UNIDADE

3
1

Etapas da vida

REFORZO
Nome:

Data:

Curso:

Relaciona cada etapa da vida co período de idade que lle corresponde.

Ancianidade
2

Le o que a avoa de Carlos lle conta sobre a súa vida e responde as preguntas.
Eu aprendín a ler aos 5 anos e aos 14 anos
déronme un premio por un conto que escribín.
Aos 19 anos fun á universidade e, aos 28 anos,
empecei a traballar e coñecín o teu avó.
Aos 30 anos tivemos unha filla, a túa mamá,
e cando eu tiña 60 anos, naciches ti!
Agora xa teño 70 anos.

a) Que lle ocorreu á avoa de Carlos durante a infancia?

b) En que etapa da súa vida recibiu un premio por escribir un conto?

c) En que etapa da súa vida tivo unha filla?

d) Calcula cantos anos ten Carlos. En que etapa da vida está?

1

Observa as accións que realizan estes nenos e rodea os hábitos que non sexan
saudables.

a) Elixe dúas das accións que sinalaches e explica por que non as consideraches
hábitos saudables.

b) Cales son os hábitos saudables máis importantes que debemos ter en conta?

c) Esther levántase todos os días ás sete da mañá para ir ao colexio, pero onte
estivo vendo unha película na televisión e deitouse ás doce da noite. Cres que
Esther fixo o correcto? Razoa a túa resposta.

1

Escribe o nome de cada alimento na casa que lle corresponda.
Tortilla - Pan - Macarróns - Lentellas - Iogur - Filete de polo - Arroz - Plátano Feixóns verdes - Mazá - Atún - Touciño - Manteiga – Coliflor – Pasteis
Proteínas

Vitaminas e minerais

Graxas

Hidratos de carbono

2

Colorea da mesma cor as tarxetas de alimentos que acheguen o mesmo nutriente.

3

Escribe o nutriente principal de cada unha das parellas.

Formada por...
Parella 1

Pescada / Leite

Parella 2

Patacas / Azucre

Parella 3

Sandía / Acelga

Parella 4

Torta / Manteiga

Nutriente

Ademais de seguir unha dieta
saudable, é moi importante facer
exercicio físico. A pirámide NAOS é
unha variante da pirámide dos
alimentos. Ademais de informarnos
dos alimentos que hai que tomar e
con que frecuencia, indícanos o
exercicio físico que convén realizar.

Ocasionalmente

Cada semana

A diario

1

Observa a pirámide NAOS e responde as preguntas.
e) Que é máis saudable, utilizar o ascensor ou subir polas escaleiras? Razoa a túa
resposta.

f) Colorea en verde os alimentos que hai que tomar de cando en vez e, en azul, as
actividades que hai que realizar ocasionalmente.
Refresco

Iogur

Ver a televisión

Pasear

Filete de pescada

Patacas

Xogar ao fútbol

Auga
Doces

Related Interests