You are on page 1of 13

Technika Uwalniania

.. wszystko co powinna / powiniene

wiedzie o najbardziej efektywnym narzdziu rozwoju osobistego na wiecie


Prezentuje:

Adam Krasowski.

POZNAJ KLUCZ DO TRWAEGO SZCZCIA, SUKCESU I WOLNOCI,


SPOKOJU I EMOCJONALNEGO DOBREGO SAMOPOCZUCIA.

Nigdy nie myl o czym co pojawi si w przyszoci gdy twj umys pozostawi to w przyszoci.
Zobacz to, poczuj jako twoje teraz. Nigdy nie patrz na to jako bdzie tylko jako jest.
Lester Levenson

Twrca Techniki Uwalniania - Lester Levenson

Lester poda przez ca szko redni oraz wysz z ogromn atwoci, zosta fizykiem
inynierem. Odnosi ogromne sukcesy w biznesie zosta milionerem. Pomimo wszystkiego, co
osign jego ycie byo poddane wewntrznemu stresowi. W 1952 roku w wieku 42 lat dozna
drugiego rozlegego zawau serca. W tamtych czasach jedyne co mg usysze to wracaj do domu ,
zostao ci 2-3 tygodnie ycia, nie moemy ci pomc . Wic tak te zrobi uda si do domu. Uwaa
si za mdrego czowieka, pomyla, e jest nadal jaka szansa. Rozpocz proces zagbiania si w
siebie poszukujc odpowiedzi tam, gdzie ich jeszcze nigdy nie szuka. Stwierdzi sam do siebie :
Jeste gupi, gupi, gupi caa ta nagromadzona wiedza, cay ten intelekt stypendia, nagrody
doprowadziy ci tylko do miejsca - w ktrym jeste trupem, jeeli nie odkryjesz tego co ci jest
umrzesz
Lester zacz zastanawia si nad wasnym yciem. Zobaczy, e za kadym razem, gdy czego
bardzo pragn gdy bardzo czego chcia by chory i czu si le. Dostrzeg, e to wanie te uczucia
pragnienia sprawiay, e czu si tak fatalnie. Chcia mioci, chcia pienidzy, chcia wszystko zmieni
w swoim yciu. Za kadym razem, gdy spoglda na uczucie pragnienia mg przeledzi to uczucie
wprost do swej choroby. Zrozumia te, e za kadym razem, gdy by kochajcy gdy dawa nie
chcia niczego by zdrowy. Zada sobie pytanie : Czy jeeli uwolni wszystkie uczucia ktre nie s
mioci bd czu si lepiej?. Nagle zrozumia, e gdy by kochajcy by szczliwy.
Fundamentem szczcia okazao si kochanie, nie za bycie kochanym. Zacz uwalnia wszystkie
uczucia zwizane z chci bycia kochanym. Szokujcym odkryciem by fakt, e rdem wszystkich
chorb bya jego ch aby zmieni cay wiat ta ch to pragnienie sprawiao, e by niewolnikiem
wiata. Postanowi raz na zawsze wzi pen odpowiedzialno za wszystko co dzieje si w jego
yciu. Zobaczy, e wszystkie ograniczenia s tylko w naszym umyle. W rzeczywistoci jestemy
nieograniczeni i dlatego dowolne ograniczenie moe by tak atwo puszczone. Gdy to zrozumia sta
si szczliwszy bardziej wolny, lejszy z oglnym dobrym samopoczuciem. Ten fakt nastpi
miesice po wyjciu ze szpitala ! Nadal nie umar.

Prawie w ogle nie spa, jad bardzo niewiele, kontynuowa prac nad samym sob. Naprawi
cae swoje fizyczne ciao. Wszystkie negatywne uczucia odpady, znalaz si w stanie cakowitego
szczcia, bez cienia cierpienia. Cakowicie si uleczy.
Wicej za znaczyo dla niego to, e zrozumia dokadnie jak funkcjonuje umys czowieka.
Pozna dokadny sposb na to jak naprawi umys kadego z nas. Odkry sposb w jaki moesz
wywoa swj podwiadomy umys popatrze na to co tam si znajduje i pozwoli odej temu, co
jest dla ciebie niewaciwe.
Ca reszt swojego ycia powici na dzielenie si z innymi tym, co odkry. Tak powstaa
Technika Uwalniania. Po wielu latach , gdy zesp wsptworzcy Technik rozpad si, wikszo
nauczycieli pozostaa przy nauczaniu oryginalnej Techniki Uwalniania (twierdzc, e jest to jedyna
wersja cakowicie stworzona przez Lestera) , powstaa te jej kolejna wersja nieco zmodyfikowana
nazywana Metod Sedona (od nazwy miast w ktrym mieszka Lester) jednak pewna jej cz
zostaa opracowana po mierci Lestera. Tylko jedna osoba rozwina moliwoci Techniki ( nie
modyfikujc jej ) dr David R Hawkins M.D. Ph.D. ktry wsppracowa z Lesterem Levensonem
przy powstaniu pierwszego podrcznika dla nauczycieli Techniki. Technika Uwalniania jest oryginaln
postaci Techniki opracowanej przez Lestera Levensona, uzupenion przez dr Davida R Hawkinsa
M.D. Ph.D.
Co takiego odkry Lester i czym jest Technika Uwalniania ?
Jest to najprostsza, naturalna, spontaniczna technika suca uwalnianiu dowolnego uczucia
w jednej chwili. I nie jest to nic nowego. Jako mae dzieci posiadalimy t zdolno. Jest ona
wbudowana w nasz umys jak magiczny przycisk , musimy jedynie wytrenowa z powrotem
nieuywany przez wiele lat misie zwany uwalnianiem. Dlaczego jest to dla nas korzystne ? Im
duej tumimy nasze uczucia , tym coraz ciej jest nam w yciu. Gdy zaczniemy uwalnia
nagromadzon w naszym ciele negatywn energi powrcimy do naturalnego stanu harmonii,
radoci, szczcia i wolnoci.
Skd wiemy , e to dziaa ? Powiedzmy , e masz obecnie w sobie uczucie strachu. Wykonujc
proces uwalniania, sprawdzasz ponownie patrzysz i uczucia tam nie ma a ty czujesz si inaczej. To
jest wanie w tym najpikniejsze.. jest to proste i atwe. Uczucie uwalniania mona wyobrazi sobie
jak np. zgubilimy co (klucze itp.) szukamy, szukamy, stajemy si niecierpliwi, zaczynamy si
denerwowa .. i nagle okazuje si , e klucze s w naszej kieszeni odczuwamy nagle uff uczucie
ogromnej ulgi.

Dr David R Hawkins M.D. Ph.D. na temat Techniki Uwalniania (odpowiadajc na pytanie dlaczego
po 30 latach porzuci bycie wacicielem najwikszej prywatnej kliniki psychiatrycznej na wiecie ( Nowy York ) i
przenis si do Sedony w stanie Arizona - USA wywiad radiowy z 1980 roku )
Technika jest bardziej efektywna ni psychoanaliza. Bardziej efektywna ni jakakolwiek
forma znanej mi terapii. Technika pozwala ci wyj z uczucia w jednej chwili, ktre mogo dominowa
twoje ycie 20 lat ! Moesz osign rne rzeczy w przecigu kilku chwil, ktre w terapii trwayby
miesice czy lata. Zawsze poszukiwaem sposobw na to aby pomc ludziom uwolni si od
cierpienia. Dlatego wsptworzyem z Linusem Paulingiem Psychiatri Ortomolekularn. Wszystko
prowadzio mnie wanie w tym kierunku. Nie odnalazem skuteczniejszej metody na uwolnienie ludzi
od cierpienia, a wziem udzia w wikszoci programw i treningw rozwoju wiadomoci. Ta

technika jest najczystsza. Innymi sowy jest to bardzo prosta technika, co odkry Lester a co jest tak
bardzo zadziwiajce e istnieje jeszcze jedna metoda, ktrej nie odnalaza psychiatria metoda
ktra suy radzeniu sobie z uczuciami i to uwolnienie ich, pozwolenie im odej. Dziki Annie Freud
i jej ksice Ego i mechanizmy obronne wiemy, e tumimy, wyraamy lub uciekamy od uczu, a
Lester odkry, e te uczucia mog by po prostu uwolnione. Gdy stumiona energia pojawia si ,
uczucie moe zosta uwolnione tak po prostu. Dlatego te, moesz by zy na kogo przez 20 lat i
odczuwa towarzyszce temu poczucie winy, moesz prbowa mu wybacza itd. przechodzi przez
te wszystkie umysowe procesy, a tutaj nagle uwalniasz to uczucie zoci a ono znika, nie ma go. Ten
sposb dziaa wrcz niesamowicie. Ilo strachu, jaki moemy z siebie uwolni te jest zadziwiajcy.
Przez cae moje ycie miaem strach przed wysokoci tak duy, e nie potrafiem zbliy si nawet 10
metrw do brzegu kanionu. Dzisiaj mog usi na brzegu i patrze w d. To byo dla mnie co wicej
ni strach. To by terror. Dlatego te, jeeli co moe pomc mi uwolni strach, ktry trwa przez tak
wiele lat w kilka chwil musi by to naprawd potna technika. Poznaem technik w 1976 roku.
Kto powiedzia mi, e jest to narzdzie znacznie dalej wykraczajce poza wszystko co znam.
Przekonaem si na sobie jak wspaniale dziaa ta technika, ju od pierwszego dnia. Zaczem z ni
eksperymentowa. Gdy udaem si na pierwszy warsztat posiadaem w ciele problem, ktry
wymaga operacji. Byem umwiony na pitek. Lekarze powiedzieli mi, e jedyne co moe mi pomc
to operacja. Jednak jeszcze przed zakoczeniem weekendu caa operacja staa si niepotrzebna,
problem znikn. Gdy udaem si do lekarza by to potwierdzi, jedyne co powiedzia to wow. W tym
samym czasie gdy po raz pierwszy poznaem technik posiadaem wiele zwizanych ze stresem
schorze w ciele, migreny, wrzody, wiele alergii i wyleczyem si z nich niemal natychmiast.
Odkryem, e potrafi wyleczy wszystko w moim ciele. Naprawd udowodniem sobie, e ciao robi
dokadnie to w co wierzy umys. Np. gdy si skalecz, mog natychmiast powstrzyma krwawienie.
Czyli po prostu uwalnianie tych programw ktre w sobie posiadamy jest tym co nas uwalnia.
Pyt. Jak porwnasz Technik z innymi metodami rozwoju wiadomoci ?

Po pierwsze potrzebujemy metody, ktra pozwoli nam na uwolnienie starych programw, ktre
znajduj si w naszym umyle. Kady program rozwoju wiadomoci, ktry mwi ci o czym nowym,
o nowych przekonaniach, jest osabiany faktem, i nowe programy s natychmiast kasowane przez
dawne programy w umyle, ktre je neguj. Wszystkie programy w umyle kryj si pod uczuciami.
To, e technika jest metod w ktrej widzimy powtarzajce si efekty, jest wynikiem tego, e dziaa
na poziomie stumionych w nas uczu. Te energie s uwalniane, gdy tylko si pojawi. Jedno uczucie
moe by powizane z milionami myli. Dlatego wszystkie narzdzia, ktre pracuj na poziomie myli
w porwnaniu s bardzo wolne. Tylko ta technika generuje powtarzalne efekty w przewidywalny
sposb. Niektre programy umysu towarzysz ludziom od milionw lat. Wikszo nich wie si z
przetrwaniem. S one odpowiedzialne za przetrwanie nas jako ciaa. Gdy je uwalniamy dostrzegamy
to czym jestemy naprawd. Nasze prawdziwe Ja. Ta technika powoduje od-programowanie
umysu. Gdy wczeniej kto mg wypra nam umys negatywnymi przekonaniami, dziki tej
metodzie pozwalamy im odej. Nasz umys staje si cichszy i cichszy wprost proporcjonalnie do
tego im wicej uwolnimy negatywnej energii poniewa myli pochodz ze stumionych w nas
uczu. Gdy pojawiaj si myli, gdy przeledzisz ich powstawanie do rda zobaczysz, e jest tam
uczucie, gdy uwolnisz te uczucie, wszystkie myli zanikaj. Umys staje si cichy. W tym stanie po
prostu WIESZ. Myli nie s potrzebne. Myli zanikaj. Jeste w stanie niewzruszonego spokoju. Pikno
metody polega na tym, e dziaa w naszym codziennym yciu. Jest nawet lepiej - gdy zostaniesz w
swoim wiecie, gdy to wiat wzbudza w tobie twoje programy. Gdy uciekniesz od tego i wyizolujesz
si na szczycie jakiej gry nie patrzysz na ten mietnik , ktry masz w sobie czujesz si wietnie.
Jest to dla ciebie fantastyczna przestrze dopki nie powrcisz do codziennej rzeczywistoci do
wiata. I nagle cay mietnik wychodzi z ciebie. Dlatego rekomendowane jest dla kadego, kto uywa

technik aby pozosta w wiecie pojawiaj si wtedy twoje wewntrzne mieci wychodz na
wierzch i moesz pozwoli im odej. Technika pozwala Ci osign dowolny cel. Pikno metody to
fakt, e pozwala ci dotrze tam, gdzie chcesz. Technika usuwa tylko bariery, przeszkody.
Po pierwsze musi by twoj intencj aby uwolni si od wszystkich mieci. Wtedy technika ci si
spodoba gdy o niej usyszysz. Gdy nadal odczuwasz rado z niskich stanw ego ( duma, pragnienie,
poczucie winy, martwienie si itp. ) technika nie bdzie ci odpowiada. Jednak gdy w twoim yciu
nastpi moment, aby zmieni swoje ycie na lepsze technika ci w tym pomoe. Wycignie ci
gwatownie z caego nieszczcia. Dowiadczysz wszystkiego caej prawdy na sobie. Nie musisz
czyta adnych metafizycznych tekstw, aby dowiedzie si o prawach manifestacji itp. Wszystkiego
dowiadczysz na sobie. Ta wiedza nie jest tajemna - jest w nas. Poprzez dowiadczenie poznasz
prawd.
Technika musi by nauczana w postaci warsztatu, gdy jest tak prosta, e ego z atwoci j odrzuci.
Jednak gdy wykonamy serie wicze ju po pierwszym dniu ego nie moe stawi oporu wobec
efektywnoci techniki.
Dziki odkryciu Lestera dysponujemy waciwym kontekstem. Osoba podczas warsztatu prowadzona
jest przez tyle procesw uwalniania, e ego nie moe (nie ma takiej mocy) aby zniszczy efektywno
techniki.
Gdy nauczysz si procesw uwalniania i dowiadczysz ich staj si czci ciebie na zawsze.
Kade uczucie posiada swoj intencj. Wyrniamy podstawowe 4 intencje naszego umysu EGO ,
ktre powoduj wszelkie uczucia. Gdy uwolnimy intencj automatycznie znikaj wszystkie uczucia z
ni powizane oraz wszystkie myli pynce z tego uczucia.
Na pocztku sama idea, e czowiek nie musi chodzi z tysicami myli przebiegajcych w jego gowie
moe by przeraajca. Wydaje si nam bowiem, e aby y musimy myle co oczywicie nie jest
prawd. Kada myl jest przeszkod. Kada myl jest form niepokoju zaburzeniem naturalnego
stanu spokoju. Gdy nie znasz stanu spokoju moe Ci si wydawa, e myli s potrzebne. Lecz im
bardziej cenisz sobie wewntrzny spokj myli staj si przeszkod.
W yciu przecitnego czowieka przyjemnoci nazywamy stan pomidzy dwoma stanami
cierpienia. Gdy przez chwil pomylisz o pozytywnej myli moesz poczu si lepiej przez chwil,
jednak wikszo nadal pod spodem yje w cichej desperacji. EGO to cierpienie. Gdy nauczysz si, e
nie jeste podatny na bl i cierpienie zaczniesz y w zupenie innym wiecie. Zrozumiesz skd
wziy si te wszystkie problemy ze zdrowiem.
Osobicie posiadaem cik hipoglikemi, dn moczanow, migreny oraz wiele innych schorze. Gdy
nastpia zmiana mojego poziomu wiadomoci, wszystkie te problemy znikny. Tylko poprzez
realizacj mojej wasnej perfekcji ciao dostosowao si i caa biochemia mojego ciaa zmienia si.
Odkryem, e wiadomo jest o wiele mocniejsza ni wszystko inne. Zaczem zastanawia si czy
moliwe jest pomaganie innym poprzez techniki wiadomoci. Zaczem interesowa si tymi
technikami, gdy wyglday na mocniejsze od innych. Tradycyjne nastawienie dietetycznobiochemiczno-psychoanalityczno-psychoterapeutyczne moe pomc tylko ograniczonej iloci osb.
Musiao istnie co co jest mocniejsze. Odkryem te , e wiele osb wcale nie ma intencji aby
poprawi swoje ycie. Na wyszym poziomie wiadomoci podjli decyzj aby by chorymi i w ich
przypadku zrozumienie, e sami s rdem swoich chorb byo porak. Dopiero gdy uwiadomimy
sobie ten fakt, przestajemy obwinia wszystko na zewntrz siebie rodowisko, jak nas wychowano,
co jedlimy, wirusy itp. Prawd jest, e to nasza wasna wiadomo powoduje te wszystkie rzeczy.
Dlatego te stawaem si coraz bardziej i bardziej zaangaowany w techniki wiadomoci i
studiowanie umysu. Paradoksalnie psychiatria nie wie nic o ludzkim umyle. Na przykad mwimy
dzisiaj o prostej technice uwalniania o ktrej nikt z profesjonalnego wiata psychiatrii nie sysza.
Ta konkretna metoda pozwala twojej wiadomoci tak gwatownie rosn , e odkrywasz na sobie
prawd o tym, co zostao napisane przez wielu mistykw i nauczycieli tego wiata. Teraz istnieje co
ultra prostego i ultra efektywnego - co pomoe kademu usun cierpienie na kadym poziomie
ciaa, umysu i ducha. Pomoe osign cele fizyczne, cele w wiecie, w zwizkach oraz cele duchowe.

Poprzez rozwj wiadomoci przechodzimy przez 3 gwne etapy : Mie, Robi, By.
Gdy dziaamy z braku jestemy motywowani pragnieniem aby mie. Aktywne staj si wtedy
uczucia, ktry wynikaj z pragnienia strach, zo, duma, al itd. Gdy twoja energia wzrasta, w
twojej wiadomoci pojawia si pewno , e mog mie. Problem z mam znika. Teraz przechodzisz
do poziomu robienia. Jeste prezesem tutaj i czonkiem zarzdu tam , robisz wszystko aby
naprawi wiat. Pniej zastanawiasz si dlaczego w ogle robisz to co robisz. Zaczynasz bardziej
ceni to kim jeste.
Obecnie nie zamiecam ju mojego umysu kolejnymi programami, ktre musiabym uwolni.
Zastanwmy si, jak odkrywamy, czy dowolna nauka jest prawd, czy te nie ? Co wikszo z nas
moe zrobi aby sprawdzi czy co jest prawd ? Moesz nad tym medytowa, kontemplowa,
moesz powtarza to jako afirmacj, moesz piewa to sobie jako mantr, desperacko prbujesz
przekona siebie o prawdziwoci czego, czego nie znasz. Lecz, gdy uwolnimy bariery midzy nami a
prawd prawda staje si dla nas oczywista. Wiemy. Prawda po prostu jest. Wemy na przykad
prawa manifestacji. Gdy kontynuujesz uwalnianie i usuwasz te wszystkie programy i ograniczenia z
umysu - wystarczy, e o czym pomylisz i to staje si twoj rzeczywistoci. Niemal natychmiast.
Nie musisz nic czyta na temat praw manifestacji. Wszystko zaczyna dzia si bez wysiku. Nie musisz
nic czyta, poniewa manifestacj jest to co si dzieje. Staje si to oczywiste. Po chwili staje si
oczywiste take, e musisz by bardzo ostrony o czym mylisz. Samemu odkrywasz, e to czemu
dajesz swoj energi pojawia si w twoim yciu.
Medytacja jest sztucznym sposobem uciszania umysu. Gdy uwalniasz wszystko z wasnego umysu
umys staje si cicho automatycznie. Nie potrzebujesz robi nic dodatkowo aby uciszy umys.
Gdy po raz pierwszy nauczymy si techniki, wykorzystujemy j w zewntrznym wiecie, nasze cele
cigle si zmieniaj, gdy nadal czego potrzebujemy od wiata idziemy tam i bierzemy. Gdy
uwolnimy wszystko co stoi na przeszkodzie pomidzy nami i otrzymaniem tych rzeczy pojawiaj si
one w naszym yciu bardzo atwo. Jednak to wszystko nie przynosi nam szczcia. Zadajemy sobie
pytanie co jest tam jeszcze ? I tak przechodzimy do stanu bycia. Moje 20-letnie dowiadczenia w
praktykach buddyzmu byy bardzo frustrujce w porwnaniu z t metod gdy byy bardzo wolne.
W jeden rok poziom wiadomoci czowieka moe rozwin si w niesamowity sposb jest to
bardzo krtki czas. Patrzc na psychoanaliz to co uwalniamy w 4 lata moemy w przypadku
techniki uwolni w jeden dzie.
Odkryjemy ca prawd najwikszych nauk tego wiata na sobie - by to fragment wywiadu radiowego z
Davidem R Hawkinsem M.D. Ph. D. z 1980 roku.

Jak radzisz sobie z negatywnymi mylami oraz emocjami ?


Wikszo z nas (ponad 99,5%) ! :

Tumimy nasze emocje


co powoduje, e energia naszych zych emocji wstydu, poczucia winy, alu, strachu, zoci
oraz dumy zaczyna gromadzi si w nas w coraz wikszych ilociach !
Uciekamy od naszych emocji
robimy wszystko aby nie czu tego - co jest negatywne, tego co boli, szukamy czego co
szybko nam pomoe telewizja, alkohol, narkotyki, seks wszystko co szybko odsunie nasz
wiadomo od problemu !
Wyraamy nasze emocje
krzyczymy, walimy pici w st, narzekamy, itp. dziaa to jak chwilowe zdjcie gwizdka z
gotujcego wod czajnika, dajemy upust maej iloci pary - nie gaszc pomienia, ktry
podgrzewa stale wrztek!
- moemy take UWOLNI EMOCJ - POZWOLI JEJ ODEJ Tak wanie dziaa Technika Uwalniania - najprostsza ale i najbardziej efektywna metoda
pozwalajca na cakowite wyeliminowanie rda problemu. Teraz dziki Tobie - gdy
zaczniesz jej uywa i dzieli si swoj wiedz oraz widocznymi efektami z innymi ludmi kady z nas moe uwolni si od cierpienia i blu - by przykadem radoci i wolnoci.

Inteligencja Emocjonalna ( uwaana za 90% sukcesu we wszystkich obszarach ycia )


Daniel Goleman, autor bestsellerowej ksiki Emotional Intelligence uwaa, e emocje i to w jaki
sposb radzimy sobie z nimi ma wikszy wpyw na nasz sukces ni nasze IQ. Aby to zrozumie
wystarczy zobaczy fakt, e czowiek moe nauczy si wszystkiego moe zdoby ogromn wiedz.
Ale bez jej waciwego wykorzystania w dziaaniu, kontaktw z innymi ludmi oraz kreatywnoci
wiedza pozostanie bezuyteczna.
Oto fundament inteligencji emocjonalnej:
1. Samo wiadomo rozpoznawanie naszych emocji
Zdolno rozpoznawania emocji, gdy si pojawiaj. Sprawdzanie co czujemy w kadej chwili
naszego ycia jest kluczowe do zrozumienia siebie. Technika zawiera w sobie map
emocjonalnej wiadomoci. Dziki niej jeste w stanie jasno okreli co czujesz ile mocy
posiadasz w danym stanie emocjonalnym oraz narzdzie dajce ci moc poradzenia sobie z
danym uczuciem. Emocje potrafi wpyn na nasz trzewo osdw i zdolno
podejmowania decyzji. Dziki procesom uwalniajcym reakcje emocjonalne przestaniesz
podejmowa niewaciwe decyzje.
2. Kontrolowanie naszych emocji
Uwolnienie negatywnych emocji wie si z odczuciem ogromnej ulgi. Negatywna energia,
stres powstrzymuje nas przed dziaaniem w szczytowej formie. Gdy pozwolisz odej caemu
emocjonalnemu bagaowi, ktry nosisz w sobie twoim naturalnym stanem stanie si spokj
i rado. Z tego stanu kade yciowe dowiadczenie moesz rozwiza w mgnieniu oka.
3. Samo motywacja
Najbardziej kreatywni oraz najbardziej efektywni ludzie sukcesu poszukuj tak naprawd
tylko jednego. Bycia w stanie przepywu. Jest to stan bez oporu, bez emocjonalnych
przeszkd. Stan w ktrym pyniemy. Kada chwila daje nam mnstwo radoci, mwimy,
mylimy i dziaamy w taki sposb, ktry przynosi nam najwiksze korzyci. Gdy cho raz
dowiadczymy tego stanu, nie mamy problemw z motywacj.
Technika pozwoli na uwolnienie z twojego umysu starych wzorcw myli i uczu , ktry
uformoway energetycznie pokane bariery w postaci ograniczajcych nasz przekona :
nie wiem jak, nie mog, nie potrafi, nie zasuguj, nie poradz sobie, co inni
powiedz, musz by taka/taki jak inni.
Gdy pozwolisz im odej dowiadczysz nie tylko wolnoci od cigego szukania aprobaty ze
strony innych co nie pozwalao ci by prawdziw/prawdziwym sob ale take zaczniesz
dawa z siebie to co naprawd jest w tobie. Rado ktr poczujesz z dzielenia si z innymi
bezwarunkow mioci , ktra jest tobie, przyniesie ci nie tylko sukces za sukcesem ale take
obfito finansow. (rb to co kochasz, pienidze pojawi si same)
4. Zdolno rozpoznawania emocji u innych ( empatia )
Dziki Technice i Mapie wiadomoci bdziesz w stanie zrozumie i z atwoci
wsppracowa z ludmi wok ciebie. Wiedzc, e to co czuj nie zaley od ciebie, tylko od

tego co maj w sobie, zaczniesz im naprawd pomaga, zamiast stara si by taka/taki jak
oni. Gdy twoje nastawienie zamieni si z denia do kontroli innych na bycie wiatem w
ich yciu i sprawienie aby byli szczliwi jak to tylko moliwe- bdziesz miaa/mia wicej
przyjaci ni moesz policzy.
5. Radzenie sobie w relacjach i zwizkach z innymi ludmi
Zadaj sobie pytanie kto jest dzisiaj twoim najwikszym nauczycielem. Kto naciska twoje
guziki najatwiej. Mistrz nie reaguje tylko tworzy wasny stan emocjonalny. Jeeli
reagujesz na to co mwi bd robi inni dziki Technice z atwoci zrozumiesz i
przejmiesz kontrol nad programami umysu, ktre odziedziczylimy od spoeczestwa aby
mona byo nami atwo manipulowa. Pozwolisz tym programom odej nie bdziemy
zastpowa ich innymi skasujemy wszystkie (zastpowanie ich innymi popularne dzi
przeprogramowywanie umysu to wtaczanie na ju ograniczony umys innych ogranicze)
Co osoby otrzymuj podczas uczestnictwa w warsztacie jakie efekty ?
Kada z osb, ktra bierze udzia w zajciach otrzymuje dokadnie to - co jest ich intencj
aby otrzyma. Kady wyznacza swoje wasne cele. Poprzez to uczymy si jak uwalnia wszelkie
uczucia (ca energi) ktra stoi na przeszkodzie w realizacji naszych celw. Ogln intencj
uczestnictwa w warsztacie jest to aby sta si szczliwszym, zdrowszym, spokojniejszym, bogatszym
i wolnym. Pierwszego dnia mwimy o tym jak radzimy sobie z uczuciami na co dzie (tumimy,
uciekamy, wyraamy). Czwartym sposobem panowania nad uczuciami jest uwalnianie. Gdy
dostrzegamy wszystkie inne sposoby jakimi radzilimy sobie z uczuciami i porwnujemy z technik z
jej atwoci wiadomie podejmujemy decyzj, e uwalnianie jest prostsze, atwiejsze i
efektywniejsze. Na pocztku zaczynamy od prostszych uczu, zadajmy sobie kilka prostych pyta
sucych uwalnianiu uczu. Pytania te wydaj si bardzo proste i banalne. Ego mwi nam e to nie
moliwe ( EGO szuka wszystkiego co mogoby by bardzo skomplikowane dziki temu mamy
pretekst kilku lat rozwizywania zagadki nie zmieniajc siebie ). Lecz rnic czu. Najwikszym
wyzwaniem nauczyciela techniki jest to, e uczymy innych dokadnie odwrotnego sposobu radzenia
sobie z uczuciami ni stosowali w yciu do tej pory. Wymaga to wicze i udowodnienia efektw na
sobie. Wyobra sobie, e czujesz si niekomfortowo na temat np. pienidzy.. Uciekasz od tego
uczucia, chcesz aby znikno lub tumisz je w sobie. Uciekajc od uczucia nadal masz problem.
Podczas warsztatu zrozumiesz, e to nie pienidze byy problemem, lecz twoje uczucia na ten temat.
Teraz po prostu pozwolisz temu uczuciu odej. Proste, prawda ? Lecz wymaga sprawdzenia na sobie.
Technika przeciwnie do wikszoci metod na rynku nie jest intelektualna lecz dowiadczalna. Efekty
s natychmiastowe a to oznacza natychmiastowe zmiany w naszym yciu. Wychodzenie z ciepych
stref komfortu. Umys tego nie lubi. Podczas warsztatu uczestnicy czsto ode mnie sysz : Kto jest
wikszy Ty czy Twj umys ? dziki temu wiesz, e umys ma ograniczon moc. Moesz pozwoli
mu aby prowadzi ci w yciu lub te samej/samemu przej ster. Gdy obejrzysz w telewizji lub na
ywo jak tresuje si mae pieski zauwaysz pewne podobiestwo samo nastawienie waciciela
kto tu jest panem ja czy piesek powoduje, e psiak si uspokaja i zaczyna sucha rozkazw. Samo
nastawienie. Zobaczysz ten sam efekt w przypadku wasnego umysu. Paradoks ? Gdy uczestnicy
warsztatw ju naucz si radzi sobie z uczuciem ktre dominowao ich ycie przez lata pozwol
mu odej - dowiadczaj prostoty i efektywnoci. To odmienia ich ycie na zawsze. Jestemy jak
naukowcy moemy okreli jak duo znajduje si w nas uczucia na skali od 1 do 10. Uwalniamy i
sprawdzamy jak wiele pozostao, jeeli w ogle. Technika jest wspaniaa w tym, e nie narzuca woli

nauczyciela na innych. Jest to bardzo czste w innych systemach zmiany. Wiele zaley od nauczyciela.
Jednak jak mamy pewno, e to co do nas mwi jest prawd a nie tylko adnie i entuzjastycznie
dobranymi sloganami. Co jeeli kupimy od kogo przekonania z ktrymi pracujemy przez lata i
okazuj si e wszystko z nami byo okey dopki nie poznalimy tego nauczyciela! W krgu rozwoju
osobistego nie ma wikszego cierpienia dla osb, ni uwiadomi sobie, e podali wiele lat faszyw
drog wszystko w ich yciu si rozleciao bo uwierzyli komu na sowo bardziej ufali komu na
zewntrz ni wasnej nieograniczonej zdolnoci (intuicji) do podejmowania decyzji. Moe dlatego
technika nie jest tak popularna jak inne bo tutaj nie ma lepej wiary. Nauczyciel techniki nie bdzie
mesjaszem zbawiajcym innych. Nie bdzie narzuca co robi a co nie. Nie jest zainteresowany
kontrol innych ani nie szuka w innych aprobaty. Moe da wdk, ale nie wykona pracy z
transformacj za innych. Technika nie zawiera zasad (kada zasada to prba kontroli) co do tego co
trzeba robi, jak si ubiera, co je a czego nie, jak oddycha, z kim spa itd. Podczas warsztatu to
osoba podejmuje decyzj czy pozwoli danemu uczuciu odej czy te nie.
Kada osoba podczas warsztatu pracuje z wasnymi celami i uwalnia te ograniczenia , ktre pojawi
si w niej w danym momencie.
Warsztat jest przygotowany w sposb, ktry daje kademu wszystko co potrzeba aby zmieni siebie.
Gdy osoba opuszcza warsztat uwalnianie ju jest czci jej ycia. Co do tego nie ma wtpliwoci.
Szybko z jak zrealizuje swoje cele przede wszystkim osignie stan wolnoci i niewzruszonoci
zaley tylko od niej.
Co jest wane na temat uczucia to fakt, e nie analizujemy go. Podczas warsztatu nie obchodzi nas,
co kto nam zrobi, co si wydarzyo w przeszoci. Nie analizujemy przeszoci. Tych wydarze w
umyle s tysice. To nie jest wane. Liczy si uczucie. Gdy uwolnimy to uczucie, popatrzymy na to
samo wydarzenie z przeszoci i nagle nie ma ju w nim uczucia. Dlaczego? Gdy prawda jest taka,
e to nie wydarzenia powoduj w nas uczucia, tylko my sami reagujemy na to co dzieje si wok nas.
Przede wszystkim wida to w temacie stresu. Przed warsztatem mogoby wydawa si, e wydarzenia
powoduj w nas stres. Ta lepa wiara, e tak jest (np. jest nawet skala ktra mwi jak duo stresu
wywouje w czowieku okrelone wydarzenie) spowodowaa, e dzisiaj mamy dostpnych wiele
technik antystresowych. Dziaaj one wtedy gdy ju si zestresujemy. I teraz po warsztacie uczysz
si, e to twoja wasna reakcja na to co dzieje si na zewntrz powoduje stres. Uwalniajc energi w
jednym momencie, gdy co na zewntrz dzieje si (wobec czego czujesz opr) stres si w ogle nie
pojawia ! Nie ma si wic po co od-stresowywa.
Dziki zrozumieniu tej prawdy wikszo profesjonalistw z ktrymi miaem przyjemno pracowa
uwalnia opr przed wykonaniem zadania - gdy si pojawia i realizuj swoje cele w czasu, ktrego
potrzebowali wczeniej. Teraz koncentruj si cakowicie na sukcesie w realizacji celu i ten cel z
atwoci osigaj.

Jakie intencje przywiecay Lesterowi i jego wsppracownikom w opracowaniu penego systemu


zmiany jakim jest Technika?
Lester Levenson przede wszystkim dy do tego, aby jak najwicej osb stao si wolnymi od
wszelkich ogranicze. Uwaa, e odkrycie tego, jak mie ycie ktre si naprawd kocha oraz

robienie tylko tego co si kocha jest istotnym celem wikszoci z nas, szczeglnie gdy zastanawiamy
si nad tym co powinnimy robi w naszym yciu gdy bdziemy doroli. Lester wiedzia, e ludzie,
ktrzy odnosz najwiksze sukcesy bdc szczliwymi s to osoby wolne od martwienia si i
stresu. Dlatego te tematy zajmuj du cz techniki. Bycie prawdziwym sob oznaczao dla Lestera
cakowit pewno siebie, jasno co do kierunku w ktrym powinno potoczy si nasze ycie oraz
bycie odpowiedzialnym za realizacj wasnych celw. Wiele osb czuje si, jakby utknli gdzie na
dugie lata. Robi, robi, robi. Lester namawia aby przyj, e tu i teraz zakoczy si pewien etap
naszego ycia teraz moemy uwolni si od bycia w doku, wykorzysta nasz wolno i zacz
tworzy wasne ycie. Rozwiza raz na zawsze kwesti finansow, zbudowa lepsze relacje i zwizki,
uwalniajc cae napicie i stres sprawi aby ciao wrcio do cakowitej witalnoci i zdrowia.

Technik mona nazwa - metod dynamicznej medytacji 20-wieku


Im bardziej wyciszysz swj umys tym bardziej czujesz Siebie Lester Levenson
Dlatego, e technika jest aktywnym sposobem eliminacji awersji i przywiza umysu do rnych
kwestii naszego ycia umys nie posiada energii, z ktrej mogyby pochodzi myli na dany temat.
Im spokojniejszy jest umys tym bardziej jestemy tu i teraz. Czujemy rado dla samej radoci. Bez
powodu. Dla kadego, kto medytowa chocia 20 minut dziennie jest wiadomo jak bardzo ucisza si
wtedy umys. Teraz stan medytacji moe trwa cay czas. Gdy technika staje si czci nas nasz
drug natur gdy pojawi si myl moemy pozwoli jej odej natychmiast. Bez techniki jedna
myl moe wzbudzi w nas energi emocji, ktra wytrca nas na kilka dni ze stanu spokoju.

Natura PRAGNIENIA
Co dzieje si w naszym yciu, gdy czego pragniemy? Gdy chcemy posiada jak rzecz np.
samochd? Po pierwsze aby czego chcie musimy czu e tego nie mamy. Moemy odczuwa
pustk, samotno, brak. Wierzymy, e gdy tylko bdziemy posiada t rzecz bdziemy czu si
wypenieni- bdziemy szczliwi. Dlatego te, pod kadym pragnieniem kryje si motywacja aby by
szczliwym i przekonanie, e szczcie ley w realizacji pragnienia.
Problemem w tym przypadku jest pragnienie. Bycie w stanie pragnienia jest cierpieniem: chceniem,
brakiem, blem, patrzeniem cigle w przyszo w oczekiwaniu na spenienie pragnienia aby by
szczliwym. Gdybymy nie posiadali pragnie, bylibymy szczliwi ju teraz. Nie musielibymy
czeka a co si stanie. Tak naprawd, to moemy czu satysfakcj i rado tylko tu i teraz. Nie w
przyszoci.
Jakby tego byo mao, gdy odczuwamy brak nasz umys dostarcza nam kreatywnie dokadnie to
co w nim utrzymujemy czyli brak.
Mit pragnienia jako rda sukcesu przewija si w popularnych dzisiaj rozwizaniach rozwoju
osobistego. Jeeli czego nie masz nie chcesz tego wystarczajco mocno to filozofia, ktra
powoduje najwiksze cierpienie i oddala szanse na osignicie prawdziwego sukcesu.

Jak by bardziej produktywnymi i efektywnymi


To co powstrzymuje nas przed realizacj naszych ambitnych celw i marze to tylko i wycznie nasz
wewntrzny opr. Wynika on z faktu, e stumione w nas emocje stanowi niesamowite ograniczenie
dla poziomu dostpnej nam obecnie mocy.
Wikszo osb sdzi , e aby osign duy cel, MUSZ walczy ze sob, pracowa ciej i ciej.
Jednoczenie patrz jak inni ju odnoszcy sukcesy robi to z ogromn naturalnoci i atwoci
dlaczego tak si dzieje ?
Ot mamy dwie moliwoci realizacji celu:
Walk:

Wyzwanie/cel
JA

Lub naturalny rozwj wiadomoci


JA

Wyzwanie/cel

Prawda jest taka Aby osign cel , ktry jest obecnie wikszy ni my pierwszym krokiem jest
urosn zbudowa w sobie taki poziom mocy osobistej , aby cel zrealizowa bez stresu.

Motywacja
Wikszo osb poszukuje motywacji, nie zastanawiajc si, e zmotywowa nas moe dosownie
wszystko. Poszukuj odpowiedzi na zewntrz w treningach, szkoleniach, pytach i ksikach
motywacyjnych. Jedyne czego si ucz to pragnij bardziej a kiedy si uda. Moe by to wspania
zabaw i podniesieniem energii na 2-3 dni, ale zaraz po tym czasie- efekt entropii i ju jestemy na
naszym dawnym poziomie. Dlaczego ? Nie zmienilimy siebie. aden nauczyciel nie pomoe Ci w
osigniciu wolnoci. Tylko ty moesz sobie pomc. Nauczyciel moe wskaza Ci drog. Nie bd
taka/taki jak inni. Bd sob.
Pytanie nie powinno brzmie jak si zmotywowa ? Tylko co zrobi aby stan przepywu i rado
by naszym naturalnym staym stanem.
Technika to narzdzie, ktre podnosi nasz poziom wiadomoci. Uwalniajc negatywn energi i
zwizane z ni ograniczajce przekonania stajemy si coraz bardziej wiadomi, wolni i
nieograniczeni.
Twoja osobista wola ma moc ograniczon przez poziom wiadomoci na ktrym si obecnie
znajdujesz.

Podczas warsztatw zajmujemy si tematami :


- Wolno Emocjonalna( przejcie kontroli nad emocjami oraz przekonaniami znajdujcymi si w
podwiadomoci)
Na podstawie Mapy wiadomoci dowiemy si, e negatywne uczucia takie jak : strach, zo,
duma, poczucie winy, pragnienie, al, apatia s odpowiedzialne za nasze wewntrzne poczucie braku.
Poczucie braku natomiast objawia si w naszym codziennym yciu wysikiem, walk, stresem.
Czujemy si wtedy nie za dobrze. Cigle uciekamy w kierunku przyszoci, nie jestemy spokojni,
mylimy o tym co bdzie, o tym co da nam szczcie. Gdy wierzymy, e cokolwiek na zewntrz nas
moe nas wypeni szczciem jestemy tego niewolnikami. Wolno Emocjonalna to
dowiadczalne poznanie faktu e wszystkie uczucia s w nas ju teraz. A nasza prawdziwa natura to
mio i spokj. Nie jestemy mylami, nie jestemy uczuciami. Znajduj si one w naszym umyle
dlatego mamy nad nimi pen kontrol.
- Wolno Finansowa
Wolisz chcie milion zotych czy mie milion zotych? Pytanie to ma ogromny sens. Jeeli
wolisz mie tak musisz mie wiadomo. Umys dostarcza nam to co w nim utrzymujemy. Jeeli
chcemy pienidzy bdziemy wicej chcieli. Jakie s twoje obecne uczucia na temat pienidzy ?
Czujesz obfito, spokj, pewno co do pienidzy ? Czy moe jest zupenie odwrotnie? Dopki nie
zmienisz wasnego wewntrznego nastawienia wobec pienidzy, moesz korzysta z najlepszych
strategii , wiedzy i narzdzi na ten temat. Ale to nic nie da. Problem zawsze by i jest tylko w nas.
Ludzie bogaci utrzymuj w umyle pewno, co do tego, e MAM. W ogle nie myl o pienidzach.
Jak czsto mylisz o swoim domu ? Masz dom, mieszkanie, itp. prawda ? Wic o czym tutaj myle?
Kada myl wynika z braku ! Najwicej i najczciej myl o pienidzach tylko te osoby, u ktrych ich
brak. Usunicie emocjonalnych awersji i przywiza wobec pienidzy moe odmieni ca twoj
yciow sytuacj w bardzo krtkim czasie.
- Zdrowie
Ciao robi to w co wierzy umys. Dotyczy to naszego zdrowia. Prawdziwe zdrowie to
witalno, pene energii ciao. Swoboda posiadania nadwyki energii w kadej chwili ycia. Wyobra
sobie, e tumione w tobie uczucia ta caa energia znajduje si obecnie w twoim ciele. Jak sdzisz,
czy wpywa negatywnie na prawidowe funkcjonowanie ciaa ? Oczywicie, doskonale zdajemy sobie
spraw, e im lepiej si czujemy tym zdrowsze jest nasze ciao. Czy wiesz dlaczego wikszo osb ma
problemy z wiczeniami fizycznymi ? Bowiem wiczymy dlatego, e doceniamy witalno ktra jest w
nas. Z intencji aby nasze ciao poczuo to co mamy w sobie fundujemy mu wiczenia fizyczne.
Wikszo osb myli odwrotnie. Walcz o wasne zdrowie robic wszystko na si. Poprzez
uwolnienie caego emocjonalnego oporu ich ciao wraca do formy w prosty, szybki i peen relaksu
sposb.

- Relacje i Zwizki
Zwizki to bardzo wana kwestia w naszym yciu. Nikt nie nacinie twoich przyciskw tak
atwo i nie pokae Ci ile masz w sobie jeszcze negatywnej energii ni Twoi bliscy i rodzina. Im bardziej
intymna staje si relacja, im bardziej jestemy przywizani do drugiej osoby, jako rda naszego
szczcia tym bardziej EGO pragnie kontroli i aprobaty ze strony drugiego czowieka. Powstaj w
nas wtedy negatywne uczucia i za pomoc ich ( strach, zo, poczucie winy ) dymy do realizacji
naszych celw. Gdy zrozumiesz skd bior si w tobie negatywne zachowania zrozumiesz skd
bior si u innych. Zobaczysz cakowit niewinno, ktr jest kady czowiek. Zobaczysz, e
przyszlimy na ten wiat z niewinnym komputerem umysem, ktry atwo byo zaprogramowa.
Nauczylimy si mnstwo negatywnych zachowa. Teraz moemy pozwoli im odej i cieszy si
prawdziwymi przyjaniami dajc innym to co oni sami postanowili, e jest dla nich waciwe.
Akceptujc innych cakowicie takimi jacy s. Dajc z siebie wicej nie oczekujc niczego w zamian.

Kada zmiana zaczyna si w nas. Nie moemy zmieni zewntrznego wiata dopki nie zmienimy
siebie.
Cae podzikowania za to, e poznaem t Technik przekazuj Davidowi Hawkinsowi. Gdy w 2007
roku zaczem interesowa si jego twrczoci doprowadzia mnie ona do tej techniki. Oszczdzio
mi to wiele cierpienia w podrach z rnymi narzdziami rozwoju osobistego ktrych mnstwo jest
dzisiaj na naszym rynku. Codziennie spotykam osoby, ktre cae dekady poszukiway odpowiedzi tam,
gdzie ich nie byo. Fakt, e zostaem poprowadzony wprost do rda, mimo, e miaem zaledwie 25
lat, nada mojemu yciu cakowicie nowy sens. Kadego dnia dzikuj za to, e mogem dowiadczy
efektywnoci techniki na sobie.
Moc prawdy zawartej w technice jest transformujca. I dowiadcza tego kady, kto j pozna. Kady. I
to jest pikne. Moj osobist intencj stao si aby jak najwicej osb dowiedziao si o tej prostej
Technice. Czuj intuicyjnie, e to jest najwiksza pozytywna korzy jak mog wnie do ycia innych
w tym momencie mojego ycia. Zawsze najwaniejsza bya dla mnie prawda. Jest to jak do tej pory
jedyna technika ( a poznaem ich setki ) , ktra w tak znaczcy sposb odmienia pod kadym
wzgldem moje ycie. Adam Krasowski

Autorem artykuu jest Adam Krasowski


Szczegy dotyczce techniki uwalniania odnajdziesz na
stronie : www.technika-uwalniania.pl
Blog Adama Krasowskiego : www.adamkrasowski.com
Forum Dyskusyjne: www.adamkrasowski.com/forum/