Muhammed Ali ERBİR | maerbir.com | maerbir@gmail.

com | 05444378660
Elektrik Devre Analizi Dersine hoş geldiniz diyorum ve aşağıdaki konuları derse başlamadan
incelemenizi tavsiye ediyorum
m

Konuları tam ve rahat anlamanız için EEMG dersinden önce şu derslere göz atmalısınız:
○ Mühendisliğe Giriş,4
○ Fizik 2 Elektrik ve Manyetizma,
○ Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş: maerbir.com da, googleda, atilimda

Dersin Notlandırma Yöntemi
Elektrik Devre Analizi ders Müfredatı
Elektrik Devre Analizi dersinin Sunucuları: maerbir.com, google, atilim

ri.
co

tla

DERS KONU BAŞLIKLARI
1. Elektrik Devre Elemanlarının akım, voltaj, güç, enerji özelliklerini hatırlayalım; voltaj
kaynağı, direnç, tel, anahtar, akım kaynağı, indüktör, kapasitor.

sn
o

2. Tek döngülü devreleri nasıl analiz edilir? (Cevap: KVL)

3. İki nodlu (düğümlü) devreler nasıl analiz edilir? (Cevap: KCL)
4. Çok sayıda döngü ve bağlantı noktası olan devreler nasıl analiz edilir? (Cevap: Nod
Yöntemi)

em
de
r

5. DC RL Devreleri nasıl analiz edilir?
6. DC RC Devreleri nasıl analiz edilir?

7. DC RLC Devreleri nasıl analiz edilir?
8. AC RL Devreleri nasıl analiz edilir?

9. AC RC Devreleri nasıl analiz edilir?

10. AC RLC Devreleri nasıl analiz edilir?

11. Osiloskop ile bakınca duvardaki elektriğin -310 ve +310 arasında değiştiğini görüyorum.
Neden duvardaki elektriğe 220 V diyorlar? Cevap: 220 V duvardaki elektriğin RMS

w
.e

değeridir. Minimum yada maximum değeri değil. (RMS kavramı)

12. Lambaların voltajı sürekli değişiyor ve saniyede 100 kere sıfır oluyor. Peki harcadıkları
güç değeri ne durumda? O da sürekli değişiyor mu? Cevap: Evet; (Anlık Güç
Hesaplamaları)

w

w

13. Duvardaki elektrik neden Alternatif Akım (AC)? Cevap: Üretimi ve alçaltılıp azaltılması
kolay, son kullanıcı için artı eksi bağlantısı önemsiz. Neden voltaj azaltılıp artırılıyor?
Cevap: Aynı gücü aktarırken akımı düşürüp voltajı yükseltmekle iletim hatlarındaki enerji
kaybını düşürmek için. Gelen enerji miktarını azaltmadan akımı nasıl düşürebiliriz?
Cevap: Trafolarla (trafolar nasıl çalışır sonra anlatılacak)

Bu dökümanın telif hakkı Muhammed Ali ERBİR’e aittir. Kanunlara, insani ve ahlaki değerlere
riayet ederek, çevreye ve kendine zarar vermeyecek şekilde, ve kaynak belirtilerek kullanılabilir.

Muhammed Ali ERBİR | maerbir.com | maerbir@gmail.com | 05444378660
14. Odama üzerinde 70 W yazan sarı ampul patladı, satıcının tavsiyesi üzere üzerinde
12 W yazan ekonomik lamba aldım. Elektrik faturasında karım nedir? (AC de enerji

m

hesaplaması)
15. Florasan lambanın yanındaki ağır kutu ne işe yarar? cevap: florasanın kapasitif
empedansını dengeler. (Reaktif güç)

ri.
co

16. Babamın işyerinde elektrik sayacının yanında cosΦ metre isimli bir cihaz ve

kompanzasyon panosu var. Evde neden yok? Cevap: O işyerindeki cihazlar indaktiftir,

pano kapasitiftir, birbirini nötrler. Bu sayade cosΦ metre hep 1 e yakın bir değerdedir. Bu
da reaktif gücü ve dolayısıyla faturayı azaltır. (güç faktörü)
17. Devre Analizi Teori Sınavı 01 ve Çözümü

tla

18. Elektrikli ısıtıcımın üzerinde iki farklı ayar var. 1000 W ve 2000 W. 2000 W ye getirince
sigorta atıyor neden? Cevap: fazla akım çekiyor (AC rms akım hesaplaması) Fazla

sn
o

akım aksa ne olurki? Cevap: Kablolar ısınır ve erir, yangın çıkabilir

19. Ama sigortalardan biri farklı. O fazla akımda atmıyor, bizim çocuk prize bir şeyler
sokunca atıyor. Neden? Cevap: Kaçak akım koruma rölesi
20.

21. Elektrik için 2 kablo yeterli iken neden prizlerde 3 tane kablo var? Cevap: üçüncü kablo

em
de
r

topraktır. Canlıların çarpılmasını önler (topraklama konusu)
22. Evime toprakla beraber 3 kablo gelmesini beklerken, panoya baktım, 5 kablo var neden?
cevap: 3 faz + 1 nötr + 1 toprak = 5 kablo (3 faz konusu)
23. Elektrik şebekelri neden üç fazlı? Cevap: santrallerde 3 fazlı elektrik üretildiği için. Peki
neden 3 fazlı üretiliyor? Cevap: Üretimi kolay, kullanımı kolay, (çok fazın avantajları)
24. Soru: Amerikada duvar prizlerinde neden 3 delik var? Cevap: 3 hatta şu voltajlar mevcut:
+110 V, 0 V, -110 V (iki fazlı şebeke)

25. Duvardaki elektrik neden Alternatif Akım (AC)? Cevap: Üretimi ve alçaltılıp azaltılması

w
.e

kolay, son kullanıcı için artı eksi bağlantısı önemsiz. Neden voltaj azaltılıp artırılıyor?
Cevap: Aynı gücü aktarırken akımı düşürüp voltajı yükseltmekle iletim hatlarındaki enerji
kaybını düşürmek için. Gelen enerji miktarını azaltmadan akımı nasıl düşürebiliriz?

w

Cevap: Trafolarla (trafolar nasıl çalışır sonra anlatılacak)

w

26.

Bu dökümanın telif hakkı Muhammed Ali ERBİR’e aittir. Kanunlara, insani ve ahlaki değerlere
riayet ederek, çevreye ve kendine zarar vermeyecek şekilde, ve kaynak belirtilerek kullanılabilir.

Muhammed Ali ERBİR | maerbir.com | maerbir@gmail.com | 05444378660

Kod: mae.000027.RL.DC.devre.analzi
DC RL Devreleri nasıl analiz edilir?
Konu ile ilgili video
Video notları .pdf

mri.
co

Kod: mae.000033.RC.devreleri.AC
AC RC Devreleri nasıl analiz edilir?
Konu ile ilgili video
Video notları .pdf

em
de
r

Kod: mae.0000
xxxxxxxxxxx
● Konu ile ilgili video
● Video notları .pdf

sn
o

Kod: mae.0000
xxxxxxxxxxx
● Konu ile ilgili video
● Video notları .pdf

tla

Kod: mae.0000
xxxxxxxxxxx
● Konu ile ilgili video
● Video notları .pdf

Kod: mae.000048.devre.ana.sinav01
Devre Analizi Teori Sınavı 01 ve Çözümü
Sınav Soruları .pdf
Sınavın Çözümü .pdf
Çözüm Videosu

w
.ew

w

Kod: mae.0000
xxxxxxxxxxx
● Konu ile ilgili video
● Video notları .pdf

Bu dökümanın telif hakkı Muhammed Ali ERBİR’e aittir. Kanunlara, insani ve ahlaki değerlere
riayet ederek, çevreye ve kendine zarar vermeyecek şekilde, ve kaynak belirtilerek kullanılabilir.

Muhammed Ali ERBİR | maerbir.com | maerbir@gmail.com | 05444378660

Kod: mae.0000

Konu ile ilgili video
Video notları .pdf

w

w

w
.e

em
de
r

sn
o

tla

ri.
co


m

xxxxxxxxxxx

Bu dökümanın telif hakkı Muhammed Ali ERBİR’e aittir. Kanunlara, insani ve ahlaki değerlere
riayet ederek, çevreye ve kendine zarar vermeyecek şekilde, ve kaynak belirtilerek kullanılabilir.

Related Interests