HET NIEUWE WERELDTIJDSCHRIFT

JAARGANG 2; NR.4 De relativiteitstheorie verklaart de wereld van planeten, sterren en sterrenstelsels. De quantummechanica geeft inzicht in de wereld van de atomen en de bouwstenen ervan. De twee theorieën zijn niet te combineren tot een alles omvattende theorie (unificatie). Het zoeken hiernaar is als het zoeken naar de Graal van de Natuurkunde, "the philosopher's stone". Voorop hierin gaat de Engelse natuurkundige Stephen Hawking.

Occult betekent geheim of verborgen. Alchemie: werkwijze, die al uit de vroege mensheid dateert, waarop de alchemist door verhitten, koken, verbranden en mengen van substanties probeert om goud te produceren. Begin van de moderne wetenschappelijke methode en basis van onze huidige chemie. Vonden o.a. het distilleren uit. De universiteit van Leiden heeft Galileï een professoraat aangeboden. Descartes verbleef in Franeker.In de geschiedenis van de mens zijn het occulte, magie, alchemie en astrologie onderdeel van de wetenschap, net als astronomie, wiskunde en rethorica. Dit in een wereld, die in de Europese

Middeleeuwen werd gedomineerd door de Rooms Katholieke Kerk. Deze heeft magie, volksgeloof en de studie van de verborgen wereld in de marge geduwd. Ook de officiële wetenschap werd streng gecontroleerd. Giordano Bruno kwam voor zijn dissidente uitspraken op de brandstapel en Galileo Galileï's inzichten in ons zonnestelsel werden veroordeeld, de geleerde kreeg een spreekverbod opgelegd en verbleef de rest van zijn leven onder huisarrest. De Kerk keurde magie af, als het zoeken naar een persoonlijke weg naar God. De verborgen wereld ging ondergronds, de bovenwereld omhelsde de Verlichting en wetenschap en techniek veranderden Europa en vervolgens de rest van de Wereld. Aan het gebrek aan belangstelling kwam in 1848 abrupt een einde toen in de Verenigde Staten de gezusters Fox publiekelijk bekend maakten, dat zij met de geesten van overledenen konden communiceren. Dit contact werd in "seances" gelegd.

Het werd, wat je nu een hype zou noemen. Binnen korte tijd probeerden duizenden groepen contact te leggen met de geestenwereld. Dit contact werd gelegd door een medium. Meestal vonden deze seances plaats in donkere ruimtes, wat ruimte liet voor allerlei bedrog. Maar er zijn ook foto's uit die periode, waarin een witachtige substantie uit de mond van het medium komt. Op het hoogtepunt van de belangstelling voor spiritisme en het occulte arriveert Madame Blavatsky in New York.

Zij is in de Oekraïne geboren en trouwde jong. Ze verliet haar man echter al snel en ging op een wereldreis. Tijdens deze reis studeerde ze bij vooraanstaande guru's en monnikken in India en Tibet. Zij had contact met "Masters of Wisdom" en de "Great White Brotherhood", die in de Himalaya resideerden en op de achtergrond de mensheid stuurden om ze voor catastrofes te behoeden. Ze was enorm belezen en had encyclopedische kennis. Haar vader had haar een enorme bibliotheek op dit gebied nagelaten. Deze kleine, exotische en sigaren rokende vrouw werd de sensatie van New York. Met haar scherpe intellect, probeerde ze een synthese te vinden voor de occulte stromingen over de gehele wereld. Ze schreef een aantal invloedrijke boeken, waaronder "De Geheime Leer", die haar door de Meesters werden doorgegeven. Rond haar ontstond een kring, waaruit de "Theosofische beweging" voortkwam. Helaas werd ze tijdens seances als charlatan ontmaskerd. Brieven materialiseerden niet uit het geestenrijk, maar werden door een assistent aangereikt. Dit bleef haar achtervolgen, maar het was niet het einde van de Theosofische beweging. Zij vonden in Krishnamurti een "geïncarneerde Meester" en zijn nog steeds actief in India en Europa.

Aleister Crowley (geboren 1875) werd tijdens zijn jeugd door zijn moeder "het beest" genoemd. Deze naam zou hij later uitdagend gebruiken. Hij voelde zich het Beest uit de Openbaring en presenteerde zich als 666, het nummer van het Beest. Crowley interesseerde zich al vroeg voor magie en hij accepteerde in zijn zoektocht geen grenzen. Hij wilde magie naar een nieuwe niveau brengen. Daarbij maakte hij gebruik van Egyptische rituelen om machtige goden op te roepen. In Londen werd Crowley lid van de "Golden Dawn", een besloten en geheim genootschap, waarvan vooraanstaande edelen, geleerden en welgestelden lid waren. Deze groep hield zich bezig met allerlei vormen van occultisme, zoals de Kaballa, numerologie en het leggen van de Tarot. Dit kaartspel, dat volgens sommigen ook uit Egypte stamt, kan gelezen worden als een verzameling occulte pictogrammen. Crowley ontwikkelde een geheel eigen Tarotspel. Toch was het hem allemaal wat te braaf en hij richtte zelf een geheim genootschap op, de "Ordo Templi

Orientalis", de O.T.O. Tijdens een bezoek aan de piramide van Gizeh openbaart zich hem een visioen. Dit gebeurde, terwijl hij zat te mediteren in de grafkamer van Kufrun, de farao, die de grootste piramide liet bouwen. In twee dagen wordt Crowley een boek gedicteerd. Crowley noemt het "The Book of the Law", samengevat is de boodschap: "Do what thou willst, shall be the whole of the Law". Dit boek beleeft later een wedergeboorte in de New-Age beweging. "Achteraf", aldus Crowley, "zal men constateren, dat ik de twintigste eeuw heb ingeluid". Het gedrag van Crowley en een kleine kring volgelingen wordt steeds extremer. Sex, drugs en dierenoffers gaan deel uitmaken van de rituelen. Men besluit zelfs te verhuizen naar Italië waar Crowley een afgelegen villa huurde. De perversiteiten werden groter. Zelfs sex met dieren ging onderdeel uitmaken van het dagelijkse leven. De verhalen dringen ook tot de omringende dorpen door en het gezelschap wordt door Mussolini het land uitgezet. Aangekomen in Engeland lijkt zijn rol uitgespeeld, zeker als hij pro-Hitler uitspraken doet in pamfletten van zijn hand. Crowley verdwijnt in de anonimiteit en slijt zijn verdere leven als heroïne-verslaafde in een instelling. Het einde van "the wickedest man on the planet" kwam in 1947. Madame Blavatsky maakt een come-back in de zestiger jaren, als zich opnieuw een tegenbeweging manifesteert, die zich verzet tegen traditie en maatschappelijke starheid. De zoektocht van de mens naar wijsheid en inzicht bestrijkt de hele wereld en de moderne wereld kent een smelkroes van tradities en het bewandelen van nieuwe wegen. Heeft de mens een goddelijke bestemming? De Beatles zetten een foto van Aleister Crowley op de hoes van St. Peppers Lonely Heartsclub Band!

Na de Tweede Wereldoorlog werd er beweerd, dat Adolf Hitler de geschriften van Madame Blavatsky en Aleister Crowley zou hebben bestudeerd. Aanwijzingen hiervoor zijn niet rechtstreeks. Adolf Hitler was in zijn studentenperiode aantoonbaar geïnteresseerd in het occulte. De inner-circle van het Nazirijk werd er door beïnvloed. Er worden Hitler uitspraken toegedicht, waarin de Führer toegeeft dat hij de Anti-Christ heeft gezien en dat de aanblik afschuwelijk en angstaanjagend was.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful