You are on page 1of 131

M UDRAK

SZIMBLUMOK

/ / 3.

KRSI CSOMA SNDOR BUDDHOLGIAI INTZET


ALEXANDER CSOMA DE KRS INSTITUTE FR BUDDHOLOGY
Int erna t i o n a l
RYA

Establiahment

MATREYA

Dr. HETN Y I

;f the

M A 11DAl.A

ERM )

M UDRK
S
SZIMBLUMOK

BUDDHISTA MISSZI
Muzeum

Te)

u tc a

130-169

BUDDHIST MISSION

H-1088 Budapest VIII


Hungary

rajzokat

Dr. FERENCZY

VA

ksztette

DO C U M EN TA TIO N AND PHO TO ARCH V E S


O r T H E H U N G R I N B D D H IS T M IS S IO N

< n t e m u m '
1933
'

Felels kiad a Buddhista Misszi jgyvivie


Mszaki

szerkeszt Horvth Jzsef

Levlcm: Ady Endre ut 103, Budapest


Folyszmla: OTp . 526- 3805

KXII

122 1

Karmipa Mikyo Dorj

- 5 -

A japn ezotrikus buddhizmust tizenkt f


irnyzat kpviseli, amely irnyzatok sszesen hetven
kt iskolt alkotnak. Titkos hagyomnyaik Nyugaton
alig ismertek, s a velk foglalkoz szakirodalom
sem kimerit. Kt alapvet munka, melyeket emltennk
kell, a kvetkez: Ryujun Tajima, Les deux grands
mandalas et la doctrine de Jesoterisme Shingon
'Tokyo, 1959), s E. Dal Saunders, Mudr, a study
of symbolir gestures in japanese buddhist snulpture
(Iondon1,
A japn ezotrikus buddhizmus tan-hagvomnyaban s meditat.iv gyakorlatban kt utat kvet: a/
egyik a nylt tants rkengyoi, a msik a titkos ha
gyomny 'mikkyo;. A mudra-k a mikkyo szolglatban
llnak, ugyanis e szimbolikus kz- s ujjtartsok
bizonyos abc-t alkotnak, amellyel egymst kvet
szellemi folyamatok f'ejezhetek ki. Meg kell azonban
jegyeznnk, hogy a mudra-k jelbeszde a klnbz is
kolkban egymstl eltr, amint klnbzek a mantrak is, amelyek a szimblikus kztartsokat kisrik.
A mudra-k vltozatossgrl fogalmat alkothatunk ha
tudjuk, hogy az egyik ezotrikus firnyzat, a
Shingon hromszz alapformt ismer, amelyek egyms
sal kombinlva igen sok vltozatot eredmnyeznek.
Az egyik legsibb gesztus az elmlyeds vagy

- 6 -

koncentrci kztartsa, az u.n. dhyana-mudrn, amely


a japn ezotrikus buddhizmusban a nagy "Nap-uddha",
Dainichi-Nyora i egyik kztartsa. FT mudrn japn nnve: jo-in. Ez az alapforma is szmos v 11o/.'it bari
szerepel. Lsd ezzel sszefggsben a Jodo-Amidn is
kola esetben Amida-Buddha mudra-jt.
A japn ezotrikus buddhizmus mandalirl egy
ksbbi dolgozatban szlunk, mg jelen bevc/ot rink
ben, amelyben a Tendai iskola Goma-szertarl st

is

ismertetjk, a fontosabb alap-mudrakat trgyaljuk.


A Tendai-iskola meditcis mdszere - amely
szertartsban lthat formt lt - a shikwan, a/az
a "mozgsban lv meglltsa", s a "lts megval
stsa''. A japn shikwan ketts-fogalom sanskrit meg
felelje: samathavipasyana = nyugalom s szemllds.
A Tendai-iskola Dengyo-Daichi tantsai nyomn
ngy meditcis formt fejlesztett ki. Ezek:
1/ Joza Zammai, az lve vgzett meditci, amely
nagyjbl azonos a Zen-Buddhizmus "zazen"-jve 1.
A meditl kilencven napon t arccal Nyugatnak for
dulva ltusz-lsben (padmasana) l, s szemlld
snek trgya Amida-Buddha. E gyakorlat msik elneve
zse ichigyo zammai - az egyre irnytott gyakorlat,
2/ Jogyo Zammai, a folyamatos jrs kzben vg
zett meditci, amelynek sorn a gyakorl kilencven
napon t Amida-Buddhra koncentrlva gondolatait,

krbejrja annak kpmst,


3/ Hangy-han^a-zammai, azaz lve-jrva vgzett
meditci, amely szintn kilencven napon t folyta
tand rszben lve, rszben jrs kzben. E forma
kt vltozata:
a/ Hod Zammai: a gyakorlatot vgz szzhusszor
kerli meg az oltrt, mikzben a Hodo-Dharani-Sutra
mantrit recitlja; ezt kveten a meditci kt h
ten t lve folytatand,
b/ Hokke Zammai: mint elbbi esetben, azzal a
klnbsggel, hogy a Sadharmapundarikasutra mantri
recitltatnak.
4/ Hiygo-hiza-zammai: sem jr, sem l gyakor
lat, ami annyit jelent, hogy e fzisban a meditlt
semmilyen meghatrozott forma nem kti. Testhelyze
tt tetszse szerint vlasztja meg, s a mantrt is
kedvre vlaszthatja ki valamely sutrb 1. E mdszer
msik neve: Zuijii Zammai = szabad elhatrozsbl
vlasztott meditci,
E szabad formbl fejldtt ki ama meditcis
mdszer, amely leginkbb jellemzi a Tendai-iskolt,
a hegyi-vndorls-meditci : Kaiho-gyo. A vndorls
tvonala, amely hegyeken s vlgyeken t vezet, hozzvet'leg harminckt kilmter hossz. A meditcis
vndorlst egy jflkor vgzett szertarts vezeti be,

amelynek befejeztvel a gyakorl tra kel s a f


raszt tat a kora reggeli rkig (7-8) bejrja;
- menet kzben, s bizonyos kijellt helyeken mantrkat recitlva.

A Goma-szertartsnak srgi hagyomnya van,


amely a buddhizmus eltti idkbe nylik vissza; az
indiai Homa-ldozaton alapszik, amely a vdai

idk

ben (i.e. utols vezred) fejldtt ki. A tii/, a/


istensgek s emberek kztt kzvetit hatalom a/
ldozati adomnyokat lngg s fstt vltoztatja,
s ily mdon megtiszttva a mennyei birodalmakba
juttatja.
India, Nepl, Keletzsia s Tibet ezotrikus
buddhizmusa az si tzldozatot trtkelte s spiritualizlta. Itt a szentelt vizzel meghintett t/
a flismers s megvilgosods tzt jelenti.
A Goma-ldozati szertarts els rsze, az el
kszt szertarts az ldozatot bemutat pap, vala
mint a szent ldozat alkalmass ttelt clozza.
Bevezetje a buddhista tiszteletet-kifejez

mudra :

kezek ima-tartsban a homlok eltt. Ez a kztarts,


amelyet a keresztny egyhz a buddhizmustl tvett,
merben eltr keresztny rtelmezstl. Japn neve:
kenjisshin, az ers s szinte sziv mudra-ja. A jobb

- 9 -

kz a mennyei Buddha-vilq jelkpez'je, mg a bai

az rtkek vilgt jelenti. A kt kz egyestse


ezek szerint e kt vilg egyestst szimbolizl
ja. a 32)v szinte odaad kszsgt bizonytja.
E mudra-nak szmos vltozata ismert.
A T e n d a i- is k o la
G o m a-sz ertarts
k l n b e n

eg v

a k e n jis s h in - m u d ra - t

b evehet

m sik

g y m n t- k sz n t s

v lto z a t,
<s a n s k i i t :

m udra a l k a l m a z t a t k .
rn u d ra - t

rszb en

a k vetkez

az

a lk a lm a z z a .

u .n .

a
Ms

konqo-gasshi

v a ]r a - a n ja li- k a rm a -

A f n teb b

m ant r a

csak

e irt

b evez eti

kj ser i

om sarva-tathaqata-pada-vandanam ka romi
minden Buddhk lbai eb- borulok.
./lnnk kell az imafzs liturgikus hasznla
trl

is, amely a buddhizmusban az .e. harmadik

szzadban mr kimutathat, s amelyet n keresztnysq szintn tvett. A buddhista imafijzr

ja;-.:

ner:ju; skt. : mala ; 108 qynqybl ll, s rendszerint


a 'ui i csuk ln viselik. A szertarts sorn az mafzr a jobbkz kzps ujja fltt s a balkz h
velykujjn t fut. Hasznlata kzben a klnbz is
kolknak megfelel mantrk recitltatnak. A Gomaszertarts sorn a mantra az albbi:
om svabhava cuddha sarva-dharma (svabhava Cuddo
ham = lnyegkben minden dolgok tisztk) lnye-

- 10 -

gemben tiszta

vagyok.

A tisztit-ritust a beavatsi-ritus kveti,


amelynek sorn az ldozatot bemutat rszesl a
Gymnt-vilg blcsessg-tzben.
A mantra az albbi:
om vajragni pradiptayasvaha
= a gymnt-tz ers lngja betlti lnyemet.
Ezek utn kvetkezik az oltr s a kultusz trgyai
nak megtisztitsa. A kzben recitlt mantra:
om varada vajra dham: Varada vajra egy odhisattva neve, japnul Monju-Bosatsu (skt. Manjushrl5,
a transcendens blcsessg megszemlyestje.
A pap ezutn kezbe veszi a gokk-shn-t

(alul

s fll t gban vgzd bronz-plca, a szellemi


hatalom jelkpe). A gokkosho

t ga, a klnbz

ezotrikus iskola hagyomnyainak megfelelen

jelk

pezi :
a/ az t elemet: fld, tz, vz, leveg, res
sg;
b/ az t Buddht: Damichi Nyorai (Vairocana ),
Hosho Ratnasambhava), Muryoju Amitabha', Fukjju
(Amoghasiddhi), s Ashuku (Aksobhya);
c/ vagy a megvilgosods t fokozatt.
A kisr mantra a kvetkez:
om amrite hm phat - arnikoris om hm sohat igz

- 11 -

mgikus (fordtsban vissza nem adhat) mantrikus


sztagok, mig amrite ama transcendens hatalom, amely
a krnyezet megtiszttst vghezviszi. A gokko-sho
helyett a sank-mudri szerepelhet (: a jobbkz h
velykujja a behajltott kzps' ujjon nyugszik, mg
a mutatujj, gyrsujj s kisujj fenyegeten elre
irnyul).
Kvetkezik a megszentelt krnyezet elhatrol
sa, illetve a tuz-ldozat krnek megalkotsa, ame
lyet egy kompliklt mudra s albbi mantra ksr:
om kili kili vajra-vajra bhur lom bandha bandha
hm phat = covek, cvek, gymnt-gymnt, talaj:
iqztetett , igztetett.
A eovegekkei val elhatrolst a/ ldozat kornek
krlhatrolsa kveti, amelynek sorn hromszor
hangzik el e mantra:
om sara-sara vajra-prakira hm phat
= kemny, elpusztthatatlan gymntkerits.
Fontieket az ldozatot bemutat meditcija k
veti, amely a tulajdonkppeni szertarts bevezetje.
E meditci trgyt a szemll s szemllt azonosul
sa kpezi: a tz-ldozat helye, amely eltt a pap l
a Buddha teste; a tz-ldozat ednynek nylsa a
Buddha szja; a tz maga a Buddha megvilgosodsa.
A meditci sorn flismerend, hogy a megvilgosods

- 12 -

tze, a tz-ldozat helye s az ldozati edny ny


lsa, tulajdon megvilgosodsom, testem s szjam.
Az azonosulsi folyamat (a Buddhval val egyesls
gondolatban, szban s cselekedetben) japn neve:
san-mitsu : a hrmassg misztriuma.
Ezutn kvetkezik az ldozati tz meggyjtsa,
amelyet a tz istensgnek mudra-ja s mantrja ki
sr. A mudra : a jobbkz ngy ujja egymson nyug
szik s flfel irnyul, mg a hvelykujj befel
fordul. A ngy flfel irnyul ujj lngokat jelk
pez. A mantra:
om agnaye svaha
= tltsn meg a tz-istensg.
Ezt kveti az oltrcsng megszlal tatsa s
az albbi mantra recitlsa:
om vajra-ghanta-tusya hoh
= gymnt-csng-vgvakozs.
A ghant megszlaltatsnak az ezotrikus buddhiz
musban hrom jelentse van:
1/ a csng hangja klti fl a mly meditci
ban idz Buddhkat, krve megjelensket;
2/ az egybegylt Buddhkat az oltrcsng hang
ja megrvendezteti;
3/ a pap a csng hangja nyomn bredjen r:
hang s csnd nem klnbznek egymstl.

- 13 -

Az ldozati tz meggyjtst a fldi tznek


szellemi tzze vald vltoztatsa kveti, amelynek
kisr mantrja:
om bhh jvala hm
(jvala - lnq, a tbbi sztag lefordithatatlan
mgikus mantra).
A kvetkez fokozat a pap s a szent tz egye
slse, amelyet az u.n. horog-mudra szemlltet
( :a kt kz kifel fordul tenyerekkel keresztezi
egymst, mikzben a kisujjak egymsba kapcsoldnak;.
A ksr mantra a kvetkez:
jah hm ban< hoh

jap. megfelelje: jaku un bn

koku/.
Ezutn helyeztetnek a tuzbe a klnbz ldozati ado
mnyok: lk s holtak neveivel elltott faplcikk,
tmjn, vz, n/s , olaj, stb. E mveletet mantrk,
a csng s a gong hangja ksrik. Az ldozati ado
mnyoknak jelkpes jelentsk van, s rtelmezsk
az ezotrikus iskolknak megfelelen klnbz.
Az ldozat a Buddhk s Bodhisattvk tlnbz
megjelensi formihoz intzhet. A legmagasabbrend
Buddha-alak Deinichi Nyorai. Az emberekhez kzelebb
llnak a Bodhisattvk, akik lemondanak a nirvanba
val betrstl, hogy tmogathassk a lnyeket az
dvssg tjn. Az emberek legkzvetlenebb segiti

- 14 -

My--k (: tuds kirlyai), akik a Bodhisattvk


hierarchija alatt llnak. Kzttk a legnpszerbb
Fud-my-5 (: a megingathatatlan tuds kirly), aki
nagy szerepet jtszik a Tendai-iskolban.

Az ezoterikus buddhista hagyomny a Goma-ldozat kt faspsktust klnbzteti meg: az u.n. kls


Goma (jap.: Ge-Goma), s bels Grna (jsp. : NaiGoma). Az utbbi a fhangsulyt a meditcira helye
zi, mig a kls Goma a nyilvnos szertartsban feje
zdik ki.

- 15 -

- 17 -

m a n t r a

A sz sanskrit gykere: man= gondolkodni; azo


nos a grg menos s a latin mens szavak tv
vel. A man-thz jrul a tra-kpz, amely a sanskritban eszkz s szerszm szavakat kpez.
A mantra sz teht: a gondolkods eszkze, szersz
ma, vagyis olyvalami, ami gondolati Kpet hoz ltre.
Ez annyit jelent, hogy hangzsa erejvel tartalmt,

jelentst az elmben kzvetlen valsgg teszi.


OM
Az om bels lnyeg, csira-sztaQ (bija mantra),
a mindensg csirja. Mgikus hang, a mindensget
magba lel, tfog tudat egyetemes ereje. Ez volt
a vdai idkben a Brahman sz jelents*5

s igy

azonosult az om Brahmanna1.
Ha az om -ot hangbeli alkotelefr'eire bontjuk
fl, az o-t az a s u sszekapcsoldsa adja, ugv
hogy voltakppen hrom rszelemmel van dolgunk:
a + u + m. E hrom hang Brahman hrc?m aspektust:
a teremt Brahmt, a megrz Visnut s a rombol
Shivt jelkpezi, illetve a buddhizmusban a buddhiz
musban a Trikajt vagy Triratnt szikblizlja.

- 18 -

Az om a legmagasabbrend tudat kifejezdse,


s igy az om-ot alkot hrom hang-elem a tudat hrom
fokozatt kpviseli.

1/ az ber tudatot (jagrat) = a ;


2/ az lomtudatot (svapna)

= u ;

3/ a mly-lom tudatot (sushupti)

= m.

De a flsorolt hrmon tl. az egsz mint teljes


sg egy negyediket, amely a mindensget leli mag
ba, s tl van minden kifejezhetn. Ez a kozmikus,
vagy negyedik tudat (turiya), amelyet a negyedik
dimenzi tudatnak is nevezhetnnk.

f
- 19 -

A kezek szimbolikja
bal kz:

jobb kz:

lecsillapits
(jakuj)
principium (ri)
jelensg-vilg
(taizokai)
hold
samadhi

flismers
blcsessg (chi)
gymnt-vilg
(kongokai)
nap
prajna

k e z e k

s z i m b o l i k j a

Bal kz: lecsillapts (jakujo). princpium (ri), jelensgek vilga (taizkai),


hold, samadhi:
Jobb kz: flsimers, blcsessg (chi), gymnt-vilg (kongokai), nap, prajna.
Bal

kz:

hvelyk ujj:

mutat ujj:

kzps ujj:

gyrs ujj:

kisujj:

megklnbz
tets

cselekvs

rzkels

befogads

forma

Konr in
Bosatsu

Byakusan
Bosatsu

Koju
Bosatsu

Shajo
Bosatsu

Sh
Bosatsu

blcsessg

ltoms
(meditci)

emlkezet
(elme)

energia

hit

tuds

er

fogada lom

szndk

flsimers

ressg
(tr)

leveg

tz

v z

fld

Dainichi

Akushu

Kosho

Amida

Shaka

emberivilag

asuravilq

llatok
vilga

pretavi lg

poklokvilga

J o b b

k z :

kisujj:

gyrs ujj:

kzps ujj:

mutat ujj:

hvelyk ujj:

forma

befogads

rzkels

cselekvs

megklnbztets

Sho
Bosatsu

Shajo
Bosatsu

Koju
Bosatsu

Byakusan
Bosatsu

Konrin
Bosatsu

hit

energia

emlkezet
(elme)

ltoms
(meditci)

blcsessg

rszvt

szablyok
(elrs)

trelem

eredmny
(siker)

elmlkeds

fld

vz

tz

leveg

ressg
(tr)

Shaka

Amida

Kosho

Ashuku

Dainichi

istenekvilga

sravakavilg

PratyekaBuddhkvilga

Boddhisattvk- Buddhkvilgai
vilgai

- 22 -

M U D R A i'

a l a p - m u d r a k

1/

hat

1.

k l :

ltusz-kl (renge ken-in), vagy


anyamh-kl (tai-ken)

2.

gymnt-kl (kongo ken-in)

3.

klsleg sszekulcsolt kl (gebaku ken-in)

4.

belsleg sszekulcsolt kl (naibaku ken-in)

5.

fenyeget kl (funnu ken-in)

6.

Tathagata-kl (nyorai ken-in)

- 23 -

a hat kl:

1/

renge ken-in / tai-ken

2/

kong ken-in

3/

gebaku ken-in

4/

naibaku ken-in

5/

funnu ken-in

6/

nyorai ken-in

- 24 -

2/'

t i z e n k t

t e n y r :

(jnigsho vagy jnigassh)


1.

nebina gassho (ers sziv: kenjisshin)

2.

sanfuta (skr.: samputa) nyitott szv: k o s h m ;

3.

kumma (n) ra (skr.: kamata) ltusz (bimb)

4.

boda (skr.: puna), nyitott ltusz;

5.

ottanasha (skr-: uttanaja), nyltsg;

6.

adara (skr.: adhara), vlz-merits

7.

haranama (skr.: pranama) gossho - menedk;

9.

10 .

11

12.

25

a tizenkt tenyr:
(junigosho vagy junigassh)

- 26 -

l e g f o n t o s a b b

1,

m u d r a k

Segan-in
kin.:

Shih-yan-yin

skr.:

varamudra vagy varadamudr


fogadalom teljestse kztarts

- 27 -

Semui-in
kin.:

Shih-wu-wei-yin

skr.:

sbhayamudri vagy abhayamdadamudr


c

veszedelmet elhrt kztarts

- 28 - 29 -

( az elbbi kett kombincija:)

3.

An-i-in
kin.: An-wei-yin

S'Qgc'an-S enui-in

skr.: vitarkamudra vagy vykhynamudr


lecsillapt- (rvel-) kztarts

- 29 -

3.

An- i-in
kin . : An-wei -yin

s kr . : vitarkamudra vagy vyakhyanamudra


lecsi l lapit6- (~ rvelo-) k~ztartas

- 30 -

(elbbi vltozata:)

An-i-shoshu-in
kin.:

An-wei sh-on yin


.lecsillapt s meggyz kztarts

- 31 -

(elbbiek vltozata:)

Kiehij-in
j-szerencse kztarts

- 32 -

A m i d a

a/

hat

md

r a j a :

kzps osztly:
alacsony (rvid) let;

b/

kzps osztly:
kzepes let;

c/

kzps osztly:
magas (hossz) let;

d/

alacsony osztly:
alacsony (rvid) let;

e/

alacsony osztly:
kzepes let;

f/

alacsony osztly:
magas (hossz) let;

I WB--

; i ''
i

a kt -k.- m u d r a j a ,

l f tve

a 5 V ils
jut leiq.-' kt art \'S

- 35 -

Kongo-gassho

4.
kin. :

Chin-kang ho-chang

skr. :

vajra-anjalikarmamudra vagy
anjalimudra
gymnt-ch /lo k z t a r t 'b

- 36 -

(elbbi v.1*-o/at a : >

Kimyo-qasEho
a lo tkletessg (haragt su ), s a
lo vilg >nokkai) kszntse kztarts

- 37 -

Sokuchi-in (i)

5.
kin. :

Chu-ti-yim

skr. :

bhumisparsamudra
fldet rint- vagy tanusgul hiv
kztarts

- 38 -

(elbbi vltozata)

Sokuchi-in (ii)

- 39 -

( elbbiek ms formja:)

Anzan-in
kin.:

An-shan-yin
hegyet leszort kztarts

- 40 -

Jo-m
kin.:

Ting-yin

skr.:

dhyanamudra
az elmlyeds kztartsa

- 41 -

elbbi vltozatai:)

a.

indiai andhara tpusa

b/

k.tna.1 !We 1-szobrok > tpus

japn

Amida

tipus

j o - i n
dhyanamudra
b/ kinai (Wei) tpus

dhyanamudra
a/ indiai (Gandharatipus

j o - i n
dhyanamudra
a/ indiai (Gandhara

tpus

- 43 -

j o - rt
dhyanamudra
c/ japn (ezotrikus v.Amida) tpus

- 44 -

7.

Temborin-in
kin.:

Chuan-fa-lun-yin

skr. :

dharmacakramudra
Tan kereke (forgsba hozsa) kz
tarts

- 45 -

( elbbi vltozatai:)

a/

indiai (Ajanta) tipus

b/

indiai Gandhira) tipus

c/

tibeti tpus

japn (Hryuji tpus

c-sak szobrokon elfordul, iqe

ritKa tpus

t e m b r i n - i n
dharmacakramudr
a/ indiai (Ajanta) tipus

t e m b o r i n - i n
dharmacakramudra
b/ indiai !Gandhara : tpus

t e m b o r i n
dharmacakramudra
c/ tibeti tipus

- in

til

dharmacakramudra
d/ japn (Hryuii' tipus

t e m b o r i n - i n
dharmacakramudra
_

4-b^v

- 48 ( e l b b ie k h e z k ie g s z it s k n t :)

a/

Nap-kerk

b/'

Tan-kerk
a vilg fltti uralom jelkpei

c/

Tan-kerk ( 8 kllj)
a Buddha-Dharma, illetve
a Nemes Nyolcrt svny jelkpe

r i m b o
Dharmacakra (8-kllj;

- 49

b/ Tan-kerk

- 50 -

Chi ken-in
kin.:

Chih-chan-yin

skr.:

vajramudra (jnnamudra bodhasrlmudra


a tuds (flismers kle) kz
tarts

- 51 -

Konjo-in
kin.: Kuan-ting-yin
skr.: abhiseka(na) mudra
beavats kztarts

- 52 -

lO.

Buppatsu-in
kin.:

Fo-pue-yin

skr.:

Buddhapatramudra
a Buddha alamizsns szilkje
kztarts

- 53 -

11.

Basara-un-kongo-in
kin.:

Chuan-yeh-lo-hung chin-kang-yin

skr.:

vajrahumkaramudra
basara-un gymnt kztarts

(vajra: blcsessg, s ghanta: trvny; illetve:


szellem s anyag egyenslya)

b/

Sankaisaisho-in

- 55 -

12.

Mushofushi-in
kin.:

Wu-so-pu-chin-yin
a mindenhol jelenlv (hrmas
misztrium) kztarts

- 56 -

13.

Ongy-in
kim.:

Yin-hsing-yin
a rejtett formk kztartsa

(a bal kz az ressg kle - kkn - amelyet


a jobb kz "rejt")
E mudra ms neve:
Marishitenhobyo-in
Marishi-ten drga ednye kztarts
(Marishi-ten, skr.: Marii, Kinban a menny s a
fny kirlynje, Tibetben a napfny istennje.
Japnban mint a Nagy Medve csillagkp egyik csilla
gnak kirlynje jelenik meg.)

- 57 -

14.

Gebaku ken-in
kin.: Wai-fu

chan-yin

klsleg sszekulcsolt kl kztarts

- 58 -

(elbbi vltozata:)

Naibak ken-in
belsleg sszekulcsolt kl kztarts

( a szenvedlyek megfkezsnek kifejezje

- 59 -

II.

S A N A / V I H A N A

(testhelyzetek s trnok)

1.

jap.:

Za

kin.:

Tso

skr.:

asana

Renge-za
skr.:

padmasana
ltusz testhelyzet (s trn)

(elbbi vltozata:)
Kekka fuza
A padmasana kt tipusa: a kichijo (j szerencse-),
s a gma (dmonokat legyz
a bal lb nyugszik

-).

Agma-za

esetben

a jobb combon, s amegfelel

kztartsban (j-in) a bal kz nyugszik a jobb kz


tenyerben. A kichi jo-za esetben a leirtak ford
tottja ll.

- 60 -

2.

Hanka-za
skr.:

virasana
hsi testhelyzet
vagy fl-testhelyzet
a vajrsana (gymnirtesthelyzet)
vltozata;

( ms nevei :)
Hanka fu (fl-ltusz testhelyzet '
Hanka shoza (helyes fl-testhelyze
Hanza (fl-testhelyzet)
Keriza (tuds testhelyzet)

- 61 -

3.

Lalitasana
a kikapcsolds testhelyzete vagy
ellaztott testhelyzet

( Bodhisattvk lsmdja: vo.:


Kuan-ym)

Avalokitesvara, iil.

- 62 -

4.

(Maha)rijalllasana
kirlyi kikapcsolds testhelyzete

( mint az elbbi, ez is a Bodhisattvkra jel


lemz testhelyzet; v.: Manjushri, Kwannen)

- 63 -

j s

tprengtesthelyezet

Vjvfeo

(vo. : Kwannon)

Itul^ou

- 64 -

III.

A T T R I B T U M O K

(jelkpek)
Hachi

1.

kin.:

skr.:

ptra
alamizsns szilke
a Buddha-Dharma jelkpe

- 65 -

ielbbi vltozatai

indiai (Ajanta) tpus

Yakushi Bhaisa lyaquru


ednye

orvoss';?

- 66 -

Yakkon-in
az alamizsns szilkt helyettest,
illetve jelkpez mudra

- 67 -

2.

Ono
kin .:

Fu

skr.:

parasu
fejsze

az pts, fejleszts, tkletests fa Dharm


kiteljestsnek) jelkpe; tovbb, miknt az j n
nyl, valamint a kard (Dharma) vdelmi szimblum

- 68 -

3.

Kan
kin.:

Chung

skr.:

ghanta
(oltr) csng

a legrgibb jelkpek egyike, eredete visszanyulik a buddhizmus eltti idkbe; fllelhet a brahma
nizmus ikonogrfijban is; - mint Siva egyik attri
butma; a buddhista szertartsokban a vajra s a
damaru

szertarts-dob) trsasgban szerepel, a

ghanta a jelensgek vilgnak (taizokaii jelkpe,


mg vajra a gymnt-vilg ikongokai

szimbluma;

a tantnzmusban (saktizmusban) a vajra a frfia ghanta a ni-pnncipium kpviselje

a/

ghanta
1-gu vajra fogantyval

b/

ghanta
5 -g vajra fogantyval

c/

ghanta
stupa fogantyval

- 69 -

a/

1-gu vajra-nyllel

-qL v a j r a n y l l e l

- 70 -

4.
kin.:

Yumi /

Ya

Kung /

Shih
f
sara

skr.:

capa /

j s nyl

a gonoszsg ellen vdelmez fegyver, s egyben


koncentrci s flismers jelkpe

- 71 -

'>.

Hra

kin.:

Fa-i o

skr. :

Dharma-sankha
kagyl (krt)

az si Indiban, mint krt szerepelt, s a


brahmanizmustl - ahol Visnu attribtuma - vette

t a buddhizmus; a Dharma terjesztsnek jelkpe

- 72 -

6.

Hossu
kin.: Fu-tzu
skr.: camara
lgyhajt

szarvas (Tibetben yak) farkbl ksztett


lgyhajt, amelyel a pap (lma, guru) rinti a ta
ntvny fejt; e gesztussal jelkpesen elzetnek a
megvilgosods akadlyai; a sistrumhoz (lrmabot)
hasonlan, a Dharma irnti odaads jelkpe

- 73 -

7,

(Nyo-i'

km,:

s hu

Ju-i -ch.i

skr. . cmtarnsni
drgak, lngol gyngy
a minden kivnsqot teljest k u . a 'blcsek
kve )
a Buddha igazsgnak, s a Dh;rrna tisztasgnak
leikpe

- 74 -

Hoko / Sanko geki


kin.:

Mon

/ San-ku-chi

skr,:

kunta/ Trisula
drda s 3-gu szigony

a gonoszsg elleni kzdelem jelkpei; a tantriku:


buddhizmusban (s lamaizmusban) dmonz fegyver

s a n k o
trisula

g e k i

- 75 -

(elbbi formi:)

a/

indiai trisula

b/

hromsg-talapzat

c/

trisula s dharmacakra

a,

indiai

trisula

kombincija

b/

hromsg-talapzat

)
trisula s
dharmacakra kombincij

- 77 -

9.

Renge
kin. :

Lien-hua

skr.:

padma
ltusz

a legsibb buddhista jelkpek eqyike, a tiszta


szlets, az nteremts (svayambhu), az isteni
szrmazs szimbluma

- 78 -

( elbbi vltozatai:)

a/

3-szru ltusz

b/

5-szru ltusz

3-szru ltusz

b/ 5-szru ltusz

- 79 -

IC,

Kagami
kin,:

Ching
*
adarsa

skr.:

(oltr) tkr
az ressg (snyata jelkpe

lng:

nem-kettssg

fehr

aether-elem

flgmb:

flismers

zld

leveg-elem

hromszg:

tz-elem

vrs

gmb:

vz-elem

kk

ngyszg:

fld-elem

srga

- 81 -

nem-kettssg

aether-elem
fehr

flismers

leveg-elem
zld

tz-elem
vrs
viz-elem
kk
fld-elem
srga

stupa szimbolikja

- 82 -

Sotoba / t

11.
kin. :

Shuai-tu-p 0 / t a

skr. :

stupa
ereklyetart

a kozmosz, illetve alkot-elemeinek szimbluma

- 83 -

12.

Kensaku
kin.:

Lo-so

skr.:

pasa
lassz, hurkos-kts

a brahmanizmusban Varuna, a buddhizmusban


5

Avalokitesvara egyik attribuiurna;egyrszt a dmonok


megktzst jelkpezi, msrszt a Buddhk, s
Bodhisattvk segitkszsgnek szimbluma

- 84 -

13.

Nenju
kin.:

Nien-chu

skr.:

mala
imafzr

a rvid, 18 gyngybl ll ima fzr a 18 arhatot


jelkpezi, mg a teljes, 108 gyngybl ll, a
kongokai 108 istensgnek, i1letve a 108 blcsessg
nek szimbluma; de hasznlatosak 9, 21, 42, s 54
gyngybl ll imafzrek is

- 85

- 86 -

n e n j u
mala

0 ky / Fude
kin.:
skr.:

ChiPQ / Pi
pustaka
k n y v s irszerszm

a buddhista knon (Tripitaka)

jelkpe

- 89 -

15.

Shakuj

kin.:

Hsi-chang

skr.:

khakkhara
sistrum (lrmabot)

a vndor szerzetes eszkze, amellyel a vadon


lnyeit figyelmeztette jvetelre; a buddhista szer
zetesi let jelkpe

- 90 -

16.

Ken
kin.:

Chien

skr.:

khadga

a nem-tuds csomjt (avidya) elvg kard


a blcsessg (transcendens flismers) szimbluma

f
- 91 -

17.

K o n g o -sh e

kin.: Chin-kang-ch'
skr.: vajra

a brahmanizmusban Siva attribtuma, a buddhiz


musban a papi hatalom jelkpe; a Dharma mindeneket
legyz erejnek szimbluma

(az elbbi klnbz formi)

3/

si indiai vajra

b/

1-gu vajra (kongo-sho)

c/

2-gu vajra (niko-sho)

d/

3-gu vajra (sanko-sho)

e/

ketts- vagy keresztezett (skr.vis


vajra (katsuma kong)

f/

4-gu vajra (shiko-sho)

g/

5-gu varja (goko-sho)

h/

9-gu vajra (kuko-sho)

i/

Dharmacakra (japn forma)

- 92 -

k o n g o - s h o
vajra

si indiai

fo r m a

b/'

1-gu vajra

- 93

d/

3-gu vajra

s a n k o - s h o

5-qu vajra

q o k o - s h o

95

h/

9-gu vajra

u - s h

- 96 -

(az elbbiek szimbolikja:)

1-gu vajra

(kongo-sho)

az abszolutum, a

Dharma, a megvilgosods jelkpe;


2-gu

vajra (niko-sho)

: a vilgmindensg ver

tiklis tengelynek jelkpe;


3-gu

vajra (sanko-sho)

: a hrmas misztrium

(gondolat, sz, cselekvs) jelkpe;


vishvavajra

(katsuma kongo): azt szimbolizlja,


hogy a hrmas misztrium egyarnt
thatja a ngy vilgtjat; a mindent
that aether szimbluma; ezenkivl
sszefgg a kerkkel (rimb), illetve
jelkpes rtelmk azonos : eszerint
reprezentlja a Dharma uralmt a vilg
fltt, a Nemes 8-rt svnyt;

4-gu

vajra (shiko-sho)

: a Buddha ngy tani-

tsi peridusnak, a Ngy Nemes Igaz


sgnak, az elmlyeds ngy fokozat
nak, stb. jelkpe;
5-gu vajra

(goko-sho)

az t elem, az t

Dhyani Buddha, az t er, stb.szimb


luma;
9-gu vajra

(kuko-sho)
: (szimbolizmusa nem
tisztzott)

- 91-

Hi

ti

Oha

ihpRi

ffirnia

- 98 -

18

Byo
kin. :

P ing

ski .:

ka iasa
(oltr) vza

az let vizt - a Dharma elixirjt tartal


maz edny; a nektr ambrzia - istenek itala)
jelenltt szimbolizlja

e l b b i

k l n b z

a-b /

99

fo r m i:)

kt u.n. kundika
(Kwannon attribtuma)

szertarts-vz;i
(amrta kalasa;

h
/ arrirta kaiasa

101

MUDRA

SZEMLLTET INDEX

30

\_

1c h 1JG -

- 102 -

- 104 -

/V
\ i
J
j 3 - 1 n
b knai

41
'^ei

58

57

56
0 n - in

55
Tc u s h o f u s h i - i n

tipus

gebaku

ken - ln

na baku

ken-

i n
!

- 105 -

K p

e k

j e g y z k e

16

az

c s ir a s z ta g

19

a kezek

23

a hat

25

a t iz e n k t

te n y r

26

s e g a n - in

va ra m u d ra ,

27

sem ui-in / abhayamudra,


abhayamdadamudrS

28

segan-semui-in

29

an-i-in / vitarkamudra,
vyakhyanamudra

30

an-i-shoshu-in

51

k ichi j o - m

55

Amida hat mudraja

54

mwa- m

35

kongo-gassho
vajra-anjal karrnamudra, an j imud

36

kimyo-qassho

s z im b o lik ja

kl

sokuch i-

in

3H

SOkCh.L-

}.P

' !

59

anzan- i.r*

41 i

jo ~ m

dhyanamudrn

4.1

jo-in

dhyanamudra

b/

knai Wei

varad am u d ra

bhurnisparSamudra
\

tp u s

- 106 -

j-in / dhyinamudrl
a/ indiai /Gandhra/ tipus
42

jo-in / dhyanamudra
a/ indiai (Gandhara) tipus

43

jin / dhyanamudra
c/ japn / ezoterikus v. Amida)
tipus

44

temborin-m / dharmacakramudra

45

temborin-in / dharmacakramudra
a/ indiai (Ajanta;tipus

46

t e m b o r in - in

b/

46

t ib e t i

r itk a

/ d h a rm a ca k ra m u d ra

/' d h a r m a c a k r a m u d r a

(H o r y u ii)

t e m b o r in - in
e/

t ip u s

t ip u s

t e m b o r in - m
d/ ja p n

47

(G a n d h a r a )

t e m b o r in - m
c/

47

in d ia i

/ d h a rm a c a k ra m u d ra

t ip u s

/ d h a rm a c a k ra m u d ra

t ip u s

48

r im b o

49

a/
b/

50

__
c h i k e n - in
v a j r a m u d r a ? jn a n a m u d r a ,
m udra

b o d h a s r i-

51

k a n jo - in

m udra

52

b u p p a t s u - in

53

b a s a r a - u n - k o n g o - in
m u d ra

54

kongo

54

s a n k a is a is h o

/ D h a rm a c a k ra

( 8 - k ll j )

N a p - k e r k
T a n - k e r k

/ e b h is e k a

(n a )

/ b u d d h a p a tra m u d ra

k e n - in
- in

/ v a jra h u m k a ra -

107

m u s h o fu sh i- m
S6

ongyo-m

gebaku

58

n a ib s k u

59

re n g e - z a
k e k k a f uzd

ken-m

k e n - in
p a d m a sa n a

hanka-/an

v ir a s a n a

la] itasan^

h 1

niaha i a i i \i a s a n a

h3

Mi roku
!4a.i i ? a t esi nr* I v e t e i
11 p r*e rt!} (i * t e s t h e i v / e t

nacn i

p a t .r a

pat a ;
V-

i nd a i:i ar 4 a

akush

* pns

B h a js r ?ya ) fu

o rvo ssg u k

ednye
66

vakkon-m

h7

on e

j ,V

a/

'V

p r s t,
g h a n ta
1-g u

kan
h
h-qu

v .ir a - n v l l e l
q h a n ta

va]rft-n vi; l i e

kan
qhan. a
c
s tu p a - n y e lle \
7l.i

unni

a> <

7[

h ora

72

hossu

73

n y o - i } shu * t aina' !

Dharma-sakhfi
cam a

>ai a

- 108 -

hoko / kunta
sanko gekl / trisula
75

a/ indiai trisula

76

b/ hromsg-talpaza

76

c/ trisula s dharmacakra kombinci

77

renge / padma

78

renge / padma
a/ 3-szru ltusz

78
79

renge / padma
b/ 5-szru ltusz
_

kagami ' adarsa

81

a stupa szimbolikja

82

sotoba / to

83

_>
kensaku / pasa

85

a mala szimbolikja

86

nenju / mala

87

0-kyo / fude

88

pustaka
a/ tibeti forma
b/ indiai forma

89

shakujo

90

ken / khadga

92

vajra
a/ si indiai forma

92

kongo-sho / vajra
b/ 1-gu vajra

/'

stupa

// pustaka

/ khakkhara

- 109 -

93

niko-sho
c/ 2-gu vajra
sanko-sho
d/ 3-gu vajra

94

shiko-sho
f/ 4-gu vajra
goko-sho
g/' 5-gu vajra

9b

katsuma kongo / vishvavajra


e/

9 :.

9t{

bvo

99

kt

1U1 -1 U4- i'i

9-gu

rLm b

i,

1 U (!

v.

k e re s z te z e tt- v a jr?

kuko-sho
h,

97

k e tt s -

v a jra

D h a rm a ca k ra

japn

for ma

k a la s fi
u .n .

k u n d ik a

am rt a k a l a s a

m u d ra

s z e m l lt e t

in d e x

- 111 -

abhayamudra

27

abhavamdadamudra

27

abhisekanajmudr

5l

adara

24

adar sa

79

adhara

24

A janta

4 l;

-.ksebhv a

la

ambrozia

9h

Amida

. 2J. 21.

Amitabha

i1

amnte

11

amrta kalasa

Amoghasiddhi

1;i

an-i-in

2'-

an-shan-yin

<

an-ishoshu-in

3b

a r i- w e i- y m

29

an-wei sh-chu-yin

30

anzan-xn

59

ajalimudra

33

arhat

84

sana

39

I fi

52.

5 5,41,43

112

asura

20

Ashuku

1 0 , 21

Avalokitesvara

61, 83

avidya

90

Basara-un-kongo- in
bija mantra

17

Bhaisaj yaguru

65

bhumisparsamudra

37

boda

24

1 0 , 13, 21, 61, 62

Bodhisattva
3

53

bodhasrimudra

50

Brahman

17

brahmanizmus

68

Buddha-Dharma

64

Buddhapatramudra

52

buppatsu-in

52

Byakusan Bosatsu

20 , 21

byo

98, 100

camara

72

capa

70

cintamam

73

chi

20

chi ken-in

50

chien

90

, 71,

83, 91

- 113 -

chih-chan-yin

50

chin-kang ho-chang

35

chin-kang-chu

91

ching

79, 87

chu-ti-yin

37

chuan-fa-lun-yin

44

chuan-yeh-lo-hung chinkang-yin

53

chung

68

Dainichi Nyorai

6, 10, 13, 20, 21

damaru

68

dmon

59,

Dengyo aichi

Dharma

67,
91,

71 ,72, 73, 85.


96. 98

dharmacakra

48,

75, .h, 91,

dharmacakramudra

44.

45. 46.

Dharma-sankha

71

dhyanamudra

6, 4J, 41 , 42, 4 '

Dhyani-Buddha

96

elixir

98

fa-lo

71

Fo-puo-yin

52

fu

67

83

'47

V-

114.

fu-tzu

72

fudo

87

Fudo-myo-o

14

Fukjju

10

funnu ken-in

22, 23

Gandhira

41, 42, 45,

Ge-Goma

14

gebaku k e n - m

22,

23,

ghant

12,

53, 68

57

goko-sho

94,

96

gokko-sho

10,

11,

goma

59

Goma szertarts

6, 8, 9, 14

goma-za

59

guru

72

hachi

64

hanka fu

60

hanka shoza

60

hanka-za

60

hangyo-hanza-zammai

hanza

60

haranama gassho

24

haramitsu

36

hiygo-hiza-zammai

91

46

115 _

Hd-Dharani-Sutra

Hdo zammai

7
36

hokkai

hokke zammai
hoko

74

horrta ldozat

hra

71

Hryuji

45, 47

Hosho

10

hossu

72

hsi-chang

89

hm

11

ichigyo zammai

India

75, 88

jagrat

18

jakuj

19, 20

Japn

56

jnanamudra

50

j-in

6, 40, 41, 42, 43,


59

Jodo-Amida iskola

jogyo zammai

joza

zammai

116 _

ju-i-chu

73

junigassh

24, 25

junigsh

24, 25

jvala

13

kagami

79

kaiho-gyo

kamala

24

kan

68, 69

kanj-in

51

katsuma kongo

91, 95, 96

kekka fuza

59

ken

90

kenjisshin

8, 9, 24

kengy

kensaku

83

kenza

60

khadga

90

khakkhara

89

kichij

59

kichijo-in

31

kichi j-za

59

kimyogassh

36

Kina

56

kongo ken-in

22, 23, 54

kongo-gassh

9, 35

- 117 -

Koju Bosatsu

20, 21

kongo-sho

91, 91, 96

kongokai

19, 20, 68, 84

Konrin Bosatsu

20,21

koshin

24

Kosho

20, 21

kozmosz

82

kuan-ting-ym

51

Kuan-yin

61

kuko-sho

91, 95,

kumma(n)ra

24

kung

70

kanta

74

kundika

99

96

kkn

56

Kwannon

62, 63,

lalitasana

61

lamaizmus

74

lien-hua

77

lo-so

83

(baha)rajalllisana

99

62

Maitreya

63

mala

9, 84,

mandala

85

118-

Majushrl

10 , 62

mantra

5 , 6,

7, 8, 9, 10, 12,

13 17
MrlcI

56

Marishi-ten

56

Marishitenhby-in 56
menos

17

mens

17

mykkyo

Miroku

63

mon

74

Monju Bosatsu

10

Muryju

10

mushofushi-in

55

Myo-

14

naibaku ken-in

22 , 23, 58

Nai-Goma

14

nebina gassno

24

nektr

98

nenju

9 , 84, 86

Nepal

nien-chu

84

niko-sho

91 , 93, 96

nirvana

13

niwa-in

34

- 119 -

(nyo-i) shu

73

nyorai ken-in

22, 23

87

9, 10, 11, 12, 13,


17, 18

one

67

ongy-in

56

ottanasha

24

padma

77

padmasana
>
parasu
>
pasa

6, 59

patra

64

phat

10

Pi

87

p ing

98

prajna

19, 2

pranima

24

preta

20

p5

64

6/
83

puna

24

pustaka

87, 88

- 120 -

Ratnasambhava

10

renge

77

renge ken-in

22, 23

renge-za

59

ri

20

rimbo

48, 96

Sadharmapundarikasutra
samadhi

19, 20
6

samathavipasyana
samputa

24

sanfta

24

sankaisaisho-in

54

sanko-mudra

11

san-ku-chi

74

sanko geki

74

sanko-sho

91, 93

san-mitsu

12

Sauders, E.Dale

segan-in

26

segan-semui-in

28

semui-in

27

Shajo Bosatsu

20, 21

Shanka

20, 21

Sho Besatsu

20, 21

shaku /jo

89

- 121 -

shih

70

shih-wu-wei-yin

27

shih-yan-yin

26

shiko-sho

91, 94, 96

shlkwan

Shigon

shuai-tu-po

82

sistrum
sara
iva

72,
70

17, 68, 91

sravaka

21

sunyata

79

sokuchi-in

89

37,

38

sotoba

82

stupa

68, 69, 80, 81, 82

sushupti

18

svapna

18

svayambhu

77

t a

82

tantrizmus

68

tantrikus buddhizmus

74

tai-ken

22

taizkai

19, 20, 68

Tjima, Ryjun

- 122 -

Tathgata

22

tembrin-in

44, 45, 46, 47

Tendai iskola

Tibet

56, 72

ting-yin

40

to

82

Trikaya

17

Triratna

17

Tripitaka
f *
tnsula

87

tso

59

turiya

18

uttanaja

24

Vairocana

10

v a jra

53, 68, 69, 91,92,93

7,

9, 14

74, 75, 76

vajra-anjali-karma- mudra
vajrasana

60

vaj rahumkaramudra

53

vajramudra

50

vahana

59

varadamudri

26

Varada vajra

10

varamudra

26

9, 35

- 123

Varuna

83

vdai

viraana

60

vishva-vajra

91, 95, 96

Visnu

17, 71

vitarkamudra

29

vykynamudr

29

wai-fu-chan-yin

57

Wei-szobrok

41

wu-so-pu-chih-yin

55

ya

70

yakkon-in

66

Yakushi

65

yin-hsinq-yin

56

yumi

70

za

59

zazen

zen-buddhizmus

zuijii zammai

- 125 -

T r g y m u t a t

Bevezets
Mudrak s szimblumok

3. oldal
15.

"

a mantra

17.

"

a kezek szimbolikja

19.

"

I. Mudrak

22.

alap-mudrak

22.

1/ a hat kl

22.

"

2/ a tizenkt tenyr

24.

"

a legfontosabb mudrak

26.

1.

segan-in

26.

"

2. semui-in

27.

"

segan-semui-in

28.

"

an-i-in

29.

"

an-i-shoshu-in

30.

"

kichijo-in

31.

"

Amida hat mudraja

32.

"

niwa-in

34.

"

35.

"

36.

"

sokuchi-in (i)

37.

"

sokuchi-in (ii)

38.

"

anzan-in

39.

"

3.

4.

kongo-gassho
kimyo-gassho

5.

"

- 126 -

6.

jo-in
vltozatai

7.

tembrin-in
vltozatai

40. oldal
41.

"

44.

"

45.

"

Nap-kerk s Tan-kerk

48.

8.

chi ken-in

50.

"

9.

kanj-in

51.

"

10.

buppatsu-in

52.

"

11.

basara-un-kong-in

53.

"

54.

"

vltozatai

"

12.

mushofushi-in

55.

"

13.

ongy-in

56.

"

14.

gebaku ken-in /
naibaku ken-in

II.

Asana / vahana

59.

"

1.

renge-za

59.

"

2.

hanka-za

60.

"

3.

lalitasana

61.

"

4.

(maha)rajalllasana

62.

"

63.

"

63.

"

5. Miroku (Maitrreya)
testhelyzetei
tprengtesthelyzet
III.

Attribtumok (jelkp)

64.

"

127

1. hachi

64. oldal

vltozatai /Yakushi
orvossgos ednye
yakkon-in

65.

"

2. one

67.

"

3. kan

68.

"

4. yumi / ya

70.

"

5. hra

71.

"

6. hossu

72.

"

7. nyo-i; shu

73.

8. hoko

74.

"

sanko gekj

klnbz forma
9. renge
vltozatai
10. kagami
a stpa szimbolikja

7b.
77.
78.
79.
8.

11. sotoba / to

82.

12. kensaku

83.

"

13. nenju

84.

"

14. o-ky / fude

87.

"

88.

"

15. shakuj

89.

"

16. ken

90.

17. kong-sho

91.

"

91.

"

klnbz formi

klnbz formi
a vajra szimbolikja

96.

"

- 128 -

18 . byo
klnbz formi

98. oldal
99.

"

Szemlltet index

101

Kpek jegyzke

105.

"

Index

111.

"

Trgymutat

125.