You are on page 1of 31

Hệ thống giáo dục thế giới

(Nguồn: ICED)

1

Anh

2

3

Pháp

4

5. Học phí :
- Học phí học tiếng Pháp từ 900- 4700 USD/năm
- Học phí cho bậc Trung học từ 4000- 4500USD/năm

5

:

6

4/ - Chi phí :

7

Phần Lan

3. Học phí :

8

Trung quốc

9

7/- Học phí trung bình cho 1 năm học tuỳ thuộc vào khoá học, trường học và vùng học.

10

Singapore

11

12

Thái lan

13

6 - Chi phí học tập và ăn ở :

14

Malaixia

15

16

Úc

17

5. Các khóa học và văn bằng úc

18

New Zealand

19

a) Giáo dục Mẫu giáo

20

Nga

21

5/ - Học phí : tuỳ theo từng ngành học và trường bạn đến học.

22

Ấn độ

23

4/ -

24

Nhật bản

25

4/ - Các cấp học :

Hàn Quốc

26

27

Đức

28

5 – Qui trình n

29

Canada

30

5/ -

31