SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (2

)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 (2010)
MINGGU 1 (4 Jan – 8 Jan) BIDANG PEMBELAJARAN NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI BUAT BAIK DIBALAS BAIK 1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala sruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara 2 (11 Jan 15 Jan) HINDARI RASUAH, RAKYAT BERTUAH 1.2 AMANAH Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. KANDUNGAN AKADEMIK Tuhan melihat segala tingkah laku manusia Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu dikukuhkan a. Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan b. Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya. HASIL PEMBELAJARAN a. Melaksanakan tanggungjawab kepada tuhan Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat pembalasan daripada Tuhan AKTIVITI Menonton tayangan video bertemakan tanggungjawab terhadap Tuhan & pembalasan Tuhan terhadap setiap tindakan CATATAN

b.

Insan yang amanah dipandang mulia Perangi rasuah musuh negara  Implikasa rasuah terhadap diri, keluarga dan negara  Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah  Pendidikan  Jentera pentadbiran kerajaan: Kepimpinan melalui teladan  Undangundang: Akta Pencegahan Rasuah 1997 adan Akta Rahsia Rasmi Prinsip hidup mencerminkan identiti diri Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri

Sentiasa mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak melibatkan diri dalam gejala rasuah

Mengumpulkan maklumat dan berbincang tentang cara membenteras rasuah rasuah Forum bertema “Cara Menengani Rasuah”

3 (18 Jan23 Jan)

MARUAH DIJAGA DIRI TERPELIHARA 1.3 HARGA DIRI Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia

Menjaga dan mempertahankan maruah diri

Perbincangan berkumpulan tentang aktiviti penyelesaian masalah sosial remaja

Sekolah Ganti Tahun Baru Cina (23 Jan)

dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

 Maruah diri perlu dipelihara  Tidak melakukan perbuatan sumbang - Seks di luar nikah - Pelacuran Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan hidup  Perancangan untuk masa depan - Perancangan untuk masa depan - Perbelanjaan - Kerjaya - Kehidupan dewasa dan berkeluarga Hemah tinggi membentuk peribadi mulia Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjung tinggi  Peribadi mulia tokhtokoh dicontohi - Tokoh-tokoh ahli fikir: o Imam Al Ghazali o Socrates o Confucius o Swami Vivekananda - Tokoh-tokoh pemimpin negara: o Tunku Abdul Rahman o Tun Abdul Razak o Mahatma Ghandi Bertolak ansur dan menerima dasar yang dijalankan demi keharmonian negara Merancang mas adepan dengan penuh tanggungjawab

Menyediakan skrip drama yang bertemakan isu sosial remaja dan melakonkannya

4 (25 Jan – 29 jan)

PERANCANGAN TELITI MENJAMIN KEJAYAAN 1.4 BERTANGGUNGJAWAB Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih Menyediakan senarai perbelanjaan untuk masa depan Cuti Thaipusam (30 Jan)

5 (1 Feb – 5 Feb)

HARIMAU MATI MENINGGALKAN BELANG, MANUSIA MATI MENINGGALKAN NAMA 1.5 HEMAH TINGGI Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

Mengamalkan sikap hemah tinggi sepertimana tokohtokoh yang berperibadi mulia

Menyediakan buku log tentang keperibadian tokohtokoh yang boleh dicontohi (ahli fikir dan pemimpin negara) Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat tokoh, ahli fikir dan pemimpin negara

Kejohanan Merentas Desa (6 Feb)

6 (8 Feb – 12 Feb)

TOLERANSI MENJAMIN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur,

Toleransi kunci keharmonian negara Toleransi membantu merealisasikan dasar

Melayari laman web mendapat maklumat Dasar Pembangunan Negara & Dasar Kebudayaan

sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

negara Pengagihan kekayaan negara - Dasar Pembangunan Nasional  Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian - Dasar Kebudayaan Kebangsaan 

Kebangsaan Tayangan audio visual mengenai DPN & DKK Reka cipta seni/ fesyen yang mencerminkan kepelbagaian budaya

7 (15 Feb – 19 Feb) 8 (22 Feb25 Feb) RAKYAT BERDIKARI NEGARA CEMERLANG 1.7 BERDIKARI Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

CUTI TAHUN BARU CINA

Berdikari menjamin kemajuan negara Masyarakat berdikari negara maju   Politik Ekonomi

Berusaha sendiri sehingga berjaya demi negara

Menyedia dan membincangkan “Goal Setting Task” individu utk mencapai kejayaan dlm politik & ekonomi Kajian kes tentang kejayaan negara dlm politik Membuat kajian kes ttg kerajinan individu/ masyarakat zaman silam

Cuti Maulidur Rasul (26 Feb)

9 (1 Mac – 5 Mac)

KERAJINAN MEMBAWA KEJAYAAN 1.8 KERAJINAN Usaha yang berterusan penuh dgn semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

Masyarakat yang rajin disanjung tinggi Sumbangan tamadun silam dlm mencapai kecemerlangan  Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia zaman silam sebagai panduan kejayaan o Tamadun Awal (kesenian, seni bina dan muzik) o Kebangkitan semula selepas ditimpa malapetaka (peperangan dan bencana alam)

Bersikap rajin dengan mencontohi kejayaan peristiwa silam sebagai panduan utk berjaya

MASYARAKAT PRIHATIN KAMPUNG CERIA

Budaya penyayang pegangan hidup Sikap prihatin menjamin

1. Mengambil berat dan melibatkan diri dlm menangani pelbagai masalah

Tayangan video bertema masalah sosial remaja dan membincangkan

1.9 KASIH SAYANG Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

kesejahteraan masyarakat  Prihatin dan menangani masalah dlm masyarakat - Gejala sosial - Gejala Alam Sekitar

dlm masyarakat

cara menangani masalah tersebut

10 (8 Mac – 12 Mac) (15 Mac – 19 Mac) 11 (22 Mac – 26 Mac) AMALAN KEADILAN MENJAMIN KESEJAHTERAAN 1.10 KEADILAN Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah  amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan - Pemberian ganjaran dan hukuman - Pembahagian rumah kos rendah Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan konsisten UJIAN BULANAN I ( 8 – 10 Mac) Perbincangan & Pembetulan kertas soalan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Keadilan teras kesejahteraan negara Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh Akur dengan prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam pentadbiran kerajaan Melayari laman web utk mencari maklumat pembayaran cukai dan membincangkan maklumat tersebut

Perbincangan ttg rasional prinsip keadilan dlm pentadbiran kerajaan

12 (29 Mac2 April)

PERTIMBANGAN RASIONAL, PENYELESAIAN TERBAIK 1.11 RASIONAL Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar

Pemikiran rasional ptg dlm menangani konflik Penyelesaian masalah secara objektif dan konsisten  Langkah penyelesaian sesuatu masalah - Meramal - Mencari bukti - Menganalisis bukti - Membuat keputusan

Perbincangan kumpulan cara-cara menyelesaikan sesuatu masalah

13 ( 5 April– 9 April)

DUDUK SAMA RENDAH BERDIRI SAMA TINGGI 1.12 KESEDERHANAAN Bersikap tidak keterlaluan

Kesedrehanaan asas keharmonian hidup Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan negara

Menghargai dan menyokong usaha kerajaan dlm menyeimbangkan pembangunan insan dan fizikal

Kajiselidik ttg kesederhanaan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan insan dan fizikal yg

Hari Anugerah Cemerlang (10 April)

dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 14 ( 12 Apr – 16 Apr) NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN KASIH DIPUPUK, SAYANG DISEMAI 2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

Kesederhanaan dlm dasardasar kerajaan - Pembangunan insan - Pembangunan fizikal

dilaksanakan oleh kerajaan dan swasta

Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap anggota keluarga Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga ialah satu amanah Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur dan yang memerlukan

a) Menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang b) Menjaga anggota keluarga yang memerlukan perhatian

Mengadakan kempen “Sayangailah Ibu Bapa” dan menghasilkan bahan berkaitan kempen spt slogan, poster, sajak & esei Main peranan sebagai anak/ anggota keluarga yg sanggup berkorban menjaga kebajikan ibu bapa/ anggota keluarga

15 (19 Apr – 23 Apr)

ASUHAN BAIK KELUARGA HARMONI 2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk melalui asuhan yang baik Cara asuhan yg baik - Kepimpinan melalui teladan - Hukuman yg positif - Interaksi yg bersopan (ucapan terima kasih & memohon maaf) Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab bersama Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan Muzium Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan  Arkib Negara

Menghormati dan menerima asuhan keluarga

Perbahasan bertajuk “Hukuman yang membina merupakan asuhan yg baik” Sketsa ttg interaksi yg bersopan antara anggota keluarga

16 (26 Apr – 30 Apr)

TRADISI DIAMAL, WARISAN DIKEKAL 2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yg diwarisi secara turun temurun dalam keluarga

Menghargai dan menjunjung tradisi keluarga sebagai khazanah budaya bangsa

Lawatan ke Arkib Negara utk mendptkan maklumat ttg tradisi kekeluargaan bagi mengekalkan budaya bangsa Menyediakan buku log berkaitan dgn tradisi kekeluargaan pelbagai keturunan

Kelab Budaya

17 ( 3 Mei – 7 Mei)

BUDI DIKENANG, JASA DISANJUNG 2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga utk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga

Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan keluarga Kewajipan menjaga keharmonian keluarga secara menyeluruh dlm pelbagai aspek Kewajipan sosial (pendidikan, keselamatan, kepimpinan) Kewajipan ekonomi (sumber rezeki yang halal) Kewajipan agama (Ibu bapa sebagai model dan pendidik agama) PEPERIKSAAN

a.

Melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjaga keharmonian keluarga Menerima dan menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga

b.

Perbincangan berlandaskan rangsangan audio/ video yg menunjukkan perlunya menghormati ibu bapa sebagai pemimpin keluarga dan peranan anggota keluarga dalam menjaga keharmonian keluarga

18 – 20 ( 10 Mei – 27 Mei) 28 Mei (29 Mei – 13 Jun) 21 (14 Jun – 18 Jun) NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MANUSIA PENYELAMAT ALAM 3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling utk mengekalkan keseimbangan ekosistem

PERTENGAHAN TAHUN

Cuti Hari Wesak CUTI PENGGAL I Kemapanan alam sekitar utk kebaikan alam sejagat Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dalam mencegah eksploitasi sumber yang berlebihan - Jabatan PERHILITAN - Jabatan Perhutanan - Jabatan Perikanan - world Wide Fund for Nature Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana Keharmonian antara manusia dgn alam sekitar perlu utk mengelakkan berlakunya bencana alam Penerokaan hutan secara terkawal Pembangunan terancang Menerima wujudnya badanbadan yang bertanggungjawab terhadap pencegahan eksploitasi sumber dan menyokong usaha-usaha yang dijalankan Menyediakan kertas kerja/ cadangan/ poster berkaitan penglibatan murid dalam menyokong usaha yang dijalankan oleh badan-badan tertentu utk kemapanan alam sekitar

22 (21 Jun – 25 Jun)

BIJAKSANA MENGURUS ALAM 3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR Keadaaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia

a) Menyokong usaha-usaha mengurus alam secara bijaksana b) Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak terurus dgn

Menjalankan kajian kes bagi menilai keseimbangan amalan pengurusan alam dan keharmonian antara manusia dan alam sekitar

dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara

Empangan Kenyir (Terengganu) Empangan Hoover (Amerika Syarikat) Empangan Aswan (Mesir) Undang-undang memandu manusia ke arah kebaikan Undang-undang alam sekitar menjamin keseimbangan alam sekitar Kepentingan dan tanggungjawab mematuhi peraturan dan undangundang berkaitan dengan kemapanan alam sekitar Akta Kualiti Alam Sekitar Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung kepada gaya hidup masa kini Perancangan dan tindakan manusia menentukan lam sekitar Tindakan manusia yang terancang dapat mengekalkan sumber semula jadi - Sumber tenaga - Sumber air - Sumber hutan Tindakan manusia yang rakus membawa kemusnahan alam sekitar - Ujian nuklear - Peperangan

bijaksana akan mengakibatkan bencana alam

23 (28 Jun – 2 Julai)

UNDANG-UNDANG MENGEKALKAN KESEJAHTERAAN ALAM 3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar bagi menjamin keseimbangan alam

Kerja projek/ kempen kesedaran ttg peraturan dan undang-undang yg berkaitan dgn pengurusan alam sekitar

PENGURUSAN YANG BIJAK MENJAMIN KELESTARIAN ALAM SEKITAR 3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR Prihatin terhadap persoalan yg berkaitan dgn alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

a) Menggunakan sumber semulajadi dengan penuh tanggungjawab b) Menggunakan ciptaan manusia dgn bertanggungjawab tanpa memusnahkan alam sekitar

Lawatan ke hutan lipur/ empangan/ simpanan utk mengkaji penggunaan sumber alam dgn terancang Melayari lam web utk mendpt maklumat ttg kesan peperangan dan ujian nuklear terhadap alam sekitar dan membincangkannya

24 (5 Julai – 9 Julai)

NILAI BERKAITAN PATRIOTISME KEPELBAGAIAN BUDAYA MEMUPUK KAHARMONIAN 4.1 CINTA AKAN NEGARA Perasaan sayang dan bangga kpd negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama Keharmonian masyarakat majmuk menjadi kebanggaan bersama Kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat menjadi kebanggaan bersama Agama/ kepercayaan tradisi dan adat resam Bahasa

Berbangga dgn kepelbagaian agama dan budaya dlm masyarakat di Malaysia

Forum bertajuk “Kepelbagaian agama dan budaya mewujudkan kesejahteraan negara”

24 (5 Julai – 9 Julai)

RAKYAT SETIA, NEGARA JAYA 4.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA Kepatuhan dan kesetiaan yg berkekalan kepada Raja dan Negara

Kesetiaan pada negara tanda mendaulatkan negara Kedaulatan negara dipertahankan dan disanjung tinggi Kedaulatan, pertahanan dan keselamatan negara tanggungjawab bersama - Kerajaan - Rakyat

a.

Mengelakkan diri dp terlibat dgn anasiranasir subversif yg akan mengancam keselamatan negara Mencurah bakti dgn taat setia demi kedaulatan negara

Menulis laporan ringkas mengenai peristiwa2 yg mengancam keselamatan negara Tayangan filem “Peristiwa di Bukit Kepong” dan filem “Lt. Adnan” dan membincangkan kesetiaan pasukan polis dan tentera mempertahankan negara Main peranan sebagai duta kecil mewakili negara dlm pelbagai bidang utk menaikkan imej negara Menceburi/ melibatkan diri dlm program program kenegaraan yg blh mengharumkan nama dan imej negara

b.

24 (5 Julai – 9 Julai)

RAKYAT CEMERLANG NEGARA GEMILANG 4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA

Semangat patriotik mengharumkan nama negara Rakyat sebagai wakil negara di peringkat antarabangsa

a) Kesanggupan berkhidmat dan bertindak sebagai duta kecil mewakili negara b) Meneroka aktiviti baru dan mencabar utk mengharumkan nama negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

Sikap bertanggungjawab sebagai wakil negara dlm pelbagai bidang Penglibatan diri dlm aktiviti yg mencabar utk menaikkan imej negara - Ekspedisi ke Gunung Everest - Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan - Pelayaran mengelilingi dunia Kanak-kanak berhak disayangi dan dilindungi Perlindungan terhadap kanak-kanak tanggungjawab semua pihak Peranan pelbagai pihak dlm melindungi kanakkanak Kerajaan: - Akta Perlindungan Kanak-kanak berkaitan penderaan, gangguan

25 (12 Julai– 16 Julai)

NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MELINDUNGI KANAKKANAK TANGGUNGJAWAB BERSAMA 5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin

Menyedari dan menerima peranan pelbagai pihak dlm memberi perlindungan terhadap kanakkanak

Mengumpul maklumat dan berbincang ttg undang-undang yg ada utk melindungi hak kanak-kanak Mencipta lirik bertemakan “Kanak-kanak perlu sisayangi dan dilindungi”

kehidupan mereka yang sempurna

seksual dan buruh kanakkanak Rumah-rumah perlindungan Peranan Bukan Badan Kerajaan Peranan individu

25 (12 Julai– 16 Julai)

WANITA PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA 5.2 MENGHORMATI HAK WANITA Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yg boleh memberi sumbangan dlm pembangunan keluuarga, masyarakat dan negara

Wanita berjasa negara makmur Wanita dlm pembangunan negara Sumbangan wanita dlm pelbagai bidang pembangunan • Politik • Ekonomi • Sosial • Sains dan Teknologi

Mengiktiraf sumbangan wanita dlm pelbagai bidang demi pembangunan negara

Mencari maklumat ttg sumbangan tokoh wanita kpd masyarakat dlm pelbagai bidang Perbincangan mengenai seorang wanita yg dikagumi yg blh dijadikan idola

26 (19Julai – 23 Julai)

UNDANG-UNDANG MELINDUNGI KABAJIKAN PEKERJA 5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dlm pembangunan negara

Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja Undang-undang melindungi hak pekerja Undang-undang utk melindungi pekerja dp ditindas • Akta Buruh • Mahkamah Buruh •

Menerima dan mematuhi undangundang yg melindungi hak pekerja

Mengumpul maklumat ttg undang-undang yang melindungi hak pekerja Membuat laporan berdasarkan contoh/ kes perja yg ditindas dan mengkaji tindakan yg diambil terhadap pihak yang menindas

GOLONGAN KURANG UPAYA 5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG UPAYA Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan 27 (26 Jul – 30 Jul)

Kecacatan bukan penghalang produktiviti Golongan kurang berupaya memainkan peranan ptg dlm pembangunan negara Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dlm pelbagai bidang • Politik • Ekonomi • Sosial

Menerima bahawa golongan kurang berupaya juga dpt menymbang dlm pelbagai bidang demi pembangunan negara

Membuat folio ttg peranan dan sumbangan individu/ golongan kurang berupaya dlm pelbagai bidang

UJIAN BULANAN II (26 Julai – 28 Julai) Perbincangan & Pembetulan kertas soalan

28 (2 Ogos – 7 Ogos)

HAK PENGGUNA DILINDUNGI BERSAMA 5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi

Hak pengguna terbela, masyarakat makmur Kebajikan pengguna tanggungjawab semua Peranan agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dlm melindungi serta menjamin hak pengguna Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (Akta Pengguna) Persatuan Pengguna Agensi-agensi Antarabangsa Undang-undang antarabangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global Undang-undang antarabangsa untuk kebaikan bersama Patuh kepada undangundang antarabangsa • Akta Mencegah Penyeludupan • Undang-undang Laut antarabangsa • Undang-undang Siber • Mahkamah Antarabangsa Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama Media sebagai saluran komunikasi Peranan media sebagai alat perhubungan • Percambahan idea/ pendapat • Luahan rasa • Penilaian secara objektif

Menyokong usaha pelbagai pihak dlm melindungi dan menjamin hak pengguna

Menyokong usaha pelbagai pihak melindungi dan menjamin hak pengguna Sekolah Berganti Deepavali (7 Ogos)

29 (9 Ogos – 13 Ogos)

NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI UNDANG-UNDANG MENJAMIN KEAMANAN SEJAGAT 6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada

Menerima dan mematuhi undangundang antarabangsa bagi menjamin keamanan sejagat

Mengumpul maklumat dan berbincang ttg undang-undang antarabangsa Kajian kes ttg isuisu undang-undang antarabangsa Ceramah ttg undang-undang antarabangsa

30 (16 Ogos – 20 Ogos)

MEDIA MASSA PENYALUR IDEA 6.2 KEBEBASAN BERSUARA Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

Memahami peranan media sebagai alat perhubungan Menggunakan saluran media dengan bertanggungjawab demi kebaikan bersama

Menulis surat kepada pihak media tertentu utk memberi pendapat dan pandangan ttg isu-isu semasa demi kebaikan bersama Menyediakan buletin bulanan moran sbg saluran utk menyarankan / meluahkan perasaan / idea dgn bertanggungjawab utk kebaikan bersama

31 (23 Ogos – 26 Ogos)

KEBEBASAN BERAGAMA MEMUPUK KEHARMONIAN 6.3 KEBEBASAN BERAGAMA Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

Kebebasan beragama menjamin kesejahteraan bersama Hormati amalan keagamaan setiap individu Peranan pelbagai pihak memberikan kebebasan kepada individu utk mengamalkan kewajipan keagamaan masing-masing • Kerajaan • Swasta (Cuti / masa pelepasan) Rakyat bertanggungjawab negara makmur Pembangunan negara tanggungjawab setiap rakyat Penglibatan pelbagai pihak dalam projek dan program pembangunan negara Peranan badan-badan sukarela Peranan individu/ rakyat

Menerima bahawa setiap individu bebas dan berhak melakukan kewajipan agama masing-masing

Mencari maklumat ttg cuti/ masa pelepasan yg diperuntukkan bagi amalan keagamaan Pidato bertemakan “Kebebasan beragama di Malaysia” Cuti Hari Nuzul Quran (27 Ogos)

32 (30 Ogos – 3 Sept)

MASYARAKAT BERTANGGUNGJAWAB, NEGARA MEMBANGUN 6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undangundang dan Perlembagaan Malaysia

Melibatkan diri dalam aktiviti badan sukarela untuk membangunkan negara Menyokong dan menjayakan projek dan program pembangunan negara

Lawatan sambil belajar ke salah sebuah badan sukarela dan mengumpul maklumat ttg aktiviti badan tersebut dlm program pembangunan negara

CUTI HARI KEBANGSAAN (31 Ogos)

6 Sept – 13 Sept 33 (14 Sept – 17 Sept) SIKAP KETERBUKAAN PENYELESAIAN MASALAH 6.5 SIKAP KETERBUKAAN Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II & CUTI HARI RAYA AIDILFITRI Tindakan berasaskan saluran yang betul menjamin kepentingan bersama Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah demi kebaikan bersama Amalan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah mengikut saluran tertentu Pihak berkuasa (polis, mahkamah) Agensi kerajaan (kementerian) Pihak swasta Pertubuhan antarabangsa Menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yang betul Main peranan ttg penyelesaian sesuatu isu melalui saluran tertentu Perbincangan ttg isu-isu global yang menggambarkan sikap keterbukaan

CUTI HARI MALAYSIA (16 Sept)

34 - 36 ( 20 Sept

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

– 8 Okt ) 37 (11 Okt – 15 Okt) NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN PERSEFAHAMAN TERAS KEDAMAIAN Persefahaman sejagat menjamin kesejahteraan masyarakat global Keharmonian Global tanggungjawab bersama Menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan sejagat Membuat buku log berkaitan peranan pertubuhan antarabangsa

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya

Peranan pertubuhanpertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan persefahaman bersama     Komanwel Pertubuhan Negaranegara Islam Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu Pertubuhan Antarabangsa lain Menyokong kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang bagi mengeratkan hubungan sejagat Kajian kes ttg kerjasama serantau dlm bidang ekonoki dan sosial

38 (18 Okt – 22 Okt)

BEKERJASAMA TONGGAK KEMAKMURAN 7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat

Saling bekerjasama antara negara menjamin kesejahteraan sejagat Usaha baik antara negara dalam pelbagai bidang  Ekonomi  Sosial

39 (25 Oct – 29 Oct)

HUBUNGAN DIJALIN, KEMESRAAN DINIKMATI 7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat

Hormat-menghormati antara negara asas hubungan yang harmoni Perhubungan baik antara negara menjamin kebaikan bersama Pelaksanaan pelbagai program untuk mewujudkan hubungan baik antara negara  Politik  Ekonomi  Sosial

Menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai program ke arah mewujudkan hubungan yang baik antara negara

Membincangkan pelaksanaan pelbagai program yang mewujudkan hubungan baik antara negara Interaksi dengan rakan drp negara jiran melalui internet atau surat menyurat

40 – 42 (1 Nov19 Nov)

Minggu Ulangkaji sebelum SPM Cuti Hari Deepavali (5 Nov) Cuti Hari Raya Aidiladha (17 Nov)

Disediakan oleh : CIK EW SHEW ING PANITIA PENDIDIKAN MORAL 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful