut

29

30
- Cacing - Kerosakan gigi

Tajuk 4

Keselamatan di prasekolah

4. 1 Sinopsis
Unit ini akan membincangkan tentang Keselamatan kanak-kanak di prasekolah yang merangkumi terhadap konsep kesihatan, cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak dan masalah lain yang mengganggu kesihatan kanak-kanak. Untuk konsep kesihatan subtajuk ini akan membincangkan mengenai kepentingan kesihatan dan kesihatan fizikal dan kebersihan diri. Pada subtajuk cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak penekanan banyak diberikan kepada imunisasi kanak-kanak, pengawalan penyakit, penjagaan gigi kanak-kanak, peranan ibu bapa, peranan guru, peranan kanak-kanak dan peranan pusat kesihatan dalam meningkatkan tahap penjagaan kesihatan kanak-kanak. Disamping itu juga unit ini akan membincangkan subtajuk masalah lain yang mengganggu kesihatan kanak-kanak yang merangkumi tentang kutu rambut, cacing dan kerosakan gigi kanakkanak.

4.3

Hasil Pembelajaran
5. 6. Mengenal pasti elemen-elemen utama yang menjaga kepentingan kesihatan kanakkanak. Mengenal pasti cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak ketahap yang lebih baik.

30

31
7. Mengetahui masalah-masalah lain yang mengganggu kesihatan kanak-kanak.

7.3

Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini
PERKEMBANGAN FIZIKAL, KESIHATAN, DAN KESELAMATAN KANAK-KANAK

Subtajuk 1 Konsep Perkembangan Fizikal

Subtajuk 2 Perkembangan motor halus.

Subtajuk 3 Pemakanan

Subtajuk 4 Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak

Subtajuk 5 Keselamatan di prasekolah

Keselamatan merujuk kepada perlindungan yang diberi kepada kanak-kanak dan orang dewasa terhadap kemalangan, kecederaan dan ancaman yang selalunya berkaitan dengan amalan, sikap dan persekitaran. Kecederaan yang tidak sengaja adalah punca kematian utama dan kejadian kurang upaya pada kanak-kanak 14 tahun ke bawah (Pan et al., 2006). Kanak-kanak memerlukan pemerhatian istimewa dalam aspek keselamatan kerana kesihatan mereka dipengaruhi secara terus oleh persekitaran mereka. Selain daripada rumah, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak dan sekolah boleh menjadi tempat kecederaan atau kemalangan bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Dengan itu, sudah menjadi kemestian supaya kesedaran keselamatan diserap dengan lebih awal melalui program pendidikan awal untuk mengelak daripada kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Keperluan untuk menyediakan pengurusan keselamatan yang berkualiti tinggi menjadi semakin penting. Seharusnya usaha-usaha untuk mencegah kecederaan yang secara tidak sengaja dan kematian menjadi tanggungjawab utama setiap ibu bapa, guru dan penjaga pusat penjagaan kank-kanak. Kemalangan yang menyebabkan hanya kecederaan ringan pun dapat menyebabkan kesan yang serta merta kepada kesihatan kanak-kanak. Kecederaan yang serius pula akan menyebabkan ketidakhadiran yang berpanjangan ke kelas dan akan mengganggu pembelajaran kanak-kanak dan aktiviti hariannya. Hal ini juga boleh menjadi penyebab kepada peningkatan perbelanjaan kesihatan dan sejurusnya meningkatkan stres terhadap keluarga kanak-kanak yang terlibat.

31

32

- Kawasan Kawasan yang terdapat disesebuah prasekolah perlulah berseh dan selamat dari segala bahaya. Untuk itu guru perlulah mempastikan bahawa persekitaran luar dan dalam prasekolah hendaklah bersesuaian dan kondusif untuk kanak-kanak. Bagi persekitaran dalaman bangunan prasekolah ianya hendaklah sentiasa bersih dan kemas. Terutama dengan sudut-sudut pembelajaran. Seboleh-bolehnya eloklah ruangan dalaman prasekolah tidak terlampau banyak dengan perabot memadai untuk kesesuaian pengajaran dan pembelajaran sahaja. Ini secara tidak langsung akan memudahkan untuk kanak-kanak bergerak dan menjalaqnkan aktiviti. Bagi persekitaran luar prasekolah pula perlulah disusun dengan bagitu baik sekali. Elakkan jangan terlampau sesak. - Peralatan Kebanyakan kematian dan kecederaan kanak-kanak yang melibatkan alat mainan adalah disebabkan tercekik dan cara penggunaan yang salah (U.S Consumer Product Safety Commision, 2003a; Nakamura, Pollack-Nelson & Chidekel, 2003). Kebanyakan kecederaan ini dapat dielakkan dengan memilih alat mainan yang dibangunkan sewajarnya. Minat kanak-kanak, ciri-ciri sikap kanak-kanak dan keupayaan perkembangan kanak-kanak menjadi kunci terhadap faktor yang perlu dititikberatkan semasa memilih alat permainan. GARIS PANDUAN UNTUK MEMILIH BARANG MAINAN YANG SELAMAT 1. Ambil kira umur kanak-kanak, minat dan keupayaan perkembangan (menyelesaikan masalah dan skil memberi sebab); teliti label pengeluar alat mainan untuk peringatan dan saranan. 2. Pilih fabrik barang yang mudah dicuci dan dilabel kalis api dan tidak mudah terbakar. 3. Cari kualiti pembangunan produk; periksa jangka hayat, rekaan yang menarik, stabil, tiada bucu tajam atau wayar dan juga tali yang melebihi 12 inci (30cm) 8. Pilih alat mainan yang diperbuat daripada bahan tidak bertoksik.

32

33 9. Elakkan alat mainan yang terdiri daripada bahagian-bahagian kecil yang boleh
menyebabkan kanak-kanak tercekik. 6. Pilih alat mainan yang bersesuaian dengan jumlah tempat bermain dan tempat penyimpanan alat mainan. 7. Elakkan alat mainan yang mempunyai bahagian berelektrik. 8. Pilih alat mainan yang kanak-kanak boleh gunakan dengan pengawasan minima daripada orang dewasa. Amaran umur pada label produk tidak mengambil kira perbezaan kanak-kanak secara individu dan maka, ia tidak selalu boleh diharapkan. Sesetengah alat mainan tidak memenuhi standard keselamatan Amerika Syarikat dan boleh menyebabkan bahaya kepada kanak-kanak yang masih belum berkembang sepenuhnya. Kecederaan berkemungkinan terjadi apabila kanak-kanak mencuba untuk bermain permainan yang direka untuk kanak-kanak yang lebih tua. Kualiti adalah penting untuk dipertimbangkan semasa hendak membeli alat mainan. Bahan dan cara pembuatan alat mainan perlu diperiksa dengan berhatihati dan tidak dibeli sekiranya alat mainan itu mempunyai wayar, pin atau dawai kokot yang tajam, cat bertoksik, permukaan kasar, hujung tajam berbesi dan lain-lain lagi. Tahap kebisingan yang dihasilkan oleh sesebuah permainan juga perlu diambil kira. Pendengaran kanak-kanak lebih sensitif daripada pendengaran orang dewasa dan senang mengalami kerosakan melalui pendedahan berulang kepada kebisingan yang kuat. Banyak alat mainan kanak-kanak mengeluarkan bunyi yang melebihi saranan paras untuk pendengaran selamat iaitu 85-desibel (OSHA, 2003). Orang dewasa seharusnya bijak menilai dan berhati-hati semasa membeli alat permainan yang mengeluarkan bunyi bising dan muzik untuk melindungi kanak-kanak kecil daripada kehilangan pendengaran. • Kawasan prasekolah

Trafik dan Laluan Kecederaan lalu lintas adalah punca kepada kematian dan merupakan faktor utama anak-anak dikejarkan ke hospital untuk kanak-kanak berumur bawah 14 tahun. Kebanyakan kecederaan tersebut berpunca dari kanak-kanak yang dilanggar dengan kereta.

33

34
Fakta-fakta Menarik: • Kebanyakan kanak-kanak lelaki mengalami kecederaan sebagai pejalan kaki, dua kali ganda lebih banyak berbanding perempuan. • Kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan sedikit mempunyai risiko yang tinggi • Kanak-kanak berumur 9 tahun ke bawah kurang menumpukan perhatian ketika melintas jalan. Mereka masih belum dapat menentukan bila masa yang sesuai untuk melintas jalan kerana mereka masih belum memiliki keupayaan tersebut

Adakah Anda Tahu? • • Kecederaan selalunya berlaku antara 3:00 hingga 7:00 p.m iaitu ketika lalu lintas sedang sibuk. Kawasan yang mempunyai banyak kenderaan akan meletakkan kanakkanak dalam keadaan berisiko.

Satu kajian menunjukkan lebih dari setengah daripada kecederaan pejalan kaki yang melibatkan kanak-kanak berumur bawah 9 tahun berpunca daripada kanak-kanak yang meluru keluar ke arah jalan raya tanpa sebarang amaran

Keletihan dan kurangnya perhatian merupakan antara punca yang meningkatkan risiko kecederaan dialami oleh pejalan kaki kanak-kanak.

Mengelakkan Kecederaan Pejalan Kaki • • Ketika melintas jalan, kanak-kanak yang berumur bawah 9 tahun perlu ditemani oleh orang dewasa. Ajarlah kanak-kanak untuk melihat kiri, kanan dan kiri lagi sebelum melintas jalan. Apabila tiada kereta yang datang dari mana-mana arah, barulah melintas jalan. • Kanak-kanak harus sentiasa berjalan di tempat pejalan kaki yang telah disediakan. Jikalau tiada, mereka hendaklah berjalan secara berlawanan dengan arah kereta. • Ajar kanak-kanak untuk mengenal tanda-tanda atau simbol-simbol jalan raya.

34

35
• Pemandu harus sentiasa peka dengan kewujudan kanak-kanak dan memandu berdasarkan kelajuan yang dibenarkan.

Susun atur perabut luar dan dalaman

- Pagar dan pintu prasekolah

- Peredaran udara

RUMUSAN

35

36

LATIHAN PENGUKUHAN KENDIRI Latihan 1 Soalan 1: Dapatkan maklumat mengenai kurikulum berpusat dan sediakan nota ringkas mengenainya. (Panjang -2 mukasurat, tempoh masa yang perlu diperuntukkan ialah 2 jam). Emelkan jawapan anda kepada tutor pada bulan Ogos.

Latihan 2

Soalan 2 Bermain merupakan satu cara terapi untuk kanak-kanak. Bincangkan pernyataan tersebut dengan mengemukakan contohcontoh yang sesuai. Cuba laksanakan pendekatan belajar melalui bermain di dalam bilik darjah. (Sediakan huraian dan laporan anda sebanyak 4 muka surat. Tempoh masa yang perlu diperuntukkan ialah 8 jam) Hantarkan latihan ini semasa sesi interaksi pada bulan November nanti. Cari nota dari laman web. Cetak dan lampirkan bersama laporan. Ia perlu dimasukkan ke dalam portfolio anda.Contoh laman web yang boleh dilayari;

36

37
http://www.playtherapy.co.za/ www.playtherapyonline.net http://www.hugenote.co.za/play.pdf

Selamat mencuba..........

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful