Extra informatie omtrent de ballon, ‘peeps’ en het scheerschuim in vacuüm.

Eerst de originele Engelse tekst, eronder de Nederlandse vertaling.
ENGELS:
Chief Scientist, Carl Nelson puts Peeps in a vacuum chamber to find out what happens when
the air is removed from the fluffy candy.
The balloon and Peeps expand as
the air pressure in the chamber is
reduced by the vacuum pump.
Peeps contain millions of tiny air
pockets inside the gelatin/sugar
mixture they made of. As the air
expands inside the Peep, it pushes
against the walls of the air pockets
and eventually tiny rips and tears
form between the air pockets that
allows the air to escape. Once the
air stops flowing out of the peep,
the force exerted on the Peep relaxes a bit and it begins to slowly shrink. Allowing air to rush
back inside the chamber further crushes the Peeps as the air slams into them.
Kristina noticed that the Peeps felt cold when touched. From a thermodynamics perspective,
the tiny air pockets inside do Work as they expand. The energy used to do this Work on the
walls of the pockets reduces the internal energy of the air inside the peep and it's
temperature drops, thus cooling the Peep.
The shaving cream grows large for the same reason as the Peeps. When the air is suddenly
returned to the chamber the foam is much more dramatically crushed since it has a much
weaker physical structure than the gelatin/sugar mix used in the Peeps.

NEDERLANDS:
Chief Scientist , Carl Nelson zet Peeps in een vacuümkamer om te achterhalen wat er
gebeurt als de lucht wordt verwijderd uit de pluizige snoep.
De ballon en Peeps breiden uit als de luchtdruk in de kamer wordt verminderd met de
vacuümpomp . Peeps bevatten miljoenen kleine luchtbellen in de gelatine / suikermengsel
waarvan ze gemaakt zijn . Aangezien de lucht expandeert in de Peep , duwt deze tegen de
wanden van de luchtzak en eventueel kleine scheuren en scheuren vormen zich tussen de
luchtzakken waardoor de lucht kan ontsnappen . Zodra de lucht niet meer uit de peep
stroomt, de kracht uitgeoefend op de Peep ontspant een beetje en de Peep begint langzaam
te krimpen . Wanneer er terug lucht wordt toegelaten (niet meer in vacuüm) verpletteren de
luchtkamers de Peeps wanneer de lucht tegen de wanden worden gedrukt.
Kristina merkte op dat de Peeps
koud aanvoelde bij aanraking.
Vanuit een thermodynamica
perspectief , de kleine
luchtbellen erin verrichten werk
wanneer ze uitbreiden. De
energie die wordt gebruikt om
dit werk op de muren van de
luchtzakken te verrichten,
vermindert de inwendige
energie van de lucht in de Peeps
en de temperatuur daalt, dus de
koeling van de Peep .
De scheerschuim groeit groot om dezelfde reden als de Peeps . Wanneer de lucht plotseling
terug in de luchtkamer komt wordt het schuim veel sterker gebroken omdat het een veel
zwakkere fysieke structuur heeft dan de gelatine / suiker mengsel in de Peeps .

Bronnen: Imaginationstationtoledo.org; Food.ndtv.com ; Abetterwaytoshave.com