You are on page 1of 3

De overheid moet aparte vwo-scholen realiseren ten koste van scholengemeenschappen

spreker
Voor
e
1 spreker 1. Opening. Benadrukken van het belang van
goed onderwijs en de kenniseconomie.
2. Argument A: verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs
- geven van feiten en cijfers
- schakelen van leraren = 
specialisatie = 
- geen gemengde brugklas
3. Argument B: belang van hogeropgeleiden
voor de samenleving
- Afstroom minder makkelijk
- Behoud + uitbreiding v.d. kenniseconomie
4. Kort samenvatten + plan uitwerking
- Wel een investering, maar een investering
die zichzelf terugverdient.

2e spreker 1. Weerleggen X
- Goede zaak om keuze direct goed te
bepalen d.m.v. meer begeleiding in het
basisonderwijs.
2. Weerleggen Y
- ‘Ik ga niet alleen naar de Vwo-supermarkt
of de Havo-only voetbalclub’  leven
buiten school.
- Op het WO kom je wel bijna uitsluitend
Vwo’ers tegen
- (brug naar C)
3. Repareren A+B
-------------------------------------------------4. Argument C: onderwijsklimaat
- VWO is voorbereidend op het WO, een
soortgelijk academische sfeer is dan
noodzakelijk.
3e spreker 1. Weerleggen X+Y
2. Weerleggen Z
- Evt. samenvoegen met andere vwoafdelingen
- Kosten zullen zichzelf terugverdienen.
Investering in de toekomst
- Nu ook al veel leerlingen die er voor
kiezen om verder te reizen voor beter
onderwijs.
--------------------------------------------------

Tegen
1. Weerleggen A
- Gemengde brugklas juist goed, keuze
uitstellen + meer kennis trekt minder
kennis omhoog
- Leraren incapabel?
2. Weerleggen B
- Opstromen ook niet meer mogelijk
- Vaak staat het niveau bij kinderen nog niet
vast (bruggetje naar X)
----------------------------------------------3. Argument X: je hoeft niet direct te kiezen
- Zowel opstromen als afstromen mogelijk
binnen dezelfde school
- Keuze voor niveau moet niet zo vroeg
- ‘ tot je 67e werken en op je 12e al weten
wat je wil?’
5. Argument Y: afspiegeling van de
maatschappij.
- Op de werkvloer kom je ook niet alleen
maar vwo’ers tegen
- Elkaar helpen is mogelijk
1. Weerleggen A+B
2. Weerleggen C
- Waarom zou die academische sfeer niet
gerealiseerd kunnen worden in een
scholengemeenschap?
----------------------------------------------3. Argument Z: toegankelijkheid verminderd
- Vwo afdelingen vaak relatief klein op
scholengemeenschap, hoe kan dat
zelfstandig?
- Kosten
- Reistijden, bereikbaarheid
- VB: Straks gaan leerlingen onder hun
niveau omdat dat de enige school in de
buurt is.

1. Weerleggen A+B+C
2. Repareren X+Y+Z

en zich daarin zouden specialiseren. Repareren A+B+C 4e spreker Samenvatten.5 punt hoger.Keuze uitstellen vs. B. Mogelijke clashes: . Waarom zouden wij dit dan niet gaan realiseren voor alle vwo-scholen? Door het realiseren van aparte vwo-scholen denken we deze zelfde goede resultaten die op dit moment van toepassing zijn op de categorale gymnasia. Academisch onderwijsklimaat Samenvatten Uitwerking voor. Op een zelfstandige vwo-school zal volgens ons in veel mindere mate sprake zijn van afstroom. Sub 2. 1 Leraren hoeven niet te schakelen. Op dit moment bestaan er scholengemeenschappen die een combinatie uit vmbo. zelfstandige scholen waarop het gymnasium het enige niveau is. havo. De stap om af te stromen is op een scholengemeenschap namelijk veel . Wij denken dat vwo-leerlingen gemotiveerder zullen zijn om op hun niveau te blijven wanneer zij vwo volgen op een zelfstandige school. Niet alleen omdat dit betekent dat er een verbetering van het onderwijs plaats vindt. en niet onderuit kunnen gaan zakken omdat het ze in zo’n gemengde brugklas vrij makkelijk af gaat. Ook denken wij dat het voor leerlingen niet prettig is wanneer een leraar niet altijd goed die ‘knop’ om kan zetten. Dit zal van toepassing zijn op het moment dat wij aparte vwo-scholen gaan realiseren.3. Sub. dan wanneer zij dit zouden doen op een scholengemeenschap. dat we aparte vwo-scholen gaan realiseren. dat zij meteen vanaf het eerste jaar les krijgen op vwo-niveau. Wij denken dat het voor de leraren niet gemakkelijk is om deze omschakeling gedurende de hele dag te maken. Op dit moment moeten de leraren op een scholengemeenschap continu schakelen. Wij denken daarom dat het het onderwijs zeker ten goede zou komen.3 punt tot 0. Het gemiddelde eindcijfer van de categorale gymnasiasten licht namelijk 0. Ook het slaginspercentage op een zelfstandig gymnasium licht gemiddeld 3 procent hoger dan op een vwoafdeling van een scholengemeenschap. Het is een feit dat leerlingen op deze categorale gymnasia over het algemeen beter presteren dan leerlingen op een vwo-afdeling van een scholengemeenschap. Het ene uur staan zij voor een havo-klas. gaat voor een havist misschien te langzaam. niet meer in een gemengde brugklas terechtkomen. als leraren zich specifiek op één niveau zouden concentreren. terug te gaan zien.Argumenten A. Dat betekent dat zij het eerste of zelfs de eerste twee jaar niet meer gelijk op zullen gaan met de havisten. zoals nu vaak het geval is. atheneum of gymnasium aanbieden en ‘categorale gymnasia’. Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat de categorale gymnasia het over het algemeen beter doen dan de vwo-afdelingen op een scholengemeenschap. Wat voor een vmbo ’er te snel gaat. maar ook dat er uiteindelijk meer mensen van school gaan met een vwo-diploma. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Belang voor de gehele samenleving Uiteindelijk zal de hele samenleving er baat bij hebben. Geen gemengde brugklassen meer Ook zullen leerlingen op een zelfstandige vwo-school. Wij denken dat het voor leerlingen die geschikt zijn voor het VWO van belang is. het afzakken naar een lager niveau.Afspiegeling samenleving vs. het volgende uur voor een atheneumklas en een ander uur weer voor een vmbo-klas. direct specialiseren .

iets waar wij op de lange termijn allemaal belang bij zullen hebben. Academisch onderwijsklimaat In het VWO worden leerlingen voorbereid op het WO. Hierdoor zullen wij uiteindelijk meer hogeropgeleiden krijgen in Nederland. Daar zal immers dezelfde sfeer hangen. . Op zo’n zelfstandige vwo-school zal een klimaat heersen dat gericht is op studeren. de universiteit.kleiner op een zelfstandige vwo-school. Wij denken dat er op een zelfstandige vwo-school een academischer onderwijsniveau heerst. C. Op een zelfstandige vwo-school betekent afstromen namelijk dat je naar een andere school toe zal moeten. met mensen die ook houden van studeren en dezelfde belevingswereld hebben. Hard je best doen zal geen taboe meer zijn en het woord nerd zal geen scheldwoord meer zijn. Hierdoor denken wij dat leerlingen harder zullen werken als het even tegenzit en niet voor de gemakkelijke weg zullen kiezen. je bent namelijk met gelijkgestemden. Daarom willen wij graag dat deze leerlingen zich in een klimaat begeven van wetenschappelijk onderwijs. en dat dit de leerlingen beter zal voorbereiden op een toekomst in het wetenschappelijk onderwijs. het wetenschappelijk onderwijs. waar we zelfs kunnen spreken van gezonde prestatiedruk. als wij onze kennis economie in gedachten houden.