You are on page 1of 2

Activitats cooperatives per treballar la comprensi lectora I lexpressi escrita

CURS 2012-2013

EXPRESSI ESCRITA
TIPOLOGIA DE TEXT: Expositiu

NIVELL: 6

OBJECTIUS:
1. Buscar informaci sobre la festa popular de La Castanyada i Tots Sants.
2. Llegir la informaci, comprendre-la i extreuren les idees principals.
3. Produir en grup un text sobre La Castanyada i Tots Sants, utilitzant les seves prpies paraules i
seguint lestructura dels textos expositius (ttol, pargraf dentrada, cos, subttols, conclusi).
4. Revisar i millorar del text.

DESENVOLUPAMENT DE LACTIVITAT:
1. Demanem als alumnes que, a casa, recullin informaci relacionada amb La Castanyada i Tots
Sants i que la portin llegida el proper dia de classe.
2. En grups, els demanem que nextreguin les idees principals dacord amb un gui que els donem
prviament (Qu s la Castanyada?, quan se celebra?, amb quin motiu?, qu es menja?, ...)
3. Pluja didees principals: un portaveu de cada grup enuncia les idees principals que el seu grup ha
determinat; la mestra va apuntant a la pissarra totes les idees, sense descartar-ne cap.
4. A nivell de grup, decidim si descartem alguna idea, perqu no s important, o nhi afegim alguna
altra, perqu no hi s.
5. Comencem el procs de composici del text de manera collectiva a partir de lesquema que ens
ha quedat.
6. Lectura final del text, un cop revisat.
7. Els alumnes copien el text model a la llibreta o en un foli. Sinclouen les imatges que prviament
han imprs.

AVALUACI:
Els donem informaci sobre dues festes populars (Nadal i Sant Joan, per exemple).
De manera cooperativa, se nextreuen les idees principals.
De manera individual, sescriu un text expositiu a partir de les idees principals acordades amb el grup
i seguint el model de la sessi anterior.

MATERIAL:
-

Informaci sobre el tema, recollida pels mateixos alumnes i procedent de diverses fonts.
Imatges sobre el tema.
Pissarra blanca o digital.
Paper i llapis.

Grup de Treball : ESC. LA VALL DOSOR, ESC. ELS ESTANYS DE SILS, ESC. CASTELL DE FARNERS

Activitats cooperatives per treballar la comprensi lectora I lexpressi escrita

CURS 2012-2013

IMATGES:

VARIABLES:
Aquesta activitat pot servir de base per a un treball posterior dexpressi oral sobre el tema. Per tal
de fer-ho significatiu, es podria exposar la informaci davant dels companys de laltra classe del
mateix nivell, si no han fet el mateix treball, o davant dels companys de 1r de cicle superior. Estaria
b fer aquesta exposici oral abans de la celebraci de la Castanyada a lescola com a activitat
preparatria.

Grup de Treball : ESC. LA VALL DOSOR, ESC. ELS ESTANYS DE SILS, ESC. CASTELL DE FARNERS