You are on page 1of 15

Egzamin maturalny

maj 2009

WIEDZA O TACU
POZIOM PODSTAWOWY

KLUCZ PUNKTOWANIA
ODPOWIEDZI

Wiedza o tacu poziom podstawowy


Klucz punktowania odpowiedzi

Nr
zadania

Odpowied

A Miasin folklor
B Petipa utwr literacki
C Niyski antyk, staroytno,
D Niyska folklor

Tace poowieckie,
Duch ry
Pietruszka

3.1 A
3.2 C
3.3 C
3.4 B

Punktacja

8
Za kad poprawn odpowied 1 punkt.

3
Za kad poprawn odpowied 1 punkt.

4
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

4
5

Balet nocy
5.1 G. Balanchine
5.2 J. Jarzynwna-Sobczak
5.3 M. Bjart

1
3
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

6.1 C
6.2 B
6.3 D
6.4 B
6.5 C
6.6 D
6.7 B

Za kad poprawn odpowied 1 punkt

1. Forma ruchu
pooenie rk, doni, pooenie gowy, ustawienie
korpusu, uoenie stp.

Za podanie kadej odpowiedzi po 1 punkcie. Razem 5 punktw.

2. Kompozycja ruchu:
taniec zespoowy,
taniec taczony po linii prostej,
4 osoby w tym 3 taczce lub 4 osoby taczce,
jedna stoi z boku i akompaniuje na tamburynie,
osoby taczce ustawione do siebie i od siebie, jedna
za drug,
pierwsza i ostatnia taczca trzyma rk na biodrze.

Za podanie kadej odpowiedzi po 1 punkcie. Razem 5 punktw.

3. Charakter ruchu:
spokojny, lekki, swobodny, pynny, taneczny, oywiony.
Za podanie co najmniej 2 okrele 1 punkt. Razem 2 punkty.

63

Wiedza o tacu poziom podstawowy


Klucz punktowania odpowiedzi

8.1 A
8.2 C

2
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

9.1 fasz
9.2 fasz
9.3 prawda
9.4 prawda
9.5 fasz

10

10.1 Coppelia
10.2 Giselle
10.3 Dziadek do orzechw
10.4 Don Kichot
10.5 pica krlewna
10.6 Crka le strzeona

5
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

6
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

11

11.1 Loie Fuller


11.2 Alvin Ailey
11.3 Steve Paxton

3
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

12

12.1 fasz
12.2 prawda
12.3 prawda
12.4 fasz
12.5 prawda
12.6 fasz
12.7 prawda
12.8 fasz

Za kad poprawn odpowied 1 punkt

13

13.1 Pas de Quatre


13.2 Jules Perrot
13.3 M.Taglioni, C.Grisi, L.Grahn, F. Cerrito

14

14.2
14.4
14.5

15

A krakowiak
B mazur
C kujawiak
D oberek
E polonez
tace w parach
tace zespoowe

Za kad poprawn odpowied 1 punkt

3
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

Za kad poprawn odpowied 1 punkt

16

16.1 B, e
16.2 C, a
16.3 A, d
16.4 E, c

8
Za kad poprawn odpowied 1 punkt.

64

Wiedza o tacu poziom podstawowy


Klucz punktowania odpowiedzi

17

17.1 C, b
17.2 D, a
17.3 G, d
17.4 F, g
17.5 A, c

10
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

18

18.1 B
18.2 F
18.3 D
18.4 E

4
Za kad poprawn odpowied 1 punkt

Razem

65

100 pkt

Egzamin maturalny
maj 2009

WIEDZA O TACU
POZIOM ROZSZERZONY

KLUCZ PUNKTOWANIA
ODPOWIEDZI

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

Nr
zadania

Odpowied

Punktacja
(20 pkt)

Struktura kompozycji
1.1
1.2

brak fabuy
typowy taniec dla taca
taniec jest wartoci sam w sobie.

01

Skadniki i cechy ruchu, kompozycja ruchu


Skadniki ruchu
wykorzystanie elementw taca klasycznego i wspczesnego lub wykorzystanie techniki taca wspczesnego
tancerze tacz w pooeniu wysokim i rednim
biegi
duo drobnych krokw
czsto uywane ppalce
obroty w miejscu i z przemieszczaniem si
skoki z dwch ng na jedn, na miejscu i z przemieszczaniem si
wolne obroty na jednej nodze z drug uniesion wysoko w gr
odchylenia korpusu do boku
pozy w przysiadach
wysokie unoszenie i wymachy ng
pozy na jednej nodze z drug przy kolanie ( pass)
korpus najczciej w pozycji pionowej
gowa nieruchoma
rce opuszczone nisko, nieruchome lub szeroko otwarte,
brak ruchu doni
Za wymienienie kadego ze skadnikw po 1 punkcie, maksymalnie 8 pkt.

69

08

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

Cechy ruchu
ruch ostry, dynamiczny, kontrolowany, swobodny, wolny
czste zmiany tempa
powtrzenia ruchu

01
Za podanie co najmniej 2 okrele mona przyzna 1 pkt.

Kompozycja ruchu
grupy tancerzy wykonuj te same kombinacje,
tancerze wykonuj te same elementy ruchu
nie ma podziau na taniec mski i eski
wystpuj czste pozy w rnych pooeniach
ruch unisono
neutralno partnerw
brak kontaktu wzrokowego
brak kontaktu cielesnego.

04

Za wymienienie 2 cech kompozycji po 1 punkcie, maksymalnie 4 pkt.

1.3

Kompozycja przestrzeni
ruch rozwinity w przestrzeni,
czste zmiany kierunkw ruchu
ruch odbywa si po liniach prostych lub w ustawieniach geometrycznych
poszczeglni tancerze odczaj si od grupy i wracaj z powrotem
wyszkoleni tancerze, kobiety i mczyni
rne konfiguracje: solo, duety, trio, grupa

02

Za wymienienie 2 cech kompozycji po 1 punkcie, maksymalnie 2 pkt.

Warstwa dwikowa
1.4

01

odgosy wydawane przez czowieka


oddech, wist, gwizd,

70

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

1.5

Warstwa wizualna scenografia, wykorzystanie techniki filmowej


pusta przestrze sceniczna
dekoracj stanowi rozmalowany pastelowymi kolorami horyzont
dekoracja jest abstrakcyjna
jasne, pastelowe wiata
wszyscy taczcy ubrani s w jednakowe, obcise stroje zblione do strojw wiczebnych dla taca modern
barwy pastelowe, nakrapiane lub cieniowane
bose stopy
charakteryzacja naturalna
kostiumy nie determinuj ruchu, kady ruch tancerzy jest widoczny
Za wymienienie 2 cech warstwy wizualnej po 1 punkcie, maksymalnie 2 pkt.

Wykorzystanie techniki filmowej


widz obserwator, obserwacja kierowana jest przez kamer
stosowane s zblienia
kamera prowadzi tancerzy
Za wymienienie co najmniej 1 okrelenia 1 pkt.

71

03

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

2.1 Maurice Bjart


2

2.2 John Neumeier

03

2.3 Marcia Hayde


Za kad podan odpowied 1 punkt.

3.1 Loie Fuller


3

3.2 Alvin Ailey

03

3.3 Steve Paxton


Za kad podan odpowied 1 punkt.

A. menuet
4

B. kadryl

03

C. basse-danse, rej, branle


Za kad podan odpowied 1 punkt.

5.1 prawda
5

5.2 fasz

03

5.3 prawda
Za kad podan odpowied 1 punkt.

6.1 Dama kameliowa, J. Neumeier


6

6.2 Don Kichot, M. Petipa

03

6.3 Zielony st, K. Jooss


Za podanie tytuu dziea i nazwiska choreografa 1 punkt.

7.1 krakowiak
7

7.2 oberek

03

7.3 mazur
Za kad podan odpowied 1 punkt.

8.1 Wojciech Wiesioowski


8

02

8.2 Stanisaw Szymaski


Za kad podan odpowied 1 punkt.

72

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

Zadanie 9.
Temat 1. Na podstawie baletu Wesele do muzyki Igora Strawiskiego porwnaj rodki artystyczne, ktre wykorzystali Bronisawa Niyska
i Jii Kylin, tworzc wasne wersje baletu.
Kryterium
szczegowe

Nr

Prezentacja wasnego
stanowiska

Jasna, uwzgldniajca odniesienie do usytuowania i powstania obu spektakli.

Wesele B. Niyska
Choreografia
widoczna fascynacja konstruktywizmem,
choreografia prosta, surowa, oparta gwnie na konfiguracjach zespoowych,
ladowe, bardzo rzadkie popisy solistw,
grupowanie tancerzy w figury geometryczne, operowanie nimi-ywe piramidy,
jednostajno ruchu lub powtarzalno sekwencji ruchowych
wyduanie sylwetek tancerzy przy zastosowaniu point u tancerek i mocno
wyprostowanych sylwetkach tancerzy na wzr ikon starorosyjskich,
ruch ostry, szorstki, geometryczny,
wprowadzenie wspczesnych elementw sportu, gimnastyki, podskokw, zeskokw
ruch nie jest nacechowany emocjonalnie
wyrany podzia na sceny
powizanie ruchu z muzyk
stosowanie symbolicznych gestw
Scenografia, kostium
pusta scena rozplanowana na dwch poziomach
podest z dwoma cianami imitujcymi rogi izby,
drewniane awy, drzwi, przez ktre wida ko z pierzyn,
kostiumy stylizowane na chopskie, w kolorach bieli i brzu:
tancerki-proste suknie, koszule, chusty, dugie warkocze,
tancerze-koszule, spodnie,

Argumentacja

Tre pracy

Kryterium
oglne

Odpowiedzi

Za uwzgldnienie 2 z powyszych zagadnie 1 punkt. Maksymalnie 4 punkty.

73

Punkty
(10)
1 pkt

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

Jii Kylin

Choreografia
poczenie taca wspczesnego z neoklasycznym
zastosowanie taca klasycznego indywidualnie przetworzonego i dostosowanego do
potrzeb choreografii,
formowanie dramaturgii baletu poprzez ruch,
zastosowanie pauz i akcentw,
operowanie bardzo wolnym lub bardzo szybkim tempem ruchu nieskorelowanym z
tempem przebiegu muzycznego,
wprowadzanie gestw ekspresyjnych i emocjonalnych w celu budowania akcji,
brak wyranego podziau na sceny
wyeksponowanie na pierwszy plan solistw, relacji midzy nimi.
Scenografia, kostium
Dekoracja nawizujca do wntrza wiejskiej chaty, jasne barwy,
pusta przestrze sceny
stroje tancerzy i tancerek jednakowe, w kolorach pastelowych, wykorzystywane w tacu
modern
nie korzysta z point dla tancerek.

Za uwzgldnienie 2 elementw 1 punkt. Maksymalnie 3 punkty.

Syntetyzowanie
wasnych rozwaa.

Ocena wasna rnych wersji baletu.

Poprawno
jzykowa.

Nieliczne bdy fleksyjne i skadniowe.

01
01
RAZEM

74

10 pkt

Wiedza o tacu poziom rozszerzony


Klucz punktowania odpowiedzi

Temat 2. Omw i oce wpyw Mary Wigman prekursorki taca ekspresjonistycznego na tworzenie podstaw taca wspczesnego w Europie.
Kryterium
oglne

Kryterium
szczegowe
Przedstawienie
tezy

Nr
1

Punkty
(10)

Odpowiedzi
Usytuowanie Mary Wigman w przedziale taca wspczesnego i wskazanie drogi rozwoju jej idei
i zaoe artystycznych.
Odniesienie si do zaoe M.Wigman
wydobycie maksymalnego wyrazu z kadego ruchu i gestu tanecznego,
wyraanie silnych, zdecydowanych uczu,
ubogie i ograniczone techniczne rodki taneczne,
cakowite zerwanie z zasadami taca klasycznego,
stosowanie przejaskrawionej mimiki, groteskowych, penych patosu ruchw, symbolicznych
gestw,
stosowanie dynamiki podkrelanej cig zmian naprania i rozluniania mini,
podkrelanie ogromnej roli improwizacji,
komponowanie tacw bez muzyki
komponowanie tacw do akompaniamentu perkusji
wana rola rytmu,
kontrast midzy ruchem i rytmem
ukadanie tacw do muzyki powstajcej razem z kompozycj,
zwracanie uwagi na perfekcyjne wyksztacenie muzyczne tancerek,
stosowanie krtkich form choreograficznych-tacw zestawianych w cykle pod wzgldem
nastroju,
zaoenie szkoy i propagowanie wasnych idei wrd uczniw i na corocznie organizowanych
kursach,
brak opracowanego systemu nauczania
przestrze niewidocznym partnerem.

02

Za uwzgldnienie 2 z powyszych argumentw 1 punkt. Maksymalnie 6 punktw

Jzyk

Syntetyzowanie
wasnych
rozwaa
Poprawno
jzykowa i
terminologia.

Zwrcenie uwagi na konsekwencje dziaa Mary Wigman i wpywu jej idei na innych twrcw
europejskich.

01

Poprawne posugiwanie si terminologi, nieliczne bdy fleksyjne i skadniowe.

01
RAZEM

75

10 pkt