You are on page 1of 30

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

1 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Ad Astra

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

2 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

E = Ey
I = i (ki tane yazdm nk uzatlarak okunacak)
O = Ov
U = Uu (Uzatld iin iki tane)
C = K (''Lache'' kelimesini ngiliz ngilizcesiyle okurken kan K sesi gibi yani Lak diye telaffuz ediliyor
oradaki K gibi ite)
G = C (C nin ardnda ksa bir harfi varm gibi okunacak)
Q = K (Bu da C gibi ardnda ksa harfi varm gibi okunacak)
X = Ks yani bildiimiz X
Y = Yi
Z = Zood (O harfi uzatlarak ve U harfine benzetilerek okunacak)(ngilizcedeki hayvanat bahesi
anlamndaki Zoo gibi telaffuz edilecek)

rnek veriyorum aklnzda kalsn harfler yan yana gelince armayn:


Ci = Kii
Di = Dii
Ai = Eh-i
Ao = Eh-Oo
Eh = Eh (Uzatmadan bir rpda okuyun,ksa)
Oi = Ov-i (V vurgusuz)
Qu = Kvuu (V bastrlmadan vurgusuz geilecek)
Dierleri normal okunuyor.
Mesela orijinal metinde yazan ''ZACAR'' ele alalm. Z, zod diye okunuyor, A, eh diye okunuyor, C, k
diye okunuyor, R ise normal. Ortaya kan ise Zodehkehr.
Viiuuiiehlprt byle okuyacaksn .
Harflerin trke karlklarndaki farkllklar yukarda gerisi ayn.
A-uzun, vurgulu lah-di-dah da olduu gibi
a-ksa, vurgusuz Franszcadaki patte kelimesinin iindeki okunuu gibi
B-genellikle ngilizcedeki b sesine benzemektedir ancak bir m harfi ve herhangi bir sessiz harf
arasndaysa veya "m harfinden sonra geliyorsa sessizdir.
b-i ve e den nce geliyorsa (ancak bir ok istisna vardr) s sesi verir.
C-Baz istisnalar dnda a, o, "u harflerinden nce geliyorsa k sesi verir.
CH- kelimenin sonunda yer almas gibi, bir ok pozisyonda genelde K sesi verir
D-genellikle tm pozisyonlarda d sesidir
E-vurguluysa Franszca fee kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise ngilizcedeki bed
kelimesinin okunuu gibidir.
F-Genellikle tm pozisyonlarda "f sesi gibi seslendirilir
G-a, o, u gibi seslilerden nce gelirse Trkedeki g sesi gibi seslendirilir, i ve e
seslilerinden nce ise ngilizce g harfinin okunuu eklinde seslendirilir (ci)
H-Genellikle tm pozisyonlarda h sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonlar hari)
-vurgulu ise Franszca machine kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa ngilizcedeki bit
kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarnda ay, ey, oy sesi verir. Eer bu ses kelime
banda ise ve bir sesliden nce gelen bir pozisyondaysa y sesi verir rn: Iad: Yad

K-genellikle k sesindedir
L-genellikle "l sesindedir
M-genellikle m sesi verir
N-genellikle n sesi verir
O-eer vurgulu ise Franszca "mot" kelimesinde okunduu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not"
kelimesinde olduu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

3 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

P-Genellikle p sesindedir (ph kombinasyonu hari)


PH- f sesi verir
Q-q harfi kwa olarak seslendirilir
QU- kw olarak seslendirilir (ngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)
R-ngilizcedeki right kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak sylenir.
S-genellikle s sesi verir.
SH- genellikle sesi verir.
T-th kombinasyonu haricinde bilinen t sesini verir
TH- ngilizce thank kelimesinin okunuu gibi bir seslendirilii vardr (yalnz burada dikkat edelim bu
kelime acemi ngilizcesinde sylendii bigi tenk deildir, dil iki diin arasnda gevek olarak durur)
U-uu ya da u eklinde seslendirilir. Eer kelimenin ortasndaysa yu olarak seslendirilir. Eger bir
sesliden nceyse ya da kelime sonunda ise, v ya da w sesi verir.
X- ks olarak seslendirilir
Z-bilinen z sesindedir.
ilerki blmlerde vurgulanacaktr ancak imdi sylemekte fayda var.Enochian dili, 21 karakterlidir,
yukardaki listedeki 24 karakter yoktur. C ve K tek bir harf olarak yazlr ( I ve Y, U ve V de olduu gibi)
Yukardaki okunu rehberini kullanarak, aada, lk Aethyr LIL in arma ritelinin balang
blmn 16. yzylda kullanlan enochian dili ile kullanm eklini veriyorum:
"Mdriaks di-es praf LIL kis mik-olz snir ka-zgo od fsis balzzras yaida. Nonsa gohlim: mkma
adyan mad, y-od blirb, soba o-ona kis lusftias pirpsol, di-es abrsa nonsf net-ib ka-ozji, od tilb
adft dmploz ..."
Her ey gibi, Enochian dili de son 400 ylda ufak deiikliklere uramtr. Okunu ekilleri modernize
edilerek bu gnn pratisyenleri iin daha kolay bir yntem verilmitir. Aadaki harf tablosu, bu
modernizasyon almas ierisinde harflerin nasl seslendirilmesi gerektiini aklamaktadr.
HARF SESLENDRMELER
A-Genellikle ah
B-Genellikle beh
C- Genellikle keh
D-Genellikle deh
E-Genellikle eh
F-Genellikle feh, baz durumlarda eff
G-Genellikle geh ya da ge, baz durumlarda eg
H-Genellikle heh
-Genellikle Ee
J-Genellikle jeh
K-Genellikle keh
L-Genellikle leh, Bazen el
M-Genellikle meh, bazen em
N-Genellikle neh, baz durumlarda en noo ya da nu
O-Genellikle oh
P-Genellikle peh
Q-Genellikle qeh (yukarda qnun okunuuna baknz), bazen queh yada quah
R-Genellikle reh, rah, bazen de ar
S-Genellikle seh bazen "ess"
T-Genellikle teh
U-Genellikle ueh (bkz. u nun seslendirilii (yukardaki blm) )
V-Genellikle veh
W-Genellikle weh (ok nadiren kullanlan bir sestir)
X- Genellikle ts, Bazen de sah
Y-Genellikle yeh, baz kelimelerde Ee
Z-Genellikle zeh, baz kelimelerde zod, nadiren de zoad
Bu durumda yukaridaki metni okumak iin nce fonotii ve titreim vurgulama etkisini bilmekde fayda
var .Bu gibi diller sadece yazmakla i grmyor nk yz yllardr kelimelere yklenen enerjilerin
titreimleri ile allyor.

enochian metinleri, doast varlklarn davetlerini ieren bir dizi arlar ierdiinden kelimelerin
nasl okunaca ve seslendirilmesi gerektii nemlidir. ou majikal sistemde, metin ierisindeki
seslendirme hatalar potansiyel bir tehlike ierir. Aadaki alma, John Deenin Enochian dilinin
okunuu zerine bir almadr.
Bulunduu dnemde John Dee, elinde baka fonetik alfabesi olmadndan almasn ngiliz
fonetiine gre yapmtr. Ben de sizlere bu almay elimden geldiince sadece Trke bilen birinin
de anlayaca biimde vermeye alacam. Umarm aklayc olabilirim. John Dee dg iin
yumuatlm g sesini kullanmtr (fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktr) ngilizcedeki gem
szc iyi bir rnektir (cem) diye okunur (ak e ile). Dee, almasnda birok sesli harf zerine
vurgulamalar yapmtr. alma ierisinde ds di-es olarak seslendirilir. Z harfi zod olarak
seslendirilir ( ngilizcede zet ya da zi olarak seslendirmenin aksine). ngilizce'de u harfi yu olarak
seslendirildiinden Yule (tr.okunu:yul) kelimesini ul olarak yazmaktadr.
Bu bilgilerle birlikte, aada Enochian dilinin nasl seslendirildii ile ilgili daha iyi bir fikre sahip
olacaksnz.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

4 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Ortaya kan sonu, enochian seslendirmesi, ilk bata grldnden ok daha fazla ngiliz diline
benzemekte olduudur.

HARF SESLENDRMELER
A-uzun, vurgulu lah-di-dah da olduu gibi
a-ksa, vurgusuz Franszcadaki patte kelimesinin iindeki okunuu gibi

B-genellikle ngilizcedeki b sesine benzemektedir ancak bir m harfi ve herhangi bir sessiz harf
arasndaysa veya "m harfinden sonra geliyorsa sessizdir.

b-i ve e den nce geliyorsa (ancak bir ok istisna vardr) s sesi verir.

C-Baz istisnalar dnda a, o, "u harflerinden nce geliyorsa k sesi verir.

CH- kelimenin sonunda yer almas gibi, bir ok pozisyonda genelde K sesi verir
D-genellikle tm pozisyonlarda d sesidir
E-vurguluysa Franszca fee kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise ngilizcedeki bed
kelimesinin okunuu gibidir.
F-Genellikle tm pozisyonlarda "f sesi gibi seslendirilir
G-a, o, u gibi seslilerden nce gelirse Trkedeki g sesi gibi seslendirilir, i ve e
seslilerinden nce ise ngilizce g harfinin okunuu eklinde seslendirilir (ci)
H-Genellikle tm pozisyonlarda h sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonlar hari)
-vurgulu ise Franszca machine kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa ngilizcedeki bit
kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarnda ay, ey, oy sesi verir. Eer bu ses kelime
banda ise ve bir sesliden nce gelen bir pozisyondaysa y sesi verir rn: Iad: Yad

K-genellikle k sesindedir
L-genellikle "l sesindedir
M-genellikle m sesi verir
N-genellikle n sesi verir
O-eer vurgulu ise Franszca "mot" kelimesinde okunduu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not"
kelimesinde olduu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.
P-Genellikle p sesindedir (ph kombinasyonu hari)
PH- f sesi verir
Q-q harfi kwa olarak seslendirilir
QU- kw olarak seslendirilir (ngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)
R-ngilizcedeki right kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak sylenir.
S-genellikle s sesi verir.
SH- genellikle sesi verir.
T-th kombinasyonu haricinde bilinen t sesini verir
TH- ngilizce thank kelimesinin okunuu gibi bir seslendirilii vardr (yalnz burada dikkat edelim bu
kelime acemi ngilizcesinde sylendii bigi tenk deildir, dil iki diin arasnda gevek olarak durur)
U-uu ya da u eklinde seslendirilir. Eer kelimenin ortasndaysa yu olarak seslendirilir. Eger bir
sesliden nceyse ya da kelime sonunda ise, v ya da w sesi verir.
X- ks olarak seslendirilir
Z-bilinen z sesindedir.
ilerki blmlerde vurgulanacaktr ancak imdi sylemekte fayda var.Enochian dili, 21 karakterlidir,
yukardaki listedeki 24 karakter yoktur. C ve K tek bir harf olarak yazlr ( I ve Y, U ve V de olduu gibi)
Yukardaki okunu rehberini kullanarak, aada, lk Aethyr LIL in arma ritelinin balang
blmn 16. yzylda kullanlan enochian dili ile kullanm eklini veriyorum:
"Mdriaks di-es praf LIL kis mik-olz snir ka-zgo od fsis balzzras yaida. Nonsa gohlim: mkma
adyan mad, y-od blirb, soba o-ona kis lusftias pirpsol, di-es abrsa nonsf net-ib ka-ozji, od tilb
adft dmploz ..."

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

5 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Her ey gibi, Enochian dili de son 400 ylda ufak deiikliklere uramtr. Okunu ekilleri modernize
edilerek bu gnn pratisyenleri iin daha kolay bir yntem verilmitir. Aadaki harf tablosu, bu
modernizasyon almas ierisinde harflerin nasl seslendirilmesi gerektiini aklamaktadr.
HARF SESLENDRMELER

A-Genellikle ah
B-Genellikle beh
C- Genellikle keh
D-Genellikle deh
E-Genellikle eh
F-Genellikle feh, baz durumlarda eff
G-Genellikle geh ya da ge, baz durumlarda eg
H-Genellikle heh
-Genellikle Ee
J-Genellikle jeh
K-Genellikle keh
L-Genellikle leh, Bazen el
M-Genellikle meh, bazen em
N-Genellikle neh, baz durumlarda en noo ya da nu
O-Genellikle oh
P-Genellikle peh
Q-Genellikle qeh (yukarda qnun okunuuna baknz), bazen queh ya da quah
R-Genellikle reh, rah, bazen de ar
S-Genellikle seh bazen "ess"
T-Genellikle teh
U-Genellikle ueh (bkz. u nun seslendirilii (yukardaki blm) )
V-Genellikle veh
W-Genellikle weh (ok nadiren kullanlan bir sestir)
X- Genellikle ts, Bazen de sah
Y-Genellikle yeh, baz kelimelerde Ee
Z-Genellikle zeh, baz kelimelerde zod, nadiren de zoad
Bu bilgi eiinde, yukarda verilen metnin modern Enochian ile okunuu yle olacaktr:
"Mah-deh-ree-ahtz Deh-seh Peh-rah-feh Lee-el Keh-hee-seh Mee-kah-oh-leh-zeh Sah-ah-nee-reh
Kah-oh-seh-goh Oh-deh Fee-see-ess Bah-leh-zee-zeh-rah-seh Ee-ah-ee-dah Noh-en-kah Goh-huehlee-meh Mee-keh-mah Ah-doh-ee-ah-neh Mah-deh Ee-ah-oh-deh Beh-lee-oh-reh-beh Soh-bah Oh-ohah-oh-nah Keh-hee-seh Lueh-kee-feh-tee-ah-seh Pee-ree-peh-soh-leh Deh-seh Ah-beh-rah-ah-seh-sah
Noh-en-keh-feh Neh-tah-ah-ee-beh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Tee-leh-beh Ah-deh-peh-hah-heh-teh
Dah-meh-peh-loh-zeh ..."

Grld zere, enochian dili yirminci yzyla kadar olduka byk bir evrim geirmitir ancak
unutmamal ki her iki kullanm da doru ve majikal uygulamalarda ayn etkidedir. Enochiann
seslendirme varyasyonunu tamamen pratisyenin seimidir.
Enokyan dilinin ne olduunu daha basit bir anlatmla zetliyeyim. John Dee isiml bir papaz (ayn
zamanda majisyen yani byc) kuvars kre ile gr (vizyon, yani kre iine bakarak gelecei,
gemii, varlklar grme) almalar yapmaktayd. Ayn zamanda kara ayna ile (siyah bir ayna) de bu
almalarn desteklemekteydi. John Dee, bu almalar srasnda Edward Kelley ile tanr ve ikisi
youn bir metafiziksel alma iine girer.
Bu almada John Dee kristal krede, baz k eklinde varlklar grdn sylemektedir. Bu
varlklarla irtibat glendirirler ve varlklar bunlara bir dizi sistem ve dil retirler. Enochian dili ve
sistemi denen bu sistem, dnya da hi duyulmam bir dili ve tuhaf tablosal sistemleri iermektedir.
John Dee kendi inanc gerei bu varlklara "melek" demitir. Halbu ki krede grdklerinin "melek"
deil "boyutsal varlklar" olduu aikardr. (Yani bizden farkl boyutta yaayan varlklar)
Neyse, gelelim John Dee ve baz metafizik aratrmaclarn iddialarna. BU iddialara gre enokyan dili
dnyada konuulan ilk dillerden. (ikincisi sanskrite ncs aramca) BU dil John Dee vastasyla
gelsede zaman iinde birok majisyen tarafndan bu dil ile ilgili bilgiler alnmtr. u gerek ki u anda
enokyan dilini retebilecek bir kimse yoktur. nk bu dili ileri seviyeye gelen majisyenlere ani bir
bilgi yklemesi gibi varlklar tarafndan yklenir. Ne retilebilir ne de renebilir. Bunu sadece bu ite
ilerleyenler (hepsi deil bir ksm) renebilir. Ama baz szckler deifre edilebilmitir. Aratrmalarda
baz metinler bulabilirsiniz bu metinlerde deifre edilebilmitir. Ama byk bir ksm bilgiye ulamanz
ok zordur. Ancak baz majikal kaynaklardan bu enokyan szcklerini bulabilirsiniz.
Birok en eski kadim maji kitaplar (by kitaplar) bu dilde yazld iin her majisyen tarafndan
zlemez. Dilde vurgu ve aksan ok nemlidir:
Zavec isimli bir enokyan szc vardr. Ama Zavec szcn bu ekilde okursanz ok byk
hataya dersiniz ve bir anlam olmaz. nk bu szcn gerek okunuu yledir:
zoad-ah-kah-ray
Titreimsel bir ses ile azdan enerjinin ktn hayal ederek sylenmelidir. BU szcn anlam
'hareket et' demektir.
13 temmuz 1527 doan Dr. John Dee 1580li yllarda yapaca almalarla zamannn en byk
bilginleri arasnda yer alr. Bir sre Kralie Elizabethin saray mneccimi olarak grev yapan Dee, bir
ok bilimde ncllne ramen gnmzde genelde astroloji, simya, melek majisi ve Kabala
konusunda derin ettlerinden dolay hatrlanacakt. Bu ettlerde durugr yetenee sahip olmayan
Dee, 10 Mart 1582 tarihinde Edward Kelleyi duru grr olarak hizmetine almt. Kelley daha ilk gnde,

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

6 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Deenin verdii kristal kreye bakarak ilk nce bamelek Uriel, daha sonra Rafael ve Mikhaelden
Deenin mistik kitab SOYGA konusunda tatmin edici mesajlar iletti.
Btn olup bitenler de Dee tarafndan ayrntl bir ekilde kaydedilmekteydi. Daha sonra melekler baz
eyalarn yapm iin talimatlar verecekti. Bunlar arasnda Kutsal Masa, Sigillum Dei Aemeth (Mumdan
yapl 9 in apnda karmak bir tlsm), Seven Ensigns of Creation (masanun zerine izilen karmak
tablolar/vefkler), bir Lamine (majikal gs plakas) ve majikal yzk. Bu sralarda meleklerden
verildii iddia edilen yeni bir kristal kre Sigillum Dei Aemeth zerine yerletirilmesi sylendi.
Bundan sonra Kelley aracl ile gezegen majisi zerinde bir sistem iletildi. Robert Turnere gre: 26
Mart 1582 tarihinde Kelley meleklerin dili ile ilgili olduunu inand 21 harften oluan bir alfabe
aklad 29 Mart ve 6 Nisan 1583 arasnda Dee ve Kelly Meleklerden tebli edilen Liber Logaeth
kitabn ilk blmn yazya dktler. Bu eser (ayrca Enokun Kitab, Liber Mysteriorum Sextus (et
sanctus) ve Tanrnn Sz Kitab olarak bilinirdi) ve ilk olarak Enokyan veya Melek dilinde 50 Davetten
(nvokasyon) ve ikinci olarak ok sayda harf ve bazen say ieren (4949 haneli) kareden olumutu
Dee Amidah gah lesco van gedon amchih ax or mandol gibi imlasn hi bilmedii bir ok cmle
yazard
Melekler Liber Loaethin tamamnn 40 gnde yazlmasn emrettiler ve gerekten 6 Mays 1583te, ilk
Melek Davetlerinin veriliinden 39 gn sonra tamamlanmt. Her ne kadar Liber Logaeth (Kelleynin
yazp hazrlad) basit Latin harflerinde yazlmsa, Melekler kitabn Melek Alfabesinde yeniden yazlp
gmle ciltlenmesine dair yine talimatlar verdiler- her ne kadar bunun yapldna dair herhangi bir
kanta rastlamadmsa de 16 Austos 1584 tarihinde Dee yle yazd: Tanr ve gkyz bilir ki kitab
gmle kaplamak iin elimden gelini yaptm
Grlyor ki bilinmeyen bir yntemle Liber Logaeth, daha sonraki almalarda kullanlan 48 Melek
Anahtarlar sistemi ortaya karmak iin kullanld 13 Nisan ve 13 Temmuz 1584 arasndaki Melek
almalar i ie majikal sistemin yaratlmasna neden oldular. Bunlar 48 Claves Angelicae (48
Melek Anahtarlar), Liber Scientiae Auxilii et Victoriae Terrestris (Bilgi, Yardm ve Dnyasal Zafer
Kitab) ve Dua ve Davet Kitab.. Deenin notlarna gre almalar ilerledike Kelley asndan son
derece sarsc bilgiler gelmeye balad ve zaman zaman isyan edip ayrlmaya kalkt. Bazen melek
olarak iletiime getii varlklasn aslnda demon olduklarn haykrdysa da Dee onu yattrmaya
almt. Dee Kelleyi rahatsz eden mesajlar syle sralad:
Onlara Kelleyi ikna etmeye altlar ki;
- sa Tanr deildir.
- saya herhangi bir dua yaplmamaldr.
- Gnah yoktur.
- nsan ruhu lmden sonra domak zere bir cenine geer.
- nsan ruhu says hep ayn olmutur.
- Adem ve Havvadan treyen nesiller tarih deil, mecazidir.
Dr. Deenin Enokyan klliyat uzun sre unutulduktan sonra Golden Dawn retilerinde grlr. Daha
sonra McGregor Mathers ve Aleister Crowley tarafndan bu konu zerinde nemli almalar
yaplmtr. Crowley Vision and the Voice gnlklerinde Enokyan sistemindeki 30 Aethyr ve melek
varlklar ile alma vizyonlarn veriyor ve enokyan sistem iin yle diyor: Bu almay samimi
klan ey kimsenin aklayamad bir ekilde harflerle dolu yz akn kare elde edilmesidir. Altn
afak yelerince bugn uygulamalarda hala temel olarak kullanlmaktadr.
Dee masann zerinde nnde bir veya birka (4949) kare ile otururdu. Kelly onlarn Kutsal Masa
dedikleri masann nnde otururdu ve British Mzede masadaki baz tlsmlarla birlikte grebileceiniz
gr tana bakard ve iinde bu karelerin birindeki harfleri bir sopayla tek tek gsteren bir melek
grrd. Kelly rnein - O kolon 6, sra 31i iaret ediyor ve harfi belirtmeden bylece devam
edermi, bu harfi Dee karedeki sz konusu hanede bulur ve not ederdi. Bu Kelleynin oluacak
kelimeleri nceden bilmediini gsterir. Eer bilseydi karelerdeki 2401 harfin yerlerini tek tek bildiini
kabul etmemiz gerekir. Bu da olduka artc bir beceri olurdu. Melek iini tamamlaynca, mesaj ters
okunup yeniden yazlrd. (Bunun ters ekilde dikte edilmesinin sebebi doru ekilde iletilmesi o
sradan istenmeyen gleri arabilecek kadar gce sahip olmasndan dolaydr).
Bu Anahtarlar veya arlar ters yazldnda Enokyan veya Melek dili olarak adlandrdklar bir dilde
arlar ortaya kmt. Dilin kendine has bir sentaks ve grameri vardr.
Yukarda da yazld gibi, Dee her ne kadar uzunca bir sre Scrying yntemiyle tebliler almaya
alsa da baarl olamamtr. Ta ki 1582de yetenekleriyle onu kendine hayran brakan Edward Kelley
ile karlaana kadar. Mkemmel sonular alan Dee hemen Kelleyi hizmetine alr. te bu ikilinin bu
iler iin kulland kre, u anda Londrada ki Science Mzesinde muhafaza edilmektedir. En son
krenin 2004 Aralk aynda alnd ve sonra tekrar ele geirildii gibi haberler, ne kadar muhafaza
edildii konusunda phe uyandryor aslnda.
*Scrying; Crystal Gazing ( Kristale Bakmak ) olarakta bilinen su, ayna, cam, kre gibi yanstabilen
nesneler zerinde konsantre olarak bedensiz varlklardan gelecek tahminleri, istee bal sorular
sorarak cevaplar almak ve sulular bulmak eklindeki uygulamalara verilen ngilizce kkenli isimdir.

Enokyan szlk rnekleri:


Sabit Duran:cafafam/casasam (deikenlik gsterebilir)
Yetenek:bab
Alakal Olmak/Birey hakknda:dorpha
stnde/Yukarsnda:calz

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

7 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Gn Yukarsnda:calz
'a gre:marb
Hareket/Faaliyet:sor
Hareket Etmek(Bize Kar):imuamar
Eklemek:uml,vml
Hayranlk:rsam
Hayranlk(le):g-rsam
a(Ya):homin
alar(Gerek Olan):homil
Hepsi:tol, ton
Tm Yaratklar/Yaratlanlar:tolhami
Tek Olan:L, il (Not:Satanic Bible'dan girmi olan bu sfat yhvh'nin sfatlarndandr.)
Her eye Gc Yeten:iaidon
Tm Mevcudiyet:tofglo
Hem/Ayrca:t, dst
Daima/Her Zaman:paid
Ben(I am):zir, zirdo
Ben(Ben sizin tanrnzn Lord'uyum):zirenaiad
Ortasnda:nothoa
Ait Olmak:aaf aai, aao, eai, oai, nothoa
Bize Ait:aaiom
Sana Ait:aai
Arasndan:aaf, aao, bogpa
Ve:od, sa, das
Ve:ds
Melek:merifri/murifri
Hiddet/Kzgnlk:unph, vonph, vonpho
Kzgnlk(Gazap-fke):ivonpovnph
Safha:diu
Drdnc Safha:sdiv
kinci Safha:vivdiv
nc Safha:dviv
Baka:symp, simp, smnad, ca
Bir Baka:lsmnad
Bir Bakas le:asymp
Herhangi Bir:droln
Meydana kmak/Belli Olmak:zamran, zacar
Ve Meydana kmak/Zuhur Etmek:odzamran
Tatbik Etmek:imvarmar
Yakmak/Yaramak:noas
Kapal/rtl:ethamz
Blnm/Ayrlm:poilp
Donatlm/Sslenmi:hvbar
Muhafaza Edilmi:blans
Hesaplanm/llm:chisholq
Kudretli Olan:chismicaolz
Hazrlanm/Hazrlkl Olan:abramig
Sen:geh
Bunlar:vnalchis
Onlar:chiis, chis, chiso, zchis
Biz:gea
Ortaya kmak:torzu, torzul, torzulp, torgu, torgv, torzv
Senin Hnerin:ils
Gibi:ca,ta
ok Sayda:plosi
Ho Olann Tayclar:obelisong
Uzaklamak/Uzaklara Gitmek:niiso, niisa

Enok melekleri:

A
* Aaan
A minor angel.
* Aadt

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

8 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

A minor angel.
* Aaetpio
A senior of Fire associated with Mars.
* Aanaa
A minor angel.
* Aaodt
A minor angel.
* Aaoxaif
A sub-angelic Watchtower leader in the East.
* Aavan
A minor angel.
* Aavna
A minor angel.
* Aax
A cacodemon.
* Abamo
A minor angel.
* Abaoz
A minor angel.
* Abmo
A minor angel ruled by Aiaoai Oiiit.
* Aboz
A minor angel.
* Acar
A minor angel ruled by Rzionr Nrzfm.
* Acca
A minor angel.
* Acmbicu
A senior of Air associated with Mercury.
* Acps
A minor angel.
* Acrar
A minor angel.
* Acuca
A minor angel.
* Acups
A minor angel.
* Aczinor
A senior of Earth associated with Jupiter.
* Adaeoet
A senior of Fire associated with Jupiter.
* Adi
A cacodemon.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

9 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Adire
A minor angel.
* Adnop
A minor angel.
* Adop
A minor angel.
* Adopa
A minor angel.
* Adota
A minor angel.
* Adre
A minor angel.
* Adta
A minor angel.
* Agb
A cacodemon.
* Aglm
A minor angel.
* Agmlm
A minor angel.
* Ahaozpi
A sub-angelic Watchtower leader in the East.
* Aiaoai Oiiit
The divine name ruling the sub-element Earth elementin Air.
* Aigra
A minor angel.
* Aira
A minor angel with power over medicine. Aira is ruled by Angpoi Unman.
* Amox
A minor angel skilled in finding metals and precious stones, ruled by Vadali Obava.
* Amsox
A minor angel.
* Ancro
A minor angel.
* Anvaa
A minor angel.
* Apa
A cacodemon.
* Apahr
A minor angel.
* Apdoce
A senior of Fire associated with Mercury.
* Aphr
A minor angel.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

10 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Aplst
A minor angel.
* Apm
A cacodemon.
* Apst
A minor angel.
* Arizl
A minor angel.
* Arn
Aethyr of fulfillment.
* Arzl
A minor angel.
* Ataad
A minor angel.
* Atdim
A minor angel.
* Ato
A cacodemon.
* Avtotar
A sub-angelic Watchtower leader in the East.
[edit] B
* Baradiel
An angel, the ruler of hail
* Barnabas
A minor angel, skilled at generating ice from his mouth.
* Bataivah
King of the Air Tablet.
* Brap
A minor angel, skilled at locating precious metals (also known as Briap).
* Briap
An alternative name for the angel Brap.
* Brcn
A minor angel.
[edit] C
* Cadaamp
An angelic king, ruling in the North-North-West.
* Castiel
The angel of Thursday (in the series Supernatural he is a renegade angel that helps Sam and Dean).
* Cms
A cacodemon.
* Cnabr
A minor angel.
* Cnbr

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

11 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

A minor angel.
* Cpsa
A minor angel.
* Cpusa
A minor angel.
[edit] D
* Diari
A minor angel.
* Dimt
A minor angel.
* Dimnt
A minor angel.
* Diom
A minor angel.
* Diri
A minor angel.
* Dixom
A minor angel.
* Dolop
A minor angel.
* Donpa
A minor angel.
* Doop
A minor angel ruled by Cbalpt Arbiz.
Can be found wandering heartlessly around the NW in Jane Squires book 'Revenge of the NW'
* Dopa
A minor angel.
* Dtaa
A minor angel.
* Dtoaa
A minor angel.
* Dxagz
A minor angel.
* Dxgz
A minor angel.
[edit] E
* Eac
A cacodemon.
* Eboza
A minor angel.
* Ecaop
A minor angel.
* Ecop
A minor angel.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

12 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Edlprnaa
King of the Fire Tablet.
* Ephra
A minor angel.
* Erg
A cacodemon.
* Ern
A cacodemon.
* Erzla
A minor angel.
* Eutpa
A minor angel.
* Exarp
The Watchtower of Air.
* Exr
A cacodemon.
[edit] F
* Faax
A minor angel.
[edit] G
* Gabriel
An angel, the ruler of fire
* Galgalliel
An angel, the ruler of the sun
* Gbal
A minor angel.
* Gbeal
A minor angel.
* Glma
A minor angel.
* Glmma
A minor angel.
* Gmdnm
A minor angel.
[edit] H
* Habioro
A sub-angelic Watchtower leader in the East.
* Hbr
A cacodemon.
* Hcnbr
A minor angel.
* Hcoma
The spirit of Water.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

13 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Hipotga
A sub-angelic Watchtower leader in the East.
* Hraap
A minor angel.
* Hrap
A minor angel.
* Hroan
A minor angel.
* Hru
A minor angel.
* Htmorda
The senior element of Air associated with the Moon.
* Hua
A cacodemon.
* Hxgzd
A minor angel.
[edit] I
* Iczhihal
King of the Earth Tablet.
* Imntd
A minor angel.
* Imtd
A minor angel.
* Izaz
A minor angel.
* Izinr
A minor angel.
* Izixp
A minor angel.
* Iznr
A minor angel.
* Izraz
A minor angel.
* Izxp
A minor angel.
[edit] K
* Kokbiel
An angel, the ruler of the planets
[edit] L
* Lairz
A minor angel.
* Lang
The order of ministering angels.
* Laoaxrp

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

14 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

A sub-angelic Watchtower leader in the North.


* Larz
A minor angel.
* Lavavoth
The angelic king of the South-Southwest.
* Leaoc
A minor angel.
* Leoc
A minor angel.
* Levanael
The angel of Luna.
* Ligdisa
A sub-angelic Watchtower leader in the North.
* Lmag
A minor angel.
* Lmmag
A minor angel.
* Lsraphm
A sub-angelic Watchtower leader in the North.
[edit] M
* Masgm
A minor angel.
* Mgam
A minor angel.
* Miz
A cacodemon.
* Mma
A cacodemon.
* Msal
A minor angel.
* Msmal
A minor angel.
* Mtdi
A minor angel.
* Mtndi
A minor angel.
* Mto
A cacodemon.
[edit] N
* Naaa
A minor angel.
* Nanta
A minor angel.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

15 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Naoo
A minor angel.
* Naooo
A minor angel.
* Navaa
A minor angel.
* Nbarc
A minor angel.
* Nbrc
A minor angel.
* Ndazn
A minor angel.
* Ndzn
A minor angel.
* Nhdd
A minor angel.
* Nhodd
A minor angel.
* Nlirx
A minor angel.
* Nlrx
A minor angel.
* Npat
A minor angel.
* Nrcoa
A minor angel.
* Nroa
A minor angel.
[edit] O
* Oacnr
A minor angel.
* Oanr
A minor angel.
* Oap
A cacodemon.
* Obgota Aabco
The Divine name ruling the sub-element Air in Water.
* Ocnm
A minor angel.
* Omagg
A minor angel.
* Omgg
A minor angel.
* Omia

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

16 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

A minor angel.
* Omsia
A minor angel.
* Ona
A cacodemon.
* Onh
A cacodemon.
* Onp
A cacodemon.
* Oodpz
A minor angel.
* Oopz
A minor angel.
* Opad
A minor angel.
* Opamn
A minor angel.
* Opama
A minor angel.
* Ophaniel
An angel, the ruler of the moon
* Opmn
A minor angel.
* Opna
A minor angel.
* Opnad
A minor angel.
* Ormn
A minor angel.
* Oro Ibah Aozpi
A holy name ruling fire.
* Orpmn
A minor angel.
* Otoi
A minor angel.
* Otroi
A minor angel.
* Oyaub
A minor angel.
* Oyub
A minor angel.
* Ozaab
A minor angel.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

17 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Ozab
A minor angel.
[edit] P
* Paco
A minor angel.
* Pado
A minor angel.
* Paeoc
A minor angel.
* Paico
A minor angel.
* Piz
A cacodemon.
* Pmagl
A minor angel.
* Pmox
A minor angel.
* Pmzox
A minor angel.
* The Powers
It is their charge to make sure the rules of the universe are in balance & to protect the human race
from demons.
* Ppsac
A minor angel.
[edit] R
* Raagiosl
King of the Water Tablet.
* Raph
A minor angel.
* Rbnh
A minor angel.
* Rbznh
A minor angel.
* Rcanb
A minor angel.
* Rcnb
A minor angel.
* Rda
A minor angel.
* Rgan
A minor angel.
* Rgoan
A minor angel.
* Rlemu

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

18 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

A minor angel.
* Rlmu
A minor angel.
* Rpa
A cacodemon.
* Rrb
A cacodemon.
* Rrl
A cacodemon.
* Rsi
A cacodemon.
* Rsni
A minor angel.
* Rsoni
A minor angel.
* Ruoi
A minor angel.
* Ruroi
A minor angel.
* Rxao
A minor angel.
* Rxinl
A minor angel.
* Rxnl
A minor angel.
* Rxp
A cacodemon.
* Rxpao
A minor angel.
* Rzila
A minor angel.
* Rzla
A minor angel.
* Rzionr Nrzfm
The Divine name ruling the sub-element Fire of Fire.
[edit] S
* Saiinou
A sub-angelic Watchtower leader in the North.
* Saiinov
The senior leader of Water in Jupiter.
* Saaiz
A minor angel.
* Saucp
A minor angel.

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

19 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

* Sacp
A minor angel.
* Scmio
A minor angel.
* Siosp
A minor angel.
* Sisp
A minor angel.
* Slgaiol
A sub-angelic Watchtower leader in the North.
* Soniznt
A sub-angelic Watchtower leader in the North.
[edit] T
* Tdim
A minor angel.
* Tdnim
A minor angel.
* Tpau
A minor angel.
* Tplau
A minor angel.
[edit] U
* Uspsn
A minor angel.
* Ussn
A minor angel.
* Utipa
A minor angel.
* Utpa
A minor angel.
[edit] V
* Vaasa
A minor angel.
* Vasa
A minor angel.
* Volxdo Sioda
The Divine name ruling sub-element Earth of Fire.
[edit] X
* Xai
A cacodemon.
* Xcz
A cacodemon.
* Xdz

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

20 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

A cacodemon.
* Xgazd
A minor angel.
* Xgzd
A minor angel.
* Xii
A cacodemon.
* Xnilr
A minor angel.
* Xom
A cacodemon.
* Xoy
A cacodemon.
* Xpa
A cacodemon.
* Xpaxn
A minor angel.
* Xpcn
A minor angel.
* Xrinh
A minor angel.
* Xrnh
A minor angel.
[edit] Y
* Yasen
Also known as Barnabas.
[edit] Z
* Zaabo
A minor angel.
* Zabo
A minor angel.
* Zarnaah
An angelic king, ruling in the North.
* Zarzi
A minor angel.
* Zarzilg
An angelic king, ruling in the East-South-East.
* Zazi
A minor angel.
* Zdaxg
A minor angel.
* Zdxg
A minor angel.
* Zedekiel

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

21 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

The angel of Jupiter.


* Zinggen
An angelic king, ruling in the West-North-West.
* Ziracah
An angelic king, ruling in the South.
* Zirz
A minor angel.
* Ziza
A minor angel.
* Zurchol
An angelic king, ruling in the South-South-East.

18 Enokyan anahtar:
1. Anahtar
anlama ve pisiik yetenek kabiliyeti istenmektedir. Kisaca Majikal Yetenek Guclendirmek cindir
Yazilii...
Ol sonf vorsg, goho iad balt, lonsh calz vonpho: sobra z-ol ror i ta nazpsad graa ta malprg: ds holq qaa
nothoa zimz, od commah ta nobloh zien: soba thil gnonp prge aldi, ds vrbs oboleh grsam. Casarm
ohorela caba pir ds zonrensg cab erm iadnah. Pilah farzm znrza adna gono iadpil ds hom toh, soba
ipam, lu ipamis, ds loholo vep zomd poamal, od bogpa aai ta piap piamol od vooan zacare ca od
zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.
Okunuu:
Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod!
Sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo!
Qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien!
Soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam!
Causarem ohorela caba Pire!
Das zodonurenusagi cab!
Erem Iadanahe!
Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe!
Soba ipame lu ipamis!
Das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel
od Vaoan!
Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, Hoathahe I A I D
A!

---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Anahtar

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

22 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Ak Maji Calimalarinda Korunma Ve Kiisel Guc cin Kullanilir rzgarlarn souun frtnann buzun
gcn istemektedir onlar yardma armaktadir
Yazilii...
Adgt vpaah zongom faaip sald, viiv l, sobam ialprg izazaz piadph: casarma abaramg ta talho paracleda,
qta lorslq turbs ooge baltoh. Giui chis lurd orri, od micalp chis bia ozongon, lap noan trof cors tage, oq
manin iaidon. Torzu gohel: zacar ca cnoqod: zamran micalzo: od ozazm vrelp: lap zir ioiad.

Okunu:
Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada!
Vi-i-vau el!
Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta!
Ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe!
Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu!
Lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON!
Torezodu!
Gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda!
Zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelar; lape zodir!
IOIAD!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. anahtar
ifa vermek iin iyiletirmek iin saf enerji kazanmak iin bu anahtar kullanlr Sislerin Nefesin Ve
Karanlg Aydnlga Ceviren Guclerin Yardimi stenir
Yazilii...
Micma goho piad, zir comselh a zien biab os londoh: norz chis othil gigipah: vndl chis ta puim q
mospleh teloch, quiin toltorg chis i chis ge em ozien dst brgda od torzul. I li e ol balzarg od aala thiln
os netaab, dluga vomsarg lonsa capmiali vors cla homil cocasb: fafen izizop od miinoag de gnetaab
vaun na naeel, panpir malpirgi caosg pild: noan vnalah balt od vooan. Dooiap mad, goholor gohus
amiran. Micma iehusoz cacacom od dooain noar micaolz aaiom. Casar, g gohia: zacar vniglag od
imuamar, pugo plapli ananael qaan.
Okunusu
Micama! goho Pe-IAD!
Zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe!
Norezoda cahisa otahila Gigipahe; vaunudel-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu
toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od toreodul!
Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali vaoresa
CALA homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire
malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata od-vaoan.
Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu!
Micama!
Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om!
Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an!

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. anahtar
gk grltsnden yani yldrmlara bulutlara seslenilir nee keyif mutluluk iin yaplr ak majilerde
mutluluk ve ak maji almalarnda kullanlr mevsimleri doa olaylarn ve yaplan ayinleri kutsamak
iin kullanlr

Yazilii..
Othil lasdi babage od dorpha, gohol, g chis ge auauago cormp pd dsonf vivdiv? Casarmi oali mapm

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

23 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

sobam ag cormpo crpl, casarmg croodzi chis od vgeg, dst capimali chis capimaon: od lonshin chis ta
lo cla. Torgu nor quasahi od f caosga: bagle zirenaiad dsi od apila. Dooaip qaal, zacar od zamran
obelisong restel aaf normolap
Okunuu..
Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol !
Gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau?
Casaremi oeli MEAPEME sobame agi coremepo carep-el !
Casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu
cahisa ta el-o CALAA!
Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga!
Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila!
Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare!
Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!

----------------------------------------------------------------------------------------5. anahtar
yamurdan sudan nemden yardm istenir gizli olan aydnlatmak iin kullanlr kahnetlerde
medyumlukta ve casus bysnde kullanlr
Yazilii..
Sapah zimii duib od noas taquanis adroch, dorphal caosg od faonts peripsol tablior. Casarm amipzi
nazarth af od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi: od zchis esiasch l taviu od iaod thild ds hubar peoal
soba cormfa chis tala vls odqcocasb. Ca niis od darbs qaas: fetharzi od bliora: iaial ednas cicles:
bagle? Geiad i l.
Okunuu...
Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis !
Adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripeso ta-be-liore !
Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe AFA !
Od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi!
Od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau !
Od iao-d tahilada das hubare PE-O-AL!
Soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe!
Eca niisa od darebesa quo-a-asa !
Fetahe-ar-ezodi od beliora !
a-ial eda-nasa cicalesa !
Bagile Ge-iad I-el!

------------------------------------------------------------------------

6. anahtar
ilk 4 anahtarn gcn arr saylarrn gcn carr ve gezegenlerin gcn zeliklede marsn
gcn arr fziksel g kazanmak iin bedensel enerji almak iin ve maji almalarnn baarl
olmas iin g kazandrmak amal kullanlr ksaca glenmek iin kullanlr
Yazilii...
Gah sdiu chis em, micalzo pilzin: sobam el harg mir babalon od obloc samvelg: dlugar malprg
arcaosgi od chis anetab od miam ta viv od d. Darsar sol peth bien: brita od zacam g micalzo: sobhaath
trian luiahe odecrin mad qaa on
Okunuu..
Gahe sa-div cahisa EM !
Micalazoda Pil-zodinu !
Sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji !
Dalagare malapereji ar-caosaji od ACAME canale !

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

24 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da!


Daresare Sol-petahe-bienu Be-ri-ta od zodacame ji-micalazodo !
Sob-ha-atahe tarianu luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on!
--------------------------------------------------------------------------

7. Anahtar
meleklerden yardm ister en sevgiim enokyan anahtardr dnyay kutsamak iin kullanlr savatan
terrden korunmak iindir ev i sevgi aklnza gelebilecek mikro yada kozma tm ilkileri ve evreni
korumak iindir
Yazilii..
Raas isalman paradizod oecrimi aao ialpirgah quiin enay butmon: od inoas ni paradial casarmg vgear
chirlan, od zonac lucifitan cors ta vaul zirn tolhami. Soba londoh od miam chis tad odes vmadea od
pibliar, athil pit od miam. Cnoquol rit: zacar, zamran: oecrimi qadah od omicaolz aaiom. Bagle papnor
idlugam lonshi od vmplif vgegi bigliad.
Okunusu...
Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX !
Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha !
Goho IAD!
Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore!
Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago!
Das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od Vovina carebafe?
NIISO!
Bagile avavago hohon!
NIISO!
Bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape!
NIIASA!
Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji!

-------------------------------------------------------------------------------------

8. anahtar ateten ve atee hkmeden varlklardan yardm ister


Yazilii...
Bazmelo ita piripson oln nazavabh ox: casarmg vran chis vgeg dsabramg baltoha goho iad: sola
(soba) mian trian ta lolcis abaiuonin od aziagier rior. Irgil chis da ds paaox bufd (busd) caosgo, ds
chis, odipuran teloah, cacrg o isalman loncho od vouina carbaf? Niiso, bagle auauago gohon: niiso
bagle momao siaion od mabza iad o i, as momar, poilp. Niis, zamran ciaofi caosgo od corsi ta abramig.

Okunuu...
Ilasa dial pereta!
Soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta !
FAXISA hubaro tasataxa yolasa
Soba Iad I Vonupehe o UonupehE !
Aladonu dax ila od toatare!
Zodacare od Zodameranu!
Odo cicale Qaa! Zodoreje!
Lape zodiredo Noco Mada!
Hoathahe I A I D A!

---------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

25 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

9. anahtar: burda batnn yneticilerine seslenilir pelin yosun gibi emli bitkilerin gc arlr ifa iin
okunur ifa bylerinde kullanlr ok okunmas faydaldr
Yazilii...
Micaoli bransg prgel napta ialpor ds brin efafafe P vonpho olani od obza: sobca vpaah chis tatan od
tranan balye, alar lusda soboln od chis holq cnoquodi CIAL. Vnal aldon mom caosgo ta las ollor gnay
limlal: amma chiis sobca madrid z chis: ooanoan chis auiny drilpi caosgin, od butmoni parm zumvi
cnila: dazis ethamz a childao, od mirc ozol chis pidiai collal. Vlcinin a sobam vcim. Bagle? Iad baltoh
chirlan par! Niiso, od ip ofafafe, bagle a cocasb icorsca vnig blior.
Okunusu ....
Micaoli beranusaji perejala napeta ialapore!
Das barinu efafaje PE vaunupeho olani od obezoda!
Soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie!
Alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi CIAL!
Vaunesa aladonu mom caosago ta iasa olalore ginai limelala.
Amema cahisa sobra madarida zod cahisa!
Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu!
od butamoni pareme zodumebi canilu.
Dazodisa etahamezoda cahisa dao!
Od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala.
Ul ci ninu a sabame ucime.
Bajile?
IAD BALATOHE cahirelanu pare!
NIISO!
Od upe ofafafe.
Bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore.

------------------------------------------------------------------------10. anahtar
biRaz kasvetli bir Anahtardir bir nefret edasyla okunur yilik timsal yardm sever olarak kabul edilen
erkek geyikteklerden de yardm ister asln bu yakarar yarma muhta olanlarn yarm alabilmesi
iindir. bu anahtar okuduktan sonra 6 kere wo deyin bararak ve kim iin ne iin istiyorsanz dileinizi
syleyin
Yazilii...
Coraxo chis cormp od blans lucal aziazor paeb, sobalilonon chis virq OP eophan od raclir maasi bagle
caosgi, ds ialpon dosig od basgim: od oxex dazis siatris od salbrox cynxir faboan. Vnal chis const ds
DAOX cocasg OL oanio yor vohim OL gizyax od eors cocasg plosi molui ds pageip larag om droln
matorb cocasb emna. L patralx yolci MATB, nomig monons olora gnay angelard. Ohio, ohio, ohio,
ohio, ohio, ohio, noib ohio caosgon! Bagle madrid i zirop chiso drilpa.
Okunusu..
Coraxo cahisa coremepe!
Od belanusa Lucala azodia!
Zodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo OPE copehanu od racalire!
Maasi bajile caosagi!
Das yalaponu dosiji od basajime!
Od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu.
Vaunala cahisa conusata das DAOX cocasa ol Oanio yore vohima ol !
Jizodyzoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe!
Laraji same darolanu matorebe cocasaji emena.
El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda.
Ohyo!
Ohyo!

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

26 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Ohyo!
Ohyo!
Ohyo!
Ohyo!
Noibe Ohyo!
Caosagonu!
Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa!
NIISO!

--------------------------------------------------------------------11. anahtar
eitli demonlara seslenir az bildiiniz, zmedeiniz olaylarn ve kiilerin haknda bilgi alabilmeniz
,kapal olanlar zmeniz, ksmet acmanz ,by bozmanz gibi durumlarda kullanabilirsiniz. ister
kehanet almas yapn ister maji ve by almas yapn ikisindede kullanabilirsiniz. herzamanki gibi
yazld gibi okuyun ve her cmleden sonra teekr edin.
Yazilii...
Oxiayal holdo od zirom O coraxo ds zildar raasy: od vabzir camliax od bahal, niiso: (missing line)
salman teloch casarman holq od ti ta z chis, soba cormf i GA. Niisa bagle abramg noncp. Zacare ca od
zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.
Okunusu..
Oxiayala holado!
Od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo.
Od vabezodire cameliaxa od bahala!
NIISO! salamanu telocahe!
Casaremanu hoel-qo!
Od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga.
NIISA!
Bagile aberameji nonucape.
Zodacare eca od Zodameranu!
Odo cicale Qaa!
Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A!

----------------------------------------------------------------------------

12. anahtar
casus bysnde, gizli bilgilerinizin korunmasnda, dedikodular kesme bysnde kullanabilirsiniz
size fal bakalmamasn yada yaptnz bysn anlalmamas iin yararlanabilirsiniz

Yazili..
Nonci dsonf babage od chis OB, hubaio tibibp, allar atraah od ef. Drix fafen MIAN ar enay ovof, soba
dooain aai i vonph. Zacar gohus od zamran: odocicle qaa: zorge lap zirdo noco mad, hoath iaida.
Okunu..
Nonuci dasonuf Babaje od cahisa OB hubaio tibibipe.
Alalare ataraahe od ef!
Darix fafenu MIANU ar Enayo ovof!
Soba dooainu aai i VONUPEHE.
Zodacare, gohusa, od Zodameranu.
Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe
IAIDA!

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

27 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

----------------------------------------------------------------------------

13. anahtar
esrarlarn yolunu ac diye.fazla uzatmadan ne yapabileceinizi anlataym. bir kiiyi sorho gibi etmek
istiyorsanz kullabilirsiniz.

Yazili..
Napeai babagen ds brin VX ooaona lring vonph doalim, eolis ollog orsba ds chis affa. Micma isro mad
od lonshitox ds ivmd aai grosb. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath
iaida.
Okunus ...
Napeai Babajehe das berinu VAX ooaona larinuji vonupehe doalime!
Conisa olalogi oresaha das cahisa afefa.
Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa!
Das ivaumeda aai Jirosabe.
Zodacare od Zodameranu.
Odo cicale Qaa! Zodoreje!
Lape zodiredo Noco Mada!
Hoathahe I A I D A.

-----------------------------------------------------------------------14. anahtar
fke kelimesi ile balar. bedensiz varllardan direk olarak yardm ister.kt olanlar yok etmek iin iyi
olanlardan yardm ister. kovma yapmak iin ,korunma yapmak iin ve cinli byleri bozmak iin
kullanlr. zellikle erkeklik balama, sehvet balama gibi bylerde sadece okumanz yeterlidir.
Yazilii...
Noromi bagie pasbs oiad, ds trint mirc OL thil, dods tolham caosgo homin, ds brin oroch QUAR:
micma bial oiad, aisro tox dsivm aai baltim. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco
mad, hoath iaida.
Okunu...
Noroni bajihie pasahasa Oiada!
Das tarinuta mireca OL tahila dodasa tolahame caosago Homida.
Das berinu orocahe QUARE.
Micama!
Bial' Oiad.
Aisaro toxa das ivame aai Balatima.
Zodacare od Zodameranu!
Odo cicale Qaa!
Zodoreje.
Lape zodiredo Noco Mada.
Hoathahe I A I D A

----------------------------------------------------------------------15. anahtar
basitce para iin zenginlik iin yardm diler
Yazilii...
Ils tabaan lialprt casarman vphaai chis DARG dsocido caosgi orscor: ds omax monasci baeouib od
emetgis iaiadix. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.
Okunuu....
Hasa!

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

28 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Tabaanu li-El pereta.


Casaremanu upaahi cahisa DAREJI.
Das oado caosaji oresacore.
Das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix.
Zodacare od Zodameranu!
Odo cicale Qaa. Zodoreje.
Lape zodiredo Noco Mada.
Hoathahe I A I D A.

------------------------------------------------------------------------

16. Anahtar 15. anahtara benzer ama burda da an ohret iin yardm diler alevlerden ve ateten sze
balar meleklerin adlarn sralar. yazld gibi okuyun ve her cmleden sonra teekkretmeyi
unutmayn
Yazilii...
Ils viuialprt, salman balt, ds acroodzi busd od bliorax balit: dsinsi caosg lusdan EMOD dsom od tliob:
drilpa geh yls mad zilodarp. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.
Okunusu...
Ilasa viviala pereta!
Salamanu balata.
Das acaro odazodi busada.
Od belioraxa balita!
Das inusi caosaji lusadanu EMODA.
Das ome od taliobe!
Darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe.
Zodacare od Zodameranu.
Odo cicale Qaa!
Zodoreje.
Lape zodiredo Noco Mada.
Hoathahe I A I D A.
-----------------------------------------------------------------------------17. anahtar
ilk defa burda doudan bahseder eski mabetlerden ve orda yaanan ilkileri anlatr.28 bakire kadnn
tapnaktaki ayinini anlatr yardma ihtiyac duyan maddi manevi insanlar iindir.maji kullanmnda ise
evilikler ksmet amalar iin kullanlr.
Yazilii...
Ils dialprt soba vpaah chis nanba zixlay dodsih od brint FAXS hubaro tastax ylsi, sobaiad vonpovnph,
aldon dax ilod toatar. Zacar od zamran: odo cicle qaa: zorge: lap zirdo noco mad, hoath iaida.
Okunusu...
Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-piregahe Qui-inu.
Enai butamonu od inoasa NI pa-ra-diala.
Casaremeji ujeare cahirelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami.
Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola
rita!
Zodacare! Zodameranu!
Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-ol-zododa aaiome.
Bajireje papenore idalugama elonusahi--od umapelifa vau-ge-ji Bijil--IAD

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

29 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

---------------------------------------------------------------------------------------

18. anahtar
korunmak iin skntdan kurtulmak iin huzura kavumak iin okunur. yaplan tm majilerde
kullanlabilir

Yazilii...
Ils micaolz olpirt ialprg bliors ds odod busdir oiad ouoars caosgo, casarmg laiad ERAN brints cafafam,
ds ivmd aqlo adohi moz od maoffas; bolp comobliort pambt. Zacar od zamran:Odocicle qaa: zorge: lap
zirdo noco mad, haoth iaida
Okunusu...
Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX.
Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha goho IAD.
Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore.
Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago!
Das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od !
Vovina carebafe?
NIISO!
Bagile avavago hohon.
NIISO!
Bagile momao siaionu.
Od mabezoda IAD oi asa-momare poilape.

Gnderen Ad Astra zaman: 01:28


Bunu Google'da ner

Tepkiler:

0 yorum:
Yorum Gnder

Yorumlama biimi:

Bu kayda verilen balantlar


Balant Olutur

Sonraki Kayt

Ana Sayfa

nceki Kayt

Kaydol: Kayt Yorumlar (Atom)

Sayfalar

09.05.2012 14:57

Ad Astra: ENOKYAN-Melek dili

30 -> 30

http://adastranexuspolaris.blogspot.com/2012/01/enokyan-maji-sistemi...

Toplam Sayfa Grnm

822
Haber
Microsoft

E-posta ile Takip Et


Maxi Haber - Microsoft Ynetim Zirvesi Sektr

powered by

Email address...

Abone Ol:
Kaytlar
Yorumlar

Awesome Inc. ablonu. Powered by Blogger.

09.05.2012 14:57