You are on page 1of 24

2699

is

(verb)

Are

1843

(verb)

Has

384

(verb)

get

233

(verb)

see

204

(verb)

need

193

(verb)

know

181

(verb)

Would

176

(verb)

find

166

(verb)

take

164

(verb)

want

163

(verb)

Does

104

(verb)

learn

102

(verb)

become

97

(verb)

come

88

(verb)

include

80

(verb)

thank

78

(verb)

provide

68

(verb)

create

63

(verb)

add

60

(verb)

understand

59

(verb)

consider

57

(verb)

choose

49

(verb)

develop

49

(verb)

remember

46

(verb)

determine

40

(verb)

grow

37

(verb)

allow

35

(verb)

supply

34

(verb)

bring

31

(verb)

improve

31

(verb)

maintain

30

(verb)

begin

29

(verb)

exist

28

(verb)

tend

28

(verb)

enjoy

27

(verb)

perform

27

(verb)

decide

25

(verb)

identify

25

(verb)

continue

24

(verb)

protect

24

(verb)

require

24

(verb)

occur

23

(verb)

write

23

(verb)

approach

22

(verb)

avoid

22

(verb)

prepare

22

(verb)

build

21

(verb)

achieve

20

(verb)

believe

20

(verb)

receive

20

(verb)

seem

20

(verb)

discuss

19

(verb)

realize

19

(verb)

contain

18

(verb)

follow

18

(verb)

refer

18

(verb)

solve

18

(verb)

describe

17

(verb)

prefer

17

(verb)

prevent

17

(verb)

discover

16

(verb)

ensure

16

(verb)

expect

16

(verb)

invest

16

(verb)

reduce

16

(verb)

speak

16

(verb)

appear

15

(verb)

explain

15

(verb)

explore

15

(verb)

involve

15

(verb)

lose

15

(verb)

afford

14

(verb)

agree

14

(verb)

hear

14

(verb)

remain

14

(verb)

represent

14

(verb)

apply

13

(verb)

forget

13

(verb)

recommend

13

(verb)

rely

13

(verb)

vary

13

(verb)

generate

12

(verb)

obtain

12

(verb)

accept

11

(verb)

communicate

11

(verb)

complain

11

(verb)

depend

11

(verb)

enter

11

(verb)

happen

11

(verb)

indicate

11

(verb)

suggest

11

(verb)

survive

11

(verb)

appreciate

10

(verb)

compare

10

(verb)

imagine

10

(verb)

manage

10

(verb)

differ

(verb)

encourage

(verb)

expand

(verb)

prove

(verb)

react

(verb)

recognize

(verb)

relax

(verb)

replace

(verb)

borrow

(verb)

earn

(verb)

emphasize

(verb)

enable

(verb)

operate

(verb)

reflect

(verb)

send

(verb)

anticipate

(verb)

assume

(verb)

engage

(verb)

enhance

(verb)

examine

(verb)

install

(verb)

participate

(verb)

intend

(verb)

introduce

(verb)

relate

(verb)

settle

(verb)

smell

(verb)

assure

(verb)

attract

(verb)

distribute

(verb)

overcome

(verb)

owe

(verb)

succeed

(verb)

suffer

(verb)

throw

(verb)

acquire

(verb)

adapt

(verb)

adjust

(verb)

argue

(verb)

arise

(verb)

confirm

(verb)

encouraging

(verb)

incorporate

(verb)

justify

(verb)

organize

(verb)

ought

(verb)

possess

(verb)

relieve

(verb)

retain

(verb)

shut

(verb)

calculate

(verb)

compete

(verb)

consult

(verb)

deliver

(verb)

extend

(verb)

investigate

(verb)

negotiate

(verb)

qualify

(verb)

retire

(verb)

rid

(verb)

weigh

(verb)

arrive

(verb)

attach

(verb)

behave

(verb)

celebrate

(verb)

convince

(verb)

disagree

(verb)

establish

(verb)

ignore

(verb)

imply

(verb)

insist

(verb)

pursue

(verb)

remaining

(verb)

specify

(verb)

warn

(verb)

accuse

(verb)

admire

(verb)

admit

(verb)

adopt

(verb)

announce

(verb)

apologize

(verb)

approve

(verb)

attend

(verb)

belong

(verb)

commit

(verb)

criticize

(verb)

deserve

(verb)

destroy

(verb)

hesitate

(verb)

illustrate

(verb)

inform

(verb)

manufacturing

(verb)

persuade

(verb)

pour

(verb)

propose

(verb)

remind

(verb)

shall

(verb)

submit

(verb)

suppose

(verb)

translate

(verb)

be

1145

(verb, auxiliary verb)

have

891

(verb, auxiliary verb)

use

319

(verb, noun)

make

262

(verb, noun)

look

144

(verb, noun, interjection)

help

141

(verb, noun, interjection)

go

131

(verb, noun, adjective)

being

124

(verb, noun)

think

116

(verb, adjective, noun)

read

97

(verb, noun)

keep

96

(verb, noun)

start

96

(verb, noun)

give

93

(verb, noun)

play

75

(verb, noun)

feel

74

(verb, noun)

put

70

(verb, noun)

set

69

(verb, noun, adjective)

change

67

(verb, noun)

say

66

(verb, interjection, noun)

cut

50

(verb, noun)

show

50

(verb, noun)

try

50

(verb, noun)

check

49

(verb, noun, interjection)

call

47

(verb, noun)

move

47

(verb, noun)

pay

47

(verb, noun)

let

46

(verb, noun)

increase

45

(verb, noun)

turn

44

(verb, noun)

ask

42

(verb, noun)

buy

42

(verb, noun)

guard

42

(verb, noun)

hold

42

(verb, noun)

offer

42

(verb, noun)

travel

41

(verb, noun)

cook

40

(verb, noun)

dance

37

(verb, noun)

excuse

37

(verb, noun)

live

35

(verb, adjective, adverb)

purchase

34

(verb, noun)

deal

33

(verb, noun)

mean

33

(verb, adjective, noun)

fall

32

(verb, noun)

produce

31

(verb, noun)

search

31

(verb, noun)

spend

30

(verb, noun)

talk

30

(verb, noun)

upset

30

(verb, adjective)

tell

29

(verb, noun)

cost

28

(verb, noun)

drive

28

(verb, noun)

support

28

(verb, noun)

remove

27

(verb, noun)

return

27

(verb, noun)

run

27

(verb, noun)

appropriate

26

(verb, adjective)

reserve

26

(verb, noun)

leave

25

(verb, noun)

reach

25

(verb, noun)

rest

25

(verb, noun)

serve

25

(verb, noun)

watch

25

(verb, noun)

charge

24

(verb, noun)

break

23

(verb, noun)

stay

23

(verb, noun)

visit

23

(verb, noun)

affect

22

(verb, noun)

cover

22

(verb, noun)

report

22

(verb, noun)

rise

22

(verb, noun)

walk

21

(verb, noun)

pick

20

(verb, noun)

lift

19

(verb, noun)

mix

19

(verb, noun)

stop

19

(verb, noun)

teach

19

(verb, noun)

concern

18

(verb, noun)

fly

18

(verb, noun)

born

17

(verb, adjective, past


particple)

gain

17

(verb, noun)

save

17

(verb, noun, preposition)

stand

17

(verb, noun)

fail

16

(verb, noun)

lead

16

(verb, noun)

listen

16

(verb, noun)

worry

16

(verb, noun)

express

15

(verb, adjective, adverb)

handle

15

(verb, noun)

meet

15

(verb, noun)

release

15

(verb, noun)

sell

15

(verb, noun)

finish

14

(verb, noun)

press

14

(verb, noun)

ride

14

(verb, noun)

spread

14

(verb, noun)

spring

14

(verb, noun)

wait

14

(verb, noun)

display

13

(verb, noun)

flow

13

(verb, noun)

hit

13

(verb, noun)

shoot

13

(verb, noun, interjection)

touch

13

(verb, noun)

cancel

12

(verb, noun)

cry

12

(verb, noun, idiom)

dump

12

(verb, noun, idiom)

push

12

(verb, noun, idiom)

select

12

(verb, adjective)

conflict

11

(verb, noun)

die

11

(verb, idiom)

eat

11

(verb, noun, idiom)

fill

11

(verb, noun, idiom)

jump

11

(verb, noun, adjective)

kick

11

(verb, noun, idiom)

pass

11

(verb, noun, idiom)

pitch

11

(verb, noun)

treat

11

(verb, noun)

abuse

10

(verb, noun)

beat

10

(verb, noun, adjective)

burn

10

(verb, noun)

deposit

10

(verb, noun)

print

10

(verb, noun, adjective)

raise

10

(verb, noun, idiom)

sleep

10

(verb, noun, idiom)

advance

(verb, noun, adjective)

connect

(verb, adjective)

consist

(verb, noun)

contribute

(verb, idiom)

draw

(verb, noun, idiom)

fix

(verb, noun, idiom)

hire

(verb, noun, adjective)

join

(verb, noun)

kill

(verb, noun, idiom)

sit

(verb, idiom)

tap

(verb, noun)

win

(verb, noun)

attack

(verb, noun)

claim

(verb, noun)

drag

(verb, noun, adjective)

drink

(verb, noun)

guess

(verb, noun, idiom)

pull

(verb, noun)

wear

(verb, noun, idiom)

wonder

(verb, noun, idiom)

count

(verb, noun, adjective)

doubt

(verb, noun, idiom)

feed

(verb, noun, idiom)

impress

(verb, noun)

repeat

(verb, noun)

seek

(verb, idiom)

sing

(verb, noun)

slide

(verb, noun, idiom)

strip

(verb, noun)

wish

(verb, noun)

collect

(verb, adverb, noun)

combine

(verb, noun)

command

(verb, noun)

dig

(verb, noun)

divide

(verb, noun)

hang

(verb, noun, idiom)

hunt

(verb, noun)

march

(verb, noun, idiom)

mention

(verb, noun, idiom)

survey

(verb, noun)

tie

(verb, noun, idiom)

escape

(verb, noun, adjective)

expose

(verb, idiom)

gather

(verb, noun, idiom)

hate

(verb, noun)

repair

(verb, noun)

scratch

(verb, noun, adjective)

strike

(verb, noun, adjective)

employ

(verb, noun)

hurt

(verb, noun)

laugh

(verb, noun)

lay

(verb, noun, adjective)

respond

(verb, noun)

split

(verb, noun)

strain

(verb, noun)

struggle

(verb, noun)

swim

(verb, noun)

train

(verb, noun)

wash

(verb, noun)

waste

(verb, adjective, noun)

convert

(verb, noun)

crash

(verb, noun, adjective)

fold

(verb, noun)

grab

(verb, noun)

hide

(verb, noun)

miss

(verb, noun)

permit

(verb, noun)

quote

(verb, noun)

recover

(verb, noun)

resolve

(verb, noun)

roll

(verb, noun)

sink

(verb, noun)

slip

(verb, noun)

suspect

(verb, noun, adjective)

swing

(verb, noun)

twist

(verb, noun)

concentrate

(verb, noun)

estimate

(verb, noun)

prompt

(verb, noun, adjective)

refuse

(verb, noun)

regret

(verb, noun)

reveal

(verb, noun)

rush

(verb, noun)

shake

(verb, noun)

shift

(verb, noun)

shine

(verb, noun)

steal

(verb, noun)

suck

(verb, noun)

surround

(verb, noun)

bear

(verb, noun)

dare

(verb, noun)

delay

(verb, noun)

hurry

(verb, noun)

invite

(verb, noun)

kiss

(verb, noun)

marry

(verb, interjection)

pop

(verb, noun, adverb)

pray

(verb, adverb)

pretend

(verb, adjective)

punch

(verb, noun)

quit

(verb, noun)

reply

(verb, noun)

resist

(verb, noun)

rip

(verb, noun)

rub

(verb, noun)

smile

(verb, noun)

spell

(verb, noun)

stretch

(verb, noun)

tear

(verb, noun)

wake

(verb, noun)

wrap

(verb, noun)

was

352

(past, verb)

like

324

(preposition, verb,
conjunction)

even

223

(adjective, verb, adverb)

film

209

(noun, verb)

water

201

(noun, verb, adjective)

been

200

(past, verb)

well

184

(adverb, verb, noun)

were

180

(past, verb)

example

147

(noun, verb)

own

130

(adjective, verb)

study

118

(noun, verb)

must

108

(auxiliary verb, verb,


adjective)

form

99

(noun, verb)

air

98

(noun, verb)

place

98

(noun, verb)

number

97

(noun, verb)

part

96

(noun, verb, adverb)

field

95

(noun, verb, adjective)

fish

92

(noun, verb)

process

85

(noun, verb)

heat

84

(noun, verb)

hand

81

(noun, verb)

experience

80

(noun, verb)

job

80

(noun, verb)

book

77

(noun, verb)

end

76

(noun, verb)

point

74

(noun, verb)

type

74

(noun, verb)

value

70

(noun, verb)

body

69

(noun, verb)

market

69

(noun, verb)

guide

68

(noun, verb)

interest

67

(noun, verb)

state

63

(noun, verb)

radio

62

(noun, verb)

course

61

(noun, verb)

company

60

(noun, verb)

price

60

(noun, verb)

size

60

(noun, verb, adjective)

card

58

(noun, verb)

list

58

(noun, verb)

mind

58

(noun, verb)

trade

58

(noun, verb)

line

56

(noun, verb)

care

55

(noun, verb)

group

55

(noun, verb)

risk

55

(noun, verb)

word

55

(noun, verb, interjection)

force

54

(noun, verb)

light

54

(noun, verb, adjective)

name

53

(noun, verb, adjective)

school

53

(noun, verb)

amount

51

(noun, verb)

order

51

(noun, verb)

practice

51

(noun, verb)

research

51

(noun, verb)

sense

51

(noun, verb)

service

51

(noun, verb)

piece

50

(noun, verb)

web

49

(noun, verb)

boss

48

(noun, verb, adjective)

sport

47

(noun, verb)

page

46

(noun, verb)

term

46

(noun, verb)

test

46

(noun, verb)

answer

45

(noun, verb)

sound

45

(noun, verb, adjective)

focus

44

(noun, verb)

matter

44

(noun, verb)

soil

43

(noun, verb)

board

42

(noun, verb)

oil

42

(noun, verb)

picture

42

(noun, verb)

access

41

(noun, verb, adjective)

garden

41

(noun, verb)

open

41

(adjective, verb, noun)

range

41

(noun, verb)

rate

41

(noun, verb)

reason

41

(noun, verb)

according

40

(adjective, verb)

site

40

(noun, verb)

demand

39

(noun, verb)

exercise

39

(noun, verb)

image

39

(noun, verb)

case

38

(noun, verb)

cause

38

(noun, verb)

coast

38

(noun, verb)

age

37

(noun, verb)

boat

37

(noun, verb)

record

37

(noun, verb)

result

37

(noun, verb)

section

37

(noun, verb)

building

36

(noun, verb)

mouse

36

(noun, verb)

cash

35

(noun, verb)

class

35

(noun, verb, adjective)

dry

35

(adjective, verb, noun)

plan

35

(noun, verb)

store

35

(noun, verb)

tax

35

(noun, verb)

involved

34

(past, verb)

side

34

(noun, verb)

space

33

(noun, verb)

rule

32

(noun, verb)

weather

32

(noun, verb)

figure

31

(noun, verb)

man

31

(noun, verb, interjection)

model

31

(noun, verb)

source

31

(noun, verb)

earth

30

(noun, verb)

program

30

(noun, verb)

design

29

(noun, verb)

feature

29

(noun, verb)

purpose

29

(noun, verb)

question

29

(noun, verb)

rock

29

(noun, verb)

act

28

(noun, verb)

birth

28

(noun, verb)

dog

28

(noun, verb)

object

28

(noun, verb)

scale

28

(noun, verb)

sun

28

(noun, verb)

fit

27

(adjective, verb, noun)

note

27

(noun, verb)

profit

27

(noun, verb)

related

27

(past, verb)

rent

27

(noun, verb)

speed

27

(noun, verb)

style

27

(noun, verb)

war

27

(noun, verb)

bank

26

(noun, verb)

content

26

(adjective, verb, noun)

craft

26

(noun, verb)

bus

25

(noun, verb)

exchange

25

(noun, verb)

eye

25

(noun, verb)

fire

25

(noun, verb)

position

25

(noun, verb)

pressure

25

(noun, verb)

stress

25

(noun, verb)

advantage

24

(noun, verb)

benefit

24

(noun, verb)

box

24

(noun, verb)

complete

24

(adjective, verb)

frame

24

(noun, verb)

issue

24

(noun, verb)

limited

24

(past, verb)

step

24

(noun, verb)

cycle

23

(noun, verb)

face

23

(noun, verb)

interested

23

(past, verb)

metal

23

(noun, verb)

paint

23

(noun, verb)

review

23

(noun, verb)

room

23

(noun, verb)

screen

23

(noun, verb)

structure

23

(noun, verb)

view

23

(noun, verb)

account

22

(noun, verb)

ball

22

(noun, verb)

concerned

22

(past, verb)

discipline

22

(noun, verb)

ready

22

(adjective, verb)

share

22

(noun, verb)

balance

21

(noun, verb)

bit

21

(noun, verb)

black

21

(noun, verb, adjective)

bottom

21

(noun, verb, adjective)

gift

21

(noun, verb)

impact

21

(noun, verb)

machine

21

(noun, verb)

shape

21

(noun, verb)

tool

21

(noun, verb)

wind

21

(noun, verb)

address

20

(noun, verb)

average

20

(noun, verb, adjective)

career

20

(noun, verb, adjective)

culture

20

(noun, verb)

pot

20

(noun, verb)

sign

20

(noun, verb)

table

20

(noun, verb)

task

20

(noun, verb)

condition

19

(noun, verb)

contact

19

(noun, verb)

credit

19

(noun, verb)

egg

19

(noun, verb)

hope

19

(noun, verb)

ice

19

(noun, verb)

network

19

(noun, verb)

separate

19

(adjective, verb, noun)

attempt

18

(noun, verb)

date

18

(noun, verb)

effect

18

(noun, verb)

link

18

(noun, verb)

perfect

18

(adjective, verb, noun)

post

18

(noun, verb, adverb)

star

18

(noun, verb)

voice

18

(noun, verb)

challenge

17

(noun, verb, adjective)

friend

17

(noun, verb)

warm

17

(adjective, verb)

brush

16

(noun, verb)

couple

16

(noun, verb)

exit

16

(noun, verb)

experienced

16

(past, verb)

function

16

(noun, verb)

lack

16

(noun, verb)

plant

16

(noun, verb)

spot

16

(noun, verb)

summer

16

(noun, verb)

taste

16

(noun, verb)

theme

16

(noun, verb)

track

16

(noun, verb)

wing

16

(noun, verb)

brain

15

(noun, verb)

button

15

(noun, verb)

click

15

(noun, verb)

correct

15

(adjective, verb)

desire

15

(noun, verb)

fixed

15

(past, verb)

foot

15

(noun, verb)

gas

15

(noun, verb)

influence

15

(noun, verb)

notice

15

(noun, verb)

rain

15

(noun, verb)

wall

15

(noun, verb)

base

14

(noun, verb, adjective)

damage

14

(noun, verb)

distance

14

(noun, verb)

pair

14

(noun, verb)

staff

14

(noun, verb)

sugar

14

(noun, verb)

target

14

(noun, verb)

text

14

(noun, verb)

author

13

(noun, verb)

complicated

13

(past, verb)

discount

13

(noun, verb, adjective)

file

13

(noun, verb)

ground

13

(noun, verb, adjective)

lesson

13

(noun, verb)

officer

13

(noun, verb)

phase

13

(noun, verb)

reference

13

(noun, verb, adjective)

register

13

(noun, verb)

secure

13

(adjective, verb)

sky

13

(noun, verb)

stage

13

(noun, verb)

stick

13

(noun, verb)

title

13

(noun, verb)

trouble

13

(noun, verb)

advanced

12

(past, verb, adjective)

bowl

12

(noun, verb)

bridge

12

(noun, verb)

campaign

12

(noun, verb)

club

12

(noun, verb)

edge

12

(noun, verb, idiom)

evidence

12

(noun, verb, idiom)

fan

12

(noun, verb, idiom)

letter

12

(noun, verb, idiom)

lock

12

(noun, verb, idiom)

option

12

(noun, verb)

organized

12

(past, verb)

pack

12

(noun, verb, adjective)

park

12

(noun, verb)

quarter

12

(noun, verb, adjective)

skin

12

(noun, verb)

sort

12

(noun, verb)

weight

12

(noun, verb)

baby

11

(noun, verb, adjective)

carry

11

(noun, verb)

dish

11

(noun, verb, idiom)

exact

11

(adjective, verb)

factor

11

(noun, verb)

fruit

11

(noun, verb)

muscle

11

(noun, verb, adjective)

traffic

11

(noun, verb)

trip

11

(noun, verb, idiom)

appeal

10

(noun, verb)

chart

10

(noun, verb)

gear

10

(noun, verb, adjective)

land

10

(noun, verb, idiom)

log

10

(noun, verb)

lost

10

(adjective, verb, idiom)

net

10

(noun, verb)

season

10

(noun, verb, idiom)

spirit

10

(noun, verb, idiom)

tree

10

(noun, verb, idiom)

wave

10

(noun, verb, idiom)

belt

(noun, verb)

bench

(noun, verb)

closed

(past, verb)

commission

(noun, verb)

copy

(noun, verb, idiom)

drop

(noun, verb)

firm

(adjective, verb, adverb)

frequent

(adjective, verb)

progress

(noun, verb, idiom)

project

(noun, verb)

stuff

(noun, verb)

ticket

(noun, verb, idiom)

tour

(noun, verb)

angle

(noun, verb)

blue

(noun, verb, adjective)

breakfast

(noun, verb)

doctor

(noun, verb)

dot

(noun, verb, idiom)

dream

(noun, verb, adjective)

essay

(noun, verb)

father

(noun, verb)

fee

(noun, verb)

finance

(noun, verb)

juice

(noun, verb, idiom)

luck

(noun, verb, idiom)

milk

(noun, verb, idiom)

mixed

(past, verb)

mouth

(noun, verb, idiom)

pipe

(noun, verb)

please

(adverb, verb, idiom)

stable

(noun, verb)

storm

(noun, verb, idiom)

team

(noun, verb, adjective)

amazing

(adjective, verb)

bat

(noun, verb)

beach

(noun, verb)

blank

(noun, verb, adjective)

busy

(adjective, verb)

catch

(noun, verb)

chain

(noun, verb)

cream

(noun, verb, adjective)

crew

(noun, verb)

detail

(noun, verb, idiom)

detailed

(past, verb)

interview

(noun, verb)

kid

(noun, verb, adjective)

mark

(noun, verb, idiom)

pain

(noun, verb, idiom)

pleasure

(noun, verb)

score

(noun, verb, idiom)

screw

(noun, verb, idiom)

sex

(noun, verb, idiom)

sharp

(adjective, verb, adverb)

shop

(noun, verb, interjection)

shower

(noun, verb, idiom)

suit

(noun, verb, idiom)

tone

(noun, verb)

window

(noun, verb)

wise

(adjective, verb, idiom)

band

(noun, verb)

bath

(noun, verb)

block

(noun, verb)

bone

(noun, verb, adverb)

calendar

(noun, verb)

candidate

(noun, verb)

cap

(noun, verb)

coat

(noun, verb)

contest

(noun, verb)

court

(noun, verb, idiom)

cup

(noun, verb)

district

(noun, verb)

finger

(noun, verb, idiom)

garage

(noun, verb)

guarantee

(noun, verb)

hole

(noun, verb, idiom)

hook

(noun, verb, idiom)

implement

(noun, verb)

layer

(noun, verb)

lecture

(noun, verb)

lie

(noun, verb, idiom)

married

(past, verb, adjective)

narrow

(adjective, verb, noun)

nose

(noun, verb, idiom)

partner

(noun, verb)

profile

(noun, verb)

rice

(noun, verb)

schedule

(noun, verb)

telephone

(noun, verb)

tip

(noun, verb)

bag

(noun, verb)

battle

(noun, verb)

bed

(noun , verb)

bill

(noun, verb)

bother

(noun, verb)

cake

(noun, verb)

code

(noun, verb)

curve

(noun, verb, idiom)

dimension

(noun, verb)

ease

(noun, verb)

farm

(noun, verb, idiom)

fight

(noun, verb)

gap

(noun, verb)

grade

(noun, verb)

horse

(noun, verb, adjective)

host

(noun, verb)

husband

(noun, verb)

loan

(noun, verb, idiom)

mistake

(noun, verb, idiom)

nail

(noun, verb, idiom)

noise

(noun, verb)

occasion

(noun, verb, idiom)

package

(noun, verb)

pause

(noun, verb, idiom)

phrase

(noun, verb)

race

(noun, verb)

sand

(noun, verb, idiom)

sentence

(noun, verb)

shoulder

(noun, verb, idiom)

smoke

(noun, verb, idiom)

stomach

(noun, verb)

string

(noun, verb, idiom)

surprised

(past, verb)

towel

(noun, verb)

vacation

(noun, verb)

wheel

(noun, verb, idiom)

arm

(noun, verb)

associate

(noun, verb, adjective)

bet

(noun, verb)

blow

(noun, verb)

border

(noun, verb)

branch

(noun, verb)

breast

(noun, verb)

buddy

(noun, verb)

bunch

(noun, verb)

chip

(noun, verb)

coach

(noun, verb, adverb)

cross

(noun, verb, adjective)

document

(noun, verb)

draft

(noun, verb, adjective)

dust

(noun, verb)

floor

(noun, verb)

golf

(noun, verb)

habit

(noun, verb)

iron

(noun, verb)

judge

(noun, verb)

knife

(noun, verb)

landscape

(noun, verb)

league

(noun, verb)

mail

(noun, verb)

mess

(noun, verb)

parent

(noun, verb)

pattern

(noun, verb)

pin

(noun, verb)

pool

(noun, verb)

pound

(noun, verb)

request

(noun, verb)

salary

(noun, verb)

shame

(noun, verb)

shelter

(noun, verb)

shoe

(noun, verb)

tackle

(noun, verb)

tank

(noun, verb)

trust

(noun, verb)

assist

(noun, verb)

bake

(noun, verb)

bar

(noun, verb, preposition)

bell

(noun, verb)

bike

(noun, verb)

blame

(noun, verb)

brick

(noun, verb)

chair

(noun, verb)

closet

(noun, verb, adjective)

clue

(noun, verb)

collar

(noun, verb)

comment

(noun, verb)

conference

(noun, verb)

devil

(noun, verb)

diet

(noun, verb)

fear

(noun, verb)

fuel

(noun, verb)

glove

(noun, verb)

jacket

(noun, verb)

lunch

(noun, verb)

monitor

(noun, verb)

mortgage

(noun, verb)

nurse

(noun, verb)

pace

(noun, verb, preposition)

panic

(noun, verb)

peak

(noun, verb, adjective)

provided

(past, verb)

reward

(noun, verb)

row

(noun, verb)

sandwich

(noun, verb)

shock

(noun, verb)

spite

(noun, verb)

spray

(noun, verb)

surprise

(noun, verb)

till

(noun, verb)

transition

(noun, verb)

weekend

(noun, verb)

yard

(noun, verb)

alarm

(noun, verb)

bend

(noun, verb)

bicycle

(noun, verb)

bite

(noun, verb)

blind

(noun, verb, adjective)

bottle

(noun, verb)

cable

(noun, verb)

candle

(noun, verb)

clerk

(noun, verb)

cloud

(noun, verb)

concert

(noun, verb)

counter

(noun, verb, adverb)

dirty

(adjective, verb)

flower

(noun, verb)

grandfather

(noun, verb)

harm

(noun, verb)

knee

(noun, verb)

lawyer

(noun, verb)

load

(noun, verb)

loose

(adjective, verb)

mirror

(noun, verb)

neck

(noun, verb)

pension

(noun, verb)

plate

(noun, verb)

pleased

(past, verb)

proposed

(past, verb)

ruin

(noun, verb)

ship

(noun, verb)

skirt

(noun, verb)

slice

(noun, verb)

snow

(noun, verb)

stroke

(noun, verb)

switch

(noun, verb)

tired

(past, verb)

trash

(noun, verb)

tune

(noun, verb)

worried

(past, verb)

zone

(noun, verb)

anger

(noun, verb)

award

(noun, verb)

bid

(noun, verb)

boot

(noun, verb)

bug

(noun, verb)

camp

(noun, verb, adjective)

candy

(noun, verb)

carpet

(noun, verb)

cat

(noun, verb)

champion

(noun, verb)

channel

(noun, verb)

clock

(noun, verb)

comfort

(noun, verb)

cow

(noun, verb)

crack

(noun, verb, adjective)

disappointed

(past, verb)

empty

(adjective, verb, noun)

engineer

(noun, verb)

entrance

(noun, verb)

fault

(noun, verb)

grass

(noun, verb)

guy

(noun, verb)

highlight

(noun, verb)

island

(noun, verb)

joke

(noun, verb)

jury

(noun, verb, adjective)

leg

(noun, verb)

lip

(noun, verb)

mate

(noun, verb)

nerve

(noun, verb)

passage

(noun, verb)

pen

(noun, verb)

pride

(noun, verb)

priest

(noun, verb)

promise

(noun, verb)

resort

(noun, verb)

ring

(noun, verb)

roof

(noun, verb)

rope

(noun, verb)

sail

(noun, verb)

scheme

(noun, verb)

script

(noun, verb)

slight

(adjective, verb, noun)

smart

(adjective, verb, noun)

sock

(noun, verb)

station

(noun, verb)

toe

(noun, verb)

tower

(noun, verb)

truck

(noun, verb)

witness

(noun, verb)