‘A l

15 .0 0 m 0g ar ei ke ns te pi er re s’ er de

Leergang ‘Marketing 2.0’

Unieke leergang: 1 jaar, 10 dagen en 10 belangrijke thema’s.

• Doelstellingen 2.0 • Doelgroepen 2.0 • Productontwikkeling 2.0 • Branding 2.0 • Social Branding 2.0 • Crossmedia 2.0 • Webpresence 2.0 • Marketing-intelligence 2.0 • Marketing-IT 2.0 • Organisatie, resources en cultuur 2.0

Initiator leergang: Richard van Hooijdonk Directeur MarketingMonday
Voormalig marketingdirecteur en schrijver van het boek ‘Op naar Marketing 2.0’, spreker op vele nationale en internationale congressen. Tevens als docent verbonden aan SRM/Erasmus en als gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit.

www.marketingmonday.nl

Leer in 10 dagen hoe je de strategie van jouw organisatie geheel kunt aanpassen aan de nieuwe marketingeconomie. Maximaal 18 deelnemers. Het programma duurt 8-10 maanden. Binnen 1 jaar ben je Marketeer 2.0! Behaal beter resultaat door de inzet van Marketing 2.0. Maak kennis met ‘The New MarketingCycle’: een in de praktijk beproefde methode.

plannen, zodat je daarna zelf de eerste stap kunt zetten naar een succesvolle marketing 2.0 aanpak. Tijdens de leergang ga je onder leiding van Marketing 2.0 specialisten ook zelf aan de slag. Je wordt geïnspireerd en gaat daarna direct zelf beginnen met Marketing 2.0.

Alles-in-een
Op basis van ‘The New MarketingCycle’ leren marketeers onder leiding van topdocenten en marketingprofessionals hoe ze marketing 2.0 praktisch moeten toepassen. Dit programma vervangt vele losse cursussen en brengt de verschillende onderdelen van de commerciële strategie bij elkaar in een vastomlijnd praktisch en krachtig programma. Het programma is ontwikkelt vanuit de probleemstelling van

Marketing en communicatie verandert drastisch! Door nieuwe technologische ontwikkelingen verandert het gedrag van consumenten. Dit heeft verregaande consequenties voor de (commerciële) strategie van bedrijven, merken, organisaties en instellingen. De veranderende consument en burgers zijn mondiger en stellen nieuwe eisen aan merken, producten, communicatie, distributie en verkoop. Loyaliteit en ‘branding’ krijgen een andere inhoud en de marketingdialoog verandert. Ook de wijze waarop bedrijven relaties (vast)leggen en onderhouden zal volledig veranderen en bestaande marketingmethoden worden vervangen.

directie, marketeer en communicatiespecialist. De inhoud sluit daarom

Wat mag je verwachten van de Leergang Marketing 2.0
• Je ontdekt nieuwe segmentatiemethoden en customer-insights • Je ontwikkelt succesvolle doelgroepgerichte productproposities • Je leert van een merk een ‘mensmerk’ maken met Social Branding • Je leert en ontdekt de kracht van Social Media en past deze toe • Je ontwikkelt een cross- en Social Media communicatiestrategie • Je ontwikkelt een nieuwe visie op de website met webpresence 2.0 • Je ontdekt de kracht van marketing-intelligence binnen marketing 2.0 • Je ontvangt tools om marketing 2.0 binnen jouw organisatie te laten werken

Binnen 10 dagen heb jij Marketing 2.0 volledig onder de knie
Bedrijven hebben nieuwe kennis nodig en moeten ervaring opdoen. Concurrenten en markten liggen op de loer. Nu ingrijpen in kennis en concrete vaardigheden is noodzakelijk en winstgevend. De leergang ‘Marketing 2.0’ in de praktijk ‘injecteert’ nieuwe (winst)mogelijkheden voor marketeers, bedrijven, ondernemers en organisaties. De leergang duurt 1 jaar, waarbinnen je in 10 dagen wordt klaargestoomd voor Marketeer 2.0. We presenteren je talrijke cases, voorbeelden en stappen-

perfect aan bij de dagelijkse problemen, uitdagingen en kansen. De door Richard van Hooijdonk ontwikkelde methode (‘The New MarketingCycle’) wordt al jaren met succes toegepaste bij grote nationale en internationale ondernemingen. De leergang ‘Marketing 2.0’ in de praktijk is het eerste programma dat de innovatie van de volledige commerciële strategie heeft geintegreerd in een waardevol, praktisch en leerzaam programma voor marketingprofessionals. Het programma is op verzoek van marketeers en organisaties ontwikkeld.

Programma
Het uitgekiende programma van de leergang bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de commerciële strategie 2.0. De verschillende onderdelen van het programma sluiten naadloos op elkaar aan en leveren aan het einde van de leergang een kanten-klare aanpak op. Dag 1 Inspiratie voor Marketinginnovatie. Jouw passie, jouw inspiratie.

• Inclusief lesmateriaal, online omgeving, uitgebreide 2.0 diners • Gratis wekelijks marketing 2.0 trend nieuwsbrief • Gratis marketing 2.0 helpdesk gedurende 1 jaar • Binnen bedrijf (incompany): andere tarieven

Dag 2

Doelstellingen 2.0: het belangrijke startpunt van iedere strategie. Doelgroepen 2.0: segmentatie en ‘customerinsights’

Unieke methode: luisteren, doen en presenteren!
De leergang is gebaseerd op de IKVB-methode. Een aanpak die door MarketingMonday is ontwikkeld en die zich in eerste instantie richt op inspiratie, waarna de deelnemers de juiste kennis en de juiste vaardigheden opdoen om de aanpak daarna te kunnen borgen in de eigen organisatie. Het programma is zeer dynamisch ingericht. Allereerst krijgen de deelnemers kennis (‘hear-it’), waarna ze onder begeleiding van specialisten in ‘caseteams’ aan de slag gaan en daarmee de nieuwe mogelijkheden zelf gaan ontdekken (‘do-it’). Voortdurende teampresentaties (‘present-it’) vormen een onderdeel van het programma. De deelnemers leren daar hoe ze beoordelen, bekritiseren en verrijken. Juist de interactie tussen de groepen is zeer leerzaam en wordt door deelnemers als zeer waardevol ervaren. In veel gevallen kunnen bedrijven ook hun eigen cases/vraagstukken inbrengen. Het programma wordt maandelijks gegeven, zodat de teamleden tussentijds bij elkaar kunnen komen om opdrachten uit te voeren.

Dag 3

Productontwikkeling 2.0: ontwikkeling van doelgroepgerichte productproposities. Combineer informatie, technieken, modules, aanvullingen en online services tot een uniek aanbod.

Dag 4

Van branding naar experience 2.0: hoe jouw merk laten ‘beraken’. Plus: gratis ‘crashcourse’: internal selling

Dag 5/6

Social Branding en Social Media 2.0: de winst-gevende kleefkracht van weblogs, widgets, persoonlijke video’s, games, fora, poll’s voor merken, producten en organisaties. Hoe pas je ze toe? hoe ontwikkel je winstgevende communities? Hoe combineer je interne en externe social media? Hoe organiseer je een goede social media strategie?

Dag 7

Webpresence 2.0: hoe ontwikkel ik een websie die ‘kleeft’ en converteert? Hoe kunnen persona’s, content, tools en web-IT zorgen voor winstgevende webpresence.

Dag 8

Crossmedia 2.0: hoe combineer ik offline/ online/social media tot een doelgroep afgestemde crossmediale communicatiestrategie?

Dag 9

Marketing-intelligence 2.0, marketing IT 2.0 en nieuwe distributie 2.0

Dag 10

Eindpresentatie cases van alle groepen. Uitreiking Marketing 2.0 ‘award’

The New Marketing Cycle©
Webpresence 2.0
Steeds meer consumenten komen naar aanleiding van crossmediale campagnes terecht op uw website. Is uw online aanwezigheid persoonlijk, functioneel en daadkrachtig genoeg? Bent u in staat om bezoekers door middel van minisites, weblog-concepten en applicaties online te converteren? En bent u ook in staat om bezoekers die niets ondernemen, wel te profileren in uw database zodat u ze later kunt bewerken? Heeft personalisatie van het aanbod op uw site plaatsgevonden? Heeft u al nagedacht over web 2.0-applicaties als onderdeel van uw online presentatie?

Doestellingen 2.0

Doelstellingen vormen de basis voor ambitie. formuleert u specifieke doelstellingen voor merkwaarde, behoud of voor up-/cross- en deepselling? Of per communicatie-instrument, communicatieflow (crossmedia), product of productgroep? Voor online bezoek, klik- en aanvraaggedrag, mobiele respons of virale effecten? Goed gespecificeerde doelstellingen zorgen voor goede ‘monitoring’ en aanzienlijk betere marketingresultaten.

Doelgroepen 2.0
KLANT WAARDE

Heeft u in kaart voor welke doelgroepen u van betekenis kunt zijn? Bent u in het bezit van de juiste ‘customer-insights’ op basis waarvan u wellicht nieuwe doelgroepen kunt aanspreken of bestaande groepen veel beter van dienst kunt zijn? Meer dan ooit staan klanten en prospects open voor een intelligente doelgroepbenadering.

Multichannel 2.0
Tijdens de verschillende fasen van het verkoopproces maakt de consument gebruik van verschillende kanalen (internet, telefoon, print en persoonlijk). Is de inrichting en output van de kanalen afgestemd op de wensen van uw klanten? Is de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van de verschillende kanalen gezond? Heeft u nagedacht over kanaalinnovatie om hierdoor kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen?

Productontwikkeling 2.0
Door technologische ontwikkelingen verandert marketing de komende jaren drastisch. Marketing 1.0 maakt plaats voor Marketing 2.0 met consequenties voor de commerciële strategie. NIEUWE KANSRIJKE KLANTEN

KLAnTfoCUS PrIorITEIT

Producten en diensten die voorzien in een duidelijke behoefte zijn succesvol. Gebruikt u de juiste ‘customer-insights’ voor de ontwikkeling van onderscheidend makende doelgroepproducten? Betrekt u uw klanten door middel van ‘co-creatie’ bij de ontwikkeling van producten en diensten die zij later bij u zullen kopen? Durft u de touwtjes voor een deel uit handen te geven in ruil voor onderscheidend makende producten, diensten en proposities?

DISTrIBUTIE BELAngrIjKE DrIjfVEEr

Distributie 2.0
De consument bepaalt waar hij zijn product koopt. Dat kan via dealers, direct of via andere distributiepartners. Consumenten kopen graag producten op basis van een goede relatie met de ‘afzender’. Distributiepartners bieden daarom krachtige mogelijkheden tot samenwerking en hebben in sommige gevallen een loyalere band met de eindconsument. Van deze band kunt u gebruik maken. Urgentie is vereist! Op dit moment worden volop langetermijnafspraken gemaakt tussen krachtige distributiepartners en bedrijven uit verschillende branches.

Branding 2.0
LIfE-TIMECyCLE

De consument is mondiger, grilliger en minder loyaal. Is uw merk onderscheidend, is het vertrouwenwekkend en geniet het voorkeur en waardering? Is uw merk klaar voor de nieuwe consument die laagdrempeligheid, transparantie, multichanneling, crossmedia en de dialoog met uw merk als eis stelt om zaken met u te doen?

Marketing Intelligence 2.0
Goede kennis over concurrenten, klantbehoefte, klantwaarde, Iife-time-cycle, prospects en gedetailleerde marketingresultaten is cruciaal. Ontwikkelt u op basis van deze kennis analyses en scenario’s die u een beter resultaat opleveren? Zoals nieuwe kansrijke doelgroepen, lagere verkoopkosten, hogere conversie en/of efficiëntere marketingcommunicatie.

Social Branding 2.0

TEChnoLogIE VErAnDErT MEDIA

Marketing-IT 2.0
Marketing technologiseert. Dit betekent dat we nieuwe technieken nodig hebben om nieuwe marketing mogelijk te maken. Denk daarbij aan web 2.0 applicaties, content-management, campagnemanagement-systemen, intelligente CRM en goede oplossingen voor marketing-intelligence. Hiervoor is uitgekiende kennis en nodig en een goede samenwerking tussen marketing & IT.

Social Branding vergroot de betrokkenheid van klanten en relaties. Deze betrokkenheid moeten we ‘uitlokken’ door de klant actief en interactief te betrekken bij relevante onderwerpen. Zodat klanten kunnen participeren, creeren, verspreiden of zelfs evangeliseren. Om dit te realiseren introduceren we social media, waar men kan delen, waarderen en creëren. We maken daarbij gebruik van interne en externe sociale media, welke wij integreren in onze crossmediale communicatiemix. Social Marketing zal de komende jaren uitgroeien tot het meest krachtige instrument dat de marketeer tot zijn beschikking heeft: het is goedkoper, sneller en effectiever.

Sales 2.0
Bijna 75% van de consumenten geeft aan dat ze graag zaken willen doen met bedrijven die selfservice aanbieden. Ze willen ongestoord zelf (online) zaken doen en transacties verwerken. Heeft u het selfserviceniveau van uw dienstverlening afgestemd op de wensen van uw doelgroep? Welke vormen van selfservice dragen bij aan de commerciële strategie?

Crossmediale communicatie 2.0

In de zoektocht naar producten en diensten levert crossmediale communicatie de beste resultaten op. Zijn uw marketeers in staat om de juiste combinaties te maken tussen offline- en online marketing en hierover een goede regie te voeren? Bestaat er voldoende kennis over de inhoud, werking en organisatie van crossmediale campagnes? Ruim 60% van alle marketingactiviteiten ten aanzien van behoud en cross-, up- en deepselling kan worden geautomatiseerd, zodat uw klanten en prospects op basis van gedragstriggers hun eigen individuele campagne ontvangen. Heeft u reeds kennis gemaakt met event-driven technieken en ontdekt hoe eenvoudig resultaten snel kunnen worden verbeterd?

Organisatie en cultuur
Een nieuwe benadering van marketing eist een verandering in denken en werken. Marketingmonday ontwikkelde hiervoor een speciale methode die inmiddels al vele malen met succes toegepast binnen kleine en grote organisaties. De IKVB-methode richt zich op inspiratie, kennisoverdracht, vaardigheden en de borging binnen uw organisatie.

Referenties
“Marketingmonday is erin geslaagd om mensen in beweging te krijgen.” De hele groep is 1000% geinspireerd en heeft veel nieuwe kennis en ideeen opgeleverd, waarvan er al een aantal in de executie-fase zitten.” Marie-Jose van Den Boomgaard, marketingmanager KPN/Hi

De vragen die we gedurende de Marketing 2.0 leergang zullen beantwoorden:

“Zelden maak je een programma mee waarin harde zakelijke doelstellingen en oude en nieuwe marketing zo helder worden verbonden.” Hedwig Wassing, directeur Euro Relais

• Welke doelstellingen passen bij de nieuwe marketingeconomie? • Met welke doelgroepen en subdoelgroepen bereik ik mijn
doelstellingen?

• Hoe verkrijg ik ‘customer insights’ en wat kan ik ermee doen? • Wat hebben klanten en prospects nodig om ‘connected’ te
blijven?

“Voor mijn werk zit ik regelmatig bij diverse presentaties, seminars en workshops. Maar ‘op naar Marketing 2.0’ was een eyeopener en het beste dat ik in tijdens heb gezien. Bedankt!” Ron Grevink, director of marketing RES software

• Hoe ontwikkel ik een onderscheidende productpropositie? • Op welke manier betrek ik klanten, fans en doelgroepen bij de
(co)creatie van nieuwe producten en diensten?

• Van ‘branding’ naar een experience. Op welke wijze kan social
branding een extensie zijn van mijn reguliere branding? “Als enthousiasmeren het 2.0 buzzwoord is, dan zijn de sprekers van MarketingMonday de verpersoonlijking ervan. Denkt vooral groot, breed en buiten de waan van de dag. Enjoy the ride!” Job Koopman, Strategy Director marketingbureau Etcetera

Hoe pas ik Social Media toe als onderdeel van crossmediale aanpak?

• Hoe combineer ik bijvoorbeeld weblogs, twitter, video, widgets
en rss-feeds met mijn bestaande media?

• Hoe bepaal ik wat de beste crossmediale combinatie is? • Hoe kan ik een waardevolle klantdialoog starten tussen de
database, het web, de e-mailbox de postbus en de klant?

“MarketingMonday vatte de ontwikkelingen op het gebied van marketing goed samen in de Marketing 2.0 leergang en leert je hoe je het beste in kunt springen op deze veranderingen... Zeer praktisch en inspirerend.” Robert Gijsbers, Albert Heijn

• Hoe kan ik 1:1 marketing automatiseren met event-drivenmarketing?

• Hoe ziet website 2.0 eruit? Met welke content en tools zorg ik
voor kleefkracht en conversie?

• Hoe richt ik marketing-intelligence (web/klant/markt/campaign) zodanig in, dat alle kennis effectief kan worden ingezet?

• Hoe bouw ik aan klantprofielen en wat kan ik daarmee? • Welke nieuwe distributievormen levert de nieuwe marketingeconomie mij op? En, wat moet ik daarmee?

“MarketingMonday inspireert met haar Leergang Marketing 2.0. Enthousiast en gepassioneerd. De leergang ‘pakt’ de deelnemers. Ik wil de leergang en MarketingMonday van harte aanbevelen. ” Liesbeth Janssen, Standaard Uitgeverij, België

• Hoe kunnen de afdeling marketing en sales beter samenwerken?

Wat levert leergang marketing 2.0 op? • Inzicht in het kernproces en alle relevante details
van de commerciële strategie 2.0

Wie geeft het seminar:
De ontwikkelaar van de leergang is Richard van Hooijdonk (1968). Hij was marketingdirecteur bij verschillende organisaties in binnenen buitenland en is op dit moment veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op internationale congressen. Daarnaast is hij (gast) docent aan SRM/Erasmus en Nyenrode. Richard van Hooijdonk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een van de belangrijkste Nederlandse consultants op het gebied van Marketing 2.0. Zijn inspiratieseminars zijn populair en door ruim 15.000 mensen bezocht.

• Inzicht in de nieuwe ontwikkelingen binnen de
commerciële strategie 2.0

• Vaardigheden om deze nieuwe ontwikkelingen
praktisch toe te passen in cases

• Vaardigheden om in teams samen te werken en snel
tot resultaat te komen.

Voor wie is het programma bestemd?
Deze Masterclass is bestemd voor marketingmanagers, productmanagers en het commercieel management van bedrijven. Ook voor marketingmedewerkers en communicatiemedewerkers van overheid, zorg- en charitatieve instellingen biedt deze masterclass bijzondere mogelijkheden.

Marketing 2.0 leergang voor individuele deelnemer
De leergang zal binnenkort beschikbaar komen als ‘open programma’. Dit betekent dat u individueel kunt inschrijven en met deelnemers van andere bedrijven in teamverband zult werken aan verschillende cases. Voor ieder programma geldt een maximum van 18 deelnemers. De duur van het programma is 1 jaar, waarbinnen 10 bijeenkomsten worden ingepland tussen 14.00 - 22.00 uur. Een uitgebreid diner is inbegrepen in het programma. De deelnemers aan de leergang krijgen de beschikking over een online omgeving, zodat tijdens de leergang E-learning kan worden toegepast en online samenwerken wordt bevordert.

hoge kwaliteit
De programma’s van MarketingMonday zijn gebaseerd op wetenschap, praktijk en de vele interne en externe inspiratiebronnen. De hoge kwaliteit van de programma’s wordt geborgd door de voortdurende praktijkervaring die de MarketingMonday vakdocenten van de verschillende programma’s etaleren. Onze docenten zijn dagelijks actief om organisaties in de praktijk te assisteren met de ‘kanteling’ naar nieuwe marketing, nieuwe media en nieuwe technieken. Deze kennis, ervaring en cases vormen dan ook een sterke kwalitatieve en praktische basis voor alle deelnemers.

Marketing 2.0 leergang voor bedrijven
Bedrijven, instellingen en organisaties kunnen het programma voor hun commerciële, marketing of communicatie afdeling inzetten. Het programma kan op deze manier worden ingezet om de strategie van organisaties op basis van concrete cases te wijzigen. Kennis en praktijk gaan op deze manier hand-in-hand, waarbij het eigenaarschap meteen kan worden neergelegd bij de juiste personen. Het maximum aantal deelnemers aan een programma is 24. De duur van het programma is 1 jaar, waarbinnen 10 bijeenkomsten worden gepland. In overleg met het bedrijf kan het aantal dagen, de tijdstippen en de inhoud van het programma worden afgestemd. De deelnemers aan de leergang krijgen de beschikking over een online omgeving, zodat tijdens de leergang E-learning kan worden toegepast en online samenwerken wordt bevordert.

Meer informatie?
Ga naar www.marketingmonday.nl voor actuele informatie of bel 020-6541941.

geïnteresseerd?
Bekijk onze website (www.marketingmonday.nl ) voor inspiratie- en informatiebijeenkomsten of bel 020-6514941.

Kortom • Waardevolle leergang marketing 2.0 • Binnen 1 jaar ben je Marketeer 2.0 • Je leert hoe je marketing 2.0 kunt toepassen • Talrijke cases, stappenplannen en voorbeelden • Ervaren topdocenten en sprekers • Eigen bedrijfcases inbrengen • Ook als incompany programma • Leergangen en Masterclasses wordt wereldwijd gegeven

Een greep uit de bedrijven die u voor gingen:

Richard van Hooijdonk
marketing 2.0 leidt ‘‘ De leerganglichting topmarkeeen nieuwe teers op’ ’’

U kunt ook contact opnemen via telefoonnumer

+31(0)20 6541941. Wilt u direct contact +31(0)6 41330000.

Voor meer informatie over de leergang marketing 2.0 kunt u terecht op: www.marketingmonday.nl
Evert van de Beekstraat 310 1118 CX Schiphol-Centrum T +31(0)20 6541941 f +31(0)84 7163822 E info@marketingmonday.nl www.marketingmonday.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful