You are on page 1of 3

Foto: Kees Plattel

Quantified Self

Maarten den Braber

Maarten den Braber:

QUANTIFIED SELF
HELPT OBJECTIVEREN
Welke rol kan Quantified Self spelen in de zorg? Een interview met Maarten den Braber, mede
oprichter van Quantified Self Europe, in het Freedom Lab in Amsterdam.
18

december 2014

aarten is van oorsprong operations


researcher en afgestudeerd op de business modellen van ziekenhuizen. Uitgaande van het optimalisatievraagstuk
stelde hij vast dat dat weliswaar tot lagere kosten leidt,
maar dat het nog maar de vraag is of patinten er beter
en gezonder van worden. Vanuit die vraagstelling is hij
zich bezig gaan houden met onderzoek naar hoe een
ziekenhuis andere vormen van samenwerking zou
kunnen zoeken. Daarnaast onderzocht Maarten of het
niet mogelijk is dat men vanuit het ziekenhuis voor
bepaalde behandelingen naar de patint toe gaat.
Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe technologische ontwikkelingen: telefoons die smartphones worden, het
ontstaan van allerlei online communities en zorg 2.0
als concept. Rond 2008 ontstaat het begrip Quantified
Self. De kern hiervan is dat technische hulpmiddelen,
die voorheen voorbehouden waren aan bijvoorbeeld
een ziekenhuisomgeving, beschikbaar komen buiten
het ziekenhuis. Het gaat dan met name om hulpmiddelen voor monitoring en dataverzameling.
Op de vraag hoe Quantified Self het beste omschreven kan
worden antwoordt Maarten: Eigenlijk gaat het om de mogelijkheid om je verhaal op een betere manier te vertellen
dan je dat tot nu toe kon. Doordat je 24 uur per dag data
kunt verzamelen, ben je niet afhankelijk van een momentopname en kun je een meer dan monodimensionale
benadering toepassen in de analyse. Het is menselijk om
in het diagnostische contact met de behandelaar in te zoomen op een beperkt aantal factoren. Quantified Self kan
helpen bij het objectiveren van het hele verhaal.
Maarten geeft daarbij het voorbeeld van een bezorgde
patint die naar zijn huisarts gaat omdat hij slecht en
kort slaapt. De huisarts raadt hem aan om een armband
te dragen die zijn dagelijkse activiteiten bijhoudt. Op
basis van de analyse van de meetgegevens wordt vastgesteld dat de patint gewend is om ook overdag een
periode te slapen. Feitelijk blijkt de patint dus geen
slaaptekort te hebben. En het is nog maar de vraag of
het afwijkende slaappatroon van de patint tijdens het
consult bij de huisarts besproken zou zijn.

MAARTEN DEN BRABER


is zelfstandig strategisch adviseur op het gebied van Digital Health. Hij werkt
aan toepassingen, nieuwe concepten en onderzoek naar innovatie combinaties van technologie en gezondheid. Maarten runt zijn eigen bedrijf SQRD en
is mede-oprichter van de Quantified Self Europe conferentie, Quantified Self
Amsterdam en Nexthealth (het eerste Europese Health 2.0 evenement).
Hij studeerde af aan de Universiteit Twente op het onderwerp Rethinking the
Hospital. Op dit moment is hij mede-organisator van de Singularity University NL. Hij is genteresseerd in het gebruiken van exponentile technologien
voor het verbeteren van gezondheid en welzijn voor zowel individuen als de
samenleving als geheel.

Wat betreft de mogelijkheden staan we aan het begin


van een enorme ontwikkeling. De huidige fase is vergelijkbaar met het ontstaan van de pc in de jaren zeventig
van de vorige eeuw. Volgens Maarten is het goed denkbaar dat er over twintig jaar, op basis van op grote
schaal verzamelde gegevens, algoritmes gebouwd
kunnen worden die artsen zodanig ondersteunen, dat
zij meer tijd kunnen besteden aan verdieping van het
diagnostische consult.
Het zijn om te beginnen de convergentie van technologie
en de exponentile toename van de technologische mogelijkheden die deze ontwikkeling ondersteunen. Als tweede belangrijke factor ziet Maarten de trend van de do-ityourself (help) benadering. Er ontstaan nieuwe relaties
voor het genereren van waarde. In dat verband wijst hij
op ontwikkelingen als AirBnB, Uber, crowd funding en
3D-printing.
Qantified Self kan ook bijdragen aan een public health
benadering en met name preventie. Het maakt een
veel meer individuele benadering mogelijk bij het
registreren en monitoren van gezondheidsrisicos.
Niet alleen kun je gedragsverandering ondersteunen
door middel van de verzamelde data, maar je kunt
ook mogelijke afwijkingen en veranderingen vroegtijdig vaststellen. Hierdoor kan de behandeling eerder
ingezet worden.

december 2014

Bernard de Vries
Robles en Ronald
Jager

19

Quantified Self
Is het denkbaar dat met de grote hoeveelheden data en
de juiste algoritmes de voorspelbaarheid van het verloop van de individuele gezondheid steeds verder toeneemt? Volgens Maarten is deze vraagstelling op dit
moment nog te veel oplossingsgericht gedacht. Waar
het in zijn ogen om gaat is dat je met behulp van
Quantified Self-technieken juist sterk op het individu
afgestemde vragen kunt stellen. De vraag die je wilt
stellen is misschien wel belangrijker dan het antwoord, omdat je dan allerlei technologische toepassingen kunt gebruiken om die vraag te beantwoorden.
Natuurlijk is het uiteindelijk de bedoeling om op
basis van verzamelde data, nog voordat een ziekte
zich manifesteert, actie te ondernemen. Maar op dit
moment staan we nog in de kinderschoenen van die
ontwikkeling.
Ter afronding van het interview staan we stil bij de
vraag wat de invloed zou kunnen zijn van de ontwikkeling van Quantified Self over bijvoorbeeld twintig jaar. Als we kijken naar de driehoek van patint,

arts en verzekeraar, betekent dat misschien dat de


patint meer invloed uitoefent vanuit eigen wensen
en behoeften, denkt Maarten. Op basis van verzamelde individuele data en toegenomen analyse
mogelijkheden kunnen patinten met meer invloed
keuzes maken over het verloop van de eigen gezondheid.

VERDER LEZEN?
Op de onderstaande websites vindt u meer informatie:

www.qsinstitute.org
www.sense-os.nl/nl/-/health-care-ivitality
quantifiedself.com
quantifiedself.com/friends/
ww.theatlantic.com/technology/archive/2014/06/
data-doppelgangers-and-the-uncanny-valley-ofpersonalization/372780/

Liever bezig zijn met


cht belangrijke zaken?
Cure4 ontzorgt!
Onze financials en organisatieadviseurs nemen
graag uw administratie uit handen. Zodat u kunt
focussen op gezonde bedrijfsondersteuning.
Want wij begrijpen de zorg.
Doe nu de gratis quickscan!
088 - 64 81 200 | info@cure4.nl
www.administratieindezorg.nl/sleuteltotsucces

20

december 2014