GLAZBENE SASTAVNICE

VISINA
- ovisi o broju titraja u sekundi (Hz)
- ljudi čuju od 50 do 18 000 Hz
- određuje je:
melodija
- usklađeni niz tonova - različit po visini i trajanju
- povezan u smislenu cjelinu
- može imati uzlazno kretanje, silazno kretanje, biti skokovita,...
- instrumentalna melodija - skokovita melodija, ritam kratkih vrijednosti
- opseg - može biti velik i malen
- računa se od najnižeg do najvišeg tona

TRAJANJE
- odgovara vremenu kroz koje titra izvor zvuka
- instrumenti - kratki tonovi - gitara, harfa
- dugi tonovi - orgulje
-određuje je:
tempo
- brzina izvođenja
- označava se na početku (allegro, allegretto, moderato, andante, largo, lento)
- agogika - promjena tempa unutar skladbe (accelerando <, rittardando >)
- artikulacija - ne odnosi se na brzinu, ved na izražajnost
- rubarto = odskakanje od početnog tempa
- metronom - mjeri tempo

mjera
- određuje broj doba unutar takta
- označava se na početku
- može biti: jednostavna - osnovna - dvodobna, trodobna (jedna naglašena i jedna ili dvije nenaglašene)
složena - nastaje kombinacijom jednostavnih (5 = 2+3 / 5=3+2)
mješovita - mjera se mijenja iz takta u takt
- 19., 20. st.

neprkinut.piano (p). fortissimo (ff).ovisi o: izvoru načinu proizvodnje zvuka (gudanje.može se mijenjati tijekom skladbe . produžuje vrijednost za pola (1/4 – 1/8) triola .ovisi o veličini zvukovnih valova (amplitala) . trzanje) obliku vrsti građi instrumenta .te.cressendo (<). stalno se ponavlja sinkopiran . mezzopiano (mp) .određuje je: dinamika .ritam . decressendo (>) BOJA .povezivanje teške i lake dobe (laka doba je naglašena) punktiran – točka pored note.forte (f).može biti: naglašen / nenaglašen plesan motoričan .mezzoforte (mf). pianissimo (pp). possibile (ppp) .ti) GLASNOĆA . possibile (fff) .određuje je: glazbeni sastav glazbeni slog harmonija .tok tonova ili zvukova jednakog ili različitog trajanja .dijeli osnovni puls na 3 jednaka dijela (ta.

homofoni slog ..višeglasno/polifono . a različit završetak .imitacija .akord sam za sebe ne predstavlja harmoniju. septakord.ponavljanjem..male periode . .određuje se broj glasova i njihovi odnosi. stari načini.veda glazbena cjelina (dulja od motiva) .pojavljuju se u baroku.sastoji se od dva takta . ali akordi u slijedu čine GLAZBENI SLOG .jednoglasno/monofono .dvije male rečenice koje imaju isti početak. a značajka je postojanje tonalnog centra . pa se glazba može izvoditi: .unutar skladbe se često mijenja glazbeni slog TVORBENI OBLICI GLAZBENOG DIJELA . molska .kvintakord.tonsko gradivo skladbe čiji su tonovi povezani nekom ljestvicom .fraza .nositelj karakteritičnog ritmičkog ili melodijskog pomaka u jednom taktu ..najmanji dio glazbene cjeline . nonakord.može se ponavljati.dio glazbene teorije koja proučava akorde (istovremeno zvučanje najmanje 3 tona) .mala glazbena rečenica .ostale ljestvice: pentatonika. a ostali glasovi su podređeni te su akordijska pratnja . grčke ljestvice. varijacijom ili uvođenjem novih motiva se gradi melodija .jedan glas ponavlja za drugim istu melodiju . tonalitet HARMONIJA .TONALITET .smislena cjelina od 4 takta . varirati ili se uvode nove fraze .višeglasje u kojoj se jedna melodijska linija ističe kao najvažnija.najčešde: durska.motiv .više ravnopravnih ili samostalnih dionica .

OBLIK GLAZBENOG DIJELA . sonatni oblik.najjednostavnija .potpuna . ponavljanje .narodna glazba .imitacija .trodijelni .aba .kanon .fuga NAČELA ponavljanje variranje imitiranje kontrast kontrast i ponavljanje POSTUPCI ponavljanje nepromijenjene glazbene cjeline ponavljanje varirane glazbene cjeline ponavljanje glazbene cjeline u drugom glasu dodavanje drukčije glazbene cjeline osnovnoj različita glazbena cjelina između dvije iste OBLIK GLAZBENI OBLIK aaa strofna pjesma a1 a2 a3 tema s varijacijama a1 a2 a3 kanon.ab . madrigal.kontrast. fuga ab dvodijelni oblik aba trodijelni oblik.8 taktova .jednodijelni . motet.djelomična .princip kontrasta .dvodijelni . rondo .

metalofon.saksofon.barok i renesansa INSTRUMENTALNO IZVOĐENJE .sopran .najviši .ksilofon.srednje visok .IZVOĐAČI GLAZBENOG DJELA .duboki .najviši . rog . lutnja . gitara.puhače .alt .s tipkama . trombon. jednoglasno.solistički.prema materijalu .udaraljke .mali bubanj.tenor .kontrabas. violončelo .orgulje. harfa.visok .drveni .violina.kontra tenor .limeni . zborno.trzalačke .najdublji muški . višeglasno VOKALNO IZVOĐENJE Glasovi: ženski / dječji .žičane .Farinelli . harmonika .prema nastanku tona.strujanje zraka .truba. kontrabas. zvona .kontra alt .kastranti .glazba se može izvoditi: vokalno .najdublji . veliki bubanj.instrumentalno instrumentalno vokalno (a-capella) . viola.s neodređenom visinom tona . materijalu i načinu sviranja razlikujemo: . čembalo.mezzosopran .duboki .udaranje batida po žicama . flauta . triangl .bariton .glazbala imaju vedi opseg od ljudskog glasa (4 do 7 oktava) .s određenom visinom tona .klavir.nastanak tona .gudače . gong.bas . čelesta .

do 60 izvođača .jazz .zabavna glazba ..mijenjanje tokom povijesti .obavezno dionica passa kontinulo .klasični . sviraju u paru . malo drvenih .svaku dionicu izvodi više izvođača .povremeno drveni puhač . udaraljke .barok .barokni .više puhača u odnosu na barokni.puno puhača i udaraljki .do 100 izvođača .sastavi: mali komorni .4 skupine .revijski .klasicizam .orkestri . drveni puhači.najviše gudača .najviše gudača .svaku dionicu izvodi 1 izvođač .od 10 na više izvođača .do 40 izvođača .gudači.nema gudača . limeni puhači.svi instrumenti .najviše gudača .od 2 do 9 izvođača orkestri .limeni puhači (saksofon).1 ili 2 timpana .veliki romantičan / simfonijski .čembalo (akordijska pratnja) .

i 16. .od 9. do 1820.jednoglasna faza (stari i srednji vijek) . .prijelaz iz 19. .nacionalni glazbeni stilovi . nacionalni stilovi.glazbeno stvaralaštvo starih kulturnih naroda . g.bečka klasika .razdoblje rane polifonije . Kr. g.razdobljejednoglasne svjetovne glazbe (od 12.Grci.gregorijanski korali . st.3500. Rimljani.verizam i impresionizam . . g. Kinezi . u 20. jazz . st.KRATKA POVIJEST GLAZBE .crkveni napjevi .humanizam.Ars Antiqua.od 1820.počeci pjevanja i sviranja (pretpovijesno doba) . g.galantni stil (rokoko) .glazbeni pokušaji plemena .) .13.moderna notacija . g.sredina 18. st.barok .mali glazbeni oblici .stvaranje polifone glazbe (a-capella) .trubaduri .razdoblje srednjovijekovne kršdanske glazbe (od 3.476. .Ars Noua .od 1600. do 15. st. st.15. renesansa . st. do 14.atonalitet . g. . st. . st. g. do 1914.neoromantizam. st. . 14. pr. do danas) .stari vijek .dur i mol ljestvica . ekspresionizam. .romantizam . g. neoklasicizam.viteško stvaralaštvo . .instrumentalna homofonija i polifonija . . do 14.savršene proporcije glazbe .) . st. . st.faza višeglasja (od 9. do 1750.homofona glazba .moderni stilovi i pravci 20.od 1770.