You are on page 1of 4

JIANU MADALINA

GRUPA 1413 B
Scop

Domeniul de
aplicatie

Acesta lucrare practica descrie aspect legate de


biodegradabilitatea biomaterialelor, respectiv degradarea
enzimatica a gelatinei.
Se urmareste crearea unei viziuni de ansamblu asupra unor
metode de sinteza, proprietati si aplicatii biomedicale
reprezentative ale hidrogelurilor. Se vor caracteriza hidrogeluri
pregatite in cadrul laboratorului de Biocompatibilitate, se va
evalua degradarea enzimatica a componentei proteice din
material.

1. Consideratii teoretice
1.1. Materiale biodegradabile
Biodegradabilitatea materialelor reprezinta o proprietate esentiala pentru anumite aplicatii
biomedicale. Materialele biodgradabile pot fi definite ca materiale care in urma unor
mecanisme se descompun in produsi imtermediari sau finali cu structuri mai putin
complexe care nu influenteaza in mod negativ mediul in care se degradeaza.
1.1.1. Mecanisme de biodegradare (selectiv).
a) Hidroliza materialelor. Degradarea prin hidroliza presupune difuzia initiala a apei
in interiorul materialelor (e.x. polimeri hidrofili) cu formarea de sisteme gonflate
care in cele din urma devin hidrosolubile si se dizolva odata cu absorbtia unei
cantitati si mai mari de apa. Gonflarea materialelor depinde de hidrofilia materialelor,
interactiunile dintre componente, masa moleculara, pH, etc.
b) Degradarea enzimatica. Degradarea enzimatica presupune ruperea unor legaturi
chimice din structura materialelor (e.x. C-O, C-N, C-C) de catre anumite enzime,
specifice componentelor din materiale. Enzimele sunt proteine care catalizeaza reactiile
chimice ale altor substante prin distrugerea sau alterarea structurii acestora.
1.1.2. Biomateriale biodegradabile.
a) materiale polimerice pot fi polimeri sintetici (ex. poliglicolide, polilactide), polimeri
de origine naturala (ex. Colagen, chitosan, gelatina, alginat) sau combinatii ale acestora.
b) materiale ceramice hidroxiapatita sinterizata, biosticla, etc.
Pentru aplicatii biomedicale un factor esential care trebuie avut in vedere atunci cand sunt
obtinute biomaterialele, este corelarea dintre viteza de degradare a acestora si viteza de
regenerare a tesutului in care este implantat materialul.
1.2.1. Sisteme bicomponente gelatina-alginat.

Colagenaza provenita din Clostridium histolyticum este o ezima care rupe legaturile
peptidice din colagen si materialele derivate din acesta precum gelatina.
Degradarea enzimatica a gelatinei reprezinta un parametru important in caracterizarea
biomaterialelor care o contin si se determina cantitativ prin masurarea gradului de
degradare (GD, %) al substratului intr-o solutie de colagenaza. Determinarea GD se
realizeaza prin metode gravimetrice. Metoda gravimetrica consta in determinarea masei
de material degradata dupa diverse intervale de timp (mti) si raportarea acestei la masa
initiala a esantionului supus testului, inainte de inceperea experimentului (mo).
GD se calculeaza cu relatia:

GD, % = (mo mti )/mo*100

(1)

Tabelul 1. Studiul de degradare enzimatica al hidrogelurilor in mediul de colagenaza.


Hidrogel

Nr.
proba

Timp
incubare,
minute

P1.GelatinaAlginat
(50%-50%)
mti, g

GDti, %

mti, g

GDti, %

0.0426

0.076

0.0288
2

20

0.0843

0.0470
-0.0125

0.0764
3

40

0.1012

60

0.0887

-0.0174

80

0.0868
0.0822

-0.0045

0.1015

-0.0062

0.0968
-0.0128

0.0832
5

0.0913
0.0878

0.0949
4

P2.GelatinaAlginat
(70%-30%)

0.0817

-0.0028

0.0762
-0.0140

0.0781

-0.0021

0.0708

100
6

120

0.0829

-0.0122

0.0594

0.0738

0.0515

0.0742

-0.0091 0.0442

0.0598

0.0418

0.00091

0.003

3.3. Analiza rezultatelor


Actiuni
Observati modificarea masei si volumului hidrogelului dupa imersarea in
solutia de colagenaza.
Observati daca si ce se modifica odata cu degradarea componentei proteice
din materiale folosite in aceasta lucrare. Ce se intampla si de ce?
Estimati valorile GDti pentru toate materialele..
Notati in rapoarte orice observatii vi se par importante.
Concluzii pe baza experimentelor effectuate.

4. Incheierea experimentului
1
2
3

Actiuni
Inchideti pH-metru
Curatati sticlaria folosita
Aruncati esantioanele ramase conform indicatiilor profesorului.

5. Controlul calitatii si protectia muncii


1. Toate operatiunile trebuie sa respecte normele de protectia muncii si siguranta in
laborator. 2. Curatati sticlaria.