You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

12-25-14

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
Cicha noc, wita noc
Kochani,
Z caego serca yczymy Wam,
eby to Jego przyjcie byo dla kadego z nas
Przeyciem, bymy Go przyjli i ucieszyli si Jego
darami: pokojem i radoci.
Tak bardzo dzi potrzebujemy tego pokoju;
dobrego sowa, przyjaznej doni,
bo tak wielu w tumie ludzi jest samotnych
i zagubionych.
Tak bardzo potrzebujemy nadziei!
Niech przychodzcy Jezus bdzie
Najwikszym Darem dla kadego z nas,
a same wita niech bd naprawd
bogosawion, dobr chwil w naszej codziennoci!

Duszpasterze, Ksia i Siostry

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WIGILIA - RODA - 24 GRUDNIA

6:00 + Marianna Rudkowska


9:00 - Za Parafian
PASTERKI
9:00 + Kazimierz Leszczyski, Mario Reid - rodzina
12:00 - O potrzebne aski dla Dominiki
BOE NARODZENIE - CZWARTEK 25 GRUDNIA

9:30 - O Boe b. dla czonkw Arcybractwa konajcego


Serca Pana Jezusa i Matki Boej Bolesnej
11:15 - Za konajcych i cierpicych - Arcybractwo
1:00 - O boe b. i zdrowie dla Krystyny i Jzefa
1:00 + Magorzata Holko - rodzice, rodzestwo
1:00 + Jan Krupiski - rodzina
1:00 + Jan Augustyniak
1:00 + Za cierpicych w czycu i zmaych z rodziny
PITEK - 26 GRUDNIA

9:00 + Andrzej Samul - rodzice


7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Janiny i Zygmunta
Modzelewskich w 50 rocz. lubu
7:00 - O zdrowie i Boe b. dla Sylwestra i Ewy w dniu
imienin
7:00 + Rozalia Macoch w 43 rocz. mierci - crka
7:00 + Alfreda, Stefan Wilkiewicz
SOBOTA - 27 GRUDNIA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - P. Kim


1:00 LUB Ewelina Kruk & William Sobkowiak
4:00 + Wadysawa Lukowski - A. D. Zielonka rodzice
5:30 + Cecylia Wojtaszek - rodz. Nita
NIEDZIELA W. RODZINY - 28 GRUDNIA

8:00 + Antonina Szabla


9:30 + Rafa Gomka - siostra z mem
11:15 + Ryszard Dzienniak - crka z rodzin
1:00 - O Boe b. i zdrowie w 45 rocz. lubu Jzefy i
Stanisawa Krlczykw
1:00 + Agnieszka, Jakub Hoowiscy - syn
1:00 + Edward Krl
1:00 + Ryszard Basior i zmarli z rodziny
7:00 + Halina Mlcka, Elbieta Grzyb-Szewczyk
GODZINY URZDOWANIA BIURA
PARAFIALNEGO W DNI WITECZNE
Biuro Parafialne bdzie otwarte w poniedziaek i wtorek
29/30 grudnia oraz w pitek i w sobot 2/3 stycznia
w godz. 10:00-2:00pm, natomiast bdzie zamknite
w dniach 31 grudnia - 1 stycznia 2014. Tylko w nagych
przypadkach prosimy dzwoni.
KOPERTY PARAFIALNE
W holu kocioa s wyoone pakiety kopert na roczne
skadki. Prosimy o ich odbir.
PODZIKOWANIA
Dzikujemy z caego serca Bozeks Market za pieczywo
na nasze wsplne niadania po rodowych Roratach.

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 27/28 grudnia
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Monika Szmyt, Jola Lewczuk
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Anna Szklarska
9:30 - Renata Lisiak, Magorzata, Zbigniew Purzycki
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski, Alicja Karlic
1:00 - Jzio Chmielarski. Alina Zielonka, Stanisaw Bis
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 27/28 grudnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - S. Sakowski, I. Szklarski
9:30 - J. Daurski, E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa
11:15 - M. Przydzia, J. Rakowiecki, J. Sokoowski,
Z. Wolan
1:00 - J. Wolkowicz, A. Ciesielski, S. Krlczyk, T. Byra
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski
CZYTANIA MSZALNE OD
24 GRUDNIA, 2014
RODA - WIGILIA
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 k 1,67-79
CZWARTEK - BOE NARODZENIE
Msza w nocy - Iz 9,1-3.5-6 Ps 96 Tt 2,11-14 k 2,1-14
Msza o wicie - Iz 62,11-12 Ps 97 Tt 3,4-7 k 2,15-20
Msza w dzie - Iz 52,7-10 Ps 98 Hbr 1,1-6 J 1,1-18
PITEK - 2 Dz 6,8-10;7,54-60 Ps 31 Mt 10,17-22
SOBOTA - 1 J 1,1-4 Ps 97 J 20,2-8
NIEDZIELA - Syr 3,2-6.12-14 Ps 128 Kol 3,12-21
k 2,22-40
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLDA
nazywane popularnie kold rozpoczniemy po nowym
roku. Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt
duszpastersk proszone s o wypenienie formularza,
ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do
biura.
KAWIARENKA
W niedziel 14 grudnia kawiarenk przygotowali rodzice
dzieci I Komunii w: pastwo Zieliski, Sitek,
Bienkowski, Perkowscy. Dochd wynis $675.00. Bg
zapa.
OFIARY Z NIEDZIELI 14 GRUDNIA 2014
Ofiary z kopert - $ 5,793.00
Ofiary bez kopert - $ 1,236.00
II Taca - Retirement Fund for Religious $1,170.00
CSA-$100.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

BOE NARODZENIE
Dzi narodzi si nam Zbawiciel.
Przyszed po to, aby przywrci nasz
wi z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi
rado ludziom wszystkich czasw.
Dodaje otuchy
i wlewa nadziej take
w nasze wspczesne serca, w czasie,
kiedy tak wielu ludzi pogronych jest
w nocy beznadziejnoci, zwtpienia i lku
o przyszo. Peni wiary i radoci
witujemy wic ten szczeglny czas Boego Nawiedzenia. Niech te
wita dla wszystkich Drogich Parafian i Goci bd pene Boego
bogosawiestwa i mioci, ktr przynosi ze sob Boy Syn pod
nasze dachy, w nasze rodziny i serce kadego z nas. Niech ta Boa
rado i mio przedua si na kolejne dni naszego witowania i na
ca nasz, nieraz trudn codzienno.
Zachcamy do koldowania w naszych domach. Pragniemy w ten
sposb, przy pomocy sw pieni, rozwaa gbok tajemnic
Boego Narodzenia.
Przez cay tydzie trwa oktawa Boego Narodzenia, co oznacza,
e cay tydzie jest jakby przeduonym dniem uroczystoci Boego
Narodzenia. Liturgicznie te dni si midzy sob nie rni i kadego
dnia w modlitwie eucharystycznej wypowiadamy sowa: uroczycie
obchodzimy wity dzie, w ktrym Najwitsza Maryja Dziewica
wydaa na wiat Zbawiciela. Chciejmy t rado wyrazi rwnie
nasz postaw, powstrzymujc si od prac niekoniecznych. Cay
tydzie nastpujcy po uroczystoci Narodzenia Paskiego
powinnimy przeywa jako jedn dug uroczysto. Std tydzie ten
nosi nazw oktawy.
Poczwszy od 26 grudnia kiedy bdziemy obchodzi wito witego
Szczepana, a w nastpnych dniach (27 grudnia w. Jana
Ewangelisty; 28 grudnia w. Rodziny), wpisuj si w obchody oktawy
uroczystoci Narodzenia Paskiego. Ukazuj nam one, e nie
witujemy w tych dniach jedynie rocznicy ziemskiego narodzenia
naszego Zbawiciela, lecz w wydarzeniu tym zawiera si ju caa
ekonomia zbawienia. Ukazuj nam wielk prawd, e Chrystus, ktry
narodzi si w Betlejem, zaprasza nas do wsppracy w dziele
zbawienia, do wczenia si w Jego misj. Otwrzmy si na ten dar
i kontemplujc tajemnic Boego Narodzenia, pytajmy Boga, jak
mamy realizowa w codziennoci misj, do
ktrej nas wezwa. W najblisz niedziel,
28 grudnia, czcimy wit Rodzin: Jezusa,
Maryj i Jzefa. Zachcamy przede
wszystkim do licznego i wanie rodzinnego
udziau w Eucharystii. wita Rodzina
Nazaretaska dla nas i naszych rodzin jest
wzorcem i odniesieniem, jak mamy y
w rodzinie i poprzez rodzin. Wsplnie
bdziemy prosi o wito naszych rodzin.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:

Renata Str & Rudolf Patkolo


Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

Aby narodziny Odkupiciela przyniosy pokj i


nadziej wszystkim ludziom dobrej woli.

PEREGRYNACJA OBRAZU
MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ
DO RODZIN
Rozpoczynamy peregrynacj obrazu Matki Boej do
rodzin naszej parafii.
Zapraszamy do zapisu
w biurze parafialnym
lub w zakrystii. Kada
rodzina moe goci
przez tydzie Matk
Bo w swoim domu.
Maryja czeka na wasze
zaproszenie.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


BAL SYLWESTROWY
W PARAFII
Rada Parafialna zaprasza
na Bal Sylwestrowy do sali
Jana Pawa II.
Gra zesp Muza Mix.
Cena biletw $85.00
od osoby. Bilety s do
zakupienia po kadej Mszy
w. W cenie biletu: obiad,
przekski, bar. Rezerwacja
pod tel: 586 977-7267
lub wieczorem
248 952-1825

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
25 grudnia - Boe Narodzenie
31 grudnia - Zakoczenie Roku - Sylwester
4 stycznia 2015 - Opatek Parafialny
11 stycznia 2015 - Koncert Kold
13 stycznia 2015 - Zota Ra
17 stycznia - Nauka przed Chrzetem w.
17 stycznia - Lectio Divina
19 stycznia - Opatek radia Maryja

Podczas Opatka bdzie moliwo ogldnicia jaseek


przygotowanych przez nasze przedszkolaki. Bilety bdzie
mona zakupi w holu Kocioa.

PIELGRZYMKA
Zapraszamy na pielgrzymk dzikczynn z okazji
10 rocznicy mierci w. Jana Pawa II do Sanktuarium
papiea w Waszyngtonie oraz do Amerykaskiej
Czstochowy w dniach 16-19 kwietnia 2015. W programie
rwnie zwiedzanie Filadelfii oraz Waszyngtonu ze
zwiedzaniem Biaego Domu wewntrz, std konieczno
wczeniejszych zgosze. Informacje 248 707 0577

REKOLEKCJE WYJAZDOWE W NURCIE LECTIO


DIVINA PT: PIOTR I JUDASZ - DWIE HISTORIE
I BOE MIOSIERDZIE.
Jeli czujesz, e Bg Ci zaprasza, aby u pocztku
Wielkiego Postu razem z Piotrem i Judaszem dowiadczy
Boego miosierdzia i czujesz w swym sercu wielkie
pragnienie Boga to nie wahaj si, ale we udzia
w Rekolekcjach. ktre odbd
si w dniach 27 luty 1 marzec 2015 w domu
Rekolekcyjnym
Sistr
Felicjanek w Holy MI.
Rekolekcje bd odbywa si w
klimacie pustyni, czasu
milczenia, osobistej modlitwy i
adoracji. Konieczna jest
rezerwacja miejsca i wpata
$120.00 za noclegi i posiki.
Zapisu mona dokona w biurze
parafialnym lub w zakrystii.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.