You are on page 1of 8

SMK DAMANSARA DAMAI

JALAN PJU 10/1 DAMANSARA DAMAI,


47830 PETALING JAYA,SELANGOR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

2010

PENDIDIKAN SIVIK
DAN
KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN DUA
BULAN MING TEMA/TAJU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN CATA
GU K TAN
JANUA
RI
1.PENCAPAI
AN KENDIRI i.Menghuraikan cirri –ciri kecermelangan i.Menghasilkan
a.Kecermelanga diri peta minda tentang
1 n diri ii.mengmalkan budaya ilmu untuk langkah-langkah
-pendidikan kemajuan diri mencapai
2 iii.berinteraksi dengan orang lain secara kecemerlngan diri
-perwatakan hormat dan sopan ii.Menghasilkan
3 iv.membuat refleksi untuk kejayaan diri aku janji tentang
-kemahiran v.menunjukkan sikap kecemerlangan diri
4 berkomunikasi bertanggungjawabdan akauntabiliti iii.Berkongsi
-kemahiran vi.menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang dengan rakan
membuat terpuji tentang unsure cirri
refleksi perwatakan terpuji
iv.Mainperanan
cara berkomunikasi
dalam pelbagai
situasi
i.Menjelaskan cara-cara untuk mencapai -membuat adun
perpaduan dalam keluarga -percaggahan
ii.Menghuraikan kepentainganperpaduan pendapat
dalam keluarga -menyambut tetamu
iii.Menjalinkan hubungan erat antara v.Menghasilkan
5 2.HUBUNGAN anggota keluarga garisan hidup
KEKELUARG iv.Menjalinkan kasih saying antra anggota tentang kejayaan
AAN keluarga dan cabaran diri
a.Perpaduan
dalam keluarga i.Menceritakan cara
6 -Sambutan hari membantu keluarga
khas keluarga dalam persiapan
sesuatu majlis dan
7 -Berkongsi suka upacara
duka -majlia keagamaan
-perayaan
-Sokongan -
8 anggota
keluarga

-Aktiviti
keluarga
BULAN MING TEMA/TAJUK HASIL CADANGAN AKTIVITI CAT
GU PEMBELAJARAN ATA
N
UJIAN 1 V.Menunjukkan sikap Dan cara mengatasi konflik
MAC 2/3-6/3/10 bertanggungjawab tersebut
9 Perbincangan sebagi anggota ii.Melakonkan watak
jwapan ujian keluarga mediator dalam konflik antara
10 selaras 1 vi.Menghormati dan anggota keluarga
menghargai anggota iv.Membuat
keluarga racanganuntukmengada hari
APRIL 3.HIDUP keluarga
BERMASYAR i.Menjelaskan v.Main peranan menyokong
AKT kepentingan anggota keluarga yang
menghormati hak orang mencapai kejayaan dalam
11 a.Hormati hak lain kesusahan atau kesedihan
MEI orang lain ii.Menerangkan unsure-
-latar belakang unsur pemupukan
12 semangat kekitaan
13 -Kebolehan dan iiiMengamalkan i.Mengadakan simulasi
bakat semangat kekitaan mensyuarat percambahan
14 -pendapat dalam masyarakat fikiran dengan ahli
iv.Menyokong agensi- berbincang secara sopan dan
15 b.Pemupukan agensi yng membantu menghormati antara satu
16 semangat menjaga kesejahteraan sama lain
kekitaan masyarakat. ii.Menulis esei’/rencana
17 -perpaduan v.Menghormati hak tentang kepentiangan dan
-pemuafakatan orang lain cara menghormati hak orang
vi.Peka terhadap lain
-kebajikan perbezaan individu iii.Membincangkanisu/masala
vii.Peka terhadap isu h dalam masyarat
dan masalah yang viMencadangkan cara-cara
berkaita dengan untuk manjaga keselamatan
kesejahteraan di kawasan setemapat
masyarakat v.Mengenal pasti masalah di
kawasan setempat dan
mencadngkan cara masyrakat
setemapat menangani
masalah tewrsebut
vi.Mencari maklumat dan
membincangkan peranan
agensi-agensi yang menjaga
keselamatan dan kebajikan
anggota masyarakat
BULAN MINGGU TEMA/TAJUK HASIL CADANGAN CATATAN
PEMBELARAN AKTIVITI
18 KESELAMATAN
19 ULANKAJI
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN
20 PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

JUN 21 4.WARISAN 1.MENERANGKAN 1.MENCARI


KEPELBAGAIAN JENES-JENIS MAKLUMAT DAN
BUDAYA WARISAN MEMBUAT BUKU
MALAYSIA KESENIAN SKRAP/FOLIO
22 -MUZIK PELBAGAI TAHUN BERTEMAKAN
23 -ALAT MUZIK 2.MELIBATKAN WARISAN
JULAI 24 -TARIAN DIRI DALAM KESENIAN
25 -SENI BINA USAHA 2.MENGHASILKAN
26 -LUKISAN MENGEKALKAN MODEL-MODEL
27 -PERMAINAN WARISAN WARISAN
28 KRAFTANGAN KESENIAN KESENIAN
PELBAGAI KAUM PELBAGAI KAUM
3.MENERIMA DAN 3.MEMPELAJARI
MENGHORMATI DAN MEMBUAT
WARISAN PERSEMBAHAN
KESENIAN TARIAN,PERMAIN
PELBAGAI KAUM AN DAN ALAT
4.MENGAPRESIASI MUZIK PELBGAI
SUMBANGAN KAUM
PELBAGAI 4.MEMBUAT
KESENIAN LAWATAN KE
DALAM MUZIUM BALAI
PERBENYTUKAN SENI UNTUK
BUDAYA MENDAPATKAN
MALAYSIA MAKLUMAT
TENGTANG
WARISAN
KESENIAN
PELBAGAI KAUM
BULAN MINGGU TEMA/TAJUK HASIL CADANGAN CATAT
PEMBELAJARAN AN

29 5.MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT
a.sistam
demokkrasi
berpalimen di
Malaysia

30 ujian 2 i.mejelaskan proses i.menjalankan simulasi


12/8-15/8/10 demokrasi proses pilihan raya
berpalimen –panamaan calon
31 -pilihanraya ii.menerangka -kempen
-parlimen peranan pemimpin -mengundi
32 -dun Negara -mengira undi
ii.menghuraikan -pengumuman pemenang
b.raja sistem raja ii.membuat simulasi
berperlembagaan berpelembagaan di proses perbahasan di
-majlis raja-raja Malaysia parlimen
c.peranan dan iv, mengnal iii.membuat kajian
tanggungjawab pastiperanandan tentang pertabalan raja di
warganegaraan tanggunjawab negeri yang dipilih
dalam kerajaan warganegara iv.menghasilkan buku
demokrasi v.memberi skrap tentang sejarah
-mengundi sumbangan kepada pertabala DYMM Yang
melibatkan diri Negara di-Pertuan Agong
dalam rancangan vi.menunjukkan mengambil bahagian
kerajaan tingkah laku sopan dalam sambutan hari
-memberi pendapt dan beradap kebesaran Negara di
melalui saluran vii.menghargai peringkat sekolah,negeri
yang betul peranan kerjaan dan kebangsaan
-menjaga nama dalam pembangunan vi.membuincangkan
baik Negara. Negara cara-cara menunjukkan
viii.taatsetia kepada
raja dan negara
Bulan Minggu Tema/Tajuk Hasil Cadangan Aktiviti catatan
Pembelajaran
-menjaga Sikap sebagai
keamanan warganegara yang
-amalan berterima kasih
berterima kasih vii.menghasilkan
esei/puisi yang
‘terima kasih
6.cabaran masa malaysia’
36 depan
a.kestabilan dan 1.menerangkan 1.mengumpul kata-
keberkesanan peranan jentera kata hikmat tokoh
jentera pentadbiran dan pemimpin
pentadbiran kerajaan dalam Negara dan
nagara mencapai serantau dalam
-pemimpin wawasan pentadbiran Negara
berwawasan Negara 2.mengadakan
-amah 2.menjelaskan forum bagi
kerajaan telus kepentingan membincangkan
37 dan amanah mengekalkan cirri-ciri
b.bekerjasama keamanan kepimpinan
dan bersatu padu Negara dan berwawasan
dalam dunia 3.menyediakan
38 menghadapi 3.bekerjasama manifesto Negara
pelbagai cabaran dalam tentang isu
39 -Dunia mewujudkan keamanan serantau
jentera dunia
pentadbiran 4.mengemukakan
yang berkesan scenario
NOVEMBER PEPERIKSAA 4.berbangga Negara/dunia pada
N AKHIR dengan masa akan datang
TAHUN pentadbiran dalam bentuk
Negara penulisan/peta
5.menghargai minda/carta/lukisan
keamanan 5.mencari
Negara dan maklumat tentang
dunia. peranan Malaysia
dalam
menyelesaikan isu
serantau/dunia