BALANŢA DE VERIFICARE Balanţa de verificare este un instrument ce sintetizează informaţiile reflectate în conturi la un moment dat.

Cu ajutorul balanţei de verificare se verifică coreleţiile dintre egalităţile generate de dubla înregistrare a operaţiilor patrimoniale în contabilitate: - corelații dintre registrul jurnal și balanța de verificare respectiv concordanţa dintre totalul înregistrărilor din registrul jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi totalul rulajelor creditoare din balanţa de verificare, - corelații dintre Cartea Mare și balanța de verificare respectiv concordanţa dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din cartea mare şi totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din balanţa de verificare. Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice cât şi pentru cele analitice. Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor. Clasificare 1.În funcţie de tipul de conturi pentru care se întocmeşte: a) balanţe de verificare ale conturilor sintetice; b) balanţe de verificare ale conturilor analitice; 2. În funcţie de informaţiile pe care le conţin: a) balanţe de verificare cu o singură egalitate - prezintă două coloane perechi:total sume debitoare şi total sume creditoare; Egalitatea este de forma: ∑TSD = ∑TSC Balanţa de verificare cu o serie de egalităţi – model Balanţa de verificare la data de…………………… Simbolul Denumirea conturilor Total sume conturilor Debitoare Creditoare

TOTAL ∑TSD În locul celor două perechi de coloane TSC şi TSC pot fi trecute SFD şi SFC.

∑TSC

b) balanţe de verificare cu două serii de egalităţi - prezintă 4 coloane de sume perechi: - TSD şi TSC - SFD şi SFC. Cele două egalităţi sunt: ∑TSD = ∑TSC şi ∑SFD = ∑SFC c) balanţe de verificare cu trei serii de egalităţi - prezintă 6 coloane de sume perechi: - SID şi SIC - RD şi RC - SFD şi SFC. Cele trei egalităţi sunt: ∑SID= ∑SIC, ∑RD = ∑RC şi ∑SFD = ∑SFC c) balanţe de verificare cu patru serii de egalităţi - prezintă 8 coloane de sume perechi: 1

- TSPD şi TSPC sau SID şi SIC - RD şi RC - TSD şi TSC - SFD şi SFC. Cele patru egalităţi sunt: ∑SID= ∑SIC sau ∑TSPD= ∑TSPC, ∑RD = ∑RC, ∑TSD = ∑TSC şi ∑SFD = ∑SFC TSPD –total sume precedente debitoare , TSPC – total sume precedenre creditoare Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi - model Balanţa de verificare la data de…………………… Simbolul Denumirea Solduri iniţiale Rulaje Total sume conturilor conturilor D C D C D C

Solduri finale D C

3. În funcţie de modul de prezentare grafic: a) forma tabelară; b) forma matriceală sau balanţa de verificare şah. Tipuri de erori ce pot fi indetificate cu ajutorul balanţei de verificare a) erori de înregistrare în conturi determinate de: 1. nerespectarea principiului dublei înregistrări; 2. nerespectarea egalităţii sumelor debitoare şi creditoare în cadrul formulelor contabile compuse; 3. calcul eronat privind elementele structurale ale conturilor etc. b) erori de întocmirea balanţei de verificare determinate de: 1. preluarea greşită a informaţiilor din conturi; 2. calcule eronate ale coloanelor din balanţă. Totuşi, nu pot fi descoperite omisiuni privind înregistrarea operaţiilor/tranzacțíilor sau folosirea unor conturi greşite decât cele privind operaţia/tranzacția respectivă. Balanţa de verificare confirmă doar faptul că sumele debitoare şi creditoare din conturi sunt în echilibru.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful