Program NILAM (Bahagian 2

)

Galakan, promosi & aktivit PSS

Meningkatkan budaya membaca

P&P melalui PSS

• Pendedahan kepada idea/maklumat baru
• Belajar daripada pengalaman orang lain
• Meningkatkan daya pemahaman
• Mengembangkan minda dan fikiran
• Membina kemahiran berbahasa
• Latihan untuk berfokus dan menumpukan
perhatian
• Merangsang daya imaginasi & kreativiti …

8,708,870

4,395,083

2,081,202

1,410,262 1,373,612

991,203

406,940

United
States

Japan

Germany

France

United
Kingdom

China

Korea

1

2

3

4

5

7

13

140,964

84,945

74,634

Indonesia Singapore Malaysia
27

39

42

Ada hobi lain
68%

Tidak minat membaca
15%

Tiada masa
17%

Surat Khabar 77.4%
Buku 3%
Majalah 3%
Komik 1.6%

Bilangan Buku yang dibaca pada 2005
mengikut negara
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

180000
116000

60000
40000

10310

Malaysia

China

India

United
Kingdom

United
States of
America

Bilangan buku yang dibaca oleh mahasiswa
sepanjang 3 tahun(6 semester) mengikut
negara
200
150

180
130

100

94
50

56
26

0
Australia

Brunei

4
India

Indonesia

Malaysia

Thailand

Bilangan buku yang dibeli oleh mahasiswa sepanjang 3
tahun(6 semester) mengikut negara
160

75
43
15

Australia

Brunei
Darulsalam

India

Indonesia

4

31

Malaysia

Thailand

Masa Aktiviti Pembelajaran

Pembacaan
15%

Bukan
Pembacaan
85%
Pembacaan

Bukan Pembacaan

Aktiviti Waktu
Subjek Bahasa

10 minit
sebelum/selepas
Waktu rehat

Waktu aktiviti
PSS

Membaca pada
waktu
senggang

Aktiviti ulasan dll.
Semasa
perhimpunan
dsb.

Pusat Sumber Sekolah
Aktiviti

Masa

Kumpulan
Sasaran
Penglibatan
Ibu bapa

Bahan

Tabiat Membaca
Ganjaran / Pengiktirafan
Penilaian
Kawalan
Rekod Bacaan
Pelaksanaan aktiviti
Jauhari

Rakan Pembaca

Program NILAM
(Nadi Ilmu Amalan Membaca)

• Azman Larut. (2005). Panduan mengurus pusat sumber sekolah. Batu Caves:
PTS Professional Publishing.
• Inspiration Boost. (2014). 8 reasons why reading is so important. Akses pada
19 Disember 2014 daripada http://inspirationboost.com/8-reasons-whyreading-is-so-important
• Learn to read Prince George and the world. (t.t.). Why is reading important?
Akses pada 19 Disember 2014 daripada http://www.learn-to-read-princegeorge.com/why-is-reading-important.html
• The Malaysian Bar. (2002-2008). Malaysians still not reading enough, says
Muhyiddin. Akses pada 19 Disember 2014 daripada
http://www.malaysianbar.org.my/general_opinions/comments/malaysians_s
till_not_reading_enough_says_muhyiddin.html
• Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Teknologi Pendidikan. (2008).
Program NILAM: konsep dan panduan pelaksanaan di sekolah. Ed. Ke-2.
Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan.

• Malaysians still not reading enough, says Muhyiddin. (2009, April 19). Star.
Archives. Akses pada 19 Disember 2014 daripada
http://www.thestar.com.my/story/?file=%2f2009%2f4%2f19%2fnation%2f37
25792&sec=nation.
• Salim Md. Zain. (t.t.). Budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. Akses
pada 19 Disember 2014 daripada
http://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=1254

• 10 reasons why reading books will save your life. (2014). Akses pada 19
Disember 2014 daripada http://whytoread.com/why-to-read-10-reasonswhy-reading-books-will-save-your-life/
• Word Bank. (2014). World Development Indicators: 2.13 Education
completion and outcomes. Akses pada 19 Disember 2014 daripada
http://wdi.worldbank.org/table/2.13