În opinia mea, lectura are un rol important în formarea și

educarea tinerilor deoarece lărgește orizontul de cunoaștere,
ajutând la dezvoltarea acestora din diferite puncte de vedere.
În primul rând, lectura are rolul de a forma gustul
adolescenților pentru literatură și pentru estetic. Este dovedit că,
în urma lecturării unei cărți, cititorul își formează o părere,
aflând dacă acel gen de carte li s-a potrivit, daca ar mai citi o
astfel de carte sau dacă dorește să citească ceva diferit. Astfel, se
formează gustul pentru literatură, care se dezvoltă odată cu
lecturarea regulată. De exemplu, în cazul studierii la școală a
unor diferiți scriitori, prin lecturarea operelor scrise de către
aceștia, tinerii își dezvoltă gustul pentru literatură.
În al doilea rând, lectura ajută la lărgirea orizontului de
cunoaștere, în toate domeniile posibile. Prin lectura cărților,
tinerii află lucruri noi, își dezvoltă exprimarea, insușindu-și
cuvinte noi, descoperă locuri, evenimente, povești, care îi ajută
în dezvoltarea psihică și intelectuală, dar și afectivă. De
exemplu, în urma lecturării unei cărți despre istoria românilor,
tinerii află informații noi, pot fi influențați în alegerea une
cariere, de exemplu, de istorici, și le dezvoltă respectul și iubirea
pentru țară.
În concluzie, lectura ajută la educarea tinerilor, ea fiind un
punct esențial care trebuie atent urmărit atât de către profesori,
dar și de către părinți, aceștia îndrumându-i pe elevi să citească.

Related Interests